For Users

Uživatelský manuál KeyPad Plus

Updated

KeyPad Plus je bezdrátová dotyková klávesnice pro správu zabezpečovacího systému Ajax pomocí šifrovaných bezkontaktních karet a klíčenek. Klávesnice je navržena pro vnitřní použití. Podporuje funkci “tichého poplachu” po zadání nátlakového kódu.

Spravuje režimy zabezpečení pomocí kódů a karet nebo klíčenek. Indikuje aktuální režim zabezpečení pomocí LED diody.

Klávesnice pracuje pouze s Hub Plus, Hub 2, Hub Hybrid a Hub 2 Plus s OS Malevich 2.11 a vyšší. Připojení k Hubu a integračním modulům ocBridge Plus a uartBridge není podporováno.

Klávesnice funguje jako součást zabezpečovacího systému Ajax připojením prostřednictvím zabezpečeného rádiového komunikačního protokolu Jeweller k Hubu. Dosah komunikace bez překážek je až 1700 metrů. Životnost předinstalovaných baterií je až 4,5 roku.

Popis zařízení

 1. Indikace Aktivace systému
 2. Indikace Deaktivace systému
 3. Indikace Nočního režimu
 4. Indikace poruchy
 5. Čtečka karet/tagů
 6. Číselná dotyková klávesnice
 7. Tlačítko Funkce
 8. Tlačítko Reset
 9. Tlačítko Aktivace systému
 10. Tlačítko Deaktivace systému
 11. Tlačítko Noční režim 
 12. Montážní deska SmartBracket (desku sejmete posunutím dolů)

  Neodtrhávejte perforovanou část držáku. Perforovaná část je nutná k aktivaci sabotážního kontaktu Tamper v případě jakéhokoliv pokusu o odtržení zařízení od povrchu.

 13. Sabotážní kontakt Tamper
 14. Tlačítko pro Zapnutí / Vypnutí
 15. QR kód

Princip fungování

KeyPad Plus umožňuje aktivaci a deaktivaci celého systému nebo samostatných skupin a umožňuje aktivat Noční režim. Stav zabezpečení můžete ovládat pomocí KeyPad Plus:

 1. Kódů. Klávesnice podporuje kódy klávesnice i uživatelské přístupové kódy a také aktivaci bez zadání kódu.
 2. Karet a klíčenek. Do systému můžete přidat klíčenky Tag a karty Pass. Pro rychlou a bezpečnou identifikaci uživatelů používá KeyPad Plus technologii DESFire®. DESFire® je založen na mezinárodním standardu ISO 14443 a kombinuje 128bitové šifrování a ochranu proti kopírování.

Před zadáním kódu nebo použitím Tag/Pass je potřeba aktivovat („probudit“) KeyPad Plus dotykem ruky na dotykové ploše. Je-li aktivováno, je zapnuto podsvícení tlačítek a klávesnice pípá.

KeyPad Plus je vybaven LED indikátory, které zobrazují aktuální režim zabezpečení a poruchy klávesnice (pokud existují). Stav zabezpečení se zobrazuje pouze v případě, že je klávesnice aktivní (podsvícení zařízení je zapnuto).

Klávesnice je podsvícená, aby bylo možno KeyPad Plus používat bez externího osvětlení. Stisknutí tlačítek je indikováno zvukovým signálem. Jas podsvícení a hlasitost klávesnice lze změnit v nastavení. Pokud se klávesnice 4 vteřiny nedotknete, KeyPad Plus ztlumí podsvícení a po dalších 8 vteřinách se zařízení přepne do režimu spánku.

Pokud je baterie téměř vybitá, podsvícení se zapne na minimální úroveň bez ohledu na nastavení.

Funkční tlačítko

KeyPad Plus má Funkční tlačítko, které pracuje ve 3 režimech:

 • Vypnuto — Funkční tlačítko je deaktivováno a po jeho stisknutí se nic neděje.
 • Poplach — po stisknutí Funkčního tlačítka systém odešle poplach na poplachové přijímací centrum bezpečnostní společnosti a všem uživatelům.
 • Utišit požární poplach vzájemně — po stisknutí Funkčního tlačítka systém ztlumí požární poplach detektorů FireProtect / FireProtect Plus. K dispozici pouze pokud je povolena funkce Vzájemné propojení detektorů FireProtect (Hub → Nastavení → Nastavení systému → Nastavení detektorů požáru).

Více informací

Nátlakový kód

KeyPad Plus může upozornit bezpečnostní společnost na deaktivaci systému pod nátlakem — Nátlakový kód. KeyPad a aplikace upozorní na úspěšnou deaktivaci systému. Aplikace Ajax a sirény instalované v systému neupozorní na poplach ale bezpečnostní společnost a další uživatelé bezpečnostního systému budou o incidentu varováni.

Více informací

Dvoufázová aktivace

KeyPad Plus lze použít pro Dvoufázovou aktivaci, ale nemohou být použity jako zařízení druhého stupně. Proces dvoufázové aktivace s použitím Tag nebo Pass je podobný aktivaci s uživatelským kódem nebo obecným kódem klávesnice.

Více informací

Přenos událostí na poplachové přijímací centrum

Bezpečnostní systém Ajax se může připojit k PPC a přenášet události a poplachy do poplachového přijímacího centra bezpečnostní společnosti v SurGard (Contact ID), ADEMCO 685, SIA (DC-09) a dalších proprietárních formátech protokolů. Kompletní seznam podporovaných protokolů je k dispozici zde. ID zařízení a číslo smyčky (zóny) najdete v jeho stavech.

Připojení

KeyPad Plus není kompatibilní s Hubem, bezpečnostními centrálními jednotkami třetích stran a integračními moduly ocBridge Plus a uartBridge.

Před připojením

 1. Nainstalujte Aplikaci Ajax do Vašeho mobilního zařízení a vytvořte si uživatelský účet (pokud nemáte) nebo se přihlaste. Přidejte k účtu Hub a vytvořte v systému alespoň jednu místnost.
 2. Ujistěte se, že je Hub zapnutý a má přístup k internetu (pomocí kabelu Ethernet, Wi-Fi nebo mobilní sítě). To lze provést otevřením aplikace Ajax nebo pohledem na logo Hubu na čelní desce — pokud je Hub připojen k síti, rozsvítí se bíle nebo zeleně.
 3. Zkontrolujte v mobilní aplikaci, že neprobíhá aktualizace jeho operačního systému a že je systém odstřežen.

Pouze uživatelé s administrátorskými právy mohou přidávat zařízení do systému.

Postup připojení klávesnice KeyPad Plus k Hubu

 1. Otevřete aplikaci Ajax. Pokud má váš účet přístup k více Hubům, vyberte ten, ke kterému chcete připojit KeyPad Plus.
 2. Vyberte záložku Zařízení a vyberte možnost Přidat zařízení.
 3. Pojmenujte zařízení, načtěte nebo ručně vyplňte QR kód zařízení (štítek s kódem je umístěný v zadní části zařízení nebo uvnitř obalu) a vyberte místnost.
 4. Stiskněte tlačítko Přidat, čímž dojde ke spuštění odpočítávání.
 5. Zapněte klávesnici stisknutím tlačítka napájení na 3 vteřiny. Po úspěšném spárování s Hubem se klávesnice zobrazí v mobilní aplikaci Ajax v záložce Zařízení. Pro připojení umístěte klávesnici v rámci stejného objektu (v oblasti pokrytí dosahu rádiové sítě Hubu). Pokud nedojde ke spárování klávesnice s Hubem, zkuste to znovu za 10 vteřin.

Klávesnice funguje pouze s jedním Hubem. Po připojení k novému Hubu přestane zařízení odesílat příkazy do starého Hubu. Po přidání do nového Hubu nebude KeyPad Plus odstraněn ze seznamu zařízení starého Hubu. To je nutné provést ručně prostřednictvím aplikace Ajax.

Pokud se klávesnice nepřipojí k Hubu, KeyPad Plus se automaticky vypne 6 sekund po zapnutí. Proto není nutné zařízení vypínat, abyste opakovali pokus o připojení.

Aktualizace stavových informací detektoru je závislá na nastavení rádiového protokolu Jeweller, přičemž výchozí hodnota nastavení je 36 vteřin.

Ikony

Ikony znázorňují některé stavy KeyPad Plus. Můžete je vidět na kartě Zařízení v aplikaci Ajax.

Ikona Hodnota
Síla signálu Jeweller — zobrazuje sílu signálu mezi hubem nebo rozšiřovačem dosahu signálu a KeyPad Plus
Stav baterie KeyPad Plus
KeyPad Plus funguje prostřednictvím rozšiřovače dosahu signálu

Oznámení o stavu krytu KeyPad Plus jsou dočasně deaktivována

Více informací

KeyPad Plus je dočasně deaktivován

Více informací

V nastavení KeyPad Plus je povoleno čtení karet/tagů
V nastavení KeyPad Plus je zakázáno čtení karet/tagů

Stavy

Stavy zahrnují informace o zařízení a jeho provozních parametrech. Stavy KeyPad Plus najdete v aplikaci Ajax:

 1. Přejděte na kartu Zařízení .
 2. Vyberte ze seznamu KeyPad Plus.
Parametr Hodnota
Porucha

Stisknutím se otevře seznam poruch klávesnice KeyPad Plus.

Pole se zobrazí, pouze pokud je zjištěna porucha

Teplota

Teplota klávesnice. Je měřena na procesoru a postupně se mění.

Přijatelná odchylka mezi hodnotou v aplikaci a pokojovou teplotou: 2–4°C

Síla signálu Jeweller

Síla signálu mezi Hubem (nebo rozšiřovačem dosahu signálu ReXem) a klávesnicí KeyPad Plus.

Doporučené hodnoty: 2-3 pruhy

Připojení Stav připojení mezi Hubem nebo rozšiřovačem dosahu signálu a klávesnicí:

 • Online — klávesnice je připojena
 • Offline — klávesnice není připojena
Stav baterie Stav baterie zařízení. K dispozici jsou dva stavy:

 • ОК
 • Nízký stav baterie

Když jsou baterie vybité, uživatelé aplikace Ajax a bezpečnostní společnost obdrží příslušná oznámení.

Po odeslání oznámení o vybité baterii může klávesnice fungovat ještě až 2 měsíce

Jak v aplikaci Ajax zjistím stav baterie

Kryt Stav sabotážního kontaktu Tamper, který reaguje na odtržení nebo poškození krytu:

 • Otevřeno
 • Zavřeno

Co je sabotážní kontakt Tamper

Připojeno přes ReX *název rozšiřovače signálu*

Zobrazení stavu použití rozšiřovače signálu ReX.

Pokud klávesnice pracuje přímo s Hubem, pole se nezobrazí

Čtení karty/tagu Zobrazí se, pokud je povolena čtečka karet a tagů
Jednoduchá změna stavu systému/Snadná správa přiřazené skupiny Zobrazuje se v případě, pokud lze stav zabezpečení systému přepnout pomocí Pass nebo Tag a bez potvrzení ovládacími tlačítky , ,
Dočasná deaktivace Zobrazuje stav zařízení:

 • Ne — zařízení funguje normálně a přenáší všechny události
 • Pouze kryty — správce Hubu deaktivoval oznámení o otevření krytu
 • Zcela — správce Hubu zcela deaktivoval klávesnici v systému. Zařízení neprovádí systémové příkazy a nehlásí poplachy ani jiné události

Více informací

Firmware Verze firmwaru KeyPad Plus
ID zařízení Identifikační číslo zařízení
Číslo zařízení Číslo smyčky zařízení (zóna)

Nastavení

KeyPad Plus se nastavuje v aplikaci Ajax:

 1. Přejděte na kartu Zařízení .
 2. Vyberte ze seznamu KeyPad Plus.
 3. Přejděte do Nastavení kliknutím na ikonu ozubeného kolečka .

Pro uložení změn, klikněte na tlačítko Zpět

Parametr Hodnota
První pole

Název zařízení. Zobrazuje se v seznamu zařízení Hubu, textu SMS a oznámení ve zdroji událostí.

Pro změnu názvu zařízení, klikněte na ikonu tužky .

Název může obsahovat až 12 znaků azbuky nebo až 24 znaků latinky

Místnost Výběr virtuální místnosti, ke které je KeyPad Plus přiřazena. Název místnosti je zobrazen v textu SMS a oznámení ve zdroji událostí
Správa skupin

Výběr bezpečnostní skupiny, ke které je KeyPad Plus přiřazen. Můžete vybrat všechny skupiny nebo pouze jednu.

Toto pole se zobrazí, pokud je aktivován Skupinový režim

Možnosti přístupu Vyberte typ přístupových kódů pro aktivaci/deaktivaci systému:

 • Pouze kód klávesnice
 • Pouze uživatelský kód
 • Kód klávesnice a uživatelský kód
Kód klávesnice Nastavení přístupového kódu klávesnice pro aktivaci/deaktivaci systému. Obsahuje 4 až 6 číslic
Nátlakový kód

Nastavení nátlakového kódu pro spuštění tichého poplachu. Obsahuje 4 až 6 číslic

Více informací

Funkční tlačítko Výběr funkce tlačítka * (Funkční tlačítko):

 • Vypnuto — Funkční tlačítko je deaktivováno a při stisknutí neprovádí žádné příkazy
 • Poplach — po stisknutí Funkčního tlačítka systém odešle všem uživatelům a na PPC informaci o poplachu
 • Utišit požární poplach vzájemně — po stisknutí deaktivuje požární poplach detektorů FireProtect / FireProtect Plus. Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je povoleno Vzájemné propojení detektorů FireProtect

Více informací

Aktivace bez použití kódu Tato možnost umožňuje aktivovat systém bez zadání kódu. Stačí stisknout tlačítko Aktivace systému nebo Noční režim
Automatické uzamknutí při neoprávněném přístupu

Pokud je aktivní, klávesnice je uzamčena na předem nastavenou dobu, pokud je zadán špatný kód nebo byla použita neověřená karta/tag 3x za sebou během 1 minuty.

Během této doby nelze systém deaktivovat pomocí klávesnice. Klávesnici můžete odemknout pomocí aplikace Ajax

Doba automatického uzamknutí (min) Volba doby uzamčení klávesnice po opakovaně chybně zadaném kódu:

 • 3 minuty
 • 5 minut
 • 10 minut
 • 20 minut
 • 30 minut
 • 60 minut
 • 90 minut
 • 180 minut
Jas

Nastavení jasu podsvícení klávesnice. Podsvícení funguje, pouze když je klávesnice aktivní.

Tato možnost nemá vliv na úroveň jasu čtečky karet / tagů a indikátorů režimů zabezpečení

Hlasitost tlačítek Nastavení hlasitosti tlačítek klávesnice při stisknutí
Čtení karty/tagu Pokud je povoleno, lze režim zabezpečení ovládat pomocí přístupových zařízení Pass a Tag
Jednoduchá změna stavu systému/Snadná správa přiřazené skupiny

Je-li tato možnost povolena, nevyžaduje změna režimu zabezpečení pomocí karet a tagů potvrzení stisknutím tlačítka aktivace, deaktivace nebo nočního režimu. Režim zabezpečení systému se přepne automaticky.

Tato možnost je k dispozici, pokud je v nastavení klávesnice povoleno Čtení karet/tagů.

Pokud je aktivován Skupinový režim, je tato možnost k dispozici, když je klávesnice přiřazena k určité skupině — pole Správa skupin v nastavení klávesnice

Více informací

Signalizace sirénou pokud bylo stlačeno tísňové tlačítko

Toto pole se zobrazí, pokud je pro Funkční tlačítko vybrána možnost Poplach.

Pokud je tato možnost povolena, sirény připojené k zabezpečovacímu systému upozorní na stisknutí tlačítka * (Funkční tlačítko)

Zkouška síly signálu Jeweller

Přepne klávesnici do režimu testování síly signálu Jeweller

Více informací

Zkouška útlumu signálu

Přepne klávesnici do režimu Testování útlumu signálu

Více informací

Reset karty/tagu

Umožňuje vymazat všechny Huby spárované s Tag nebo Pass z paměti zařízení

Více informací

Dočasná deaktivace Umožňuje uživateli odpojit zařízení bez odebrání ze systému. K dispozici jsou 2 možnosti:

 • Zcela — zařízení nebude provádět systémové příkazy ani se nebude účastnit automatizačních scénářů a systém bude ignorovat poplachy zařízení a další oznámení
 • Pouze kryt — systém bude ignorovat pouze upozornění na spuštění sabotážního kontaktu Tamper

Další informace o dočasné deaktivaci zařízení

Uživatelská příručka Otevře uživatelskou příručku zařízení
Zrušit spárování zařízení Odpojí KeyPad Plus od Hubu a odstraní jeho nastavení

Zpoždění při vstupu a zpoždění při odchodu se nastavuje v odpovídajícím nastavení detektoru, nikoli v nastavení klávesnice.

Více informací o zpoždění při vstupu a zpoždění při odchodu

Přidání uživatelského kódu

Pro klávesnici mohou být nastaveny kódy klávesnice i uživatelské kódy. Uživatelský přístupový kód platí pro všechny klávesnice Ajax nainstalované v rámci objektu. Kód klávesnice je nastaven pro každou klávesnici individuálně a může být stejný nebo odlišný jako kód u ostatních klávesnic.

Pro nastavení uživatelského kódu v aplikaci Ajax:

 1. Přejděte do nastavení osobního profilu (Hub → Nastavení → Uživatelé → Nastavení vašeho profilu).
 2. Vyberte Nastavení kódu (v této nabídce můžete také vidět ID uživatele).
 3. Nastavte Uživatelský kód a Uživatelský nátlakový kód.

Každý uživatel si nastavuje svůj uživatelský kód individuálně. Správce systému nemůže nastavit kód všem uživatelům.

Přidání karet a tagů

KeyPad Plus může pracovat s klíčenkami Tag, kartami Pass a klíčenkami a kartami třetích stran, které používají technologii DESFire®. Maximální počet připojených karet/tagů závisí na modelu Hubu. Současně spárované karty a tagy nemají vliv na celkový limit zařízení Hubu.

Model Hubu Počet zařízení Tag a Pass
Hub Plus 99
Hub 2 50
Hub 2 Plus 200
Hub Hybrid 50

Postup pro připojení zařízení Tag, Pass a RFID třetích stran je stejný. Pokyny pro připojení naleznete zde.

Správa zabezpečení pomocí kódů

Aktivaci celého systému nebo vybraných skupin je možné ovládat pomocí kódů klávesnice nebo uživatelských kódů (nakonfigurovaných v aplikaci). Klávesnice umožňuje používat 4 až 6místné kódy. Nesprávně zadaná čísla lze vymazat tlačítkem .

Pokud je použit uživatelský kód, jméno uživatele, který systém či skupinu aktivoval / deaktivoval se zobrazí ve výpisu notifikací. Pokud je použit kód klávesnice, jméno uživatele, který stav systému či skupiny změnil, se nezobrazí.

Aktivace systému pomocí uživatelského kódu

Uživatelské jméno je zobrazeno v seznamu notifikací a událostí

Aktivace systému pomocí kódu klávesnice

Název zařízení je zobrazen v seznamu notifikací a událostí

 

Pokud během 1 minuty zadáte špatný kód třikrát po sobě, KeyPad Plus se uzamkne na dobu uvedenou v nastavení. Odpovídající oznámení se odesílají uživatelům systému a na poplachové přijímací centrum bezpečnostní společnosti. Uživatel nebo PRO uživatel s oprávněním správce může klávesnici v aplikaci Ajax odemknout.

Správa zabezpečení celého systému pomocí kódu klávesnice

 1. Aktivujte klávesnici dotykem ruky.
 2. Zadejte kód klávesnice.
 3. Stiskněte tlačítko aktivace systému /deaktivace systému /Noční režim .

Například: 1234 →

Správa zabezpečení skupin pomocí kódu klávesnice

 1. Aktivujte klávesnici dotykem ruky.
 2. Zadejte kód klávesnice.
 3. Stiskněte * (Funkční tlačítko).
 4. Zadejte ID skupiny.
 5. Stiskněte tlačítko aktivace systému /deaktivace systému /Noční režim .

Například: 1234 → * → 2 →

Co je ID skupiny

Pokud je klávesnici KeyPad Plus přiřazena některá ze skupin (volba Správa skupin v nastavení klávesnice), není nutné zadávat ID skupiny. K ovládání stavu této skupiny postačí zadání kódu klávesnice nebo uživatelského kódu.

Pokud je klávesnici KeyPad Plus přiřazena některá ze skupin, není možné spravovat Noční režim pomocí kódu klávesnice. V tomto případě je možné Noční režim aktivovat pouze pomocí uživatelského kódu, pokud má uživatel příslušná práva.

Uživatelská práva v zabezpečovacím systému Ajax

Správa zabezpečení celého systému pomocí uživatelského kódu

 1. Aktivujte klávesnici dotykem ruky.
 2. Zadejte ID uživatele.
 3. Stiskněte * (Funkční tlačítko).
 4. Zadejte uživatelský kód.
 5. Stiskněte tlačítko aktivace systému /deaktivace systému /Noční režim .

Například: 2 → * → 1234 →

Co je ID uživatele

Správa zabezpečení skupiny pomocí uživatelského kódu

 1. Aktivujte klávesnici dotykem ruky.
 2. Zadejte ID uživatele.
 3. Stiskněte * (Funkční tlačítko).
 4. Zadejte uživatelský kód.
 5. Stiskněte * (Funkční tlačítko).
 6. Zadejte ID skupiny.
 7. Stiskněte tlačítko aktivace systému /deaktivace systému /Noční režim .

Například: 2 → * → 1234 → * → 5 →

Pokud je klávesnici KeyPad Plus přiřazena některá ze skupin (volba Správa skupin v nastavení klávesnice), není nutné zadávat ID skupiny. K ovládání stavu této skupiny postačí zadání uživatelského kódu.

Co je ID skupiny

Co je ID uživatele

Použití nátlakového kódu

Nátlakový kód umožňuje deaktivovat systém, přičemž dojde k vyhlášení tichého poplachu. Aplikace Ajax ani připojené sirény nebudou signalizovat poplach, avšak poplachové přijímací centrum a ostatní uživatelé budou o této události vyrozuměni. Můžete použít nátlakový kód uživatele nebo klávesnice.

Scénáře a sirény reagují na deaktivaci systému stejně jako za běžných okolností.

Více informací

Pro použití nátlakového kódu klávesnice

 1. Aktivujte klávesnici dotykem ruky.
 2. Zadejte nátlakový kód klávesnice.
 3. Stiskněte tlačítko pro deaktivaci systému .

Například: 4321 →

Pro použití uživatelského nátlakového kódu

 1. Aktivujte klávesnici dotykem ruky.
 2. Zadejte ID uživatele.
 3. Stiskněte * (Funkční tlačítko).
 4. Zadejte uživatelský nátlakový kód.
 5. Stiskněte tlačítko pro deaktivaci systému .

Například: 2 → * → 4422 →

Správa zabezpečení s použitím Tag nebo Pass

 1. Aktivujte klávesnici dotykem ruky. KeyPad Plus zapípá (je-li povoleno v nastavení) a zapne podsvícení.
 2. Přiložte Tag nebo Pass ke čtečce karet/tagů klávesnice. Je označena symboly rádiových vln.
 3. Na klávesnici stiskněte tlačítko Aktivovat systém, Deaktivovat systém, nebo Noční režim.

Pokud je v nastavení KeyPad Plus povolena funkce Snadná změna režimu systému není nutné stisknout tlačítko Aktivovat systém, Deaktivovat systém nebo Noční režim. Po přiložení Tag nebo Pass se stav zabezpečení změní na opačný.

Ztlumení požárního poplachu

Pomocí klávesnice KeyPad Plus můžete utišit vzájemně propojené detektory požáru stisknutím funkčního tlačítka (pokud je odpovídající nastavení povoleno). Reakce systému na stisknutí tlačítka závisí na stavu systému:

 • Vzájemné propojení detektorů FireProtect je aktivní — při prvním stisknutí funkčního tlačítka dojde k utišení sirén všech detektorů požáru s výjimkou těch, které detekovaly požár. Další stisknutím tlačítka dojde k utišení sirén zbývajících detektorů.
 • Zpoždění propojených detektorů trvá — siréna na aktivovaném detektoru FireProtect/FireProtect Plus je stisknutím funkčního tlačítka utišena.

Tato možnost je k dispozici pouze pokud je povolena funkce Vzájemné propojení detektorů FireProtect.

Více informací

Indikace

KeyPad Plus může hlásit aktuální režim zabezpečení, stisknutí klávesy, poruchy a jeho stav pomocí zvukové a LED indikace. Když se dotknete klávesnice, zvýrazní se klávesnice a indikace bezpečnostního režimu. Režim zabezpečení je vždy aktuální, bez ohledu na ovládací zařízení, které bylo použito k jeho změně (klíčenka nebo aplikace).

Klávesnici můžete aktivovat přejetím ruky po dotykovém panelu shora dolů. Při aktivaci klávesnice se podsvícení klávesnice zapne a zazní pípnutí (je-li povoleno).

Událost Indikace
Není spojeno s Hubem nebo ReXem Bliká LED indikace X poruchy
Aktivovaný sabotážní kontakt Tamper LED indikace X poruchy jednou krátce blikne
Stisknutí dotykového tlačítka Krátký zvukový signál, LED indikátor aktuálního stavu systému jednou blikne. Hlasitost závisí na nastavení klávesnice
Systém je aktivován Krátké pípnutí, LED indikátor aktuálního stavu systému Aktivovaný systém nebo Noční režim se rozsvítí
Systém je deaktivován Dvě krátká pípnutí, rozsvítí se LED indikátor Deaktivovaný systém
Byl zadán nesprávný kód nebo došlo k pokusu o změnu režimu zabezpečení nespárovanou nebo deaktivovanou kartou/tagem Dlouhý zvukový signál, podsvícení klávesnice 3× zabliká
Nelze aktivovat systém, protože byl detekován problém (například je otevřeno okno a je aktivní funkce Kontrola integrity systému) Dlouhé pípnutí, LED indikátor aktuálního stavu systému 3× blikne
Hub nereaguje na příkazy — žádné připojení Dlouhý zvukový signál, LED indikátor X (Porucha) se rozsvítí
Klávesnice je uzamčena kvůli pokusu o uhodnutí hesla nebo pokusu o použití neautorizované karty/tagu Dlouhé pípnutí, během kterého kontrolky stavu zabezpečení a podsvícení klávesnice 3× zablikají
Slabá baterie

Po aktivaci / deaktivaci systému se rozsvítí LED indikátor poruchy X. Po totu dobu jsou tlačítka na klávesnici uzamčena.

Pokud zapnete klávesnici KeyPad Plus se slabými bateriemi, ozve se dlouhý zvukový signál, LED indikátor poruchy X se pomalu rozsvítí a zhasne, poté se klávesnice vypne

Jak vyměnit baterie v KeyPad Plus

Test funkčnosti

Bezpečnostní systém Ajax umožňuje provádět testy pro ověření funkčnosti připojených zařízení.

Testy nezačínají ihned, ale během 36 sekund při použití standardního nastavení. Nastavení doby skenování detektoru můžete v nabídce Jeweller v nastavení Hubu.

Testy jsou k dispozici v nabídce nastavení zařízení (Aplikace Ajax → Zařízení → KeyPad Plus → Nastavení )

Volba umístění

ajax keypad plus

KeyPad Plus je nejlépe umístit uvnitř v blízkosti vchodu. To umožňuje deaktivovat systém před vypršením příchozího zpoždění a také rychlé zapnutí systému při opuštění areálu.

Dotykový panel klávesnice je určen pro ovládání se zařízením namontovaným na povrchu. Používáte-li klávesnici ve svých rukou, nemůžeme zaručit úspěšný provoz dotykových tlačítek.

Klávesnici doporučujeme instalovat ve výšce 1,3 až 1,5 metru od země. Nainstalujte klávesnici na rovný vertikální povrch. To zajistí, aby byla KeyPad Plus pevně připevněna k povrchu a nespouštěly se falešné poplachy sabotážního kontaktu Tamper.

Umístění klávesnice závisí na vzdálenosti od Hubu a na přítomnosti jakýchkoliv překážek mezi zařízeními, která brání přenosu rádiového signálu: stěny, podlahy, velké objekty umístěné v místnosti.

Před instalací zařízení proveďte Zkoušku síly signálu Jeweller. Pokud je síla signálu jedna úroveň síly signálu, nemůžeme zaručit stabilní provoz zabezpečovacího systému. Přijměte možná opatření ke zlepšení kvality signálu. Minimálně pohybujte zařízením — i 20 cm posun může výrazně zlepšit kvalitu příjmu.

Pokud po přesunutí má zařízení stále nízkou nebo nestabilní sílu signálu, použijte rozšiřovač dosahu signálu.

Neinstalujte klávesnici:

 • Na místech, kde mohou části oděvu (například vedle věšáku), napájecí kabely nebo ethernetový kabel blokovat klávesnici. To může falešně spouštět klávesnici.
 • V místnostech s teplotou a vlhkostí mimo stanovenou mez. Mohlo by dojít k poškození zařízení.
 • Na místech, kde má KeyPad Plus nestabilní nebo špatnou sílu signálu komunikace s Hubem nebo rozšiřovačem dosahu signálu ReXem.
 • Blíže než 1 m od Hubu nebo ReXu. Mohlo by to vést ke ztrátě spojení s klávesnicí.
 • V těsné blízkosti elektrického vedení. Může to způsobit rušení komunikace.
 • Ve venkovním prostředí. Mohlo by dojít k poškození zařízení.

Instalace klávesnice

Před instalací klávesnice se ujistěte, že jste vybrali optimální umístění a že je v souladu s pokyny uvedenými v této příručce.

 1. Připevněte klávesnici k povrchu pomocí oboustranné lepicí pásky a proveďte Zkouška síly signálu Jeweller a Zkouška útlumu signálu. Pokud je síla signálu jedna úroveň síly signálu, přesuňte klávesnici nebo použijte rozšiřovač dosahu signálu.

  Oboustrannou lepicí pásku použijte pouze pro dočasné připevnění klávesnice. Páska bude časem vysychat, což může mít za následek pád detektoru a jeho poškození. Pokud je zařízení připevněno pouze oboustrannou lepící páskou, nedojde k aktivaci sabotážního kontaktu Tamper při pokusu o jeho demontáž.

 2. Ověřte si pohodlnost zadávání hesla pomocí Tag nebo Pass pro správu režimů zabezpečení. Pokud je nepohodlné spravovat zabezpečení na vybraném místě, přemístěte klávesnici.
 3. Demontujte klávesnici z montážního držáku SmartBracket.
 4. Připevněte montážní držák SmartBracket k povrchu pomocí přiložených šroubů. Při připevňování použijte alespoň dva upevňovací body. Nezapomeňte zafixovat perforovaný roh na držáku SmartBracket, aby sabotážní kontakt Tamper reagoval na pokus o odtržení.
 5. Nasaďte KeyPad Plus na montážní držák a utáhněte montážní šroub na spodní straně krytu. Zajišťovací šroub je nutný pro spolehlivější upevnění a ochranu klávesnice před rychlou demontáží.
 6. Jakmile bude klávesnice upevněna v držáku SmartBracket, zabliká LED indikátor poruchy X — bude to signál, že sabotážní kontakt Tamper byl aktivován. Pokud po instalaci do držáku SmartBracket LED indikátor poruchy na klávesnici nezačne blikat, zkontrolujte stav tamperu v aplikaci Ajax a poté nasazení klávesnice do držáku.

Údržba

ajax keypad plus

Pravidelně kontrolujte funkčnost klávesnice. Kontrolu provádějte alespoň jednou nebo dvakrát za týden. V případě potřeby očistěte kryt od pavučin, prachu a dalších nečistot. Používejte měkký suchý hadřík vhodný pro péči o zařízení.

K čištění detektoru nepoužívejte látky, které obsahují alkohol, aceton, benzín nebo jiná aktivní rozpouštědla. Dotykovou klávesnici jemně otřete: škrábance mohou snížit citlivost klávesnice.

Baterie nainstalované v klávesnici zajišťují až 4,5 roku autonomního provozu (ve výchozím nastavení). Pokud je baterie v klávesnici slabá, bezpečnostní systém odešle příslušná upozornění a po každém úspěšném zadání hesla se pomalu rozsvítí kontrolka X (Porucha).

KeyPad Plus může fungovat až 2 měsíce po upozornění na slabé baterie. Doporučujeme vám však baterie okamžitě po oznámení vyměnit. Doporučujeme používat lithiové baterie. Mají velkou kapacitu a jsou méně ovlivňovány teplotami.

Obsah balení

 1. KeyPad Plus
 2. Držák SmartBracket
 3. 4 předinstalované lithiové baterie АА (FR6)
 4. Spojovací materiál
 5. Rychlá uživatelská příručka

Technická specifikace

Kompatibilita Hub Plus
Hub 2
Hub 2 Plus
ReX
ReX 2
Barva Černá
Bílá
Použití Vnitřní prostory
Klávesnice Dotyková
Typ senzoru Kapacitní
Bezkontaktní přístup DESFire EV1, EV2
ISO14443-А (13,56 MHz)
Ochrana proti neoprávněné manipulaci Ano
Ochrana proti hádání hesla Ano. Pokud je třikrát zadán nesprávný kód, klávesnice se zablokuje na dobu nastavenou v nastavení
Ochrana před pokusy o použití karty/tagu, které nejsou spárovány se systémem Ano. Klávesnice je uzamčena po dobu definovanou v nastavení
Provozní frekvence 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Záleží na regionu prodeje.
Modulace rádiového signálu GFSK
Výkon rádiového signálu 6,06 mW (až 20 mW)
Dosah rádiového signálu

Až 1.700 m (bez překážek)

Více informací

Napájení 4 lithiové baterie AA (FR6)
Životnost baterie Až 3,5 roku (pokud je povoleno čtení karet/tagů)
Až 4,5 roku (pokud je zakázáno čtení karet/tagů)
Rozsah provozní teploty Od -10°C do +40°C
Provozní vlhkost Až do 75%
Rozměry 165 × 113 × 20 mm
Hmotnost 267 g
Životnost 10 let
Záruka 24 měsíců od data prodeje

Shoda s normami

Záruka

Záruční lhůta pro zařízení od Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” trvá 2 roky od zakoupení produktu a nevztahuje se na přiložené baterie.

Pokud zařízení nepracuje správně, doporučujeme nejprve kontaktovat technickou podporu — v polovině případů mohou být technické problémy vyřešeny na dálku.

Technická podpora: [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: