Gebruikershandleiding van ReX

Bijgewerkt op

ReX is een signaalversterker van communicatiesignalen die het radiocommunicatiebereik van de Ajax-apparaten uitgerust met een hub uitbreidt tot 2 keer zoveel. Ontwikkeld voor alleen gebruik binnenshuis. De signaalversterker heeft een ingebouwde sabotageweerstand en is uitgerust met een batterij die tot 35 uur meegaat zonder externe stroomvoorziening.

De versterker is alleen compatibel met de hubs van Ajax! Verbinding met uartBridge en ocBridge Plus is niet voorzien.

Het apparaat kan geconfigureerd worden via de mobiele applicatie voor iOS- en Android-smartphones. Pushmeldingen, sms-berichten en oproepen (indien ingeschakeld) brengen de ReX-gebruiker op de hoogte van alle gebeurtenissen.

Het Ajax-systeem kan worden gebruikt voor onafhankelijke bewaking van het terrein en kan worden aangesloten op de centrale meldkamer van het beveiligingsbedrijf.

Functionele elementen

ReX-signaalversterker
 1. Logo met lichtindicator
 2. SmartBracket-bevestigingspaneel (geperforeerd gedeelte is nodig om de sabotageknop te activeren bij een poging om de vaste ReX van het oppervlak te tillen)
 3. Voedingsconnector
 4. QR-code
 5. Sabotageknop
 6. Aan/uit-knop

Werkingsprincipe

ReX breidt het radiocommunicatiebereik van het beveiligingssysteem uit, waardoor de Ajax-apparaten op grotere afstand van de hub kunnen worden geïnstalleerd.

ReX-signaalversterker

Het communicatiebereik tussen ReX en het apparaat wordt beperkt door het radiosignaalbereik van het apparaat (aangegeven in de specificaties van het apparaat op de website en in de gebruikershandleiding).

ReX ontvangt signalen van de hub en zendt deze door naar de apparaten die verbonden zijn met ReX. ReX zendt ook signalen van de apparaten door naar de hub. De hub pollt de versterker elke 12~300 seconden (standaard: 36 seconden), terwijl de alarmen binnen 0,3 seconden worden gecommuniceerd.

ReX-signaalversterker

Het aantal verbonden ReX-signaalversterkers

Afhankelijk van het hubmodel, kan het volgende aantal signaalversterkers worden aangesloten op de hub:

Hub 1 ReX-versterker
Hub Plus tot 5 ReX-versterkers
Hub 2 tot 5 ReX-versterkers
Hub 2 Plus tot 5 ReX-versterkers
Hub Hybrid tot 5 ReX-versterkers

Meerdere ReX-versterkers aansluiten op de hub wordt ondersteund door apparaten met OS Malevich 2.8 en nieuwer. Tegelijkertijd kan ReX alleen rechtstreeks op de hub worden aangesloten en wordt het aansluiten van een signaalversterker op een andere niet ondersteund.

ReX verhoogt het aantal apparaten dat verbonden is met de hub niet!

Verbinding van ReX met de hub

Voordat de verbinding gestart wordt:

 1. Installeer de Ajax-applicatie op uw smartphone volgens de instructies van de hubgids.
 2. Maak een gebruikersaccount aan, voeg de hub toe aan de applicatie en maak ten minste één ruimte.
 3. Open de Ajax-applicatie.
 4. Zet de hub aan en controleer de internetverbinding.
 5. Controleer of de hub is uitgeschakeld en niet wordt bijgewerkt door de status in de mobiele app te controleren.
 6. Verbind de ReX-versterker met de externe voeding.

Alleen gebruikers met beheerdersrechten kunnen een apparaat toevoegen aan de hub.

De ReX verbinden met de hub:

 1. Klik op Apparaat toevoegen in de Ajax-app.
 2. Geef de versterker een naam, scan of voer handmatig de QR-code in (deze bevindt zich op het deksel en de verpakking), en selecteer de ruimte waar het apparaat zich bevindt.
  ReX-signaalversterker
 3. Klik op Toevoegen — het aftellen begint dan.
 4. Zet ReX aan door de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt te houden. Kort na het verbinden met de hub zal het logo binnen 30 seconden na het inschakelen van de ReX van kleur veranderen van rood naar wit.
ReX-signaalversterker

Om detectie en interfacing mogelijk te maken, moet ReX zich binnen radiocommunicatiebereik van de hub bevinden (op dezelfde beveiligde voorziening).

Het verzoek om verbinding te maken met de hub wordt alleen verzonden als het apparaat is ingeschakeld. Als de verbinding met de hub mislukt, schakel dan de versterker uit door de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt te houden en probeer de verbindingsprocedure na 5 seconden opnieuw.

De versterker die verbonden is met de hub verschijnt in de app in de lijst met hub-apparaten. Het bijwerken van de apparaatstatus in de lijst is afhankelijk van de pollingtijd die is ingesteld in de hubinstellingen. De standaardwaarde is 36 seconden.

Apparaten voor bediening kiezen via ReX

Als u een apparaat aan de versterker wilt toewijzen:

 1. Ga naar de instellingen van ReX (Apparaten → ReX → Instellingen ).
 2. Druk op Koppelen met apparaat.
 3. Kies de apparaten die via de versterker moeten werken.
 4. Ga terug naar het instellingenmenu van ReX.

Zodra de verbinding tot stand is gebracht, worden de geselecteerde apparaten in de mobiele app gemarkeerd met het -pictogram.

ReX ondersteunt geen koppeling met MotionCam-bewegingsdetectoren met visuele alarmverificatie, omdat de laatste gebruikmaakt van een extra Wings-radioprotocol.

Een apparaat kan slechts met één ReX worden gekoppeld. Als een apparaat aan een signaalversterker wordt toegewezen, wordt het automatisch losgekoppeld van een andere aangesloten signaalversterker.

Ajax-app

Als u een apparaat aan de hub wilt toewijzen:

 1. Ga naar de instellingen van ReX (Apparaten → ReX → Instellingen ).
 2. Druk op Koppelen met apparaat.
 3. Vink de apparaten uit die rechtstreeks met de hub moeten worden verbonden.
 4. Ga terug naar het instellingenmenu van ReX.

ReX-statussen

 1. Apparaten
 2. ReX
Parameter Waarde
Jeweller signaalsterkte Signaalsterkte tussen de hub en ReX
Verbinding via Jeweller Verbindingsstatus tussen de hub en de versterker
Batterijlading

Batterijlading van het apparaat. Weergegeven als een percentage

Zo wordt het batterijniveau in de Ajax-apps weergegeven

Deksel Sabotagemodus die reageert op een poging om de behuizing van de versterker los te maken of de integriteit ervan te schenden
Externe voeding Beschikbaarheid van externe stroomvoorziening
Vermogen van radiozender Het veld wordt weergegeven als de Dempingstest is ingeschakeld.

 • Maximaal: het maximaal vermogen van de radiozender wordt bij de Dempingstest ingesteld.
 • Minimaal: het minimaal vermogen van de radiozender wordt bij de Dempingstest ingesteld.
Permanente deactivering Toont de status van het apparaat: actief, volledig uitgeschakeld door de gebruiker of alleen meldingen over de activering van de sabotageknop van het apparaat zijn uitgeschakeld
Firmware Firmwareversie van ReX
Apparaat-ID Identificatiemiddel van het apparaat

ReX-instellingen

 1. Apparaten
 2. ReX
 3. Instellingen
Item Waarde
Eerste veld Naam van het apparaat, kan worden bewerkt
Ruimte Selectie van een virtuele ruimte waaraan het apparaat is toegewezen
Led-helderheid Stelt de helderheid van het logolampje af
Koppelen met apparaat Toewijzing van apparaten voor de versterker
Jeweller signaalsterktetest Signaalsterktetest tussen de versterker en de hub
Signaaldempingstest

Het apparaat schakelt over naar de Signaaldempingstest.

Tijdens de test wordt het vermogen van de radiozender verlaagd of verhoogd om zo een veranderende omgeving te simuleren bij het object en de stabiliteit van de communicatie tussen de detector en de hub (of de radiosignaalversterker) te testen.

Meer informatie

Permanente deactivering

Hiermee kan de gebruiker het apparaat loskoppelen zonder het uit het systeem te verwijderen.

Er zijn drie opties beschikbaar:

 • Nee — het apparaat werkt normaal en verzendt alle gebeurtenissen
 • Geheel — het apparaat zal geen systeemopdrachten uitvoeren of deelnemen aan automatiseringsscenario’s en het systeem zal alarmen en andere meldingen van het apparaat negeren
 • Alleen deksel — het systeem negeert alleen meldingen over de activering van de sabotageknop van het apparaat

Meer informatie over de permanente deactivatie van apparaten

Opmerking: het systeem negeert alleen het uitgeschakelde apparaat. Apparaten die met ReX zijn verbonden, blijven normaal werken

Gebruikershandleiding ReX-gebruikershandleiding openen
Apparaat ontkoppelen De versterker loskoppelen van de hub en de instellingen wissen

Indicatie

De led-indicatie van ReX kan rood of wit oplichten, afhankelijk van de status van het apparaat.

ReX-signaalversterker
Gebeurtenis Staat van logo met led-indicatie
Apparaat is verbonden met de hub Brandt constant wit
Apparaat is de verbinding met de hub verloren Brandt constant rood
Geen externe voeding Knippert elke 30 seconden

Testen van de functionaliteit

Het testen van de functionaliteit van de apparaten die verbonden zijn met ReX zal worden toegevoegd aan de volgende updates van OS Malevich.

Via het Ajax-beveiligingssysteem kunt u tests uitvoeren om de functionaliteit van de verbonden apparaten te controleren.

De tests beginnen niet onmiddellijk, maar binnen een periode van 36 seconden bij gebruik van de standaardinstellingen. De starttijd van de test hangt af van de instellingen van de scanperiode van de detector (de paragraaf over “Jeweller” in de hub-instellingen).

U kunt de signaalsterkte van Jeweller tussen de signaalversterker en de hub testen en tussen de signaalversterker en het apparaat dat erop is aangesloten.

Ga naar de ReX-instellingen en selecteer de signaalsterktetest van Jeweller om de signaalsterkte van Jeweller tussen de signaalversterker en de hub te controleren.

Ga naar de instellingen van het apparaat dat verbonden is met ReX en selecteer de signaalsterktetest van Jeweller om de signaalsterkte van Jeweller tussen de signaalversterker en het apparaat te controleren.

Jeweller signaalsterktetest

Apparaatinstallatie

Selectie van de installatieplaats

De locatie van ReX bepaalt de afstand tot de hub, de apparaten die verbonden zijn met de signaalversterker en de aanwezigheid van obstakels die de doorgang van het radiosignaal verhinderen: muren, overbruggingen tussen vloeren en grote objecten die zich binnen de locatie bevinden.

Het apparaat is ontwikkeld voor gebruik binnenshuis.

Controleer de signaalsterkte op de plaats van installatie!

Als de signaalsterkte slechts één balkje op de indicator heeft, kan de stabiele werking van het beveiligingssysteem niet worden gegarandeerd. Doe wat nodig is om de kwaliteit van het signaal te verbeteren! Zet ReX of de hub minstens 20 cm verder. Zelf een kleine verplaatsing kan de ontvangstkwaliteit al aanzienlijk verbeteren.

Installatieprocedure

Voordat u ReX installeert, moet u de locatie kiezen die het meeste voldoet aan de eisen van deze gids! De versterker plaatst u het beste uit het directe zicht.

Volg tijdens de montage en het gebruik de algemene regels voor elektrische veiligheid bij het gebruik van elektrische apparatuur, alsook de eisen van de wetten en voorschriften inzake elektrische veiligheid.

Bevestiging van het apparaat

Bevestig het bevestigingspaneel van de SmartBracket met de meegeleverde schroeven. Indien u andere bevestigingsmiddelen gebruikt, zorg er dan voor dat deze het paneel niet beschadigen of vervormen.

We raden het gebruik van dubbelzijdig plakband af voor de installatie. Hierdoor kan ReX vallen, wat kan leiden tot een slechte werking van het apparaat.

Schuif ReX op het bevestigingspaneel. Controleer na de installatie de sabotagestatus in de Ajax-app en daarna de dichtheid van het paneel.

Bevestig voor een grotere betrouwbaarheid ReX met de meegeleverde schroeven op het SmartBracket-paneel.

ReX-signaalversterker

Draai de signaalversterker niet om als deze verticaal wordt bevestigd (bijvoorbeeld aan een muur). Als u het apparaat correct monteert, dan kunt u het Ajax-logo horizontaal lezen.

U ontvangt een melding als er een poging wordt gedetecteerd om de versterker los te maken van het oppervlak of te verwijderen van het bevestigingspaneel.

Het is ten strengste verboden om het apparaat dat op de voeding is aangesloten te demonteren! Gebruik het apparaat niet als het netsnoer beschadigd is. Haal ReX of de afzonderlijke onderdelen ervan niet uit elkaar en breng er geen wijzigingen in aan. Dit kan de normale werking van het apparaat verstoren of tot defecten leiden.

Plaats ReX niet:

 1. Buiten de ruimte (in de buitenlucht).
 2. In de buurt van metalen voorwerpen en spiegels die radiosignalen dempen of afschermen.
 3. In ruimten met een vochtigheidsgraad en temperatuur die de toelaatbare grenzen overschrijden.
 4. Dicht bij radio-interferentiebronnen: minder dan 1 meter van de router en de voedingskabels.

Onderhoud van het apparaat

Controleer regelmatig de werking van het Ajax-beveiligingssysteem.

Verwijder regelmatig nieuw stof, spinnenwebben en ander vuil van de behuizing. Gebruik een zachte, droge doek die geschikt is voor het onderhoud van de apparatuur.

Gebruik geen middelen die alcohol, aceton, benzine of andere actieve oplosmiddelen bevatten om de signaalversterker te reinigen.

Technische specificaties

Het maximum aantal apparaten dat met ReX verbonden is Bij gebruik met:
Hub — 99,
Hub 2— 99,
Hub Plus — 149,
Hub 2 Plus — 199,
Hub Hybrid — 99
Het maximum aantal verbonden ReX-apparaten per hub Hub — 1,
Hub 2 — 5,
Hub Plus — 5,
Hub 2 Plus — 5,
Hub Hybrid — 5
Voeding 110~240 V AC, 50 / 60 Hz
Reservebatterij Li-Ion 2 A⋅h (tot 35 uur autonome werking)
Energieverbruik van het net 4 W
Sabotagebeveiliging Beschikbaar
Frequentieband 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Afhankelijk van de verkoopregio.
Compatibiliteit

Werkt alleen met Ajax-hubs met OS Malevich 2.7.1 en nieuwer

MotionCam wordt niet ondersteund

Maximaal vermogen van het radiosignaal Tot 25 mW
Modulatie van het radiosignaal GFSK
Bereik van het radiosignaal Tot 1800 m (geen obstakels)
Installatiemethode Binnen
Temperatuurbereik Van –10°С tot +40°С
Vochtigheidsgraad Tot 75%
Totale afmetingen 163 × 163 × 36 mm
Gewicht 330 g
Levensduur 10 jaar

Conform de normen

Volledige set

 1. ReX
 2. Montagepaneel voor SmartBracket
 3. Voedingskabel
 4. Installatiekit
 5. Snelstartgids

Garantie

De garantie voor de producten van de Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” is geldig gedurende 2 jaar na de aankoop en is niet van toepassing op de voorgeïnstalleerde accumulator.

Als het apparaat niet goed werkt, neem dan eerst contact op met de ondersteuningsdienst — technische problemen kunnen in de helft van de gevallen op afstand worden opgelost!

Technische ondersteuning: [email protected]

Hulp nodig?

In dit onderdeel zijn gedetailleerde handleidingen en educatieve video's te vinden over alle Ajax-functies. Bovendien zijn we 24/7 beschikbaar voor wanneer u een technisch specialist nodig hebt.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: