For Users

Uživatelský manuál HomeSiren

Updated

HomeSiren je bezdrátová siréna s nastavitelnou akustickou a LED signalizací poplachu a dalších událostí. HomeSiren je připojena k bezpečnostnímu systému Ajax prostřednictvím šifrovaného protokolu Jeweller s efektivním komunikačním dosahem bez překážek až 2 000 metrů. Životnost baterie je až 5 let. Siréna je určena k vnitřnímu použití.

DŮLEŽITÉ: Tento návod k použití obsahuje obecné informace o produktu Ajax StreetSiren. Před použitím zařízení doporučujeme prostudovat podrobné informace uvedené na webu: https://support.ajax.systems/en/manuals/homesiren/ (K dispozici v angličtině)

Popis zařízení

ajax homesiren
 1. LED indikátor
 2. Reproduktor sirény
 3. Držák SmartBracket
 4. Vruty pro zajištění krytu detektoru
 5. QR kód
 6. Sabotážní kontakt
 7. Konektor pro připojení externí LED signalizace
 8. Tlačítko pro zapnutí / vypnutí
 9. Baterie CR123A

Volba místa instalace

Při volbě umístění dbejte na to, aby nebyl zvuk sirény tlumen okolními předměty. Doporučená instalační výška je minimálně 2.5 m od země, aby nebyla siréna fyzicky dostupná bez použití žebříku.

Neinstalujte sirénu:

 1. Mimo budovu (venku).
 2. V prostorách, kde může být zvuk tlumen (uvnitř nábytku, za záclonami apod.).
 3. V blízkosti kovových předmětů a zrcadel způsobujících zeslabení radiového signálu.
 4. V prostorách s teplotou nebo vlhkostí přesahující hodnoty uvedené v technické specifikaci.

Upozornění: Před samotnou instalací venkovní sirény doporučujeme po jejím spárováním s Hubem nejprve provést test kvality signálu, který lze aktivovat v menu nastavení sirény v mobilní aplikaci.

Stav indikátoru Úroveň signálu
Svítí přerušovaně každých 1,5 vteřiny Vynikající úroveň signálu
Blikne 5krát za vteřinu Dobrá úroveň signálu
Blikne 2krát za vteřinu Špatná úroveň signálu
Na krátkou dobu se rozsvítí každých 1,5 vteřiny Žádný signál

Montáž

 1. Sejměte držák SmartBracket ze sirény pohybem ve směru naznačeném šipkami v kapitole 1.
 2. Označte si pozici děr na povrchu pomocí držáku SmartBracket. Ty poté vyvrtejte.
 3. Připevněte držák sirény k povrchu pomocí přiloženého spojovacího materiálu.ajax homesiren
 4. Nasaďte sirénu na držák a pohybem ve směru hodinových ručiček ji zajistěte.

Upozornění: Použití jiného spojovacího materiálu než přiloženého může poškodit držák SmartBracket a znemožnit instalaci sirény. Součástí balení jsou také oboustranné lepící pásky 3M, které slouží pouze k dočasnému připevnění sirény. Nepoužívejte je pro trvalé upevnění sirény. Lepidlo se působením tepla vysušuje a může dojít k pádu sirény a jejímu poškození.

Spárování a konfigurace detektoru

Siréna se spáruje s Hubem pomocí mobilní aplikace Ajax. Otevřete mobilní aplikaci Ajax, na záložce Zařízení stiskněte na tlačítko Přidat zařízení a postupujte podle pokynů v průvodci. Po vyzvání stiskněte a přidržte tlačítko (7) v zadní části sirény.

Aktivace sirény je signalizována blikáním LED indikátoru v pravém horním rohu.

Pokud dojde při procesu spárování k chybě, stiskněte a přidržte přepínač v zadní části sirény a vypněte ji. Počkejte minimálně 5 vteřin a proces spárování opakujte.

Poznámka: Není-li siréna spárována s jakýmkoliv Hubem, signalizuje tento stav 6 krátkými bliknutími LED indikátoru a poté se automaticky vypne.

Hlasitost sirény je nastavitelná v rozmezí 85 dB až 113 dB prostřednictvím mobilní aplikace. Stejným způsobem je možné nastavit také délku signalizace v rozmezí 3 až 180 vteřin.

Signalizace

Při přechodu systému do stavu zastřežení je tato událost signalizována 1 krátkým pípnutím a bliknutím LED diod po obvodu sirény.

Při zastřežení systému signalizuje siréna tento stav bliknutím LED indikátoru každých 30 vteřin.

Při přechodu systému do stavu odstřežení je tato událost signalizována 2 krátkými pípnutími a bliknutími LED diod po obvodu sirény.

Poznámka: Akustickou a LED signalizaci změny stavu systému lze aktivovat / deaktivovat v menu nastavení sirény v mobilní aplikaci Ajax.

Výměna baterií

Při výměně baterie sejměte sirénu z držáku SmartBracket, odšroubujte čtveřici vrutů v zadní části sirény a otevřete její kryt. Baterie vyjměte a nahraďte novými bateriemi typu CR123A.

Upozornění: Při výměně baterií vždy dodržujte polaritu naznačenou na obrázku v kapitole 1 nebo na krytu detektoru.

Technické specifikace

Signalizace Akustická, LED
Hlasitost akustické signalizace Nastavitelná (81 – 105 dB ve vzdálenosti 1 m)
Frekvence akustické signalizace 3.4±0.5 kHz
Ochrana neoprávněné manipulaci Ano (Tamper)
Konektor pro připojení externí LED signalizace Ano
Frekvenční pásmo 868.0-868.6 MHz
Efektivní vyzařovaný výkon 7.68 dBm / 5,86 mW (do 25 mW)
Modulace GFSK
Rádiový signál Do 2 000 m (bez překážek)
Napájení 2 × CR123A, 3 V
Životnost baterie Až 5 let
Stupeň krytí IP50
Rozmezí provozní teploty / vlhkosti Od -10°С do +40°С / do 75% bez kondenzace
Stupeň zabezpečení dle ČSN EN 50131-1 2. — nízké až střední riziko
Třída prostředí dle ČSN EN 50131-1 II. — vnitřní všeobecné
Rozměry 75 × 75 × 27 mm
Hmotnost 96 g

Obsah balení

 1. HomeSiren
 2. Montážní panel SmartBracket
 3. Baterie CR123A (předinstalované)
 4. Přípojka pro připojení LED
 5. Spojovací materiál
 6. Uživatelská příručka

Záruka

Záruční lhůta pro zařízení od Ajax Systems Inc. trvá 2 roky od zakoupení produktu a nevztahuje se na přiloženou baterii.

Pokud zařízení nepracuje správně, doporučujeme nejprve kontaktovat technickou podporu — v polovině případů mohou být technické problémy vyřešeny na dálku!

 • Kompletní informace týkající se záruky, certifikáty, osvědčení a další dokumenty jsou dostupné na webové stránce: ajax.systems
 • Technická podpora (pondělí – pátek, 08:00 – 16:00): [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.