Jak skonfigurować kody jednostek reagowania

Zaktualizowano

Używaj kodów jednostek reagowania (RRU), aby dostać się do obiektu i sprawdzić go w przypadku alarmu.

Kody RRU są kodami dostępu aktywowanymi po alarmie i pozostają ważne przez określony czas. Zapewnia to, że kody te będą używane tylko w przypadku zagrożenia, w przeciwieństwie do klawiatury lub kodów użytkownika.

Zdarzenia wyzwalające kody RRU:

 • alarm;
 • awarie: wyzwolenie styku antysabotażowego, wykrycie maskowania.

Wymagania dla właściwej konfiguracji

Kody RRU są obsługiwane przez huby (z wyjątkiem modeli Hub (2G) Jeweller i Hub (4G) Jeweller) z systemem OS Malevich 2.17 i nowszym oraz wszystkie klawiatury Ajax. Tylko PRO z uprawnieniami do konfiguracji systemu może tworzyć i konfigurować kody RRU w aplikacjach Ajax PRO.

Jak utworzyć kod RRU

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz hub i przejdź do jego Ustawień .
 3. Przejdź do menu Kody dostępu do klawiatury.
 4. Kliknij Dodaj kod i wybierz Kod jednostki odpowiedzi (RRU).
 5. Skonfiguruj Tytuł kodu.

  Zalecamy wybranie czytelnego tytułu, który pomoże zidentyfikować osobę używającą tego kodu.

 6. Ustaw Kod RRU. Musi on być unikalny i zawierać od 4 do 6 cyfr.
 7. Ustaw Opóźnienie aktywacji po alarmie od 0 sekund do 10 minut z przyrostem 15 sekund. Wartość domyślna wynosi 3 minuty.
 8. Ustaw Okres działania kodu RRU od 20 minut do 8 godzin z przyrostem co 10 minut. Domyślna wartość to 4 godziny.

  Nie ma możliwości zmiany trybu bezpieczeństwa za pomocą kodu RRU po jego wygaśnięciu. Aktywuje się ponownie po następnym alarmie lub awarii, jeśli okres działania upłynął wcześniej.

 9. Kliknij Dodaj.

Jak edytować kod RRU

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz hub i przejdź do jego Ustawień .
 3. Przejdź do menu Kody dostępu do klawiatury.
 4. Wybierz odpowiedni Kod RRU.
 5. Skonfiguruj odpowiednie pola:
  1. Tytuł.
  2. Identyfikator kodu.
  3. Kod RRU.
  4. Okres ważności kodu (opóźnienie aktywacji po alarmie, okres działania).
 6. Przed zamknięciem każdego menu kliknij przycisk Zapisz lub Gotowe, aby wprowadzić zmiany.

W razie potrzeby można dezaktywować/aktywować Kod RRU za pomocą funkcji Wyłącz/Włącz. Po wprowadzeniu zmian kliknij należy kliknąć Zapisz. Jeśli kod został, dezaktywowany, system nie aktywuje go w przypadku alarmu lub awarii.

Aby usunąć odpowiedni Kod RRU, należy wybrać Usuń kod w ustawieniach i potwierdzić lub anulować działanie. Osoby, które znają ten kod, nie będą już mogły z niego korzystać.

Wszyscy użytkownicy systemu oraz agencja ochrony otrzymują powiadomienia w przypadku tworzenia/usuwania, aktywacji/dezaktywacji kodu RRU, oraz zmiany trybu bezpieczeństwa systemu. Powiadomienie na kanale zdarzeń zawiera tytuł Kodu RRU.

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: