For Users

Uživatelský manuál StreetSiren DoubleDeck

Updated

StreetSiren DoubleDeck je bezdrátová venkovní siréna s uchycením pro přizpůsobitelný čelní kryt. Je vybavena LED diodami a piezoelektrickou sirénou generující akustický signál o intenzitě až 113 dB, StreetSiren je schopna provozu po dobu až 5 let z předinstalovaných baterií. Je možné ji také napájet pomocí 12 V externího zdroje.

StreetSiren DoubleDeck komunikuje s Hubem prostřednictvím zabezpečeného rádiového protokolu Jeweller. Dosah komunikace je až 1 500 m bez překážek.

Siréna pracuje pouze jako součást zabezpečovacího systému Ajax. Integrace do systémů třetích stran a připojení k integračním modulům ocBridge PlusuartBridge není podporováno.

Siréna se nastavuje prostřednictvím aplikací Ajax pro iOS, Android, macOS a Windows. Systém upozorňuje uživatele na veškeré systémové události prostřednictvím push notifikací, SMS zpráv a telefonních hovorů (je-li povoleno).

Zabezpečovací systém Ajax je možné připojit k poplachovému přijímacímu centru bezpečnostní společnosti. Seznam dostupných společností je k dispozici na webu.

Popis zařízení

 1. LED rámeček
 2. Piezoelektrická siréna
 3. Klipsy pro uchycení Brandplate

  Čelní kryt Brandplate se prodává samostatně

 4. Místo pro zajištění Brandplate pomocí šroubu
 5. Držák SmartBracket
 6. Svorky pro připojení externího zdroje napájení
 7. QR kód
 8. Tlačítko zapnutí / vypnutí
 9. Místo pro zajištění sirény v držáku SmartBracket

Princip fungování

StreetSiren DoubleDeck plní dva hlavní úkoly:

1. Signalizuje poplach. Zařízení reaguje na aktivaci sabotážního kontaktu (Tamper) nebo na vyhlášení poplachu za méně než sekundu, včetně akustické signalizace sirénou a pomocí LED diod, které odradí narušitele a upozorní obyvatele v okolí objektu.

2. Slouží jako indikátor stavu systému. Siréna využívá LED diody pro indikaci, zda je systém aktivován nebo deaktivován a sirénu pro signalizaci příchodového / odchodového zpoždění. Tato funkce je užitečná při ovládání systému klávesnicí KeyPad nebo klíčenkou SpaceControl (siréna vám připomene deaktivovat systém při vstupu do objektu).

Při správné instalaci je obtížné aktivní sirénu sejmout a odpojit: její tělo je robustní, reproduktor chráněn mřížkou a napájena je z předinstalovaných baterií, takže bude fungovat, i když dojde k výpadku elektrické energie v objektu. Pokud je systém aktivován, je tlačítko napájení zablokováno, což zabraňuje vypnutí sirény.

Siréna je vybavena sabotážním kontaktem (Tamper) a vestavěným akcelerometrem. Tamper se aktivuje, pokud je kryt sirény otevřen / poškozen, akcelerometr je aktivován, pokud se někdo pokouší sirénu přemístit nebo jakkoliv s ní pohybovat.

Připojení sirény k Hubu

Před připojením

 1. Nainstalujte si aplikaci Ajax. Vytvořte uživatelský účet, přidejte k němu Hub a vytvořte alespoň jednu místnost.
 2. Zapněte Hub a zkontrolujte připojení k internetu. Stav internetového připojení lze prověřit v aplikaci Ajax nebo podle barvy loga Ajax na přední straně Hubu. Logo Hubu připojeného k internetu by mělo svítit zeleně nebo bíle.
 3. Prostřednictvím aplikace Ajax se ujistěte, že je systém deaktivován a že právě neprobíhá aktualizace firmware Hubu.

Pouze uživatelé s administrátorskými právy mohou připojit StreetSiren DoubleDeck k Hubu.

Pro připojení sirény StreetSiren DoubleDeck

 1. V mobilní aplikaci Ajax vyberte na záložce Zařízení možnost Přidat zařízení.
 2. Pojmenujte zařízení, načtěte nebo ručně vyplňte QR kód zařízení (štítek s kódem je umístěný v zadní části zařízení nebo uvnitř obalu) a vyberte místnost.
 3. Stiskněte tlačítko Přidat, čímž dojde ke spuštění odpočítávání.
 4. Zapněte sirénu StreetSiren DoubleDeck přidržením tlačítka pro zapnutí / vypnutí na 3 vteřiny. Požadavek na připojení Hubu je odeslán pouze při zapnutí sirény.

Tlačítko zapnutí / vypnutí je zapuštěné do těla sirény a je docela malé, k jeho stisknutí můžete použít tenký pevný předmět.

Během připojování a provozu je nutné, aby bylo zařízení umístěno v dosahu rádiového signálu komunikačního protokolu Jeweller.

StreetSiren DoubleDeck se při neúspěšném připojení k Hubu automaticky po 6 vteřinách vypne. Chcete-li připojení zkusit znovu, nemusíte zařízení vypínat. Pokud již bylo zařízení přiřazeno k jinému Hubu, vypněte jej a postupujte podle standardního postupu párování.

Zařízení se po úspěšném spárování s Hubem zobrazí v mobilní aplikaci Ajax Systems v záložce Zařízení. Aktualizace stavových informací zařízení je závislá na nastavení rádiového protokolu Jeweller, přičemž výchozí hodnota nastavení je 36 vteřin.

K jednomu Hubu lze připojit pouze 10 sirén.

Stavy sirény StreetSiren DoubleDeck

Ikony

V aplikaci Ajax v nabídce Zařízení , jsou zobrazeny ikony některých stavů sirény StreetSiren DoubleDeck

Ikona Hodnota
Ukazuje úroveň síly signálu Jeweller mezi Hubem a sirénou StreetSiren DoubleDeck
Stav baterie
Zobrazuje stav používání rozšiřovače dosahu signálu

Stavy

Stavy naleznete v aplikaci Ajax:

 1. Otevřete záložku Zařízení .
 2. Vyberte StreetSiren DoubleDeck ze seznamu.
Parameter Hodnota
Teplota Teplota krytu sirény měřená senzorem v procesoru. Zobrazena v krocích po 1°C
Síla signálu Jeweller

Síla signálu mezi sirénou a Hubem.

Doporučujeme instalovat sirénu v místě, kde signál dosahuje 2-3 pruhů na indikátoru

Připojení Stav připojení sirény k Hubu:

 • Online — siréna je připojena k Hubu
 • Offline — siréna není připojena k Hubu
Stav baterie Úroveň nabití baterie StreetSiren DoubleDeck:

 • OK — stav baterie je normální
 • Nízká — baterie je potřeba vyměnit

Jak vyměnit baterie v siréně StreetSiren DoubleDeck

Kryt

Stav sabotážních kontaktů, které reagují na otevření krytu zařízení nebo demontáž předního panelu Brandplate

Co je to Tamper

ReX “jméno rozšiřovače signálu” Zobrazeno, pokud je siréna připojena přes rozšiřovač dosahu signálu
Externí napájení Stav externího napájení sirény:

 • Připojeno — externí 12 V napájecí zdroj je připojen k siréně
 • Nepřipojeno — siréna je napájena jen z předinstalovaných baterií
Hlasitost poplachu Hlasitost signalizace v případě poplachu:

 • Ztlumeno
 • Tichá
 • Hlasitá
 • Velmi hlasitá
Doba trvání poplachu [s] Doba trvání signalizace poplachu: od 3 do 180 vteřin
Upozornění při přesunutí Upozornění při aktivaci akcelerometru. Pokud je povoleno, siréna spustí akustickou signalizaci při otočení krytem nebo sejmutí zařízení z držáku
Blikání LED po aktivaci Pokud je povoleno, LED v rohu sirény blikne jednou za 2 vteřiny, je-li systém aktivován

 • Vypnuto — LED indikace je vypnuta
 • Aktivace — LED indikace je povolena, pokud je systém aktivován
 • Vždy — LED indikace je povolena nezávisle na stavu systému
Pípnutí při aktivování/ deaktivování Pokud je povoleno, siréna bude signalizovat bliknutím LED rámečku a krátkým pípnutím aktivaci (1×) nebo deaktivaci systému (2×)
Signalizace zpoždění Pokud je povoleno, siréna signalizuje příchodové a odchodové zpoždění
Dočasná deaktivace Zobrazuje stav zařízení: aktivní, uživatelem zcela deaktivováno nebo jsou deaktivována pouze upozornění na spuštění sabotážního kontaktu Tamper
Firmware Verze firmware sirény StreetSiren DoubleDeck
ID zařízení Identifikační číslo zařízení

Nastavení

Pro nastavení StreetSiren DoubleDeck:

 1. Otevřete záložku Zařízení .
 2. Vyberte StreetSiren DoubleDeck ze seznamu.
 3. Přejděte do Nastavení stisknutím tlačítka .

Po změně nastavení je nutné stisknout tlačítko Zpět, aby došlo k uložení změn.

Nastavení Hodnota
První pole Název zařízení, lze upravit
Místnost Výběr virtuální místnosti, ke které je siréna přiřazena
Poplach ve skupinovém režimu Volba skupiny, ke které je siréna přiřazena. Je možné zvolit jednu nebo všechny skupiny.

 • Při přiřazení ke skupině, bude siréna reagovat pouze na události týkající se vybrané skupiny
 • Pokud je zvoleno všechny skupiny, bude siréna reagovat na události týkající se všech skupin

Bez ohledu na vybranou skupinu bude siréna reagovat na aktivaci Nočního režimu a poplachy

Hlasitost poplachu Siréna signalizuje systémové události zvolenou hlasitostí:

 • Ztlumeno — signalizace poplachu je vypnuta
 • Tichá — 85 dB hlasitost
 • Hlasitá — 100 dB hlasitost
 • Velmi hlasitá — 113 dB hlasitost

Hlasitost sirény byla měřena ve vzdálenosti 1 m

Doba trvání poplachu [s] Nastavení doby signalizace v případě poplachu: nastavitelná od 3 do 180 vteřin v krocích po 3 vteřinách
Upozornění při přesunutí

Pokud je povoleno, siréna je spuštěna po aktivaci akcelerometru při otočení s krytem nebo při sejmutí z držáku.

Vestavěnému akcelerometru trvá 60 vteřin, než si zapamatuje referenční klidovou polohu

LED indikace Nastavení LED indikace sirény:

 • Vypnuto — LED indikace je vypnuta
 • Aktivace — LED indikace je povolena, pokud je systém aktivován
 • Vždy — LED indikace je povolena nezávisle na stavu systému
Pípnutí při aktivování/deaktivování Pokud je povoleno, siréna bude signalizovat bliknutím LED diod a krátkým pípnutím aktivaci (1×) nebo deaktivaci systému (2×)
Signalizace zpoždění

Pokud je povoleno, siréna signalizuje příchodové a odchodové zpoždění

Co je to příchodové / odchodové zpoždění

Hlasitost pípnutí Volba hlasitosti sirény pro signalizaci změny stavu systému nebo příchodového / odchodového zpoždění:

 • Tichá — 85 dB hlasitost
 • Hlasitá — 100 dB hlasitost
 • Velmi hlasitá — 113 dB hlasitost

Hlasitost sirény byla měřena ve vzdálenosti 1 m

Zkouška hlasitosti

Přepne zařízení do režimu testování hlasitosti

Co je to zkouška hlasitosti

Zkouška síly signálu Jeweller

Přepne zařízení do režimu testování síly signálu

Co je to zkouška síly signálu Jeweller

Zkouška útlumu signálu

Přepne zařízení do režimu testování zeslabení signálu

Co je to test útlumu

Dočasna deaktivace

Umožňuje uživateli odpojit zařízení bez odebrání ze systému.

K dispozici jsou 2 možnosti:

 • Zcela — zařízení nebude provádět systémové příkazy ani se nebude účastnit automatizačních scénářů a systém bude ignorovat poplachy zařízení a další oznámení
 • Pouze kryt — systém bude ignorovat pouze upozornění na spuštění sabotážního kontaktu Tamper

Další informace o dočasné deaktivaci zařízení

Uživatelská příručka Otevře uživatelskou příručku zařízení
Zrušit spárování zařízení Odpojí sirénu od Hubu a odstraní jeho nastavení

Nastavení reakce na poplach vyhlášený detektorem

Prostřednictvím aplikace Ajax můžete nastavit, které poplachové události mohou aktivovat sirénu. Díky tomu se můžete vyhnout situacím, kdy zabezpečovací systém upozorní například na únik vody zjištěný detektorem LeaksProtect apod. Volba se povoluje v menu nastavení každého detektoru nebo zařízení:

 1. Přihlaste se do aplikace Ajax.
 2. Přejděte na záložku Zařízení .
 3. Vyberte detektor nebo zařízení.
 4. Přejděte do jeho Nastavení a definujte potřebné parametry pro aktivaci sirény.

Nastavení reakce na aktivaci sabotážního kontaktu

Siréna může reagovat na aktivaci sabotážního kontaktu detektoru nebo zařízení. Ve výchozím nastavení je volba zakázána. Mějte na paměti, že sabotážní kontakt reaguje na otevření a zavření krytu detektoru nebo zařízení nezávisle na aktuálním stavu systému!

Co je to Tamper

Pro nastavení reakce sirény na aktivaci sabotážního kontaktu Tamper v aplikaci Ajax:

 1. Přejděte na záložku Zařízení .
 2. Vyberte Hub a přejděte do jeho Nastavení .
 3. Přejděte do nabídky Nastavení systému.
 4. Povolte signalizaci sirénou, Pokud je zadní kryt otevřen (Hub nebo detektor).

Nastavení na reakci stisknutí tísňového tlačítka v aplikaci Ajax

Siréna může reagovat na stisknutí tísňového tlačítka v aplikaci Ajax. Mějte na paměti, že tísňové tlačítko může být stisknuto i v případě, že je systém aktivován!

Pro nastavení reakce sirény na stisknutí tísňového tlačítka v aplikaci Ajax:

 1. Přejděte na záložku Zařízení .
 2. Vyberte Hub a přejděte do jeho Nastavení .
 3. Přejděte do nabídky Nastavení systému.
 4. Povolte signalizaci sirénou, Pokud je stisknuto tísňové tlačítko (v aplikaci).

Nastavení indikace po poplachu sirénou

Siréna může informovat o spuštění poplachu v zapnutém systému pomocí LED indikace.

Funkce funguje následovně:

 1. Systém zaregistruje poplach.
 2. Siréna spustí poplach (doba a hlasitost závisí na nastavení).
 3. Pravý dolní roh LED rámečku sirény dvakrát blikne (přibližně jednou za 3 sekundy), dokud není systém deaktivován.

Díky této funkci mohou uživatelé systému a hlídky bezpečnostních společností zjistit, že došlo k poplachu.

Indikace po poplachu sirénou nefunguje u detektorů, které jsou v režimu vždy aktivní, pokud byl detektor spuštěn při deaktivovaném systému.

Povolení indikace po poplachu sirénou, v aplikaci Ajax PRO:

1. Přejdi do nastavení sirény:

 • Hub → Nastavení → Nastavení systému → Nastavení sirén

2. Vyberte na jaký typ poplachu budou sirény upozorňovat dvojitým bliknutím před deaktivací bezpečnostního systému:

 • Potvrzený poplach narušení / tísňový poplach
 • Jeden poplach narušení / tísňový poplach
 • Otevření krytu

3. Vyberte zařízení. Vraťte se do Nastavení sirény. Nastavené parametry se uloží.

4. Klikněte na Zpět pro uložení.

Tuto funkci podporují sirény StreetSiren DoubleDeck s firmwarem verze 3.72 a novější.

Indikace

Událost Indikace
Poplach

Siréna vydává akustický signál a LED rámeček bliká červeně.

Délka a hlasitost signalizace stejně jako LED indikace závisí na nastavení sirény

V aktivovaném systému byl detekován poplach (pokud je povolena indikace po poplachu)

LED rámeček sirény bliká dvakrát červeně v pravém dolním rohu přibližně každé 3 vteřiny, dokud není systém deaktivován.

Indikace se aktivuje až na siréně skončí celý poplachový signál nakonfigurovaný v nastavení

Zapnutí LED rámeček blikne jednou červeně
Vypnutí LED rámeček se rozsvítí červeně po dobu 1 vteřiny a poté 3× blikne
Připojení k Hubu se nezdařilo LED rámeček blikne 6x v pravém spodním rohu, následně celý LED rámeček blikne 3× a poté se siréna vypne
Zabezpečovací systém je aktivován
(pokud je indikace povolena)
LED rámeček blikne jednou a siréna krátce pípne
Zabezpečovací systém je deaktivován
(pokud je indikace povolena)
LED rámeček blikne dvakrát a siréna dvakrát krátce pípne
Siréna je v aktivním režimu
(pokud je indikace povolena)
LED rámeček se rozsvítí v pravém spodním rohu každé 2 vteřiny. Pokud je připojeno externí napájení LED rámeček v pravém spodním rohu svítí trvale
Vybitá baterie LED rámeček v pravém spodním rohu se pomalu rozsvítí a zhasne při aktivaci a deaktivaci systému, poplachu, otevření krytu nebo sejmutí sirény z držáku

Test funkčnosti

Bezpečnostní systém Ajax umožňuje provádět testy pro ověření funkčnosti připojených zařízení.

Testy nezačínají ihned, ale během 36 sekund při použití standardního nastavení. Začátek testovacího času závisí na nastavení doby skenování detektoru (odstavec „Nastavení Jeweller“ v nastavení Hubu).

Testy jso k dispozici v menu nastavení zařízení:

 • Aplikace Ajax Zařízení  StreetSiren DoubleDeckNastavení  

Volba umístění

Umístění sirény StreetSiren DoubleDeck je dáno její vzdáleností od Hubu a přítomností překážek mezi nimi, které brání průchodu rádiového signálu: stěny, stropy, velké objekty apod.

Při výběru umístění zohledněte slyšitelnost sirény a viditelnost její LED indikace.

StreetSiren DoubleDeck odolává teplu, chladu a teplotním rozdílům. Kryt zařízení je certifikován pro stupeň krytí IP54. Venkovní siréna je chráněna před deštěm a sněhem a může být instalována na vnějším plášti budovy bez jakéhokoliv dodatečného krytí.

Zkontrolujte kvalitu signálu v místě instalace. Pokud je kvalita signálu nízká (jeden pruh na indikátoru), není zaručen stabilní provoz zabezpečovacího systému. Proveďte všechna potenciální opatření ke zlepšení kvality signálu! Přinejmenším se pokuste přemístit zařízení, protože i přemístění o 20 cm může výrazně zlepšit příjem signálu.

Pokud po přesunutí má zařízení stále nízkou nebo nestabilní sílu signálu, použijte rozšiřovač dosahu signálu.

Instalace

Připojení externího napájení

Při připojování externího zdroje napájení a používání StreetSiren DoubleDeck se řiďte obecnými bezpečnostními předpisy pro používání elektrických spotřebičů a také požadavky zákonných právních předpisů o elektrické bezpečnosti.

StreetSiren DoubleDeck je napájen po dobu až 5 let z předinstalovaných baterií a disponuje svorkami pro připojení externího zdroje napájení 12 V DC. Připojení externího zdroje napájení doporučujeme pro případ, že by došlo k rychlému vybití baterií vlivem chladu nebo při časté signalizaci poplachu.

Před instalací zařízení zkontrolujte, zda izolace vodičů není poškozená. Používejte pouze uzemněný napájecí zdroj. Je přísně zakázáno rozebírat zařízení pod napětím! Nepoužívejte zařízení s poškozeným napájecím kabelem.

Pro připojení externího zdroje napájení:

 1. Vyvrtejte otvor pro napájecí kabel v držáku SmartBracket.
 2. Vyveďte nezapojený napájecí kabel otvorem v držáku.
 3. Připojte kabel ke svorkovnici, dodržujte naznačenou polaritu.
 4. Zapněte externí napájecí zdroj — stav Externí napájení v menu sirény StreetSiren DoubleDeck se změní na hodnotu Připojeno.
 5. Upevněte sirénu do držáku SmartBracket a zajistěte ji šroubem.

Po připojení externího zdroje napájení nevyjímejte baterie ze sirény: fungují jako záložní zdroj energie.

Jakmile klesne úroveň nabití baterií na 20%, systém odešle notifikaci o nutnosti provedené výměny baterií.

Upevnění Brandplate

Pro upevnění čelního krytu:

 1. Vypněte externí zdroj napájení, pokud je připojen.
 2. Vyšroubujte upevňovací šroub ze spodní části držáku SmartBracket šroubovákem velikosti PH2.
 3. Sejměte sirénu z držáku SmartBracket otočením proti pohybu hodinových ručiček.
 4. Vypněte sirénu stisknutím a přidržením tlačítka napájení po dobu 3 vteřin.
 5. Odpojte externí zdroj napájení (je-li k dispozici) odpojením napájecích vodičů od svorkovnice sirény.
 6. Umístěte přední stranu sirény na pevný povrch a pomocí šroubováku velikosti PH2 odšroubujte 4 šrouby v zadní části krytu sirény.
 7. Otočte sirénu a držte současně přední i zadní část krytu u sebe. Sejměte ochranný plastový panel.

  Při instalaci panelu neodstraňujte plastový rámeček a nevyjímejte z něj LED pásek!

 8. Vyvrtejte otvor v plastové ochranné desce na určeném místě.

  Netvrdnoucí tmel se může objevit na piezoelektrické siréně nebo v otvoru ochranného plastového panelu. Tmel neotírejte! Pokud tmel přijde do kontaktu s vašimi rukami, setřete jej ubrouskem.

 9. Nasaďte Brandplate na ochranný plastový panel.
 10. Připevněte Brandplate k ochrannému plastovému panelu pomocí přiloženého šroubu.
 11. Opatrně usaďte ochranný plastový panel na původní místo (Ajax logo se nachází na straně připojení LED pásku k desce plošného spoje). Správně nainstalovaný plastový panel bude vyčnívat nad LED rám ne více než 1,0 až 1,5 mm.
 12. Držte u sebe přední a zadní část krytu sirény a otočte ji, utáhněte 4 šrouby v zadní části.
 13. Zapněte sirénu a zkontrolujte stav sabotážních kontaktů Tamper v aplikaci Ajax.

Instalace sirény

ajax siren

Před instalací sirény nezapomeňte zvolit její optimální umístění, které splňuje požadavky této uživatelské příručky.

Doporučená instalační výška činí 2.5 m a více. Tím ze znesnadní případnému narušiteli přístup k zařízení. Pokud dojde k pokusu o sejmutí zařízení z držáku SmartBracket nebo Brandplate, bude vyhlášen poplach. Poplachové přijímací centrum a uživatelé systému budou o pokusu o sabotáž informování a signalizace sirény odradí narušitele.

Pro instalaci sirény:

 1. Upevněte držák SmartBracket k povrchu pomocí přibaleného spojovacího materiálu. Při použití jiného spojovacího materiálu se ujistěte, že nedošlo k poškození nebo deformaci držáku.

  Nepoužívejte oboustrannou lepicí pásku pro trvalé ani dočasné upevnění sirény. Páska se může pod tíhou sirény snadno odlepit. Páska navíc časem vysychá, což může způsobit pád zařízení a vyhlášení poplachu.

 2. Nasaďte sirénu na držák SmartBracket a otočte s ní ve směru hodinových ručiček.
 3. Zajistěte sirénu v držáku šroubem. Snižuje se tím riziko sabotáže.

Neinstalujte sirénu:

 • V blízkosti nebo uvnitř jakýchkoliv kovových předmětů nebo zrcadel způsobujících útlum a stínění rádiového signálu.
 • V místech, kde by mohl být akustický signál ztlumen.
 • Ve vzdálenosti menší než 1 m od Hubu.
 • V blízkosti detektorů rozbití skla.

Údržba

Pravidelně kontrolujte funkčnost sirény StreetSiren DoubleDeck prostřednictvím aplikace Ajax. Kryt zařízení zbavujte pavučin, prachu a dalších nečistot. Pro údržbu zařízení používejte měkký a suchý hadřík. K čištění nepoužívejte žádné látky obsahující alkohol, aceton, benzín a jiná aktivní rozpouštědla.

Předinstalované baterie jsou schopny sirénu napájet až po dobu 5 let. Jakmile jsou baterie vybité systém upozorní uživatele a LED dioda v pravé dolním rohu sirény se rozsvítí a zhasne, pokud je systém aktivován / deaktivován (je-li indikace deaktivována), při poplachu nebo sejmutí sirény nebo otevření jejího krytu.

Technická specifikace

Typ sirény Bezdrátová
Typ signalizace Zvuková a LED
Instalace Vnitřní a venkovní
Materiál Brandplate Plast
Způsob instalace Brandplate Klipsny a upevňovací šroub
Hlasitost signalizace 85–113 dB ve vzdálenosti 1 m (nastavitelná)
Doba signalizace Nastavitelná, 3 až 180 vteřin
Frekvence zvukové signalizace sirény 3.5 ± 0.5 kHz
Ochrana proti neoprávněné manipulaci Vestavěný akcelerometr a sabotážní kontakty (Tamper) upozorní při přemístění sirény nebo porušení integrity krytu
Kompatibilita Všechny Ajax Huby a ReXy
Indikace aktivace / deaktivace systému Ano
Indikace příchodového / odchodového zpoždění Ano
Frekvenční pásmo 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Záleží na regionu prodeje.
Výkon rádiového signálu 7.29 mW (max 25 mW)
Dosah rádiového signálu

Až 1,500 m (bez překážek)

Více informací

Napájení 4 × baterie CR123A, 3 V
Životnost baterií

Až 5 let

Dozvědět se více

Externí zdroj napájení 12 V DC, 1,5 A
Stupeň krytí IP54
Rozmezí provozní teploty Od –25°С do +50°С
Provozní vlhkost Až 95%
Rozměry 200 × 200 × 55 mm
Hmotnost 571 g
Životnost 10 let

Obsah balení

 1. StreetSiren DoubleDeck
 2. Držák SmartBracket
 3. CR123A baterie (předinstalované) — 4 ks
 4. Spojovací materiál
 5. Uživatelská příručka

Záruka

Záruční lhůta pro zařízení od Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” trvá 2 roky od zakoupení produktu a nevztahuje se na přiloženou baterii.

Pokud zařízení nepracuje správně, doporučujeme nejprve kontaktovat technickou podporu — v polovině případů mohou být technické problémy vyřešeny na dálku!

Technická podpora (pondělí – pátek, 08:00 – 16:00): [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: