For Users

Uživatelský manuál HomeSiren

Updated

HomeSiren je bezdrátová domácí siréna s akustickou signalizací až 105 dB. Siréna je určena pouze pro vnitřní použití. Lze ji rychle nainstalovat a nastavit, je vybavena LED (plus umožňuje připojení externí LED) a životnost baterie je až 5 let.

HomeSiren je v rámci zabezpečovacího systému Ajax bezdrátově propojen s Hubem prostřednictvím protokolu Jeweller na vzdálenost až 2 000 metrů v otevřeném prostoru bez překážek.

Detektor je nastaven pomocí mobilní aplikace pro chytré telefony se systémem iOS a Android. Uživatel je informován o všech událostech prostřednictvím push oznámení, SMS zpráv a hovorů (pokud je aktivován).

Funguje pouze s Ajax Huby. Připojení k integračním modulům ocBridge Plus a uartBridge není k dispozici.

Bezpečnostní systém Ajax je soběstačný, ale uživatel jej může připojit k poplachovému přijímacímu centru soukromé bezpečnostní společnosti.

Popis zařízení

 1. LED indikátor
 2. Reproduktor sirény
 3. Držák SmartBracket (perforovaná část je nezbytná pro aktivaci sabotážního kontaktu Tamper v případě násilného odtržení detektoru od povrchu)
 4. QR kód
 5. Sabotážní kontakt Tamper
 6. Konektor pro připojení externí LED indikace
 7. Tlačítko pro zapnutí / vypnutí

Princip fungování

Siréna významně zvyšuje účinnost bezpečnostního systému a je nejoperativnějším prostředkem reakce na vniknutí do objektu. S vysokou pravděpodobností bude její výstražný signál dostatečný k vystrašení vetřelců.

Siréna je vybavena hlasitým bzučákem — zvuk sirény je slyšet z dálky. Při správné instalaci je těžké ji demontovat a deaktivovat aktivovanou sirénu: konstrukce je pevná, napájecí zdroj je autonomní a tlačítko zapnutí / vypnutí je blokováno, pokud je bezpečnostní systém aktivován.

Připojení sirény k Hubu

Siréna HomeSiren funguje pouze se zabezpečovacím systémem Ajax. K Hubu Ajax lze připojit až 10 sirén

Před připojením:

 1. Postupujte dle instrukcí a doporučení uvedených v manuálech k zařízením Ajax, nainstalujte Aplikaci Ajax do Vašeho mobilního zařízení. Vytvořte si uživatelský účet (pokud nemáte) nebo se přihlaste, přidejte k účtu Hub a vytvořte v systému alespoň jednu místnost.
 2. Otevřete aplikaci Ajax.
 3. Zapněte Hub a zkontrolujte připojení k internetu (pomocí ethernetového kabelu nebo sítě GSM).
 4. Zkontrolujte v mobilní aplikaci, že neprobíhá aktualizace jeho operačního systému a že je systém odstřežen.

Pouze uživatelé s administrátorskými právy mohou přidávat zařízení do systému

Postup připojení sirény k Hubu:

 1. V mobilní aplikaci Ajax vyberte na záložce Zařízení možnost Přidat zařízení.
 2. Pojmenujte zařízení, načtěte nebo ručně vyplňte QR kód zařízení (štítek s kódem je umístěný v zadní části zařízení nebo uvnitř obalu) a vyberte místnost.
 3. Stiskněte tlačítko Přidat, čímž dojde ke spuštění odpočítávání.
 4. Zapněte zařízení(stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí na 3 vteřiny).

Během připojení a provozu je nutné, aby byl detektor umístěn v dosahu rádiového signálu komunikačního protokolu Jeweller. Pokud již byla siréna přiřazena k jinému Hubu, vypněte HomeSiren a poté proveďte standardní postup přidávání.

Požadavek na připojení detektoru k Hubu je po zapnutí zařízení přenášen po omezenou dobu.

Pokud nedojde ke spárování sirény s Hubem během 6 vteřin, siréna se automaticky vypne. Potom můžete pokus o připojení opakovat.

Detektor se po úspěšném spárování s Hubem zobrazí v mobilní aplikaci Ajax Systems v záložce Zařízení. Aktualizace stavových informací detektoru je závislá na nastavení rádiového protokolu Jeweller, přičemž výchozí hodnota nastavení je 36 vteřin.

Stavy

 1. Zařízení
 2. HomeSiren
Parametr Hodnota
Teplota Teplota detektoru, měřeno na procesoru
Síla signálu Jeweller Síla signálu mezi Hubem a detektorem
Připojení Stav připojení detektoru k Hubu
Stav baterie Stav baterie detektoru
Kryt Stav sabotážního kontaktu Tamper
Hlasitost poplachu Úroveň hlasitosti v případě poplachu
Doba trvání poplachu [s] Doba trvání zvukového signálu
Blikání LED po aktivaci Pokud je aktivováno, LED dioda při aktivovaném systému blikne každé 3 vteřiny
Pípnutí při aktivování / deaktivování Pokud je aktivováno, siréna varuje před aktivací a deaktivací systému pomocí LED a krátkým zvukovým signálem
Signalizace zpoždění Pokud je aktivováno, siréna bude pípat při zpoždění (k dispozici v zařízeních s firmwarem 3.51.0 a novější)
Hlasiost pípnutí Úroveň hlasitosti v případě poplachu:

 • Tichá
 • Hlasitá
 • Velmi hlasitá
Dočasná deaktivace Zobrazuje stav zařízení: aktivní, uživatelem zcela deaktivováno nebo jsou deaktivována pouze upozornění na spuštění sabotážního kontaktu Tamper
Firmware Verze firmwaru detektoru
ID zařízení Identifikační číslo zařízení

Nastavení zařízení

 1. Zařízení
 2. HomeSiren
 3. Nastavení
Nastavení Hodnota
První pole Název zařízení, lze upravit
Místnost Výběr virtuální místnosti, ke které je siréna přiřazena
Poplach ve skupinovém režimu Výběr skupiny, ke které je siréna přiřazena. Při přiřazení sirény ke skupině, bude siréna indikovat události a poplachy této skupiny. Bez ohledu na výběr skupiny, bude siréna reagovat na poplachy při aktivovaném Nočním režimu
Doba trvání poplachu [s] Nastavení doby, po kterou siréna houká při poplachu(3 – 180 vteřin)
Blikání LED po aktivaci Pokud je aktivováno, LED dioda při aktivovaném systému blikne každé 3 vteřiny
Pípnutí při aktivování / deaktivování Pokud je aktivováno, siréna varuje před aktivací a deaktivací systému pomocí LED a krátkým zvukovým signálem
Signalizace zpoždění Pokud je aktivováno, siréna bude pípat při zpoždění (k dispozici v zařízeních s firmwarem 3.50 a novější)
Hlasitost poplachu Úroveň hlasitosti v případě poplachu:

 • Tichá
 • Hlasitá
 • Velmi hlasitá
Zkouška hlasitosti Zahájí test hlasitosti sirény
Zkouška síly signálu Jeweller Přepne zařízení do režimu testování síly signálu
Zkouška útlumu signálu Přepne detektor do režimu testování zeslabení signálu (k dispozici v detektorech s verzí firmwaru 3.50 a novější)
Dočasná deaktivace

Umožňuje uživateli odpojit zařízení bez odebrání ze systému.

K dispozici jsou 2 možnosti:

 • Zcela — zařízení nebude provádět systémové příkazy ani se nebude účastnit automatizačních scénářů a systém bude ignorovat poplachy zařízení a další oznámení
 • Pouze kryt — systém bude ignorovat pouze upozornění na spuštění sabotážního kontaktu Tamper

Další informace o dočasné deaktivaci zařízení

Uživatelská příručka Otevře uživatelskou příručku zařízení
Zrušit spárování zařízení Odpojí detektor od Hubu a odstraní jeho nastavení

Nastavení reakce na poplach vyhlášený detektorem

Prostřednictvím aplikace Ajax můžete nastavit, které poplachové události mohou aktivovat sirénu. Díky tomu se můžete vyhnout situacím, kdy zabezpečovací systém upozorní například na únik vody zjištěný detektorem LeaksProtect apod. Volba se povoluje v menu nastavení každého detektoru nebo zařízení:

 1. Přihlaste se do aplikace Ajax.
 2. Přejděte na záložku Zařízení .
 3. Vyberte detektor nebo zařízení.
 4. Přejděte do jeho Nastavení a definujte potřebné parametry pro aktivaci sirény.

Nastavení reakce na aktivaci sabotážního kontaktu

Siréna může reagovat na aktivaci sabotážního kontaktu detektoru nebo zařízení. Ve výchozím nastavení je volba zakázána. Mějte na paměti, že sabotážní kontakt reaguje na otevření a zavření krytu detektoru nebo zařízení nezávisle na aktuálním stavu systému!

Co je to Tamper

Pro nastavení reakce sirény na aktivaci sabotážního kontaktu Tamper v aplikaci Ajax:

 1. Přejděte na záložku Zařízení .
 2. Vyberte Hub a přejděte do jeho Nastavení .
 3. Přejděte do nabídky Nastavení systému.
 4. Povolte signalizaci sirénou, Pokud je zadní kryt otevřen (Hub nebo detektor).

Nastavení na reakci stisknutí tísňového tlačítka v aplikaci Ajax

Siréna může reagovat na stisknutí tísňového tlačítka v aplikaci Ajax. Mějte na paměti, že tísňové tlačítko může být stisknuto i v případě, že je systém aktivován!

Pro nastavení reakce sirény na stisknutí tísňového tlačítka v aplikaci Ajax:

 1. Přejděte na záložku Zařízení .
 2. Vyberte Hub a přejděte do jeho Nastavení .
 3. Přejděte do nabídky Nastavení systému.
 4. Povolte signalizaci sirénou, Pokud je stisknuto tísňové tlačítko (v aplikaci).

Nastavení indikace po poplachu sirénou

ajax streetsiren

Siréna může informovat o spuštění poplachu v zapnutém systému pomocí LED indikace.

Funkce funguje následovně:

 1. Systém zaregistruje poplach.
 2. Siréna spustí poplach (doba a hlasitost závisí na nastavení).
 3. Pravý dolní roh LED rámečku sirény dvakrát blikne (přibližně jednou za 3 sekundy), dokud není systém deaktivován.

Díky této funkci mohou uživatelé systému a hlídky bezpečnostních společností zjistit, že došlo k poplachu.

Indikace po poplachu sirénou nefunguje u detektorů, které jsou v režimu vždy aktivní, pokud byl detektor spuštěn při deaktivovaném systému.

Povolení indikace po poplachu sirénou, v aplikaci Ajax PRO:

1. Přejdi do nastavení sirény:

 • Hub → Nastavení → Nastavení systému → Nastavení sirén

2. Vyberte na jaký typ poplachu budou sirény upozorňovat dvojitým bliknutím před deaktivací bezpečnostního systému:

 • Potvrzený poplach narušení / tísňový poplach
 • Jeden poplach narušení / tísňový poplach
 • Otevření krytu

3. Vyberte zařízení. Vraťte se do Nastavení sirény. Nastavené parametry se uloží.

4. Klikněte na Zpět pro uložení.

Tuto funkci podporují sirény HomeSiren s firmwarem verze 5.55.2 a novější.

Indikace

Událost Indikace
Poplach Vydává zvukový signál (doba trvání závisí na nastavení) a veškerá LED signalizace přestane
V aktivovaném systému byl detekován poplach (pokud je povolena indikace po poplachu)

LED rámeček sirény bliká dvakrát červeně v pravém dolním rohu přibližně každé 3 sekundy, dokud není systém deaktivován.

Indikace se aktivuje až na siréně skončí celý poplachový signál nakonfigurovaný v nastavení

Zapnutí zařízení LED se jednou rozsvítí
Vypnutí zařízení LED se rozsvítí na 1 vteřinu a poté 3× blikne
Registrace se nezdařila LED se rozsvítí a zhasne, pak se siréna vypne
Zabezpečovací systém je aktivován
(pokud je indikace aktivována)
LED jednou blikne s krátkým zvukovým signálem
Zabezpečovací systém je deaktivován
(pokud je indikace aktivována)
LED 2× blikne a vydá 2 krátké zvukové signály
Siréna je v aktivovaném režimu
(pokud je indikace aktivována)
LED blikne každé 3 vteřiny
Slabá baterie LED se pomalu rozsvítí a zhasne při aktivaci nebo deaktivaci systému (pokud je indikace aktivována), když je aktivován tamper nebo spuštěn poplach

Testování zařízení

Bezpečnostní systém Ajax umožňuje provádět testy pro ověření funkčnosti připojených zařízení.

Testy nezačínají ihned, ale během 36 sekund při použití standardního nastavení. Začátek testovacího času závisí na nastavení doby skenování detektoru (odstavec „Nastavení Jeweller“ v nastavení Hubu).

Zkouška hlasitosti

Zkouška síly signálu Jeweller

Test útlumu

Instalace sirény

Umístění sirény závisí na vzdálenosti od Hubu a na přítomnosti jakýchkoliv překážek mezi zařízeními, která brání přenosu rádiového signálu: stěny, podlahy, velké objekty umístěné v místnosti.

Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití.

Zkontrolujte úroveň signálu Jeweller v místě instalace.

Komunikační dosah je až 2000 metrů bez překážek. Při výběru místa instalace HomeSiren to zvažte.

Pokud je síla signálu jedna čárka, nemůžeme zaručit stabilní provoz zabezpečovacího systému. Přijměte možná opatření ke zlepšení kvality signálu! Minimálně pohybujte zařízením — i 20 cm posun může výrazně zlepšit kvalitu příjmu.

Pokud po přesunutí má zařízení stále nízkou nebo nestabilní sílu signálu, použijte rozšiřovač dosahu signálu ReX.

Doporučená instalační výška — 2,5 metru a více. To zkomplikuje přístup útočníků k zařízení v případě vniknutí do objektu.

Postup instalace

 1. Upevněte panel SmartBracket na povrch pomocí přiložených vrutů. Při výběru jiného spojovacího materiálu se ujistěte, že panel nepoškozuje ani nedeformuje.

  Oboustrannou lepící pásku lze použít pouze k dočasnému připojení sirény. Páska časem vyschne, což může vézt k pádu a poškození zařízení.

 2. Umístěte sirénu na panel SmartBracket a otočte ji ve směru hodinových ručiček. Při instalaci do připojovacího panelu se tamper přepne a na siréně blikne LED dioda.

Pokud po instalaci sirény do SmartBracketu neblikne LED indikátor sirény, zkontrolujte jestli je siréna dobře nasazená bez netěsnosti do panelu SmartBracket.

V případě jakéhokoliv pokusu o demontáž sirény obdržíte oznámení.

Neinstalujte sirénu:

 1. ve venkovním prostředí;
 2. v místech, kde bude akustický signál zeslaben (uvnitř nábytku, za hustýmy závěsy atd.);
 3. v blízkosti kovových předmětů nebo zrcadel způsobujících zeslabení a stínění signálu;
 4. v prostorách s teplotou a vlhkostí mimo povolený limit;
 5. blíže než 1 metr od Hubu.

Připojení externí LED indikace

Externí LED dioda je připojená k vestavěné LED diodě v HomeSiren paralelně a opakuje jejíi indikaci.

Pro připojení použijte kontakt na zadní straně těla sirény a během připojení dodržujte polaritu. Černý koncový vodič — kontakt „+“.

Výstupní napájení: 3 V, 10 mA.

Údržba sirény a výměna baterie

Pravidelně kontrolujte provozuschopnost sirény HomeSiren.

V případě potřeby očistěte tělo detektoru od prachu, pavučiny a dalších nečistot. Používejte měkký suchý ubrousek vhodný pro údržbu zařízení.

K čištění detektoru nepoužívejte žádné látky obsahující alkohol, aceton, benzín a jiná aktivní rozpouštědla.

Baterie instalované v siréně zajišťují až 5 let autonomního provozu (s frekvencí dotazu na Hub co 1 minutu) nebo alespoň 6 hodin zvukového signálu bzučáku. Pokud je baterie vybitá, bezpečnostní systém odešle příslušná upozornění a kontrolka LED se plynule rozsvítí a zhasne, když je systém aktivován.

Výměna baterie

Technická specifikace

Typ signalizace Akustická a LED
Intenzita akustické signalizace 81 – 105 dB ve vzdálenosti 1 m (nastavitelná)
Frekvence signalizace 3.4 ± 0.5 kHz
Ochrana proti neoprávněné manipulaci Ano (sabotážní kontakt Tamper)
Frekvenční pásmo 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Záleží na regionu prodeje.
Kompatibilita Funguje se všemi Ajax Huby a ReXy
Výkon rádiového signálu Až 25 mW
Modulace rádiového signálu GFSK
Dosah rádiového signálu Až 2,000 m (v otevřeném prostoru bez překážek)
Napájení 2 ×baterie CR123A, 3 V
Životnost baterií Až 5 let
Konektor pro připojení externí LED indikace Ano (3 V, 10 mA)
Stupeň krytí IP50
Instalace Vnitřní
Rozmezí provozní teploty Od -10°C do +40°C
Provozní vlhkost Až 75%
Rozměry 75 × 76 × 27 mm
Hmotnost 97 g
Životnost 10 let

Obsah balení

 1. HomeSiren
 2. Držák SmartBracket
 3. Baterie CR123A (předinstalované) — 2 ks
 4. Konektor pro připojení externí LED indikace
 5. Spojovací materiál
 6. Uživatelská příručka

Záruka

Záruční lhůta pro zařízení od Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” trvá 2 roky od zakoupení produktu a nevztahuje se na přiloženou baterii.

Pokud zařízení nepracuje správně, doporučujeme nejprve kontaktovat technickou podporu — v polovině případů mohou být technické problémy vyřešeny na dálku!

Technická podpora (pondělí – pátek, 08:00 – 16:00): [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: