Gebruikershandleiding van de Hub 2 Plus

Bijgewerkt op

De Hub 2 Plus is een centraal apparaat in het Ajax-beveiligingssysteem dat de werking van alle aangesloten apparaten controleert en communiceert met de gebruiker en het beveiligingsbedrijf.

De hub meldt het openen van deuren, het breken van ramen, dreiging van brand of overstroming, en automatiseert routinehandelingen met behulp van scenario’s. Als buitenstaanders de beveiligde ruimte betreden, stuurt Hub 2 Plus foto’s gemaakt door de MotionCam/MotionCam Outdoor-bewegingsdetectoren en waarschuwt het een patrouille van een beveiligingsbedrijf.

De centrale eenheid van Hub 2 Plus mag alleen binnenshuis worden geïnstalleerd.

Hub 2 Plus heeft internettoegang nodig om verbinding te maken met de Ajax Cloud-service. De centrale eenheid is met het internet verbonden via ethernet, wifi en twee simkaarten (2G/3G/4G).

Verbinding met Ajax Cloud is nodig voor de configuratie en het beheer van het systeem via de Ajax-apps, de verzending van meldingen over alarmen en gebeurtenissen, en voor de bijwerking van OS Malevich. Alle gegevens in de Ajax Cloud worden opgeslagen onder een multilevel beveiliging. Informatie wordt uitgewisseld met de hub via een versleuteld kanaal.

Verbind alle communicatiekanalen voor een betrouwbaardere verbinding met Ajax Cloud en als beveiliging tegen onderbrekingen van telecomoperatoren.

U kunt het beveiligingssysteem beheren en snel reageren op alarmen en meldingen via de apps voor iOS, Android, macOS en Windows. Met het systeem kan de gebruiker kiezen van welke gebeurtenissen hij op de hoogte wil worden gebracht en op welke manier: via pushmeldingen, sms-berichten of oproepen.

Als het systeem is aangesloten op een beveiligingsbedrijf, worden gebeurtenissen en alarmen rechtstreeks en/of via Ajax Cloud doorgegeven aan de meldkamer.

Functionele elementen

ajax hub plus
 1. Ajax-logo met led-indicatie
 2. Montagepaneel voor SmartBracket. Schuif het krachtig naar beneden om het te openen

  Het geperforeerde deel is nodig om de sabotagedetector te activeren indien er geprobeerd wordt de hub te ontmantelen. Breek het niet af.

 3. Aansluiting voor de voedingskabel
 4. Aansluiting voor de ethernet-kabel
 5. Gleuf voor micro-simkaart 2
 6. Gleuf voor micro-simkaart 1
 7. QR-code
 8. Sabotageknop
 9. Aan/uit-knop

Werkingsprincipe

De hub controleert de werking van het beveiligingssysteem door te communiceren met de aangesloten apparaten via het versleutelde Jeweller-protocol. Het communicatiebereik reikt, zonder obstakels (bijvoorbeeld: muren, deuren, constructies tussen verdiepingen) tot 2000 meter ver. Als de detector wordt geactiveerd, slaat het systeem binnen 0,15 seconden alarm, activeert het de sirenes en brengt het de meldkamer van de beveiligingsorganisatie en de gebruikers op de hoogte.

Bij interferentie op de bedieningsfrequenties of bij pogingen tot jamming, schakelt Ajax over op een vrije radiofrequentie en stuurt het een melding naar de meldkamer van de beveiligingsorganisatie en naar de systeemgebruikers.

Hub 2 Plus ondersteunt de aansluiting van 200 Ajax-apparaten die bescherming bieden tegen inbraak, brand en overstroming en het kan ook elektrische apparaten automatisch aansturen volgens scenario’s of handmatig vanuit een app.

Een apart Wings-radioprotocol en een speciale antenne worden gebruikt voor het verzenden van foto’s van de MotionCam/MotionCam Outdoor-bewegingsdetectoren. Hierdoor wordt de visuele alarmverificatie altijd afgeleverd, zelfs bij een onstabiel signaalniveau en onderbrekingen in de communicatie.

Hub 2 Plus draait op het realtime besturingssysteem, OS Malevich. Besturingssystemen zoals dat worden ook gebruikt voor de besturing van ruimtevaartsystemen, ballistische raketten en autoremmen. OS Malevich breidt de mogelijkheden van het beveiligingssysteem uit, door automatisch updates uit te voeren zonder tussenkomst van de gebruiker.

Gebruik scenario’s om het beveiligingssysteem te automatiseren en het aantal routinehandelingen te verminderen. Stel het beveiligingsschema in en programmeer acties van automatiseringsapparaten (Relay, WallSwitch of Socket) als reactie op alarmmeldingen, temperatuurwijziging, het indrukken van Button, of volgens een schema. Een scenario kan op afstand worden aangemaakt in de Ajax-app.

Led-indicatie

ajax hub plus

Het Ajax-logo op de voorkant van de hub licht rood, wit of groen op, afhankelijk van de status van de voeding en de internetverbinding.

Gebeurtenis Led-indicatie
Minstens twee communicatiekanalen – wifi, ethernet of simkaart – zijn verbonden Licht wit op
Één communicatiekanaal is aangesloten Licht groen op
De hub is niet verbonden met het internet of er is geen verbinding met de Ajax Cloud-server Licht rood op
Geen stroom Licht op gedurende 3 minuten, knippert dan om de 10 seconden. De kleur van de indicator is afhankelijk van het aantal aangesloten communicatiekanalen

Ajax-account

Het beveiligingssysteem wordt geconfigureerd en bestuurd via de Ajax-apps. De Ajax-applicaties zijn beschikbaar voor professionals en gebruikers op iOS, Android, macOS en Windows.

De gebruikersinstellingen van het Ajax-beveiligingssysteem en de parameters van de aangesloten apparaten worden lokaal op de hub opgeslagen en zijn er onlosmakelijk mee verbonden. Als u de beheerder van de hub wijzigt, worden de instellingen van de aangesloten apparaten niet gereset.

Installeer de Ajax-app om het systeem te configureren en maak een account aan. Er kan slechts één telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt om één Ajax-account te maken. Het is niet nodig om voor elke hub een nieuwe account aan te maken. Eén account kan meerdere hubs beheren.

Uw account kan twee rollen combineren: de beheerder van een hub en de gebruiker van een andere hub.

Beveiligingsvereisten

Houd u bij de installatie en het gebruik van Hub 2 Plus strikt aan de algemene elektrische veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van elektrische apparatuur en ook aan de wettelijke voorschriften inzake elektrische veiligheid.

Het is ten strengste verboden het apparaat onder spanning te demonteren. Gebruik het apparaat ook niet als het netsnoer beschadigd is.

Verbinding maken met het netwerk

 1. Verwijder het SmartBracket-montagepaneel door het krachtig naar beneden te schuiven. Voorkom beschadiging van het geperforeerde deel. Het is een essentieel onderdeel voor de sabotage-activering in geval van demontage van de hub.
  ajax hub plus
 2. Sluit de voedings- en ethernetkabels aan op de juiste aansluitingen en installeer de simkaarten.
  ajax hub

  1 – Aansluiting
  2 – Aansluiting voor ethernet
  3, 4 – Gleuven voor de installatie van de micro-simkaarten

 3. Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt tot het Ajax-logo oplicht. Het duurt ongeveer 2 minuten voordat de hub is geüpgraded naar de nieuwste firmware en verbinding heeft gemaakt met het internet. De groene of witte kleur van het logo geeft aan dat de hub draait en verbonden is met Ajax Cloud.

  Als de ethernet-verbinding niet automatisch tot stand wordt gebracht, schakel dan de proxy- en MAC-adresfiltratie uit en activeer DHCP in de routerinstellingen. De hub ontvangt automatisch een IP-adres. Daarna kunt u een vast IP-adres voor de hub instellen in de Ajax-app.

 4. Als u de hub op het mobiele netwerk wilt aansluiten, heeft u een micro-simkaart nodig met een uitgeschakelde pincode (u kunt deze uitschakelen met een mobiele telefoon) en voldoende geld op de rekening om te betalen voor de diensten volgens de tarieven van uw provider. Als de hub geen verbinding maakt met het mobiele netwerk, kunt u ethernet gebruiken voor de configuratie van de netwerkparameters: roaming, APN-toegangspunt, gebruikersnaam en wachtwoord. Neem contact op met uw telecomoperator voor ondersteuning bij deze opties.

Een hub toevoegen aan de Ajax-app

 1. Zet de hub aan en wacht tot het logo groen of wit oplicht.
 2. Open de Ajax-app. Geef toegang tot de gevraagde systeemfuncties zodat u de mogelijkheden van de Ajax-app ten volle kunt benutten en geen waarschuwingen over alarmen of gebeurtenissen mist.
 3. Open het menu Hub toevoegen. Selecteer de manier van registreren: handmatig of met stapsgewijze begeleiding. Gebruik de stapsgewijze begeleiding als u het systeem voor de eerste keer instelt.
 4. Geef de naam van de hub op en scan de QR-code onder het SmartBracket-montagepaneel of voer deze handmatig in.
 5. Wacht tot de hub is toegevoegd. De gekoppelde hub wordt weergegeven op het tabblad Apparaten .

Nadat u een hub aan uw account hebt toegevoegd, wordt u de beheerder van het apparaat. Beheerders kunnen andere gebruikers uitnodigen in het beveiligingssysteem en hun rechten bepalen. De centrale eenheid van de Hub 2 Plus kan tot 200 gebruikers beheren.

Als u de beheerder wijzigt of verwijdert, worden de instellingen van de hub of de aangesloten apparaten niet gereset.

Statussen van de hub

Pictogrammen

Pictogrammen geven sommige Hub 2 Plus-statussen weer. U kunt ze bekijken in de Ajax-app bij het menu Apparaten .

Pictogrammen Betekenis
Verbonden met 2G
Verbonden met 3G
Verbonden met LTE
Simkaart is niet geïnstalleerd
De simkaart is defect of beveiligd met een pincode
Het oplaadniveau van de batterij van de Hub 2 Plus. Weergegeven in stappen van 5%
Er is een storing gedetecteerd in Hub 2 Plus. De lijst is beschikbaar in de lijst met statussen van de hub
De hub is rechtstreeks verbonden met de meldkamer van de beveiligingsorganisatie
De hub heeft de verbinding met de meldkamer van de beveiligingsorganisatie via een directe verbinding verloren

Statussen

De statussen vindt u in de Ajax-app:

 1. Ga naar het tabblad Apparaten .
 2. Selecteer Hub 2 Plus uit de lijst.
Parameter Betekenis
Storing

Klik op om de lijst met storingen van Hub 2 Plus te openen.

Het veld verschijnt alleen als er een storing is gedetecteerd

Mobiel netwerk signaalsterkte Toont de signaalsterkte van het mobiele netwerk voor de actieve simkaart. Wij raden aan de hub te installeren op plaatsen met een signaalsterkte van 2-3 streepjes. Als de signaalsterkte zwak is, kan de hub niet inbellen of een sms versturen over een gebeurtenis of alarm
Batterijlading

Batterijniveau van het apparaat. Weergegeven als een percentage

Weergave van batterijniveau in de Ajax-apps

Deksel Status van de sabotagedetector die reageert op demontage van de hub:

 • Gesloten: het deksel van de hub is gesloten
 • Geopend: de hub werd verwijderd uit de SmartBracket-houder

Wat is een sabotagedetector?

Externe voeding Verbindingsstatus van externe voeding:

 • Verbonden: de hub is aangesloten op de externe voeding
 • Niet verbonden: geen externe voeding
Verbinding Verbindingsstatus tussen de hub en Ajax Cloud:

 • Online: de hub is verbonden met Ajax Cloud
 • Offline: de hub is niet verbonden met Ajax Cloud
Mobiel De verbindingsstatus van de hub met het mobiele internet:

 • Verbonden: de hub is verbonden met Ajax Cloud via mobiel internet
 • Niet verbonden: de hub is niet verbonden met Ajax Cloud via mobiel internet

Als er genoeg geld of bonus-sms’jes/oproepen op de rekening van de hub staan, kan de hub bellen en sms-berichten versturen, zelfs als de status Niet verbonden in dit veld wordt weergegeven

Actieve simkaart Geeft de actieve simkaart weer: simkaart 1 of simkaart 2
Simkaart 1 Het nummer van de simkaart die in de eerste sleuf is geplaatst. Kopieer het nummer door er op te klikken
Simkaart 2 Het nummer van de simkaart die in de tweede sleuf is geplaatst. Kopieer het nummer door er op te klikken
Wifi

Status van de internetverbinding van de hub via wifi.

We raden aan de hub te installeren op plaatsen met een signaalsterkte van 2-3 streepjes voor een hogere betrouwbaarheid

Ethernet Status van de internetverbinding van de hub via ethernet:

 • Verbonden: de hub is verbonden met Ajax Cloud via ethernet
 • Niet verbonden: de hub is niet verbonden met Ajax Cloud via ethernet
Gemiddelde ruis (dBm)

Geluidsniveau op de plaats waar de hub geïnstalleerd is. De eerste twee waarden tonen het niveau op de Jeweller-frequenties en de derde waarde het niveau op de Wings-frequenties.

De aanvaardbare waarde is -80 dBm of lager

Meldkamer De status van directe verbinding van de hub met de meldkamer van de beveiligingsorganisatie:

 • Verbonden: de hub is rechtstreeks verbonden met de meldkamer van de beveiligingsorganisatie
 • Niet verbonden: de hub is niet rechtstreeks verbonden met de meldkamer van de beveiligingsorganisatie

Als dit veld wordt weergegeven, gebruikt het beveiligingsbedrijf een directe verbinding om gebeurtenissen en alarmen van het beveiligingssysteem te ontvangen

Wat is een directe verbinding?

Hubmodel Naam van hubmodel
Hardwareversie Hardwareversie. Kon niet bijwerken
Firmware Firmwareversie. Kan op afstand niet worden bijgewerkt
ID ID/serienummer. Ook te vinden op de doos van het apparaat, op de printplaat van het apparaat en op de QR-code onder het SmartBracket-paneel

Ruimten

Maak ten minste één ruimte aan voordat u een detector of apparaat aan een hub koppelt. Ruimten worden gebruikt om detectoren en apparaten te groeperen en om de informatie-inhoud van meldingen te vergroten. De naam van het apparaat en de ruimte worden weergegeven in de tekst van de gebeurtenis of het alarm van het beveiligingssysteem.

ajax hub

Als u een ruimte wilt aanmaken in de Ajax-app:

 1. Ga naar het tabblad Ruimten .
 2. Klik op Ruimte toevoegen.
 3. Geef de ruimte een naam en voeg eventueel een foto toe of maak er een. Hierdoor vindt u de gewenste ruimte snel terug in de lijst.
 4. Klik op Opslaan.

Als u de ruimte wilt verwijderen of de avatar of naam wilt wijzigen, ga dan naar de Instellingen van de ruimte door te drukken op .

Aansluiting van detectoren en apparaten

De hub ondersteunt de integratiemodules uartBridge en ocBridge Plus niet.

U wordt gevraagd om apparaten op de hub aan te sluiten wanneer u een hub aan uw account toevoegt met behulp van de stapsgewijze instructies. U kunt deze stap weigeren en er later op terugkomen.

Als u een apparaat aan de hub wilt toevoegen in de Ajax-app:

 1. Open de ruimte en selecteer Apparaat toevoegen.
 2. Geef het apparaat een naam, scan de QR-code (of voer deze handmatig in) en selecteer een groep (als de groepsmodus is ingeschakeld).
 3. Klik op Toevoegen. Het aftellen zal beginnen en u kunt dan een apparaat toevoegen.
 4. Volg de instructies in de app om het apparaat te verbinden.

Let op: als u verbinding wilt maken met de hub, moet het apparaat zich binnen het radiocommunicatiebereik van de hub bevinden (bij hetzelfde beveiligde object).

Hub-instellingen

U kunt de instellingen wijzigen in de Ajax-app:

 1. Ga naar het tabblad Apparaten .
 2. Selecteer Hub 2 Plus uit de lijst.
 3. Ga naar Instellingen door op het -pictogram te klikken.

Opmerking: na het wijzigen van de instellingen moet u op de knop Terug klikken om de wijzigingen op te slaan.

Avatar is een aangepaste titelafbeelding voor het Ajax-beveiligingssysteem. Het wordt weergegeven in het keuzemenu van de hub en helpt bij het identificeren van het gewenste object.

Als u een avatar wilt wijzigen of instellen, klikt u op het camerapictogram en stelt u de gewenste foto in.

Hubnaam. Wordt weergegeven in de tekst van het sms-bericht en de pushmelding. De naam kan uit maximaal 12 cyrillische tekens of 24 Latijnse tekens bestaan.

Als u de naam wilt wijzigen, klikt u op het pictogram van het potlood en voert u de gewenste hubnaam in.

In deze categorie instellingen kunt u gebruikers uitnodigen en verwijderen, hun rechten bewerken en bepalen hoe het alarmsysteem gebruikers op de hoogte stelt van gebeurtenissen en alarmen.

Klik op de gebruikersnaam in de lijst van actieve gebruikers om de instellingen van een specifieke gebruiker te wijzigen.

Gebruikersinstellingen

Rol gebruiker — het toegangsniveau tot het systeembeheer en de configuratie selecteren: Admin of Gebruiker.

Beheer privacyinstellingen — wanneer ingeschakeld, kan de gebruiker de toegang van andere gebruikers tot bewakingscamera’s, DVR’s, detectoren met fotoverificatie en met ondersteuning voor Foto’s op aanvraag– en Foto’s bij scenario-functies beheren.

Rechten — met deze instelling kunt u beheren wie er toegang krijgt tot:

Privacy

Deze categorie is beschikbaar voor de gebruikers die rechten hebben om privacyinstellingen te beheren. De instellingen zijn van toepassing op detectoren met fotoverificatie die de Foto op aanvraag– en Foto bij scenario-functies ondersteunen en op de bewakingscamera’s en DVR’s die geïntegreerd zijn in het systeem. Via deze instellingen kunt u deze functies activeren en de toegangsrechten van andere gebruikers tot detectoren en foto’s beheren.

Algemene privacyinstellingen

Foto op aanvraag toestaan — deze instelling bepaalt of het is toegestaan om foto’s op aanvraag te maken met de detectoren die zijn verbonden met de hub.

Rechten

Gebruikers — het instellen van toegangsniveaus voor detectoren met fotoverificatie, bewakingscamera’s en DVR’s voor systeemgebruikers.

Installateurs — het instellen van toegangsniveaus voor detectoren met fotoverificatie, bewakingscamera’s en DVR’s voor professionele installateurs.

Alarmscenario’s

Sta Foto’s bij scenario toe — de instelling bepaalt of detectoren met fotoverificatie foto’s kunnen maken in het geval van een alarm van aangesloten apparaten.

Voorwaarden alarmscenario’s — de instelling voor al gemaakte scenario’s. Bepaalt de voorwaarden voor het maken van een foto bij een alarm.

Ethernet: instellingen voor bekabelde internetverbinding.

 • Ethernet: hiermee kunt u ethernet op de hub in- en uitschakelen
 • DHCP / Statisch: selectie van het type IP-adres dat de hub moet ontvangen: dynamisch of statisch
 • IP-adres: IP-adres van de hub
 • Subnet Mask: subnetmask waarbinnen de hub opereert
 • Router: gateway gebruikt door de hub
 • DNS: DNS van de hub

Wifi: instellingen voor de wifi-verbinding. De algemene lijst toont alle netwerken die beschikbaar zijn voor de hub.

 • Wifi: hiermee kunt u de wifi op de hub in- en uitschakelen. De volgende netwerkinstellingen worden geopend nadat u op de knop [i] drukt:
  • DHCP / Statisch: selectie van het type IP-adres dat de hub moet ontvangen: dynamisch of statisch
  • IP-adres: IP-adres van de hub
  • Subnet Mask: subnetmask waarbinnen de hub opereert
  • Router: gateway gebruikt door de hub
  • DNS: DNS van de hub
  • Vergeet dit netwerk: nadat u dit indrukt verwijdert de hub de netwerkinstellingen en maakt er geen verbinding meer mee

Mobiel: communicatie met mobiele netwerk in-/uitschakelen, verbindingen configureren en saldo controleren.

 • Mobiel: deactiveert en activeert simkaarten op de hub
 • Roaming: als deze geactiveerd is, kunnen de simkaarten die in de hub geïnstalleerd zijn, werken via roaming
 • Netwerk registratie fout negeren: als deze instelling geactiveerd is, negeert de hub fouten wanneer geprobeerd wordt verbinding te maken via een simkaart. Activeer deze optie als de simkaart geen verbinding kan maken met het netwerk
 • Schakel ping uit voordat verbinding wordt gemaakt: als deze instelling geactiveerd is, negeert de hub communicatiefouten van de operator. Activeer deze optie als de simkaart geen verbinding kan maken met het netwerk
 • Sim 1: geeft het nummer weer van de simkaart die is geïnstalleerd. Klik op het veld om naar de instellingen van de simkaart te gaan
 • Sim 2: geeft het nummer weer van de simkaart die is geïnstalleerd. Klik op het veld om naar de instellingen van de simkaart te gaan

Instellingen van de simkaart

Verbindingsinstellingen

 • APN, gebruikersnaam en wachtwoord: instellingen voor verbinding met internet via een simkaart. Als u de instellingen van uw mobiele provider te weten wilt komen, neem dan contact op met de ondersteuningsdienst van uw provider.

Mobiel dataverbruik

 • Inkomend: de hoeveelheid gegevens die door de hub wordt ontvangen. Weergegeven in KB of MB.
 • Uitgaand: de hoeveelheid gegevens die door de hub wordt verstuurd. Weergegeven in KB of MB.

Houd er rekening mee dat de mobiele gegevens op de hub worden geteld en kunnen verschillen van de statistieken van uw operator.

Statistieken resetten: reset statistieken van inkomend en uitgaand verkeer.

Saldo controleren

 • USSD-code: voer in dit veld de code in die wordt gebruikt om het saldo te controleren. Bijvoorbeeld *111#. Klik daarna op Saldo controleren om een verzoek te versturen. Het resultaat wordt onder de knop weergegeven.

Geofence: configuratie van herinneringen voor het in- en uitschakelen van het beveiligingssysteem wanneer een bepaald gebied wordt betreden. De locatie van de gebruiker wordt bepaald met behulp van de gps-module van de smartphone.

Bediendeelwachtwoorden instellen voor mensen die niet geregistreerd zijn in het systeem.

Met de OS Malevich 2.13.1-update hebben we ook de mogelijkheid toegevoegd om een wachtwoord te maken voor mensen die niet verbonden zijn met de hub. Dit is bijvoorbeeld handig om een schoonmaakbedrijf toegang te geven tot het beveiligingsbeheer. Als u de toegangscode weet, hoeft u het alleen maar in te toetsen op het bediendeel van Ajax om het systeem in- of uit te schakelen.

Zo stelt u een toegangscode in in het systeem voor een niet-geregistreerd persoon

 1. Druk op Code toevoegen.
 2. Stel Gebruikersnaam en Toegangscode in.
 3. Druk op Toevoegen.

Als u een geheime code wilt instellen, een toegangscode, de instellingen voor groepen, deelinschakeling of een code-ID wilt veranderen, of tijdelijk deze code wilt uitschakelen of verwijderen, selecteer hem dan in de lijst en breng de wijzigingen aan.

De aangemaakte toegangscodes zijn geldig voor alle bediendelen die zijn verbonden met de hub. Hub 2 Plus ondersteunt maximaal 99 toegangscodes.

Groepen: configuratie van de groepsmodus. Hiermee kunt u:

 • De beveiligingsmodi voor afzonderlijke gebouwen of groepen detectoren beheren.
  Bijvoorbeeld, het alarm van het kantoor is ingeschakeld terwijl de schoonmaker in de keuken werkt.
 • De toegang tot de controle van de beveiligingsmodi afbakenen.
  Zo hebben de werknemers van de marketingafdeling bijvoorbeeld geen toegang tot het kantoor van de juridische afdeling.

Beveiligingsschema: het beveiligingssysteem in-/uitschakelen volgens een schema.

Detectiezonetest: de detectiezonetest uitvoeren voor de aangesloten detectoren. De test bepaalt welke afstand genoeg is voor de detectoren om alarmen te registreren.

Jeweller: het pinginterval van de hubdetector configureren. De instellingen bepalen hoe vaak de hub met de apparaten communiceert en hoe snel een verbindingsverlies wordt gedetecteerd.

 • Pinginterval van detectoren: de frequentie waarmee aangesloten apparaten door de hub worden gepolld, wordt ingesteld tussen 12 en 300 sec (standaard 36 sec)
 • Aantal niet bezorgde pakketten ter bepaling van verbindingsfout: een teller van niet-bezorgde pakketten (standaard 8 pakketten).

De tijd voordat het alarm afgaat omwille van communicatieverlies tussen de hub en het apparaat wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

Pinginterval van detectoren * Aantal onbeantwoorde pings om verbindingsfout te bepalen

Het kortere pinginterval (in seconden) betekent een snellere aflevering van de gebeurtenissen tussen de hub en de aangesloten apparaten. Een kort pinginterval vermindert echter de levensduur van de batterij. Tegelijkertijd worden alarmen onmiddellijk verzonden, ongeacht het pinginterval.

We raden niet aan om de standaardinstellingen van de pingperiode en het pinginterval te verlagen.

Opmerking: het interval beperkt het maximum aantal verbonden apparaten:

Interval Verbindingslimiet
12 sec 39 apparaten
24 sec 79 apparaten
36 sec 119 apparaten
48 sec 159 apparaten
72 sec 200 apparaten

Ongeacht de instellingen ondersteunt de hub maximaal 10 aangesloten sirenes.

Service is een groep instellingen van de hubservice. Deze zijn verdeeld in 2 groepen: algemene instellingen en geavanceerde instellingen.

Algemene instellingen

Tijdzone

Selecteer de tijdzone waarin de hub werkt. Deze functie wordt gebruikt voor scenario’s volgens schema. Stel daarom, voordat u scenario’s maakt, de juiste tijdzone in.

Led-helderheid

Aanpassing van de helderheid van de led-achtergrondverlichting van het hublogo. In te stellen van 1 tot 10. De standaardwaarde is 10.

Firmware Auto-Update

Configureer automatisch firmware-updates van OS Malevich.

 • Indien ingeschakeld, wordt de firmware automatisch bijgewerkt als er een nieuwe versie beschikbaar is, als het systeem niet is ingeschakeld en de externe stroom is aangesloten.
 • Indien uitgeschakeld, wordt het systeem niet automatisch bijgewerkt. Als er een nieuwe firmwareversie beschikbaar is, zal de app vragen of u OS Malevich wilt bijwerken.

Systeem logboekregistratie

Logs zijn bestanden met informatie over de werking van het systeem. Ze kunnen helpen bij fouten of storingen.

Met deze instelling kunt u het transmissiekanaal voor de hublogs selecteren of de opname ervan uitschakelen:

 • Ethernet
 • Wifi
 • Uit: log is uitgeschakeld

We raden niet aan de logs uit te schakelen, aangezien deze informatie nuttig kan zijn bij fouten in de werking van het systeem.

Geavanceerde instellingen

De lijst met geavanceerde hub-instellingen is afhankelijk van het type toepassing: standaard of PRO.

Ajax-beveiligingssysteem Ajax PRO
Serververbinding
Sirenes instellingen
Branddetectoren instellingen
Integriteitscontrole van het systeem
PD 6662-instellingenwizard
Serververbinding
Sirenes instellingen
Branddetectoren instellingen
Integriteitscontrole van het systeem
Alarm verificatie
Herstel na alarm
In- en uitschakelproces
Apparaten automatische deactivering

PD 6662 Instellingenwizard

Opent een stapsgewijze handleiding over hoe u uw systeem kunt instellen conform de Britse beveiligingsnorm PD 6662:2017.

Serververbinding

Het menu bevat instellingen voor de communicatie tussen de hub en de Ajax Cloud:

 • Server ping interval (sec). Verstuurfrequentie van de pings van de hub naar de Ajax Cloud-server. Het wordt ingesteld van 10 tot 300 sec. De aanbevolen waarde is 60 seconden.
 • Verbindingsfout alarmvertraging (sec). Het is een vertraging die het risico op een vals alarm in verband met het verbindingsverlies van de Ajax Cloud-server vermindert. Het wordt geactiveerd na 3 niet-geslaagde polls tussen de hub en de server. De vertraging wordt ingesteld tussen 30 en 600 seconden. De aanbevolen standaardwaarde is 300 seconden.

De tijd om een bericht te genereren over het communicatieverlies tussen de hub en de Ajax Cloud-server wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

(Pinginterval * 3) + Tijdsfilter

Met de standaardinstellingen meldt Ajax Cloud het communicatieverlies met de hub na 8 minuten:

(60 sec * 3) + 300 sec = 8 min

 • Schakel waarschuwingen uit als de verbinding met de server verbroken is. De Ajax-apps kunnen op twee manieren melding maken van het verlies van communicatie tussen de hub en de server: met het standaardsignaal van een pushmelding of met een sirenegeluid (standaard ingeschakeld). Als de optie actief is, wordt de melding gedaan met het standaardsignaal van een pushmelding.

Sirenes instellingen

Het menu bevat twee groepen sirene-instellingen: parameters voor de activering van de sirene en een indicatie van de sirene na een alarm.

Parameters voor de activering van de sirene

Als het deksel open is (hub of detector). Indien ingeschakeld, activeert de hub de aangesloten sirenes als de behuizing van de hub, detector of een ander Ajax-apparaat geopend is.

Hvis der er trykket på panik-knap (app). Als de functie actief is, activeert de hub de aangesloten sirenes als de paniekknop werd ingedrukt in de Ajax-app.

U kunt de reactie van de sirene bij het indrukken van de paniekknop op de SpaceControl-afstandsbediening uitschakelen in de instellingen van de afstandsbediening (Apparaten → SpaceControl → Instellingen ).

Instellingen van een indicatie van sirene na een alarm

De instelling is alleen beschikbaar in de PRO Ajax-apps

De sirene kan meldingen geven over de activering van het ingeschakelde systeem aan de hand van een led-indicatie. Dankzij deze functie kunnen gebruikers van het systeem en patrouilles van beveiligingsbedrijven zien dat het systeem actief is.

Branddetectoren instellingen

Instellingenmenu van Ajax-branddetectoren. Hiermee kunt u het alarm van onderling verbonden branddetectoren instellen.

Deze functie wordt aanbevolen door de Europese brandnormen die voorschrijven dat in geval van brand een waarschuwingssignaal van ten minste 85 dB op 3 meter van de geluidsbron moet worden gegeven. Een geluid van die sterkte wekt zelfs een vaste slaper tijdens een brand. En u kunt snel branddetectoren die zijn geactiveerd via de Ajax- app, Button, KeyPad Plus of KeyPad uitschakelen.

Integriteitscontrole van het systeem

De Integriteitscontrole van het systeem is een parameter die verantwoordelijk is voor het controleren van de status van alle veiligheidsdetectoren en -apparaten voordat ze worden ingeschakeld. De controle is standaard uitgeschakeld.

Alarm verificatie

De instelling is alleen beschikbaar in de PRO Ajax-apps

Alarm verificatie is een speciale gebeurtenis die de hub naar de meldkamer en de gebruikers van het systeem stuurt als meerdere apparaten binnen een bepaalde tijd zijn afgegaan. Door alleen te reageren op bevestigde alarmen, verminderen het beveiligingsbedrijf en de politie het aantal interventies door valse alarmen.

Herstel na alarm

De instelling is alleen beschikbaar in de PRO Ajax-apps

Deze functie staat niet toe dat het systeem wordt ingeschakeld als er recent een alarm werd geregistreerd. Voor de inschakeling moet het systeem worden hersteld door een bevoegde gebruiker of PRO-gebruiker. De alarmtypes die systeemherstel vereisen, worden gedefinieerd bij het configureren van de functie.

De functie voorkomt situaties waarin de gebruiker het systeem inschakelt als detectoren valse alarmen genereren.

In- en uitschakelproces

De instelling is alleen beschikbaar in de PRO Ajax-apps

Het menu maakt inschakeling in twee fasen mogelijk en ook instelling van de alarmtransmissievertraging voor het uitschakelproces van het beveiligingssysteem.

Apparaten automatische deactivering

De instelling is alleen beschikbaar in de PRO Ajax-apps

Het Ajax-beveiligingssysteem kan alarmen of andere gebeurtenissen van apparaten negeren zonder ze uit het systeem te verwijderen. Met bepaalde instellingen worden meldingen over gebeurtenissen van een specifiek apparaat niet verzonden naar de gebruikers van de meldkamer en het beveiligingssysteem.

Er zijn twee soorten Apparaten automatische deactivering: aan de hand van de timer en aan de hand van het aantal alarmen.

Het is ook mogelijk om een specifiek apparaat handmatig uit te schakelen. Meer informatie over het handmatig uitschakelen van apparaten vindt u hier.

Meldkamer: de instellingen voor directe verbinding met de meldkamer van het beveiligingsbedrijf. De parameters worden ingesteld door technici van het beveiligingsbedrijf. Denk eraan dat gebeurtenissen en alarmen ook zonder deze instellingen naar de meldkamer van het beveiligingsbedrijf kunnen worden verzonden.

 • Protocol: de keuze van het protocol dat door de hub wordt gebruikt om alarmen via een directe verbinding naar de meldkamer van het beveiligingsbedrijf te sturen. Beschikbare protocollen: Ajax Translator (Contact-ID) en SIA.
 • Maak verbinding op verzoek. Activeer deze optie als u alleen verbinding moet maken met de meldkamer bij het versturen van een gebeurtenis. Als de optie is uitgeschakeld, wordt de verbinding continu in stand gehouden. Deze optie is alleen beschikbaar voor het SIA-protocol.
 • Objectnummer: het nummer van een object in de meldkamer (hub).

Primair IP-adres

 • IP-adres en poort zijn instellingen van het primaire IP-adres en de poort van de server van het beveiligingsbedrijf waar gebeurtenissen en alarmen naartoe worden gestuurd.

Secondair IP-adres

 • IP-adres en poort zijn instellingen van het secundaire IP-adres en de poort van de server van het beveiligingsbedrijf waar gebeurtenissen en alarmen naartoe worden gestuurd.

Kanalen die alarmen versturen

In dit menu worden kanalen geselecteerd voor het versturen van alarmen en gebeurtenissen naar de meldkamer van het beveiligingsbedrijf. Hub 2 Plus kan alarmen en gebeurtenissen naar de meldkamer sturen via ethernet, UMTS/LTE en wifi. We raden u aan alle communicatiekanalen tegelijk te gebruiken. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van de transmissie en beschermt tegen storingen van de telecomoperatoren.

 • Ethernet: maakt transmissie van gebeurtenissen en alarmen via ethernet mogelijk.
 • Mobiel: maakt transmissie van gebeurtenissen en alarmen via het mobiele internet mogelijk.
 • Wifi: maakt transmissie van gebeurtenissen en alarmen via wifi mogelijk.
 • Periodieke test: indien ingeschakeld, stuurt de hub testrapporten van een bepaalde periode naar de meldkamer voor extra controle van de verbinding met het object.
 • Testmelding: stelt de periode in voor het verzenden van testberichten: van 1 minuut tot 24 uur.

Versleuteling

Versleutelingsinstellingen van gebeurtenistransmissie in het SIA-protocol. Er wordt gebruik gemaakt van AES 128-bit-versleuteling.

 • Encryptie: indien ingeschakeld, worden gebeurtenissen en alarmen die in SIA-formaat naar de meldkamer worden verstuurd, versleuteld.
 • Encryptiesleutel: versleutelingssleutel van verzonden gebeurtenissen en alarmen. Moet overeenkomen met de waarde op het controlestation.

Coördinaten van de paniekknop

 • Stuur coördinaten: indien ingeschakeld worden bij het indrukken van de paniekknop de coördinaten van het apparaat waarop de app is geïnstalleerd naar de meldkamer gestuurd.

Alarmherstel op PAC

Via de instelling kunt u selecteren wanneer de alarmherstelgebeurtenis naar de meldkamer zal worden gestuurd: onmiddellijk/bij het herstellen van de detector (standaard) of bij het uitschakelen.

PRO: PRO-gebruikersinstellingen (installateurs en vertegenwoordigers van beveiligingsbedrijven) van het beveiligingssysteem. Bepaal wie toegang heeft tot uw beveiligingssysteem, welke rechten worden toegekend aan PRO-gebruikers en hoe het beveiligingssysteem hen op de hoogte brengt van de gebeurtenissen.

Meldkamerlijst: een lijst van de beveiligingsbedrijven in uw omgeving. De regio wordt bepaald door de gps-gegevens of de regionale instellingen van uw smartphone.

Gebruikershandleiding : opent de gebruikershandleiding van Hub 2 Plus.

Gegevensinvoer: een menu voor het automatisch overzetten van apparaten en instellingen van een andere hub. Vergeet niet dat u zich in de instellingen bevindt van de hub waarop u gegevens wilt importeren.

Meer informatie over het importeren van gegevens

Hub ontkoppelen: hiermee verwijdert u uw account uit de hub. Alle instellingen en aangesloten detectoren blijven bewaard.

Instellingen resetten

De hub resetten naar de fabrieksinstellingen:

 1. Schakel de hub in als deze is uitgeschakeld.
 2. Verwijder alle gebruikers en installateurs uit de hub.
 3. Houd de aan/uit-knop gedurende 30 seconden ingedrukt. Het Ajax-logo op de hub begint rood te knipperen.
 4. Verwijder de hub uit uw account.

Door de hub te resetten verwijdert u de verbonden gebruikers niet.

Meldingen van gebeurtenissen en alarmen

Het Ajax-beveiligingssysteem informeert de gebruiker over alarmen en gebeurtenissen op drie manieren: pushmeldingen, sms-berichten en telefoonoproepen. De instellingen voor meldingen kunnen alleen worden gewijzigd voor geregistreerde gebruikers.

Hub 2 Plus biedt geen ondersteuning voor gesprekken en sms-berichten met VoLTE-technologie (Voice over LTE). Controleer voordat u een simkaart koopt, of deze alleen de gsm-standaard ondersteunt.

Typen gebeurtenissen Doel Typen meldingen
Storingen
 • Verbindingsverlies tussen het apparaat en de hub
 • Jamming
 • Batterij in apparaat of hub bijna leeg
 • Antimaskeerdetectie
 • Alarm bij sabotage

Pushmeldingen

Sms-bericht

Alarm
 • Inbraak
 • Brand
 • Overstroming
 • Het verlies van verbinding tussen de hub en de Ajax Cloud-server

Oproepen

Pushmeldingen

Sms-bericht

Gebeurtenissen

Pushmeldingen

Sms-bericht

Inschakelen / uitschakelen
 • Het alarm van een volledig object of groep inschakelen/uitschakelen
 • Deelinschakeling inschakelen

Pushmeldingen

Sms-bericht

Videobewaking

U kunt camera’s van derden aansluiten op het beveiligingssysteem: er is een naadloze integratie met IP-camera’s en videorecorders van Dahua, Hikvision en Safire geïmplementeerd. U kunt ook camera’s van derden aansluiten die het RTSP-protocol ondersteunen. U kunt tot 100 videobewakingsapparaten op het systeem aansluiten.

Verbinding maken met een beveiligingsbedrijf

De lijst met bedrijven die het systeem accepteren bij de meldkamer staat in het menu Beveiligingsbedrijven (Apparaten Hub → Instellingen Meldkamerlijst):

ajax security system application

Selecteer een beveiligingsbedrijf en klik op Monitoringverzoek verzenden. Het beveiligingsbedrijf neemt daarna contact met u op en bespreekt met u de aansluitvoorwaarden. U kunt ook zelf contact met hen opnemen om een aansluiting te bespreken (de contactgegevens zijn beschikbaar in de app).

Aansluiting op de meldkamer is mogelijk via het SurGard (Contact ID), ADEMCO 685, SIA (DC-09), en andere bedrijfseigen protocollen. Een volledige lijst van ondersteunde protocollen is beschikbaar op de link.

Installatie

Zorg ervoor dat u, voordat u de hub installeert, de optimale locatie heeft gekozen en dat deze voldoet aan de eisen van deze handleiding. De hub plaats u het beste uit het directe zicht.

Zorg dat de communicatie tussen de hub en alle aangesloten apparaten stabiel is. Als de signaalsterkte laag is (een enkel streepje), kunnen wij geen stabiele werking van het beveiligingssysteem garanderen. Implementeer alle mogelijke maatregelen om de signaalkwaliteit te verbeteren. Verplaats de hub minstens 20 cm zodat de signaalontvangst aanzienlijk kan verbeteren.

Als na de verplaatsing nog steeds een lage of onstabiele signaalsterkte wordt gemeld, gebruik dan de ReX-radiosignaalversterker.

Houd u bij de installatie en het gebruik van het apparaat aan de algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van elektrische apparatuur en ook aan de wettelijke voorschriften inzake elektrische veiligheid. Het is ten strengste verboden het apparaat onder spanning te demonteren. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer beschadigd is.

Installatie van de hub:

 1. Bevestig het montagepaneel van SmartBracket met de gebundelde schroeven. Als u andere bevestigingsmiddelen gebruikt, let er dan op dat deze het paneel niet beschadigen of vervormen.

  We raden af ​​om dubbelzijdige tape te gebruiken voor de installatie: hierdoor kan een hub op de grond vallen na een botsing.

 2. Bevestig de hub aan het bevestigingspaneel. Controleer na de installatie de sabotagestatus in de Ajax-app en daarna de kwaliteit van de bevestiging van het paneel. U ontvangt een melding als iemand probeert de hub van het oppervlak te trekken of van het montagepaneel te verwijderen.
 3. Bevestig de hub op het SmartBracket-paneel met de gebundelde schroeven.
  ajax hub

Draai de hub niet om als u deze verticaal bevestigt (bijvoorbeeld aan een muur). Als u het apparaat correct monteert, dan kunt u het Ajax-logo horizontaal lezen.

ajax hub

Plaats de hub niet:

 • Buiten de ruimte (in de buitenlucht).
 • In de buurt van of in metalen voorwerpen of spiegels die het signaal dempen en afschermen.
 • Op plaatsen met een hoge radio-interferentie.
 • Dicht bij radio-interferentiebronnen: minder dan 1 meter van de router en de voedingskabels.
 • In ruimten waar de temperatuur en de vochtigheidsgraad de toelaatbare grenzen overschrijden.

Onderhoud

Controleer regelmatig de werking van het Ajax-beveiligingssysteem. Verwijder stof, spinnenwebben en andere verontreinigingen van de behuizing van de hub. Gebruik een zachte, droge doek die geschikt is voor het onderhoud van de apparatuur.

Gebruik geen middelen die alcohol, aceton, benzine of andere actieve oplosmiddelen bevatten om de hub te reinigen.

In het pakket zitten de volgende dingen

 1. Hub 2 Plus
 2. Montagepaneel voor SmartBracket
 3. Voedingskabel
 4. Ethernet-kabel
 5. Installatiekit
 6. Startpakket — niet in alle landen beschikbaar
 7. Snelle setuphandleiding

Technische specificaties

Classificatie Bedieningspaneel voor het beveiligingssysteem met ethernet, wifi en ondersteuning voor twee simkaarten
Ondersteuning voor detectoren met foto-alarmverificatie Beschikbaar
Aantal verbonden apparaten Tot 200
Aantal verbonden ReX-signaalversterkers Tot 5
Aantal beveiligingsgroepen Tot 25
Aantal gebruikers Tot 200
Videobewaking Tot 100 camera’s of DVR’s
Aantal ruimten Tot 50
Aantal scenario’s

Tot 64

(Reacties voor in- en uitschakelen zijn niet opgenomen in de algemene limiet van de scenario’s van de hub)

Communicatieprotocollen voor de meldkamer SurGard (Contact ID)
SIA (DC-09)
ADEMCO 685
Andere bedrijfseigen protocollen

Meldkamer-software ter ondersteuning van visuele alarmverificatie

Lijst van ondersteunde protocollen

Voeding 110-240 V~ met voorgeïnstalleerde batterij
6 V met alternatieve voeding van 6V PSU
Energieverbruik van het stroomnet van 110-240 V – 10 W
Ingebouwde reservebatterij Li-Ion 3 А-h
Verzekert een werking tot 15 uur bij gebruik van alleen een simkaart
Energieverbruik van het net Tot 10 W
Bestand tegen sabotage Beschikbaar, sabotagedetectie
Frequentiebereik bij werking 868,0-868,6 MHz of 868,7-869,2 MHz, afhankelijk van de regio waarin het verkocht wordt
RF-uitgangsvermogen 10,4 mW (max 25 mW)
Bereik van het radiosignaal Tot 2000 m
Communicatiekanalen 2 simkaarten

 • 2G (GSM900/DCS1800 (B3/B8))
 • 3G (WCDMA 850/900/2100 (B1/B5/B8))
 • LTE (FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28)

Wifi (802,11 b/g/n)

Ethernet

Temperatuurbereik Van -10°C tot +40°C
Vochtigheidsgraad Tot 75%
Afmetingen 163 × 163 × 36 mm
Gewicht 367 g
Levensduur 10 jaar

Conform de normen

Garantie

De garantie voor de producten van de Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” is geldig gedurende 2 jaar na de aankoop en geldt niet voor de gebundelde, oplaadbare batterij.

Indien het apparaat niet goed functioneert, raden wij u aan om eerst contact op te nemen met de klantenservice. Technische problemen kunnen in de helft van de gevallen op afstand worden opgelost.

Technische ondersteuning: [email protected]

Hulp nodig?

In dit onderdeel zijn gedetailleerde handleidingen en educatieve video's te vinden over alle Ajax-functies. Bovendien zijn we 24/7 beschikbaar voor wanneer u een technisch specialist nodig hebt.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: