For Users

Uživatelský manuál ReX

Updated

ReX rozšiřuje dosah rádiového komunikačního protokolu Jeweller centrálního ovládacího panelu Hub / Hub Plus až na dvojnásobek. Disponuje sabotážním kontaktem Tamper, který zabraňuje neoprávněné manipulaci se zařízením. ReX je vybaven vestavěným záložním Li-Ion akumulátorem, který při výpadku napájení zajišťuje provoz ReXu až po dobu 35 hodin.

Zařízení je možné připojit pouze k Hubu / Hub Plus. K Hubu je možné připojit pouze jeden rozšiřovač signálu ReX. Připojení k integračním modulům ocBridge Plus a uartBridge není podporováno.

DŮLEŽITÉ: ento návod k použití obsahuje obecné informace o produktu Ajax ReX. Před použitím zařízení doporučujeme prostudovat další informace uvedené na webu: https://support.ajax.systems/en/manuals/rex/ (K dispozici v angličtině)

Popis zařízení

ajax rex
 1. Logo s LED indikátorem provozu
 2. Držák ReXu SmartBracket
 3. Perforace držáku pro ochranu proti násilnému odtržení ReXu
 4.  Konektor pro připojení napájecího kabelu
 5. QR kód s ID ReXu
 6. Sabotážní kontakt (Tamper)
 7. Tlačítko pro zapnutí / vypnutí ReXu

Instalace

V místě instalace musí být zajištěna dostatečná kvalita rádiového signálu mezi Hubem / Hubem Plus, komponenty Ajax a ReXem.

Neinstalujte ReX:

 1. Ve venkovním prostředí.
 2. V blízkosti kovových předmětů a zrcadel způsobujících zeslabení radiového signálu.
 3. V prostorách s teplotou nebo vlhkostí mimo hodnoty uvedené v technické specifikaci zařízení.
 4. V prostorách s vysokou úrovní rádiového rušení.
 5. V blízkosti zdroje radiového rušení: ve vzdálenosti méně než 1 meter od routeru a napájecích kabelů.

Upozornění: Před instalací zařízení doporučujeme po jeho spárování s Hubem nejprve provést testy kvality signálu, které lze aktivovat v menu nastavení zařízení v mobilní aplikaci.

Stav indikátoru Úroveň signálu
Svítí přerušovaně každých 1,5 vteřiny Vynikající úroveň signálu
Blikne 5krát za vteřinu Dobrá úroveň signálu
Blikne 2krát za vteřinu Špatná úroveň signálu
Na krátkou dobu se rozsvítí každých 1,5 vteřiny Žádný signál

Postup instalace:

 1. Sejměte ReX z držáku SmartBracket zatlačením směrem dolů.
 2. Připojte ReX do elektrické sítě prostřednictvím napájecího kabelu (součást balení). Poté stiskněte a přidržte tlačítko pro zapnutí / vypnutí ReXu po dobu 3 vteřin, dokud se nerozsvítí logo Ajax na přední straně ReXu červeně.

  Poznámka: Pokud svítí LED indikátor na přední straně ReXu červeně, není dostupné spojení s Hubem, pokud svítí bíle, je dostupné spojení s Hubem a pokud bliká bíle každých 30 vteřin, není dostupné externí napájení ze sítě.

 3. Připevněte držák SmartBracket k povrchu nejméně pomocí 2 dodávaných hmoždinek, vrutů či jiného spojovacího materiálu dle vlastností a materiálu povrchu.

Nepřeklápějte ReX při svislém upevnění (například na zdi). Při správné orientaci je možné logo Ajax přečíst vodorovně.

Upozornění: Pro zvýšení ochrany proti vytrhnutí kabelů z konektorů ReXu je doporučujeme zajistit pomocí svorky a trojice šroubů (součást balení). Aby byla zajištěna ochrana proti násilnému odtržení ReXu, upevněte držák v levém spodním rohu (viz Popis zařízení – bod 3.).

Upozornění: Při manipulaci se zařízením vždy dodržujte obecná bezpečnostní pravidla pro práci s elektrickými zařízeními a předpisy elektrické bezpečnosti. Je zakázáno demontovat zařízení pod napětím nebo ho používat s poškozeným napájecím kabelem. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Princip fungování

ReX rozšiřuje dosah rádiového signálu zabezpečovacího systému Ajax a umožňuje instalaci zařízení Ajax i ve větších vzdálenostech od Hubu / Hubu Plus.

ajax rex

Dosah komunikace mezi ReXem a zařízením Ajax je omezen maximálním dosahem komunikace daných zařízení, který je uveden v jejich technické specifikaci.

ReX přijímá signály z Hubu a dále je přenáší do připojených zařízení a naopak. Hub dotazuje ReX každých 12 až 300 vteřin (v závislosti na nastavení protokolu Jeweller), přičemž poplachové zprávy jsou přeneseny do 0.3 vteřiny.

Spárování a konfigurace zařízení

ReX je možné spárovat pouze s Hubem / Hubem Plus s verzí operačního systému Hub OS 2.7 a vyšší.

Zařízení se spáruje s Hubem pomocí mobilní aplikace Ajax. Otevřete mobilní aplikaci Ajax, na záložce Zařízení stiskněte na tlačítko Přidat zařízení a postupujte podle pokynů v průvodci. Po vyzvání stiskněte a přidržte tlačítko v zadní části zařízení po dobu 3 vteřin. Aktivace zařízení je signalizována blikáním LED indikátoru.

Poznámka: Dojde-li při procesu spárování k chybě, stiskněte a přidržte tlačítko v zadní části zařízení po dobu 3 vteřin, počkejte minimálně 5 vteřin a proces spárování opakujte.

ReX spárovaný s Hubem se zobrazí na záložce Zařízení v mobilní aplikaci Ajax. Rychlost aktualizace stavu zařízení je závislá na nastaveném intervalu dotazování Hubem (v továrním nastavení 36 vteřin).

Jakékoliv zařízení Ajax spárované s Hubem je možné přiřadit k rozšiřovači ReX bez ohledu na jeho typ. Pro přiřazení zařízení Ajax k rozšiřovači vstupte do jeho menu nastavení v mobilní aplikaci a vyberte možnost Párovat se zařízením, ze seznamu dostupných zařízení poté vyberte požadované pro přiřazení s ReXem. U zařízení přiřazených k rozšiřovači ReX se poté na záložce Zařízení objeví ikona se symbolem: RE

Obdobným způsobem probíhá také zrušení přiřazení zařízení Ajax k rozšiřovači.

Maximální počet zařízení v systému Ajax

K Hubu je možné připojit pouze jeden rozšiřovač signálu ReX.

Hub + ReX
Až 99
Hub Plus + ReX Až 149

Upozornění: Rozšiřovač ReX nezvyšuje maximální počet zařízení v systému Ajax.

Poznámka: Pokud se Vám některý z uvedených bodů postupu nedaří provést, obraťte se prosím na technickou podporu Ajax na e-mailové adrese [email protected].

Technické specifikace

Maximální počet připojených zařízení Hub — 99, Hub 2— 99, Hub Plus — 149, Hub 2 Plus — 199
Počet připojitelných zařízení ReX k Hubu 1
Napájení 110 – 250 V AC
Baterie Li-Ion 2 Аh (až 35 hodin autonomního provozu)
Ochrana proti neoprávněné manipulaci Ano (Tamper)
Frekvenční pásmo 868.0–868.6 MHz
Efektivní vyzařovaný výkon 8.20 dBm / 6.60 mW (limit 25 mW)
Modulace GFSK
Dosah rádiového signálu Až 1 800 m (bez překážek)
Komunikační kanály GSM 850/900/1800/1900 MHz GPRS, Ethernet
Rozmezí provozní teploty / vlhkosti Od -10°С do +40°С / do 75% bez kondenzace
Stupeň zabezpečení dle ČSN EN 50131-1
Třída prostředí dle ČSN EN 50131-1
Rozměry 163 × 163 × 36 mm
Hmotnost 330 g

Obsah balení

 1. Ajax ReX
 2. Montážní panel SmartBracket
 3. Napájecí kabel
 4. Spojovací materiál
 5. Uživatelská příručka

Záruka

Záruční lhůta pro zařízení od Ajax Systems Inc. trvá 2 roky od zakoupení produktu a nevztahuje se na přiloženou baterii.

Pokud zařízení nepracuje správně, doporučujeme nejprve kontaktovat technickou podporu – v polovině případů mohou být technické problémy vyřešeny na dálku!

 • Kompletní informace týkající se záruky, certifikáty, osvědčení a další dokumenty jsou dostupné na webové stránce: ajax.systems
 • Technická podpora (pondělí – pátek, 08:00 – 16:00): [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.