LightSwitch

Inteligentny przełącznik światła

FAQ

Dołączony kondensator jest urządzeniem przeznaczonym do zapewnienia wystarczającego źródła zasilania dla LightSwitch oraz stabilnej pracy lamp w różnych sytuacjach:

  • moc lampy jest niższa od minimalnej wymaganej (patrz tabela);
  • wyłączona lampka miga;
  • LightSwitch działa nieprawidłowo lub niestabilnie.

Uwaga: jeżeli moc lampy jest wyższa niż minimalne wymagania, ale LightSwitch lub lampa nadal działają niestabilnie, konieczne jest podłączenie dołączonego kondensatora.

Dołączony kondensatornależy podłączyć równolegle do urządzenia oświetleniowego zgodnie z poniższym schematem: w oprawie lampy lub na listwie zaciskowej w pobliżu.

W przypadku 2-gniazdowych modeli LightSwitch dołączony kondensator należy podłączyć równolegle do urządzenia oświetleniowego w następujący sposób:

Skopiowano

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: