Instrukcja użytkownika MultiRelayFibra

Zaktualizowano

MultiRelay Fibra to moduł do zdalnego sterowania zasilaniem urządzeń elektrycznych. Urządzenie wyposażone jest w cztery przekaźniki z elektrycznie izolowanymi stykami bezpotencjałowymi. Przekaźniki mogą sterować zasilaniem urządzeń elektrycznych podłączonych do obwodu. Aby zmienić stan przekaźników, użyj aplikacji Ajax, aby utworzyć scenariusze automatyzacji lub naciśnij Button.

Moduł działa jako część systemu Ajax, wymieniając dane z hubem poprzez bezpieczny protokół komunikacji przewodowej Fibra.

Urządzenie jest kompatybilne z Hub Hybrid (2G)Hub Hybrid (4G). Łączenie z innymi hubami, podwajaczami zasięgu sygnału radiowego, ocBridge Plus oraz uartBridge nie jest obsługiwane.

MultiRelay jest częścią linii urządzeń przewodowych Fibra. Tylko akredytowani partnerzy Ajax Systems mogą kupować i instalować produkty Fibra oraz administrować nimi.

Elementy funkcjonalne

 1. Zaciski wyjściowe przekaźnika.
 2. Złącze do mocowania płytki styku antysabotażowego do modułu. Płytka styku antysabotażowego znajduje się w obudowie Case sprzedawanej oddzielnie.
 3. Zaciski wejściowe MultiRelay.
 4. Wskaźnik LED.
 5. Kod QR z identyfikatorem urządzenia. Służy do sparowania tego urządzenia z systemem Ajax.

Zasada działania

MultiRelay to moduł do zdalnego sterowania zasilaniem urządzeń elektrycznych. Jest wykorzystywany w przewodowym lub hybrydowym systemie Ajax. Każdy z czterech przekaźników musi być zainstalowany w przerwie obwodu elektrycznego, aby kontrolować zasilanie urządzeń elektrycznych podłączonych do tego obwodu. Każdy z czterech przekaźników jest konfigurowany i sterowany oddzielnie.

MultiRelay stanowi część linii Fibra. Moduł łączy się z dowolnym punktem linii Fibra. Urządzenia elektryczne podłączone do przekaźników są zasilane oddzielnie.

Każdy przekaźnik ma styki bezpotencjałowe (suche). Styki bezpotencjałowe są izolowane elektrycznie do źródła zasilania. Dzięki temu urządzenie może być wykorzystywane także w sieciach niskonapięciowych i domowych, np. aby symulować działanie przycisku, przełącznika lub sterować zaworami odcinającymi wodę, zamkami elektromagnetycznymi, systemami nawadniania, bramami, szlabanami i innymi systemami.

Maksymalne obciążenie rezystancyjne każdego przekaźnika wynosi 5 A przy 30 V⎓ i 10 A przy 110–230 V~.

Przekaźnik pracuje w trybie impulsowym lub bistabilnym. Podczas pracy w trybie bistabilnym przekaźnik zmienia stan styków, a podłączone urządzenie elektryczne włącza się lub wyłącza. Podczas pracy w trybie impulsowym przekaźnik zmienia stan styku na wymagany czas – od 1 sekundy do 2 godzin. Tylko PRO lub użytkownicy z uprawnieniami administratora w aplikacjach Ajax mogą wybrać tryb pracy w aplikacjach Ajax.

Urządzenie posiada zabezpieczenie temperaturowe. Gdy jeden z przekaźników przekroczy dopuszczalną temperaturę, wszystkie zamknięte styki otwierają się automatycznie. Przełącznik aktywnego przekaźnika zmieni kolor na czerwony. Użytkownik otrzymuje powiadomienie o przegrzaniu.

Działanie przekaźnika zostanie przywrócone, gdy temperatura spadnie do dopuszczalnej wartości. Po przywróceniu zasilania styki przekaźnika wracają do poprzedniego stanu. Jeśli po wyłączeniu przekaźnika z powodu przegrzania użytkownik zmieni jego stan za pomocą przełącznika w aplikacji, styki przyjmą ten stan po powrocie temperatury do normy. Podczas pracy w trybie impulsowym przekaźnik regeneruje się po przegrzaniu w stanie wyłączonym.

Scenariusze automatyzacji

Typy scenariuszy z MultiRelay:

 • Wg alarmu.
 • Poprzez zmianę trybu ochrony.
 • Przez harmonogram.
 • Naciskając Button.
 • Według temperatury.
 • Według wilgotności.
 • Na podstawie stężenia CO2.
 • Naciskając LightSwitch.

Protokół przesyłania danych Fibra

Moduł używa technologii Fibra do transmisji alarmów i zdarzeń. Jest to protokół przewodowego przesyłania danych zapewniający szybką i niezawodną, dwukierunkową komunikację między hubem a podłączonymi urządzeniami.

Wysyłanie zdarzeń do stacji monitorowania

System Ajax może przesyłać alarmy do aplikacji monitorującej PRO Desktop, a także do stacji monitorowania alarmów (CMS) w formatach SurGard (Contact ID), SIA (DC-09), ADEMCO 685 i innych protokołach.

MultiRelay może przesyłać następujące zdarzenia:

 1. Alarm sabotażowy i wyłączanie alarmu.
 2. Niskie napięcie zasilania i powrót napięcia do normy.
 3. Utrata i przywrócenie komunikacji między MultiRelay a hubem.
 4. Permanentna dezaktywacja/aktywacja urządzenia.
 5. Jednorazowa dezaktywacja/aktywacja urządzenia.

Po odebraniu alarmu operator stacji monitorowania alarmów (CMS) dokładnie wie, co się stało i gdzie wysłać patrol interwencyjny. Urządzenia Ajax są adresowalne, co oznacza, że aplikacja PRO Desktop i stacja monitorowani alarmów otrzymują zdarzenia, typ urządzenia, przypisaną nazwę i lokalizację (pomieszczenie, grupa). Lista przekazywanych parametrów może się różnić w zależności od CMS i wybranego protokołu komunikacyjnego.

ID urządzenia, numer obwodu (strefy) oraz numer linii można znaleźć w zakładce Status urządzenia.

Wybór miejsca instalacji

Przy wyborze miejsca instalacji MultiRelay należy wziąć pod uwagę parametry wpływające na działanie urządzenia:

 • Siła sygnału Fibra.
 • Długość przewodu użytego do podłączenia MultiRelay.
 • Długość przewodu używanego do podłączenia urządzeń przewodowych do MultiRelay.

Podczas projektowania systemu Ajax dla obiektu należy stosować się do tych zaleceń. Tylko profesjonaliści powinni zajmować się projektowaniem i instalacją systemu alarmowego. Lista autoryzowanych partnerów Ajax jest dostępna tutaj.

Instalacja w obudowie Case

Zalecamy zainstalowanie MultiRelay w obudowie Case. Obudowa sprzedawana jest osobno i dostępna w kilku wersjach. Możliwa jest instalacja pojedynczego modułu, kilku modułów lub kilku innych urządzeń w obudowie Case.

Case ma uchwyty na moduły, kanały przewodowe i styk antysabotażowy, który łączy się z płytką MultiRelay.

MultiRelay nie może być zainstalowany

 1. Na zewnątrz; może to spowodować uszkodzenie modułu.
 2. W pomieszczeniach, w których wartości temperatury i wilgotności nie odpowiadają parametrom pracy. Może to spowodować uszkodzenie modułu.
 3. W miejscach, gdzie siła sygnału Fibra jest niska lub niestabilna.
 4. Bez obudowy Case.

Poziom sygnału Fibra

Siła sygnału Fibra jest określana przez stosunek liczby niedostarczonych lub uszkodzonych pakietów danych do liczby oczekiwanych w określonym czasie. Ikona na karcie Urządzenia w aplikacjach Ajax wskazuje poziom sygnału:

 • Trzy kreski – doskonały poziom sygnału.
 • Dwie kreski – dobry poziom sygnału.
 • Jedna kreska – niski poziom sygnału; nie gwarantuje stabilnego działania.
 • Przekreślona ikona – brak sygnału; stabilna praca nie jest gwarantowana.

Test mocy linii

Test przeprowadza symulację maksymalnego zużycia energii przez urządzenia podłączone do huba. Jeśli system przejdzie test, wszystkie urządzenia będą miały wystarczające zasilanie w każdej sytuacji. Po zakończeniu testu aplikacja wyświetli powiadomienie o stanie każdej linii:

 • Test zaliczony.
 • Test przeszedł z usterkami.
 • Test niezaliczony.

Przygotowanie projektu systemu

Staranne przygotowanie projektu systemu pozwala prawidłowo zainstalować i skonfigurować urządzenia. W projekcie należy uwzględnić liczbę i rodzaje urządzeń w obiekcie, ich dokładną lokalizację i wysokość montażu, długość linii przewodowych Fibra, rodzaj użytego przewodu oraz inne parametry. Przeczytaj artykuł, aby poznać wskazówki dotyczące przygotowania projektu systemu Fibra.

MultiRelay można podłączyć w dowolnym punkcie linii Fibra. Linia wyjściowa urządzenia może mieć długość do 2000 metrów przy połączeniu za pomocą skrętki U/UTP kat. 5.

Do zacisków wyjściowych przekaźnika można podłączyć różne typy urządzeń. Na przykład można podłączyć grzejniki, nawilżacze powietrza, zamki elektryczne i oprawy oświetleniowe. Żaden przekaźnik nie powinien być podłączony do obwodów o obciążeniu większym niż 5 A przy 30 V⎓ i 10 A przy 110–230 V~.

Systemy Ajax obsługują również topologie Promieniową i topologię Pierścienia. Połączenie poprzez topologię Pierścienia zostanie zaimplementowane w następnych aktualizacjach OS Malevich.

Więcej informacji o topologiach

Długość i typ przewodu

Zalecane typy przewodów do podłączenia MultiRelay z hubem:

 • U/UTP kat. 5 4 × 2 × 0,51, z żyłą miedzianą.
 • Przewód sygnałowy 4 × 0,22 z żyłą miedzianą.

Zasięg połączenia przewodowego może się różnić w przypadku użycia innego typu przewodu. Nie testowano innych typów przewodów.

Przekrój przewodu do podłączenia urządzeń elektrycznych do zacisków przekaźnika dobierany jest w zależności od natężenia prądu. Sugerowany przekrój przewodu wynosi nie więcej niż 1,5 mm². Ograniczenie to wynika z ryzyka fizycznego uszkodzenia zacisków.

Weryfikacja za pomocą kalkulatora

Przygotowaliśmy specjalny Kalkulator zasilania Fibra, aby można było sprawdzić, czy projekt jest odpowiednio zaplanowany i jak system będzie działał w praktyce. Na etapie projektowania systemu kalkulator pomaga określić jakość komunikacji i długość kabla dla przewodowych urządzeń Fibra.

Przygotowanie do instalacji

Ułożenie przewodów

Przygotowując się do poprowadzenia przewodów, należy zapoznać się z przepisami elektrycznymi i pożarowymi obowiązujące w danym regionie. Należy ściśle przestrzegać odpowiednich norm i przepisów. Wskazówki dotyczące rozmieszczenia przewodów są dostępne w tym artykule.

Prowadzenie przewodów

Zalecamy uważne przeczytanie sekcji Wybór miejsca instalacji przed rozpoczęciem instalacji. Należy unikać odstępstw od projektu systemu. Naruszenie podstawowych zasad instalacji MultiRelay i zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji może prowadzić do nieprawidłowej pracy i utraty połączenia z urządzeniem. Wskazówki dotyczące prowadzenia przewodów są dostępne w tym artykule.

Przygotowanie przewodów do podłączenia

Należy usunąć warstwę izolacyjną przewodu i odsłonić kable specjalnym ściągaczem izolacji. Końcówki przewodów, które będą podłączane do zacisków urządzenia, muszą być ocynowane lub zaciśnięte tulejką. Zapewnia to niezawodne połączenie i chroni przewód przed utlenianiem. Wskazówki dotyczące przygotowania przewodów są dostępne w tym artykule.

Instalacja i podłączenie

Podłączanie MultiRelay Fibra do huba

 1. Przygotuj wcześniej wyjścia przewodów, ostrożnie wyłamując perforowane części Case.
 2. Przymocuj obudowę Case za pomocą dołączonych wkrętów w co najmniej dwóch punktach mocowania. Aby styk antysabotażowy obudowy reagował na próby demontażu, zamocuj obudowę Case w miejscu z perforacją.
 3. Wyłącz zasilanie linii w aplikacji Ajax PRO:
   1. Hub → Ustawienia → Linie → Zasilanie linii.
 4. Poprowadź przewód, aby podłączyć MultiRelay do obudowy huba. Podłącz przewody do wymaganej linii huba.

  +24V – zacisk zasilania 24 V⎓.
  А, B – zaciski sygnałowe.
  GND – uziemienie.

 5. Podłącz przewody do zacisków wejściowych MultiRelay zgodnie z poniższym schematem. Zwróć uwagę na biegunowość i kolejność podłączenia przewodów. Bezpiecznie przymocuj przewód do zacisków.
 6. Podłącz przewody urządzenia do zacisków wyjściowych przekaźnika.
 7. Zamocuj moduł w obudowie Case za pomocą otworów w płytce. Zabezpiecz przewód za pomocą opasek.
 8. Podłącz styk antysabotażowy Case do odpowiedniego złącza modułu.
 9. Umieść pokrywę na obudowie i przymocuj ją za pomocą dołączonych wkrętów.
 10. Włącz zasilanie linii w aplikacji Ajax PRO:
  1. Hub → Ustawienia → Linie → Zasilanie linii.
 11. Dodaj MultiRelay do huba.
 12. Przeprowadź test działania.

Podłączanie urządzeń do MultiRelay Fibra

 1. Wyłącz zasilanie linii w aplikacji Ajax PRO:
  1. Hub → Ustawienia → Linie → Zasilanie linii.
 2. Odłącz przewody zasilające, które zostaną podłączone do przekaźnika.
 3. Podłącz przewody do zacisków wyjściowych przekaźnika zgodnie z poniższym schematem. Zwróć uwagę na biegunowość i kolejność podłączenia przewodów. Bezpiecznie przymocuj przewód do zacisków.
 4. Włącz zasilanie linii w aplikacji Ajax PRO:
  1. Hub → Ustawienia → Linie → Zasilanie linii.
 5. Skonfiguruj niezbędne ustawienia przekaźnika .

Dodawanie do systemu

MultiRelay Fibra jest kompatybilny tylko z Hub Hybrid (2G)Hub Hybrid (4G). Tylko zweryfikowani partnerzy mogą dodawać i konfigurować urządzenia Fibra w aplikacjach Ajax PRO.

Rodzaje kont i ich uprawnienia

Przed dodaniem urządzenia

 1. Zainstaluj aplikację Ajax PRO. Zaloguj się na konto PRO.
 2. Dodaj do aplikacji hub kompatybilny z MultiRelay. Dostosuj ustawienia i utwórz przynajmniej jedno pomieszczenie wirtualne.
 3. Upewnij się, że hub jest włączony i ma dostęp do internetu przez sieć Ethernet i/lub komórkową. Możesz to zrobić w aplikacji Ajax.
 4. Sprawdź stan huba w aplikacji Ajax. Upewnij się, że hub jest rozbrojony i nie rozpoczyna aktualizacji.
 5. Upewnij się, że MultiRelay jest fizycznie podłączony do huba.

Jak dodać MultiRelay Fibra

W aplikacji Ajax PRO dostępne są dwa sposoby dodawania urządzeń: automatycznie i ręcznie.

Aby dodać urządzenie automatycznie:

 1. Otwórz aplikację Ajax PRO. Wybierz hub, do którego chcesz dodać MultiRelay Fibra.
 2. Przejdź do karty Urządzenia i kliknij Dodaj urządzenie.
 3. Wybierz Dodaj wszystkie urządzenia Fibra. Hub przeskanuje linie Fibra. Po zeskanowaniu wyświetlone zostaną wszystkie urządzenia podłączone do huba, które nadal wymagają dodania do systemu.
 4. Wybierz urządzenie z listy. Po naciśnięciu sygnalizator LED będzie migał, aby zidentyfikować to urządzenie.
 5. Ustaw nazwę urządzenia oraz określ pomieszczenie i grupę zabezpieczeń, jeśli włączony jest tryb grupowy. Naciśnij Zapisz.

Jeśli połączenie nie powiedzie się, sprawdź jakość połączenia przewodowego i spróbuj ponownie. Jeśli do huba dodano już maksymalną liczbę urządzeń (100 dla Hub Hybrid), podczas dodawania zostanie wyświetlone powiadomienie o błędzie.

MultiRelay działa tylko z jednym hubem. Moduł przestaje wymieniać dane z poprzednim hubem podczas parowania z nowym. Po dodaniu MultiRelay do nowego huba pozostaje on na liście urządzeń poprzedniego huba. Urządzenie można usunąć ręcznie.

Test działania

Dostępne dla MultiRelay:

 • Test siły sygnału Fibra – pozwala określić poziom i stabilność sygnału w miejscu instalacji urządzenia.
 • Test mocy linii – aby określić, czy zasilanie jest wystarczające dla wszystkich urządzeń podłączonych do huba i skalibrować próg zabezpieczenia.

Sterowanie z aplikacji

W aplikacjach Ajax użytkownik może włączać i wyłączać urządzenia elektryczne podłączone do obwodu elektrycznego sterowanego przez MultiRelay. Kliknij w polu MultiRelay w menu Urządzenia : stan styków przekaźnika zmieni się na przeciwny, a podłączone urządzenie elektryczne zostanie wyłączone lub włączone.

Szybkie sterowanie urządzeniami automatyzacji dostępne jest również w menu automatyzacji. Menu można otworzyć w aplikacjach Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz wymagany hub z listy.
 3. Przejdź do karty Sterowanie.
 4. Przewiń na górę.
 5. Sterowanie wymaganymi urządzeniami.
 6. Przesuń w dół, aby powrócić do karty Sterowanie.

Ikony

Ikony pokazują niektóre stany urządzenia. Możesz je sprawdzić w aplikacjach Ajax:

 1. Wybierz hub w aplikacji Ajax.
 2. Przejdź do karty Urządzenia .
 3. Znajdź MultiRelay na liście.
Ikona Znaczenie

Test siły sygnału Fibra – pokazuje siłę sygnału między hubem a modułem. Zalecana wartość to 2–3 kreski.

Dowiedz się więcej

Wykryto nieprawidłowe działanie.

MultiRelay jest trwale wyłączony.

Dowiedz się więcej

Zdarzenia wyzwolenia styku antysabotażowego są permanentnie wyłączone dla MultiRelay.

Dowiedz się więcej

MultiRelay jest dezaktywowany na jeden cykl uzbrajania.

W MultiRelay zdarzenia wyzwolenia styku antysabotażowego są wyłączone na jeden cykl uzbrajania.

Dowiedz się więcej

Uaktywnienie zabezpieczenia temperaturowego.

Stany

Stany zawierają informacje o urządzeniu i jego parametrach pracy. Stany MultiRelay można sprawdzać w aplikacjach Ajax:

 1. Wybierz hub w aplikacji Ajax.
 2. Przejdź do karty Urządzenia .
 3. Wybierz MultiRelay z listy urządzeń.
Parametr Znaczenie
Siła sygnału Fibra

Poziom sygnału między hubem a MuliRelay Fibra. Zalecana wartość to 2–3 kreski.

Fibra to protokół służący do przesyłania zdarzeń i alarmów.

Dowiedz się więcej

Połączenie przez Fibra Status połączenia pomiędzy hubem a modułem:

 • Online – moduł jest podłączony do huba.
 • Offline – moduł utracił połączenie z hubem. Sprawdź połączenie.
Napięcie linii Wartość napięcia na linii Fibra, do której podłączony jest moduł.
Stan przekaźnika Wskazuje dla każdego przekaźnika:

 • Włączony – styki przekaźnika są zamknięte. Podłączone urządzenie elektryczne jest zasilane.
 • Wyłączony – styki przekaźnika są otwarte. Podłączone urządzenie elektryczne nie jest zasilane.
 • Nieaktywny – użytkownik wyłączył przekaźnik. Nieaktywny przekaźnik nie jest wyświetlany na liście MultiRelay i menu automatyzacji.
Czas działania

Czas, przez który urządzenie będzie włączone. Pole jest wyświetlane, gdy urządzenie pracuje w trybie impulsowym (włączona jest opcja Wyłączenie przez timer).

Wskazuje dla każdego przekaźnika.

Obudowa Status sabotażu, który reaguje na oderwanie urządzenia od powierzchni lub naruszenie integralności obudowy:

 • Niepodłączony – styk antysabotażowy nie jest podłączony do MultiRelay.
 • Zamknięta – moduł jest zainstalowany w obudowie Case; styk antysabotażowy jest podłączony. Obudowa jest w normalnym stanie.
 • Przednia pokrywa otwarta – naruszono integralność obudowy. Sprawdź stan obudowy.
 • Odłączony od powierzchni – moduł został wyjęty z mocowania w obudowie. Sprawdź mocowanie.

Dowiedz się więcej

Permanentna dezaktywacja Pokazuje status funkcji trwałej dezaktywacji urządzenia:

 • Nie – urządzenie pracuje normalnie i przesyła wszystkie zdarzenia.
 • Całkowicie – urządzenie nie informuje o alarmach lub awariach i nie może uruchamiać scenariuszy ani wykonywać poleceń systemowych.
 • Tylko pokrywa – powiadomienia o wyzwoleniu styku antysabotażowego są wyłączone.

Dowiedz się więcej

Jednorazowa dezaktywacja Pokazuje status funkcji wyłączania urządzenia przez jeden cykl uzbrojenia:

 • Nie – urządzenie pracuje normalnie i przesyła wszystkie zdarzenia.
 • Całkowicie – urządzenie nie informuje o alarmach lub awariach i nie może wykonywać scenariuszy i poleceń systemowych przez jeden cykl uzbrajania.
 • Tylko pokrywa – powiadomienia o wyzwoleniu styku antysabotażowego są wyłączone przez jeden cykl uzbrojenia.
Oprogramowanie sprzętowe Wersja oprogramowania sprzętowego MultiRelay.
ID urządzenia Identyfikator/numer seryjny MultiRelay. Dostępne również na płytce urządzenia i jego opakowaniu.
Nr urządzenia Numer pętli (strefy) MultiRelay.
Nr linii Numer linii Fibra huba, do której podłączony jest MultiRelay.

Ustawienia

Aby zmienić ustawienia modułu w aplikacji Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz MultiRelay z listy.
 3. Przejdź do Ustawień, klikając ikonę kółka zębatego .
 4. Ustaw wymagane parametry.
 5. Kliknij Powrót, aby zapisać nowe ustawienia.

Ustawienia MultiRelay

Ustawienia Znaczenie
Nazwa

Nazwa modułu. Jest wyświetlana na liście urządzeń huba, w SMS-ach i powiadomieniach o zdarzeniach.

Aby zmienić nazwę modułu, kliknij pole tekstowe.

Nazwa może zawierać do 12 znaków cyrylicy lub do 24 znaków łacińskich.

Pomieszczenie

Wybór wirtualnego pomieszczenia dla MultiRelay.

Nazwa pomieszczenia jest wyświetlana w treści SMS-ów i w powiadomieniach o zdarzeniach.

<Relay name> Każdy przekaźnik jest konfigurowany oddzielnie.
Scenariusze

Otwiera menu do tworzenia i konfigurowania scenariuszy.

Dowiedz się więcej

Test siły sygnału Fibra

Przełącza moduł w tryb testu siły sygnału Fibra.

Test pozwala sprawdzić poziom sygnału pomiędzy hubem a MultiRelay za pośrednictwem protokołu przewodowej transmisji danych Fibra, aby określić optymalne miejsce instalacji.

Dowiedz się więcej

Instrukcja użytkownika Otwiera instrukcję użytkownika przekaźnika MultiRelay w aplikacji Ajax.
Permanentna dezaktywacja

Umożliwia użytkownikowi wyłączenie urządzenia bez usuwania go z systemu.

Dostępne są trzy opcje:

 • Nie – urządzenie pracuje normalnie i przesyła wszystkie zdarzenia.
 • Całkowicie – urządzenie nie informuje o alarmach lub awariach i nie może uruchamiać scenariuszy ani wykonywać poleceń systemowych.
 • Tylko pokrywa – powiadomienia o wyzwoleniu styku antysabotażowego są wyłączone.

Dowiedz się więcej

Jednorazowa dezaktywacja

Umożliwia użytkownikowi wyłączenie urządzenia przez jeden cykl uzbrojenia bez usuwania go z systemu.

Dostępne są trzy opcje:

 • Nie – urządzenie pracuje normalnie i przesyła wszystkie zdarzenia.
 • Całkowicie – urządzenie nie informuje o alarmach lub awariach i nie może wykonywać scenariuszy i poleceń systemowych przez jeden cykl uzbrajania.
 • Tylko pokrywa – powiadomienia o wyzwoleniu styku antysabotażowego są wyłączone przez jeden cykl uzbrojenia.
Usuń urządzenie Usuwa sparowanie MultiRelay z hubem i kasuje jego ustawienia.

Ustawienia przekaźnika

Ustawienia Znaczenie
Nazwa

Nazwa przekaźnika. Wyświetlana na liście przekaźników i powiadomieniach dziennika zdarzeń.

Aby zmienić nazwę modułu, kliknij pole tekstowe.

Nazwa może zawierać do 24 znaków cyrylicy lub do 48 znaków łacińskich.

Aktywny Gdy przełącznik jest aktywny, przekaźnik wykonuje polecenia systemowe i scenariusze oraz powiadamia o zdarzeniach.
Powiadomienia Wybieranie powiadomień przekaźnika:

 • W przypadku włączenia/wyłączenia – użytkownik otrzymuje powiadomienia od urządzenia przełączającego swój aktualny stan.
 • W przypadku wykonania scenariusza – użytkownik otrzymuje powiadomienia dotyczące wykonania scenariusza obejmującego dane urządzenie.
Stan styku Wybór normalnego stanu styków przekaźnika:

 • Normalnie zamknięte (NC) – w stanie normalnym styki przekaźnika są zamknięte. Podłączone urządzenie elektryczne jest zasilane.
 • Normalnie otwarte (NO) – w stanie normalnym styki przekaźnika są otwarte. Podłączone urządzenie elektryczne nie jest zasilane.
Wyłączenie przez timer Opcja dezaktywacji kontrolowanego urządzenia po ustawionym czasie. Jeśli ta opcja jest włączona, trzeba ustawić czas: od 1 sekundy do 2 godzin.
Czas operacyjny

Czas, przez który urządzenie będzie włączone. Pole jest wyświetlane, gdy urządzenie pracuje w trybie impulsowym (włączona jest opcja Wyłączenie przez timer).

Ustawiany od 1 sekundy do 2 godzin.

Utrzymanie stanu po przerwie w zasilaniu

Gdy przełącznik jest wyłączony, styki przekaźnika powracają do normalnego stanu w przypadku zaniku zasilania.

Gdy przełącznik jest włączony, bieżący stan styków przekaźnika jest zachowywany w przypadku awarii zasilania.

Opcja ta jest dostępna dla trybu bistabilnego. Podczas pracy w trybie impulsowym styki przekaźnika powracają do normalnego stanu w przypadku zaniku zasilania.

Wskazanie

Zdarzenie Wskazanie Uwaga
Dodawanie modułu

Gdy jest dodawany automatycznie – zielona dioda LED szybko miga po wybraniu z listy MultiRelay. Po kliknięciu Dodaj urządzenie zielona dioda LED miga raz.

Gdy jest dodawany ręcznie – zielona dioda LED miga raz.

Usuwanie modułu Zielona dioda LED miga sześć razy.
Wyzwolenie styku antysabotażowego Zielona dioda LED miga raz.
Test mocy linii Podczas testu zielona i czerwona dioda LED świecą ciągle.
Niskie napięcie na linii wyjściowej Zielona dioda LED zapala się płynnie i płynnie gaśnie. Napięcie wynoszące 10 V⎓ lub mniej jest uważane za niskie.

Konserwacja

Urządzenie nie wymaga konserwacji.

Gwarancja

Gwarancja dla produktów Limited Liability Company „Ajax Systems Manufacturing” jest ważna 2 lata po zakupie.. Przepalony bezpiecznik nie podlega gwarancji.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy najpierw skontaktować się ze wsparciem technicznym Ajax. W większości przypadków problemy techniczne można rozwiązać zdalnie.

Wsparcie techniczne:

Potrzebujesz pomocy?

W tej sekcji znajdziesz szczegółowe instrukcje i filmy edukacyjne na temat wszystkich funkcji systemu Ajax. A jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty technicznego, jesteśmy dostępni non stop (24/7).

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: