Instrukcja użytkownika StreetSiren DoubleDeck

Zaktualizowano

StreetSiren DoubleDeck to bezprzewodowa syrena zewnętrzna z uchwytem na markowy szyld. StreetSiren jest wyposażona w ramkę LED i piezoelektryczny sygnalizator alarmowy wytwarzający dźwięk o głośności do 113 dB i może działać do 5 lat na zasilaniu z fabrycznie zainstalowanych baterii. Może również korzystać z zewnętrznego zasilacza 12 V.

StreetSiren DoubleDeck komunikuje się z hubem za pomocą zabezpieczonego protokołu radiowego Jeweller. Zasięg komunikacji wynosi do 1500 metrów w terenie pozbawionym przeszkód.

Syrena działa tylko jako część systemu alarmowego Ajax. Integracja z systemami innych firm oraz podłączenie do ocBridge Plus lub uartBridge nie są obsługiwane.

Syrenę konfiguruje się za pomocą aplikacji Ajax dla systemów iOS, Android, macOS i Windows. System powiadamia użytkowników o wszystkich zdarzeniach za pomocą powiadomień push, SMS-ów oraz połączeń telefonicznych (jeśli są aktywowane).

System alarmowy Ajax może być podłączony do Stacji Monitorowania Alarmów agencji ochrony. Lista agencji ochrony jest dostępna na stronie internetowej.

Elementy funkcjonalne

 1. Ramka LED
 2. Piezoelektryczny sygnalizator alarmu
 3. Zatrzaski do montażu Brandplate

  Brandplate jest sprzedawany oddzielnie

 4. Miejsce do zamocowania Brandplate za pomocą śruby
 5. Uchwyt montażowy SmartBracket
 6. Zaciski do podłączenia zewnętrznego zasilacza
 7. Kod QR Kod QR zawiera numer identyfikacyjny/seryjny urządzenia
 8. Włącznik/wyłącznik
 9. Miejsce do zamocowania uchwytu SmartBracket za pomocą śruby

Zasada działania

StreetSiren DoubleDeck wykonuje dwa zadania:

1. Informowanie o alarmie. Urządzenie reaguje na wykrycie manipulacji lub alarm systemu w czasie krótszym niż sekunda, włączając syrenę i podświetlenie LED, co odstrasza intruzów i przyciąga uwagę sąsiadów.

2. Wskazywanie stanu zabezpieczeń. Syrena informuje o uzbrojeniu obiektu za pomocą sygnalizacji LED, a także o opóźnieniu przy wchodzeniu/wychodzeniu za pomocą dźwięku i diod LED. Funkcje te są przydatne podczas sterowania systemem alarmowym za pomocą SpaceControl lub KeyPad (syrena przypomina o rozbrojeniu po wejściu do obiektu).

Przy prawidłowym zamontowaniu zdjęcie lub odłączenie aktywowanej syreny jest trudne: jej obudowa jest solidna, sygnalizator dźwiękowy dobrze zabezpieczony, a zasilanie pochodzi z wbudowanych baterii, więc syrena będzie działać nawet w przypadku braku prądu w obiekcie. Ponadto po uzbrojeniu systemu przycisk zasilania zostaje zablokowany, co uniemożliwia wyłączenie syreny.

Syrena wyposażona jest w przycisk antysabotażowy oraz akcelerometr. Przycisk antysabotażowy działa przy próbie otwarcia/rozbicia obudowy, natomiast akcelerometr jest wyzwalany, gdy ktoś próbuje przenieść lub zdemontować urządzenie.

Podłączanie syreny do huba

Przed rozpoczęciem podłączenia

 1. Zainstaluj aplikację Ajax. Utwórz konto. Dodaj hub do aplikacji i utwórz przynajmniej jedno pomieszczenie.
 2. Upewnij się, że hub jest włączony i ma dostęp do Internetu. Status połączenia internetowego dostępny jest w aplikacji Ajax i dodatkowo sygnalizowany kolorem logo huba (świeci na biało lub zielono).
 3. Upewnij się, że hub jest rozbrojony i nie rozpoczyna aktualizacji. Można to sprawdzić w aplikacji Ajax.

Tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą podłączyć StreetSiren DoubleDeck do huba.

Aby podłączyć StreetSiren DoubleDeck:

 1. Przejdź do karty Urządzenia w aplikacji Ajax i kliknij Dodaj urządzenie.
 2. Nadaj urządzeniu nazwę, zeskanuj lub wpisz kod QR (umieszczony na obudowie i opakowaniu), a następnie wybierz pomieszczenie.
 3. Kliknij Dodaj; rozpocznie się odliczanie.
 4. Włącz StreetSiren DoubleDeck, przytrzymując przycisk zasilania przez 3 sekundy. Należy pamiętać, że żądanie połączenia z hubem jest wysyłane tylko wtedy, gdy syrena jest włączona.

Przycisk zasilania jest zagłębiony w obudowie i stawia wyraźny opór przy naciśnięciu. Możesz użyć cienkiego, twardego przedmiotu, np. ołówka, aby go nacisnąć.

Aby nastąpiło wykrycie i sparowanie, StreetSiren DoubleDeck musi znajdować się w zasięgu łączności radiowej huba, tzn. w tym samym chronionym obiekcie.

StreetSiren DoubleDeck wyłącza się automatycznie 6 sekund po włączeniu, jeśli nie uda się połączyć z hubem. Nie ma potrzeby dezaktywowania urządzenia, aby ponownie spróbować nawiązać połączenie. Jeśli StreetSiren DoubleDeck został już przypisany do innego huba, wyłącz syrenę i wykonaj standardową procedurę dodawania.

Podłączona syrena pojawi się na liście urządzeń huba w aplikacji. Aktualizacja statusów urządzeń na liście zależy od czasu pingu zdefiniowanego w ustawieniach protokołu Jeweller. Domyślna wartość to 36 sekund.

Do jednego huba można podłączyć do 10 syren lub klawiatur z wbudowaną syreną.

Stany StreetSitren DoubleDeck

Ikony

Ikony przedstawiają niektóre stany StreetSiren DoubleDeck. Można je przeglądać w aplikacji Ajax, w menu Urządzenia .

Ikona Wartość
Pokazuje poziom sygnału radiowego Jeweller pomiędzy hubem a StreetSiren DoubleDeck.
Poziom naładowania baterii
Pokazywane, jeśli urządzenie działa za pośrednictwem podwajacza zasięgu sygnału radiowego

Urządzenie nie zostało przeniesione do nowego huba.

Dowiedz się więcej

Stany

Stany syreny można znaleźć w aplikacji Ajax

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz z listy StreetSiren DoubleDeck.
Parametr Wartość
Temperatura

Temperatura syreny, która jest mierzona na procesorze i zmienia się stopniowo.

Dopuszczalny błąd pomiaru pomiędzy wartością w aplikacji a temperaturą otoczenia wynosi 2°C.

Wartość jest aktualizowana, gdy tylko czujnik wykryje zmianę temperatury o co najmniej 2°C.

Można skonfigurować scenariusz według temperatury, aby sterować urządzeniami automatyzacji

Dowiedz się więcej

Siła sygnału Jewellera

Pozim sygnału pomiędzy hubem/podwajaczem zasięgu a syreną.

Zalecamy instalację syreny w miejscach, gdzie poziom sygnału wynosi 2-3 kreski.

Połączenie przez Jeweller Status połączenia pomiędzy hubem/podwajaczem zasięgu a StreetSiren DoubleDeck:

 • Online — syrena jest podłączona do huba/podwajacza zasięgu
 • Offline — syrena nie jest podłączona do huba/podwajacza zasięgu
Stan naładowania akumulatora Poziom naładowania baterii urządzenia. Dostępne są dwa stany:

 • ОК
 • Bateria rozładowana

Jak poziom naładowania baterii jest pokazywany w aplikacjach Ajax

Obudowa

Stan zabezpieczenia urządzenia przed manipulacją, który informuje o otwarciu obudowy urządzenia

Czym jest ochrona przed manipulacją?

Nazwa podwajacza zasięgu ReX

Status połączenia podwajacza zasięgu ReX.

Pokazuje, czy syrena działa za pośrednictwem podwajacza zasięgu sygnału radiowego

Zasilanie Status zasilania zewnętrznego syreny:

 • Włączono — zasilanie zewnętrzne 12 V jest podłączone do syreny
 • Wyłączono — syrena jest zasilana z wbudowanych baterii
Głośność alarmu Poziom głośności w przypadku alarmu:

 • Wyciszony
 • Cicho
 • Głośno
 • Bardzo głośno
Czas trwania alarmu

Długość sygnału dźwiękowego w przypadku alarmu: od 3 sekund do 3 lub 15 minut.

Ustawianie w odstępach co 3 sekundy.

Czas trwania alarmu dłuższy niż 3 minuty jest dostępny tylko dla StreetSiren DoubleDeck z wersją oprogramowania sprzętowego NA 5.60.4.14 lub wyższą i z Cichym lub Głośnym ustawieniem alarmu.

Alarm w przypadku uruchomienia akcelerometru Alarm po wyzwoleniu akcelerometru. Po włączeniu tej funkcji syrena jest uruchamiana w przypadku obrócenia obudowy lub odłączenia urządzenia od uchwytu.
Sygnalizacja LED Stan sygnalizacji trybu uzbrojonego
Uzbrajanie/rozbrajanie Po włączeniu tej funkcji syrena powiadamia użytkownika o uzbrajaniu i rozbrajaniu poprzez podświetlenie ramki LED oraz krótki sygnał dźwiękowy.
Aktywacja/dezaktywacja trybu nocnego Po włączeniu tej funkcji syrena powiadamia użytkownika o uzbrajaniu i rozbrajaniu w trybie nocnym poprzez podświetlenie ramki LED oraz krótki sygnał dźwiękowy.
Opóźnienia wejścia Po włączeniu tej funkcji syrena sygnalizuje opóźnienie wejścia/wyjścia
Opóźnienia wyjścia Po włączeniu tej funkcji syrena sygnalizuje opóźnienie wejścia/wyjścia
Opóźnienia wejścia w trybie nocnym Po włączeniu tej funkcji syrena emituje sygnał dźwiękowy oznaczający opóźnienie wejścia/wyjścia w trybie nocnym.
Opóźnienia wyjścia w trybie nocnym Po włączeniu tej funkcji syrena emituje sygnał dźwiękowy oznaczający opóźnienie wejścia/wyjścia w trybie nocnym.
Głośność sygnału dźwiękowego Głośność sygnału dźwiękowego informującego o uzbrojeniu/rozbrojeniu, opóźnieniu wejścia/wyjścia, zadziałaniu czujnika magnetycznego:

 • Cicho
 • Głośno
 • Bardzo głośno
Permanentna dezaktywacja Pokazuje status urządzenia: aktywne, całkowicie wyłączone przez użytkownika lub wyłączone tylko powiadomienia o zadziałaniu przycisku wykrywającego próbę manipulacji
Oprogramowanie Wersja oprogramowania sprzętowego StreetSiren DoubleDeck. Nie ma możliwości zmiany oprogramowania sprzętowego.
ID urządzenia Identyfikator/numer seryjny StreetSiren DoubleDeck Znajduje się również na opakowaniu urządzenia i pod uchwytem SmartBracket.
Nr urządzenia Numer pętli (strefy) urządzenia

Ustawienia

Aby skonfigurować StreetSiren DoubleDeck:

 1. Przejdź do karty Urządzenia w aplikacji Ajax.
 2. Wybierz z listy StreetSiren DoubleDeck.
 3. Przejdź do menu Ustawienia, klikając .

Pamiętaj, że po edycji ustawień należy kliknąć przycisk Powrót, aby je zapisać.

Ustawienia Wartość
Pierwsze pole

Nazwa syreny, którą można edytować. Nazwa urządzenia, którą można zobaczyć w powiadomieniach o zdarzeniach.

Nazwa może zawierać do 12 znaków cyrylicy lub do 24 znaków łacińskich

Pomieszczenie Wybór wirtualnego pomieszczenia, do którego przypisano StreetSiren DoubleDeck. Nazwa pomieszczenia, którą można zobaczyć w powiadomieniach o zdarzeniach.
Alarmy w trybie grupowym Wybór grupy, do której przypisana jest syrena. Można wybrać jedną lub wszystkie grupy:

 • Po przypisaniu do grupy syrena i jej wskazania są związane z alarmami i zdarzeniami tej grupy.
 • Wszystkie grupy syrena i jej wskazania są związane z alarmami i zdarzeniami wszystkich grup w systemie

Niezależnie od wybranej grupy syrena będzie reagować na aktywację trybu nocnego i alarmy

Dowiedz się więcej o trybie grupowym

Głośność alarmu Syrena reaguje na alarmy systemowe z wybraną głośnością:

 • Wyciszony — syrena nie emituje dźwięku po uruchomieniu alarmu
 • Cicho — głośność 85 dB
 • Głośno — głośność 100 dB
 • Bardzo głośno — głośność 113 dB

Poziom głośności jest mierzony w odległości 1 m od syreny

Czas trwania alarmu

Długość sygnału dźwiękowego w przypadku alarmu: od 3 sekund do 3 lub 15 minut.

Ustawianie w odstępach co 3 sekundy.

Czas trwania alarmu dłuższy niż 3 minuty jest dostępny tylko dla StreetSiren DoubleDeck z wersją oprogramowania sprzętowego NA 5.60.4.14 lub wyższą i z Cichym lub Głośnym ustawieniem alarmu.

Alarm w przypadku uruchomienia akcelerometru

Alarm po wyzwoleniu akcelerometru: syrena jest uruchamiana w przypadku obrócenia obudowy lub odłączenia urządzenia od uchwytu.

Wbudowany akcelerometr potrzebuje 60 sekund, aby zapamiętać normalną pozycję urządzenia. Sprawdzając działanie tej funkcji, należy odczekać, aż ten czas upłynie.

Sygnalizacja LED Wskaźnik LED ustawień syreny:

 • Wyłączone — wskaźnik LED wyłączony
 • Uzbrojno — dioda LED miga co 3 sekundy tylko wtedy, gdy system jest uzbrojony
 • Zawsze — dioda LED miga co 3 sekundy niezależnie od trybu pracy

Więcej o sygnalizacji

Ustawienia sygnałow dżwiękowych Otwiera ustawienia powiadomień syreny. Szczegółowy opis ustawień jest dostępny poniżej
Test głośności

Przełączenie urządzenia w tryb próby głośności

Czym jest test głośności?

Test siły sygnału Jewellera

Przełączenie syreny w tryb testu siły sygnału Jewellera. Test pozwala sprawdzić poziom sygnału pomiędzy hubem a StreetSiren DoubleDeck i określić optymalne miejsce instalacji.

Czym jest test siły sygnału Jewellera?

Test tłumienia sygnału

Przełączenie StreetSiren DoubleDeck w tryb testu tłumienia sygnału.

Czym jest test tłumienia sygnału?

Instrukcja użytkownika Otwiera instrukcję użytkownika StreetSiren DoubleDeck
Permanentna dezaktywacja

Umożliwia użytkownikowi odłączenie urządzenia bez usuwania go z systemu (dostępne dla StreetSiren DoubleDeck z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 3.71 lub nowszej).

Dostępne są trzy opcje:

 • Nie — urządzenie pracuje normalnie i przesyła wszystkie zdarzenia
 • Całkowicie — urządzenie nie będzie wykonywać poleceń systemowych ani uczestniczyć w scenariuszach automatyzacji, a system będzie ignorować alarmy i inne powiadomienia z urządzenia
 • Tylko obudowa — system będzie ignorował tylko powiadomienia o zadziałaniu przycisku wykrywającego próbę manipulacji

Dowiedz się więcej o permanentnej dezaktywacji urządzeń

Usuń urządzenie Usuwa sparowanie StreetSiren DoubleDeck, odłącza urządzenie od huba i usuwa jego ustawienia.

Ustawienia powiadomień syreny

Zdarzenie Znaczenie
Sygnał dźwiękowy przy zmianie trybu uzbrojenia
Uzbrojenie/Rozbrojenie Gdy ta opcja jest włączona, syrena ostrzega o uzbrojeniu i rozbrojeniu poprzez podświetlenie ramki LED i krótki sygnał dźwiękowy.
Włączanie i wyłączenie trybu nocnego

Po włączeniu tej funkcji syrena powiadamia użytkownika o uzbrajaniu i rozbrajaniu w trybie nocnym poprzez podświetlenie ramki LED oraz krótki sygnał dźwiękowy.

Czym jest tryb nocny?

Wyciszenie urządzenia podczas wprowadzania kodu na klawiaturze

Dostępne dla HomeSiren Jeweller z wersjami oprogramowania sprzętowego od 5.60.5.0 do 6.0.0.0 i od 6.56.1.57 lub nowszymi, działającymi z hubami z OS Malevich 2.19 lub nowszym.

Wycisza sygnały dźwiękowe, gdy użytkownik zacznie wprowadzać hasło na klawiaturze. Funkcja ta pozwala użytkownikom skupić się na rozbrajaniu systemu.

Sygnał dźwiękowy przy opóźnieniach
Opóźnienie przy wejściu

Po włączeniu tej funkcji syrena emituje sygnał dźwiękowy oznaczający opóźnienie przy wejściu

Czym jest opóźnienie przy wejściu/wyjściu?

Opóźnienie przy wyjściu

Po włączeniu tej funkcji syrena emituje sygnał dźwiękowy oznaczający opóźnienie przy wyjściu

Czym jest opóźnienie przy wejściu/wyjściu?

Opóźnienie przy wejściu w trybie nocnym

Po włączeniu tej funkcji syrena emituje sygnał dźwiękowy oznaczający opóźnienie przy wejściu w trybie nocnym.

Czym jest tryb nocny?
Czym jest opóźnienie przy wejściu/wyjściu?

Opóźnienie przy wyjściu w trybie nocnym

Po włączeniu tej funkcji syrena emituje sygnał dźwiękowy oznaczający opóźnienie przy wyjściu w trybie nocnym.

Czym jest tryb nocny?
Czym jest opóźnienie przy wejściu/wyjściu?

Szybki sygnał dźwiękowy przy opóźnieniach
Szybki sygnał dźwiękowy po wygaśnięciu Opóźnienia wejścia

Dostępne dla HomeSiren Jeweller z wersjami oprogramowania sprzętowego od 5.60.5.0 do 6.0.0.0 i od 6.56.1.57 lub nowszymi, działającymi z hubami z OS Malevich 2.19 lub nowszym.

Powiadamia użytkownika, że czas Opóźnienia na wejście dobiega końca. Dostępne są 4 opcje do wyboru, kiedy powinien rozpocząć się szybki sygnał dźwiękowy:

 • Nigdy
 • Ostatnie 5 sekund
 • Ostatnie 10 sekund
 • Ostatnie 15 sekund
Szybki sygnał dźwiękowy po wygaśnięciu Opóźnienia wyjścia

Dostępne dla HomeSiren Jeweller z wersjami oprogramowania sprzętowego od 5.60.5.0 do 6.0.0.0 i od 6.56.1.57 lub nowszymi, działającymi z hubami z OS Malevich 2.19 lub nowszym.

Powiadamia użytkownika, że czas Opóźnienia przy wyjściu dobiega końca. Dostępne są 4 opcje do wyboru, kiedy powinien rozpocząć się szybki sygnał dźwiękowy:

 • Nigdy
 • Ostatnie 5 sekund
 • Ostatnie 10 sekund
 • Ostatnie 15 sekund
Sygnał dźwiękowy przy rozbrojeniu
Dzwonek po otwarciu Po włączeniu tej funkcji syrena emituje 1 do 4 sygnałów dźwiękowych, informując o zadziałaniu czujników magnetycznych w trybie rozbrojenia.Czym jest Dzwonek
Konfigurowanie Dzwonka
Głośność sygnału dźwiękowego Wybór poziomu głośności syreny w czasie powiadomień o uzbrojeniu/rozbrojeniu, opóźnieniu przy wejściu/wyjściu i otwarciu:

 • Cicho — głośność 85 dB
 • Głośno — głośność100 dB
 • Bardzo głośno — głośność 113 dB

Poziom głośności został zmierzony w odległości 1 m od syreny

Konfiguracja przetwarzania alarmów czujników

Za pomocą aplikacji Ajax można skonfigurować, które alarmy z czujników mogą aktywować syrenę. Może to pomóc uniknąć sytuacji, gdy system alarmowy powiadomi o alarmie czujnika zalania LeaksProtect lub o alarmie innego urządzenia. Parametr ten jest regulowany w ustawieniach czujnika lub urządzenia:

 1. Zaloguj się w aplikacji Ajax.
 2. Przejdź do menu Urządzenia. .
 3. Wybierz czujnik lub urządzenie.
 4. Przejdź do jego ikony Ustawienia i określ wymagane parametry aktywacji syreny.

Ustawianie reakcji na alarm ochrony przed manipulacją

Syrena może reagować na alarm ochrony przed manipulację urządzeń i czujników. Opcja ta jest domyślnie wyłączona. Należy pamiętać, że element wykrywający manipulację reaguje na otwieranie i zamykanie obudowy, nawet jeśli system nie jest uzbrojony!

Aby syrena reagowała na zadziałanie ochrony przed manipulacją, w aplikacji Ajax:

 1. Przejdź do menu Urządzenia .
 2. Wybierz hub i użyj jego ikony Ustawienia .
 3. Wybierz menu Opcje systemowe.
 4. Przejdź do menu Ustawienia sygnalizatorów.
 5. Włącz opcję Alarm głośny, jeśli otwarta jest obudowa hubu lub czujnika.

Ustawienie reakcji na naciśnięcie przycisku alarmowego w aplikacji Ajax

Syrena może reagować na naciśnięcie przycisku alarmowego w aplikacjach Ajax. Należy pamiętać, że przycisk alarmowy może zostać naciśnięty nawet wtedy, gdy system nie jest uzbrojony!

Aby syrena reagowała na naciśnięcie przycisku alarmowego:

 1. Przejdź do karty Urządzenia w aplikacji Ajax.
 2. Wybierz hub i użyj jego ikony Ustawienia .
 3. Wybierz menu Opcje systemowe.
 4. Przejdź do menu Ustawienia sygnalizatorów.
 5. Włącz opcję Alarm głośny, jeśli został naciśnięty przycisk napadowy w aplikacji.

Ustawianie wskazania syreny po alarmie

Syrena może informować o alarmach wyzwolonych w uzbrojonym systemie za pomocą sygnalizacji LED.

Funkcja działa następująco:

 1. System rejestruje alarm.
 2. Syrena sygnalizuje alarm (czas trwania i głośność zależą od ustawień).
 3. Prawy dolny róg ramki LED syreny miga dwukrotnie (mniej więcej raz na 3 sekundy) do momentu rozbrojenia systemu.

Dzięki tej funkcji użytkownicy systemu oraz przejeżdżające patrole agencji ochrony widzą, że system został uruchomiony.

Wskazanie syreny po alarmie nie działa w przypadku czujników zawsze aktywnych, jeżeli taki czujnik został uruchomiony w rozbrojonym systemie.

Aby włączyć wskazanie syreny po alarmie, w aplikacji Ajax PRO app:

1. Przejdź do ustawień syreny:

 • Hub → Ustawienia → Opcje systemowe → Ustawienia sygnalizatorów

2. Określ zdarzenia, o których syreny będą informować dwukrotnym miganiem do chwili rozbrojenia systemu alarmowego:

 • Potwierdzony alarm
 • Niepotwierdzony alarm
 • Otwarcie pokrywy

3. Wybierz syreny, których dotyczy ustawienie. Wróć do ekranu Ustawienia syreny. Ustawione parametry zostaną zapisane

4. Kliknij Powrót. Wszystkie wartości zostaną zastosowane.

Funkcja jest obsługiwana przez StreetSiren DoubleDeck z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 3.72 lub nowszej.

Ustawianie określonych alertów dotyczących Anulowania alarmu i Przerwania alarmu

Wybór urządzeń do alertów o Anulowaniu alarmu i Przerwaniu alarmu jest dostępny tylko w aplikacjach Ajax PRO apps. Ustawienia są dostępne dla hubów z oprogramowaniem sprzętowym w wersji OS Malevich 2.19 lub nowszej.

W ustawieniach huba w aplikacjach PRO można wybrać, które urządzenia mają emitować sygnał dźwiękowy w przypadku anulowania alarmu, a które w przypadku przerwania alarmu. Funkcje Powiadomienie o anulowaniu alarmu i Powiadomienie o przerwaniu alarmu są wymagane w systemach, które powinny być zgodne ze standardem ANSI/SIA CP-01-2019.

Aby wybrać urządzenia do powiadamiania o anulowaniu i przerwaniu alarmu w aplikacji Ajax PRO:

 1. Wybierz żądany hub i przejdź do:
  • Ustawienia → Opcje systemowe → Proces uzbrajania/rozbrajania
 2. Upewnij się, że opcja ANSI/SIA CP-01-2019 jest wybrana dla ustawienia Zgodność z normą.
 3. Wybierz urządzenia dla opcji Specjalny alert dotyczący Anulowania alarmu i Specjalny alert dotyczący przerwania alarmu.
 4. Kliknij Powrót, aby zastosować ustawienia.

Funkcje są dostępne dla HomeSiren Jeweller z wersjami oprogramowania sprzętowego od 5.60.5.0 do 6.0.0.0 i od 6.56.1.57 lub nowszymi.

Jak ustawić dzwonek

Dzwonek to sygnał dźwiękowy informujący o zadziałaniu czujników magnetycznych, gdy system jest rozbrojony. Funkcja jest wykorzystywana np. w sklepach do powiadamiania pracowników, że ktoś wszedł do budynku.

Powiadomienia konfiguruje się w dwóch etapach: konfiguracja syren i konfiguracja czujników magnetycznych.

Funkcja jest obsługiwana przez StreetSiren DoubleDeck z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 3.72 lub nowszej.

Ustawienia syreny

 1. Przejdź do menu Urządzenia .
 2. Wybierz syrenę.
 3. Przejdź do jej ustawień, klikając ikonę kółka zębatego w prawym górnym rogu.
 4. Przejdź do menu Ustawienia sygnałów dźwiękowych.
 5. Przewiń w dół i włącz opcję Dzwonek przy otwarciu w kategorii Sygnał dźwiękowy w trybie rozbrojonym.
 6. Ustaw głośność powiadomień. Dostępne są trzy 3 opcje:
  • Cichy (85 dB z odległości 1 m).
  • Głośny (100 dB z odległości 1 m).
  • Bardzo głośny (113 dB z odległości 1 m).

   Podana głośność sygnału dźwiękowego ma zastosowanie również do głośności powiadomień syreny przy uzbrojeniu/rozbrojeniu oraz dla opóźnienia przy wejściu/wyjściu.

 7. Kliknij Powrót, aby zapisać ustawienia.
 8. Powtórz kroki 2-7 dla innych syren, dla których chcesz włączyć powiadomienia.

Ustawienia czujników

 1. Przejdź do menu Urządzenia .
 2. Wybierz czujnik.
 3. Przejdź do jego ustawień, klikając ikonę kółka zębatego w prawym górnym rogu.
 4. Przejdź do menu Ustawienia sygnałów dźwiękowych.
 5. Wybierz zdarzenia, o których ma powiadamiać syrena:
  • Otwarcie drzwi lub okna.
  • Otwarty styk zewnętrzny (dostępne, jeśli włączono opcję Zewnętrzny styk)
 6. Wybierz dźwięk powiadomienia: 1 do 4 krótkich sygnałów dźwiękowych. Po wybraniu opcji aplikacja Ajax odtworzy dźwięk.
 7. Kliknij Powrót, aby zapisać ustawienia.
 8. Powtórz kroki 2-7 dla innych czujników, dla których chcesz włączyć powiadomienia.

Wskazanie

Zdarzenie Wskazanie
Alarm

Syrena emituje sygnał dźwiękowy, a ramka LED miga na czerwono.

Czas trwania i głośność alarmu, a także działanie sygnalizacji LED zależą od ustawień syreny.

W uzbrojonym systemie wykryto alarm (jeśli włączona jest sygnalizacja po alarmie)

Ramka LED syreny miga dwukrotnie na czerwono w prawym dolnym rogu co około 3 sekundy do momentu rozbrojenia systemu.

Sygnalizacja włącza się po całkowitym odtworzeniu przez syrenę sygnału alarmowego skonfigurowanego w ustawieniach.

Włączanie Ramka LED miga raz na czerwono.
Wyłączanie Ramka LED świeci się na czerwono przez 1 sekundę, a następnie miga 3 razy.
Nieudane połączenie z hubem Ramka LED miga 6 razy w prawym dolnym rogu. Następnie cała ramka LED miga 3 razy, po czym syrena się wyłącza.
Uzbrojenie systemu alarmowego
(jeśli sygnalizacja jest włączona)
Ramka LED miga raz, a syrena emituje krótki sygnał dźwiękowy.
Rozbrojenie systemu alarmowego
(jeśli sygnalizacja jest włączona)
Ramka LED miga dwa razy, a syrena emituje dwa krótkie sygnały dźwiękowe.
Syrena w trybie uzbrojenia
(jeśli sygnalizacja jest włączona)
Dioda LED w prawym dolnym rogu zapala się co 3 sekundy. Gdy podłączone jest zasilanie zewnętrzne, ramka LED w prawym dolnym rogu świeci się ciągle.
Niski poziom baterii Dioda LED w prawym dolnym rogu zapala się i gaśnie podczas uzbrajania i rozbrajania, alarmu, demontażu lub otwierania syreny.

Test działania

System alarmowy Ajax umożliwia przeprowadzanie testów sprawdzających działanie podłączonych urządzeń.

Testy nie rozpoczynają się natychmiast, ale nie później niż w ciągu jednego pingu hub – czujnik (36 sekund przy standardowych ustawieniach huba). Czas pingu urządzeń można zmienić w menu Jeweller w ustawieniach huba.

Testy są dostępne w menu ustawień urządzenia:

 • Aplikacja Ajax → Urządzenia StreetSiren DoubleDeckUstawienia 

Wybór lokalizacji

Miejsce instalacji StreetSiren DoubleDeck zależy od odległości od huba oraz obecności pomiędzy nimi przeszkód utrudniających transmisję sygnału radiowego: ścian, konstrukcji między kondygnacjami lub obiektów o dużych gabarytach znajdujących się w pomieszczeniu.

Przy wyborze miejsca należy wziąć pod uwagę słyszalność syreny, jak również widoczność jej wskazań LED, gdyż decyduje to o skuteczności urządzenia.

StreetSiren DoubleDeck jest odporna na upały, mrozy i spadki temperatur. Uszczelniona obudowa jest certyfikowana i zgodna z klasą ochrony IP54. Syrena zewnętrzna jest zabezpieczona przed deszczem i śniegiem. Może być instalowana na fasadzie budynku bez zadaszenia.

Należy sprawdzić poziom sygnału w miejscu instalacji. Jeśli poziom sygnału jest niski (jedna kreska), nie można zagwarantować stabilnego działania systemu alarmowego! Należy przynajmniej przenieść urządzenie w inne miejsce, ponieważ zmiana położenia nawet o 20 cm może znacznie poprawić odbiór sygnału.

Jeśli po przeniesieniu urządzenia sygnał jest nadal słaby lub niestabilny, należy użyć podwajacza zasięgu sygnału radiowego.

Instalacja

Podłączanie zewnętrznego źródła zasilania

Podczas podłączania zewnętrznego źródła zasilania i użytkowania urządzenia StreetSiren DoubleDeck należy przestrzegać ogólnych przepisów bezpieczeństwa dotyczących korzystania z urządzeń elektrycznych, jak również wymagań określonych w aktach prawnych dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego.

StreetSiren DoubleDeck działa na wbudowanej baterii do 5 lat i jest wyposażona w zaciski do podłączenia zewnętrznego zasilacza 12 V DC. Podłączenie zewnętrznego zasilania jest zalecane w celu uniknięcia szybkiego rozładowania baterii w przypadku instalacji w miejscach charakteryzujących się niskimi temperaturami lub gdy odnotowywane są częste aktywacje syreny.

Przed zainstalowaniem urządzenia należy sprawdzić, czy izolacja przewodów nie jest uszkodzona. Należy korzystać wyłącznie z uziemionego źródła zasilania. Demontaż urządzenia pod napięciem jest surowo zabroniony! Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilania.

Podłączanie zewnętrznego źródła zasilania:

 1. Wywierć otwór na przewód w uchwycie SmartBracket.
 2. Poprowadź nieaktywny przewód zasilania zewnętrznego przez uchwyt montażowy.
 3. Podłącz przewody do listew zaciskowych z zachowaniem polaryzacji.
 4. Włącz zasilanie — wartość w polu Zasilanie zewnętrzne zmienia się na Włączonow statusach StreetSiren DoubleDeck.
 5. Zainstaluj syrenę.

Po podłączeniu zasilania zewnętrznego nie wyjmuj baterii z syreny: pełnią one rolę zapasowego źródła zasilania.

System wysyła powiadomienie o potrzebie serwisowania, gdy poziom naładowania baterii spadnie do 20%.

Montaż szyldu Brandplate

Aby zamontować szyld:

 1. Wyłącz zewnętrzne zasilanie syreny, jeśli jest podłączone.
 2. Odkręć śrubę mocującą od spodu syreny za pomocą śrubokręta Ph 2, jeśli syrena jest zamontowana w uchwycie SmartBracket.
 3. Wyjmij syrenę z uchwytu montażowego SmartBracket, przekręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, jeśli syrena jest zamontowana w uchwycie montażowym.
 4. Wyłącz urządzenie, naciskając przycisk zasilania przez 3 sekundy.
 5. Wyłącz zasilanie zewnętrzne (jeśli dotyczy), odkręcając bloki zacisków i odłączając przewody zasilające.
 6. Umieść przednią stronę syreny na twardej powierzchni i odkręć 4 śruby na tylnym panelu za pomocą śrubokręta Ph 2.
 7. Odwróć syrenę, przytrzymując przednią i tylną część obudowy. Zdejmij plastikowy panel ochronny.

  Podczas montażu panelu nie zdejmuj plastikowej ramki i nie wyjmuj taśmy LED!

 8. Wywiercić otwór w plastikowej płytce ochronnej w wyznaczonym miejscu.

  Na czujniku piezoelektrycznym i w otworze plastikowej płytki ochronnej może znajdować się nietwardniejący uszczelniacz. Nie wycieraj go! W przypadku zabrudzenia rąk uszczelniaczem, wytrzyj je chusteczką.

 9. Zamontuj Brandplate na plastikowym panelu ochronnym.
 10. Przymocuj Brandplate do plastikowego panelu ochronnego za pomocą dołączonej śruby.
 11. Nie używając, siły zamontuj plastikowy panel ochronny (logo Ajax po stronie połączenia taśmy LED z płytką). Prawidłowo zamontowany plastikowy panel wystaje ponad ramkę LED nie więcej niż 1,0 do 1,5 mm.
 12. Odwróć syrenę, przytrzymując przednią i tylną część obudowy, a następnie dokręć cztery śruby.
 13. Włącz syrenę i sprawdź w aplikacji status elementów zapobiegających manipulacji.

Zamontowanie syreny

ajax siren

Przed zamontowaniem syreny należy wybrać optymalną lokalizację, która spełnia wymagania niniejszej instrukcji.

Zalecana wysokość montażu wynosi 2,5 metra lub więcej. Dzięki temu dostęp osób niepożądanych do urządzenia jest utrudniony. Przy próbie zdjęcia urządzenia z uchwytu system włączy alarm. Agencja ochrony i użytkownicy otrzymają powiadomienie o próbie manipulacji, a dźwięk syreny odstraszy intruzów.

Aby zainstalować syrenę:

 1. Przymocuj uchwyt SmartBracket do powierzchni za pomocą dołączonych śrub. W przypadku stosowania innych elementów łączących należy upewnić się, że nie uszkodzą one ani nie zdeformują panelu.

  Nie należy używać dwustronnej taśmy klejącej do tymczasowego lub stałego montażu syreny. Taśma może się zerwać pod ciężarem syreny. Ponadto taśma z czasem wysycha, co może spowodować upadek urządzenia i uruchomienie systemu alarmowego.

 2. Zamontuj syrenę w uchwycie SmartBracket i obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
 3. Przymocuj syrenę za pomocą śruby. Zmniejsza to ryzyko włamania.

Nie instaluj syreny:

 • W pobliżu metalowych przedmiotów i luster. Mogą one ekranować i tłumić sygnał radiowy.
 • W miejscach, gdzie sygnał może być zakłócany.
 • Bliżej niż 1 metr od huba.
 • Obok czujników stłuczenia szkła.

Konserwacja

Sprawdzaj regularnie StreetSiren DoubleDeck. Czyść na bieżąco obudowę z kurzu, pajęczyn i innych zanieczyszczeń. Używaj miękkiej, suchej ściereczki, odpowiedniej do pielęgnacji sprzętu. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać żadnych substancji zawierających alkohol, aceton, benzynę i inne aktywne rozpuszczalniki.

Baterie zainstalowane w syrenie zapewniają do 5 lat pracy. Gdy baterie są rozładowane, system alarmowy wyśle odpowiednie powiadomienie, a ramka LED w prawym dolnym rogu zaświeci się i zgaśnie podczas uzbrajania i rozbrajania systemu (jeśli sygnalizacja jest wyłączona), podczas alarmu, demontażu lub otwierania obudowy syreny.

Dane techniczne

Rodzaj syreny Bezprzewodowa
Rodzaj powiadomień Dźwiękowe i świetlne
Metoda instalacji Wewnątrz/Na zewnątrz
Materiał szyldu Brandplate Plastik
Metoda instalacji szyldu Brandplate Zatrzask i śruba
Głośność powiadomień 85–113 dB (regulowana) z odległości 1 m
Czas trwania alarmu

Czas trwania alarmu dźwiękowego: od 3 sekund do 3 minut.

Częstotliwość dźwięku alarmowego syreny 3,5 ± 0,5 kHz
Ochrona przed demontażem Akcelerometr i ochrona przed naruszeniem integralności obudowy
Kompatybilność Współpraca tylko z hubami i podwajaczami zasięgu Ajax
Wskaźnik uzbrojenia/rozbrojenia systemu Tak
Sygnalizacja opóźnień przy wejściu/wyjściu Tak
Protokół komunikacji radiowy z urządzeniami Ajax

Jeweller

Dowiedz się więcej

Zakres częstotliwości sygnału radiowego 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Zależnie od regionu sprzedaży
Maksymalna moc nadajnika radiowego 7,29 mW (maks. 25 mW)
Zasięg sygnału radiowego

Do 1500 m (bez przeszkód)

Dowiedz się więcej

Zasilanie 4 × CR123A, 3 V
Żywotność baterii

Do 5 lat

Dowiedz się więcej

Zasilanie dodatkowe 12 V DC, 1,5 A
Zabezpieczenie obudowy IP54
Dopuszczalna temperatura pracy Od -25°С do +50°С
Dopuszczalna wilgotność Do 95%
Wymiary 200 × 200 × 55 mm
Waga 571 g
Okres eksploatacji 10 lat

Zgodność z normami

Pełny zestaw

 1. StreetSiren DoubleDeck
 2. Uchwyt montażowy SmartBracket
 3. Baterie CR123A (zainstalowane) — 4 szt.
 4. Zestaw montażowy
 5. Krótka instrukcja

Gwarancja

Gwarancja na produkty Limited Liability Company „Ajax Systems Manufacturing” jest ważna przez 2 lata od daty zakupu. Dołączone akumulatory nie są objęte gwarancją.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zalecamy najpierw skontaktować się z naszym działem wsparcia, ponieważ problemy techniczne można rozwiązać zdalnie w połowie przypadków!

Wsparcie techniczne: [email protected]

Potrzebujesz pomocy?

W tej sekcji znajdziesz szczegółowe instrukcje i filmy edukacyjne na temat wszystkich funkcji systemu Ajax. A jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty technicznego, jesteśmy dostępni non stop (24/7).

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: