For Users

Používateľská príručka StreetSiren DoubleDeck

Updated

StreetSiren DoubleDeck je bezdrôtová vonkajšia siréna s uchytením pre prispôsobiteľný čelný kryt. Je vybavená LED diódami a piezoelektrickou sirénou generujúcou akustický signál o intenzite až 113 dB, StreetSiren je schopná prevádzky po dobu až 5 rokov z predinštalovaných batérií. Je možné ju tiež napájať pomocou 12 V externého zdroja.

StreetSiren DoubleDeck komunikuje s Hubom prostredníctvom zabezpečeného rádiového protokolu Jeweller. Dosah komunikácie je až 1 500 m bez prekážok.

Siréna pracuje len ako súčasť zabezpečovacieho systému Ajax. Integrácia do systémov tretích strán a pripojenie k integračným modulom ocBridge Plus a uartBridge nie sú podporované.

Siréna sa nastavuje prostredníctvom aplikácií Ajax pre iOS, Android, macOS a Windows. Systém upozorňuje používateľa na všetky systémové udalosti prostredníctvom push notifikácií, SMS správ a telefonických hovorov (ak je povolené).

Zabezpečovací systém Ajax je možné pripojiť k poplachovému prijímaciemu centru bezpečnostnej spoločnosti. Zoznam dostupných spoločností je k dispozícii na webe.

Popis zariadenia

 1. LED rámček
 2. Piezoelektrická siréna
 3. Klipsne pre uchytenie Brandplate

  Čelný kryt Brandplate sa predáva zvlášť

 4. Miesto pre zaistenie Brandplate pomocou skrutky
 5. Držiak SmartBracket
 6. Svorky pre pripojenie externého zdroja napájania
 7. QR kód. QR obsahuje ID / sériové číslo zariadenia
 8. Tlačidlo napájania
 9. Miesto pre zaistenie sirény v držiaku SmartBracket

Princíp fungovania

StreetSiren DoubleDeck plní dve hlavné úlohy:

1. Signalizuje poplach. Zariadenie reaguje na aktiváciu sabotážneho kontaktu (Tamper) alebo na vyhlásenie poplachu za menej ako sekundu, vrátane akustickej signalizácie sirénou a pomocou LED diód, ktoré odradia narušiteľa a upozornia obyvateľov v okolí objektu.

2. Slúži ako indikátor stavu systému. Siréna využíva LED diódy pre indikáciu, či je systém aktivovaný alebo deaktivovaný a sirénu pre signalizáciu príchodového / odchodového oneskorenia. Táto funkcia je užitočná pri ovládaní systému klávesnicou KeyPad alebo kľúčenkou SpaceControl (siréna vám pripomenie deaktivovať systém pri vstupe do objektu).

Pri správnej inštalácii je ťažké aktívnu sirénu zložiť a odpojiť: jej telo je robustné, reproduktor chránený mriežkou a napájaná je z predinštalovaných batérií, takže bude fungovať, aj keď dôjde k výpadku elektrickej energie v objekte. Ak je systém aktivovaný, je tlačidlo napájania zablokované, čo zabraňuje vypnutiu sirény.

Siréna je vybavená sabotážnym kontaktom (Tamper) aj vstavaným akcelerometrom. Tamper sa aktivuje, ak je kryt sirény otvorený / poškodený, akcelerometer je aktivovaný, ak sa niekto pokúša sirénu premiestniť alebo akokoľvek s ňou pohybovať.

Pripojenie sirény k Hubu

Pred pripojením

 1. 1. Nainštalujte si aplikáciu Ajax. Vytvorte používateľský účet, pridajte k nemu Hub a vytvorte aspoň jednu miestnosť.
 2. Možno to preveriť v aplikácii Ajax alebo podľa farby loga Ajax na prednej strane Hubu. Logo Hubu pripojeného k internetu by malo svietiť na zeleno alebo bielo.
 3. Prostredníctvom aplikácie Ajax sa uistite, že je systém deaktivovaný a že práve neprebieha aktualizácia firmware Hubu

Len používatelia s administrátorskými právami môžu pripojiť StreetSiren DoubleDeck k Hubu.

Pre pripojenie StreetSiren DoubleDeck

 1. Otvorte záložku Zariadenie v aplikácii Ajax a stlačte tlačidlo Pridať zariadenie.
 2. Pomenujte zariadenie, načítajte QR kód alebo zadajte ID modulu manuálne (umiestnené na kryte alebo krabici zariadenia) a vyberte miestnosť, v ktorej je umiestnené.
 3. Stlačte tlačidlo Pridať; následne dôjde k spusteniu odpočtu.
 4. Zapnite StreetSiren DoubleDeck stlačením a podržaním tlačidla napájania po dobu 3 sekúnd. Majte na pamäti, že žiadosť na pripojenie k Hubu je odoslaná iba, ak sa siréna zapne.

Tlačidlo napájania je zapustené do krytu a je nutné ho pevne stlačiť. K jeho stlačeniu môžete použiť tenký tvrdý predmet (napr. ceruzku).

Aby bolo možné sirénu spárovať s Hubom, musí byť StreetSiren DoubleDeck v dosahu rádiovej komunikácie, tzn. umiestnená v rámci stráženého objektu.

StreetSiren DoubleDeck sa automaticky vypne po 6 sekundách, ak sa ju nepodarí spárovať s Hubom. Zariadenie preto nie je nutné pre opakovanie procesu vypínať ručne. Pokiaľ je siréna StreetSiren DoubleDeck pripojená k inému Hubu, vypnite ju a postupujte podľa štandardného procesu pridania.

Pripojená siréna sa objaví v aplikácii Ajax v zozname zariadení. Aktualizácia stavu zariadenia zoznamu závisí od nastaveného ping intervalu detektora v menu nastavenia protokolu Jeweller. Predvolená hodnota je 36 sekúnd.

K jednému Hubu môže byť pripojených až 10 sirén.

Stavy sirény StreetSiren DoubleDeck

Ikony

Ikony zobrazujú niektoré stavy StreetSiren DoubleDeck. Môžete ich vidieť v aplikácii Ajax v ponuke Zariadenie .

Ikona Hodnota
Sila signálu Jeweller — zobrazenie sily signálu medzi Hubom a StreetSiren DoubleDeck
Úroveň nabitia batérie
StreetSiren DoubleDeck je pripojená cez rozširovač rádiového signálu

Stavy

Stavy nájdete v aplikácii Ajax:

 1. Otvorte záložku Zariadenie .
 2. Vyberte StreetSiren DoubleDeck zo zoznamu.
Parameter Hodnota
Teplota Teplota krytu sirény meraná senzorom v procesore. Zobrazená v krokoch po 1°C
Sila signálu Jeweller

Sila signálu medzi sirénou a Hubom.

Odporúčame inštalovať sirénu v mieste, kde signál dosahuje 2-3 pruhov na indikátore

Pripojenie Stav pripojenia sirény StreetSiren DoubleDeck a Hubu:

 • Online — siréna je pripojená k Hubu
 • Offline — siréna nie je pripojená k Hubu
Stav batérie Úroveň nabitia batérie StreetSiren DoubleDeck:

 • OK — batérie sú v poriadku
 • Nízka — batérie je nutné vymeniť

Ako vymeniť batérie v siréne StreetSiren DoubleDeck

Kryt

Stav sabotážnych kontaktov, ktoré reagujú na otvorenie krytu zariadenia

Čo je to Tamper

ReX “meno rozširovača signálu” Zobrazené, ak je siréna pripojená cez Rozširovač rádiového signálu
Externé napájanie Stav externého napájania sirény:

 • Pripojené — externý 12 V napájací zdroj je pripojený k siréne
 • Nepripojené — siréna je napájaná z predinštalovaných batérií
Hlasitosť poplachu Hlasitosť signalizácie v prípade poplachu:

 • Stlmené
 • Tichá
 • Hlasitá
 • Veľmi hlasi
Doba trvania poplachu [s] Doba trvania signalizácie poplachu: od 3 do 180 sekúnd
Upozornenie pri presunutí Upozornenie pri aktivácii akcelerometra. Ak je povolené, siréna spustí akustickú signalizáciu pri otočení krytom alebo zložení zariadenia z držiaka
Blikanie LED po aktivácii Ak je povolené, LED v rohu sirény blikne raz za 2 sekundy, ak je systém aktivovaný

 • Vypnuté — LED indikácia je vypnutá
 • Aktivácia — LED indikácia povolená, ak je systém aktivovaný
 • Vždy — LED indikácia je povolená nezávisle na stave systému
Pípnutie pri aktivovaní/deaktivovaní Ak je povolené, siréna bude signalizovať bliknutím LED diód a krátkym pípnutím aktiváciu (1×) alebo deaktiváciu systému (2×)
Signalizácia oneskorenia Ak je povolené, siréna signalizuje príchodové a odchodové oneskorenie
Dočasná deaktivácia Indikuje stav zariadenia: aktívne, úplne deaktivované používateľom alebo deaktivované notifikácie zariadenia o stave sabotážneho kontaktu (Tamper)
Firmware Verzia firmware sirény StreetSiren DoubleDeck. Nie je možný upgrade
ID ID / sériové číslo StreetSiren DoubleDeck. Tiež sa nachádza na krabici a na držiaku SmartBracket

Nastavenie

Nastavenie je možné zmeniť v aplikácii Ajax:

 1. Otvorte záložku Zariadenie .
 2. Vyberte StreetSiren DoubleDeck zo zoznamu.
 3. Prejdite do Nastavení stlačením tlačidla .

Po zmene nastavení je nutné stlačiť tlačidlo Späť, aby došlo k ich uloženiu.

Nastavenie Hodnota
Prvé pole

Názov StreetSiren DoubleDeck, ktorý možno upraviť. Názov zariadenia je zobrazený v texte SMS a oznámení v zozname notifikácií.

Názov môže obsahovať až 12 symbolov azbuky alebo až 24 latinky

Miestnosť Voľba virtuálnej miestnosti, ku ktorej je StreetSiren DoubleDeck priradená. Názov miestnosti je zobrazený v texte SMS a oznámení v zozname notifikácií
Poplach v skupinovom režime Voľba skupiny, ku ktorej je siréna priradená. Je možné zvoliť jednu alebo všetky skupiny:

 • Pri priradení ku skupine, bude siréna reagovať iba na udalosti týkajúce sa vybranej skupiny
 • Ak je zvolené všetky skupiny, bude siréna reagovať na udalosti týkajúce sa všetkých skupín

Bez ohľadu na vybranú skupinu bude siréna reagovať na aktiváciu Nočného režimu a poplachy

Hlasitosť poplachu Siréna signalizuje systémové udalosti zvolenou hlasitosťou:

 • Stlmené — signalizácia poplachu je vypnutá
 • Tichá — 85 dB hlasitosť
 • Hlasitá — 100 dB hlasitosť
 • Veľmi hlasitá — 113 dB hlasitosť

Hlasitosť sirény bola meraná vo vzdialenosti 1 m

Doba trvania poplachu [s] Nastavenie doby signalizácie v prípade poplachu: nastaviteľná od 3 do 180 sekúnd v krokoch po 3 sekundách
Upozornenie pri presunutí

Ak je povolené, siréna je spustená po aktivácii akcelerometra pri otočení s krytom alebo pri zložení z držiaka.

Vstavanému akcelerometru trvá 60 sekúnd, než si zapamätá referenčnú pokojovú polohu

LED indikácia Nastavenie LED indikácie sirény:

 • Vypnuté — LED indikácia je vypnutá
 • Aktivácia — LED indikácia povolená, ak je systém aktivovaný
 • Vždy — LED indikácia je povolená nezávisle na stave systému
Pípnutie pri aktivovaní / deaktivovaní Ak je povolené, siréna bude signalizovať bliknutím LED diód a krátkym pípnutím aktiváciu (1×) alebo deaktiváciu systému (2×)
Signalizácia oneskorenia

Ak je povolené, siréna signalizuje príchodové a odchodové oneskorenie

Čo je to príchodové / odchodové oneskorene

Hlasitosť pípnutia Voľba hlasitosti sirény pre signalizáciu zmeny stavu systému alebo príchodového / odchodového oneskorenia:

 • Tichá — 85 dB hlasitosť
 • Hlasitá — 100 dB hlasitosť
 • Veľmi hlasitá — 113 dB hlasitosť

Hlasitosť sirény bola meraná vo vzdialenosti 1 m

Skúška hlasitosti

Prepnutie zariadenia do režimu testovania hlasitosti

Čo je to skúška hlasitosti

Skúška sily signálu Jeweller

Prepnutie integračného modulu do režimu testovania sily signálu Jeweller. Test umožňuje preveriť kvalitu spojenia medzi Hubom a StreetSiren DoubleDeck a určiť jej optimálne umiestnenie

Čo je to skúška sily signálu Jeweller

Skúška útlmu signálu

Prepnutie StreetSiren DoubleDeck do režimu testovanie útlmu signálu

Čo je to test útlmu

Dočasná deaktivácia

Umožňuje používateľovi odpojiť zariadenie bez jeho vybratia zo systému.

K dispozícii sú dve možnosti:

 • Deaktivovať úplne — Zariadenie nebude vykonávať systémové príkazy ani spúšťať automatizačné scenáre. Systém bude ignorovať poplachy a notifikácie zariadenia
 • Deaktivovať notifikácie o stave krytu — správy o aktivácii sabotážneho kontaktu (Tamper) zariadenia budú ignorované

Viac informácií o dočasnej deaktivácii zariadenia

Používateľská príručka Otvorenie používateľskej príručky DoubleDeck
Zrušiť spárovanie zariadenia Zrušenie spárovania StreetSiren DoubleDeck s Hubom a vymazanie jej nastavenia

Nastavenie reakcie na poplach vyhlásený detektorom

Prostredníctvom aplikácie Ajax môžete nastaviť, ktoré poplachové udalosti môžu aktivovať sirénu. Vďaka tomu sa môžete vyhnúť situáciám, kedy zabezpečovací systém upozorní napríklad na únik vody zistený detektorom LeaksProtect apod. Voľba sa povoľuje v menu nastavenia každého detektora alebo zariadenia.

 1. Prihláste sa do aplikácie Ajax.
 2. Otvorte záložku Zariadenie .
 3. Vyberte detektor alebo zariadenie.
 4. Prejdite do Nastavení stlačením tlačidla a definujte potrebné parametre pre aktiváciu sirény.

Nastavenie reakcie na aktiváciu sabotážneho kontaktu

Siréna môže reagovať na aktiváciu sabotážneho kontaktu detektora alebo zariadenia. V predvolenom nastavení je voľba zakázaná. Majte na pamäti, že sabotážny kontakt reaguje na otvorenie a zatvorenie krytu detektora alebo zariadenia nezávisle od aktuálneho stavu systému!

Pre nastavenie reakcie sirény na aktiváciu sabotážneho kontaktu v aplikácii Ajax:

 1. Otvorte záložku Zariadenie .
 2. Vyberte Hub a prejdite do jeho Nastavení stlačením tlačidla .
 3. Prejdite do sekcie Nastavenie systému.
 4. Povoľte signalizáciu sirénou, Ak je zadný kryt otvorený (Hub alebo detektor).

Nastavenie reakcie na stlačenie tiesňového tlačidla v aplikácii Ajax

Siréna môže reagovať na stlačenie tiesňového tlačidla v aplikácii Ajax. Majte na pamäti, že tiesňové tlačidlo môže byť stlačené aj v prípade, že je systém aktivovaný!

Pre nastavenie reakcie sirény na stlačenie tiesňového tlačidla v aplikácii Ajax:

 1. Otvorte záložku Zariadenie .
 2. Vyberte Hub a prejdite do jeho Nastavení stlačením tlačidla .
 3. Prejdite do sekcie Nastavenie systému.
 4. Povoľte signalizáciu sirénou, Ak je stlačené tiesňové tlačidlo (v aplikácii).

Indikácia

Udalosť Indikácia
Poplach

Siréna vydáva akustický signál a LED rámček bliká na červeno.

Dĺžka a hlasitosť signalizácie rovnako ako LED indikácia závisí od nastavenia sirény

Zapnutie LED rámček blikne raz červeno
Vypnutie LED rámček sa rozsvieti na červeno po dobu 1 sekundy a potom 3× blikne
Pripojenie k Hubu zlyhalo LED rámček blikne 6× v pravom spodnom rohu, následne celý LED rámček blikne 3× a potom sa siréna vypne
Zabezpečovací systém je aktivovaný
(ak je indikácia povolená)
LED rámček blikne raz a siréna krátko pípne
Zabezpečovací systém je deaktivovaný
(ak je indikácia povolená)
LED rámček blikne dvakrát a siréna dvakrát krátko pípne
Siréna je v aktívnom režime
(ak je indikácia povolená)
LED rámček sa rozsvieti v pravom spodnom rohu každé 2 sekundy. Ak je pripojené externé napájanie LED rámček v pravom spodnom rohu svieti trvalo
Vybitá batéria LED rámček v pravom spodnom rohu sa rozsvieti a zhasne pri aktivácii a deaktivácii systému, poplachu, otvorení krytu alebo zložení sirény z držiaka

Test funkčnosti

Zabezpečovací systém Ajax umožňuje vykonávať testy pre overenie funkčnosti pripojených zariadení.

K spusteniu testu sirény nedôjde okamžite, ale najneskôr v priebehu jednej periódy nastaveného ping intervalu detektora (predvolená hodnota 36 sekúnd). Ping interval detektora je možné zmeniť v menu nastavenia Hubu v sekcii Jeweller.

Testy sú k dispozícii v menu nastavenia zariadenia:

 • Aplikácia AjaxZariadenie StreetSiren DoubleDeckNastavenie

Voľba umiestnenia

Umiestnenie sirény StreetSiren DoubleDeck je dané jej vzdialenosťou od Hubu a prítomnosťou prekážok medzi nimi, ktoré bránia priechodu rádiového signálu: steny, stropy, veľké objekty apod.

Pri výbere umiestnenia zohľadnite počuteľnosť sirény a viditeľnosť jej LED indikácie.

StreetSiren DoubleDeck odoláva teplu, chladu a teplotným rozdielom. Kryt zariadenia je certifikovaný pre stupeň krytia IP54. Vonkajšia siréna je chránená pred dažďom a snehom a môže byť inštalovaná na vonkajšom plášti budovy bez akéhokoľvek dodatočného krytia.

Skontrolujte kvalitu signálu v mieste inštalácie. Ak je kvalita signálu nízka (jeden pruh na indikátore), nie je zaručená stabilná prevádzka zabezpečovacieho systému. Preveďte všetky potenciálne opatrenia na zlepšenie kvality signálu! Prinajmenšom sa pokúste premiestniť zariadenie, pretože aj premiestnenie o 20 cm môže výrazne zlepšiť príjem signálu.

Ak je aj po premiestnení naďalej signalizovaná nízka alebo nestabilná kvalita signálu, použite rozširovač signálu.

Inštalácia

Pripojenie externého zdroja napájania

Pri pripájaní externého zdroja napájania a používaní StreetSiren DoubleDeck sa riaďte všeobecnými bezpečnostnými predpismi pre používanie elektrických spotrebičov a tiež požiadavkami zákonných predpisov o elektrickej bezpečnosti.

StreetSiren DoubleDeck je napájaný po dobu až 5 rokov z predinštalovaných batérií a disponuje svorkami pre pripojenie externého zdroja napájania 12 V DC. Pripojenie externého zdroja napájania odporúčame pre prípad, že by došlo k rýchlemu vybitiu batérií vplyvom chladu alebo pri častej signalizácii poplachu.

Pred inštaláciou zariadenia skontrolujte, či izolácia vodičov nie je poškodená. Používajte len uzemnený napájací zdroj. Je prísne zakázané rozoberať zariadenie pod napätím! Nepoužívajte zariadenie s poškodeným napájacím káblom.

Pre pripojenie externého zdroja napájania:

 1. Vyvŕtajte otvor pre napájací kábel v držiaku SmartBracket.
 2. Vyveďte nezapojený napájací kábel otvorom v držiaku.
 3. Pripojte kábel ku svorkovnici, dodržujte naznačenú polaritu.
 4. Zapnite externý napájací zdroj — stav Externé napájanie v menu sirény StreetSiren DoubleDeck sa zmení na hodnotu Pripojené.
 5. Upevnite sirénu do držiaka SmartBracket a zaistite ju skrutkou.

Po pripojení externého zdroja napájania nevyberajte batérie zo sirény; fungujú ako záložný napájací zdroj.

Akonáhle klesne úroveň nabitia batérií na 20%, systém odošle notifikáciu o nutnosti vykonanej výmeny batérií.

Upevnenie Brandplate

Pre upevnenie čelného krytu:

 1. Vypnite externý zdroj napájania, ak je pripojený.
 2. Vyskrutkujte upevňovaciu skrutku zo spodnej časti držiaka SmartBracket skrutkovačom veľkosti PH2.
 3. Zložte sirénu z držiaka SmartBracket otočením proti pohybu hodinových ručičiek.
 4. Vypnite sirénu stlačením a podržaním tlačidla napájania po dobu 3 sekúnd.
 5. Odpojte externý zdroj napájania (ak je k dispozícii) odpojením napájacích vodičov od svorkovnice sirény.
 6. Umiestnite prednú stranu sirény na pevný povrch a pomocou skrutkovača veľkosti PH2 odskrutkujte 4 skrutky v zadnej časti krytu sirény.
 7. Otočte sirénu a držte súčasne prednú aj zadnú časť krytu pri sebe. Odstráňte ochranný plastový panel.

  Pri inštalácii panela neodstraňujte plastový rámček a nevyberajte z neho LED pásik!

 8. Vyvŕtajte otvor v plastovej ochrannej doske na určenom mieste.

  Netvrdnúci tmel sa môže objaviť na piezoelektrickej siréne alebo v otvore ochranného plastového panelu. Tmel neutierajte! Ak tmel príde do kontaktu s vašimi rukami, zotrite ho obrúskom.

 9. Nasaďte Brandplate na ochranný plastový panel.
 10. Pripevnite Brandplate k ochrannému plastovému panelu pomocou priloženej skrutky.
 11. Opatrne usaďte ochranný plastový panel na pôvodné miesto (Ajax logo sa nachádza na strane pripojenia LED pásku k doske plošného spoja). Správne nainštalovaný plastový panel bude vyčnievať nad LED rám nie viac ako 1,0 až 1,5 mm.
 12. Držte pri sebe prednú a zadnú časť krytu sirény a otočte ju, utiahnite 4 skrutky v zadnej časti
 13. Zapnite sirénu a skontrolujte stav sabotážnych kontaktov Tamper v aplikácii Ajax.

Inštalácia sirény

ajax siren

Pred inštaláciou sirény nezabudnite zvoliť jej optimálne umiestnenie, ktoré spĺňa požiadavky tejto používateľskej príručky.

Odporúčaná inštalačná výška činí 2.5 m a viac. Tým sa sťaží prípadnému narušiteľovi prístup k zariadeniu. Pokiaľ dôjde k pokusu o vybratie zariadenia z držiaka SmartBracket alebo Brandplate, bude vyhlásený poplach. Poplachové prijímacie centrum a používatelia systému budú o pokuse o sabotáž informovaní a signalizácia sirény odradí narušiteľa.

Pre inštaláciu sirény:

 1. Upevnite držiak SmartBracket k povrchu pomocou pribaleného spojovacieho materiálu. Pri použití iného spojovacieho materiálu sa uistite, že nedošlo k poškodeniu alebo deformácii držiaka.

  Nepoužívajte obojstrannú lepiacu pásku pre trvalé ani dočasné upevnenie sirény. Páska sa môže pod ťarchou sirény ľahko odlepiť. Páska navyše časom vysychá, čo môže spôsobiť pád zariadenia a vyhlásenie poplachu.

 2. Nasaďte sirénu na držiak SmartBracket a otočte s ňou v smere hodinových ručičiek.
 3. Zaistite sirénu v držiaku skrutkou. Znižuje sa tým riziko sabotáže.

Sirénu neinštalujte:

 • V blízkosti alebo vo vnútri akýchkoľvek kovových predmetov alebo zrkadiel spôsobujúcich útlm a tienenie rádiového signálu.
 • V miestach, kde by mohol byť akustický signál stlmený.
 • Vo vzdialenosti menšej ako 1 m od Hubu.
 • V blízkosti detektorov rozbitia skla.

Údržba

Pravidelne kontrolujte funkčnosť sirény StreetSiren DoubleDeck prostredníctvom aplikácie Ajax. Kryt zariadenia zbavujte pavučín, prachu a ďalších nečistôt. Pre údržbu zariadenia používajte mäkkú a suchú tkaninu. Na čistenie nepoužívajte žiadne látky obsahujúce alkohol, acetón, benzín a iné aktívne rozpúšťadlá.

Predinštalované batérie sú schopné sirénu napájať až po dobu 5 rokov. Akonáhle sú batérie vybité systém upozorní používateľa a LED dióda v pravom dolnom rohu sirény sa rozsvieti a zhasne, keď je systém aktivovaný / deaktivovaný (ak je indikácia deaktivovaná), pri poplachu alebo odstránení sirény alebo otvorení jej krytu.

Technická špecifikácia

Typ sirény Bezdrôtová
Typ signalizácie Zvuková a LED
Použitie Vnútorné / vonkajšie
Materiál Brandplate Plast
Spôsob inštalácie Brandplate Klipsne a upevňovacia skrutka
Hlasitosť signalizácie 85–113 dB vo vzdialenosti 1 m (nastaviteľná)
Doba signalizácie Nastaviteľná, od 3 do 180 sekúnd
Frekvencia zvukovej signalizácie sirény 3.5 ± 0.5 kHz
Ochrana proti neoprávnenej manipulácii Vstavaný akcelerometer a sabotážne kontakty (Tamper) upozornia pri premiestnení sirény alebo porušení integrity krytu
Kompatibilita Funguje iba s Huby a rozširovače signálu
Indikácia aktivácie / deaktivácie systému Áno
Indikácia príchodového / odchodového oneskorenia Áno
Prevádzkové kmitočtové pásmo 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Závisí od regiónu predaja.
Vysielací rádiový výkon 7.29 mW (max 25 mW)
Dosah rádiového signálu

Až do 1,500 m (bez prekážok)

Ďalšie informácie

Napájanie 4 × CR123A, 3 V
Životnosť batérií

Až 5 rokov

Dozvedieť sa viac

Externý zdroj napájania 12 V DC, 1,5 A
Stupeň krytia IP54
Rozsah prevádzkovej teploty Od -25°С do +50°С
Prevádzková vlhkosť Až do 95%
Rozmery 200 × 200 × 55 mm
Hmotnosť 571 g

Obsah balenia

 1. StreetSiren DoubleDeck
 2. Držiak SmartBracket
 3. 4× CR123A batérie (predinštalované)
 4. Spojovací materiál
 5. Rýchla používateľská príručka

Záruka

Záručná lehota pre zariadenie od Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” trvá 2 roky od zakúpenia produktu a nevzťahuje sa na predinštalované batérie.

Ak zariadenie nepracuje správne, odporúčame najprv kontaktovať technickú podporu — v polovici prípadov môžu byť technické problémy vyriešené na diaľku!

Technická podpora: [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: