For Users

Používateľská príručka ReX

Updated

ReX rozširuje dosah rádiového komunikačného protokolu Jeweller centrálneho ovládacieho panela Hub / Hub Plus až na dvojnásobok. Disponuje sabotážnym kontaktom Tamper, ktorý zabraňuje neoprávnenej manipulácii so zariadením. ReX je vybavený vstavaným záložným Li-Ion akumulátorom, ktorý pri výpadku napájania zaisťuje prevádzku ReXu až po dobu 35 hodín.

Zariadenie je možné pripojiť len k Hubu / Hub Plus. K Hubu je možné pripojiť iba jeden rozširovač signálu ReX. Pripojenie k integračným modulom ocBridge Plus a uartBridge nie je podporované.

DÔLEŽITÉ: Tento návod na použitie obsahuje všeobecné informácie o produkte Ajax ReX. Pred použitím zariadenia odporúčame preštudovať ďalšie informácie uvedené na webe: https://support.ajax.systems/en/manuals/rex/ (K dispozícii v angličtine)

Popis zariadenia

rex range extender
 1. Logo s LED indikátorom prevádzky
 2. Držiak ReXu SmartBracket (Perforácia držiaku pre ochranu proti násilnému odtrhnutiu ReXu)
 3. Konektor pre pripojenie napájacieho kábla
 4. QR kód s ID ReXu
 5. Sabotážny kontakt (Tamper)
 6. Tlačidlo pre zapnutie / vypnutie ReXu

Inštalácia

V mieste inštalácie musí byť zabezpečená dostatočná kvalita rádiového signálu medzi Hubom / Hubom Plus, komponentmi Ajax a ReXom.

Neinštalujte ReX:

 1. Vo vonkajšom prostredí.
 2. V blízkosti kovových predmetov a zrkadiel spôsobujúcich zoslabenie rádiového signálu.
 3. V priestoroch s teplotou alebo vlhkosťou mimo hodnoty uvedené v technickej špecifikácii zariadenia.
 4. V priestoroch s vysokou úrovňou rádiového rušenia.
 5. V blízkosti zdroja rádiového rušenia: vo vzdialenosti menej ako 1 meter od routeru a napájacích káblov.

Upozornenie: Pred inštaláciou zariadenia odporúčame po jeho spárovaní s Hubom najprv vykonať testy kvality signálu, ktoré možno aktivovať v menu nastavenie zariadenia v mobilnej aplikácii.

Stav indikátora Úroveň signálu
Svieti prerušovane každej 1,5 sekundy Vynikajúca úroveň signálu
Blikne 5-krát za sekundu Dobrá úroveň signálu
Blikne 2-krát za sekundu Zlá úroveň signálu
Na krátku dobu sa rozsvieti každej 1,5 sekundy Žiadny signál

Postup inštalácie:

 1. Odstráňte ReX z držiaka zatlačením smerom nadol.
 2. Pripojte ReX do elektrickej siete prostredníctvom napájacieho kábla (súčasť balenia). Potom stlačte a podržte tlačidlo pre zapnutie / vypnutie ReXu po dobu 3 sekúnd, kým sa nerozsvieti logo Ajax na prednej strane ReXu červeno.

  Poznámka: Ak svieti LED indikátor na prednej strane ReXu červeno, nie je dostupné spojenie s Hubom, ak svieti bielo, je dostupné spojenie s Hubom a ak bliká bielo každých 30 sekúnd, nie je dostupné externé napájanie zo siete.

 3. Pripevnite držiak SmartBracket k povrchu najmenej pomocou 2 dodávaných hmoždiniek, skrutiek či iného spojovacieho materiálu podľa vlastností a materiálu povrchu.

Nepreklápajte ReX pri zvislom upevnení (napríklad na stene). Pri správnej orientácii je možné logo Ajax prečítať vodorovne.

Upozornenie: Pre zvýšenie ochrany proti vytrhnutiu káblov z konektorov ReXu ich odporúčame zabezpečiť pomocou svorky a trojice skrutiek (súčasť balenia). Aby bola zabezpečená ochrana proti násilnému odtrhnutiu ReXu, upevnite držiak v ľavom spodnom rohu (pozri Popis zariadenia – bod 3.).

Upozornenie: Pri manipulácii so zariadením vždy dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pravidlá pre prácu s elektrickými zariadeniami a predpisy elektrickej bezpečnosti. Je zakázané demontovať zariadenie pod napätím alebo ho používať s poškodeným napájacím káblom. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

PrincÍp fungovania

ReX rozširuje dosah rádiového signálu zabezpečovacieho systému Ajax a umožňuje inštaláciu zariadenia Ajax aj vo väčších vzdialenostiach od Hubu / Hubu Plus.

rex range extender

Dosah komunikácie medzi ReXom a zariadením Ajax je obmedzený maximálnym dosahom komunikácie daných zariadení, ktorý je uvedený v ich technickej špecifikácii.

ReX prijíma signály z Hubu a ďalej ich prenáša do pripojených zariadení a naopak. Hub poptáva ReX každých 12 až 300 sekúnd (v závislosti na nastavení protokolu Jeweller), pričom poplachové správy sú prenesené do 0.3 sekundy.

SpárovAnie a konfigurácia zariadenia

ReX je možné spárovať iba s Hubom / Hubom Plus s verziou operačného systému Hub OS 2.7 a vyššie.

Zariadenie sa spáruje s Hubom pomocou mobilnej aplikácie Ajax. Otvorte mobilnú aplikáciu Ajax, na záložke Zariadenie stlačte na tlačidlo Pridať zariadenie a postupujte podľa pokynov sprievodcu. Po vyzvaní stlačte a podržte tlačidlo v zadnej časti zariadenia po dobu 3 sekúnd. Aktivácia zariadenia je signalizovaná blikaním LED indikátora.

Poznámka: Ak dôjde pri procese spárovania k chybe, stlačte a podržte tlačidlo v zadnej časti zariadenia po dobu 3 sekúnd, počkajte minimálne 5 sekúnd a proces spárovania opakujte.

ReX spárovaný s Hubom sa zobrazí na záložke Zariadenie v mobilnej aplikácii Ajax. Rýchlosť aktualizácie stavu zariadenia je závislá na nastavenom intervale dopytovania Hubom (v továrenskom nastavení 36 sekúnd).

Akékoľvek zariadenie Ajax spárované s Hubom je možné priradiť k rozširovaču ReX bez ohľadu na jeho typ. Pre priradenie zariadenia Ajax k rozširovaču vstúpte do jeho menu nastavenie v mobilnej aplikácii a vyberte možnosť Párovať so zariadením, zo zoznamu dostupných zariadení potom vyberte požadované pre priradenie s ReXom. U zariadení priradených k rozširovaču ReX sa potom na záložke Zariadenie objaví ikona so symbolom:

Obdobným spôsobom prebieha tiež zrušenie priradenia zariadenia Ajax k rozširovaču.

Maximálny počet zariadení v systéme Ajax

K Hubu je možné pripojiť iba jeden rozširovač signálu ReX.

Hub + ReX
Až 99
Hub Plus + ReX Až 149

Upozornenie: Rozširovač ReX nezvyšuje maximálny počet zariadení v systéme Ajax.

Poznámka: Ak sa Vám niektorý z uvedených bodov postupu nedarí vykonať, obráťte sa prosím na technickú podporu Ajax na e-mailovej adrese [email protected].

Technické specifikace

Maximálny počet pripojených zariadení Hub — 99, Hub 2 — 99, Hub Plus — 149, Hub 2 Plus — 199, Hub Hybrid — 99
Počet pripojiteľných zariadení ReX k Hubu 1
Napájanie 110 – 250 V AC
Batéria Li-Ion 2 Аh (až 35 hodín autonómnej prevádzky)
Ochrana proti neoprávnenej manipulácii Áno (Tamper)
Frekvenčné pásmo 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Závisí od regiónu predaja.
Efektívny vyžarovaný výkon 8.20 dBm / 6.60 mW (limit 25 mW)
Modulácia GFSK
Dosah rádiového signálu

Až 1 800 m (bez prekážok)

Ďalšie informácie

Komunikačné kanály GSM 850/900/1800/1900 MHz GPRS, Ethernet
Rozmedzie prevádzkovej teploty / vlhkosti Od -10°С do +40°С / do 75% bez kondenzácie
Stupeň zabezpečenia podľa ČSN EN 50131-1
Trieda prostredia podľa ČSN EN 50131-1
Rozmery 163 × 163 × 36 mm
Hmotnosť 330 g

Obsah balení

 1. Ajax ReX
 2. Montážny panel SmartBracket
 3. Napájací kábel
 4. Spojovací materiál
 5. Užívateľská príručka

Záruka

Záručná lehota pre zariadenie od Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” trvá 2 roky od zakúpenia produktu a nevzťahuje sa na priloženú batériu.

Ak zariadenie nepracuje správne, odporúčame najprv kontaktovať technickú podporu – v polovici prípadov môžu byť technické problémy vyriešené na diaľku!

 • Kompletní informace týkající se záruky, certifikáty, osvědčení a další dokumenty jsou dostupné na webové stránce: ajax.systems
 • Technická podpora (pondělí – pátek, 08:00 – 16:00): [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: