Gebruikershandleiding van HomeSiren

Bijgewerkt op

HomeSiren is een draadloze sirene voor in huis met een capaciteit tot 100 dB. Ontwikkeld voor alleen gebruik binnenshuis. Het apparaat kan snel geïnstalleerd en ingesteld worden, is uitgerust met een led-lamp (en er kan een externe led-lamp aangesloten worden) en werkt tot 5 jaar op batterijen.

HomeSiren werkt binnen het Ajax-systeem, door via het beschermde Jeweller-protocol verbinding te maken met de hub. Het communicatiebereik van de hub bedraagt tot 2000 meter als er geen obstakels zijn.

De detector wordt ingesteld via een mobiele applicatie voor iOS- en Android-smartphones. De gebruiker wordt op de hoogte van alle gebeurtenissen via pushmeldingen, sms’jes en oproepen (indien geactiveerd).

Werkt alleen met Ajax-hubs. Verbinding met de integratiemodules ocBridge Plus en uartBridge is niet ondersteund.

Het Ajax-systeem is zelfvoorzienend, maar de gebruiker kan het aansluiten op de meldkamer van een particulier beveiligingsbedrijf.

Functionele elementen

 1. Controlelampje
 2. Een zoemer afgedekt met een stof
 3. SmartBracket-bevestigingspaneel (geperforeerd deel is nodig om de sabotagebeveiliging te activeren indien er geprobeerd wordt de sirene van het oppervlak af te trekken)
 4. QR-code
 5. Sabotageknop
 6. Stopcontact om een lichtindicator aan de buitenkant te verbinden
 7. Aan/uit-knop

Werkingsprincipe

De sirene verbetert de doeltreffendheid van het beveiligingssysteem aanzienlijk, omdat het het meest praktische middel is om te reageren op een inbraak in een ruimte. De kans is heel groot dat het alarmsignaal voldoende is om inbrekers weg te jagen.

Het apparaat is uitgerust met een luide zoemer: het geluid van de sirene kan van ver gehoord worden. Mits correct geïnstalleerd, kan de geactiveerde sirene moeilijk worden gedemonteerd en gedeactiveerd: de behuizing is stevig, de voeding is autonoom, en de aan/uit-knop wordt geblokkeerd wanneer het beveiligingssysteem in de bewakingsmodus is gezet.

De sirene verbinden met de hub

De sirene van HomeSiren werkt alleen met het Ajax-systeem. Er kunnen maximaal 10 sirenes of bediendelen met een ingebouwde sirene verbonden worden met de Ajax-hub.

Voordat u de verbinding start:

 1. Volgens de aanbevelingen van de hub-instructie, moet u de Ajax-app installeren op uw smartphone. Maak een account aan, voeg de hub toe in de app en maak minstens één ruimte.
 2. Ga naar de Ajax-app.
 3. Schakel de hub in en controleer de internetverbinding (via ethernetkabel en/of gsm-netwerk).
 4. Controleer of de hub is uitgeschakeld en niet wordt bijgewerkt door de status in de mobiele app te controleren.

Alleen gebruikers met beheerdersrechten kunnen het apparaat toevoegen aan de hub

Zo verbindt u de sirene met de hub:

 1. Selecteer de optie Apparaat toevoegen in de Ajax-app.
 2. Geef het apparaat een naam, scan of voer de QR-code handmatig in (deze bevindt zich op de behuizing en de verpakking) en selecteer de ruimte waar het apparaat geplaatst gaat worden.
 3. Klik op Toevoegen: het aftellen begint.
 4. Schakel het apparaat in (houdt de aan/uit-knop 3 seconden lang ingedrukt).

De sirene moet zich binnen het bereik gebied van het draadloze netwerk van de hub bevinden (bij een enkel beveiligd object) om detectie en koppeling mogelijk te maken. Als het apparaat al was toegewezen aan een andere hub, schakel de HomeSiren dan uit en voer de standaard procedure voor toevoegen uit.

Het verzoek om verbinding te maken met de hub wordt gedurende een korte tijd verzonden op het moment dat het apparaat wordt ingeschakeld.

Als de verbinding met de Ajax-hub mislukt, schakelt de sirene na 6 seconden uit. U kunt dan opnieuw proberen om verbinding te maken. U hoeft het apparaat niet uit te schakelen om opnieuw de verbinding te maken.

De sirene die verbonden is met de hub verschijnt in de lijst met hub-apparaten van de app. Het bijwerken van de statussen van de sirene in de lijst hangt af van de tijd die is ingesteld in de hubinstellingen. De standaardwaarde is 36 seconden.

Statussen

De statussen van de sirene vindt u in de Ajax-app:

 1. Ga naar het tabblad Apparaten .
 2. Selecteer HomeSiren uit de lijst.
Parameter Waarde
Temperatuur

Temperatuur van het apparaat. Gemeten op de processor en verandert geleidelijk.

Toegestane afwijking in de waarde tussen de app en de kamertemperatuur: 2°C.

De waarde wordt bijgewerkt zodra de detector een temperatuurwijziging van minstens 2°C signaleert.

U kunt een scenario op basis van temperatuur configureren om zo automatiseringsapparaten te besturen

Meer informatie

Jeweller signaalsterkte

Signaalsterkte tussen de hub/signaalversterker en de sirene.

Wij raden aan de sirene te installeren op plaatsen met een signaalsterkte van 2-3 streepjes

Verbinding via Jeweller Verbindingsstatus tussen de hub/signaalversterker en de sirene:

 • Online — de sirene is verbonden met de hub/signaalversterker
 • Offline — de sirene is niet verbonden met de hub/signaalversterker
Batterijlading Batterijlading van het apparaat. Twee statussen beschikbaar:

 • OK
 • Batterij ontladen

Weergave van batterijlading in de Ajax-apps

Deksel De sabotagemodus van het apparaat, die reageert op het losraken of beschadigen van de behuizing
Volume Volumeniveau bij een alarm

 • Gedempt — de sirene maakt geen geluid wanneer het alarm afgaat
 • Laag — volume 80 dB
 • Luid — volume 93 dB
 • Hardst — volume 100 dB

Het volumeniveau wordt op 1 meter afstand van de sirene opgemeten

Alarmduur

Duur van het hoorbare alarm: van 3 seconden tot 3 of 15 minuten.

Alarmduur van meer dan 3 minuten is alleen beschikbaar voor HomeSiren Jeweller met firmwareversie NA 5.60.4.14 of hoger.

LED-indicatie Ledindicatie van de instellingen van de sirene:

 • Uit — ledindicatie staat uit
 • Ingeschakeld — de sirene knippert alleen als het alarm is ingeschakeld
 • Altijd — de sirene knippert ongeacht de status van het beveiligingssysteem

Meer informatie over indicatie

Instellingen van de pieptoon Toont de instellingen voor de pieptonen van de sirene.
Piepsignaal bij Inschakelen/Uitschakelen Indien geactiveerd, waarschuwt de sirene u over de activatie en deactivatie van het systeem in de bewakingsmodus via de ledindicatie en een kort geluidssignaal
Melding over in- of uitschakelen van de deelinschakeling Als de sirene is ingeschakeld, wordt u gewaarschuwd wanneer de Deelinschakeling aan en uit staat door de ledlamp te laten knipperen en een korte pieptoon te laten horen
Pieptoon bij inloop- en uitgangsvertragingen Indien geactiveerd, piept de sirene bij vertragingen (beschikbaar bij apparaten met firmwareversie 3.51.0 en nieuwer)
Melding over inloop- en uitgangsvertragingen in deelinschakeling Indien deze optie is ingeschakeld, piept de sirene bij een inloop- en uitgangsvertraging in Deelinschakeling
Bel bij openen

Indien ingeschakeld, geeft een sirene een melding over de openingsdetectoren die geactiveerd worden vanuit de Uitgeschakelde systeemmodus

Wat is Bel

Volume van pieptoon Wordt weergegeven als de meldingen over in-/uitschakelen, in/uitschakelvertraging en openen zijn geactiveerd. Toont het volumeniveau van de sirene voor meldingen.
Permanente deactivering Toont de status van het apparaat: actief, volledig uitgeschakeld door de gebruiker of alleen meldingen over de activering van de sabotageknop van het apparaat zijn uitgeschakeld
Firmware Firmwareversie van de detector
Apparaat-ID Identificatiemiddel van het apparaat
Apparaat nr. Nummer van de apparaatloop (zone)

Instellen van de detector

Zo past u de instellingen van de HomeSiren aan in de Ajax-app:

 1. Selecteer de gewenste hub als u er meerdere heeft of als u de PRO-app gebruikt.
 2. Ga naar het tabblad Apparaten .
 3. Selecteer HomeSiren in de lijst.
 4. Ga naar Instellingen door op het te klikken.
 5. Stel de vereiste parameters in.
 6. Klik op Terug om de nieuwe instellingen op te slaan.
Instelling Waarde
Naam

Naam van de sirene die kan worden bewerkt. De naam van het apparaat die u kunt zien bij de meldingen in het eventlog.

De naam kan maximaal 12 cyrillische tekens of 24 Latijnse tekens bevatten

Ruimte De virtuele ruimte selecteren waaraan HomeSiren is toegewezen. De naam van de ruimte die u kunt zien bij de meldingen in het eventlog.
Alarmen in groepsmodus Selecteer de groep waaraan de sirene is toegewezen. U kunt één groep of alle groepen selecteren:

 • Indien toegewezen aan een groep, zijn de sirene en de indicatie gekoppeld aan alarmen en gebeurtenissen van die groep
 • Indien verbonden met alle groepen, zijn de sirene en de indicatie gekoppeld aan alarmen en gebeurtenissen van alle groepen in het systeem.

Ongeacht welke groep geselecteerd is, reageert de sirene op de activatie en alarmen van de Deelinschakeling

Meer informatie

Volume Volumeniveau bij een alarm:

 • Gedempt — de sirene maakt geen geluid wanneer het alarm afgaat
 • Laag — volume 80 dB
 • Luid — volume 93 dB
 • Hardst — volume 100 dB

Het volumeniveau wordt op 1 meter afstand van de sirene opgemeten

Alarmduur

Duur van het hoorbare alarm: van 3 seconden tot 3 of 15 minuten.

Ingesteld in stappen van 3 seconden.

Alarmduur van meer dan 3 minuten is alleen beschikbaar voor HomeSiren Jeweller met firmwareversie NA 5.60.4.14 of hoger.

LED-indicatie Ledindicatie van de instellingen van de sirene:

 • Uit — ledindicatie is uit
 • Ingeschakeld — het ledlampje knippert elke 2 seconden, alleen als het systeem is ingeschakeld
 • Altig — het ledlampje knippert elke 2 seconden ongeacht de modus

Meer informatie over indicatie

Pieptooninstellingen Opent de notificatie-instellingen van de sirene. Een uitgebreide beschrijving van de instellingen is hieronder beschikbaar
Volume Test

Schakelt het apparaat naar de testmodus voor het volume

Wat is de volumeniveautest

Jeweller signaalsterkte test

De sirene overschakelen naar de testmodus voor de signaalsterkte van Jeweller. Met de test kunt u de signaalsterkte tussen de hub en HomeSiren controleren en de optimale plaats van installatie bepalen

Wat houdt de signaalsterktetest van Jeweller in

Signaaldempingstest

De sirene overschakelen naar de testmodus voor de signaaldemping (beschikbaar bij firmwareversie 3.50 en nieuwer)

Wat is een Dempingstest

Gebruikershandleiding Opent de gebruikershandleiding van HomeSiren
Permanente deactivering

Hiermee kan de gebruiker het apparaat loskoppelen zonder het uit het systeem te verwijderen.

Er zijn drie opties beschikbaar:

 • Nee — het apparaat werkt normaal en verzendt alle gebeurtenissen
 • Geheel — het apparaat zal geen systeemopdrachten uitvoeren of deelnemen aan automatiseringsscenario’s en het systeem zal alarmen en andere meldingen van het apparaat negeren
 • Alleen deksel — het systeem negeert alleen meldingen over de activering van de sabotageknop van het apparaat

Meer informatie over de permanente deactivatie van apparaten

Apparaat ontkoppelen Koppelt de sirene los van de hub en wist de instellingen

Pieptooninstellien

Gebeurtenis Betekenis
Pieptoon bij verandering van ingeschakelde modus
In-/uitschakelen Als deze optie wordt ingeschakeld, waarschuwt de sirene bij het in- en uitschakelen door het led-display te laten oplichten en een korte pieptoon
Activering/deactivering de deelinschakeling Indien ingeschakeld, geeft de sirene u een melding door de achtergrondverlichting van het leddisplay aan te doen en een korte pieptoon te geven bij het in- en uitschakelen van het systeem vanuit de DeelinschakelingWat is de modus Deelinschakeling
Demp het apparaat wanneer een code op het bediendeel wordt ingevoerd

Beschikbaar voor HomeSiren Jeweller met firmwareversies van 5.60.4.0 tot 6.0.0.0 en vanaf 6.56.3.37 of hoger, die werken met hubs met OS Malevich 2.19 of hoger.

Dempt de geluidssignalen zodra de gebruiker een wachtwoord begint in te voeren op het bediendeel. Met deze functie kunnen gebruikers zich concentreren op het uitschakelen van het systeem.

Pieptoon bij vertragingen
Inloopvertragingen Indien deze optie is ingeschakeld, piept de sirene bij een inloopvertragingWat is vertraging bij inloop-/uitloopvertragingen
Uitloopvertragingen Indien deze optie is ingeschakeld, piept de sirene bij een uitgangsvertragingWat is vertraging bij inloop-/uitloopvertragingen
Inloopvertragingen in deelinschakeling Indien deze optie is ingeschakeld, piept de sirene bij een inloopvertraging vanuit de modus DeelinschakelingWat is de modus Deelinschakeling
Wat is vertraging bij inloop-/uitloopvertragingen
Uitloopvertragingen in deelinschakeling Indien deze optie is ingeschakeld, piept de sirene bij een uitgangsvertraging vanuit de modus DeelinschakelingWat is de modus Deelinschakeling
Wat is vertraging bij inloop-/uitloopvertragingen
Snelle pieptoon bij vertragingen
Snelle pieptoon bij afloop inloopvertraging

Beschikbaar voor HomeSiren Jeweller met firmwareversies van 5.60.4.0 tot 6.0.0.0 en vanaf 6.56.3.37 of hoger, die werken met hubs met OS Malevich 2.19 of hoger.

Informeert de gebruiker dat de Vertraging bij binnenkomst bijna is verstreken. U kunt kiezen uit 4 opties wanneer de snelle pieptoon moet beginnen:

 • Nooit
 • Duurt 5 seconden
 • Duurt 10 seconden
 • Duurt 15 seconden
Snelle pieptoon bij afloop Uitloopvertraging

Beschikbaar voor HomeSiren Jeweller met firmwareversies van 5.60.4.0 tot 6.0.0.0 en vanaf 6.56.3.37 of hoger, die werken met hubs met OS Malevich 2.19 of hoger.

Informeert de gebruiker dat de Vertraging bij vertrek bijna is verstreken. U kunt kiezen uit 4 opties wanneer de snelle pieptoon moet beginnen:

 • Nooit
 • Duurt 5 seconden
 • Duurt 10 seconden
 • Duurt 15 seconden
Pieptoon bij uitschakelen
Bel bij openen Indien ingeschakeld, piept de sirene 1 tot 4 keer om aan te geven dat er openingsdetectoren zijn geactiveerd in de Uitgeschakelde systeemmodusWat is Bel
Zo stelt u Bel in
Volume pieptoon Het volumeniveau selecteren van de sirene bij het notificeren van het inschakelen/uitschakelen of een vertraging bij binnenkomst/vertrek en openen:

 • Laag — volume 80 dB
 • Luid — volume 93 dB
 • Hardst — volume 100 dB

Het volumeniveau is op 1 m afstand van de sirene gemeten

De verwerking van detectiealarmen instellen

U kunt via de Ajax-app instellen welke detectiealarmen de sirene kunnen activeren. Dit helpt bij het voorkomen van situaties wanneer het beveiligingssysteem een alarm krijgt van een detector van LeaksProtect of een ander alarm. De parameter kan worden aangepast in de instellingen van de detector of het apparaat:

 1. Log in bij de Ajax-app.
 2. Ga naar het menu Apparaten .
 3. Selecteer de detector of het apparaat.
 4. Ga naar de instellingen en stel de benodigde parameters in om de sirene te activeren.

De reactietijd van het sabotagealarm instellen

De sirene kan reageren op het sabotagealarm van apparaten en detectoren. Deze optie is standaard uitgeschakeld. Onthoud dat de sabotagebeveiliging ook reageert op het openen en sluiten van de behuizing als het systeem is uitgeschakeld.

Wat is sabotagebeveiliging

Zo regelt u in de Ajax-app dat de sirene reageert op sabotage:

 1. Ga naar het menu Apparaten .
 2. Selecteer de hub en ga naar de instellingen .
 3. Selecteer het menu Service.
 4. Ga naar Sirenes Instellingen.
 5. Schakel de optie Waarschuwing met sirene als het deksel open is (hub of detector).

Zo stelt u in dat er wordt gereageerd op het indrukken van de paniekknop in de Ajax-app

De sirene kan reageren op het indrukken van de paniekknop in de Ajax-apps. Onthoud dat de paniekknop ook ingedrukt kan worden als het systeem is uitgeschakeld.

Zo stelt u in dat de sirene reageert op het indrukken van de paniekknop:

 1. Ga naar het menu Apparaten .
 2. Selecteer de hub en ga naar de instellingen .
 3. Selecteer het menu Service.
 4. Ga naar Sirenes Instellingen.
 5. Schakel de optie Waarschuwing met sirene als de paniek knop wordt ingedrukt (app) in.

De indicatie na een alarm op de sirene instellen

ajax homesiren

De sirene kan meldingen geven over de activering van het ingeschakelde systeem aan de hand van een led-indicatie.

De optie werkt als volgt:

 1. Het systeem registreert het alarm.
 2. De sirene slaat alarm (duur en volume zijn afhankelijk van de instellingen).
 3. Het led-lampje van de sirene en het externe led-lampje (indien aangesloten) knipperen twee keer (ongeveer elke 3 seconden) totdat het systeem wordt uitgeschakeld.

Dankzij deze functie kunnen gebruikers van het systeem en beveiligingsbedrijven zien dat er een alarm is geweest.

De indicatie na een alarm werkt niet bij detectoren die altijd actief zijn als de detector was geactiveerd toen het systeem was uitgeschakeld.

Zo schakelt u de indicatie na een alarm in, in de Ajax PRO-app:

1. Ga naar Instellingen Sirene:

 • Hub → Instellingen → Service → Sirene instellingen

2. Geef aan bij welke gebeurtenissen de sirenes twee keer moeten knipperen voordat het beveiligingssysteem wordt uitgeschakeld:

 • Bevestigd alarm
 • Onbevestigd alarm
 • Dekselopening

3. Selecteer de gewenste sirenes. Ga terug naar Instellingen Sirene. De ingestelde parameters worden opgeslagen.

4. Klik op Terug. Alle waardes worden ingesteld.

Deze functie wordt ondersteund door HomeSiren met firmwareversie 5.55.2 en nieuwer.

Stel specifieke waarschuwingen in voor het Alarmannulering of Afbreken van een alarm

U kunt alleen apparaten selecteren voor waarschuwingen bij een Alarmannulering of Afbreken van een alarm in de Ajax PRO-apps. De instellingen zijn beschikbaar voor hubs met firmwareversie OS Malevich 2.19 of hoger.

U kunt selecteren welke apparaten moeten piepen als het alarm wordt geannuleerd en welke apparaten moeten piepen als het alarm wordt afgebroken in de hub-instellingen in de PRO-apps. De functies Melding alarmannulering en Melding afbreken alarm zijn vereist voor systemen die moeten voldoen aan de norm ANSI/SIA CP-01-2019.

Om de apparaten te selecteren die een melding moeten geven bij het annuleren of afbreken van een alarm in de Ajax PRO-app:

 1. Selecteer de gewenste hub en ga naar:
  • Instellingen → Service → In- en uitschakelproces
 2. Zorg ervoor dat ANSI/SIA CP-01-2019 is geselecteerd voor de instelling Naleving van normen.
 3. Selecteer de apparaten voor de opties Specifieke waarschuwing bij alarmannulering en Specifieke waarschuwing bij afbreken alarm.
 4. Klik op Terug om de nieuwe instellingen toe te passen.

De functies zijn beschikbaar voor HomeSiren Jeweller met firmwareversies van 5.60.4.0 tot 6.0.0.0 en vanaf 6.56.3.37 of hoger.

Zo stelt u Bel in

Bel is een geluidssignaal dat de activatie van de openingsdetectoren aangeeft wanneer het systeem is uitgeschakeld. De functie wordt bijvoorbeeld gebruikt in winkels om het personeel te laten weten dat er iemand binnenkomt.

Notificaties worden in twee fasen geconfigureerd: het instellen van de sirenes en daarna van de openingsdetectoren.

Deze functie wordt ondersteund door HomeSiren met firmwareversie 5.55.1.0 en nieuwer.

Instellingen Sirene

 1. Ga naar het menu Apparaten .
 2. Selecteer de sirene.
 3. Ga naar de instellingen door op het tandwieltje te klikken in de rechterbovenhoek.
 4. Ga naar het menu Pieptooninstellingen.
 5. Scrol naar beneden en schakel de optie Bel bij openen in bij de categorie Pieptooninstellingen bij uitschakeling.
 6. Stel het volume van de notificaties in. Er zijn 3 opties beschikbaar:
  • Laag (80 dB op een afstand van 1 m).
  • Luid (93 dB op een afstand van 1 m).
  • Hardst (100 dB op een afstand van 1 m).

   Het gekozen Piepvolume geldt ook voor het volume van een sirene bij notificaties voor inschakelen/uitschakelen en voor in- en uitgangsvertragingen.

 7. Klik op Terug om de instellingen op te slaan.
 8. Herhaal stappen 2-7 voor andere sirenes waar u de notificaties voor wilt inschakelen.

Instellingen van de detectoren

 1. Ga naar het menu Apparaten .
 2. Selecteer de detector.
 3. Ga naar de instellingen door op het tandwieltje te klikken in de rechterbovenhoek.
 4. Ga naar het menu Belinstellingen.
 5. Selecteer de gewenste gebeurtenissen die door de sirene gemeld moeten worden:
  • Als opening gedetecteerd wordt.
  • Als het externe contact geopend is (beschikbaar als de optie Extern contact ingeschakeld is).
 6. Selecteer het geluid voor Bel: 1 tot 4 korte pieptonen. De Ajax-app laat het geluid horen zodra het geselecteerd is.
 7. Klik op Terug om de instellingen op te slaan.
 8. Herhaal stappen 2-7 voor de andere detectors waarvoor u de notificaties wilt inschakelen.

Indicatie

Gebeurtenis Indicatie
Alarm Laat een geluidssignaal horen (de duur is afhankelijk van de instellingen) en alle ledindicaties stoppen
Een alarm is gedetecteerd in het ingeschakelde systeem (als de indicatie na alarm is ingeschakeld)

Het led-lampje van de sirene en het externe led-lampje (indien aangesloten) knipperen ongeveer elke 3 seconden twee keer totdat het systeem wordt uitgeschakeld.

De indicatie gaat aan nadat de sirene het alarmsignaal volledig heeft afgespeeld zoals ingesteld in de instellingen

Het apparaat inschakelen Het led-lampje licht één keer op
Het apparaat uitschakelen Het led-lampje licht 1 seconde op en knippert daarna drie keer
Registratie mislukt Het led-lampje licht op en gaat weer uit, daarna schakelt de sirene uit
Beveiligingssysteem ingesteld op ingeschakelde modus
(als de indicatie is geactiveerd)
Led-lampje knippert één keer en er is een kort geluidssignaal te horen
Beveiligingssysteem is uitgeschakeld
(als de indicatie is geactiveerd)
Led-lampje knippert twee keer en er zijn twee korte geluidssignalen te horen
Sirene in ingeschakelde modus
(als de indicatie is geactiveerd)
Led-lampje licht elke 3 seconden kort op
Batterij bijna leeg Led-lampje zal zachtjes oplichten en uitgaan wanneer het systeem is ingeschakeld of uitgeschakeld (als de indicatie is geactiveerd), de sabotageknop is geactiveerd of er alarm wordt geslagen

Prestatie testen

Via het Ajax-systeem kunt u tests uitvoeren om de functionaliteit van de verbonden apparaten te controleren.

De tests beginnen niet onmiddellijk, maar binnen een periode van 36 seconden bij gebruik van de standaardinstellingen. De starttijd van de test hangt af van de instellingen van de scanperiode van de detector (de paragraaf over de “Jeweller”-instellingen in de hub-instellingen).

Volumeniveautest

Jeweller signaalsterktetest

Signaaldempingstest

De sirene installeren

De locatie van HomeSiren hangt af van de afstand tot de hub en de aanwezigheid van obstakels tussen de apparaten die de overdracht van het radiosignaal belemmeren: muren, tussenvloeren, grote objecten die zich in de ruimte bevinden.

Het apparaat is ontwikkeld voor gebruik binnenshuis.

Controleer het signaalniveau op de installatieplaats.

Het communicatiebereik bedraagt tot 2000 meter als er geen obstakels zijn. Houd hier rekening meer wanneer u een plaats voor installatie kiest voor HomeSiren.

Als het signaalniveau maar één streepje heeft, dan kunnen wij geen stabiele werking van het beveiligingssysteem garanderen. Neem alle mogelijke maatregelen om de kwaliteit van het signaal te verbeteren. Verplaats het apparaat minstens 20 cm. Zelfs een kleine verschuiving kan de kwaliteit van de ontvangst al aanzienlijk verbeteren.

Als na het verplaatsen het apparaat nog steeds een lage of instabiele signaalsterkte heeft, gebruik dan een ReX-radiosignaalversterker.

Aanbevolen installatiehoogte: 2,5 meter en hoger. Hierdoor is het lastiger voor inbrekers om bij het apparaat te komen tijdens een inbraak.

Installatieproces

 1. Bevestig het SmartBracket-paneel aan het oppervlak met de meegeleverde schroeven. Let er bij de keuze van andere bevestigingsschroeven op dat deze het paneel niet beschadigen of vervormen.

  De dubbelzijdige tape mag alleen worden gebruikt voor tijdelijke bevestiging van de sirene. De tape zal na verloop van tijd uitdrogen waardoor het apparaat op de grond kan vallen en kan beschadigen.

 2. Plaats de sirene op de SmartBracket en draai het met de klok mee. Tijdens het plaatsen op het paneel, zal de sabotageknop schakelen en de sirene knipperen met een led-lampje.

Als de lichtindicator van de sirene niet wordt geactiveerd na installatie in SmartBracket, controleer dan de sabotagemodus in de Ajax Security System-app en daarna de stevigheid van de bevestiging van het apparaat op het paneel.

Als er wordt geprobeerd om de sirene los te koppelen, ontvangt u een melding.

Installeer de sirene niet:

 1. buiten op het terrein (in de buitenlucht)
 2. op plaatsen waar het geluidssignaal wordt gedempt (binnenin meubilair, achter dikke gordijnen, enz.)
 3. in de buurt van metalen voorwerpen of spiegels die het signaal dempen en afschermen
 4. in ruimten waar de temperatuur en de vochtigheidsgraad de toelaatbare grenzen overschrijden
 5. dichter dan 1 m bij de hub.

Connector voor externe led

De op de HomeSiren extern aangesloten led-lamp loopt parallel met de ingebouwde led-lamp van het apparaat en herhaalt alle indicaties.

Gebruik voor de aansluiting het contact aan de achterkant van de behuizing van de sirene en controleer de polariteit van de aansluiting. Zwarte aansluitdraad: “+“-contact.

Wandcontactdoos: 3 V, 10 mA.

Onderhoud sirene en vervanging van de batterijen

Controleer regelmatig de werking van HomeSiren.

Verwijder stof, spinnenwebben en andere verontreinigingen van de behuizing van de sirene als ze ontstaan. Gebruik een zachte, droge doek die geschikt is voor het onderhoud van de apparatuur.

Gebruik voor het schoonmaken van de sirene geen middelen die alcohol, aceton, benzine of andere actieve oplosmiddelen bevatten.

De geïnstalleerde batterijen in de sirene werken tot 5 jaar autonoom (met een pollfrequentie van 1 minuut door de hub) of het minstens 6 uur afgaan van de zoemer. Als de batterij leeg is, verstuurt het beveiligingssysteem een melding en het led-lampje zal zachtjes oplichten en uitgaan als de ingeschakelde modus is geactiveerd.

Hoelang gaan de batterijen van de Ajax-apparaten mee en wat heeft hier invloed op?

Vervanging van de batterij

Volledige set

 1. HomeSiren
 2. Montagepaneel voor SmartBracket
 3. CR123A-batterij (voorgeïnstalleerd) — 2 stuks
 4. Aansluitklem led-verbinding
 5. Installatiekit
 6. Snelle setup handleiding

Garantie

De garantie voor de producten van de Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” is geldig gedurende 2 jaar na de aankoop en geldt niet voor de voorgeïnstalleerde batterij.

Als het apparaat niet goed werkt, neem dan eerst contact op met de ondersteuningsdienst. In de helft van de gevallen kunnen technische problemen op afstand worden opgelost.

Technische ondersteuning: [email protected]

Hulp nodig?

In dit onderdeel zijn gedetailleerde handleidingen en educatieve video's te vinden over alle Ajax-functies. Bovendien zijn we 24/7 beschikbaar voor wanneer u een technisch specialist nodig hebt.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: