Instrukcja użytkownika ReX

Zaktualizowano

ReX to podwajacz zasięgu sygnału radiowego, który nawet dwukrotnie zwiększa zasięg łączności radiowej urządzeń Ajax z hubem. Opracowany wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Ma wbudowane zabezpieczenie przed manipulacją i jest wyposażony w baterię, która zapewnia do 35 godzin pracy bez zasilania zewnętrznego.

Podwajacz zasiegu jest kompatybilny tylko z Ajax hubs! Podłączenie do uartBridge lub ocBridge Plus nie jest obsługiwane.

Urządzenie konfiguruje się za pomocą aplikacji mobilnej na smartfony z systemem iOS lub Android. Powiadomienia push, SMS-y i połączenia telefoniczne (jeśli są włączone) informują użytkownika ReX o wszystkich zdarzeniach.

System Ajax może być wykorzystywany do samodzielnego monitorowania obiektu, jak również może być podłączony do centralnej stacji monitorowania agencji ochrony.

Elementy funkcjonalne

rex range extender
 1. Logo ze wskaźnikiem świetlnym
 2. Uchwyt montażowy SmartBracket (perforowana część jest niezbędna do zadziałania zabezpieczenia przed manipulacją przy próbie oderwania zamocowanego ReX od powierzchni)
 3. Złącze zasilania
 4. Kod QR
 5. Przycisk wykrywający próbę manipulacji.
 6. Przycisk zasilania

Zasada działania

ReX rozszerza zasięg komunikacji radiowej systemu alarmowego, umożliwiając instalację urządzeń Ajax w większej odległości od huba.

rex range extender

Zasięg komunikacji pomiędzy ReX a urządzeniem jest ograniczony zasięgiem sygnału radiowego urządzenia (wskazanym w specyfikacji urządzenia na stronie internetowej oraz w instrukcji użytkownika).

ReX odbiera sygnały z huba i przesyła je do podłączonych urządzeń, a także przesyła sygnały z urządzeń do huba. Hub odpytuje podwajacz zasięgu co 12-300 sekund (domyślnie 36 sekund), zaś alarmy są zgłaszane w ciągu 0,3 sekundy.

rex range extender

Liczba podłączonych urządzeń ReX

W zależności od modelu huba można podłączyć następującą liczbę podwajaczy zasięgu:

Hub 1 ReX
Hub Plus do ReX
Hub 2 do 5 ReX
Hub 2 Plus do 5 ReX
Hub Hybrid do 5 ReX

Podłączenie wielu urządzeń ReX do huba jest obsługiwane przez urządzenia z oprogramowaniem OS Malevich 2.8 lub nowszym. ReX może być podłączony tylko bezpośrednio do huba, a łączenie podwajaczy zasięgu ze sobą nie jest obsługiwane.

ReX nie zwiększa liczby urządzeń, które można podłączyć do huba!

Podłączanie ReX do huba

Przed zainicjowaniem połączenia:

 1. Zainstaluj aplikację Ajax na smartfonie, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji huba.
 2. Utwórz konto użytkownika, dodaj hub do aplikacji i utwórz przynajmniej jedno pomieszczenie.
 3. Otwórz aplikację Ajax
 4. Włącz hub i sprawdź połączenie z internetem.
 5. Upewnij się, że hub jest rozbrojony i nie trwa aktualizacja, sprawdzając jego status w aplikacji mobilnej.
 6. Podłącz ReX do zasilania zewnętrznego.

Tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą dodać urządzenie do huba.

Podłączanie ReX do huba

 1. Kliknij Dodaj urządzenie w aplikacji Ajax.
 2. Nadaj nazwę podwajaczowi zasięgu, zeskanuj lub wprowadź ręcznie kod QR (znajdujący się na pokrywie i opakowaniu) i wybierz pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.rex range extender
 3. Kliknij Dodaj — rozpocznie się odliczanie.
 4. Włącz ReX, naciskając przycisk zasilania przez 3 sekundy — tuż po podłączeniu do huba logo zmieni kolor z czerwonego na biały w ciągu 30 sekund po włączeniu ReX.
rex range extender

Aby doszło do wykrycia i nawiązania połączenia, ReX musi znajdować się w zasięgu komunikacji radiowej z hubem (w tym samym strzeżonym obiekcie).

Żądanie połączenia z hubem jest przesyłane tylko wtedy, gdy urządzenie jest włączone. Jeśli połączenie z hubem nie powiedzie się, wyłącz podwajacz zasięgu, naciskając przycisk zasilania przez 3 sekundy i ponów próbę połączenia po 5 sekundach.

Podłączony podwajacz zasięgu pojawi się na liście urządzeń huba w aplikacji. Aktualizacja statusów urządzeń na liście zależy od czasu odpytywania ustawionego w ustawieniach huba; domyślna wartość to 36 sekund.

Wybór urządzeń do obsługi przez ReX

Aby przypisać urządzenie do podwajacza zasięgu:

 1. Przejdź do ustawień ReX (Urządzenia → ReX → Ustawienia ).
 2. Naciśnij Łączenie z urządzeniem.
 3. Wybierz urządzenia, które mają być obsługiwane przez podwajacz zasięgu.
 4. Wróć do menu ustawień ReX.

Po nawiązaniu połączenia wybrane urządzenia zostaną oznaczone w aplikacji mobilnej ikoną .

ReX nie obsługuje parowania z czujnikiem ruchu MotionCam z wizualną weryfikacją alarmu, ponieważ urządzenie to wykorzystuje dodatkowy protokół radiowy Wings.

Urządzenie może być sparowane tylko z jednym ReX. Gdy urządzenie zostanie przypisane do podwajacza zasięgu, jest automatycznie odłączane od podwajacza zasięgu, z którym było wcześniej połączone.

ajax application

Aby przypisać urządzenie do huba:

 1. Przejdź do ustawień ReX (Urządzenia → ReX → Ustawienia ).
 2. Naciśnij Łączenie z urządzeniem.
 3. Usuń zaznaczenie urządzeń, które mają być bezpośrednio podłączone do huba.
 4. Wróć do menu ustawień ReX.

Stany ReX

 1. Urządzenia
 2. ReX
Parametr Wartość
Siła sygnału Jewellera Siła sygnału pomiędzy hubem a ReX.
Połączenie przez Jeweller Status połączenia pomiędzy hubem a podwajaczem zasięgu
Stan naładowania akumulatora

Poziom naładowania baterii urządzenia. Pokazywany jako wartość procentowa

Jak poziom naładowania baterii jest pokazywany w aplikacjach Ajax

Obudowa Tryb zabezpieczenia przed manipulacją, który reaguje na próbę oderwania lub naruszenia integralności obudowy podwajacza zasięgu
Zasilanie Dostępność zasilania zewnętrznego
Moc nadajnika radiowego Pole jest wyświetlane, jeśli włączono test tłumienia sygnału.

 • Maksymalna — w teście tłumienia sygnału ustawiono maksymalną moc nadajnika radiowego.
 • Minimalna — w teście tłumienia sygnału ustawiono minimalną moc nadajnika radiowego
Permanentna dezaktywacja Pokazuje status urządzenia: aktywne, całkowicie wyłączone przez użytkownika lub wyłączone tylko powiadomienia o zadziałaniu przycisku wykrywającego próbę manipulacji
Aktualizacja Wersja oprogramowania sprzętowego ReX.
ID urządzenia Identyfikator urządzenia
Nr urządzenia Numer pętli (strefy) urządzenia

Ustawienia ReX

 1. Urządzenia
 2. ReX
 3. Ustawienia
Pozycja Wartość
Pierwsze pole Nazwa urządzenia, może być edytowana
Pomieszczenie Wybór wirtualnego pomieszczenia, do którego przypisane jest urządzenie
Jasność diod LED Regulacja jasności podświetlenia logo
Łączenie z urządzeniem Przypisywanie urządzeń do podwajacza zasięgu
Test siły sygnału Jewellera Test siły sygnału pomiędzy podwajaczem zasiegu a hubem
Test tłumienia sygnału

Przełącza urządzenie w tryb testu tłumienia sygnału.

W trakcie testu moc nadajnika radiowego jest zmniejszana lub zwiększana, aby symulować zmianę sytuacji przy obiekcie i sprawdzić stabilność komunikacji między czujnikiem i hubem (lub podwajaczem zasięgu sygnału radiowego).

Dowiedz się więcej

Permanentna dezaktywacja

Umożliwia użytkownikowi wyłączenie urządzenia bez usuwania go z systemu.

Dostępne są trzy opcje:

 • Nie — urządzenie pracuje normalnie i przesyła wszystkie zdarzenia
 • Całkowicie — urządzenie nie będzie wykonywać poleceń systemowych ani uczestniczyć w scenariuszach automatyzacji, a system będzie ignorować alarmy i inne powiadomienia z urządzenia
 • Tylko obudowa centrali — system będzie ignorował tylko powiadomienia o zadziałaniu przycisku wykrywającego próbę manipulacji

Dowiedz się więcej o permanentnej dezaktywacji urządzeń

Należy pamiętać, że system będzie ignorował tylko wyłączone urządzenie. Urządzenia podłączone przez ReX będą nadal działać normalnie

Instrukcja użytkownika Otwarcie instrukcji użytkownika ReX
Usuń urządzenie Odłączenie podwajacza zasięgu od huba i usunięcie jego ustawień

Wskazanie

Lampka sygnalizacyjna LED ReX może świecić na czerwono lub biało w zależności od stanu urządzenia.

rex range extender
Zdarzenie Stan logo z lamką sygnalizacyjną LED
Urządzenie jest podłączone do huba Świeci ciągle na biało
Urządzenie utraciło połączenie z hubem Świeci ciągle na czerwono
Brak zasilania zewnętrznego Miga co 10 sekund

Test działania

Testy działania powiązane z urządzeniami ReX zostaną dodane przy kolejnej aktualizacji OS Malevich.

System Ajax umożliwia przeprowadzanie testów sprawdzających działanie podłączonych urządzeń.

Testy nie rozpoczynają się od razu, ale w ciągu 36 sekund (przy standardowych ustawieniach). Czas rozpoczęcia testu zależy od ustawień okresu skanowania czujnika (sekcja „Jeweller” w ustawieniach huba).

Możena sprawdzić siłę sygnału Jewellera pomiędzy podwajaczem zasięgu a hubem, jak również pomiędzy podwajaczem zasięgu a podłączonym do niego urządzeniem.

Aby sprawdzić siłę sygnału Jewellera pomiędzy podwajaczem zasięgu a hubem, przejdź do ustawień ReX i wybierz Test siły sygnału Jeweller.

Aby sprawdzić siłę sygnału Jeweller pomiędzy podwajaczem zasięgu a urządzeniem, przejdź do ustawień urządzenia podłączonego do ReX i wybierz Test siły sygnału Jeweller.

Test siły sygnału Jewellera

Instalacja

Wybór miejsca instalacji

Lokalizację ReX określa jego odległość od huba, urządzenia podłączone do podwajacza zasięgu oraz obecność przeszkód uniemożliwiających transmisję sygnału radiowego: ścian, stropów, dużych obiektów znajdujących się w pomieszczeniach.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Sprawdź siłę sygnału w miejscu instalacji!

Jeśli siła sygnału to zaledwie jedna kreska na wskaźniku, nie można zagrwarantować stabilnego działania systemu alarmowego. Podejmij niezbędne działania w celu poprawy jakości sygnału! Jako minimum spróbuj przesunąć ReX lub huba — zmiana położenia nawet o 20 cm może znacząco poprawić jakość odbioru.

Procedura instalacji

Przed instalacją ReX należy wybrać najlepszą lokalizację, która spełnia wymagania niniejszej instrukcji! Najlepiej, by podwajacz zasięgu znajdował się w ukryciu.

Podczas montażu i eksploatacji należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa korzystania z urządzeń elektrycznych, jak również wymagań przepisów i regulacji dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego.

Montaż urządzenia

Przymocuj uchwyt montażowy SmartBracket za pomocą dołączonych śrub. Jeśli zdecydujesz się na użycie innych mocowań, upewnij się, że nie uszkodzą one ani nie zdeformują panelu.

Nie zaleca się stosowania dwustronnej taśmy klejącej do montażu. Może to spowodować upadek ReX, prowadzący do nieprawidłowego działania urządzenia.

Wsuń Rex w uchwyt montażowy. Po instalacji sprawdź status zabezpieczenia przed manipulacją w aplikacji Ajax, a następnie pewne zamocowanie w uchwycie.

W celu zapewnienia większej niezawodności przymocuj ReX do uchwytu SmartBracket za pomocą dołączonych śrub.

rex range extender

Nie odwracaj podwajacza zasięgu w przypadku mocowania go w pozycji pionowej (np. na ścianie). Po prawidłowym zamocowaniu logo Ajax można odczytać w poziomie.

Otrzymasz powiadomienie, jeśli zostanie wykryta próba oderwania podwajacza zasięgu od powierzchni lub usunięcia go z uchwytu montażowego.

Surowo zabrania się demontażu urządzenia podłączonego do zasilania! Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilania. Nie należy demontować ani modyfikować ReX lub jego poszczególnych części — może to zakłócić normalną pracę urządzenia lub doprowadzić do jego awarii.

Nie umieszczaj ReX:

 1. Poza pomieszczeniem (na zewnątrz).
 2. W pobliżu metalowych przedmiotów i luster, które powodują tłumienie lub ekranowanie sygnałów radiowych.
 3. W pomieszczeniach o wilgotności lub temperaturze przekraczającej dopuszczalne limity.
 4. W pobliżu źródeł zakłóceń radiowych: mniej niż 1 metr od routera i kabli zasilających.

Konserwacja urządzenia

Regularnie sprawdzaj działanie systemu Ajax.

Czyść na bieżąco obudowę z kurzu, pajęczyn i innych zanieczyszczeń. Używaj miękkiej, suchej chusteczki odpowiedniej do konserwacji sprzętu.

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać żadnych substancji zawierających alkohol, aceton, benzynę i inne aktywne rozpuszczalniki.

Dane techniczne

Maksymalna liczba urządzeń podłączonych do ReX We współpracy z:
Hub — 99,
Hub 2— 99,
Hub Plus — 149,
Hub 2 Plus — 199.
Hub Hybrid — 99
Maksymalna liczba ReX podłączonych do jednego huba Hub — 1,
Hub 2 — 5,
Hub Plus — 5,
Hub 2 Plus — 5,
Hub Hybrid — 5
Zasilanie 110~240 V AC, 50 / 60 Hz
Bateria zapasowa Litowo-jonowa 2 Ah (do 35 godzin pracy autonomicznej)
Pobór energii z instalacji elektrycznej 4 W
Ochrona przed manipulacją Tak
Protokół komunikacji radiowy z urządzeniami Ajax

Jeweller

Dowiedz się więcej

Pasmo częstotliwości 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Zależnie od regionu sprzedaży.
Kompatybilność

Współpracuje tylko z hubami Ajax z oprogramowaniem OS Malevich 2.7.1 lub nowszym

Nie obsługuje MotionCam

Maksymalna moc sygnału radiowego Do 25 mW
Modulacja sygnału radiowego GFSK
Zasięg sygnału radiowego

Do 1800 m (bez przeszkód)

Dowiedz się więcej

Metoda instalacji Wewnątrz
Dopuszczalna temperatura pracy Od -10°С do +40°С
Dopuszczalna wilgotność Do 75%
Wymiary 163 × 163 × 36 mm
Waga 330 g
Okres eksploatacji 10 lat

Zgodność z normami

Pełny zestaw

 1. ReX
 2. Uchwyt montażowy SmartBracket
 3. Przewód zasilania
 4. Zestaw instalacyjny
 5. Krótka instrukcja

Gwarancja

Gwarancja na produkty Limited Liability Company „Ajax Systems Manufacturing” jest ważna przez 2 lata od daty zakupu. Zainstalowany akumulator nie jest objęty gwarancją.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zalecamy najpierw skontaktować się z naszym działem wsparcia — problemy techniczne można rozwiązać zdalnie w połowie przypadków!

Wsparcie techniczne: [email protected]

Potrzebujesz pomocy?

W tej sekcji znajdziesz szczegółowe instrukcje i filmy edukacyjne na temat wszystkich funkcji systemu Ajax. A jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty technicznego, jesteśmy dostępni non stop (24/7).

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: