Gebruikershandleiding van StreetSiren DoubleDeck

Bijgewerkt op

StreetSiren DoubleDeck is een draadloze buitensirene met bevestiging voor het merkplaatje. De StreetSiren is uitgerust met een leddisplay en piëzo-elektrische alarmindicator die een geluidssterkte tot 113 dB produceert en tot 5 jaar op de voorgeïnstalleerde batterijen werkt. Hij kan ook gevoed worden met een externe voeding van 12 V.

De StreetSiren DoubleDeck communiceert met de hub via het beveiligde Jeweller-radioprotocol. Het communicatiebereik bedraagt zonder obstakels maximaal 1500.

De sirene werkt alleen als onderdeel van het Ajax-beveiligingssysteem. Integratie met systemen van derde partijen en verbinding met ocBridge Plus of uartBridge worden niet ondersteund.

U kunt de sirene instellen via de Ajax-apps voor iOS, Android, macOS en Windows. Het systeem brengt gebruikers op de hoogte van alle gebeurtenissen via pushmeldingen, sms-berichten en oproepen (indien geactiveerd).

Het Ajax-beveiligingssysteem kan worden aangesloten op een meldkamer van het beveiligingsbedrijf. Een lijst met beveiligingsbedrijven is beschikbaar op de website.

Functionele elementen

 1. Leddisplay
 2. Piëzo-elektrische alarmindicator
 3. Sluitingen om het merkplaatje te monteren

  Het merkplaatje wordt apart verkocht

 4. Plaats om het merkplaatje met een schroef te bevestigen
 5. SmartBracket-montagepaneel.
 6. Aansluitklemmen voor het aansluiten van de externe voeding
 7. QR-code. De QR-code bevat het ID/serienummer van het apparaat
 8. Aan/uit-knop
 9. Plaats om het SmartBracket-paneel vast te zetten met een schroef

Werkingsprincipe

StreetSiren DoubleDeck voert twee taken uit:

1. Geeft informatie over het alarm. Het apparaat reageert in minder dan een seconde op het afgaan van het sabotage- en beveiligingssysteemalarm, inclusief een sirene en led-achtergrondverlichting, die indringers afschrikt en de aandacht van de buren trekt.

2. Dient als indicator van de beveiligingsstatus. De sirene gebruikt de led-indicatie om te melden dat het alarm van het object ingeschakeld is en gebruikt geluid en leds om te melden dat de vertraging actief is bij het binnenkomen/weggaan. Deze functies komen van pas als u het beveiligingssysteem bedient met SpaceControl of KeyPad (de sirene herinnert u eraan het alarm uit te schakelen als u het object binnenkomt).

Als hij goed geïnstalleerd is, is het moeilijk een geactiveerde sirene te demonteren en los te koppelen: de behuizing is robuust, de zoemer beschermd en de stroom komt van de interne batterijen, zodat de sirene blijft werken ook als de stroom bij het object uitvalt. Ook wordt, als het systeem ingeschakeld is, de aan/uit-knop geblokkeerd, waardoor de sirene niet kan worden uitgezet.

De sirene is uitgerust met een sabotageknop en een versnellingsmeter. De sabotageknop wordt geactiveerd als de behuizing van het apparaat wordt geopend/opengebroken en de versnellingsmeter wordt geactiveerd als iemand het apparaat probeert te verplaatsen of uit elkaar te halen.

Een sirene op een hub aansluiten

Voordat u de verbinding start

 1. Installeer de Ajax-app. Maak een account aan. Voeg een hub toe aan de app en maak tenminste één ruimte.
 2. Zorg dat de hub aanstaat en toegang heeft tot internet. De status van de internetverbinding ziet u in de Ajax-app en wordt ook aangegeven door de kleur van het logo van de hub (witte of groene lampjes).
 3. Zorg dat de hub uitgeschakeld is en geen updates start. Dit kunt u controleren in de Ajax-app.

Alleen gebruikers met beheerdersrechten kunnen StreetSiren DoubleDeck verbinden met de hub.

StreetSiren DoubleDeck verbinden

 1. Ga naar het tabblad Apparaten in de Ajax-app en klik op Apparaat toevoegen.
 2. Geef het apparaat een naam, scan of typ de QR-code (deze staat op de behuizing en de verpakking) en selecteer de ruimte waar het apparaat geplaatst gaat worden.
 3. Klik op Toevoegen. Het aftellen begint dan.
 4. Schakel StreetSiren DoubleDeck in door de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt te houden. Houd er rekening mee dat het verbindingsverzoek van de hub alleen verstuurd wordt als de sirene aangaat.

De aan/uit-knop zit verzonken in de behuizing en vereist kracht om in te drukken. Gebruik een dun, hard voorwerp, zoals een potlood, om erop te drukken.

StreetSiren DoubleDeck moet zich binnen het radiocommunicatiebereik van de hub bevinden, d.w.z. bij hetzelfde bewaakte object, om te kunnen detecteren en koppelen.

StreetSiren DoubleDeck schakelt 6 seconden na het inschakelen automatisch uit als het niet lukt om verbinding te maken met de hub. Het is niet nodig het apparaat uit te schakelen om de verbinding opnieuw te proberen. Als StreetSiren DoubleDeck al aan een andere hub is toegewezen, schakel dan de sirene uit en volg het standaardproces om een apparaat toe te voegen.

De verbonden sirene verschijnt in de lijst met hub-apparaten van de app. Het bijwerken van de apparaatstatus in de lijst is afhankelijk van de ping-tijd die is gedefinieerd in de Jeweller-instellingen. De standaardwaarde is 36 seconden.

Er kunnen maximaal 10 sirenes of bediendelen met een ingebouwde sirene verbonden worden met één hub.

Statussen van StreetSiren DoubleDeck

Pictogrammen

Pictogrammen geven enkele van de statussen van StreetSiren DoubleDeck weer. U kunt ze bekijken in de Ajax-app in het menu Apparaten .

Pictogram Waarde
Toont de Jeweller-signaalsterkte tussen de hub en StreetSiren DoubleDeck
Batterijlading
Wordt weergegeven als het apparaat werkt via een ReX-radiosignaalversterker

Het apparaat is niet overgedragen naar de nieuwe hub.

Meer informatie

Statussen

De statussen van de sirene vindt u in de Ajax-app:

 1. Ga naar het tabblad Apparaten .
 2. Selecteer StreetSiren DoubleDeck in de lijst.
Parameter Waarde
Temperatuur

De sirenetemperatuur wordt gemeten op de processor en verandert geleidelijk.

Toegestane afwijking in de waarde tussen de app en de kamertemperatuur: 2°C.

De waarde wordt bijgewerkt zodra de detector een temperatuurwijziging van minstens 2°C signaleert.

U kunt een scenario op basis van temperatuur configureren om zo automatiseringsapparaten te besturen

Meer informatie

Jeweller signaalsterkte

Signaalsterkte tussen de hub/signaalversterker en de sirene.

Wij raden aan de sirene te installeren op plaatsen met een signaalsterkte van 2-3 streepjes

Verbinding via Jeweller Verbindingsstatus tussen de hub/signaalversterker en StreetSiren DoubleDeck:

 • Online — de sirene is verbonden met de hub/signaalversterker
 • Offline — de sirene is niet verbonden met de hub/signaalversterker
Batterijlading Batterijlading van het apparaat. Twee statussen beschikbaar:

 • OK
 • Batterij ontladen

Weergave van batterijlading in de Ajax-apps

Deksel

De sabotagestatus van het apparaat, die reageert als de behuizing van het apparaat wordt geopend

Wat is sabotagebeveiliging

Naam van de ReX-signaalversterker

Verbindingsstatus van de ReX-signaalversterker.

Toont wanneer de sirene via een ReX-radiosignaalversterker werkt

Externe voeding Status externe voeding van de sirene:

 • Verbonden — externe 12V-voeding is aangesloten aan de sirene
 • Niet verbonden — sirene wordt gevoed door voorgeïnstalleerde batterijen
Volume Geluidsniveau in geval van alarm:

 • Gedempt
 • Stil
 • Luid
 • Heel luid
Alarmduur

Duur van het geluidssignaal bij een alarm: van 3 seconden tot 3 of 15 minuten.

Ingesteld in stappen van 3 seconden.

Alarmduur van meer dan 3 minuten is alleen beschikbaar voor StreetSiren DoubleDeck met firmwareversie NA 5.60.4.14 of hoger en met Stil of Luid alarmvolume.

Waarschuwing bij verplaatsing Alarm wanneer de versnellingsmeter geactiveerd wordt. Wanneer hij ingeschakeld is, wordt de sirene geactiveerd als u de behuizing van het apparaat draait of het apparaat zelf uit de bevestiging haalt
LED-indicatie Indien ingeschakeld, knippert het leddisplay elke 3 seconden als het systeem in de ingeschakelde modus staat

 • Uitgeschakeld — ledindicatie is uit
 • Ingeschakeld — de sirene knippert alleen in de ingeschakelde modus
 • Altijd — de sirene knippert ongeacht de status van het beveiligingssysteem
Piepsignaal bij Inschakelen/Uitschakelen Indien ingeschakeld, geeft de sirene u een melding door de achtergrondverlichting van het leddisplay aan te doen en een korte pieptoon te geven bij het in- en uitschakelen
Melding over activering/deactivering van de deelinschakeling Indien ingeschakeld, geeft de sirene u een melding door de achtergrondverlichting van het leddisplay aan te doen en een korte pieptoon te geven bij het in- en uitschakelen van het systeem vanuit de Deelinschakeling
Pieptoon bij inloop- en uitgangsvertragingen Als deze optie ingeschakeld is, geeft de sirene aan wanneer de vertraging bij het binnengaan/vertrekken actief is
Melding over inloop- en uitgangsvertragingen in deelinschakeling Indien deze optie is ingeschakeld, piept de sirene bij een inloop- en uitgangsvertraging in Deelinschakeling
Volume pieptoon Volume van het hoorbare signaal bij het inschakelen/uitschakelen, de in- en uitgangsvertraging, de activatie van de openingsdetector:

 • Stil
 • Luid
 • Heel luid
Permanente deactivering Toont de status van het apparaat: actief, volledig uitgeschakeld door de gebruiker of alleen meldingen over de activering van de sabotageknop van het apparaat zijn uitgeschakeld
Firmware De firmwareversie van StreetSiren DoubleDeck. Het is niet mogelijk om de firmware te veranderen
Apparaat-ID Het ID/serienummer van StreetSiren DoubleDeck. Ook te vinden op de verpakking van het apparaat en onder de SmartBracket-bevestiging
Apparaat nr. Nummer van de apparaatloop (zone)

Instellingen

StreetSiren DoubleDeck instellen:

 1. Ga naar het tabblad Apparaten in de Ajax-app.
 2. Selecteer StreetSiren DoubleDeck in de lijst.
 3. Ga naar Instellingen door op het te klikken.

Let op: na het bewerken van de instellingen moet u op de knop Terug klikken om de wijzigingen op te slaan.

Instellingen Waarde
Naam

Naam van de sirene die kan worden bewerkt. De naam van het apparaat die u kunt zien bij de meldingen in het eventlog.

De naam kan maximaal 12 cyrillische tekens of 24 Latijnse tekens bevatten

Ruimte De virtuele ruimte selecteren waaraan StreetSiren is toegewezen. De naam van de ruimte die u kunt zien bij de meldingen in het eventlog.
Alarmen in groepsmodus Selecteer de groep waaraan de sirene is toegewezen. U kunt één groep of alle groepen selecteren:

 • Indien toegewezen aan een groep, zijn de sirene en de indicatie gekoppeld aan alarmen en gebeurtenissen van die groep
 • Indien verbonden met alle groepen, zijn de sirene en de indicatie gekoppeld aan alarmen en gebeurtenissen van alle groepen in het systeem.

Ongeacht welke groep geselecteerd is, reageert de sirene op de activatie en alarmen van de Deelinschakeling

Meer informatie

Volume De sirene reageert op het alarmen van het systeem met het geselecteerde volume:

 • Gedempt — de sirene maakt geen geluid wanneer het alarm afgaat
 • Laag — volume 85 dB
 • Luid — volume 100 dB
 • Hardst — volume 113 dB

Het geluidsniveau is op 1 m afstand van de sirene gemeten

Alarmduur

Duur van het geluidssignaal bij een alarm: van 3 seconden tot 3 of 15 minuten.

Ingesteld in stappen van 3 seconden.

Alarmduur van meer dan 3 minuten is alleen beschikbaar voor StreetSiren DoubleDeck met firmwareversie NA 5.60.4.14 of hoger en met Stil of Luid alarmvolume.

Waarschuwing bij verplaatsing

Alarm wanneer de versnellingsmeter wordt geactiveerd: de sirene wordt geactiveerd als u de behuizing van het apparaat of het apparaat zelf op de bevestiging draait.

Het duurt 60 seconden voordat de ingebouwde versnellingsmeter de normale positie weer weet. Controleer niet te snel of het werkt voordat deze tijd is verstreken

LED-indicatie Ledindicatie van de instellingen van de sirene:

 • Uit — ledindicatie is uit
 • Ingeschakeld — het ledlampje knippert elke 3 seconden, alleen als het systeem is ingeschakeld
 • Altig — het ledlampje knippert elke 3 seconden ongeacht de modus

Meer informatie over indicatie

Pieptooninstellingen Opent de notificatie-instellingen van de sirene. Een uitgebreide beschrijving van de instellingen is hieronder beschikbaar
Volume Test

Schakelt het apparaat naar de testmodus voor het volume

Wat is de volumeniveautest

Jeweller signaalsterkte test

De sirene overschakelen naar de testmodus voor de signaalsterkte van Jeweller. Met de test kunt u de signaalsterkte tussen de hub en StreetSiren DoubleDeck controleren en de optimale installatieplaats bepalen

Wat houdt de signaalsterktetest van Jeweller in

Signaaldempingstest

StreetSiren DoubleDeck overschakelen naar de modus voor de dempingstest

Wat is een Dempingstest

Gebruikershandleiding Opent de gebruikershandleiding van StreetSiren DoubleDeck
Permanente deactivering

Hiermee kan de gebruiker het apparaat loskoppelen zonder het uit het systeem te verwijderen (beschikbaar voor StreetSiren DoubleDeck met firmwareversie 3.71 en nieuwer).

Er zijn drie opties beschikbaar:

 • Nee — het apparaat werkt normaal en verzendt alle gebeurtenissen
 • Volledig deactiveren — het apparaat zal geen systeemcommando’s uitvoeren of deelnemen aan automatiseringsscenario’s en het systeem zal alarmen en andere meldingen van het apparaat negeren
 • Alleen deksel — het systeem negeert alleen meldingen over de activering van de sabotageknop van het apparaat

Meer informatie over de permanente deactivatie van apparaten

Apparaat ontkoppelen Ontkoppelt StreetSiren DoubleDeck, koppelt hem los van de hub en wist de instellingen

Instellingen van de pieptonen van de sirene

Gebeurtenis Betekenis
Pieptoon bij verandering van ingeschakelde modus
In-/uitschakelen Als deze optie wordt ingeschakeld, waarschuwt de sirene bij het in- en uitschakelen door het led-display te laten oplichten en een korte pieptoon
Activering/deactivering de deelinschakeling

Indien ingeschakeld, geeft de sirene u een melding door de achtergrondverlichting van het leddisplay aan te doen en een korte pieptoon te geven bij het in- en uitschakelen van het systeem vanuit de Deelinschakeling

Wat is de modus Deelinschakeling

Demp het apparaat wanneer een code op het bediendeel wordt ingevoerd

Beschikbaar voor HomeSiren Jeweller met firmwareversies van 5.60.5.0 tot 6.0.0.0 en vanaf 6.56.1.57 of hoger, die werken met hubs met OS Malevich 2.19 of hoger.

Dempt de geluidssignalen zodra de gebruiker een wachtwoord begint in te voeren op het bediendeel. Met deze functie kunnen gebruikers zich concentreren op het uitschakelen van het systeem.

Pieptoon bij vertragingen
Inloopvertragingen

Indien deze optie is ingeschakeld, piept de sirene bij een inloopvertraging

Wat is vertraging bij inloop-/uitloopvertragingen

Uitloopvertragingen

Indien deze optie is ingeschakeld, piept de sirene bij een uitgangsvertraging

Wat is vertraging bij inloop-/uitloopvertragingen

Inloopvertragingen in deelinschakeling

Indien deze optie is ingeschakeld, piept de sirene bij een inloopvertraging vanuit de modus Deelinschakeling

Wat is de modus Deelinschakeling
Wat is vertraging bij inloop-/uitloopvertragingen

Uitloopvertragingen in deelinschakeling

Indien deze optie is ingeschakeld, piept de sirene bij een uitgangsvertraging vanuit de modus Deelinschakeling

Wat is de modus Deelinschakeling
Wat is vertraging bij inloop-/uitloopvertragingen

Snelle pieptoon bij vertragingen
Snelle pieptoon bij afloop inloopvertraging

Beschikbaar voor HomeSiren Jeweller met firmwareversies van 5.60.5.0 tot 6.0.0.0 en vanaf 6.56.1.57 of hoger, die werken met hubs met OS Malevich 2.19 of hoger.

Informeert de gebruiker dat de Vertraging bij binnenkomst bijna is verstreken. U kunt kiezen uit 4 opties wanneer de snelle pieptoon moet beginnen:

 • Nooit
 • Duurt 5 seconden
 • Duurt 10 seconden
 • Duurt 15 seconden
Snelle pieptoon bij afloop Uitloopvertraging

Beschikbaar voor HomeSiren Jeweller met firmwareversies van 5.60.5.0 tot 6.0.0.0 en vanaf 6.56.1.57 of hoger, die werken met hubs met OS Malevich 2.19 of hoger.

Informeert de gebruiker dat de Vertraging bij vertrek bijna is verstreken. U kunt kiezen uit 4 opties wanneer de snelle pieptoon moet beginnen:

 • Nooit
 • Duurt 5 seconden
 • Duurt 10 seconden
 • Duurt 15 seconden
Pieptoon bij uitschakelen
Bel bij openen Indien ingeschakeld, piept de sirene 1 tot 4 keer om aan te geven dat de openingsdetectoren die in de uitgeschakelde systeemmodus staan geactiveerd zijn.Wat is Bel
Zo stelt u Bel in
Volume pieptoon Het volumeniveau selecteren van de sirene bij het notificeren van het inschakelen/uitschakelen of een vertraging bij binnenkomst/vertrek en openen:

 • Laag — volume 85 dB
 • Luid — volume 100 dB
 • Hardst — volume 113 dB

Het volumeniveau is op 1 m afstand van de sirene gemeten

De verwerking van detectiealarmen instellen

U kunt via de Ajax-app instellen welke detectiealarmen de sirene kunnen activeren. Dit helpt bij het voorkomen van situaties waarin het beveiligingssysteem een alarm krijgt van een lekdetector van LeaksProtect of een ander apparaatalarm. De parameter kan worden aangepast in de instellingen van de detector of het apparaat:

 1. Log in bij de Ajax-app.
 2. Ga naar het menu Apparaten .
 3. Selecteer de detector of het apparaat.
 4. Ga naar de Instellingen en bepaal de benodigde parameters om de sirene te activeren.

De reactietijd van het sabotagealarm instellen

De sirene kan reageren op het sabotagealarm van apparaten en detectoren. Deze optie is standaard uitgeschakeld. Houd er rekening mee dat de sabotagebeveiliging ook reageert op het openen en sluiten van de behuizing, zelfs als het systeem is uitgeschakeld!

Zo regelt u in de Ajax-app dat de sirene reageert op sabotage:

 1. Ga naar het menu Apparaten .
 2. Selecteer de hub en ga naar de Instellingen .
 3. Selecteer het menu Service.
 4. Ga naar Sirenes Instellingen.
 5. Schakel de optie Waarschuwing met sirene als de behuizing van de hub of detector open is in.

Zo stelt u in dat er wordt gereageerd op het indrukken van de paniekknop in de Ajax-app

De sirene kan reageren op het indrukken van de paniekknop in de Ajax-apps. Houd er rekening mee dat de paniekknop ook ingedrukt kan worden als het systeem niet ingeschakeld is!

Zo stelt u in dat de sirene reageert op het indrukken van de paniekknop:

 1. Ga naar het tabblad Apparaten .
 2. Selecteer een hub en ga naar de Instellingen .
 3. Selecteer het menu Service.
 4. Ga naar Sirenes Instellingen.
 5. Schakel de optie Waarschuwing met een sirene als de paniekknop wordt ingedrukt in de app in.

De indicatie na een alarm op de sirene instellen

De sirene kan meldingen geven over de activering van het ingeschakelde systeem aan de hand van een led-indicatie.

De optie werkt als volgt:

 1. Het systeem registreert het alarm.
 2. De sirene slaat alarm (duur en volume zijn afhankelijk van de instellingen).
 3. De rechterhoek onderaan het led-display van de sirene knippert twee keer (ongeveer elke 3 seconden) totdat het systeem wordt uitgeschakeld.

Dankzij deze functie kunnen gebruikers van het systeem en patrouilles van beveiligingsbedrijven zien dat het systeem actief is.

De indicatie na een alarm werkt niet bij detectoren die altijd actief zijn als de detector was geactiveerd toen het systeem was uitgeschakeld.

Zo schakelt u de indicatie na een alarm in, in de Ajax PRO-app:

1. Ga naar Instellingen Sirene:

 • Hub → Instellingen → Service → Sirene instellingen

2. Geef aan bij welke gebeurtenissen de sirenes twee keer moeten knipperen voordat het beveiligingssysteem wordt uitgeschakeld:

 • Bevestigd alarm
 • Onbevestigd alarm
 • Dekselopening

3. Selecteer de gewenste sirenes. Ga terug naar Instellingen Sirene. De ingestelde parameters worden opgeslagen.

4. Klik op Terug. Alle waardes worden ingesteld.

Deze functie wordt ondersteund door StreetSiren DoubleDeck met firmwareversie 3.72 en nieuwer.

Stel specifieke waarschuwingen in voor het Alarmannulering of Afbreken van een alarm

U kunt alleen apparaten selecteren voor waarschuwingen bij een Alarmannulering of Afbreken van een alarm in de Ajax PRO-apps. De instellingen zijn beschikbaar voor hubs met firmwareversie OS Malevich 2.19 of hoger.

U kunt selecteren welke apparaten moeten piepen als het alarm wordt geannuleerd en welke apparaten moeten piepen als het alarm wordt afgebroken in de hub-instellingen in de PRO-apps. De functies Melding alarmannulering en Melding afbreken alarm zijn vereist voor systemen die moeten voldoen aan de norm ANSI/SIA CP-01-2019.

Om de apparaten te selecteren die een melding moeten geven bij het annuleren of afbreken van een alarm in de Ajax PRO-app:

 1. Selecteer de gewenste hub en ga naar:
  • Instellingen → Service → In- en uitschakelproces
 2. Zorg ervoor dat ANSI/SIA CP-01-2019 is geselecteerd voor de instelling Naleving van normen.
 3. Selecteer de apparaten voor de opties Specifieke waarschuwing bij alarmannulering en Specifieke waarschuwing bij afbreken alarm.
 4. Klik op Terug om de nieuwe instellingen toe te passen.

De functies zijn beschikbaar voor HomeSiren Jeweller met firmwareversies van 5.60.5.0 tot 6.0.0.0 en vanaf 6.56.1.57 of hoger.

Zo stelt u Bel in

Bel is een geluidssignaal dat de activatie van de openingsdetectoren aangeeft wanneer het systeem is uitgeschakeld. De functie wordt bijvoorbeeld gebruikt in winkels om het personeel te laten weten dat er iemand het gebouw binnenkomt.

Notificaties worden in twee fasen geconfigureerd: het instellen van de sirenes en daarna van de openingsdetectoren.

Bel wordt ondersteund door StreetSiren met firmwareversie 3.73.1.0 en nieuwer.

Instellingen Sirene

 1. Ga naar het menu Apparaten .
 2. Selecteer de sirene.
 3. Ga naar de instellingen door op het tandwieltje te klikken in de rechterbovenhoek.
 4. Ga naar het menu Pieptooninstellingen.
 5. Scrol omlaag en schakel onder de categorie Pieptoon bij uitschakeling de optie Bel bij opening in.
 6. Stel het volume van de meldingen in. Er zijn drie opties beschikbaar:
  • Laag (85 dB op een afstand van 1 m).
  • Luid (100 dB op een afstand van 1 m).
  • Zeer luid (113 dB op een afstand van 1 m).

   Het gekozen Piepvolume geldt ook voor het volume van de sirenemeldingen voor inschakelen/uitschakelen en voor vertragingen bij binnenkomst/vertrek.

 7. Klik op Terug om de instellingen op te slaan.
 8. Herhaal stappen 2-7 voor andere sirenes waar u de meldingen voor wilt inschakelen.

Instellingen van de detectoren

 1. Ga naar het menu Apparaten .
 2. Selecteer de detector.
 3. Ga naar de instellingen door op het tandwieltje te klikken in de rechterbovenhoek.
 4. Ga naar het menu Profielinstellingen.
 5. Selecteer de gewenste gebeurtenissen die door de sirene gemeld moeten worden:
  • Als opening gedetecteerd wordt.
  • Als het externe contact geopend is (beschikbaar als de optie Extern contact ingeschakeld is).
 6. Selecteer het geluid voor Bel: 1 tot 4 korte pieptonen. De Ajax-app laat het geluid horen zodra het geselecteerd is.
 7. Klik op Terug om de instellingen op te slaan.
 8. Herhaal stappen 2-7 voor de andere detectoren waarvoor u de notificaties wilt inschakelen.

Indicatie

Gebeurtenis Indicatie
Alarm

De sirene zendt een geluidssignaal uit en het leddisplay knippert rood.

De duur en het volume van het alarm, en de aanwezigheid van de led-indicatie, hangen af van de instellingen van de sirene

Een alarm is gedetecteerd in het ingeschakelde systeem (als de indicatie na alarm is ingeschakeld)

Het led-display van de sirene knippert ongeveer elke 3 seconden twee keer rood op in de linkerhoek onderin totdat het systeem wordt uitgeschakeld.

De indicatie gaat aan nadat de sirene het alarmsignaal volledig heeft afgespeeld zoals ingesteld in de instellingen

Inschakelen Het leddisplay knippert één keer rood
Uitschakelen Het leddisplay licht 1 seconde rood op en knippert daarna 3 keer
Verbinding met hub mislukt Het leddisplay knippert 6 keer in de rechter benedenhoek. Vervolgens knippert het hele leddisplay 3 keer en dan gaat de sirene uit
Beveiligingssysteem is ingeschakeld
(als de indicatie aanstaat)
Het leddisplay knippert één keer en de sirene laat een korte pieptoon horen
Beveiligingssysteem is uitgeschakeld
(als de indicatie aanstaat)
Het leddisplay knippert twee keer en de sirene laat twee korte pieptonen horen
Sirene in de ingeschakelde modus
(als de indicatie aanstaat)
Het ledlampje in de rechterhoek onderin licht elke 3 seconden op. Als de externe voeding is aangesloten, licht het leddisplay rechtsonder voortdurend op
Batterij bijna leeg Het ledlampje rechtsonder licht op en dooft bij het in- en uitschakelen, bij alarmmeldingen, bij ontmantelen of bij het openen van de sirene

Functionaliteitstest

Via het Ajax-beveiligingssysteem kunt u tests uitvoeren om de functionaliteit van de verbonden apparaten te controleren.

De tests beginnen niet onmiddellijk, maar niet later dan na een enkele pingperiode van de hubdetector (36 seconden met de standaardinstellingen van de hub). U kunt de pingperiode van apparaten wijzigen in het menu Jeweller van de hub-instellingen.

De tests zijn beschikbaar in het instellingenmenu van het apparaat:

 • Ajax-appApparaten StreetSiren DoubleDeckInstellingen

Een locatie kiezen

De plaatsing van StreetSiren DoubleDeck bepaalt de afstand tot de hub en de aanwezigheid van obstakels tussen beide die de doorgang van het radiosignaal belemmeren: muren, constructies tussen de verdiepingen of grote voorwerpen die zich in de kamer bevinden.

Houd bij de keuze van een plaats rekening met de hoorbaarheid van de sirene en met de zichtbaarheid van de led-indicatie, want dit bepaalt de prestaties van het apparaat.

StreetSiren DoubleDeck is bestand tegen hitte, kou en temperatuurschommelingen. De verzegelde behuizing is gecertificeerd en voldoet aan beschermingsklasse IP54. De buitensirene is beschermd tegen regen en sneeuw en kan zonder afdak op de gevel van het gebouw worden geplaatst.

Controleer de signaalsterkte op de plaats van de installatie. Als de signaalsterkte laag is (één streepje), kunnen wij geen stabiele werking van het beveiligingssysteem garanderen. Verplaats het apparaat minstens 20 cm zodat de signaalontvangst aanzienlijk kan verbeteren.

Als er na de verplaatsing van het apparaat nog steeds een slechte of onstabiele signaalsterkte wordt gemeld, gebruik dan de ReX-radiosignaalversterker.

Installatie

De externe voeding aansluiten

Houd u bij het aansluiten van de externe voeding en het gebruiken van StreetSiren DoubleDeck aan de algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van elektrische apparatuur en ook aan de wettelijke voorschriften inzake elektrische veiligheid.

StreetSiren DoubleDeck werkt tot 5 jaar op de gebundelde batterij en is voorzien van aansluitklemmen voor het aansluiten van een externe DC-voeding van 12 V. We raden de aansluiting van een externe voeding aan om snelle ontlading van de batterijen te voorkomen bij installatie op plaatsen die gekenmerkt worden door lage temperaturen of wanneer frequente activeringen van de sirene gemeld worden.

Controleer voor u het apparaat installeert de isolatie van de draden op beschadiging. Gebruik alleen een geaarde stroombron. Het is ten strengste verboden het apparaat onder spanning te demonteren! Gebruik het apparaat niet als het netsnoer beschadigd is.

De externe voeding aansluiten:

 1. Boor een gat voor een kabel in de SmartBracket-bevestiging.
 2. Leid de spanningsloze externe stroomkabel door het montageplaatje.
 3. Sluit de kabel aan op de aansluitstroken en let daarbij op de polariteit.
 4. Zet de stroom aan. De waarde van het veld Externe voeding verandert naar Aangesloten in de StreetSiren DoubleDeck-statussen.
 5. Installeer de sirene.

Verwijder na het aansluiten van de externe voeding de batterijen niet uit de sirene: ze dienen als reservestroombron.

Het systeem stuurt een melding over de noodzaak van onderhoud zodra het niveau van de batterij naar 20% daalt.

Het merkplaatje monteren

Zo monteert u het plaatje:

 1. Schakel de externe stroomvoorziening van de sirene uit, als die aangesloten is.
 2. Draai de bevestigingsschroef van de onderkant van de sirene los met een PH2-schroevendraaier als de sirene op de SmartBracket-montageplaat gemonteerd is.
 3. Verwijder de sirene van de SmartBracket-montageplaat, door hem tegen de klok in te draaien als de sirene op de montageplaat gemonteerd is.
 4. Zet het apparaat uit door de aan/uit-knop 3 seconden in te drukken.
 5. Zet de externe voeding (indien aanwezig) uit door de aansluitklemmen los te schroeven en de stroomdraden los te koppelen.
 6. Leg de voorkant van de sirene op een harde ondergrond en draai de 4 schroeven op het achterpaneel los met een PH2-schroevendraaier.
 7. Draai de sirene om terwijl u de voor- en achterkant van de behuizing vasthoudt. Verwijder het kunststof beschermingsplaatje.

  Verwijder bij het plaatsen van het plaatje niet het kunststof frame en haal de ledstrip niet uit z’n behuizing!

 8. Boor een gat in het kunststof beschermingsplaatje op de aangegeven plaats.

  Er zit mogelijk niet-hardend afdichtmiddel op de piëzo-elektrische detector en in het gat van het kunststof beschermingsplaatje. Veeg dit er niet af! Als u het afdichtmiddel op uw handen krijgt, veeg het dan af met een stuk keukenpapier.

 9. Monteer het merkplaatje op het kunststof beschermingsplaatje.
 10. Bevestig het merkplaatje met de gebundelde bout op het kunststof beschermingsplaatje.
 11. Bevestig met weinig kracht het kunststof beschermingsplaatje (het Ajax-logo aan de verbindingskant van de ledstrip met de printplaat). Als het kunststof plaatje goed gemonteerd is, zal hij niet meer dan 1,0 tot 1,5 mm boven het leddisplay uitsteken.
 12. Draai de sirene om terwijl u de voor- en achterkant van de behuizing vasthoudt en draai de vier schroeven vast.
 13. Zet de sirene aan en controleer de sabotagestatus in de app.

Montage van de sirene

ajax siren

Voordat u de sirene monteert, moet u de locatie kiezen die het meeste voldoet aan de eisen van deze handleiding.

De aanbevolen installatiehoogte is 2,5 meter of meer. Zo wordt het voor indringers moeilijk om toegang te krijgen tot het apparaat. Als u probeert het apparaat van de houder los te maken, geeft het systeem een alarm. Het beveiligingsbedrijf en de gebruikers krijgen een melding van een sabotagepoging en het geluid van een sirene schrikt de indringers af.

Een sirene installeert u als volgt:

 1. Maak het SmartBracket-paneel vast op het oppervlak met de meegeleverde schroeven. Als u andere bevestigingsmiddelen gebruikt, let er dan op dat deze het plaatje niet beschadigen of vervormen.

  Gebruik geen dubbelzijdige tape voor tijdelijke of permanente montage van de sirene. De tape kan loslaten onder het gewicht van de sirene. Bovendien droogt de tape na verloop van tijd uit, waardoor het apparaat kan vallen en het beveiligingssysteem in werking treedt.

 2. Monteer de sirene op de SmartBracket en draai het met de klok mee.
 3. Zet de sirene vast met een schroef. Dit vermindert het risico op inbraak.

Installeer een sirene niet:

 • In de buurt van metalen voorwerpen en spiegels. Die kunnen het radiosignaal blokkeren en dempen.
 • Op plaatsen waar het mogelijk is het audiosignaal te jammen.
 • Op minder dan 1 meter afstand van de hub.
 • In de buurt van de glasbreukdetectoren.

Onderhoud

Controleer de StreetSiren DoubleDeck regelmatig. Verwijder regelmatig nieuw stof, spinnenwebben en ander vuil van de behuizing. Gebruik een zachte, droge doek die geschikt is voor het onderhoud van de apparatuur. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, aceton, benzine of andere actieve oplosmiddelen bevatten om het apparaat te reinigen.

De batterijen die in de sirene geïnstalleerd zijn, gaan tot 5 jaar mee. Als de batterijen leeg zijn, zendt het beveiligingssysteem een overeenkomstige melding uit, en het leddisplay rechtsonder licht op en dooft bij het in- en uitschakelen van het systeem (als de indicatie uitgeschakeld is), bij alarmmeldingen, bij het demonteren of bij het openen van de sirenebehuizing.

Technische specificaties

Type van de sirene Draadloos
Type melding Geluid en lichten
Installatiemethode Binnen / Buiten
Materiaal van het merkplaatje Kunststof
Installatiemethode van het merkplaatje Vergrendeling met clipje en montageschroef
Volume van de meldingen 85 – 113 dB op een afstand van 1 m (instelbaar)
Duur van alarm Duur van het hoorbare alarm: van 3 seconden tot 3 minuten.
Frequentie van het geluidsalarm van de sirene 3,5 ± 0,5 kHz
Beveiliging tegen demontage Versnellingsmeter en sabotage-alarmen voor schending van de integriteit van de behuizing
Compatibiliteit Werkt alleen met de hubs en signaalversterkers van Ajax
Indicatie van de status bij in- en uitschakelen Beschikbaar
Aanduiding van vertragingen bij binnenkomst/vertrek Beschikbaar
Radiofrequentieband 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Afhankelijk van de regio waarin het verkocht wordt
Maximaal RF-uitgangsvermogen 7,29 mW (max. 25 mW)
Bereik van het radiosignaal

Tot 1.500 m (geen obstakels aanwezig)

Meer informatie

Voeding 4 × CR123A, 3 V
Levensduur van de batterij

Tot 5 jaar

Meer informatie

Hulpvoeding 12 V DC, 1,5 A
Veiligheidsniveau van de behuizing IP54
Temperatuurbereik Van -25 °С tot +50 °С
Vochtigheidsgraad Tot 95%
Afmetingen 200 × 200 × 55 mm
Gewicht 571 g
Levensduur 10 jaar

Conform de normen

Volledige set

 1. StreetSiren DoubleDeck
 2. SmartBracket-montagepaneel.
 3. CR123A-batterij (voorgeïnstalleerd) — 4 stuks
 4. Montagekit
 5. Snelle setup handleiding

Garantie

De garantie voor de producten van de Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” is geldig gedurende 2 jaar na de aankoop en geldt niet voor de meegeleverde, oplaadbare batterij.

Indien het apparaat niet goed functioneert, raden wij u aan om eerst contact op te nemen met de klantenservice. Technische problemen kunnen in de helft van de gevallen op afstand worden opgelost.

Technische ondersteuning: [email protected]

Hulp nodig?

In dit onderdeel zijn gedetailleerde handleidingen en educatieve video's te vinden over alle Ajax-functies. Bovendien zijn we 24/7 beschikbaar voor wanneer u een technisch specialist nodig hebt.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: