MultiRelay Fibra

Czterokanałowy przekaźnik ze stykami bezpotencjałowymi

FAQ

Maksymalne obciążenie rezystancyjne każdego przekaźnika MultiRelay Fibra wynosi:

 • 5 A przy 30 V⎓,
 • 10 A przy 110–230 V~.

Nie należy podłączać przekaźnika do obwodów elektrycznych, w których obciążenie może być większe.

Skopiowano

Aby skonfigurować powiadomienia o przełączaniu dla każdego przekaźnika MultiRelay Fibra, w aplikacji Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz MultiRelay z listy.
 3. Przejdź do Ustawień, klikając ikonę kółka zębatego .
 4. Należy wybrać przekaźnik.
 5. Kliknij Powiadomienia.
 6. Wyłącz opcje Po włączeniu/wyłączeniu i Kiedy scenariusz zostanie zrealizowany.
 7. Kliknij Powrót, aby zapisać nowe ustawienia.

Aby skonfigurować powiadomienia dla wszystkich urządzeń automatyzacji:

 1. Wybierz hub w aplikacji Ajax.
 2. Przejdź do Ustawień urządzenia, klikając ikonę kółka zębatego .
 3. Wybierz menu Użytkownicy.
 4. Wybierz użytkownika.
 5. Przejdź do Ustawienia powiadomień użytkownika i wprowadź zmiany. Jeśli nie chcesz otrzymywać powiadomień o przełączeniu przekaźnika, należy wyłączyć opcję Urządzenia automatyzacji.
 6. Po dokonaniu zmian kliknij Powrót, aby zapisać nowe ustawienia.
Skopiowano

Aby skonfigurować MultiRelay Fibra w trybie impulsowym, w aplikacji Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz MultiRelay z listy.
 3. Przejdź do Ustawień, klikając ikonę kółka zębatego .
 4. Należy wybrać przekaźnik.
 5. Włącz przełącznik Wyłączenie przez Timer.
 6. Ustaw Czas pracy od 1 sekundy do 2 godzin.
Skopiowano

Aby usunąć pojedynczy przekaźnik MultiRelay Fibra z listy urządzeń i Menu automatyzacji:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz MultiRelay z listy.
 3. Przejdź do Ustawień, klikając ikonę kółka zębatego .
 4. Należy wybrać przekaźnik.
 5. Wyłącz przełącznik Aktywny.

Gdy opcja Aktywny jest wyłączona przekaźnik nie wykonuje poleceń systemowych i nie realizuje scenariuszy oraz nie powiadamia o zdarzeniach.

W stanach MultiRelay Fibra przekaźnik zmieni stan na Nieaktywny. Nie będzie on wyświetlany na liście urządzeń i Menu automatyzacji.

Skopiowano

Rezystor końcowy jest stałym obciążeniem dla długiej linii. Jest to niezbędne, aby uniknąć wpływu sygnału odbitego od końca linii. Rezystor końcowy 120 Ohm znajduje się w pełnym zestawie huba.

Rezystor końcowy jest instalowany między zaciskami sygnału ostatniego urządzenia w linii utworzonej przy użyciu topologii Promieniowej.

Dla topologii Pierścienia rezystor terminujący nie jest wymagany.

Skopiowano

MultiRelay Fibra jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Zalecamy zainstalowanie MultiRelay w obudowie Case. Obudowa sprzedawana jest osobno i dostępna w kilku wersjach. Możliwa jest instalacja pojedynczego modułu, kilku modułów lub kilku innych urządzeń w obudowie Case. Obudowę Case z wymaganą liczbą gniazd można wybrać za pomocą konfiguratora.

Case posiada uchwyty na moduły, kanały kablowe i płytkę styku antysabotażowego, która jest podłączona do złącza MultiRelay.

Skopiowano

Płytka styku antysabotażowego to pojedyncza płytka z przyciskiem styku antysabotażowego. Styki przycisków zmieniają stan podczas próby otwarcia pokrywy obudowy lub odłączenia jej od powierzchni. Hub Ajax otrzymuje powiadomienie o wyzwoleniu styku antysabotażowego urządzenia. Hub aktywuje syreny dodane do systemu, wyzwala scenariusze i powiadamia użytkowników oraz agencję ochrony.

Case wyposażono w płytkę styku antysabotażowego. Łączy się z urządzeniem Ajax za pomocą kabla znajdującego się w pełnym zestawie.

Skopiowano

MultiRelay Fibra jest wyposażony w zabezpieczenie temperaturowe. Gdy temperatura jednego z przekaźników przekroczy dopuszczalną wartość, wszystkie zamknięte styki zostaną automatycznie otwarte. Przełącznik włączonego przekaźnika zmieni kolor na czerwony. Użytkownik i agencja ochroniarska otrzymują powiadomienie o przegrzaniu w aplikacji Ajax.

Działanie przekaźnika zostanie przywrócone, gdy temperatura spadnie do dopuszczalnej wartości. Po przywróceniu zasilania styki przekaźnika wracają do poprzedniego stanu.

Jeśli po wyłączeniu przekaźnika z powodu przegrzania użytkownik zmieni jego stan za pomocą przełącznika w aplikacji, styki przyjmą ten stan po powrocie temperatury do normy.

Podczas pracy w trybie impulsowym przekaźnik regeneruje się po przegrzaniu w stanie wyłączonym.

Skopiowano

MultiRelay Fibra umożliwia skonfigurowanie stanu styków przekaźnika w przypadku awarii zasilania.

Gdy włączona jest opcja Utrzymanie stanu po przerwie w zasilaniu, styki przekaźnika powracają do normalnego stanu w przypadku zaniku zasilania.

Jeśli stan styków przekaźnika jest ustawiony jako Normalnie otwarty, a styki przekaźnika są zamknięte w momencie zaniku zasilania, zostaną one otwarte. Po przywróceniu zasilania, podłączony sprzęt elektryczny nie będzie zasilany prądem.

Jeśli włączona jest opcja Utrzymanie stanu po przerwie w zasilaniu, aktualny stan styków przekaźnika zostanie zachowany w przypadku zaniku zasilania.

Opcja ta jest dostępna dla trybu bistabilnego.

Aby skonfigurować stan styków w przypadku awarii zasilania, w aplikacji Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz MultiRelay z listy.
 3. Przejdź do Ustawień, klikając ikonę kółka zębatego .
 4. Należy wybrać przekaźnik.
 5. Zmienić stan funkcji Utrzymanie stanu po przerwie w zasilaniu.
 6. Kliknij dwukrotnie Powrót, aby zapisać nowe ustawienia.
Skopiowano

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: