Gebruikershandleiding van KeyPad Plus

Bijgewerkt op

KeyPad Plus is een draadloos touch-bediendeel voor het beheer van het Ajax-systeem met versleutelde contactloze kaarten en afstandsbedieningen. Ontworpen voor installatie binnen. Ondersteunt een “stil alarm” bij het invoeren van de dwangcode.

Beheert de beveiligingsmodi met wachtwoorden en kaarten of sleutelhanger. Geeft de huidige beveiligingsmodus aan met een ledlampje.

Het bediendeel werkt alleen met Hub Plus, Hub 2, Hub Hybrid en Hub 2 Plus die draaien op OS Malevich 2.11 en nieuwer. Verbinding met Hub en de integratiemodules van ocBridge Plus en uartBridge wordt niet ondersteund!

Het bediendeel werkt als onderdeel van het Ajax-systeem door verbinding te maken met de hub via het beveiligde radiocommunicatieprotocol van Jeweller. Het communicatiebereik is 1700 meter zonder obstakels. De voorgeïnstalleerde batterij gaat tot 4,5 jaar mee.

Functionele elementen

 1. Indicator voor de ingeschakelde modus
 2. Indicator voor de uitgeschakelde modus
 3. Indicator voor Deelinschakeling
 4. Indicator voor de storingsmodus
 5. Pass/Tag lezen
 6. Houder met numerieke aanraakknoppen
 7. Functie-knop
 8. Reset-knop
 9. Inschakel-knop
 10. Uitschakel-knop
 11. Deelinschakeling-knop
 12. Montagepaneel van SmartBracket (schuif het paneel naar beneden om het te verwijderen)

  Trek het geperforeerde deel van de houder niet af. Het is nodig om de sabotagedetector te activeren indien er geprobeerd wordt het bediendeel uit elkaar te halen.

 13. Aan/uit-knop
 14. Sabotageknop
 15. QR-code van KeyPad

Werkingsprincipe

KeyPad Plus schakelt de beveiliging van de hele faciliteit of van afzonderlijke groepen in en uit en zorgt dat Deelinschakeling geactiveerd kan worden. U kunt de beveiligingsmodi met KeyPad Plus bedienen met:

 1. Codes. Het bediendeel ondersteunt algemene en persoonlijke codes, en ook het inschakelen zonder een wachtwoord in te voeren.
 2. Kaarten of sleutelhangers. U kunt tag-sleutelhangers en Pass-kaarten op het systeem aansluiten. KeyPad Plus gebruikt de DESFire®-technologie om gebruikers snel en veilig te identificeren. DESFire® is gebaseerd op de internationale norm ISO 14443 en combineert 128-bits versleuteling en beveiliging tegen kopiëren.

KeyPad ondersteunt de volgende code-types:

 • Bediendeelcode: algemene code die is ingesteld voor het bediendeel. Indien gebruikt, worden alle gebeurtenissen afgeleverd in de Ajax-apps namens de KeyPad.
 • Gebruikerscode: persoonlijke code die is ingesteld voor gebruikers die zijn verbonden met de hub. Indien gebruikt, worden alle gebeurtenissen afgeleverd in de Ajax-apps namens de gebruiker.
 • Bediendeel toegangscodes: ingesteld voor een persoon die niet is geregistreerd in het systeem. Indien gebruikt, worden alle gebeurtenissen afgeleverd in de Ajax-apps met de naam die is gekoppeld aan deze code.
 • De RT-code is een toegangscode voor het responsteam (RT) die na het alarm wordt geactiveerd en geldig is voor een bepaalde periode. Wanneer de code wordt geactiveerd en gebruikt, worden gebeurtenissen verzonden naar de Ajax-apps met een titel die gekoppeld is aan deze code.

Het aantal persoonlijke, toegangs- en RT-codes is afhankelijk van het hubmodel.

Voordat u een code invoert of Tag/Pass gebruikt, moet u KeyPad Plus activeren (“wakker maken”) door met uw hand van boven naar beneden over het aanraakpaneel te glijden. Wanneer het geactiveerd is, wordt de achtergrondverlichting van de knoppen ingeschakeld en geeft het bediendeel een pieptoon.

KeyPad Plus is voorzien van led-indicatoren die de huidige beveiligingsmodus en storingen van het bediendeel (indien aanwezig) aangeven. De beveiligingsstatus wordt alleen weergegeven wanneer het bediendeel actief is (de achtergrondverlichting van het apparaat is aan).

U kunt KeyPad Plus gebruiken zonder omgevingsverlichting, want het bediendeel heeft achtergrondverlichting. Wanneer u de knoppen indrukt, hoort u een geluidssignaal. De helderheid van de achtergrondverlichting en het volume van het bediendeel zijn instelbaar in de instellingen. Als u het bediendeel vier seconden lang niet aanraakt, vermindert KeyPad Plus de helderheid van de achtergrondverlichting. Acht seconden later gaat hij in de energiebesparende modus en schakelt het display uit.

De achtergrondverlichting gaat aan op een minimumniveau als de batterijen leeg zijn, ongeacht de instellingen.

Functieknop

KeyPad Plus heeft een functieknop die in 3 modi werkt:

 • Uit: de knop is uitgeschakeld en er gebeurt niets nadat hij ingedrukt is.
 • Alarm: nadat de functieknop is ingedrukt, stuurt het systeem een alarm naar de meldkamer van het beveiligingsbedrijf en naar alle gebruikers.
 • Gekoppeld brandalarm dempen: nadat de functieknop is ingedrukt, schakelt het systeem het alarm van Ajax-branddetectoren uit. Alleen beschikbaar als een Gekoppeld FireProtect-alarm is ingeschakeld (Hub → Instellingen → Service → Instellingen van branddetectoren)

Meer informatie

Dwangcode

KeyPad Plus ondersteunt dwangcodes. Hiermee kunt u de uitschakeling van het alarm simuleren. De Ajax-app en sirenes die in de faciliteit geïnstalleerd zijn, zullen u in dit geval niet verraden, maar het beveiligingsbedrijf en de andere gebruikers van het beveiligingssysteem worden wel gewaarschuwd over het incident.

Meer informatie

Inschakelen in twee fasen

KeyPad Plus kan deelnemen aan tweefasige inschakeling, maar kan niet als tweede-fase-apparaat gebruikt worden. De tweefasige inschakelprocedure met Tag of Pass is vergelijkbaar met de inschakeling met een persoonlijk of gemeenschappelijk code op het bediendeel.

Meer informatie

Gebeurtenis verzenden naar de meldkamer

Het Ajax-systeem kan verbinding maken met de meldkamer en gebeurtenissen en alarmen doorsturen naar de meldkamer van het beveiligingsbedrijf in de volgende formaten: SurGard (Contact ID), SIA (DC-09), ADEMCO 685 en andere eigen protocollen. Een volledige lijst met ondersteunde protocollen is hier beschikbaar. Het apparaat-id en het loopnummer (zone) vindt u bij de statussen.

Verbinding via Jeweller

KeyPad Plus is niet compatibel met Hub, beveiligingscentrales van derden en de integratiemodules ocBridge Plus en uartBridge.

Voordat u de verbinding start

 1. Installeer de Ajax-app en maak een account aan. Voeg een hub toe en maak ten minste één ruimte.
 2. Zorg dat de hub aanstaat en toegang heeft tot het internet (via een ethernetkabel, wifi en/of een mobiel netwerk). Dit kunt u doen door de Ajax-app te openen of door naar het hub-logo op het voorpaneel te kijken. Het lampje licht wit of groen op als de hub verbonden is met het netwerk.
 3. Zorg dat de hub niet in de ingeschakelde modus staat en geen updates start door de status in de app te controleren.

Alleen een gebruiker of een PRO met volledige beheerdersrechten kan een apparaat toevoegen aan de hub.

Verbinding maken met KeyPad Plus

 1. Open de Ajax-app. Indien uw account toegang geeft tot meerdere hubs, selecteer dan de hub die u wilt verbinden met KeyPad Plus.
 2. Ga naar het menu Apparaten en klik op Apparaat toevoegen.
 3. Geef het bediendeel een naam, scan of voer de QR-code in (die op de verpakking en onder de SmartBracket-bevestiging staat) en kies een kamer.
 4. Klik op Toevoegen. Het aftellen begint dan.
 5. Zet het bediendeel aan door de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt te houden. Zodra KeyPad Plus is aangesloten, verschijnt het in de apparaatlijst van de hub in de app. Als u verbinding wilt maken, plaatst u het bediendeel in dezelfde beschermde faciliteit als het systeem (binnen het dekkingsgebied van het radionetwerk van de hub). Als de verbinding wordt verbroken, probeer het dan na 10 seconden opnieuw.

Het bediendeel werkt alleen met één hub. Als KeyPad Plus is verbonden met een nieuwe hub, stopt het apparaat met het verzenden van opdrachten naar de oude hub. KeyPad Plus wordt niet verwijderd uit de apparatenlijst van de oude hub, als die wordt toegevoegd aan een nieuwe hub. Dit moet handmatig gedaan worden via de Ajax-app.

Als het bediendeel er niet in slaagt verbinding te maken met de hub, schakelt KeyPad Plus 6 seconden nadat hij is aangezet automatisch uit. U hoeft het apparaat dus niet uit te zetten om de verbinding opnieuw te proberen.

Het bijwerken van de statussen van de apparaten in de lijst is afhankelijk van de Jeweller-instellingen. De standaardwaarde is 36 seconden.

Pictogrammen

De pictogrammen stellen enkele statussen van KeyPad Plus voor. U kunt ze vinden bij het tabblad Apparaten in de Ajax-app.

Pictogram Waarde
Signaalsterkte van Jeweller: geeft de signaalsterkte weer tussen de hub of de signaalversterker en KeyPad Plus
Laadniveau van de batterij van KeyPad Plus
KeyPad Plus werkt via een ReX-radiosignaalversterker

De statusmeldingen van de KeyPad Plus-behuizing zijn uitgeschakeld

Meer informatie

KeyPad Plus is niet actief

Meer informatie

Pass/Tag-lezer is ingeschakeld in de instellingen van KeyPad Plus
Pass/Tag-lezer is uitgeschakeld in de instellingen van KeyPad Plus

Statussen

Het statusscherm bevat informatie over het apparaat en de bedrijfsparameters. De statussen van KeyPad Plus vindt u in de Ajax-app:

 1. Ga naar het tabblad Apparaten .
 2. Selecteer KeyPad Plus uit de lijst.
Parameter Waarde
Storing

Door op te drukken opent u de storingslijst van KeyPad Plus.

Het veld wordt alleen weergegeven als er een storing is gedetecteerd.

Temperatuur

Temperatuur van het bediendeel. Het wordt gemeten op de processor en verandert geleidelijk.

Toegestane afwijking in de waarde tussen de app en de kamertemperatuur: 2°C.

De waarde wordt bijgewerkt zodra het apparaat een temperatuurwijziging van minstens 2 °C signaleert.

U kunt een scenario op basis van temperatuur configureren om zo automatiseringsapparaten te besturen.

Meer informatie

Jeweller signaalsterkte

De signaalsterkte van Jeweller tussen de hub (of een ReX-signaalversterker) en het bediendeel.

Aanbevolen waardes: 2-3 streepjes.

Verbinding via Jeweller Verbindingsstatus tussen de hub of signaalversterker en het bediendeel:

 • Online — het bediendeel is online.
 • Offline — geen verbinding met het bediendeel.
Batterijlading De batterijlading van het apparaat. Twee statussen zijn beschikbaar:

 • OK.
 • Batterij bijna leeg.

Als de batterijen leeg zijn, ontvangen de Ajax-apps en het beveiligingsbedrijf de juiste waarschuwing.

Na de melding over een laag batterijniveau, kan het bediendeel nog tot 2 maanden werken.

Weergave van batterijniveau in de Ajax-apps

Deksel De status van de sabotagebeveiliging van het apparaat die reageert op loskoppeling of beschadiging van de behuizing:

 • Geopend.
 • Gesloten.

Wat is een sabotagebeveiliging?

Werkt via *naam van de signaalversterker*

Geeft de status van het gebruik van de ReX-signaalversterker weer.

Het veld wordt niet weergegeven als het bediendeel rechtstreeks met een hub werkt.

Pass/Tag lezen Geeft weer of de lezer van de kaart en sleutelhanger ingeschakeld is.
Eenvoudige aanpassing van de ingeschakelde modus/Eenvoudig beheer van de toegewezen groep Geeft weer of de beveiligingsmodus al dan niet kan worden omgeschakeld met Pass of Tag en zonder bevestiging met de bedieningsknoppen , ,
Permanente deactivering Geeft de status van het apparaat weer:

 • Nee — het apparaat werkt normaal en verzendt alle gebeurtenissen.
 • Alleen deksel — de beheerder van de hub heeft de meldingen over het openen van de behuizing uitgeschakeld.
 • Volledig — de beheerder van de hub heeft het bediendeel volledig van het systeem uitgesloten. Het apparaat voert geen systeemopdrachten uit en meldt geen alarmen of andere gebeurtenissen.

Meer informatie

Eenmalige deactivering Geeft de status van de eenmalige deactiveringsfunctie van het bediendeel weer:

 • Nee — het bediendeel werkt in de normale modus.
 • Alleen deksel — meldingen op het bediendeel bij activatie van de sabotagebeveiliging zijn uitgeschakeld tot de eerste keer dat het wordt uitgeschakeld.
 • Volledig — Het bediendeel is volledig uitgesloten van de werking van het systeem. Het voert geen systeemopdrachten uit en meldt geen alarmen of andere gebeurtenissen.

Meer informatie

Firmware Firmwareversie van KeyPad Plus.
Apparaat-ID Identificatiemiddel van het apparaat.
Apparaat nr. Nummer van de apparaatloop (zone).

Instellingen

U kunt KeyPad Plus configureren in de Ajax-app:

 1. Ga naar het tabblad Apparaten .
 2. Selecteer KeyPad Plus uit de lijst.
 3. Ga naar Instellingen door op het tandwieltje te klikken .

Als u de instellingen wilt doorvoeren na de aanpassing, klikt u op de Terug-knop

Parameter Waarde
Naam

Naam van het apparaat. Wordt getoond in de lijst van hub-apparaten, sms’jes en notificaties in het eventlog.

Als u de naam van het apparaat wilt aanpassen, klikt u op het pictogram van het potloodje .

De naam kan uit maximaal 12 cyrillische tekens of 24 Latijnse tekens bestaan.

Ruimte De virtuele ruimte selecteren waaraan KeyPad Plus is toegewezen. De naam van de ruimte wordt weergegeven in de tekst van het sms’je en in de meldingen in de eventlog.
Groepsbeheer

Kies de beveiligingsgroep die door het apparaat wordt bestuurd. U kunt alle groepen selecteren of eentje.

Het veld wordt weergegeven als de Groepsmodus ingeschakeld is.

Bediendeelcode Kiezen van de verificatiemethode voor het in- en uitschakelen

 • Alleen bediendeelcodes.
 • Alleen gebruikerscodes.
 • Codes voor bediendeel en gebruikers.

Als u de toegangscodes wilt activeren die ingesteld zijn voor mensen die niet geregistreerd zijn in het systeem, selecteert u de opties op het bediendeel: alleen bediendeelcodes of bediendeelcodes en voor gebruikers

Bediendeelcode Keuze van een algemene code voor de beveiligingscontrole. Bevat 4 tot 6 cijfers.
Dwangcode

Een gemeenschappelijke dwangcode instellen voor een stil alarm. Bevat 4 tot 6 cijfers.

Meer informatie

Functieknop De functie van de *-knop kiezen (functieknop):

 • Uit — de functieknop is uitgeschakeld en voert geen opdrachten uit wanneer erop wordt gedrukt.
 • Alarm — nadat de functieknop is ingedrukt, stuurt het systeem een alarm naar de meldkamer en naar alle gebruikers.
 • Gekoppeld brandalarm dempen — bij het indrukken wordt het alarm van Ajax-branddetectoren gedempt. Alleen beschikbaar als een Gekoppeld FireProtect-alarm is ingeschakeld.

Meer informatie

Inschakelen zonder code Met deze optie kunt u het systeem inschakelen zonder een code in te voeren. Als u dit wilt doen, klikt u op de knop Inschakelen of Deelinschakeling.
Ongeautoriseerde toegang Auto-lock

Indien actief, wordt het bediendeel gedurende de vooraf ingestelde tijd vergrendeld als er een onjuiste code wordt ingevoerd, of als er binnen 1 minuut meer dan 3 keer achter elkaar niet-geverifieerde kaarten/sleutelhangers worden gebruikt.

Gedurende deze tijd is het niet mogelijk het systeem via het bediendeel uit te schakelen. U kunt het bediendeel ontgrendelen via de Ajax-app.

Auto-lock-tijd (min) De periode voor vergrendeling van het bediendeel kiezen na verkeerde codepogingen:

 • 3 minuten.
 • 5 minuten.
 • 10 minuten.
 • 20 minuten.
 • 30 minuten.
 • 60 minuten.
 • 90 minuten.
 • 180 minuten.
Helderheid

Selecteer de helderheid van de achtergrondverlichting van de knoppen van het bediendeel. De achtergrondverlichting werkt alleen wanneer het bediendeel actief is.

Deze optie heeft geen invloed op het helderheidsniveau van de indicatoren van de pass-/tag-lezer en de beveiligingsmodi.

Volume van knoppen Keuze van het volumeniveau van de knoppen bij indrukken.
Pass/Tag lezen Indien ingeschakeld, kan de beveiligingsmodus bediend worden met de apparaten met Pass- en Tag-toegang.
Autorisatiebevestiging met een toegangscode

Indien ingeschakeld, moet de actie met een gebruikers- of bediendeelcode worden bevestigd om toegangsapparaten te gebruiken om voor systeemautorisatie. Beschikbaar als de optie Pass/Tag lezen is ingeschakeld.

Deze instelling wordt ondersteund wanneer KeyPad Plus Jeweller is aangesloten op hubs met firmwareversie OS Malevich 2.20 of hoger.

Bevestigingstijd

Selecteer het maximale tijdsbestek waarin autorisatie moet worden bevestigd met een wachtwoord na bevestiging van toegangsapparaten. Beschikbaar als de optie Autorisatiebevestiging met een toegangscode is ingeschakeld.

Deze instelling wordt ondersteund wanneer KeyPad Plus Jeweller is aangesloten op hubs met firmwareversie OS Malevich 2.21 of hoger.

Eenvoudige aanpassing van de ingeschakelde modus/Eenvoudig beheer van de toegewezen groep

Als het ingeschakeld is, is voor het veranderen van de beveiligingsmodus met de Tag en Pass geen bevestiging nodig door op de knop Uitschakelen, Inschakelen of Deelinschakeling te drukken. De beveiligingsmodus wordt automatisch omgeschakeld.

De optie is beschikbaar als de Pass/Tag-lezer is ingeschakeld in de instellingen van het bediendeel.

Als de groepsmodus geactiveerd is, is de optie beschikbaar wanneer het bediendeel aan een bepaalde groep is toegewezen: het veld Groepsbeheer in de instellingen van het bediendeel.

Meer informatie

Inschakelen zonder code Met deze optie kunt u het systeem inschakelen zonder een code in te voeren. Klik hiervoor op de knop Inschakelen of Deelinschakeling.
Waarschuwing met een sirene als de paniekknop wordt ingedrukt Het veld wordt weergegeven als de Alarm-optie geselecteerd is voor de functieknop.

Als de optie is ingeschakeld, geven de sirenes die verbonden zijn met het beveiligingssysteem een waarschuwing als de *-knop (functieknop) wordt ingedrukt.

Jeweller-signaalsterktetest Schakelt het bediendeel naar de testmodus voor de signaalsterkte van Jeweller.

Meer informatie

Signaaldempingstest Schakelt het bediendeel naar de modus voor de dempingstest.

Meer informatie

Pass/Tag Reset Maakt het mogelijk om alle hubs die verbonden zijn aan de Tag of Pass uit het geheugen van het apparaat te wissen.

Meer informatie

Permanente deactivering Hiermee kan de gebruiker het apparaat uitschakelen zonder het uit het systeem te verwijderen. Er zijn drie opties beschikbaar:

 • Nee — het apparaat werkt normaal en verzendt alle gebeurtenissen.
 • Volledig — het apparaat zal geen systeemopdrachten uitvoeren of deelnemen aan automatiseringsscenario’s en het systeem zal alarmen en andere meldingen van het apparaat negeren.
 • Alleen deksel — het systeem negeert alleen meldingen over de activering van de sabotageknop van het apparaat.

Meer informatie

Eenmalige deactivering Geeft de status van de eenmalige deactiveringsfunctie van het bediendeel weer:

 • Nee — het bediendeel werkt in de normale modus.
 • Alleen deksel — meldingen op het bediendeel bij activatie van de sabotagebeveiliging zijn uitgeschakeld tot de eerste keer dat het wordt uitgeschakeld.
 • Volledig — Het bediendeel is volledig uitgesloten van de werking van het systeem. Het voert geen systeemopdrachten uit en meldt geen alarmen of andere gebeurtenissen.

Meer informatie

Gebruikershandleiding Opent de Gebruikershandleiding van KeyPad Plus in de Ajax-app.
Apparaat ontkoppelen Koppelt KeyPad Plus los van de hub en wist de instellingen.

Vertragingen bij binnenkomst en vertrek worden ingesteld in de overeenkomstige detectorinstellingen en niet in de instellingen van het bediendeel.

Meer informatie over de vertragingen bij binnenkomst en vertrek

Codes instellen

Via het Ajax-systeem kunt u een code instellen voor het bediendeel en ook persoonlijke codes voor gebruikers die aan de hub zijn toegevoegd.

Met de OS Malevich 2.13.1-update hebben we ook de mogelijkheid toegevoegd om een toegangscode te maken voor mensen die niet verbonden zijn met de hub. Dit is bijvoorbeeld handig om een schoonmaakbedrijf toegang te geven tot het beveiligingsbeheer.

Met de OS Malevich 2.17 update zijn codes voor responsteams beschikbaar. De RT-codes worden geactiveerd na het alarm en zijn geldig voor een bepaalde periode. Bekijk hieronder hoe u elk type code kunt instellen en gebruiken.

Als u een code voor het bediendeel wilt instellen

 1. Ga naar de instellingen van het bediendeel.
 2. Selecteer Bediendeelcode.
 3. Stel de gewenste bediendeelcode in.

Als u het dwangcode voor het bediendeel wilt instellen

 1. Ga naar de instellingen van KeyPad Plus.
 2. Selecteer Dwangcode.
 3. Stel het gewenste paniek wachtwoord voor het bediendeel in.

Als u een persoonlijk code wilt instellen in de Ajax-app:

 1. Ga naar de profielinstellingen van de gebruiker (HubInstellingen GebruikersUw profielinstellingen).
 2. Selecteer Instellingen van toegangscode (Gebruikers-id is ook zichtbaar in dit menu).
 3. Stel de Gebruikerscode en de Dwangcode in.

Elke gebruiker stelt individueel een persoonlijke code in. De beheerder kan niet voor alle gebruikers een code instellen.

Zo stelt u een toegangscode in het systeem in voor een niet-geregistreerd persoon

 1. Ga naar de hubinstellingen (HubInstellingen ).
 2. Selecteer Bedendeel toegangscodes.
 3. Stel de naam en toegangscode in.

Als u een dwangcodewilt instellen, de instellingen voor groepen, deelinschakeling of een code-ID wilt veranderen, of tijdelijk deze code wilt uitschakelen of verwijderen, selecteer deze dan in de lijst en breng de wijzigingen aan.

Een PRO of een gebruiker met beheerdersrechten kan een toegangscode instellen of de instellingen ervan wijzigen. Deze functie wordt ondersteund door hubs met OS Malevich 2.13.1 en hoger. Toegangscodes worden niet ondersteund door het bedieningspaneel van de hub.

De RT-code instellen

Alleen een PRO met de rechten om het systeem te configureren kan de RT-codes aanmaken en configureren in de Ajax PRO-apps. Meer informatie over het configureren van deze functie vindt u in dit artikel.

De RT-codes worden ondersteund door hubs (behalve het Hub-model) met OS Malevich 2.17 en hoger.

Kaarten en sleutelhangers toevoegen

KeyPad Plus werkt met Tag-sleutelhangers, Pass-kaarten, kaarten van derden en sleutelhangers die gebruikmaken van de DESFire®-technologie.

Voordat u apparaten van derden toevoegt die DESFire® ondersteunen, moet u ervoor zorgen dat er voldoende geheugen beschikbaar is voor het nieuwe bediendeel. Het apparaat van derden moet bij voorkeur vooraf geformatteerd zijn.

Het maximum aantal aangesloten kaarten/sleutelhangers hangt af van het hubmodel. Tegelijkertijd hebben de verbonden kaarten en sleutelhangers geen invloed op de totale limiet van de apparaten op de hub.

Hubmodel Aantal apparaten met Tag of Pass
Hub Plus 99
Hub 2 50
Hub 2 Plus 200
Hub Hybrid 50

De procedure voor het aansluiten van Tag-sleutelhangers, Pass-kaarten, en apparaten van derden is hetzelfde. Bekijk hier de instructies voor het aansluiten.

Beveiliging via codes beheren

U kunt de Deelinschakeling, beveiliging van de hele locatie of afzonderlijke groepen regelen met behulp van algemene, persoonlijke, RT-, en toegangscodes (geconfigureerd door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten). Met het bediendeel kunt u wachtwoorden van 4 tot 6 cijfers gebruiken..Verkeerd ingevoerde nummers kunnen worden gewist met de -knop.

Als er een persoonlijke code wordt gebruikt, wordt de naam van de gebruiker die het systeem heeft in- of uitgeschakeld, weergegeven bij de meldingen en in de eventlog van de hub. Als er een gemeenschappelijke code wordt gebruikt, wordt de naam van de gebruiker die de beveiligingsmodus heeft gewijzigd, niet weergegeven.

Bediendeel toegangscodes worden ondersteund door hubs (behalve het Hub-model) met OS Malevich 2.13.1 en hoger.

De RT-codes worden ondersteund door hubs (behalve het Hub-model) met OS Malevich 2.17 en hoger.

Inschakelen met een persoonlijke code

De gebruikersnaam wordt weergegeven in de meldingen en gebeurtenissen feed

Inschakelen met een algemene code

De naam van het apparaat wordt weergegeven in de meldingen en gebeurtenissen feed

KeyPad Plus wordt vergrendeld voor de tijd die in de instellingen wordt aangegeven, als er binnen 1 minuut drie keer achter elkaar een onjuist wachtwoord wordt ingevoerd. De overeenkomstige meldingen worden naar de gebruikers en naar de meldkamer van het beveiligingsbedrijf gestuurd. Een gebruiker of PRO met beheerdersrechten kan het bediendeel ontgrendelen in de Ajax-app.

De beveiliging van het object via een algemene code regelen

 1. Activeer het bediendeel door er met uw hand over te vegen. Plaats de Tag of Pas voor de lezer van het bediendeel als de functie Autorisatiebevestiging met een toegangscode is geactiveerd.
 2. Voer de algemene code in.
 3. Druk op de knop voor inschakelen /uitschakelen /Deelinschakeling .

Bijvoorbeeld: 1234 →

Beheer van groepsbeveiliging met een algemene code

 1. Activeer het bediendeel door er met uw hand over te vegen. Plaats de Tag of Pas voor de lezer van het bediendeel als de functie Autorisatiebevestiging met een toegangscode is geactiveerd.
 2. Voer het algemene code in.
 3. Druk op de * (Functieknop).
 4. Voer het groeps-id in.
 5. Druk de knop voor inschakelen /uitschakelen /Deelinschakeling in.

Bijvoorbeeld: 1234 → * → 2 →

Wat is het groeps-id?

Als er een beveiligingsgroep is toegewezen aan KeyPad Plus (in het veld van Groepsbeheer in de instellingen van het bediendeel), hoeft u het groeps-id niet in te voeren. Als u de beveiligingsmodus van deze groep wilt beheren, volstaat het om een algemene of persoonlijke code in te voeren.

Als er een groep is toegewezen aan KeyPad Plus, kunt u Deelinschakeling niet beheren met een algemene code. In dit geval kan Deelinschakeling alleen worden beheerd met een persoonlijk code als de gebruiker de juiste rechten heeft.

Toegangsrechten in het Ajax-systeem

Veiligheidsbeheer van de faciliteit met een persoonlijke code

 1. Activeer het bediendeel door er met uw hand over te vegen. Plaats de Tag of Pas voor de lezer van het bediendeel als de functie Autorisatiebevestiging met een toegangscode is geactiveerd.
 2. Voer het gebruikers-id in.
 3. Druk op de * (Functieknop).
 4. Voer uw persoonlijke code in.
 5. Druk de knop voor inschakelen /uitschakelen /Deelinschakeling in.

Bijvoorbeeld: 2 → * → 1234 →

Wat is het gebruikers-id?

Beheer van groepsbeveiliging met een persoonlijke code

 1. Activeer het bediendeel door er met uw hand over te vegen. Plaats de Tag of Pas voor de lezer van het bediendeel als de functie Autorisatiebevestiging met een toegangscode is geactiveerd.
 2. Voer het gebruikers-id in.
 3. Druk op de * (Functieknop).
 4. Voer uw persoonlijke code in.
 5. Druk op de * (Functieknop).
 6. Voer het groeps-id in.
 7. Druk de knop voor inschakelen /uitschakelen /Deelinschakeling in.

Bijvoorbeeld: 2 → * → 1234 → * → 5 →

Als er een groep is toegewezen aan KeyPad Plus (in het veld van Groepsbeheer in de instellingen van het bediendeel), hoeft u het groeps-id niet in te voeren. Als u de beveiligingsmodus van deze groep wilt beheren, volstaat het om een persoonlijke code in te voeren.

Wat is het groeps-ID

Wat is het gebruikers-ID

Beveiligingscontrole van het hele object met behulp van een toegangscode

Vul de toegangscode in en druk op de knop voor inschakelen / uitschakelen / Deelinschakeling activeren .

Bijvoorbeeld: 1234 →

Beveiligingsbeheer van de groep met behulp van een toegangscode

Voer de toegangscode in, druk op het *asterisk-icoon*, voer het groeps-ID in en druk op de knop voor inschakelen / uitschakelen / Deelinschakeling activeren .

Bijvoorbeeld: 1234 → *ster* → 2 →

Wat is het groeps-ID

Een geheime code gebruiken

Met een geheime code kunt u de uitschakeling van het alarm simuleren. De Ajax-app en sirenes die in de faciliteit geïnstalleerd zijn, zullen de gebruiker in dit geval niet verraden, maar het beveiligingsbedrijf en de andere gebruikers worden wel gewaarschuwd over het incident. U kunt zowel een persoonlijke als een gemeenschappelijke dwangcode gebruiken. Met de Bediendeel toegangscodes kunt u ook een dwangcode instellen voor personen die niet in het systeem zijn geregistreerd.

Scenario’s en sirenes reageren op uitschakeling onder dwang op dezelfde manier als op een normale uitschakeling.

Meer informatie

Als u een algemeen dwangcode wilt gebruiken

 1. Activeer het bediendeel door er met uw hand over te vegen. Plaats de Tag of Pas voor de lezer van het bediendeel als de functie Autorisatiebevestiging met een toegangscode is geactiveerd.
 2. Voer de algemene dwangcode in.
 3. Druk op de uitschakelknop .

Bijvoorbeeld: 4321 →

Als u een persoonlijke dwangcode van een geregistreerde gebruiker wilt gebruiken

 1. Activeer het bediendeel door er met uw hand over te vegen. Plaats de Tag of Pas voor de lezer van het bediendeel als de functie Autorisatiebevestiging met een toegangscode is geactiveerd.
 2. Voer het gebruikers-id in.
 3. Druk op de * (Functieknop).
 4. Voer de persoonlijke dwangcode in.
 5. Druk op de uitschakelknop .

Bijvoorbeeld: 2 → * → 4422 →

Als u een dwangcodevan een persoon die niet geregistreerd is in het systeem wilt gebruiken:

Voer het dwangcode in die is ingesteld in de Bediendeel toegangscodes en druk op de uitschakelknop .

Bijvoorbeeld: 4567

De RT-code gebruiken

De RT-code wordt geactiveerd na het activeren van het alarm voor de periode die is geconfigureerd in de hubinstellingen en is geldig voor een bepaalde periode. Dit zorgt ervoor dat een dergelijke code alleen kan worden gebruikt bij gevaar, in tegenstelling tot bediendeel- of gebruikerscodes.

Beveiligingsbeheer van het object met de RT-code:

Voer de RT-code in en druk op de knop inschakelen / uitschakelen / Deelinschakeling activeren .

Bijvoorbeeld: 1234

Beveiligingsbeheer van de groep met de RT-code:

Voer de RT-code in, druk op *, voer de groeps-ID in en druk op inschakelen / uitschakelen / Deelinschakeling activeren .

Bijvoorbeeld: 1234 → * → 2

Veiligheidsbeheer met Tag of Pass

 1. Activeer het bediendeel door er met uw hand over te vegen. KeyPad Plus zal piepen (indien ingeschakeld in de instellingen) en de achtergrondverlichting inschakelen.
 2. Plaats de Tag of Pass op de pass/tag-lezer van het bediendeel. Het is aangeduid met pictogrammen in de vorm van golven.
 3. Voer de vereiste code in als de functie Autorisatiebevestiging met een toegangscode is geactiveerd.
 4. Druk op de knop voor Inschakelen, Uitschakelen of Deelinschakeling op het bediendeel.

Opmerking: als de Eenvoudige wijziging van de ingeschakelde modus aanstaat in de instellingen van KeyPad Plus, u niet op de knop voor Inschakelen, Uitschakelen of Deelinschakeling moet drukken. De beveiligingsmodus verandert in het tegenovergestelde als u op Tag of Pass tikt.

Functie om het brandalarm te dempen

Met behulp van KeyPad Plus kunt u het alarm van het gekoppelde brandalarm uitschakelen door op de Functieknop te drukken (als de vereiste instelling is ingeschakeld). De reactie van het systeem op het indrukken van een knop is afhankelijk van de instellingen en de systeemstatus:

 • De gekoppelden FireProtect-alarmen zijn al doorgeschakeld — door de eerste druk op de knop worden alle branddetectoren gedempt, behalve de detectoren die het alarm hebben geregistreerd. Door nog een keer op de knop te drukken, worden de overgebleven detectoren gedempt.
 • De vertragingstijd van het gekoppelde alarm blijft doorlopen — door op de Functieknop te drukken, wordt de sirene van de geactiveerde Ajax-branddetectoren gedempt.

Houd er rekening mee dat de optie alleen beschikbaar is als het Gekoppelde FireProtect-alarm is ingeschakeld.

Meer informatie

Met de update van OS Malevich 2.12 kunnen gebruikers de brandalarmen in hun groep dempen zonder de detectoren uit te schakelen in groepen waartoe ze geen toegang hebben.

Meer informatie

Indicatie

KeyPad Plus kan de huidige beveiligingsmodus, knopaanslagen, storingen en status melden door middel van led-indicatie en geluid. De huidige beveiligingsmodus wordt weergegeven door de achtergrondverlichting nadat het bediendeel geactiveerd is. De informatie over de huidige beveiligingsmodus is ook relevant als de ingeschakelde modus door een ander apparaat wordt gewijzigd: een sleutelhanger, een ander bediendeel of een app.

U kunt het bediendeel activeren door met uw hand van boven naar beneden over het aanraakpaneel te vegen. Wanneer het geactiveerd is, gaat de achtergrondverlichting op het bediendeel aan en klinkt er een pieptoon (indien ingeschakeld).

Gebeurtenis Indicatie
Er is geen verbinding met de hub of de ReX-signaalversterker Het ledlampje X knippert
De behuizing van KeyPad Plus is open (de SmartBracket-houder is verwijderd) Het ledlampje X knippert één keer kort
Aanraakknop ingedrukt Korte pieptoon, het ledlampje van de huidige beveiligingsstatus van het systeem knippert één keer. Het volume hangt af van de instellingen van het bediendeel
Het systeem is ingeschakeld Korte pieptoon, ledlampje van Ingeschakeld of Deelinschakeling licht op
Het systeem is uitgeschakeld Twee korte pieptonen, het ledlampje voor Uitgeschakeld licht kort op
Er is een onjuist code ingevoerd of er is geprobeerd de beveiligingsmodus te wijzigen met een niet-verbonden of niet-actieve kaart/sleutelhanger Lange pieptoon, ledlampje van de achtergrondverlichting van digitale eenheid knippert 3 keer
De beveiligingsmodus kan niet geactiveerd worden (er is bijvoorbeeld een venster geopend en de Integriteitscontrole van het systeem is ingeschakeld) Lange pieptoon, het ledlampje van de huidige beveiligingsstatus knippert 3 keer
De hub reageert niet op de opdracht. Er is geen verbinding Lange pieptoon, X (Storing) ledlampje licht op
Er is een onjuist code ingevoerd of er is geprobeerd de beveiligingsmodus te wijzigen met een niet-verbonden of niet-actieve kaart/sleutelhanger Lange pieptoon, waarbij de ledlampjes van de beveiligingsstatus en de achtergrondverlichting van het bediendeel 3 keer knipperen
De batterijen zijn bijna leeg

Na het veranderen van de beveiligingsmodus, licht ledlampje X op. De aanraakknoppen zijn tijdens deze periode vergrendeld.

Als u het bediendeel wilt aanzetten terwijl de batterijen leeg zijn, hoort u een lange pieptoon, het ledlampje X licht zachtjes op en gaat dan uit, waarna het bediendeel uitgaat

Zo vervangt u de batterijen in KeyPad Plus

Het systeem verreist het bevestigen van de autorisatie met een wachtwoord na bevestiging van de toegangsapparaten. Beschikbaar als de optie Autorisatiebevestiging met een toegangscode is ingeschakeld De led die de huidige beveiligingsstatus aangeeft, knippert gedurende de ingestelde bevestigingstijd

Geluidsmeldingen van storingen

Als een apparaat offline is of de batterij bijna leeg is, kan KeyPad Plus de systeemgebruikers waarschuwen met een geluidssignaal. De leds van de bediendelen Х gaan knipperen. De storingsmeldingen worden weergegeven in de eventlog, een sms’je of pushmelding.

U kunt de geluidsmeldingen van storingen inschakelen via de Ajax PRO- en PRO Desktop-apps:

 1. Klik op Apparaten , kies de hub en open de instellingen :
  Klik op ServiceGeluiden en waarschuwingen
 2. Schakelaar inschakelen: Als de batterij van een apparaat bijna leeg is en Als een apparaat offline is.
 3. Klik op Terug om de instellingen op te slaan.

De instellingen van de geluidsmeldingen voor storingen zijn beschikbaar voor alle hubs (behalve het Hub-model) met firmwareversie OS Malevich 2.15 of hoger.

De geluidsmeldingen van storingen worden ondersteund door KeyPad Plus met firmwareversie 5.57.5.0 of hoger.

Gebeurtenis Indicatie Opmerking
Als een apparaat offline is.

Twee korte geluidssignalen, Storings indicator Х knippert twee keer.

Piept eenmaal per minuut totdat alle apparaten in het systeem online zijn.

Gebruikers kunnen de geluidsindicatie 12 uur uitstellen.
Als KeyPad Plus offline is.

Twee korte geluidssignalen, Storings indicator Х knippert twee keer.

Piept eenmaal per minuut totdat het bediendeel in het systeem online is.

Deze geluidsindicatie kan niet worden uitgesteld.
Als de batterij van een apparaat bijna leeg is.

Drie korte geluidssignalen, Storings indicator Х knippert drie keer.

Piept eenmaal per minuut totdat de batterij is vervangen of het apparaat is verwijderd.

Gebruikers kunnen de geluidsindicatie 4 uur uitstellen.

De geluidsmeldingen van storingen verschijnen als de indicatie van het bediendeel voltooid is. Als er meerdere storingen in het systeem optreden, maakt het bediendeel als eerste melding van het wegvallen van de verbinding tussen het apparaat en de hub.

Testen van de functionaliteit

Het Ajax-systeem heeft verschillende soorten testen ter beschikking waarmee u kunt nagaan of de installatiepunten van de apparaten juist gekozen zijn.

De functionaliteitstesten van KeyPad Plus beginnen niet meteen, maar pas na maximaal één pingperiode van de hub-detector (36 seconden bij gebruik van de standaard hub-instellingen). U kunt de pingperiode van apparaten wijzigen in het menu Jeweller van de hub-instellingen.

De testen zijn beschikbaar in het menu van de apparaatinstellingen (Ajax-app → Apparaten → KeyPad Plus → Instellingen )

Een locatie kiezen

ajax keypad plus

Als u KeyPad Plus in uw handen houdt of op een tafel gebruikt, kunnen we de goede werking van de aanraakknoppen niet garanderen.

We raden aan om het bediendeel voor het gemak 1,3 tot 1,5 meter boven de vloer te installeren. Installeer het bediendeel op een vlak, verticaal oppervlak. Hierdoor kan KeyPad Plus stevig aan het oppervlak worden bevestigd en wordt foutieve activering van de sabotagebeveiliging voorkomen.

Bovendien wordt de plaatsing van het bediendeel bepaald door de afstand tot de hub of de ReX-signaalversterker en de aanwezigheid van obstakels ertussen die de doorgang van het radiosignaal verhinderen: muren, vloeren en andere voorwerpen.

Controleer de Jeweller-signaalsterkte op de plaats van installatie. Als de signaalsterkte laag is (één streepje), kunnen wij geen stabiele werking van het beveiligingssysteem garanderen. Verplaats het apparaat minstens 20 cm zodat de signaalontvangst aanzienlijk kan verbeteren.

Als er na de verplaatsing van het apparaat nog steeds een slechte of onstabiele signaalsterkte wordt gemeld, gebruik dan de ReX-radiosignaalversterker

Installeer het bediendeel niet:

 • Op plaatsen waar delen van kleding (bijvoorbeeld naast de kleerhanger), stroomkabels of een ethernetkabel het bediendeel kunnen hinderen. Dit kan leiden tot foutieve activering van het bediendeel.
 • In gebouwen met een temperatuur en vochtigheidsgraad buiten de toegestane grenzen. Dit kan leiden tot schade aan het apparaat.
 • Op plaatsen waar KeyPad Plus een onstabiele of slechte signaalsterkte heeft met de hub of ReX-signaalversterker.
 • Binnen 1 meter van een hub of ReX-signaalversterker. Dit kan leiden tot verbindingsverlies met het bediendeel.
 • Dicht bij elektrische bekabeling. Dit kan communicatiestoringen veroorzaken.
 • Buiten. Dit kan leiden tot schade aan het apparaat.

Het bediendeel installeren

Kies voor de installatie van KeyPad Plus de optimale plaats uit volgens de richtlijnen in deze gebruikershandleiding!

 1. Bevestig het bediendeel op het oppervlak met dubbelzijdige tape en voer de signaalsterktetest en de dempingtest uit. Als de signaalsterkte instabiel is of als er één streepje te zien is, verplaats dan het bediendeel of gebruik de ReX-signaalversterker.

  De dubbelzijdige tape mag alleen worden gebruikt voor tijdelijke bevestiging van het bediendeel. Als het apparaat met dubbelzijdige tape is bevestigd, kan het op elk moment loskomen van het oppervlak en vallen, waardoor er storingen kunnen ontstaan. Let op: als het apparaat met tape bevestigd is, zal de sabotagebeveiliging niet in werking treden wanneer het apparaat wordt losgemaakt.

 2. Bekijk hoe makkelijk u de code kunt invoeren met een Tag of Pass voor het beheer van de beveiligingsmodi. Als u de beveiliging op de gekozen plaats niet makkelijk kunt beheren, verplaats dan het bediendeel.
 3. Verwijder het bediendeel van de SmartBracket-montageplaat.
 4. Bevestig het SmartBracket-paneel aan het oppervlak met de meegeleverde schroeven. Gebruik minstens twee bevestigingspunten tijdens het bevestigen. Zorg dat u de geperforeerde hoek op het SmartBracket-paneel vastzet, zodat de sabotagebeveiliging reageert op pogingen om het apparaat los te maken.
 5. Schuif KeyPad Plus op het montagepaneel en draai de montageschroef aan de onderkant van de behuizing vast. Dit is nodig voor een goede bevestiging, zodat het bediendeel niet snel verwijderd kan worden van het paneel.
 6. Zodra het bediendeel op de SmartBracket bevestigd is, zal het één keer knipperen met het ledlampje X. Dit betekent dat de sabotagebeveiliging nu werkt. Als het ledlampje niet knippert na de installatie op SmartBracket, controleer dan de sabotagestatus in de Ajax-app en controleer of het paneel stevig gemonteerd is.

Onderhoud

ajax keypad plus

Controleer regelmatig de werking van uw bediendeel. Dit kan één of twee keer per week gedaan worden. Verwijder regelmatig nieuw stof, spinnenwebben en ander vuil van de behuizing. Gebruik een zachte, droge doek die geschikt is voor het onderhoud van de apparatuur.

Gebruik geen middelen die alcohol, aceton, benzine of andere actieve oplosmiddelen bevatten om het apparaat te reinigen. Veeg het touch-bediendeel voorzichtig af: krassen kunnen de gevoeligheid van het bediendeel verminderen.

De batterijen die in het bediendeel geïnstalleerd zijn zorgen voor een autonome werking van maximaal 4,5 jaar volgens de standaardinstellingen. Als de batterij bijna leeg is, stuurt het systeem hiervan meldingen en de X-indicator (Storing) licht zachtjes op en gaat uit na elke succesvolle invoer van de code.

KeyPad Plus werkt nog tot 2 maanden na de melding van een laag batterijniveau. We raden echter wel aan om de batterijen direct te vervangen nadat u de melding heeft ontvangen. Het is raadzaam om lithiumbatterijen te gebruiken. Die gaan langer mee en worden minder beïnvloed door temperaturen.

Volledige set

 1. KeyPad Plus
 2. SmartBracket-montagepaneel.
 3. 4 voorgeïnstalleerde AA-lithiumbatterijen (FR6)
 4. Installatiekit
 5. Snelle setup handleiding

Technische specificaties

Compatibiliteit Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, Hub Hybrid, ReX, ReX 2
Kleur Zwart, wit
Installatie Alleen binnen
Soort bediendeel Aanraakgevoelig
Sensortype Capacitief
Contactloze toegang DESFire EV1, EV2
ISO14443-А (13,56 MHz)
Sabotagebeveiliging Ja
Bescherming tegen code gokken Ja. Het bediendeel wordt gedurende de tijd die in de instellingen staat, geblokkeerd als er drie keer een verkeerde code wordt ingevoerd
Bescherming tegen pogingen tot het gebruik van de kaarten/sleutelhangers die niet erkend zijn door het systeem Ja. Het bediendeel is vergrendeld gedurende de tijd die in de instellingen staat
Frequentieband 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Afhankelijk van de verkoopregio
Modulatie van het radiosignaal GFSK
Maximale sterkte van het radiosignaal 6,06 mW (limiet tot 20 mW)
Bereik van het radiosignaal

Tot 1.700 m (zonder obstakels)

Meer informatie

Voeding 4 AA-lithiumbatterijen (FR6)
Levensduur van de batterij Tot 3,5 jaar (als de Pass/Tag-lezer is ingeschakeld)
Tot 4,5 jaar (als de Pas/Tag-lezer is uitgeschakeld)
Operationeel Temperatuurbereik Van -10°C tot +40°C
Operationele Vochtigheidsgraad Tot 75%
Afmetingen 165 × 113 × 20 mm
Gewicht 267 g
Levensduur 10 jaar
Garantie 24 maanden

Conform de normen

Garantie

De garantie voor de producten van de Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” is geldig gedurende 2 jaar na de aankoop en geldt niet voor de meegeleverde batterijen.

Indien het apparaat niet goed functioneert, raden we u aan om eerst contact op te nemen met de klantenservice. De helft van alle technische problemen kunnen op afstand worden opgelost!

Contact opnemen met de technische ondersteuning:

Hulp nodig?

In dit onderdeel zijn gedetailleerde handleidingen en educatieve video's te vinden over alle Ajax-functies. Bovendien zijn we 24/7 beschikbaar voor wanneer u een technisch specialist nodig hebt.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: