Instrukcja użytkownika HomeSiren

Zaktualizowano

HomeSiren jest bezprzewodową syreną domową o głośności do 100 dB. Opracowaną wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Można ją szybko zainstalować i skonfigurować, jest wyposażona w diodę LED (a także umożliwia podłączenie zewnętrznej diody LED) i może pracować do 5 lat na zasilaniu z baterii.

HomeSiren działa w systemie Ajax, łącząc się z hubem przez bezpieczny protokół Jeweller. Zasięg komunikacji wynosi do 2000 metrów, o ile nic jej nie ogranicza.

Konfiguracja syreny odbywa się w aplikacji mobilnej na smartfony z systemem iOS lub Android. System powiadamia użytkowników o wszystkich zdarzeniach za pomocą powiadomień push, SMS-ów oraz połączeń telefonicznych (jeśli są aktywowane).

Współpracuje tylko z hubami Ajax. Połączenie z modułami integracji ocBridge PlusuartBridge nie jest obsługiwane.

System Ajax jest samowystarczalny, ale użytkownik może go podłączyć do stacji monitorowania alarmów prywatnej agencji ochrony.

Elementy funkcjonalne

 1. Wskaźnik świetlny
 2. Sygnalizator syreny pokryty tkaniną
 3. Uchwyt montażowy SmartBracket (część perforowana jest niezbędna do zadziałania zabezpieczenia przed manipulacją w przypadku próby oderwania syreny od podłoża)
 4. Kod QR
 5. Przycisk wykrywający próbę manipulacji
 6. Gniazdo do podłączenia zewnętrznego wskaźnika świetlnego
 7. Włącznik/wyłącznik

Zasada działania

Syrena znacząco poprawia skuteczność systemu alarmowego jako najbardziej aktywny środek reakcji na wtargnięcie do pomieszczenia. Z dużym prawdopodobieństwem jej sygnał dźwiękowy będzie wystarczający do odstraszenia intruzów.

Urządzenie wyposażone jest w głośny sygnalizator — dźwięk syreny słychać z daleka. O ile syrena została prawidłowo zainstalowana, jej zdemontowanie i dezaktywacja po uruchomieniu są bardzo trudne: obudowa jest wytrzymała, zasilanie autonomiczne, a wyłącznik zostaje zablokowany po uzbrojeniu systemu alarmowego.

Podłączanie syreny do huba

Syrena HomeSiren działa tylko z systemem Ajax. Do jednego huba Ajax można podłączyć do 10 syren lub klawiatur z wbudowaną syreną.

Przed rozpoczęciem podłączenia:

 1. Postępując zgodnie z zaleceniami instrukcji huba, zainstaluj aplikację Ajax na swoim smartfonie. Utwórz konto użytkownika, dodaj hub do aplikacji i utwórz przynajmniej jedno pomieszczenie.
 2. Przejdź do aplikacji Ajax.
 3. Włącz hub i sprawdź połączenie internetowe (poprzez kabel Ethernet i/lub sieć GSM).
 4. Upewnij się, że hub jest rozbrojony i nie jest aktualizowany, sprawdzając jego status w aplikacji mobilnej.

Tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą dodać urządzenie do huba

Jak podłączyć syrenę do huba:

 1. Wybierz opcję Dodaj urządzenie w aplikacji Ajax.
 2. Nadaj urządzeniu nazwę, zeskanuj lub wpisz kod QR (umieszczony na obudowie i opakowaniu), a następnie wybierz pomieszczenie.
 3. Kliknij Dodaj; rozpocznie się odliczanie.
 4. Włącz urządzenie, przytrzymując włącznik przez 3 sekundy.

Aby doszło do wykrycia i nawiązania połączenia, syrena musi znajdować się w zasięgu sieci bezprzewodowej huba (w tym samym strzeżonym obiekcie). Jeśli urządzenie zostało już przypisane do innego huba, wyłącz HomeSiren i wykonaj standardową procedurę parowania.

Żądanie połączenia z hubem jest przesyłane przez krótki czas w momencie włączania urządzenia.

Jeśli połączenie z hubem Ajax nie powiedzie się, syrena wyłączy się po 6 sekundach. Możesz wtedy powtórzyć próbę połączenia. Aby ponowić próbę połączenia, nie trzeba wyłączać urządzenia.

Podłączony brelok pojawi się na liście urządzeń huba w aplikacji. Aktualizacja statusów syreny na liście zależy od czasu odpytywania wybranego w ustawieniach huba; domyślna wartość to 36 sekund.

Stany

Stany syreny można znaleźć w aplikacji Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz z listy HomeSiren.
Parametr Wartość
Temperatura

Temperatura urządzenia. Jest mierzona na procesorze i zmienia się stopniowo.

Dopuszczalny błąd pomiaru pomiędzy wartością w aplikacji a temperaturą otoczenia wynosi 2°C.

Wartość jest aktualizowana, gdy tylko czujnik wykryje zmianę temperatury o co najmniej 2°C.

Można skonfigurować scenariusz według temperatury, aby sterować urządzeniami automatyzacji

Dowiedz się więcej

Siła sygnału Jewellera

Poziom sygnału pomiędzy hubem/podwajaczem zasięgu a syreną.

Zalecamy instalację syreny w miejscach, gdzie poziom sygnału wynosi 2-3 kreski.

Połączenie przez Jeweller Status połączenia pomiędzy hubem/podwajaczem zasięgu a syreną:

 • Online — syrena jest podłączona do huba lub podwajacza zasięgu
 • Offline — syrena nie jest podłączona do huba lub podwajacza zasięgu
Nazwa podwajacza zasięgu ReX Wskazuje, że syrena działa za pośrednictwem podwajacza zasięgu sygnału radiowego
Stan naładowania akumulatora Poziom naładowania baterii urządzenia. Dostępne są dwa stany:

 • OK
 • Bateria rozładowana

Jak poziom naładowania baterii jest pokazywany w aplikacjach Ajax

Obudowa Zabezpieczenie urządzenia przed manipulacją, które reaguje na oderwanie lub uszkodzenie obudowy
Głośność alarmu Poziom głośności w przypadku alarmu:

 • Wyciszony — syrena nie emituje dźwięku po uruchomieniu alarmu
 • Cichy — głośność 80 dB
 • Głośny — głośność 93 dB
 • Bardzo głośny — głośność 100 dB

Poziom głośności jest mierzony w odległości 1 m od syreny

Czas trwania alarmu

Czas trwania alarmu dźwiękowego: od 3 sekund do 3 lub 15 minut.

Czas trwania alarmu dłuższy niż 3 minuty jest dostępny tylko dla HomeSiren Jeweller z wersją oprogramowania sprzętowego NA 5.60.4.14 lub wyższą.

Signalizacja LED Wskaźnik LED ustawień syreny:

 • Wyłączony — wskaźnik LED jest wyłączony
 • Uzbrojony — syrena miga tylko wtedy, gdy alarm jest włączony
 • Zawsze — syrena miga niezależnie od stanu systemu alarmowego

Więcej o sygnalizacji

Ustawienia sygnałów dźwiękowych Pokazuje ustawienia sygnałów dźwiękowych syreny.
Sygnał dźwiękowy podczas uzbrajania/rozbrajania Jeśli opcja jest aktywna, syrena powiadamia o aktywacji i dezaktywacji systemu w trybie ochrony za pomocą diody LED i krótkiego sygnału dźwiękowego
Powiadomienie o aktywacji/dezaktywacji trybu nocnego Po włączeniu tej opcji syrena powiadamia użytkownika o włączeniu i wyłączeniu trybu nocnego miganiem diody LED i krótkim sygnałem dźwiękowym.
Sygnał dźwiękowy opóźnienia wejścia/wyjścia Jeśli opcja jest aktywna, syrena będzie wydawać sygnały dźwiękowe opóźnienia (dostępne w urządzeniach z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 3.51.0 i nowszej)
Powiadamianie o opóźnieniu wejścia/wyjścia w trybie nocnym Po włączeniu tej funkcji syrena emituje sygnał dźwiękowy oznaczający opóźnienie wejścia/wyjścia w trybie nocnym.
Dzwonek po otwarciu

Po włączeniu tej funkcji syrena powiadamia o zadziałaniu czujników magnetycznych w trybie rozbrojenia.

Czym jest Dzwonek

Głośność sygnału dźwiękowego Wyświetlane, jeśli powiadomienia o uzbrojeniu/rozbrojeniu, opóźnieniu wejścia/wyjścia i otwarciu są aktywne. Pokazuje poziom głośności syreny dla powiadomień.
Permanentna dezaktywacja Pokazuje status urządzenia: aktywne, całkowicie wyłączone przez użytkownika lub wyłączone tylko powiadomienia o zadziałaniu przycisku wykrywającego próbę manipulacji
Oprogramowanie Wersja oprogramowania sprzętowego czujnika
ID urządzenia Identyfikator urządzenia
Nr. urządzenia Numer pętli (strefy) urządzenia

Konfigurowanie czujnika

Aby zmienić ustawienia HomeSiren w aplikacji Ajax:

 1. Wybierz hub, jeśli jest ich kilka lub jeśli używasz aplikacji PRO.
 2. Przejdź do karty Urządzenia .
 3. Wybierz z listy HomeSiren.
 4. Przejdź do Ustawień, klikając .
 5. Ustaw wymagane parametry.
 6. Kliknij Powrót, aby zapisać nowe ustawienia.
Ustawienie Wartość
Imię

Nazwa syreny, którą można edytować. Nazwa urządzenia, którą można zobaczyć w powiadomieniach o zdarzeniach.

Nazwa może zawierać do 12 znaków cyrylicy lub do 24 znaków łacińskich

Pomieszczenie Wybór wirtualnego pomieszczenia, do którego przypisano HomeSiren. Nazwa pomieszczenia, którą można zobaczyć w powiadomieniach o zdarzeniach.
Alarmy w trybie grupowym Wybór grupy, do której przypisana jest syrena. Można wybrać jedną lub wszystkie grupy:

 • Po przypisaniu do grupy syrena i jej wskazania są związane z alarmami i zdarzeniami tej grupy
 • Po do wszystkich grup syrena i jej wskazania są związane z alarmami i zdarzeniami wszystkich grup w systemie

Niezależnie od wybranej grupy syrena będzie reagować na aktywację trybu nocnego i alarmy

Dowiedz się więcej

Głośność alarmu Poziom głośności w przypadku alarmu:

 • Wyciszony — syrena nie emituje dźwięku po uruchomieniu alarmu
 • Cichy — głośność 80 dB
 • Głośny — głośność 93 dB
 • Bardzo głośny — głośność 100 dB

Poziom głośności jest mierzony w odległości 1 m od syreny

Czas trwania alarmu

Czas trwania alarmu dźwiękowego: od 3 sekund do 3 lub 15 minut.

Ustawiany w przyrostach co 3 sekundy.

Czas trwania alarmu dłuższy niż 3 minuty jest dostępny tylko dla HomeSiren Jeweller z wersją oprogramowania sprzętowego NA 5.60.4.14 lub wyższą.

Sygnalizacja LED Wskaźnik LED ustawień syreny:

 • Wyłączony — wskaźnik LED jest wyłączony
 • Uzbrojony — dioda LED miga co 2 sekundy tylko wtedy, gdy system jest uzbrojony
 • Zawsze — dioda LED miga co 2 sekundy niezależnie od trybu pracy

Więcej o sygnalizacji

Ustawienia sygnałów dźwiękowych Otwiera ustawienia powiadomień syreny. Szczegółowy opis ustawień jest dostępny poniżej
Test głośności

Przełączenie urządzenia w tryb próby głośności

Czym jest test głośności

Test siły sygnału Jewellera

Przełączenie syreny w tryb testu siły sygnału Jewellera. Test pozwala sprawdzić poziom sygnału pomiędzy hubem a HomeSiren i określić optymalne miejsce instalacji.

Czym jest test siły sygnału Jewellera

Test tłumienia sygnału

Przełączenie syreny w tryb testu tłumienia sygnału (dostępne dla urządzeń z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 3.50 lub nowszej)

Czym jest test tłumienia sygnału

Instrukcja użytkownika Otwiera instrukcję użytkownika HomeSiren
Permanentna dezaktywacja

Umożliwia użytkownikowi wyłączenie urządzenia bez usuwania go z systemu.

Dostępne są trzy opcje:

 • Nie — urządzenie pracuje normalnie i przesyła wszystkie zdarzenia
 • Całkowicie — urządzenie nie będzie wykonywać poleceń systemowych ani uczestniczyć w scenariuszach automatyzacji, a system będzie ignorować alarmy i inne powiadomienia z urządzenia
 • Tylko obudowa — system będzie ignorował tylko powiadomienia o zadziałaniu przycisku wykrywającego próbę manipulacji

Dowiedz się więcej o permanentnej dezaktywacji urządzeń

Usuń urządzenie Odłączenie syreny od huba i usunięcie jej ustawień

Ustawienia dźwięków syreny

Zdarzenie Znaczenie
Sygnał dźwiękowy przy zmianie trybu uzbrojenia
Uzbrajanie/Rozbrajanie Gdy ta opcja jest włączona, syrena ostrzega o uzbrojeniu i rozbrojeniu poprzez podświetlenie ramki LED i krótki sygnał dźwiękowy.
Aktywacja/dezaktywacja trybu nocnego

Po włączeniu tej funkcji syrena powiadamia użytkownika o uzbrajaniu i rozbrajaniu w trybie nocnym poprzez podświetlenie ramki LED oraz krótki sygnał dźwiękowy.

Czym jest tryb nocny

Wyciszenie urządzenia podczas wprowadzania kodu na klawiaturze

Dostępne dla HomeSiren Jeweller z wersjami oprogramowania sprzętowego od 5.60.4.0 do 6.0.0.0 i od 6.56.3.37 lub nowszymi, działającymi z hubami z OS Malevich 2.19 lub nowszym.

Wycisza sygnały dźwiękowe, gdy użytkownik zacznie wprowadzać hasło na klawiaturze. Funkcja ta pozwala użytkownikom skupić się na rozbrajaniu systemu.

Sygnał dźwiękowy przy opóźnieniach
Opóźnienia wejścia

Po włączeniu tej funkcji syrena emituje sygnał dźwiękowy oznaczający opóźnienie przy wejściu

Czym jest opóźnienie przy wejściu/wyjściu

Opóźnienia wyjścia

Po włączeniu tej funkcji syrena emituje sygnał dźwiękowy oznaczający opóźnienie przy wyjściu

Czym jest opóźnienie przy wejściu/wyjściu

Opóźnienia wejścia w trybie nocnym

Po włączeniu tej funkcji syrena emituje sygnał dźwiękowy oznaczający opóźnienie przy wejściu w trybie nocnym.

Czym jest tryb nocny
Czym jest opóźnienie przy wejściu/wyjściu

Opóźnienia wyjścia w trybie nocnym

Po włączeniu tej funkcji syrena emituje sygnał dźwiękowy oznaczający opóźnienie przy wyjściu w trybie nocnym.

Czym jest tryb nocny
Czym jest opóźnienie przy wejściu/wyjściu

Szybki sygnał dźwiękowy przy opóźnieniach
Szybki sygnał dźwiękowy po wygaśnięciu Opóźnienia wejścia

Dostępne dla HomeSiren Jeweller z wersjami oprogramowania sprzętowego od 5.60.4.0 do 6.0.0.0 i od 6.56.3.37 lub nowszymi, działającymi z hubami z OS Malevich 2.19 lub nowszym.

Powiadamia użytkownika, że czas Opóźnienia na wejście dobiega końca. Dostępne są 4 opcje do wyboru, kiedy powinien rozpocząć się szybki sygnał dźwiękowy:

 • Nigdy
 • Ostatnie 5 sekund
 • Ostatnie 10 sekund
 • Ostatnie 15 sekund
Szybki sygnał dźwiękowy po wygaśnięciu Opóźnienia wyjścia

Dostępne dla HomeSiren Jeweller z wersjami oprogramowania sprzętowego od 5.60.4.0 do 6.0.0.0 i od 6.56.3.37 lub nowszymi, działającymi z hubami z OS Malevich 2.19 lub nowszym.

Powiadamia użytkownika, że czas Opóźnienia przy wyjściu dobiega końca. Dostępne są 4 opcje do wyboru, kiedy powinien rozpocząć się szybki sygnał dźwiękowy:

 • Nigdy
 • Ostatnie 5 sekund
 • Ostatnie 10 sekund
 • Ostatnie 15 sekund
Sygnał dźwiękowy przy rozbrojeniu
Dzwonek po otwarciu

Po włączeniu tej funkcji syrena emituje 1 do 4 sygnałów dźwiękowych, informując o zadziałaniu czujników magnetycznych w trybie rozbrojenia.

Czym jest Dzwonek
Konfigurowanie Dzwonka

Głośność sygnału dźwiękowego Wybór poziomu głośności syreny w czasie powiadomień o uzbrojeniu/rozbrojeniu, opóźnieniu przy wejściu/wyjściu i otwarciu:

 • Cichy — głośność 80 dB
 • Głośny — głośność 93 dB
 • Bardzo głośny — głośność 100 dB

Poziom głośności został zmierzony w odległości 1 m od syreny

Konfiguracja przetwarzania alarmów czujników

Za pomocą aplikacji Ajax można skonfigurować, które alarmy z czujników mogą aktywować syrenę. Może to pomóc uniknąć sytuacji, gdy system alarmowy powiadomi o alarmie czujnika zalania LeaksProtect lub o alarmie innego urządzenia. Parametr ten jest regulowany w ustawieniach czujnika lub urządzenia:

 1. Zaloguj się w aplikacji Ajax.
 2. Przejdź do karty Urządzenia .
 3. Wybierz czujnik lub urządzenie.
 4. Przejdź do ustawień i ustaw parametry niezbędne do aktywacji syreny.

Ustawianie reakcji na alarm ochrony przed manipulacją

Syrena może reagować na alarm ochrony przed manipulacją urządzeń i czujników. Opcja ta jest domyślnie wyłączona. Należy pamiętać, że element wykrywający manipulację reaguje na otwieranie i zamykanie obudowy, nawet jeśli system nie jest uzbrojony!

Czym jest ochrona przed manipulacją

Aby syrena reagowała na zadziałanie ochrony przed manipulacją, w aplikacji Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz hub i przejdź do jego ustawień .
 3. Wybierz menu Ustawienia systemowe.
 4. Przejdź do Ustawień.
 5. Włącz opcję Alarm głośny, jeśli otwarta jest obudowa hubu lub czujnika.

Ustawienie reakcji na naciśnięcie przycisku alarmowego w aplikacji Ajax

Syrena może reagować na naciśnięcie przycisku alarmowego w aplikacjach Ajax. Należy pamiętać, że przycisk alarmowy może zostać naciśnięty nawet wtedy, gdy system nie jest uzbrojony!

Aby syrena reagowała na naciśnięcie przycisku alarmowego:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz hub i przejdź do jego ustawień .
 3. Wybierz menu Ustawienia systemowe.
 4. Przejdź do Ustawień.
 5. Włącz opcję Alarm głośny, jeśli został naciśnięty przycisk napadowy w aplikacji.

Ustawianie wskazania syreny po alarmie

ajax homesiren

Syrena może informować o alarmach wyzwolonych w uzbrojonym systemie za pomocą sygnalizacji LED.

Funkcja działa następująco:

 1. System rejestruje alarm.
 2. Syrena sygnalizuje alarm (czas trwania i głośność zależą od ustawień).
 3. Dioda LED syreny i zewnętrzna dioda LED (jeśli jest podłączona) migają dwukrotnie (mniej więcej raz na 3 sekundy) do momentu rozbrojenia systemu.

Dzięki tej funkcji użytkownicy systemu oraz przejeżdżające patrole agencji ochrony widzą, że system został uruchomiony.

Wskazanie syreny po alarmie nie działa w przypadku czujników zawsze aktywnych, jeżeli taki czujnik został uruchomiony w rozbrojonym systemie.

Aby włączyć wskazanie syreny po alarmie, w aplikacji Ajax PRO:

1. Przejdź do ustawień syreny:

 • Hub → Ustawienia → Opcje systemowe → Ustawienia sygnalizatorów

2. Określ zdarzenia, o których syreny będą informować dwukrotnym miganiem do chwili rozbrojenia systemu alarmowego:

 • Potwierdzony alarm
 • Niepotwierdzony alarm
 • Otwarcie pokrywy

3. Wybierz syreny, których dotyczy ustawienie. Wróć do menu Ustawienia sygnalizatorów. Ustawione parametry zostaną zapisane.

4. Kliknij Powrót. Wszystkie wartości zostaną zastosowane.

Funkcja jest obsługiwana przez HomeSiren z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 5.55.2 lub nowszej.

Ustawianie określonych alertów dotyczących Anulowania alarmu i Przerwania alarmu

Wybór urządzeń do alertów o Anulowaniu alarmu i Przerwaniu alarmu jest dostępny tylko w aplikacjach Ajax PRO apps. Ustawienia są dostępne dla hubów z oprogramowaniem sprzętowym w wersji OS Malevich 2.19 lub nowszej.

W ustawieniach huba w aplikacjach PRO można wybrać, które urządzenia mają emitować sygnał dźwiękowy w przypadku anulowania alarmu, a które w przypadku przerwania alarmu. Funkcje Powiadomienie o anulowaniu alarmu i Powiadomienie o przerwaniu alarmu są wymagane w systemach, które powinny być zgodne ze standardem ANSI/SIA CP-01-2019.

Aby wybrać urządzenia do powiadamiania o anulowaniu i przerwaniu alarmu w aplikacji Ajax PRO:

 1. Wybierz żądany hub i przejdź do:
  • Ustawienia → Opcje systemowe → Proces uzbrajania/rozbrajania
 2. Upewnij się, że opcja ANSI/SIA CP-01-2019 jest wybrana dla ustawienia Zgodność z normą.
 3. Wybierz urządzenia dla opcji Specjalny alert dotyczący Anulowania alarmu i Specjalny alert dotyczący przerwania alarmu.
 4. Kliknij Powrót, aby zastosować ustawienia.

Funkcje są dostępne dla HomeSiren Jeweller z wersjami oprogramowania sprzętowego od 5.60.4.0 do 6.0.0.0.0 i od 6.56.3.37 lub nowszymi.

Jak ustawić Dzwonek

Dzwonek to sygnał dźwiękowy informujący o zadziałaniu czujników magnetycznych, gdy system jest rozbrojony. Funkcja jest wykorzystywana np. w sklepach do powiadamiania pracowników, że ktoś wszedł do budynku.

Powiadomienia konfiguruje się w dwóch etapach: konfiguracja syren i konfiguracja czujników magnetycznych.

Funkcję tę obsługuje HomeSiren z oprogramowniem sprzętowym w wersji 5.55.1.0 lub nowszej.

Ustawienia syreny

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz syrenę.
 3. Przejdź do ustawień, klikając ikonę kółka zębatego w prawym górnym rogu.
 4. Przejdź do menu Ustawienia sygnału dźwiękowego.
 5. Przewiń w dół i włącz opcję Dzwonek przy otwarciu w kategorii Sygnał dźwiękowy w trybie rozbrojonym.
 6. Ustaw głośność powiadomień. Dostępne są 3 opcje:
  • Cichy (80 dB z odległości 1 m).
  • Głośny (93 dB z odległości 1 m).
  • Bardzo głośny (100 dB z odległości 1 m).

   Podana głośność sygnału dźwiękowego ma zastosowanie również do głośności powiadomień syreny przy uzbrojeniu/rozbrojeniu oraz dla opóźnienia przy wejściu/wyjściu.

 7. Kliknij Powrót, aby zapisać ustawienia.
 8. Powtórz kroki 2-7 dla innych syren, dla których chcesz włączyć powiadomienia.

Ustawienia czujników

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz czujnik.
 3. Przejdź do ustawień, klikając ikonę kółka zębatego w prawym górnym rogu.
 4. Przejdź do menu Ustawienia dzwonka.
 5. Wybierz zdarzenia, o których ma powiadamiać syrena:
  • Otwarcie drzwi lub okna.
  • Otwarty styk zewnętrzny (dostępne, jeśli włączono opcję Zewnętrzny styk).
 6. Wybierz dźwięk dzwonka: 1 do 4 krótkich sygnałów dźwiękowych. Po wybraniu opcji aplikacja Ajax odtworzy dźwięk.
 7. Kliknij Powrót, aby zapisać ustawienia.
 8. Powtórz kroki 2-7 dla innych czujników, dla których chcesz włączyć powiadomienia.

Wskazanie

Zdarzenie Wskazanie
Alarm Emituje sygnał dźwiękowy (czas trwania zależy od ustawień), a ramka LED miga na czerwono
W uzbrojonym systemie wykryto alarm (jeśli włączona jest sygnalizacja po alarmie)

Dioda LED syreny i zewnętrzna dioda LED (jeśli jest podłączona) migają dwukrotnie (raz na 3 sekundy) do momentu rozbrojenia systemu.

Sygnalizacja włącza się po całkowitym odtworzeniu przez syrenę sygnału alarmowego skonfigurowanego w ustawieniach

Włącz urządzenie Dioda LED zapala się raz
Wyłączanie urządzenia Ramka LED świeci się przez 1 sekundę, a następnie miga trzy razy.
Nieudana rejestracja Dioda LED zapala się i gaśnie, a syrena wyłącza się
System alarmowy jest ustawiony w trybie uzbrojenia
(jeśli włączono sygnalizację)
Jedno mignięcie diody LED i krótki sygnał dźwiękowy
System alarmowy jest rozbrojony
(jeśli wskazanie jest włączone)
Dwa mignięcia diody LED i dwa krótkie sygnały dźwiękowe
Syrena jest w trybie uzbrojonym
(jeśli wskazanie jest włączone)
LED zapala się na krótko co 3 sekundy
Niski poziom baterii Dioda LED płynnie zapala się i gaśnie w momencie uzbrajania lub rozbrajania systemu (jeśli wskazanie jest włączone), zadziałania zabezpieczenia przed manipulacją lub alarmu

Testy działania

System Ajax umożliwia przeprowadzanie testów sprawdzających działanie podłączonych urządzeń.

Testy nie rozpoczynają się od razu, ale w ciągu 36 sekund (przy standardowych ustawieniach). Czas rozpoczęcia testu zależy od ustawień okresu skanowania czujnika (sekcja „Jeweller” w ustawieniach huba).

Test poziomu głośności

Test siły sygnału Jeweller

Test tłumienia

Zainstaluj syrenę

Od lokalizacji HomeSiren zależy jej oddalenie od huba oraz obecność przeszkód pomiędzy urządzeniami, utrudniających transmisję sygnału radiowego i rozchodzenie się dźwięku: ściany, podłogi, obiekty o dużych rozmiarach znajdujące się w pomieszczeniu.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Sprawdź poziom sygnału Jeweller w miejscu instalacji.

Zasięg komunikacji wynosi do 2000 metrów w terenie pozbawionym przeszkód. Należy wziąć to pod uwagę przy wyborze miejsca instalacji HomeSiren.

Przy poziomie sygnału wynoszącym jedną kreskę nie gwarantujemy stabilnego działania systemu alarmowego. Podejmij niezbędne działania w celu poprawy jakości sygnału! Spróbuj przenieść urządzenie — zmiana położenia nawet o 20 cm może znacznie poprawić odbiór sygnału.

Jeśli poziom sygnału jest nadal niski lub niestabilny po zmianie położenia, użyj podwajacza zasięgu sygnału radiowego.

Zalecana wysokość montażu wynosi 2,5 metra lub więcej. W przypadku włamania utrudni to intruzom dostęp do urządzenia.

Proces instalacji

 1. Przymocuj SmartBracket do powierzchni za pomocą dołączonych wkrętów. Jeśli używasz innych elementów mocujących, upewnij się, że nie uszkodzą one ani nie zdeformują uchwytu.

  Dwustronna taśma klejąca może być stosowana tylko do tymczasowego zamocowania syreny. Taśma z czasem wyschnie, co może spowodować upadek i uszkodzenie urządzenia.

 2. Umieść syrenę w uchwycie SmartBracket i obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Podczas montażu w uchwycie montażowym nastąpi uaktywnienie zabezpieczenia przed manipulacją i syrena mignie diodą LED.

Jeżeli po zainstalowaniu w SmartBracket wskaźnik świetlny syreny nie działa, należy sprawdzić tryb zabezpieczenia przed manipulacją w aplikacji Ajax Security System, a następnie dokładność mocowania urządzenia w uchwycie.

W przypadku jakiejkolwiek próby demontażu syreny użytkownik otrzyma powiadomienie.

Nie instaluj syreny:

 1. poza pomieszczeniem (na zewnątrz)
 2. w miejscach, gdzie sygnał dźwiękowy będzie tłumiony (wewnątrz mebli, za grubymi zasłonami itp.)
 3. w pobliżu metalowych przedmiotów lub luster powodujących tłumienie i ekranowanie sygnału
 4. wewnątrz pomieszczeń, w których temperatura i wilgotność przekraczają dopuszczalny zakres
 5. mniej niż 1 m od huba.

Podłączenie zewnętrznej diody LED

Zewnętrzna dioda LED podłączona do HomeSiren jest sparowana z diodą LED urządzenia i powtarza wszystkie jej wskazania.

Do podłączenia należy użyć styku znajdującego się z tyłu obudowy syreny, zwracając uwgę na polaryzację podczas podłączania. Czarny przewód zaciskowy — styk „+”.

Zasilanie gniazda zewnętrzne: 3 V, 10 mA.

Konserwacja i wymiana baterii breloka

Należy regularnie sprawdzać sprawność działania HomeSiren.

Na bieżąco czyść obudowę syreny z kurzu, pajęczyn i innych zanieczyszczeń. Używaj miękkiej, suchej chusteczki odpowiedniej do konserwacji sprzętu.

Do czyszczenia syreny nie należy stosować substancji zawierających alkohol, aceton, benzynę i inne aktywne rozpuszczalniki.

Baterie zainstalowane w syrenie zapewniają do 5 lat autonomicznej pracy (przy częstotliwości odpytywania przez hub wynoszącej 1 minutę) lub co najmniej 6 godzin sygnalizacji dźwiękowej. W przypadku rozładowania baterii system alarmowy wyśle odpowiednie powiadomienia, a dioda LED płynnie zaświeci się i zgaśnie po włączeniu trybu uzbrojenia.

Jak długo urządzenia Ajax działają na bateriach i co ma na to wpływ

Wymiana baterii

Pełny zestaw

 1. HomeSiren
 2. Uchwyt montażowy SmartBracket
 3. Baterie CR123A (zainstalowane) — 2 szt.
 4. Zacisk przyłączeniowy LED
 5. Zestaw instalacyjny
 6. Krótka instrukcja

Gwarancja

Gwarancja na produkty Limited Liability Company „Ajax Systems Manufacturing” jest ważna przez 2 lata od daty zakupu. Zainstalowana bateria nie jest objęta gwarancją.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zalecamy najpierw skontaktować się z naszym działem wsparcia, ponieważ problemy techniczne można rozwiązać zdalnie w połowie przypadków!

Wsparcie techniczne: [email protected]

Potrzebujesz pomocy?

W tej sekcji znajdziesz szczegółowe instrukcje i filmy edukacyjne na temat wszystkich funkcji systemu Ajax. A jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty technicznego, jesteśmy dostępni non stop (24/7).

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: