Wszystkie funkcje dodane w ramach aktualizacji OS Malevich

Zaktualizowano

OS Malevich to system operacyjny działający w czasie rzeczywistym, którzy zarządza panelami sterowania i podwajaczami zasięgu systemów alarmowych Ajax.

OS Malevich jest regularnie aktualizowany o nowe funkcje dla użytkowników PRO i użytkowników końcowych. W tym artykule opisano wszystkie aktualizacje OS Malevich oraz nowe funkcje dodane do systemu.

OS Malevich 2.23

Premiera wydania: lipiec 2024

◇ Obsługa nowych urządzeń i funkcji, które będą dostępne w nadchodzących wersjach aplikacji.

OS Malevich 2.22

Premiera wydania: czerwiec 2024

◇ Funkcja opóźniania powiadomień o utracie zasilania zewnętrznego (Hub → Ustawienia → Opcje systemowe).

◇ Obsługa nowych funkcji i urządzeń, które będą dostępne wraz z nadchodzącą wersją aplikacji.

OS Malevich 2.21

Premiera wydania: kwiecień 2024 r.

◇ Rozszerzone ustawienie Potwierdzania alarmów dla hubów, poprzez strefę potwierdzania alarmów (strefa krzyżowa).

Dostępne tylko w aplikacji PRO: Hub → Ustawienia → Opcje systemowe → Potwierdzenie alarmu.

◇ Wsparcie dla nowych urządzeń systemu.

OS Malevich 2.20

Premiera: marzec 2024 r.

Tryb oszczędzania baterii* dla hubów, które nie są tymczasowo podłączone do głównego źródła zasilania(Hub → Ustawienia → Opcje systemowe→ Oszczędzanie baterii).

◇ Obsługa nowych funkcji i urządzeń, które będą dostępne wraz z nadchodzącą wersją aplikacji.

OS Malevich 2.19

Premiera: Styczeń 2024 r.

Tryb oszczędzania baterii* dla hubów, które nie są tymczasowo podłączone do głównego źródła zasilania(Hub → Ustawienia → Opcje systemowe→ Oszczędzanie baterii).

◇ Dla czujników pożarowych z linii AC dodano kanał zapasowy dla alarmów podłączonych czujników pożarowych, który pozwala na rozesłanie alarmu nawet w przypadku utraty połączenia urządzeń z hubem.

Opcję tą można włączyć w ustawieniach huba:Hub → Ustawienia → Opcje systemowe→ Ustawienia czujnika pożarowego.

◇ W przypadku czujników ruchu obsługujących funkcję Zdjęcia na żądanie dodano funkcję Zdjęcia według harmonogramu.

◇ Dla urządzeń przewodowych podłączonych do modułów integracji dodano nowe typy alarmów i powiadomień: stłuczenie szkła, wysoka i niska temperatura, wibracje, maskowanie, kod pod przymusem (otwarcie).

◇ Obsługa nowych funkcji i urządzeń, które będą dostępne wraz z nadchodzącą wersją aplikacji.

* Funkcja nie jest dostępna dla Hub 2 Plus Jeweller. Zostanie dodana w przyszłych aktualizacjach oprogramowania sprzętowego.

OS Malevich 2.18

Premiera: Listopad 2023 r.

◇ Wsparcie nowych urządzeń systemowych i minimalne aktualizacje dla lepszej wydajności.

◇ Dodano możliwość wyboru w ustawieniach, czy wyświetlać licznik awarii ReX 2 na karcie Urządzenia, w przypadku gdy stracił połączenie z hubem za pośrednictwem kanałów radiowych.

OS Malevich 2.17

Premiera: Październik 2023 r.

◇ Dla kodów dostępu klawiatury dodano kody jednostek odpowiedzi, które są aktywowane wyłącznie po wystąpieniu alarmu w określonym czasie. Dostępne w aplikacjach PRO.

◇ Dodano KeyArm Zone, która umożliwia przełączanie trybów uzbrojenia systemu za pomocą urządzenia innej firmy podłączonego do nadajników Transmitter lub MultiTransmitter.

◇ W ustawieniach huba, w menu Jeweller/Fibra, dodano opcję, która umożliwia powiadamianie z alarmem o zakłócaniu radiowym.

◇ Wyniki po autoteście czujników pożarowych będą teraz przesyłane do CMS za pośrednictwem protokołów Contact ID i SIA.

◇ Możliwość niewysyłania alarmu do CMS, jeśli system został rozbrojony podczas opóźnienia transmisji alarmu (aplikacja PRO → Hub → Ustawienia → Opcje systemowe → Ustawienia ubzrojenia/rozbrojenia).

◇ Obsługa nowych urządzeń systemu.

OS Malevich 2.16

Premiera: lipiec 2023 r.

◇ Wsparcie dla nowych urządzeń systemowych, w tym linii produktów Superior.

◇ Zaktualizowano ustawienia opóźnienia podczas wejścia/wyjścia. Teraz w ustawieniach każdego urządzenia alarmowego można ustawić tryb działania urządzenia w przypadku alarmu: natychmiastowy alarm, alarm po opóźnieniu przy wejściu/wyjściu, po opóźnieniach innych czujników.

◇ Dla Hub Hybrid, dodano obsługę lub łączenie linii za pośrednictwem topologii pierścienia . Połączenie w topologii pierścienia zajmuje dwa wyjścia liniowe huba i fizycznie chroni linię Fibra. W przypadku przerwania pierścienia żadne urządzenie nie zostanie wyłączone: połączenie utworzy dwie oddzielne linie, które będą działać normalnie i nadal przekazywać zdarzenia z podłączonych urządzeń do huba. W tym samym czasie agencja ochrony i użytkownicy otrzymają powiadomienie o przerwaniu linii.

◇ W ustawieniach Stacji monitorowania alarmów dla hubów korzystających z bezpośredniego połączenia SIA dodano możliwość ustawienia unikalnego adresu IP dla każdego kanału alarmowego. Aby skonfigurować ustawienia huba, w aplikacjach Ajax: Hub→ Ustawienia → Stacja monitorowania alarmów → Jeden adres IP dla wszystkich kanałów alarmowych. Gdy opcja jest wyłączona, użytkownik może określić podstawowy i dodatkowy adres IP dla kanałów alarmowych.

◇ Funkcja nadzoru dla Button Jeweller, Button S Jeweller. System codziennie sprawdza stan baterii przycisku.

◇ Inne drobne poprawki i ulepszenia.

OS Malevich 2.15.4

Premiera: listopad 2023 r.

◇ Ta wersja systemu OS Malevich zapewnia obsługę czujników FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) Jeweller i FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) Jeweller.

OS Malevich 2.15.2

Premiera: czerwiec 2023 r.

◇ Dla wszystkich użytkowników systemu dodano możliwość uruchomienia Testu strefy wykrywania z poziomu ustawień huba.

◇ Możliwość jednorazowej deaktywacji urządzeń do momentu rozbrojenia systemu.

◇ Wsparcie dla nowych urządzeń systemu alarmowego.

◇ Ta wersja OS Malevich zapewnia stabilność systemu i obsługę wszystkich funkcji systemu alarmowego.

OS Malevich 2.15

Premiera: kwiecień 2023 r.

◇ Obsługa nowych urządzeń systemu alarmowego.

◇ Dla LifeQuality dodano obsługę wykresów, pokazujących wahania wartości parametrów jakości powietrza. Należy pamiętać, że na wykresach będą widoczne tylko pomiary zarejestrowane po aktualizacji huba do wersji 2.15.

◇ Sygnalizacja dźwiękowa dla klawiatur zgodnie z wymaganiami certyfikacji UL. Przy odpowiednich ustawieniach klawiatury informują sygnałem dźwiękowym o niskim poziomie baterii dowolnego urządzenia w systemie lub o aktualnie wyłączonych urządzeniach.

Włącz funkcję w ustawieniach huba w aplikacji PRO: Hub → Ustawienia → Opcje systemowe → Dźwięki i alerty.

Należy pamiętać, że funkcja ta będzie dostępna tylko dla najnowszych wersji oprogramowania sprzętowego klawiatur.

◇ Nowy typ powiadomień push w ustawieniach użytkownika (Hub → Ustawienia → Użytkownicy → Nazwa użytkownika → Ustawienia powiadomień). Teraz można określić, czy użytkownik będzie otrzymywać powiadomienia push o uruchomieniu urządzeń automatyzacji oraz powiadomienia o wahaniach wartości jakości powietrza.

◇ W powiadomieniach z urządzeń automatyzacji dodano informację o przyczynie wyzwolenia. Urządzenie jest włączone/wyłączone:

  • przez użytkownika w aplikacji;
  • wg scenariusza;
  • przez użytkownika poprzez naciśnięcie przycisku urządzenia.

Nowe powiadomienia nie są obecnie obsługiwane w aplikacji PRO Desktop.

◇ Inne drobne poprawki i ulepszenia.

◇ Ta wersja OS Malevich zapewnia stabilność systemu i obsługę wszystkich funkcji systemu alarmowego.

OS Malevich 2.14

Premiera: listopad 2022 r.

◇ Scenariusz wg zmiany temperatury. Teraz w ustawieniach urządzeń automatyzacji można określić reakcję urządzenia (włączenie, wyłączenie, zmiana stanu) na zmianę temperatury mierzonej przez inne czujniki systemu.

◇ Obsługa nowych urządzeń systemu alarmowego.

◇ Poprawki błędów w działaniu funkcji Kody dostępu z klawiatury przy włączonym trybie grupowym.

◇ Ta wersja OS Malevich zapewnia stabilność systemu i obsługę wszystkich funkcji systemu bezpieczeństwa.

OS Malevich 2.13.1

Premiera: lipiec 2022 r.

Kody dostępu przez klawiaturę służące do uzbrajania i rozbrajania systemu. W ustawieniach huba możesz utworzyć takie kody dla tymczasowych użytkowników systemu lub dla użytkowników bez konta. Jeden kod może być używany na wszystkich klawiaturach w systemie, a Ty i agencja ochrony zawsze będziecie wiedzieć, który kod i kiedy został użyty.

◇ Teraz podwajacz zasięgu drugiej generacji podłączony za pomocą sieci Ethernet oraz sparowane z nim urządzenia można przenieść do nowego huba podczas importu danych, nawet jeśli połączenie za pomocą protokołu Jeweller jest niestabilne.

◇ Ta wersja OS Malevich zapewnia stabilność systemu i obsługę wszystkich funkcji systemu bezpieczeństwa.

OS Malevich 2.13

Premiera: maj 2022 r.

Ethernet jako dodatkowy kanał komunikacyjny dla podwajacza zasięgu drugiej generacji.

Nowe menu Prywatność w ustawieniach huba oraz stanowisko Menedżer prywatności dla administratorów huba.

Obsługa nowych urządzeń systemu alarmowego. Powiadomimy Cię, gdy tylko będą one dostępne w sprzedaży.

Nowe menu Prywatność w ustawieniach huba oraz stanowisko Menedżer prywatności dla administratorów huba. Te dwie funkcje umożliwiają zarządzanie dostępem użytkowników systemu do strumieni z kamer monitoringu.

Obsługa nowych urządzeń systemu alarmowego. Powiadomimy Cię, gdy tylko będą one dostępne w sprzedaży.

OS Malevich 2.12.1

Premiera: grudzień 2021 r.

◇ Dzwonek — dźwięk, który emitują syreny podłączone do systemu w momencie otwarcia drzwi. Dzwonek ostrzega osoby znajdujące się w środku, że ktoś wszedł lub wyszedł z domu. Opcja działa tylko dla rozbrojonych systemów i urządzeń, które nie są w trybie Zawsze aktywne. Aby ustawić gong, należy włączyć odpowiednie ustawienie zarówno dla syren, jak i czujników otwarcia.

Możesz ustawić powiadomienia na syrenach domowych, począwszy od wersji 5.55.1.0, a także na syrenach ulicznych, począwszy od wersji 3.73.1.0.

◇ Inne drobne poprawki i ulepszenia.

OS Malevich 2.12

Premiera: wrzesień 2021 r.

◇ Obsługa nowych urządzeń systemu alarmowego Ajax:

◇ Tryb cichy syren — elastyczna regulacja sygnalizacji syren w trybie nocnym. Aby użyć tej funkcji, przejdź do ustawień syreny i wybierz Ustawienia sygnałów dźwiękowych.

◇ Dzwonek — dźwięk, który emitują syreny podłączone do systemu w momencie otwarcia drzwi. Dzwonek ostrzega osoby znajdujące się w środku, że ktoś wszedł lub wyszedł z domu. Opcja działa tylko dla rozbrojonych systemów i urządzeń, które nie są w trybie Zawsze aktywne. Aby ustawić gong, należy włączyć odpowiednie ustawienie zarówno dla syren, jak i czujników otwarcia.

Dzwonek jest dostępny dla HomeSiren w wersji 5.55.1.0 lub nowszej. Obecnie StreetSiren i StreetSiren DoubleDeck nie obsługuje funkcji dzwonka.

◇ Ograniczenie uprawnień do wyciszania połączonych alarmów — dzięki nowej funkcji Domowy system przeciwpożarowy użytkownicy mogą odraczać propagację alarmu i wyciszać połączony alarm tylko w grupach, do których mają prawa dostępu.

Włącz tę funkcję w ustawieniach huba: Hub → Ustawienia → Opcje systemowe → Ustawienia czujek pożarowych → Domowy system przeciwpożarowy.

◇ Zaktualizowany algorytm operacyjny dla powiadomień o utracie połączenia z serwerem. Możesz wybrać, czy chcesz otrzymywać powiadomienia o utracie połączenia hub-serwer przez wybrane kanały komunikacyjne: Ethernet, komórkowy, Wi-Fi.

Aby dostosować odpowiednie powiadomienia, przejdź do ustawień huba: Opcje systemowe → Połączenie z serwerem.

◇ Inne drobne poprawki i ulepszenia.

◇ Elastyczna regulacja sygnalizacji syren w trybie nocnym. Aby użyć tej funkcji, przejdź do ustawień syreny i wybierz Ustawienia sygnałów dźwiękowych.

◇ Zaktualizowany algorytm operacyjny dla powiadomień o utracie połączenia z serwerem. Możesz wybrać, czy chcesz otrzymywać powiadomienia o utracie połączenia hub-serwer przez wybrane kanały komunikacyjne: Ethernet, komórkowy, Wi-Fi.

Aby dostosować odpowiednie powiadomienia, przejdź do ustawień huba: Opcje systemowe → Połączenie z serwerem.

◇ Inne drobne poprawki i ulepszenia.

OS Malevich 2.11

Premiera: kwiecień 2021 r.

◇ Obsługa nowych urządzeń systemu alarmowego Ajax:

◇ Zmodyfikowany algorytm działania czujek impulsowych podłączonych do MultiTransmitera. Alarmy czujnika pulsacyjnego nie są obecnie wyświetlane jako awarie w aplikacjach Ajax, gdy system bezpieczeństwa jest rozbrojony.

◇ Zmodyfikowany algorytm działania czujek impulsowych podłączonych do MultiTransmitera. Alarmy czujnika pulsacyjnego nie są obecnie wyświetlane jako awarie w aplikacjach Ajax, gdy system bezpieczeństwa jest rozbrojony.

OS Malevich 2.10

Premiera: listopad 2020 r.

◇ Uzbrajanie dwuetapowe. Funkcja dzieli proces uzbrajania na dwa etapy: rozpoczęcie i zakończenie.

Użytkownicy mogą rozpocząć zdalne uzbrajanie z aplikacji Ajax — system zostanie uzbrojony, jeśli żadne czujniki nie zostaną wyzwolone w określonym czasie. Użytkownicy mogą także rozpocząć uzbrajanie przy pomocy urządzenia sterowania (SpaceControl lub KeyPad) — system zostanie uzbrojony poprzez uruchomienie urządzenia oznaczonego jako urządzenie drugiego etapu. Na przykład przy zamknięciu drzwi, na których zainstalowano DoorProtect.

Funkcję tę można znaleźć w ustawieniach usługi huba (Hub — Ustawienia — Opcje systemowe — Uzbrajanie/Rozbrajanie).

◇ Przesyłanie przywracania alarmu do ARC. Funkcja ta umożliwia konfigurację, gdy hub przesyła kod przywracania do stacji monitorowania. Dostępne są dwie opcje: podczas przywracania lub podczas rozbrajania.

Funkcję tę można skonfigurować w parametrach stacji monitorowania (Hub — Ustawienia — Stacja monitorowania alarmów— Przywracanie alarmu po SM).

◇Potwierdzenie alarmu. System wysyła oddzielne zdarzenie potwierdzenia alarmu do stacji monitorowania, jeśli kilka wybranych urządzeń uruchomi się w określonym czasie.

Funkcję tę można znaleźć w ustawieniach usługi huba (Hub — Ustawienia — Opcje systemowe — Potwierdzenie alarmu).

◇ Przywracanie po alarmie. Funkcja nie pozwala na uzbrojenie systemu, jeśli poprzednio został uruchomiony alarm. Aby uzbroić system, musi on zostać przywrócony przez upoważnionego użytkownika (PRO lub administrator). Typy alarmów, które wymagają przywrócenia, są określane podczas konfiguracji tej funkcji.

Funkcję tę można znaleźć w ustawieniach usługi huba (Hub — Ustawienia — Opcje systemowe — Przywracanie po alarmie).

Upoważnienie do przywracania jest konfigurowane oddzielnie dla każdego użytkownika (Hub — Ustawienia — Użytkownicy — Ustawienia użytkownika — Przywracanie po alarmie).

◇ Selektywna kontrola integralności systemu. Administrator lub użytkownik PRO mogą wybrać stany huba, które są uwzględnione w kontroli integralności przed uzbrojeniem systemu.

Funkcję tę można znaleźć w ustawieniach usługi huba (Hub — Ustawienia — Opcje systemowe — Kontrola stanu centrali przed uzbr.).

◇ Opóźnienie przesyłania alarmu przy rozbrajaniu. Funkcja ta umożliwia opóźnienie przesyłania alarmu po zakończeniu opóźnienia wejścia, jeśli system alarmowy nie został rozbrojony.

Należy pamiętać, że PD 6662:2017 pozwala na rozbrojenie systemu z użyciem KeyPad tylko, jeśli alarm już został przesłany. Aby rozbroić system przed wysłaniem alarmu, należy włączyć funkcję „Zezwól na rozbrajanie przy pomocy klawiatury”.

Funkcję tę można znaleźć w ustawieniach usługi huba (Hub — Ustawienia — Opcje systemowe — Uzbrajanie/Rozbrajanie).

◇ Automatyczna dezaktywacja urządzeń. Funkcja ta powoduje ignorowanie powiadomień z czujnika, jeśli nie powrócił do wyjściowego stanu w określonym czasie lub po uruchomieniu określonej ilości alarmów. Timer dotyczy tylko czujników bistabilnych (np. DoorProtect, LeaksProtect).

Funkcję tę można znaleźć w ustawieniach usługi huba (Hub — Ustawienia — Opcje systemowe — Automatyczna dezaktywacja urządzenia).

◇ Sygnalizacja poalarmowa. Jeśli system uruchomił alarm, syrena miga dwukrotnie co kilka sekund do momentu rozbrojenia systemu.

W ustawieniach można skonfigurować typy alarmów wskazywanych przez syrenę: alarmy potwierdzone, alarmy niepotwierdzone lub otwarcie tampera. Należy pamiętać, że sygnalizacja poalarmowa syreny nie ma zastosowania do czujników w trybie „Zawsze aktywny”.

Funkcję tę można znaleźć w ustawieniach usługi huba (Hub — Ustawienia — Opcje systemowe — Ustawienia sygnalizatorów).

◇ Opóźnienie połączonego alarmu FireProtect. Funkcja ta umożliwia opóźnienie alarmu z innych czujników pożarowych o 1-5 minut. W tym czasie sygnał alarmowy nie jest przesyłany do stacji monitorowania.

Aby opóźnić połączony alarm, użyj aplikacji, dotknij logo uruchomionego czujnika lub użyj Button, KeyPad Plus i KeyPad z odpowiednimi ustawieniami.

Funkcję tę można znaleźć w ustawieniach usługi huba (Hub — Ustawienia — Opcje systemowe — Ustawienia czujek pożarowych).

◇ Przełączanie stanu urządzenia automatyzacji przy pomocy polecenia Button. Podczas tworzenia scenariusza do sterowania Relay/Socket/WallSwitch za pomocą Button użytkownicy mogą wybrać nie tylko włączanie/wyłączanie określonego urządzenia Switch, lecz także przełączanie stanu styków na odwrotny.

Scenariusz ten jest tworzony w ustawieniach Button.

◇ Nowe języki wiadomości tekstowych: bułgarski, chorwacki, węgierski, macedoński, rumuński, serbski i słoweński.

OS Malevich 2.9

Premiera: sierpień 2020 r.

◇ Obsługa nowych urządzeń: Hub 2 Plus, StreetSiren DoubleDeck, MultiTransmitter.

◇ Możliwość bezproblemowej wymiany starego huba na nowy. Bez ponownej konfiguracji, dodawania użytkowników i urządzeń.

Aby użyć tej funkcji, przejdź do menu Importuj dane w ustawieniach nowego huba. Aby umożliwić przesyłanie danych, oba huby powinny posiadać oprogramowanie OS Malevich w wersji nie starszej niż 2.9.

◇ Tymczasowa dezaktywacja funkcji urządzeń. Uszkodzone lub nieprawidłowo zainstalowane urządzenie, które sprawia kłopoty użytkownikom i agencji ochrony, wysyłając fałszywe alarmy, można wyłączyć z systemu bez usuwania samego urządzenia i jego ustawień. Nowe menu Tymczasowa dezaktywacja jest dostępne w ustawieniach urządzenia.

◇ Tryb impulsowy dla Socket i WallSwitch: gdy stan styku zmienia się na wyznaczony czas określony w ustawieniach, a następnie powraca do pozycji wyjściowej.

Czas impulsu dla Relay, WallSwitch i Socket można ustawić od 0,5 do 255 sekund. Można także skonfigurować początkowy stan styków na normalnie zamknięte lub normalnie otwarte (NC/NO).

Dzięki temu impuls można dostosować do określonego zadania dla urządzenia automatyzacji. Tryb impulsowy jest dostępny w ustawieniach urządzeń z oprogramowaniem fabrycznym w wersji nie starszej niż 5.54.1.0.

◇ Dostosowane typy alarmów dla urządzeń Button i Transmitter. Tekst powiadomienia w aplikacjach i kod zdarzenia przesyłany do oprogramowania monitorującego agencji ochrony zależą od typu alarmu. Istnieje pięć typów alarmów, które można dostosować: wtargnięcie, pożar, alarm medyczny, przycisk alarmowy i wyciek gazu. Typ alarmu można dostosować w ustawieniach urządzenia.

◇ Przesyłanie współrzędnych użytkownika do centralnej stacji monitorowania poprzez naciśnięcie przycisku alarmowego w aplikacji. Funkcja ta umożliwia powiadomienie agencji ochrony o sytuacji alarmowej poza posesją chronioną przez Ajax. Inni użytkownicy systemu mogą skopiować współrzędne lokalizacyjne lub przejść do mapy online z powiadomienia w zdarzeniach.

◇ Dodatkowa ochrona przed przypadkowym kliknięciem dla SpaceControl. Teraz w ustawieniach SpaceControl z oprogramowaniem fabrycznym w wersji nie starszej niż 5.54.1.0 można włączyć reakcję tylko poprzez podwójne lub długie naciśnięcie.

◇ Dostosowanie jasności ramki LED dla urządzenia Socket. Jasne światło nie będzie już przeszkadzać ci w sypialni i w pokojach, gdzie nie jest ono potrzebne.

W ustawieniach Socket z oprogramowaniem fabrycznym w wersji nie starszej niż 3.55.0 możesz wybrać niski poziom jasności lub wyłączyć ramkę LED.

◇ Możliwość wyłączenia wskazania alarmu dla czujników. W ustawieniach czujnika możesz teraz wyłączyć miganie wskaźnika LED w przypadku wystąpienia alarmu.

Ustawienie to jest dostępne dla DoorProtect, DoorProtect Plus, MotionProtect, MotionProtect Plus, CombiProtect, MotionProtect Outdoor, MotionCam i GlassProtect z oprogramowaniem fabrycznym w wersji nie starszej niż 5.55.0.0 i dla MotionProtect Curtain z oprogramowaniem fabrycznym w wersji nie starszej niż 6.53.1.1.

◇ Powiadomienie o włączeniu/wyłączeniu i zresetowaniu huba do ustawień fabrycznych. Funkcja ta zapewnia dodatkowe informacje użytkownikom i agencjom ochrony monitorującym system alarmowy.

OS Malevich 2.8.1

Premiera: listopad 2019 r.

◇ Scenariusze

Scenariusze umożliwiają automatyzację rutynowych czynności i pomagają systemowi alarmowemu w aktywnym odpieraniu zagrożeń. Zaprogramuj system zapobiegania zalaniom na wyłączenie wody przy pierwszych oznakach zalania. Utwórz harmonogram ogrzewania lub ustaw zamki elektroniczne, aby włączały się przy uzbrajaniu systemu alarmowego.

◇ Fotograficzna weryfikacja alarmów

Dzięki nowemu czujnikowi MotionCam dokładnie zobaczysz, co uruchomiło alarm: niania, która zapomniała rozbroić dom, nadaktywny pies, czy włamywacz, który wszedł przez okno.

  • Pierwsze zdjęcie dostarczone w mniej niż 9 sekund
  • Do 4 lat pracy na dołączonych bateriach
  • Komunikacja na odległość do 1700 metrów od huba

◇ Button — inteligentny pilot zdalnego sterowania

Teraz możesz użyć Button jako bezprzewodowego przycisku alarmowego lub pilota do sterowania urządzeniami automatyzacji: Relay, WallSwitch lub Socket. Wybierz, jak zareagują po krótkim lub długim naciśnięciu.

◇ Multi ReX

Hub Plus, Hub 2 and Hub 2 Plus obsługują do 5 podwajaczy zasięgu ReX, które rozszerzają potencjalny zasięg systemu alarmowego do 35 km2. ReX zwiększa autonomię systemu i sprawia, że jest bardziej niezawodny dzięki integracji podłączonych czujników w autonomicznej grupie w ramach systemu.

OS Malevich 2.8

Premiera: listopad 2019 r.

OS Malevich 2.8 przygotuje Twój hub na znaczne rozszerzenie funkcji systemu alarmowego. Będą dostępne w ciągu kilku tygodni wraz z aktualizacją aplikacji Ajax dla systemów iOS, Android, Windows i macOS.

OS Malevich 2.7

Premiera: luty 2019 r.

◇ Dwa protokoły bezpieczeństwa. Teraz Ajax może przesyłać alarmy i zgłaszać zdarzenia do CMS za pomocą protokołu SIA. Funkcja ta przyda się centralnym stacjom monitorowania, które nie korzystają z protokołu Contact ID.

◇ Osobiste urządzenie SpaceControl. Przypisz brelok do jednego użytkownika, aby odbierać spersonalizowane powiadomienia o uzbrajaniu i rozbrajaniu.

◇ Zasilanie MotionProtect Outdoor. Sprawdź stan zewnętrznego zasilania w aplikacji mobilnej i otrzymuj natychmiastowe powiadomienia o przerwach w zasilaniu.

OS Malevich 2.6

Premiera: sierpień 2018 r.

◇ Poznaj Grupy. To nowy sposób zabezpieczenia domu lub biura. Uzbrój grupy pojedynczo lub wszystkie naraz, dotykając aplikacji.

◇ Hasła dla wszystkich. KeyPad może teraz rozpoznawać użytkowników według osobistych kodów dostępu. I każdy użytkownik może ustawić hasło, które mu się podoba.

◇ Podwójna niezawodność. Możesz dodać dwa adresy IP do wysyłania alarmów bezpośrednio do centralnej stacji monitorującej.

◇ Kontroluj wszystko. Działania związane z dodawaniem i usuwaniem grup, pokojów, użytkowników, urządzeń, kamer będą wyświetlane w pliku powiadomień.

◇ Więcej możliwości. Przesunęliśmy opóźnienia wejścia/wyjścia do ustawień urządzenia. Można je zastosować do trybu nocnego.

◇ Elastyczny dostęp. Teraz możesz wyłączyć listę urządzeń i wszystkie powiadomienia dla niektórych użytkowników.

OS Malevich 2.5

Premiera: grudzień 2017 r.

◇ Funkcja pozwolenia na uzbrajanie

OS Malevich 2.4

Premiera: grudzień 2017 r.

◇ Połączenie systemu bezpośrednio z agencją ochrony

◇ Więcej użytkowników i pomieszczeń

◇ Połączenia telefoniczne dla wszystkich użytkowników

◇ Obsługa klawiatury

◇ Elastyczna aktywacja syreny

◇ Sieć wykrywania pożarów

◇ Testowanie czujników pożarowych bezpośrednio w aplikacji

◇ Lepsza ochrona przed fałszywymi alarmami pożarowymi

◇ Wyłączanie zdalnego przycisku alarmowego

◇ Mniejsza zależność od chmury

◇ Nowy system dystrybucji oprogramowania

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: