Automatyzacja

Inteligentne gniazdka i przekaźniki umożliwiają sterowanie i automatyzację zamków, bram, bojlerów i innych urządzeń domowych za pomocą aplikacji Ajax.

FAQ

Włącz funkcję Wyłączenie przez Timer w ustawieniach gniazdka i określ przedział czasowy od 10 sekund do 2 godzin. Administrator lub PRO z uprawnieniami do konfiguracji systemu może zmienić ustawienia gniazdka.

Gniazdko dostarcza zasilanie do podłączonych urządzeń przez określony czas, gdy funkcja Wyłączenie przez Timer jest włączona. Zasilanie wyłączy się po odliczaniu.

Możesz uruchomić odliczanie zdalnie z aplikacji Ajax lub ręcznie naciskając przycisk dotykowy na panelu przednim gniazdka.

Skopiowano

Outlet [type E]Outlet [type F] współpracują tylko z jednym hubem. Po podłączeniu do nowego huba urządzenie przestaje wysyłać polecenia do starego. Aby dodać gniazdko do nowego huba:

  • Zeskanuj lub wprowadzić ręcznie kod QR.
  • Poczekaj, aż licznik czasu rejestracji urządzenia zacznie odliczać czas i naciśnij przycisk dotykowy na panelu przednim gniazdka na 3 sekundy.

Dodanie gniazdka do nowego huba nie powoduje automatycznego usunięcia go z listy urządzeń starego huba. Trzeba to zrobić ręcznie w aplikacji Ajax.

Skopiowano

Ramka gniazdka ma domyślnie włączone nocne podświetlenie LED. Administrator lub PRO z uprawnieniami do konfiguracji systemu może wyłączyć podświetlenie w ustawieniach gniazdka w aplikacjach Ajax.

Skopiowano

Outlet [type E]/Outlet [type F] informuje o swoim stanie i poborze mocy podłączonych urządzeń za pomocą wskaźnika LED. Jego kolor zależy od wartości poboru mocy. Domyślnie wskaźnik LED jest zawsze aktywny.

Aby wyłączyć lub zmienić ustawienia, przejdź do Ustawień gniazdka i wybierz odpowiednią opcję w sekcji Wskazania.

Skopiowano

Przycisk dotykowy gniazda jest domyślnie wyłączony. Można go aktywować w ustawieniach gniazdka w aplikacjach Ajax.

Skopiowano

Dostępne są dwie wersje gniazdka Outlet:

Skopiowano

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: