For Users

Používateľská príručka ReX

Updated

ReX rozširuje dosah rádiového komunikačného protokolu Jeweller centrálneho ovládacieho panela Hub / Hub Plus až na dvojnásobok. Disponuje sabotážnym kontaktom Tamper, ktorý zabraňuje neoprávnenej manipulácii so zariadením. ReX je vybavený vstavaným záložným Li-Ion akumulátorom, ktorý pri výpadku napájania zaisťuje prevádzku ReXu až po dobu 35 hodín.

Zariadenie je možné pripojiť len k Hubu / Hub Plus. K Hubu je možné pripojiť iba jeden rozširovač signálu ReX. Pripojenie k integračným modulom ocBridge Plus a uartBridge nie je podporované.

DÔLEŽITÉ: Tento návod na použitie obsahuje všeobecné informácie o produkte Ajax ReX. Pred použitím zariadenia odporúčame preštudovať ďalšie informácie uvedené na webe: https://support.ajax.systems/en/manuals/rex/ (K dispozícii v angličtine)

Popis zariadenia

ajax rex
 1. Logo s LED indikátorom prevádzky
 2. Držiak ReXu SmartBracket
 3. Perforácia držiaku pre ochranu proti násilnému odtrhnutiu ReXu
 4. Konektor pre pripojenie napájacieho kábla
 5. QR kód s ID ReXu
 6. Sabotážny kontakt (Tamper)
 7. Tlačidlo pre zapnutie / vypnutie ReXu

Inštalácia

V mieste inštalácie musí byť zabezpečená dostatočná kvalita rádiového signálu medzi Hubom / Hubom Plus, komponentmi Ajax a ReXom.

Neinštalujte ReX:

 1. Vo vonkajšom prostredí.
 2. V blízkosti kovových predmetov a zrkadiel spôsobujúcich zoslabenie rádiového signálu.
 3. V priestoroch s teplotou alebo vlhkosťou mimo hodnoty uvedené v technickej špecifikácii zariadenia.
 4. V priestoroch s vysokou úrovňou rádiového rušenia.
 5. V blízkosti zdroja rádiového rušenia: vo vzdialenosti menej ako 1 meter od routeru a napájacích káblov.

Upozornenie: Pred inštaláciou zariadenia odporúčame po jeho spárovaní s Hubom najprv vykonať testy kvality signálu, ktoré možno aktivovať v menu nastavenie zariadenia v mobilnej aplikácii.

Stav indikátora Úroveň signálu
Svieti prerušovane každej 1,5 sekundy Vynikajúca úroveň signálu
Blikne 5-krát za sekundu Dobrá úroveň signálu
Blikne 2-krát za sekundu Zlá úroveň signálu
Na krátku dobu sa rozsvieti každej 1,5 sekundy Žiadny signál

Postup inštalácie:

 1. Odstráňte ReX z držiaka zatlačením smerom nadol.
 2. Pripojte ReX do elektrickej siete prostredníctvom napájacieho kábla (súčasť balenia). Potom stlačte a podržte tlačidlo pre zapnutie / vypnutie ReXu po dobu 3 sekúnd, kým sa nerozsvieti logo Ajax na prednej strane ReXu červeno.

  Poznámka: Ak svieti LED indikátor na prednej strane ReXu červeno, nie je dostupné spojenie s Hubom, ak svieti bielo, je dostupné spojenie s Hubom a ak bliká bielo každých 30 sekúnd, nie je dostupné externé napájanie zo siete.

 3. Pripevnite držiak SmartBracket k povrchu najmenej pomocou 2 dodávaných hmoždiniek, skrutiek či iného spojovacieho materiálu podľa vlastností a materiálu povrchu.

Nepreklápajte ReX pri zvislom upevnení (napríklad na stene). Pri správnej orientácii je možné logo Ajax prečítať vodorovne.

Upozornenie: Pre zvýšenie ochrany proti vytrhnutiu káblov z konektorov ReXu ich odporúčame zabezpečiť pomocou svorky a trojice skrutiek (súčasť balenia). Aby bola zabezpečená ochrana proti násilnému odtrhnutiu ReXu, upevnite držiak v ľavom spodnom rohu (pozri Popis zariadenia – bod 3.).

Upozornenie: Pri manipulácii so zariadením vždy dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pravidlá pre prácu s elektrickými zariadeniami a predpisy elektrickej bezpečnosti. Je zakázané demontovať zariadenie pod napätím alebo ho používať s poškodeným napájacím káblom. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

PrincÍp fungovania

ReX rozširuje dosah rádiového signálu zabezpečovacieho systému Ajax a umožňuje inštaláciu zariadenia Ajax aj vo väčších vzdialenostiach od Hubu / Hubu Plus.

ajax rex

Dosah komunikácie medzi ReXom a zariadením Ajax je obmedzený maximálnym dosahom komunikácie daných zariadení, ktorý je uvedený v ich technickej špecifikácii.

ReX prijíma signály z Hubu a ďalej ich prenáša do pripojených zariadení a naopak. Hub poptáva ReX každých 12 až 300 sekúnd (v závislosti na nastavení protokolu Jeweller), pričom poplachové správy sú prenesené do 0.3 sekundy.

SpárovAnie a konfigurácia zariadenia

ReX je možné spárovať iba s Hubom / Hubom Plus s verziou operačného systému Hub OS 2.7 a vyššie.

Zariadenie sa spáruje s Hubom pomocou mobilnej aplikácie Ajax. Otvorte mobilnú aplikáciu Ajax, na záložke Zariadenie stlačte na tlačidlo Pridať zariadenie a postupujte podľa pokynov sprievodcu. Po vyzvaní stlačte a podržte tlačidlo v zadnej časti zariadenia po dobu 3 sekúnd. Aktivácia zariadenia je signalizovaná blikaním LED indikátora.

Poznámka: Ak dôjde pri procese spárovania k chybe, stlačte a podržte tlačidlo v zadnej časti zariadenia po dobu 3 sekúnd, počkajte minimálne 5 sekúnd a proces spárovania opakujte.

ReX spárovaný s Hubom sa zobrazí na záložke Zariadenie v mobilnej aplikácii Ajax. Rýchlosť aktualizácie stavu zariadenia je závislá na nastavenom intervale dopytovania Hubom (v továrenskom nastavení 36 sekúnd).

Akékoľvek zariadenie Ajax spárované s Hubom je možné priradiť k rozširovaču ReX bez ohľadu na jeho typ. Pre priradenie zariadenia Ajax k rozširovaču vstúpte do jeho menu nastavenie v mobilnej aplikácii a vyberte možnosť Párovať so zariadením, zo zoznamu dostupných zariadení potom vyberte požadované pre priradenie s ReXom. U zariadení priradených k rozširovaču ReX sa potom na záložke Zariadenie objaví ikona so symbolom:

Obdobným spôsobom prebieha tiež zrušenie priradenia zariadenia Ajax k rozširovaču.

Maximálny počet zariadení v systéme Ajax

K Hubu je možné pripojiť iba jeden rozširovač signálu ReX.

Hub + ReX
Až 99
Hub Plus + ReX Až 149

Upozornenie: Rozširovač ReX nezvyšuje maximálny počet zariadení v systéme Ajax.

Poznámka: Ak sa Vám niektorý z uvedených bodov postupu nedarí vykonať, obráťte sa prosím na technickú podporu Ajax na e-mailovej adrese [email protected].

Technické specifikace

Maximálny počet pripojených zariadení Hub — 99, Hub 2— 99, Hub Plus — 149, Hub 2 Plus — 199
Počet pripojiteľných zariadení ReX k Hubu 1
Napájanie 110 – 250 V AC
Batéria Li-Ion 2 Аh (až 35 hodín autonómnej prevádzky)
Ochrana proti neoprávnenej manipulácii Áno (Tamper)
Frekvenčné pásmo 868.0–868.6 MHz
Efektívny vyžarovaný výkon 8.20 dBm / 6.60 mW (limit 25 mW)
Modulácia GFSK
Dosah rádiového signálu

Až 1 800 m (bez prekážok)

Ďalšie informácie

Komunikačné kanály GSM 850/900/1800/1900 MHz GPRS, Ethernet
Rozmedzie prevádzkovej teploty / vlhkosti Od -10°С do +40°С / do 75% bez kondenzácie
Stupeň zabezpečenia podľa ČSN EN 50131-1
Trieda prostredia podľa ČSN EN 50131-1
Rozmery 163 × 163 × 36 mm
Hmotnosť 330 g

Obsah balení

 1. Ajax ReX
 2. Montážny panel SmartBracket
 3. Napájací kábel
 4. Spojovací materiál
 5. Užívateľská príručka

Záruka

Záručná lehota pre zariadenie od Ajax Systems Inc. trvá 2 roky od zakúpenia produktu a nevzťahuje sa na priloženú batériu.

Ak zariadenie nepracuje správne, odporúčame najprv kontaktovať technickú podporu – v polovici prípadov môžu byť technické problémy vyriešené na diaľku!

 • Kompletní informace týkající se záruky, certifikáty, osvědčení a další dokumenty jsou dostupné na webové stránce: ajax.systems
 • Technická podpora (pondělí – pátek, 08:00 – 16:00): [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.