For Users

Uživatelský manuál ReX

Updated

ReX rozšiřovač dosahu signálu, který rozšiřuje efektivní dosah rádiového signálu zabezpečovacího systému Ajax až dvojnásobně. Je chráněn proti neoprávněné manipulaci, napájen ze sítě 230V AC a disponuje také vestavěným záložním Li-Ion akumulátorem, který je schopen jej napájet při výpadku síťového napájení až po dobu 35 hodin.

ReX komunikuje pouze s centrálními ovládacími panely Huby Ajax! Připojení k integračním modulům uartBridge a ocBridge Plus není podporováno.

Konfigurace zařízení probíhá prostřednictvím mobilních nebo desktop aplikací Ajax. Uživatel je o všech událostech vyrozuměn prostřednictvím push notifikací na mobilním zařízení nebo SMS zpráv.

Bezpečnostní systém Ajax lze použít k nezávislému monitorování místa a lze jej i připojit k poplachovému přijímacímu centru bezpečnostní společnosti.

Popis zařízení

rex range extender
 1. LED indikátor provozu (logo Ajax)
 2. Držák SmartBracket (perforovaná část je vyžadována pro aktivaci sabotážního kontaktu Tamper v případě pokusu o násilné odtrhnutí zařízení od povrchu)
 3. Napájecí konektor
 4. QR kód
 5. Sabotážní kontakt Tamper
 6. Tlačítko pro zapnutí / vypnutí

Princip fungování

ReX rozšiřuje dosah rádiové komunikace systému Ajax, a umožňuje tak spolehlivé zabezpečení i objektů většího rozsahu.

rex range extender

Dosah komunikace mezi ReX a zařízeními Ajax je omezena vysílacím výkonem jednotlivých zařízení (tyto údaje jsou uvedeny v technických specifikacích).

ReX přijímá signály od Hubu a dále je distribuuje do zařízení, které jsou s ReXem spárované, a naopak. Hub komunikuje s ReXem v pravidelných intervalech v rozmezí 12 až 300 vteřin (v továrním nastavení každých 36 vteřin.) zatímco poplachy jsou sděleny do 0,3 vteřin.

rex range extender

Počet připojených ReXů

V závislosti na modelu Hubu lze k Hubu připojit následující počet rozšiřovačů dosahu signálu:

Hub 1 ReX
Hub Plus až 5 ReXů
Hub 2 až 5 ReXů
Hub 2 Plus až 5 ReXů
Hub Hybrid až 5 ReXů

Připojení více ReXů k Hubu je podporováno zařízeními s OS Malevich 2.8 a novějším. Současně lze ReX připojit pouze přímo k Hubu a připojení jednoho rozšiřovače dosahu signálu k druhému není podporováno.

ReX nezvyšuje počet zařízení připojených k Hubu!

Připojení ReX k Hubu

Před zahájením připojení:

 1. Nainstalujte si aplikaci Ajax na svůj smartphon.
 2. Vytvořte uživatelský účet, přidejte Hub do aplikace a vytvořte alespoň jednu místnost.
 3. Otevři aplikace Ajax.
 4. Zapněte Hub a zkontrolujte připojení k internetu.
 5. Zkontrolujte v aplikaci, že Hub je deaktivován a neprobíhá na něm aktualizace.
 6. Připojte ReX k externímu napájení.

Pouze uživatelé s právy správce mohou přidávat nové zařízení k Hubu.

Připojení ReX k Hubu:

 1. V mobilní aplikaci Ajax Systems vyberte na záložce Zařízení možnost Přidat zařízení.
 2. Pojmenujte zařízení, načtěte nebo ručně vyplňte QR kód zařízení (štítek s kódem je umístěný v zadní části zařízení nebo uvnitř obalu) a vyberte místnost.
  rex range extender
 3. Stiskněte tlačítko Přidat, čímž dojde ke spuštění odpočítávání.
 4. Zapněte zařízením stisknutím a přidržením tlačítka v jeho zadní části po dobu 3 vteřin (logo Ajax se rozsvítí a začne měnit barvu z červené na bílou).
rex range extender

Aby mohlo dojít k detekci a propojení, musí být ReX umístěn v dosahu rádiové komunikace Hubu (na stejném střeženém zařízení).

Během připojení a provozu je nutné, aby byl ReX umístěn v dosahu rádiového signálu komunikačního protokolu Jeweller. Požadavek na připojení zařízení k Hubu je po zapnutí zařízení přenášen po omezenou dobu. Pokud nedojde ke spárování s Hubem během 6 vteřin, ReX vypněte stisknutím a přidržením tlačítka po dobu 3 vteřin a po 5 vteřinách proces opakujte.

ReX se po úspěšném spárování s Hubem zobrazí v mobilní aplikaci Ajax Systems v záložce Zařízení. Aktualizace stavových informací zařízení je závislá na nastavení rádiového protokolu Jeweller, přičemž výchozí hodnota nastavení je 36 vteřin.

Spárování zařízení s ReXem

Za účelem přiřazení zařízení k ReXu:

 1. Vstupte do menu konfigurace zařízení (Zařízení → ReX → Nastavení ).
 2. Vyberte možnost Párování se zařízením.
 3. Vyberte ze seznamu zařízení, která mají být spárovány s ReXem.
 4. Uložte nastavení návratem zpět do hlavní nabídky.

Jakmile je spojení navázáno, zobrazí se na kartě Zařízení v mobilní aplikaci u připojeného zařízení ikona .

ReX nepodporuje párování s detektorem pohybu MotionCam s foto verifikací poplachu, protože ten používá další rádiový protokol Wings.

Zařízení lze spárovat pouze s jedním ReXem. Pokud je zařízení přiřazeno k rozšiřovači dosahu signálu, automaticky se odpojí od jiného připojeného rozšiřovače dosahu signálu.

ajax application

Spárování zařízení s Hubem:

 1. Vstupte do menu konfigurace zařízení (Zařízení → ReX → Nastavení ).
 2. Vyberte možnost Párování se zařízením.
 3. Vyberte ze seznamu zařízení, která mají být spárovány s Hubem.
 4. Uložte nastavení návratem zpět do hlavní nabídky.

Popis stavů zařízení ReX

 1. Zařízení
 2. ReX
Parametr Hodnota
Síla signálu Jeweller Indikace síly rádiového signálu
Připojení Stav připojení zařízení k Hubu
Stav baterie Indikace stavu baterie (zobrazeno v krocích po 1%)
Kryt Indikace otevření / zavření krytu
(aktivace / deaktivace sabotážního kontaktu Tamper)
Externí napájení Zobrazení stavu externího napájení
Dočasná deaktivace Zobrazuje stav zařízení: aktivní, uživatelem zcela deaktivováno nebo jsou deaktivována pouze upozornění na spuštění tamper tlačítka zařízení
Firmware ReX firmware verze
ID zařízení Identifikační číslo zařízení

Nastavení zařízení

 1. Zařízení
 2. ReX
 3. Nastavení
Nastavení Hodnota
První pole Název zařízení (editovatelný)
Místnost Volba místnosti, ke které je zařízení přiřazeno
Jas LED indikátoru Nastavení jasu podsvícení loga Ajax
Párovat se zařízením Výběr zařízení pro spárování s ReXem
Zkouška síly signálu Jeweller Spuštění testu síly signálu Jeweller
Dočasná deaktivace

Umožňuje uživateli odpojit zařízení bez odebrání ze systému.

K dispozici jsou 2 možnosti:

 • Zcela — zařízení nebude provádět systémové příkazy ani se nebude účastnit automatizačních scénářů a systém bude ignorovat poplachy zařízení a další oznámení
 • Pouze kryt — systém bude ignorovat pouze upozornění na neoprávněnou manipulaci zařízení (tlačítko Tamper)

Další informace o dočasné deaktivaci zařízení

Systém bude ignorovat pouze deaktivované zařízení. Zařízení připojená přes ReX budou i nadále fungovat normálně

Uživatelská příručka Otevře uživatelskou příručku zařízení
Zrušit spárování zařízení Odstranění zařízení ze systému

LED indikace loga Ajax

LED indikátor může svítit červeně nebo bíle v závislosti na stavu zařízení.

rex range extender
Událost Indikace LED loga Ajax
Zařízení je připojeno k Hubu Trvale svítí bíle
Zařízení ztratilo spojení s Hubem Trvale svítí červeně
Nedostupné externí napájení Bliká každých 10 vteřin

Testování funkčnosti

Funkce testování zařízení spárovaných s ReXem bude přidána do systému v dalších aktualizacích Hub OS Malevich.

Zabezpečovací systém Ajax umožňuje provádět testy funkčnosti připojených zařízení.

Ke spuštění testu nedojde okamžitě, ale až po uplynutí zhruba 36 vteřin při standardní konfiguraci systému. Časová prodleva spuštění testu závisí na nastavených parametrech komunikačního protokolu Jeweller.

Můžete otestovat sílu signálu Jeweler mezi ReXem a Hubem, tak i mezi ReXema a zařízením k němu připojeným.

Chcete-li zkontrolovat sílu signálu Jeweler mezi ReXem a Hubem, přejděte do nastavení ReXu a vyberte Zkouška síly signálu Jeweller.

Chcete-li zkontrolovat sílu signálu Jeweler mezi ReXem a zařízením, přejděte do nastavení zařízení připojeného k ReXu a vyberte Zkouška síly signálu Jeweller.

Zkouška síly signálu Jeweller

Instalace zařízení

Volba místa instalace

Překážky mezi ReXem a Hubem mohou výrazně snížit efektivní dosah rádiového signálu. Jedná se zejména o stěny, stropy, kovové konstrukce, zrcadla a další objekty.

Zařízení je určeno jen pro vnitřní použití.

Zkontrolujte sílu signálu v místě instalace!

Pomocí mobilní aplikace Ajax zkontrolujte kvalitu rádiového signálu v místě instalace zařízení. Je-li na indikátoru pouze jeden pruh, není zaručen stabilní a spolehlivý přenos informací. Pokuste se zvolit optimálnější umístění zařízení nebo přemístit Hub — dokonce i posun o 20 cm může výrazně zlepšit kvalitu spojení.

Postup instalace

Před instalací ReXu nezapomeňte vybrat nejlepší umístění, které splňuje požadavky této příručky! Je nutné, aby byl ReX skryt před přímým pohledem.

Během instalace zařízení dodržujte obecné bezpečnostní předpisy a normy pro práci s elektrickými zařízeními.

Montáž zařízení

 1. Pomocí přibaleného spojovacího materiálu připevněte držák SmartBracket k pevnému povrchu.

  Pro trvalé upevnění se nedoporučuje použití oboustranné lepicí pásky — časem dochází k jejímu vysušení, čímž hrozí pád zařízení a jeho následné poškození.

 2. Umístěte zařízení do držáku SmartBracket. Po instalaci zkontrolujte v mobilní aplikaci Ajax, zda je kryt zařízení řádně uzavřen (sabotážní kontakt Tamper je sepnut) a zda je držák řádně upevněn k povrchu.
 3. Zajistěte zařízení v držáku SmartBracket ve spodní části vruty.
rex range extender

Při vertikálním připevňování Hubu (například na zeď) jej nepřevracejte. Po správném zafixování lze logo Ajax číst vodorovně.

Pokud dojde k násilnému odtržení zařízení z povrchu, uživatel či poplachové přijímací centrum obdrží o této události informaci.

Je přísně zakázáno rozebírat zařízení připojené k napájení! Zařízení nepoužívejte s poškozeným napájecím kabelem. Nerozebírejte ani neupravujte zařízení ani jeho jednotlivé součásti — může to narušit normální provoz zařízení nebo způsobit jeho selhání.

ReX neumisťujte:

 1. Ve venkovním prostředí.
 2. V blízkosti kovových objektů a zrcadel, které mohou rušit rádiový signál.
 3. V místech s teplotou nebo vlhkostí mimo rozsah uvedený v technické specifikaci.
 4. V blízkosti zdrojů rádiového rušení: méně než 1 metr od routeru a napájecích kabelů.

Údržba zařízení

Pravidelně kontrolujte funkčnost bezpečnostního systému Ajax.

Pravidelně zbavujte kryt zařízení prachu, pavučin a dalších nečistot. Použijte při tom lehce navlhčený hadřík.

Nepoužívejte pro čištění detektoru látky, které obsahují alkohol, aceton, benzin nebo jiná rozpouštědla.

Technická specifikace

Maximální počet zařízení připojených k ReXu Při použití Hub — 99, Hub 2— 99, Hub Plus — 149, Hub 2 Plus — 199, Hub Hybrid — 99
Maximální počet ReXů připojených k Hubu Hub — 1, Hub 2 — 5, Hub Plus — 5, Hub 2 Plus — 5, Hub Hybrid — 5
Napájení 110~240 V AC, 50 / 60 Hz
Záložní akumulátoru Li-Ion 2 A⋅h (až 35 hodin zálohování)
Sabotážní kontakt Ano (Tamper)
Provozní frekvence 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Záleží na regionu prodeje.
Kompatibilita

Funguje pouze s Huby Ajax s OS Malevich 2.7.1 a vyšším

Nepodporuje MotionCam

Maximální vysílací výkon Až 25 mW
Modulace rádiového signálu GFSK
Dosah rádiového signálu

Až 1,800 m (ve volném prostoru bez překážek)

Více informací

Instalace Vnitřní
Rozmezí provozní teploty Od -10°С do +40°С
Provozní vlhkost Až 75%
Rozměry 163 × 163 × 36 mm
Hmotnost 330 g
Životnost 10 let

Obsah balení

 1. ReX
 2. Držák SmartBracket
 3. Napájecí kabel
 4. Spojovací materiál
 5. Uživatelská příručka

Záruka

Záruční lhůta pro zařízení od Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” trvá 2 roky od zakoupení produktu a nevztahuje se na přiloženou baterii.

Pokud zařízení nepracuje správně, doporučujeme nejprve kontaktovat technickou podporu — v polovině případů mohou být technické problémy vyřešeny na dálku!

Technická podpora (pondělí – pátek, 08.00 – 16.00): [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: