Integracja PRO

Integracja urządzeń Ajax z systemami innych producentów i integracja urządzeń innych producentów z systemem alarmowym Ajax