Instrukcja użytkownika KeyPad Plus

Zaktualizowano

KeyPad Plus to bezprzewodowa klawiatura dotykowa do zarządzania systemem Ajax z szyfrowanymi kartami zbliżeniowymi i brelokami. Klawiatura jest przeznaczona do użytku wewnątrz pomieszczeń. Obsługa „cichego alarmu” po wprowadzeniu kodu pod przymusem.

Manages security modes using passwords and cards or key fobs. Wskazuje aktualny tryb ochrony za pomocą diody LED

Klawiatura działa tylko z urządzeniami Hub Plus, Hub 2, Hub Hybrid i Hub 2 Plus z systemem OS Malevich 2.11 lub nowszym. Podłączenie do Hub oraz modułów integracyjnych ocBridge Plus i uartBridge nie jest obsługiwane!

Klawiatura działa jako element systemu Ajax, łącząc się z hubem za pomocą bezpiecznego protokołu komunikacji radiowej Jeweller. Zasięg komunikacji wynosi do 1700 metrów na otwartym terenie. Żywotność fabrycznie zainstalowanej baterii wynosi do 4,5 roku.

Elementy funkcjonalne

 1. Wskaźnik uzbrojenia
 2. Wskaźnik rozbrojenia
 3. Wskaźnik Trybu nocnego
 4. Wskaźnik usterki
 5. Czytnik Pass/Tag
 6. Dotykowy blok numeryczny
 7. Przycisk funkcyjny
 8. Przycisk reset
 9. Przycisk uzbrojenia
 10. Przycisk rozbrojenia
 11. Przycisk trybu nocnego 
 12. Uchwyt montażowy SmartBracket (aby zdjąć uchwyt, przesuń go w dół)

  Nie należy odrywać perforowanej części mocowania. Jest wymagana do wyzwolenia styku antysabotażowego w przypadku próby demontażu klawiatury.

 13. Przycisk zasilania
 14. Przycisk antysabotażowy
 15. Kod QR klawiatury

Zasada działania

KeyPad Plus uzbraja i rozbraja ochronę całego obiektu lub poszczególnych grup, a także umożliwia aktywację Trybu nocnego. Tryby ochrony można kontrolować za pomocą klawiatury KeyPad Plus przy użyciu:

 1. Kody. Klawiatura obsługuje kody ogólne i osobiste, a także uzbrajanie bez wprowadzania kodu.
 2. Kart lub breloków. Do systemu można podłączać breloki Tag i karty Pass Aby szybko i bezpiecznie identyfikować użytkowników, KeyPad Plus wykorzystuje technologię DESFire®. DESFire® opiera się na międzynarodowej normie ISO 14443 zapewniającej zarówno szyfrowanie 128-bitowe, jak i ochronę przed kopiowaniem.

KeyPad obsługuje następujące typy kodów:

 • Kod klawiatury – kod ogólny, który jest ustawiony dla klawiatury. Gdy jest używany, wszystkie zdarzenia są dostarczane do aplikacji Ajax w imieniu klawiatury.
 • Kod użytkownika – kod osobisty ustawiony dla użytkowników podłączonych do huba. Gdy jest używany, wszystkie zdarzenia są dostarczane do aplikacji Ajax w imieniu użytkownika.
 • Kod dostępu do klawiatury – skonfigurowany dla osoby, która nie jest zarejestrowana w systemie. Gdy jest używany, zdarzenia są dostarczane do aplikacji Ajax z nazwą skojarzoną z tym kodem.
 • Kod RRU to kod dostępu dla jednostek odpowiedzi (RRU) aktywowany po alarmie i ważny przez określony czas. Gdy kod jest aktywowany i używany, zdarzenia są dostarczane do aplikacji Ajax z nazwą powiązaną z tym kodem.

Liczba kodów osobistych, dostępu i RRU zależy od modelu huba.

Kody dostępu nie są obsługiwane przez panel sterowania Hub (2G) Jeweller.

Przed wprowadzeniem kodu lub użyciem Tag/Pass należy aktywować („wybudzić”) urządzenie KeyPad Plus, przesuwając dłoń po panelu dotykowym od góry do dołu.

Klawiatura KeyPad Plus jest wyposażona we wskaźniki LED, które pokazują aktualny tryb ochrony i ewentualne usterki klawiatury. Stan zabezpieczeń jest wyświetlany tylko wtedy, gdy klawiatura jest aktywna (podświetlenie urządzenia jest włączone).

KeyPad Plus można używać w ciemności, ponieważ klawiatura jest podświetlana. Naciśnięciu przycisków towarzyszy sygnał dźwiękowy. Jasność podświetlenia i głośność klawiatury można regulować w ustawieniach. Jeśli nie dotkniesz klawiatury przez 4 sekundy, KeyPad Plus zmniejszy jasność podświetlenia, a 8 sekund później przejdzie w tryb oszczędzania energii i wyłącza wyświetlacz.

Jeśli baterie są rozładowane, poziom podświetlenia jest minimalny, niezależnie od ustawień.

Przycisk funkcyjny

KeyPad Plus ma przycisk funkcyjny, który działa w 3 trybach:

 • Wyłączony — przycisk jest wyłączony i nic się nie dzieje po jego naciśnięciu.
 • Alarm — po naciśnięciu przycisku funkcyjnego, system wysyła alarm do stacji monitorowania agencji ochrony i wszystkich użytkowników.
 • Wyciszenie zsynchronizowanego alarmu pożarowego — po naciśnięciu przycisku funkcyjnego system wycisza alarm czujnikow pożarowych Ajax. Opcja dostępna, gdy włączona jest synchronizacja alarmów FireProtect (Hub → Ustawienia → Opcje systemowe → Ustawienia czujników pożarowych)

Dowiedz się więcej

Kod pod przymusem

KeyPad Plus obsługuje kod pod przymusem. Umożliwia on symulowanie wyłączenia alarmu. W tym przypadku aplikacja Ajax i syreny zainstalowane w obiekcie nie zdradzą cię, ale agencja ochrony i inni użytkownicy systemu alarmowego zostaną ostrzeżeni o zdarzeniu.

Dowiedz się więcej

Uzbrajanie dwustopniowe

KeyPad Plus może uczestniczyć w uzbrajaniu dwustopniowym, ale nie może być używany jako urządzenie drugiego stopnia. Dwuetapowy proces uzbrajania przy użyciu Tag lub Pass jest podobny do uzbrajania przy użyciu osobistego lub ogólnego hasła klawiatury.

Dowiedz się więcej

Transmisja zdarzeń do stacji monitorowania

System Ajax może łączyć się z CMS i przekazywać zdarzenia i alarmy do stacji monitorującej agencji ochrony w formatach SurGard (Contact ID), SIA (DC-09), ADEMCO 685 i formatach innych protokołów. Pełna lista obsługiwanych protokołów jest dostępna tutaj. Identyfikator urządzenia i numer pętli (strefy) można znaleźć w jego stanach.

Połączenie

Czujnik nie jest kompatybilny z centralą Ajax Hub, jednostkami centralnymi innych firm oraz modułami integracji ocBridge Plus i uartBridge.

Przed rozpoczęciem połączenia

 1. Zainstaluj aplikację Ajax i załóż konto. Dodaj hub i utwórz co najmniej jedno pomieszczenie.
 2. Upewnij się, że hub jest włączony i ma dostęp do Internetu (poprzez kabel Ethernet, Wi-Fi i/lub sieć komórkową). Można to zrobić, otwierając aplikację Ajax lub patrząc na logo na panelu przednim huba — świeci ono na biało lub zielono, jeśli hub jest podłączony do sieci.
 3. Sprawdź status huba w aplikacji i upewnij się, że hub nie jest uzbrojony i nie rozpoczyna aktualizacji.

Tylko użytkownik lub PRO z pełnymi uprawnieniami administratora może dodać urządzenie do huba.

Aby podłączyć KeyPad Plus

 1. Otwórz aplikację Ajax. Jeśli Twoje konto ma dostęp do wielu hubów, wybierz ten, do którego chcesz dodać KeyPad Plus.
 2. Przejdź do menu Urządzenia i kliknij Dodaj urządzenie.
 3. Nadaj nazwę klawiaturze, zeskanuj lub wprowadź kod QR (umieszczony na opakowaniu i pod uchwytem SmartBracket) oraz wybierz pomieszczenie.
 4. Kliknij Dodaj; rozpocznie się odliczanie.
 5. Włącz klawiaturę, przytrzymując przycisk zasilania przez 3 sekundy. Po podłączeniu KeyPad Plus pojawi się na liście urządzeń huba w aplikacji. Aby nawiązać połączenie, umieść klawiaturę w tym samym chronionym obiekcie co system (w zasięgu sieci radiowej huba). Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane, spróbuj ponownie po 10 sekundach.

Klawiatura działa tylko z jednym hubem. Po podłączeniu do nowego huba urządzenie przestaje wysyłać komendy do poprzedniego huba. Po dodaniu do nowego huba KeyPad Plus nie jest usuwana z listy urządzeń starego huba. Należy to zrobić ręcznie w aplikacji mobilnej Ajax.

KeyPad Plus wyłącza się automatycznie 6 sekund po włączeniu, jeśli klawiatura nie połączy się z hubem. Dlatego nie trzeba wyłączać urządzenia, aby ponownie spróbować nawiązać połączenie.

Aktualizacja statusów urządzeń na liście zależy od ustawień Jeweller, domyślnie jest to 36 sekund.

Ikony

Ikony reprezentują różne stany KeyPad Plus. Można je zobaczyć na karcie Urządzenia aplikacji Ajax.

Ikona Wartość
Siła sygnału Jeweller — wyświetla siłę sygnału pomiędzy hubem lub podwajaczem sygnału a KeyPad Plus
Poziom naładowania baterii KeyPad Plus
KeyPad Plus działa przez podwajacz zasięgu sygnału radiowego

Powiadomienia o stanie obudowy KeyPad Plus są wyłączone

Dowiedz się więcej

KeyPad Plus jest wyłączona

Dowiedz się więcej

Odczyt Pass/Tag jest włączony w ustawieniach KeyPad Plus
Odczyt Pass/Tag jest wyłączony w ustawieniach KeyPad Plus

Stany

Stany zawierają informacje o urządzeniu i jego parametrach pracy. Stany KeyPad Plus można znaleźć w aplikacji Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia tab.
 2. Wybierz z listy KeyPad Plus.
Parametr Wartość
Usterka

Naciśnięcie  otwiera listę usterek KeyPad Plus.

Pole jest wyświetlane tylko w przypadku wykrycia usterki.

Temperatura

Temperatura klawiatury. Temperatura jest mierzona na procesorze i zmienia się stopniowo.

Dopuszczalny błąd pomiaru pomiędzy wartością w aplikacji a temperaturą otoczenia wynosi 2°C.

Wartość jest aktualizowana, gdy tylko urządzenie wykryje zmianę temperatury o co najmniej 2°C.

Można skonfigurować scenariusz według temperatury, aby sterować urządzeniami automatyzacji.

Dowiedz się więcej

Siła sygnału Jeweller

Siła sygnału Jeweller pomiędzy hubem (lub podwajaczem zasięgu sygnału ReX) a klawiaturą.

Zalecana wartość — 2-3 kreski.

Połączenie przez Jeweller Stan połączenia między hubem lub podwajaczem zasięgu sygnału a klawiaturą:

 • Online — klawiatura jest online.
 • Offline — brak połączenia z klawiaturą.
Stan naładowania akumulatora Poziom naładowania baterii urządzenia Dostępne są dwa stany:

 • ОК.
 • Niski poziom baterii.

Gdy baterie się rozładują, aplikacje Ajax i agencja ochrony otrzymają odpowiednie powiadomienia.

Po wysłaniu powiadomienia o niskim poziomie baterii, klawiatura może pracować do 2 miesięcy.

Jak wyświetlany jest poziom naładowania baterii w aplikacjach Ajax

Pokrywa Stan styku antysabotażowego urządzenia, który reaguje na oderwanie lub uszkodzenie obudowy:

 • Otwarta.
 • Zamknięta.

Co to jest sabotaż

Działa przez *nazwa podwajacza zasięgu*

Wyświetl status używania podwajacza zasięgu ReX

Pole nie jest wyświetlane, jeśli klawiatura współpracuje bezpośrednio z hubem.

Odczyt Pass/Tag Pokazuje, czy włączony jest czytnik kart i breloków
Łatwa zmiana trybu uzbrojenia/ Łatwe zarządzanie przypisaną grupą Pokazuje, czy tryb ochrony może być przełączany za pomocą Pass lub Tag bez potwierdzenia przyciskami sterującymi , ,
Permanentna dezaktywacja Pokazuje status urządzenia:

 • Nie — urządzenie działa normalnie i przesyła wszystkie zdarzenia.
 • Tylko pokrywa — administrator huba wyłączył powiadomienia o otwarciu obudowy.
 • Całkowita —administrator huba całkowicie wykluczył czujnik z systemu. Urządzenie nie wykonuje poleceń systemowych i nie zgłasza alarmów ani innych zdarzeń.

Dowiedz się więcej

Jednorazowa dezaktywacja Pokazuje status ustawienia jednorazowej dezaktywacji klawiatury:

 • Nie — klawiatura działa normalnie i przesyła wszystkie zdarzenia.
 • Tylko pokrywa – powiadomienia o wyzwoleniu styku antysabotażowego klawiatury są wyłączone do momentu pierwszego rozbrojenia.
 • Całkowita —administrator huba całkowicie wykluczył klawiaturę z systemu do momentu pierwszego rozbrojenia. Urządzenie nie wykonuje poleceń system

Dowiedz się więcej

Oprogramowanie sprzętowe Wersja oprogramowania sprzętowego KeyPad Plus.
ID urządzenia Identyfikator urządzenia.
Nr. urządzenia Numer pętli (strefy) urządzenia.

Ustawienia

KeyPad Plus konfiguruje się w aplikacji mobilnej Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz z listy KeyPad Plus.
 3. Otwórz Ustawienia, klikając ikonę kółka zębatego .

Aby zastosować zmienione ustawienia, kliknij przycisk Wstecz.

Parametr Wartość
Nazwa

Nazwa urządzenia. Wyświetlana na liście urządzeń huba, w SMS i powiadomieniach o zdarzeniach.

Aby zmienić nazwę urządzenia, kliknij ikonę ołówka .

Nazwa może zawierać do 12 znaków cyrylicy lub do 24 znaków łacińskich.

Pomieszczenie Wybór wirtualnego pomieszczenia, do którego przypisany jest KeyPad Plus. Nazwa pomieszczenia jest wyświetlana w wiadomości SMS i powiadomieniach o zdarzeniach.
Zarządzanie grupą

Wybór grupy zabezpieczeń kontrolowanej przez urządzenie. Można wybrać wszystkie grupy lub tylko jedną.

Pole jest wyświetlane, gdy włączony jest tryb grupowy.

Opcje dostępu Wybór sposobu weryfikacji uzbrojenia/rozbrojenia

 • Tylko kod klawiatury.
 • Tylko kod użytkownika.
 • Kody klawiatury lub kod użytkownika.

Aby uaktywnić kody dostępu ustawione dla osób, które nie są zarejestrowane w systemie, należy wybrać na klawiaturze opcje: Tylko kod klawiatury lub Kody klawiatury lub kod użytkownika

Kod klawiatury Wybór kodu ogólnego do sterowania bezpieczeństwem.
Kod pod przymusem

Wybór ogólnego kodu pod przymusem do cichego alarmu.

Dowiedz się więcej

Funkcje przycisków pilota Wybór funkcji przycisku * (przycisk funkcyjny):

 • Wyłączoneprzycisk funkcyjny jest wyłączony i po naciśnięciu nie wykonuje żadnych poleceń.
 • Alarm — po naciśnięciu przycisku funkcyjnego, system wysyła alarm do stacji monitorowania i wszystkich użytkowników.
 • Wyciszyć sygnał pożarowy — po naciśnięciu przycisku funkcyjnego system wycisza alarm czujniki pożarowe Ajax. Opcja dostępna, gdy włączona jest synchronizacja alarmów FireProtect.

Dowiedz się więcej

Uzbrojenie bez kodu Opcja pozwala na uzbrojenie systemu bez wprowadzania kodu. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć przycisk Uzbrojenia lub Trybu nocnego.
Blokada nieautoryzowanego dostępu

Jeśli opcja jest aktywna, klawiatura zostanie zablokowana na ustawiony wcześniej czas po wprowadzeniu nieprawidłowego kodu lub użyciu niezweryfikowanej karty/breloka więcej niż 3 razy z rzędu w ciągu 1 minuty.

W tym czasie nie da się rozbroić systemu za pomocą klawiatury. Klawiaturę można odblokować w aplikacji Ajax.

Czas blokowania (min) Wybór czasu blokady klawiatury po błędnych wprowadzeniach kodu:

 • 3 minuty.
 • 5 minut.
 • 10 minut.
 • 20 minut.
 • 30 minut.
 • 60 minut.
 • 90 minut.
 • 180 minut.
Jasność

Wybór jasności podświetlenia przycisków klawiatury. Podświetlenie działa tylko wtedy, gdy klawiatura jest aktywna.

Ta opcja nie ma wpływu na poziom jasności czytnika karty/breloka oraz wskaźników trybów ochrony.

Głośność przycisków Wybór poziomu głośności odgłosu naciśnięcia przycisku klawiatury.
Odczyt Pass/Tag Gdy opcja jest włączona, można sterować trybem ochrony za pomocą urządzeń dostępowych Pass i Tag.
Potwierdzenie autoryzacji za pomocą kodu dostępu

Po włączeniu tej opcji autoryzacja systemu przy użyciu urządzeń dostępowych wymaga potwierdzenia akcji kodem użytkownika lub kodem klawiatury. Dostępne, jeśli przełącznik Odczyt Pass/Tag jest włączony.

Ustawienie to jest obsługiwane, gdy KeyPad Plus Jeweller jest podłączony do hubów z oprogramowaniem sprzętowym w wersji OS Malevich 2.20 lub nowszej.

Czas na potwierdzenie

Wybór maksymalnego czasu potwierdzenia autoryzacji poprzez hasło po potwierdzeniu przez urządzenia dostępowe. Dostępne, jeśli przełącznik Potwierdzenie autoryzacji za pomocą kodu dostępu jest włączony.

Ustawienie to jest obsługiwane, gdy KeyPad Plus Jeweller jest podłączony do hubów z oprogramowaniem sprzętowym w wersji OS Malevich 2.21 lub nowszej.

Łatwa zmiana trybu uzbrojenia/ Łatwe zarządzanie przypisaną grupą

Gdy ta opcja jest włączona, zmiana trybu ochrony za pomocą breloka Tag i karty Pass nie wymaga potwierdzenia przez naciśnięcie przycisku uzbrajania, rozbrajania lub Trybu nocnego. Tryb ochrony jest przełączany automatycznie.

Opcja jest dostępna, jeśli w ustawieniach klawiatury włączony jest Odczyt Pass/Tag.

Jeśli włączony jest tryb grupowy, opcja jest dostępna, gdy klawiatura jest przypisana do konkretnej grupy — pole Zarządzanie grupami w ustawieniach klawiatury.

Dowiedz się więcej

Uzbrojenie bez kodu Opcja pozwala na uzbrojenie systemu bez wprowadzania kodu. W tym celu wystarczy kliknąć przycisk Uzbrój lub Tryb nocny.
Alarm z syreną jeśli użyto przycisk napadowy Pole jest wyświetlane, jeśli dla przycisku funkcyjnego wybrano opcję Alarm.Gdy opcja jest włączona, syreny podłączone do systemu alarmowego emitują sygnał alarmowy po naciśnięciu przycisku * (przycisk funkcyjny).
Test siły sygnału Jeweller Przełącza klawiaturę w tryb testu siły sygnału Jeweller.Dowiedz się więcej
Test tłumienia sygnału Przełącza klawiaturę w tryb testu siły tłumienia sygnału.Dowiedz się więcej
Resetuj Kartę / Tag

Umożliwia usunięcie z pamięci urządzenia wszystkich hubów powiązanych z brelokiem Tag lub kartą Pass.

Dowiedz się więcej

Permanentna dezaktywacja

Umożliwia użytkownikowi wyłączenie urządzenia bez usuwania go z systemu.

Dostępne są trzy opcje:

 • Nie — urządzenie pracuje normalnie i przesyła wszystkie zdarzenia.
 • Całkowicie — urządzenie nie będzie wykonywać poleceń systemowych ani uczestniczyć w scenariuszach automatyzacji, a system będzie ignorował alarmy urządzenia i inne powiadomienia.
 • Tylko pokrywa — system ignoruje powiadomienia o wyzwoleniu styku antysabotażowego urządzenia.

Dowiedz się więcej

Jednorazowa dezaktywacja Umożliwia użytkownikowi wyłączenie zdarzeń urządzenia do czasu pierwszego rozbrojenia.Dostępne są trzy opcje:

 • Nie — urządzenie pracuje normalnie i przesyła wszystkie zdarzenia.
 • Tylko pokrywa — powiadomienia o wyzwoleniu styku antysabotażowego urządzenia są wyłączone, gdy aktywny jest tryb uzbrojenia.
 • Całkowicie — urządzenie jest całkowicie wyłączone z działania systemu, gdy tryb uzbrojenia jest aktywny. Urządzenie nie wykonuje poleceń systemowych i nie zgłasza alarmów ani innych zdarzeń.

Dowiedz się więcej

Instrukcja użytkownika Otwiera instrukcję obsługi KeyPad Plus w aplikacji Ajax.
Usuń urządzenie Odłącza KeyPad Plus od huba i usuwa ustawienia.

Opóźnienia na wejście i wyjście ustawia się w ustawieniach odpowiednich czujników, a nie w ustawieniach klawiatury.

Dowiedz się więcej o opóźnieniach na wejście i wyjście

Konfigurowanie kodów

System Ajax pozwala na ustawienie kodu klawiatury, a także kodów osobistych dla użytkowników dodanych do huba.

Wraz z aktualizacją OS Malevich 2.13.1 dodaliśmy możliwość utworzenia hasła dla osób, które nie są podłączone do huba. Jest to wygodne, na przykład w celu zapewnienia firmie sprzątającej dostępu do zarządzania bezpieczeństwem. Zobacz poniżej, jak ustawić i używać każdego rodzaju kodu.

Wraz z aktualizacją OS Malevich 2.17 dostępne są kody dla jednostek odpowiedzi. Kody RRU są kodami dostępu aktywowanymi po alarmie i pozostają ważne przez określony czas. Zobacz poniżej, jak ustawić i używać każdego rodzaju kodu.

Aby ustawić kod klawiatury

 1.     Przejdź do ustawień klawiatury.
 2.     Wybierz Kod klawiatury.
 3.     Ustaw żądany kod klawiatury.

Aby ustawić kod pod przymusem dla klawiatury

 1.     Przejdź do ustawień klawiatury.
 2.     Wybierz kod pod przymusem.
 3.     Ustaw żądany kod klawiatury pod przymusem.

Aby ustawić osobisty kod w aplikacji Ajax:

 1. Przejdź do ustawień profilu użytkownika (Hub Ustawienia  UżytkownicyUstawienia Twojego profilu).
 2. Wybierz Ustawienia kodu dostępu (w tym menu widoczny jest również ID użytkownika).
 3. Ustaw kod użytkownika i kod pod przymusem.

Każdy użytkownik samodzielnie ustawia osobisty kod. Administrator nie może ustawić kodu dla wszystkich użytkowników.

Aby ustawić kod dostępu dla osoby niezarejestrowanej w systemie

 1.     Przejdź do ustawień huba (HubUstawienia ).
 2.     Wybierz Kody dostępu klawiatury.
 3.     Ustaw nazwę i kod dostępu.

Jeśli chcesz ustawić kod pod przymusem, zmienić kod dostępu, ustawienia dostępu do grup, tryb nocny, ID kodu, czasowo wyłączyć lub usunąć ten kod, wybierz go na liście i wprowadź zmiany.

PRO lub użytkownik z uprawnieniami administratora może skonfigurować kod dostępu lub zmienić jego ustawienia. Funkcja ta jest obsługiwana przez huby z systemem OS Malevich w wersji 2.13.1 lub nowszej. Kody dostępu nie są obsługiwane przez centralę alarmową Hub.

Aby ustawić kod RRU

Tylko PRO z uprawnieniami do konfiguracji systemu może tworzyć i konfigurować kody RRU w aplikacjach Ajax PRO. Więcej informacji na temat konfigurowania tej funkcji można znaleźć w tym artykule.

Kody RRU są obsługiwane przez huby (z wyjątkiem modelu Hub) z systemem OS Malevich 2.17 i nowszym.

Dodawanie kart i breloków

KeyPad Plus może współpracować z brelokami Tag, kartami Pass, a także z kartami i brelokami innych dostawców, które wykorzystują technologię DESFire®.

Przed dodaniem urządzeń innych firm obsługujących DESFire® należy upewnić się, że mają one wystarczającą ilość wolnej pamięci do obsługi nowej klawiatury. Zalecamy, aby urządzenie innej firmy było wstępnie sformatowane.

Maksymalna liczba podłączonych kart/breloków zależy od modelu huba. Jednocześnie powiązane ze sobą karty i breloki nie wpływają na całkowity limit urządzeń przypisanych do huba.

Model huba Liczba urządzeń Pass lub Tag
Hub Plus 99
Hub 2 50
Hub 2 Plus 200
Hub Hybrid 50

Procedura podłączania breloków Tag, kart Pass i urządzeń innych firm jest taka sama. Patrz instrukcja podłączania tutaj.

Sterowanie bezpieczeństwem za pomocą kodów

Używając kodu ogólnego, osobistego lub kodu RRU, można kontrolować tryb nocny a także zarządzać bezpieczeństwem całego obiektu lub oddzielnych grup. Klawiatura umożliwia użycie kodów o długości od 4 do 6 cyfr. Błędnie wprowadzone liczby można skasować przyciskiem .

Jeśli używany jest osobisty kod użytkownika, nazwa użytkownika, który uzbroił/rozbroił system, jest wyświetlana w powiadomieniach i w kanale zdarzeń huba. Jeśli używany jest kod ogólny, nazwa użytkownika, który zmienił tryb ochrony, nie jest wyświetlana.

Kody dostępu klawiatury są obsługiwane przez huby (z wyjątkiem modelu Hub) z systemem OS Malevich w wersji 2.13.1 lub nowszej.

Kody RRU są obsługiwane przez huby (z wyjątkiem modelu Hub) z systemem OS Malevich 2.17 i nowszym.

Uzbrojenie z kodem osobistym

Nazwa użytkownika jest wyświetlana w powiadomieniach i kanale zdarzeń

Uzbrojenie z kodem ogólnym

Nazwa urządzenia jest wyświetlana w powiadomieniach i kanale zdarzeń

KeyPad Plus zostanie zablokowany na czas określony w ustawieniach, jeśli w ciągu 1 minuty trzy razy z rzędu zostanie wprowadzone nieprawidłowe kod. Odpowiednie powiadomienia są wysyłane do użytkowników oraz do stacji monitorowania agencji ochrony. Użytkownik lub PRO z uprawnieniami administratora może odblokować klawiaturę w aplikacji Ajax.

Kontrola bezpieczeństwa obiektu poprzez kod ogólny

 1. Aktywuj klawiaturę, przesuwając po niej dłonią. Przyłóż Tag lub Pass do czytnika kart/tagów na klawiaturze, jeśli włączona jest funkcja Potwierdzenie autoryzacji za pomocą kodu dostępu.
 2. Wprowadź kod ogólny.
 3. Naciśnij przycisk uzbrojenia /rozbrojenia /trybu nocnego key.

Na przykład: 1234 →

Zarządzanie bezpieczeństwem grupy za pomocą kodu ogólnego

 1. Aktywuj klawiaturę, przesuwając po niej dłonią. Przyłóż Tag lub Pass do czytnika kart/tagów na klawiaturze, jeśli włączona jest funkcja Potwierdzenie autoryzacji za pomocą kodu dostępu.
 2. Wprowadź kod ogólny.
 3. Naciśnij * (przycisk funkcyjny).
 4. Wprowadź ID grupy.
 5. Naciśnij przycisk uzbrojenia /rozbrojenia /trybu nocnego .

Na przykład: 1234 → * → 2 →

Co to jest ID grupy

Jeśli do KeyPad Plus przypisana jest grupa zabezpieczeń (w polu Zarządzanie grupą w ustawieniach klawiatury), nie trzeba podawać ID grupy. Do zarządzania trybem uzbrojenia tej grupy wystarczy wprowadzenie ogólnego lub osobistego kodu użytkownika.

Jeśli do KeyPad Plus przypisana jest grupa, nie będzie można zarządzać Trybem nocnym za pomocą ogólnego kodu. W takim przypadku Trybem nocnym można zarządzać za pomocą osobistego kodu dostępu tylko wtedy, gdy użytkownik ma odpowiednie uprawnienia.

Uprawnienia w systemie Ajax

Zarządzanie bezpieczeństwem obiektu za pomocą osobistego kodu dostępu

 1. Aktywuj klawiaturę, przesuwając po niej dłonią. Przyłóż Tag lub Pass do czytnika kart/tagów na klawiaturze, jeśli włączona jest funkcja Potwierdzenie autoryzacji za pomocą kodu dostępu.
 2. Wprowadź ID użytkownika.
 3. Naciśnij * (przycisk funkcyjny).
 4. Wprowadź swój osobisty kod dostępu.
 5. Naciśnij przycisk uzbrojenia /rozbrojenia /trybu nocnego key.

Na przykład: 2 → * → 1234 →

Co to jest ID użytkownika

Zarządzanie bezpieczeństwem grupy za pomocą osobistego kodu dostępu

 1. Aktywuj klawiaturę, przesuwając po niej dłonią. Przyłóż Tag lub Pass do czytnika kart/tagów na klawiaturze, jeśli włączona jest funkcja Potwierdzenie autoryzacji za pomocą kodu dostępu.
 2. Wprowadź ID użytkownika.
 3. Naciśnij * (przycisk funkcyjny).
 4. Wprowadź swój osobisty kod dostępu.
 5. Naciśnij * (przycisk funkcyjny).
 6. Wprowadź ID grupy.
 7. Naciśnij przycisk aktywacji uzbrojenia /rozbrojenia /trybu nocnego key.

Na przykład: 2 → * → 1234 → * → 5 →

Jeśli do KeyPad Plus przypisana jest grupa (w polu Zarządzanie grupą w ustawieniach klawiatury), nie trzeba podawać ID grupy. Aby zarządzać trybem ochrony tej grupy, wystarczy wprowadzić osobisty kod dostępu.

Co to jest ID grupy

Co to jest ID użytkownika

Kontrola bezpieczeństwa całego obiektu za pomocą kodu dostępu

Wprowadź kod dostępu i naciśnij przycisk uzbrojenia  / rozbrojenia / włączenia trybu nocnego .

Na przykład: 1234 →

Zarządzanie bezpieczeństwem grupy za pomocą kodu dostępu

Wprowadź kod dostępu, naciśnij *, wprowadź ID grupy i naciśnij przycisk uzbrojenia / rozbrojenia / aktywacji trybu nocnego .

Na przykład: 1234 → * → 2 →

Czym jest identyfikator grupy

Używanie kodu pod przymusem

Kod pod przymusem pozwala symulować wyłączenie alarmu. W tym przypadku aplikacja Ajax i syreny zainstalowane w obiekcie nie zdradzą użytkownika, ale agencja ochrony i inni użytkownicy zostaną ostrzeżeni o zdarzeniu. Można używać zarówno osobistych, jak i ogólnych kodów pod przymusem. W Kodach dostępu do klawiatury KeyPada można również ustawić kod pod przymusem dla osób niezarejestrowanych w systemie.

Scenariusze i syreny reagują na rozbrojenie pod przymusem w taki sam sposób jak na normalne rozbrojenie.

Dowiedz się więcej

Aby użyć ogólnego kodu pod przymusem

 1. Aktywuj klawiaturę, przesuwając po niej dłonią. Przyłóż Tag lub Pass do czytnika kart/tagów na klawiaturze, jeśli włączona jest funkcja Potwierdzenie autoryzacji za pomocą kodu dostępu.
 2. Wprowadź ogólny kod pod przymusem.
 3. Naciśnij przycisk rozbrojenia .

Na przykład: 4321 →

Aby użyć osobistego kodu pod przymusem zarejestrowanego użytkownika

 1. Aktywuj klawiaturę, przesuwając po niej dłonią. Przyłóż Tag lub Pass do czytnika kart/tagów na klawiaturze, jeśli włączona jest funkcja Potwierdzenie autoryzacji za pomocą kodu dostępu.
 2. Wprowadź ID użytkownika.
 3. Naciśnij * (przycisk funkcyjny).
 4. Wprowadź osobisty kod pod przymusem.
 5. Naciśnij przycisk rozbrojenia .

Na przykład: 2 → * → 4422 →

Aby użyć kodu pod przymusem osoby niezarejestrowanej w systemie:

Wprowadź kod pod przymusem ustawiony w Kodach dostępu do klawiatury i naciśnij przycisk rozbrojenia .

Na przykład: 4567 →

Korzystanie z kodu RRU

Kod RRU zostaje aktywowany po wyzwoleniu alarmu w czasie określonym w ustawieniach huba i pozostaje ważny przez wybrany czas. Zapewnia to, że kody te będą używane tylko w przypadku zagrożenia, w przeciwieństwie do klawiatury lub kodów użytkownika.

Kontrola bezpieczeństwa obiektu za pomocą kodu RRU:

Wprowadź kod RRU i naciśnij przycisk uzbrojenia  / rozbrojenia / włączenia trybu nocnego .

Na przykład: 1234

Kontrola bezpieczeństwa grupy przy użyciu kodu RRU:

Wprowadź kod RRU, naciśnij *, wprowadź Identyfikator grupy, a następnie naciśnij przycisk uzbrojenia  / rozbrojenia / włączenia trybu nocnego .

Na przykład: 1234 → * → 2

Zarządzanie bezpieczeństwem przy użyciu Tag lub Pass

 1. Aktywuj klawiaturę, przesuwając po niej dłonią. KeyPad Plus wyemituje sygnał dźwiękowy (jeśli jest włączony w ustawieniach) i włączy podświetlenie.
 2. Zbliż Tag lub Pass do czytnika kart/breloków na klawiaturze. Jest on oznaczony ikoną fal.
 3. Wprowadź wymagany kod , jeśli funkcja Potwierdzenie autoryzacji za pomocą kodu dostępu jest włączona.
 4. Naciśnij przycisk uzbrojenia, rozbrojenia lub Trybu nocnego na klawiaturze.

Warto pamiętać, że jeżeli włączono opcję Łatwa zmiana trybu uzbrojenia w ustawieniach KeyPad Plus, to nie musisz naciskać przycisku uzbrojenia, rozbrojenia lub Trybu nocnego. Tryb ochrony zmieni się na przeciwny po zbliżeniu breloka Tag lub karty Pass.

Funkcja wyciszenia alarmu pożarowego

KeyPad Plus może wyciszyć zsynchronizowany alarm pożarowy po naciśnięciu przycisku funkcyjnego (jeśli włączono odpowiednie ustawienie). Reakcja systemu na naciśnięcie przycisku zależy od ustawień i stanu systemu:

 • Zsynchronizowane alarmy FireProtect zostały już wysłane — po pierwszym naciśnięciu przycisku wszystkie syreny czujników pożarowych są wyciszone, z wyjątkiem tych, które zarejestrowały alarm. Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje wyciszenie pozostałych czujników.
 • Czas opóźnienia synchronizacji alarmów trwa — naciśnięcie przycisku funkcyjnego powoduje wyciszenie syreny wyzwolonych czujników pożarowych Ajax.

Należy pamiętać, że opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy włączono opcję Synchronizacja alarmów FireProtect.

Dowiedz się więcej

Dzięki aktualizacji OS Malevich 2.12 użytkownicy mogą wyciszać alarmy pożarowe w swoich grupach bez wpływu na czujniki w grupach, do których nie mają dostępu.

Dowiedz się więcej

Wskazanie

KeyPad Plus może informować o aktualnym trybie ochrony, naciśnięciach przycisków, usterkach i swoim stanie za pomocą wskaźników LED i dźwięków. Aktualny tryb ochrony jest wskazywany przez podświetlenie po uaktywnieniu klawiatury. Informacja o bieżącym trybie ochrony jest aktualna nawet wtedy, gdy tryb uzbrojenia zostanie zmieniony przez inne urządzenie: brelok, inną klawiaturę lub aplikację.

Klawiaturę można uaktywnić, przesuwając dłonią po panelu dotykowym z góry na dół. Uaktywnienie klawiatury potwierdzi włączenie podświetlenia i sygnał dźwiękowy (jeśli jest włączony).

Zdarzenie Wskazanie
Brak połączenia z hubem lub podwajaczem zasięgu sygnału Dioda X miga
Otwarta obudowa KeyPad Plus (zdjęto uchwyt SmartBracket) Dioda X miga raz krótko
Naciśnięto przycisk dotykowy Krótki sygnał dźwiękowy, dioda LED aktualnego stanu zabezpieczeń systemu miga raz. Głośność zależy od ustawień klawiatury
System jest uzbrojony Krótki sygnał dźwiękowy, świeci się dioda uzbrojenia lub Trybu nocnego
System jest rozbrojony Dwa krótkie sygnały dźwiękowe, świeci się dioda rozbrojenia
Wprowadzono nieprawidłowy kod lub nastąpiła próba zmiany trybu ochrony niepodłączoną lub nieaktywną kartą/brelokiem Długi sygnał dźwiękowy, podświetlenie LED jednostki cyfrowej miga 3 razy
Tryb ochrony nie może być aktywowany (na przykład okno jest otwarte przy włączonym sprawdzaniu integralności systemu) Długi sygnał dźwiękowy, dioda LED aktualnego stanu zabezpieczeń miga 3 razy
Hub nie odpowiada na polecenie — brak połączenia Długi sygnał dźwiękowy, świeci się dioda X (usterki)
Klawiatura jest zablokowana z powodu próby wprowadzenia błędnego kodu lub próby użycia nieautoryzowanej karty/breloka Długi sygnał dźwiękowy, podczas którego diody LED stanu zabezpieczeń i podświetlenie klawiatury migają 3 razy.
Wyczerpane baterie

Po zmianie trybu ochrony zapala się dioda X. Przyciski dotykowe są na ten czas zablokowane.Przy próbie włączenia klawiatury z rozładowanymi bateriami klawiatura wydaje długi sygnał dźwiękowy, dioda X płynnie zapala się i gaśnie, po czym klawiatura wyłącza się.

Jak wymienić baterie KeyPad Plus

System wymaga potwierdzenia autoryzacji hasłem po potwierdzeniu urządzeń dostępowych. Dostępne, jeśli aktywna jest funkcja Potwierdzenie autoryzacji za pomocą kodu dostępu Dioda LED bieżącego statusu bezpieczeństwa miga w ustalonym czasie dla potwierdzenia

Dźwiękowe powiadamianie o awariach

Jeśli któreś z urządzeń jest w trybie offline lub bateria jest bliska wyczerpania, KeyPad Plus może powiadomić użytkowników systemu dźwiękiem. Diody LED klawiatury Х będą migać. Powiadomienia o awariach będą wyświetlane w zdarzeniach oraz treści SMS-ów lub powiadomień push.

Aby włączyć dźwiękowe powiadamianie o awariach, użyj aplikacji Ajax PRO i PRO Desktop:

 1. Kliknij Urządzenia , wybierz hub i otwórz jego ustawienia :
  Kliknij Opcje systemoweDźwięki i alerty
 2. Włącz przełączniki: Jeśli poziom naładowania baterii dowolnego urządzenia jest niski oraz Jeśli jakiekolwiek urządzenie jest offline.
 3. Kliknij Powrót, aby zapisać ustawienia.

Dźwiękowe powiadamianie o awariach jest dostępne dla wszystkich hubów (z wyjątkiem modelu Hub) z oprogramowaniem sprzętowym OS Malevich w wersji 2.15 lub nowszej.

Dźwiękowe powiadamianie o awariach jest obsługiwane przez KeyPad Plus z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 5.57.5.0 lub nowszej.

Zdarzenie Wskazanie Uwaga
Jeśli jakiekolwiek urządzenie jest offline. Dwa krótkie sygnały dźwiękowe, wskaźnik awarii Х miga dwukrotnie.Sygnał dźwiękowy jest emitowany co minutę, aż wszystkie urządzenia w systemie będą w trybie online. Użytkownicy mogą opóźnić sygnalizację dźwiękową o 12 godzin.
Jeśli KeyPad Plus jest offline.

Dwa krótkie sygnały dźwiękowe, wskaźnik awarii Х miga dwukrotnie.

Sygnał dźwiękowy jest emitowany co minutę, aż klawiatura w systemie będzie w trybie online.

Nie można opóźnić sygnalizacji dźwiękowej.
Jeśli poziom naładowania baterii dowolnego urządzenia jest niski. Trzy krótkie sygnały dźwiękowe, wskaźnik awarii Х miga trzykrotnie.Sygnał dźwiękowy jest emitowany co minutę, aż bateria zostanie naładowana lub urządzenie zostanie usunięte z systemu. Użytkownicy mogą opóźnić sygnalizację dźwiękową o 4 godziny.

Dźwiękowe powiadamianie o awariach pojawia się po sygnalizacji klawiatury. Jeśli w systemie wystąpi kilka awarii, klawiatura w pierwszej kolejności powiadamia o utracie połączenia między urządzeniem a hubem.

Testowanie funkcjonalności

System Ajax udostępnia kilka rodzajów testów, które pomagają upewnić się, że punkty instalacji urządzeń zostały wybrane prawidłowo.

Testy funkcjonalności KeyPad Plus nie rozpoczynają się od razu, ale po nie więcej niż jednym okresie pingu huba-czujnik (36 sekund przy użyciu standardowych ustawień huba). Możesz zmienić okres pingu urządzeń w menu Jeweller w ustawieniach huba.

Testy są dostępne w menu ustawień urządzenia (aplikacja Ajax → Urządzenia → KeyPad Plus → Ustawienia )

Wybór lokalizacji

ajax keypad plus

W przypadku trzymania urządzenia KeyPad Plus w rękach lub używania go na stole nie można zagwarantować, że przyciski dotykowe będą działać prawidłowo.

Dobrą praktyką jest instalowanie klawiatury 1,3 do 1,5 metra nad podłogą dla wygody użytkowania. Zainstaluj klawiaturę na płaskiej, pionowej powierzchni. Dzięki temu KeyPad Plus może być stabilnie przymocowany do powierzchni, co pozwala uniknąć fałszywych alarmów sabotażowych.

Poza tym umiejscowienie klawiatury zależy od odległości od huba lub podwajacza zasięgu sygnału ReX oraz obecności między nimi przeszkód tłumiących sygnał radiowy: ścian, podłóg i innych obiektów.

Pamiętaj, żeby sprawdzić siłę sygnału Jeweller w miejscu instalacji. Jeśli siła sygnału jest niska (pojedyncza kreska), nie możemy zagwarantować stabilnej pracy systemu alarmowego! Spróbuj przesunąć hub — zmiana jego położenia o zaledwie 20 cm może znacznie poprawić odbiór sygnału.

Jeśli po przeniesieniu urządzenia nadal występuje słaba lub niestabilna siła sygnału, użyj podwajacza zasięgu sygnału radiowego.

Nie instaluj klawiatury:

 • W miejscach, w których części odzieży (np. obok wieszaka), przewody elektryczne lub przewód sieci Ethernet mogą zasłaniać klawiaturę. Może to prowadzić do wyzwolenia przez klawiaturę fałszywych alarmów.
 • W pomieszczeniach o temperaturze i wilgotności poza dopuszczalnym zakresem. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
 • W miejscach, gdzie KeyPad Plus ma niestabilne lub słabe połączenie radiowe z hubem lub podwajaczem zasięgu ReX.
 • W odległości poniżej 1 metra od huba lub podwajacza zasięgu ReX. Może to spowodować utratę połączenia z klawiaturą.
 • Blisko okablowania elektrycznego. Może to prowadzić do interferencji.
 • Na zewnątrz. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Instalacja klawiatury

Przed przystąpieniem do instalacji KeyPad Plus należy wybrać optymalną lokalizację zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji!

 1. Przymocuj klawiaturę do powierzchni za pomocą dwustronnej taśmy klejącej i przeprowadź testy siły i tłumienia sygnału. Jeśli sygnał jest niestabilny lub wyświetlana jest tylko jedna kreska, przesuń czujnik lub użyj podwajacza zasięgu.

  Dwustronna taśma klejąca może być stosowana wyłącznie do tymczasowego mocowania klawiatury. Urządzenie przymocowane za pomocą taśmy klejącej może w każdej chwili zostać oderwane od powierzchni i spaść, co może prowadzić do awarii. Należy pamiętać, że jeśli urządzenie jest przymocowane za pomocą taśmy klejącej, styk antysabotażowy nie zadziała przy próbie oderwania urządzenia.

 2. Poznaj wygodę wprowadzania kodu za pomocą urządzeń Tag i Pass, aby zarządzać trybami ochrony. Jeśli zarządzanie zabezpieczeniami w wybranym miejscu jest niewygodne, należy przenieść klawiaturę w inne miejsce.
 3. Zdejmij klawiaturę z uchwytu montażowego SmartBracket.
 4. Przymocuj uchwyt montażowy SmartBracket do powierzchni za pomocą dołączonych śrub. Przy montażu należy wykorzystać co najmniej dwa punkty mocowania. Pamiętaj, aby zamocować perforowany narożnik uchwytu SmartBracket, aby styk antysabotażowy reagował na próby oderwania.
 5. Wsuń KeyPad Plus w uchwyt montażowy i dokręć śrubę montażową u dołu obudowy. Śruba jest potrzebna, aby pewniej zamocować i lepiej chronić klawiaturę przed szybkim demontażem.
 6. Gdy klawiatura zostanie zamocowana w SmartBracket, powinna raz mignąć dioda X — jest to sygnał wykrycia próby sabotażu. Jeśli dioda LED nie mignie po instalacji w uchwycie SmartBracket, sprawdź status sabotażu w aplikacji Ajax, a następnie upewnij się, że uchwyt jest pewnie zamocowany.

Konserwacja

ajax keypad plus

Regularnie sprawdzaj działanie klawiatury. Można to robić raz lub dwa razy w tygodniu. Oczyść obudowę z kurzu, pajęczyn i innych zanieczyszczeń, gdy się pojawią. Używaj miękkiej, suchej szmatki odpowiedniej do pielęgnacji sprzętu.

Do czyszczenia czujnika nie używaj substancji zawierających alkohol, aceton, benzynę lub inne rozpuszczalniki. Wytrzyj delikatnie klawiaturę dotykową: zadrapania mogą zmniejszyć czułość klawiatury.

Baterie zainstalowane w klawiaturze zapewniają do 4,5 roku autonomicznej pracy przy ustawieniach domyślnych. Jeśli bateria jest słaba, system wysyła odpowiednie powiadomienia, a wskaźnik X (Awaria) płynnie zapala się i gaśnie po każdym udanym wprowadzeniu kodu.

KeyPad Plus może pracować do 2 miesięcy po stwierdzeniu niskiego poziomu baterii. Zalecamy jednak wymianę baterii bezzwłocznie po otrzymaniu powiadomienia. Zaleca się stosowanie baterii litowych. Mają one dużą pojemność i są mniej podatne na wpływ temperatury.

Pełny zestaw

 1. KeyPad Plus
 2. Uchwyt montażowy SmartBracket
 3. 4 zainstalowane baterie litowe АА (FR6)
 4. Zestaw instalacyjny
 5. Skrócona instrukcja obsługi

Dane techniczne

Kompatybilność Hub Plus
Hub 2
Hub 2 Plus
Hub Hybrid
ReX
ReX 2
Kolor Czarny
Biały
Instalacja Tylko wewnątrz
Typ klawiatury Dotykowa
Typ sensora Pojemnościowy
Dostęp zbliżeniowy DESFire EV1, EV2
ISO14443-А (13.56 MHz)
Ochrona przed sabotażem Tak
Ochrona przed odgadywaniem kodu Tak. Klawiatura zostanie zablokowana na czas określony w ustawieniach, jeśli trzykrotnie zostanie wprowadzony nieprawidłowy kod
Ochrona przed próbami użycia niepowiązanej z systemem karty lub breloka Tak, klawiatura jest zablokowana na czas określony w ustawieniach
Pasmo częstotliwości 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
W zależności od regionu sprzedaży
Modulacja sygnału radiowego GFSK
Maksymalna moc sygnału radiowego 6,06 mW (ograniczenie do 20 mW)
Zasięg sygnału radiowego Do 1700 m (w terenie otwartym)Dowiedz się więcej
Zasilanie 4 baterie litowe AA (FR6)
Żywotność baterii Do 3,5 roku (przy włączonym odczycie kart/breloków)
Do 4,5 roku (przy wyłączonym odczycie kart/breloków)
Zakres temperatury pracy Od -10°С do +40°С
Dopuszczalna wilgotność Do 75%
Wymiary 165 × 113 × 20 mm
Waga 267 g
Okres użytkowania 10 lat
Gwarancja 24 miesiące

Zgodność z normami

Gwarancja

Gwarancja na produkty Limited Liability Company „Ajax Systems Manufacturing” jest ważna przez 2 lata od zakupu i nie dotyczy dołączonych baterii.

Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, zalecamy najpierw skontaktować się z działem pomocy technicznej, ponieważ połowę problemów technicznych można rozwiązać zdalnie!

Wsparcie techniczne:

Potrzebujesz pomocy?

W tej sekcji znajdziesz szczegółowe instrukcje i filmy edukacyjne na temat wszystkich funkcji systemu Ajax. A jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty technicznego, jesteśmy dostępni non stop (24/7).

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: