For Users

Uživatelský manuál Hub Plus

Updated

Hub Plus je centrální ovládací panel, který tvoří jádro zabezpečovacího systému Ajax. Koordinuje provoz připojených zařízení a komunikuje s uživatelem nebo poplachovým přijímacím centrem (PPC).

Hub Plus potřebuje ke svému provozu internetové připojení pro spojení s cloud serverem Ajax — pro nastavení a ovládání systému odkudkoliv na světě, přenos informací o událostech a aktualizaci software. Cloud server Ajax využívá platformu Amazon Web Services. Osobní data a detailní informace o provozu systému jsou zabezpečena několika úrovňovou ochranou a přenos informací mezi Hubem a cloud serverem je realizována v rámci šifrovaného komunikačního kanálu.

Pro komunikaci s cloud serverem Ajax je využíváno pevné Ethernet připojení, Wi-Fi a mobilní datové připojení v rámci sítě GSM.

Je-li to možné, použijte pro komunikaci s cloud serverem Ajax všechny komunikační kanály. Tím je zajištěna maximální možná spolehlivost systému i v případě výpadku sítě GSM nebo internetového připojení.

Hub Plus lze ovládat pomocí aplikace pro iOS, Android, mac OS nebo Windows. Aplikace umožňuje rychlou reakci na veškerá oznámení poplachového zabezpečovacího systému.

Aplikace jsou dostupné zdarma ke stažení zde:

Uživatel může přizpůsobit oznámení v nastavení Hubu. Vyberte, co je pro vás výhodnější: push notifikace, SMS nebo volání. Pokud je systém Ajax připojen k poplachovému přijímacímu centru (PPC), poplachový signál bude vyslán přímo PPC, nikoliv přes cloudový server Ajax Cloud.

K Hubu lze připojit až 150 zařízení Ajax. Zabezpečený protokol Jeweller zajišťuje spolehlivou komunikaci mezi zařízeními a Hubem ve vzdálenosti až 2 km bez překážek.

Pomocí scénářů můžete automatizovat bezpečnostní systém a snížit počet rutinních akcí. Můžete upravit plán zabezpečení, naprogramovat akce automatizačních zařízení (Relay, WallSwitch nebo Socket) v reakci na poplach, stisknutí Button nebo podle naplánovaných akcí. Scénář lze vytvořit vzdáleně v aplikaci Ajax.

Popis zařízení

ajax hub plus
 1. LED indikátor provozu (logo Ajax)
 2. Držák Hubu SmartBracket (perforovaná část je vyžadována pro aktivaci sabotážního kontaktu Tamper v případě pokusu o násilné odtrhnutí Hubu od povrchu)
 3. Konektor pro připojení napájecího kabelu
 4. Konektor pro připojení Ethernetového kabelu
 5. Slot pro Micro SIM kartu mobilního operátora
 6. Slot pro Micro SIM kartu mobilního operátora
 7. QR kód s ID Hubu
 8. Sabotážní kontakt (Tamper)
 9. Tlačítko pro zapnutí / vypnutí

Indikace loga Ajax

ajax hub plus

Logo Ajax na přední straně Hubu se rozsvítí červeně, bíle nebo zeleně v závislosti na stavu napájení a připojení k internetu.

Událost Indikace
Alespoň dva komunikační kanály jsou dostupné (Ethernet, Wi-Fi, GSM) Svítí bíle
Jeden komunikační kanál je dostupný Svítí zeleně
Hub není připojen k internetu nebo nekomunikuje s cloud serverem Ajax Svítí červeně
Hub není připojen k elektrické síti Rozsvítí se na 3 minuty a poté blikne každých 10 vteřin. Barva indikátoru závisí na počtu připojených komunikačních kanálů

Připojení Hubu k síti

 1. Sejměte držák Hubu SmartBracket pohybem směrem dolů.
  ajax hub plus

  Nepoškoďte při tom perforovanou část držáku!

 2. Připojte do konektorů v zadní části Ethernetový a napájecí kabel a vložte do slotu Micro SIM kartu (bude-li použita).
  ajax hub plus

  1 — Konektor pro připojení napájecího kabelu
  2 — Konektor pro připojení Ethernetového kabelu
  3, 4 — Sloty pro micro-SIM kartu

 3. Stiskněte a přidržte tlačítko pro zapnutí po dobu 2 vteřin, dokud se logo Ajax na přední straně Hubu nerozsvítí.
  ajax hub plus

Během následujících cca 2 minut Hub provede identifikaci dostupných komunikačních kanálů.

Rozsvícení zeleného nebo bílého LED indikátoru signalizuje úspěšné připojení Hubu ke cloud serveru Ajax.

Pokud se Hub automaticky nepřipojí ke cloud serveru pomocí Ethernet rozhraní, zakažte proxy server, filtrování pomocí MAC adres a aktivujte DHCP v nastavení routeru (směrovače). V mobilní aplikaci Ajax je při procesu spárování Hubu s uživatelským účtem možné konfiguraci Ethernet rozhraní změnit (např. statickou IP adresu).

Pro připojení k síti GSM je potřeba aktivovaná SIM karta ve formátu Micro SIM se zakázaným požadavkem na PIN kód (požadavek je možné deaktivovat např. pomocí mobilního telefonu) a dostatečným kreditem pro uhrazení GPRS, SMS a volání.

V některých regionech se prodává Hub se SIM kartou.

Pokud se Hub nepřipojí ke cloud serveru pomocí GSM sítě, použijte pro konfiguraci GSM rozhraní Ethernet připojení a ověřte si u Vašeho mobilního operátora správnost zadaných údajů týkajících se připojení k APN (název APN, přihlašovací jméno a heslo).

Chcete-li použít připojení Wi-Fi, přejděte do nastavení Hubu – nabídka Wi-Fi – vyberte přístupový bod a zadejte heslo k síti.

Uživatelský účet Ajax

Konfigurace zabezpečovacího systému Ajax probíhá pomocí mobilních nebo desktop aplikací Ajax, ke kterým je přihlášen administrátor uživatelským účtem. Uživatelský účet s informacemi o spárovaných Hubech je uložen na cloud serveru Ajax v zašifrované podobě.

Uživatelská konfigurace systému a připojených zařízení je uložena lokálně v paměti Hubu — změna správce systému tedy nemá vliv na uloženou konfiguraci systému a připojených zařízení.

Telefonní číslo a e-mailová adresa může být použita pro vytvoření pouze jednoho uživatelského účtu.

Vytvoření účtu probíhá prostřednictvím mobilních či desktop aplikací Ajax. Při registraci postupujte dle uvedených pokynů a zadejte veškeré povinné údaje. Během registrace musí uživatel zadat e-mailovou adresu a telefonní číslo, na které budou následně odeslány 2 šestimístné kódy určené pro autentizaci uživatele.

Uživatelský účet může mít u různých systémů Ajax odlišné role — např. administrátor u jednoho a běžný uživatel u druhého.

Spárování Hubu s uživatelským účtem

Aplikace Ajax vyžaduje pro svůj provoz přístup k některým systémovým funkcím mobilního zařízení, jako je například zobrazování push notifikaci, využívání fotoaparátu (pro skenování QR kódů) apod.

 1. Přihlaste se k uživatelskému účtu.
 2. Vstupte do hlavního menu aplikace (ikona se 3 vodorovnými pruhy v levém horním rohu displeje) a vyberte možnost Přidat Hub. Dále postupujte vyplněním potřebných údajů manuálně nebo krok po kroku za pomoci průvodce.
 3. Pojmenujte Hub, zadejte ID číslo Hubu nebo jej načtěte pomocí fotoaparátu mobilního zařízení a dokončete spárování s uživatelským účtem..
  ajax hub plus
 4. Počkejte, až se Hub zaregistruje a zobrazí na ploše aplikace.

Instalace

Před instalací Hubu se ujistěte, že jste zvolili jeho optimální umístění — připojení k síti GSM je dostatečně stabilní a kvalitní, u všech připojených zařízení a detektorů byl proveden test síly signálu a Hub není na exponovaném místě.

Zařízení je vyvinuté pouze pro vnitřní použití.

Hub by měl být spolehlivě připevněn (vertikálně nebo horizontálně) ke stabilnímu a rovnému povrchu. Důrazně nedoporučujeme upevňovat Hub pomocí oboustranné lepící pásky, která není schopna spolehlivě připevnit Hub k povrchu a zajistit ochranu proti neoprávněné manipulaci s Hubem.

Hub neinstalujte:

 • ve venkovním prostředí;
 • v blízkosti nebo uvnitř kovových předmětů (např. rozvaděčů) a zrcadel způsobujících útlum rádiového signálu;
 • v místech se slabou úrovní GSM signálu;
 • v blízkosti zdrojů rádiového rušení: méně než 1 metr od routeru a napájecích kabelů;
 • v prostorech s teplotou nebo vlhkostí mimo rozsahy uvedené v technické specifikaci.

Montáž Hubu

 1. Přiložte držák SmartBracket k pevnému povrchu a upevněte jej pomocí přiloženého spojovacího materiálu.
 2. Zajistěte Hub v držáku SmartBracket pomocí vrutů ve spodní části.
  ajax hub

Při vertikálním připevňování Hubu (například na zeď) jej nepřevracejte. Po správném zafixování lze logo Ajax číst vodorovně.

Zajištění Hubu v držáku SmartBracket pomocí vrutů zabrání náhodnému posunutí Hubu a minimalizuje riziko krádeže zařízení.

Je-li Hub pevně připevněn, při násilném odtržení od povrchu dojde k okamžité aktivaci sabotážního kontaktu a vyrozumění uživatele či poplachového přijímacího centra.

Rozdělení systému do místností

ajax security system application

Systém je možné rozdělit až do 50 virtuálních částí — tzv. místností. Místnosti slouží pro usnadnění orientace při poplachových událostech, poruchách apod.

Bez vytvoření alespoň 1 místnosti není možné přidávat zařízení do systému Ajax!

Vytvoření a nastavení místnosti

Místnost je možné vytvořit v mobilních nebo desktop aplikacích Ajax v hlavním menu na záložce Místnosti stisknutím tlačítka Přidat místnost.

Při vytváření zadejte název místnosti, pro usnadnění vyhledávání v seznamu je možné k místnosti přiřadit nebo vytvořit fotografii.

Stisknutím tlačítka se symbolem je možné měnit nastavení (obrázek, název) dané místnosti.

Pokud chcete místnost ze systému odstranit, přesuňte nejprve všechna zařízení do jiné místnosti a poté ji pomocí tlačítka Odstranit místnost smažte.

Spárování zařízení s Hubem

Hub nepodporuje integrační moduly uartBridge a ocBridge Plus.

ajax security system application

Během prvního spárování Hubu v mobilní aplikaci Ajax budete v rámci průvodce vyzváni ke spárování se zařízeními Ajax. Tento krok je možné přeskočit a vrátit se k němu později.

Spárování zařízení s Hubem je možné pouze v případě, že je systém deaktivován (odstřežen)!

 1. V hlavním menu aplikace Ajax na záložce Zařízení vyberte možnost Přidat zařízení.
 2. Vyplňte název zařízení, pomocí fotoaparátu načtěte QR kód (nebo jej zadejte ručně), vyberte ze seznamu místnost a stisknutím tlačítka OK přejděte k dalšímu kroku.
 3. Následně dojde ke spuštění odpočítávání, během kterého je nutné zařízení zapnout (LED indikátor blikne). Spárování musí být realizováno v dosahu rádiového signálu Hubu.

Požadavek na spárování zařízení s Hubem je přenášen po krátkou dobu bezprostředně po jeho zapnutí.

Pokud se zařízení nepodařilo s Hubem spárovat, vypněte jej, počkejte minimálně 5 vteřin a proces opakujte.

Popis stavů Hubu

Ikony

Ikony zobrazují některé ze stavů Hubu Plus. Můžete je vidět v aplikaci Ajax v nabídce Zařízení .

Ikony Význam
2G připojeno
3G připojeno
Není vložena SIM karta
SIM karta je vadná nebo je na ni PIN kód
Indikace stavu záložní baterie v Hubu. Zobrazuje se v krocích po 5%
Zjištěna porucha Hubu. Seznam je k dispozici v seznamu stavů Hubu
Hub je připojen k poplachovému přijímacímu centru bezpečnostní společnosti
Hub ztratil spojení k poplachovému přijímacímu centru bezpečnostní společnosti

Stavy Hubu

Stavy najdete v Aplikaci Ajax:

 1. Přejděte na kartu Zařízení .
 2. Vyberte Hub Plus ze seznamu.
Parametr Význam
Porucha

Kliknutím na otevřete seznam poruch Hubu.

Pole se zobrazí jen pokud je zjištěna porucha

Síla mobilního signálu Zobrazuje sílu signálu mobilní sítě pro aktivní SIM kartu. Doporučujeme nainstalovat Hub na místo se sílou signálu 2-3 pruhy. Pokud je slabý signál, Hub nebude schopen telefonovat nebo odeslat SMS o události nebo poplachu
Stav baterie Indikace stavu záložní baterie v Hubu. Zobrazuje se v krocích po 5%
Kryt Stav sabotážního kontaktu Tamper:

 • Zavřeno — Hubu je nasazen na držáku SmartBracket
 • Otevřeno — Hub není usazen v držáku SmartBracket

Co je sabotážní kontakt Tamper?

Externí napájení Stav připojení externího napájení:

 • Ano — Hub je připojen k externímu napájení
 • Ne — není připojeno žádné externí napájení
Připojení Stav připojení mezi Hubem a Cloud serverem Ajax:

 • Online — Hub je připojen ke cloud serveru Ajax
 • Offline — Hub není připojen ke cloud serveru Ajax
Mobilní data Stav připojení Hubu k mobilnímu internetu:

 • Připojeno — Hub je připojen ke cloud serveru Ajax prostřednictvím mobilního internetu
 • Nepřipojeno — Hub není připojen ke cloud serveru Ajax prostřednictvím mobilního internetu

Pokud má Hub na účtu dostatek prostředků nebo má volné SMS / hovory, bude moci volat a odesílat SMS zprávy, i když se v tomto poli zobrazí stav Nepřipojeno

Aktivní SIM karta Zobrazuje aktivní SIM kartu: SIM 1 nebo SIM 2
SIM 1 Číslo SIM karty vložené v prvním slotu. Kliknutím na číslo jej zkopírujete
SIM 2 Číslo SIM karty vložené v druhém slotu. Kliknutím na číslo jej zkopírujete
Wi-Fi

Stav připojení Hubu k internetu přes Wi-Fi.

Pro větší spolehlivost se doporučuje nainstalovat Hub na místa se sílou signálu 2–3 čárky

Ethernet Stav připojení Hubu k internetu přes Ethernet:

 • Připojeno — Hub je připojen ke cloud serveru Ajax prostřednictvím Ethernetu
 • Nepřipojeno — Hub není připojen ke cloud serveru Ajax prostřednictvím Ethernetu
Průměrný šum (dBm)

Úroveň hluku na frekvencích Jeweler v místě instalace Hubu.

Přijatelná hodnota je –80 dBm nebo nižší

Poplachové přijímací centrum Stav připojení Hubu k poplachovému přijímacímu centru bezpečnostní společnosti:

 • Připojeno — Hub je připojen k PPC bezpečnostní společnosti
 • Nepřipojeno — Hub není připojen k PPC bezpečnostní společnosti

Pokud je toto pole zobrazeno, bezpečnostní společnost používá přímé připojení k přijímání událostí a poplachů bezpečnostního systému

Co je přímé připojení k PPC?

Model Hubu Název modelu Hubu
Verze Hardwaru Verze Hardwaru. Nelze aktualizovat
Firmware Verze Firmwaru. Lze aktualizovat dálkově
ID zařízení ID/sériové číslo zařízení. Nachází se také na krabici zařízení, na desce plošných spojů zařízení a na QR kódu pod držákem SmartBracket

Nastavení Hubu

Nastavení Hubu můžete měnit v aplikaci Ajax:

 1. Přejděte na kartu Zařízení .
 2. Vyberte Hub Plus ze seznamu.
 3. Přejděte do jeho Nastavení kliknutím na ikonu ozubeného kolečka .

Po změně nastavení byste měli kliknout na tlačítko Zpět a pro uložení změn.

Obrázek. Možnost přizpůsobit titulní obrázek bezpečnostního systému Ajax. Je zobrazen v nabídce výběru Hubu a pomáhá identifikovat požadovaný objekt.

Chcete-li změnit nebo nastavit obrázek, klikněte na ikonu fotoaparátu a nastavte požadovaný obrázek.

Jméno Hubu. Zobrazuje se v textu oznámení SMS a push notifikací. Název může obsahovat až 12 znaků azbuky nebo až 24 znaků latinky.

Chcete-li jej změnit, klikněte na ikonu tužky a zadejte název požadovaného Hubu.

Uživatelé — nastavení uživatelů zabezpečovacího systému. Definuje, kdo má přístup k Vašemu zabezpečovacímu systému, jaké má práva a jakým způsobem jej systém upozorňuje na události.

Chcete-li změnit uživatelské nastavení, klikněte na ikonu ozubeného kolečka naproti uživatelskému jménu.

Ethernet — nastavení kabelového připojení k internetu.

 • Ethernet — umožňuje povolit a zakázat Ethernet na Hubu
 • DHCP / Static — výběr typu přijímané IP adresy Hubu: dynamická nebo statická
 • IP adresa — IP adresa Hubu
 • Maska podsítě — maska podsítě, ve které funguje Hub
 • Brána — brána používaná Hubem
 • DNS — DNS Hubu

Wi-Fi — nastavení Wi-Fi připojení k internetu. Obecný seznam zobrazuje všechny sítě dostupné Hubu.

 • Wi-Fi — umožňuje povolit a zakázat Wi-Fi na Hubu. Po stisknutí tlačítka [i] se otevře nastavení sítě:
  • DHCP / Static — výběr typu přijímané IP adresy Hubu: dynamická nebo statická
  • IP adresa — IP adresa Hubu
  • Maska podsítě — maska podsítě, ve které funguje Hub
  • Brána — brána používaná Hubem
  • DNS — DNS Hubu
  • Zapomenout tuto síť — po stisknutí Hub vymaže nastavení sítě a již se k ní nepřipojí

GSM — zapnutí / vypnutí mobilní komunikace, konfigurace připojení a kontrola zůstatku kreditu.

 • Mobilní data — aktivace / deaktivace SIM karty v Hubu
 • Roaming — pokud je aktivováno, mohou SIM karty vložené do Hubu fungovat v roamingu
 • Ignorovat chybu registrace sítě — pokud je aktivováno, Hub ignoruje chyby při pokusu o připojení přes SIM kartu. Tuto možnost aktivujte, pokud se SIM karta nemůže připojit k síti
 • Zakázat ping před připojením — pokud je aktivováno, Hub ignoruje chyby komunikace operátora. Tuto možnost aktivujte, pokud se SIM karta nemůže připojit k síti
 • SIM 1 — zobrazuje číslo nainstalované SIM karty. Kliknutím do pole přejdete do nastavení SIM karty
 • SIM 2 — zobrazuje číslo nainstalované SIM karty. Kliknutím do pole přejdete do nastavení SIM karty

Nastavení SIM karty

Nastavení připojení

 • APN, Uživatelské jméno a Heslo — nastavení pro připojení k internetu pomocí SIM karty. Chcete-li zjistit nastavení mobilního operátora, kontaktujte službu podpory vašeho poskytovatele.

Využití mobilních dat

 • Příchozí — množství dat přijatých Hubem. Zobrazeno v KB nebo MB.
 • Odchozí — množství dat odeslaných Hubem. Zobrazeno v KB nebo MB.

Pamatujte, že data se počítají v Hubu a mohou se lišit od statistik vašeho operátora.

Resetovat statistiky — vynuluje statistiky příchozího a odchozího provozu.

Zkontrolovat zůstatek

 • USSD kód — do tohoto pole zadejte kód, který se používá ke kontrole zůstatku. Například * 111 #. Poté odešlete požadavek kliknutím na Zkontrolovat zůstatek. Výsledek se zobrazí pod tlačítkem.

Geofence — konfigurace připomenutí pro aktivaci / deaktivaci bezpečnostního systému při překročení určené oblasti. Poloha uživatele se určuje pomocí GPS modulu smartphonu.

Skupiny — nastavení skupinového režimu (podsystémů). To vám umožní:

 • Spravujte režimy zabezpečení pro samostatné prostory nebo skupiny detektorů.
  Například v kanceláři je aktivován systém, zatímco uklízečka pracuje v kuchyni.
 • Omezte přístup k ovládání režimů zabezpečení.
  Například zaměstnanci marketingového oddělení nemají přístup do advokátní kanceláře.

Časový plán — nastavení automatické aktivace/deaktivace systému podle plánu.

 

Zkouška zóny detekce — testování detekčních zón detektorů připojených k Hubu. Test Vám umožní přesně určit vzdálenost, ve které je detektor schopen zaregistrovat narušení.

Jeweller — nastavení intervalu dotazování Hubu na stav připojených zařízení. Nastavení určuje, jak často si Hub vyměňuje informace s připojenými zařízeními a jak rychle je detekována ztráta komunikace.

 • Ping interval detektoru — frekvence dotazování připojených zařízení Hubem je nastavena v rozsahu 12 až 300 vteřin (standardně 36 vteřin).
 • Počet nedoručených paketů ke stanovení selhání připojení — počítadlo nedoručených paketů (standardně 8 paketů).

Výpočet času pro vyhlášení poplachu při ztrátě spojení mezi Hubem a zařízením se vypočítá podle následujícího vzorce:

Ping interval detektoru * (počet nedoručených paketů + 1 opravný paket.

Čím je nastavený ping interval kratší, tím rychleji se Hub dozví o událostech týkajících se zařízení (změna stavu, nabití baterie, teplota uvnitř krytu apod.), krátký ping interval však snižuje výdrž baterie. Informace o poplachu a sabotáži jsou přenášeny okamžitě bez ohledu na nastavenou hodnotu.

Nedoporučujeme snižovat výchozí nastavení ping intervalu detektoru.

Ping interval omezuje maximální počet připojených zařízení:

Ping interval detektoru Maximální počet zařízení
12 vteřin 39 zařízení
24 vteřin 79 zařízení
36 vteřin 119 zařízení
48 vteřin 150 zařízení

Bez ohledu na nastavení, Hub podporuje maximálně 10 připojených sirén!

Servis — nastavení systému Hubu. Ty jsou rozděleny do 2 skupin: obecná nastavení a pokročilá nastavení.

Obecná nastavení

Časové pásmo

Výběr časového pásma, ve kterém Hub funguje. Používá se pro scénáře podle časového plánu. Proto před vytvořením scénářů nastavte správné časové pásmo.

Jas LED indikátoru

Úprava jasu LED podsvícení loga Hubu. Nastaveno v rozsahu 1 až 10. Výchozí hodnota je 10.

Automatické aktualizace firmwaru

Nastavení automatických aktualizací firmwaru OS Malevich.

 • Pokud je povoleno, firmware se automaticky aktualizuje, když je k dispozici nová verze, když systém není aktivován a je připojeno externí napájení.
 • Pokud není povoleno, systém se neaktualizuje automaticky. Pokud je k dispozici nová verze firmwaru, aplikace nabídne aktualizaci OS Malevich.

Protokolování systému Hubu

Nastavení shromažďování a ukládání systémových hlášení na serveru.

Protokolování můžete deaktivovat nebo vybrat přenosový kanál:

 • Ethernet
 • Wi-Fi
 • Zakázat — protokolování je zakázáno

Nedoporučujeme deaktivovat protokolování, protože tyto informace mohou pomoci v případě chyb v provozu systému!

Pokročilé nastavení

Seznam pokročilých nastavení Hubu závisí na typu aplikace: standardní nebo PRO.

Ajax Security System Ajax PRO
Připojení k serveru
Nastavení sirén
Nastavení detektorů požáru
Kontrola integrity systému
Průvodce nastavením PD 6662
Připojení k serveru
Nastavení sirén
Nastavení detektorů požáru
Kontrola integrity systému
Potvrzení poplachu
Obnovení po poplachu
Proces aktivace / deaktivace
Automatická deaktivace zařízení

Průvodce nastavením PD 6662

Otevírá průvodce krok za krokem, jak nastavit váš systém tak, aby vyhovoval britské bezpečnostní normě PD 6662: 2017.

Připojení k serveru

Nabídka obsahuje nastavení pro komunikaci mezi Hubem a Cloudem Ajax:

 • Ping interval serveru — určuje, jak často se dotazuje Hub na dostupnost cloud serveru Ajax. Nastavuje se v rozsahu 10 až 300 vteřin. Doporučená výchozí hodnota je 60 vteřin.
 • Zpoždění poplachu selhání připojení — nastavuje zpoždění upozornění na poplach při ztrátě spojení se serverem. Aktivuje se po 3 neúspěšných dotazech Hub-server. Zpoždění je nastaveno v rozsahu 30 až 600 vteřin. Doporučená výchozí hodnota je 300 vteřin.

Čas vygenerování zprávy týkající se ztráty komunikace mezi Hubem a cloud serverem Ajax se počítá podle následujícího vzorce:

(Ping interval serveru * 3) + Zpoždění poplachu selhání připojení

Ve výchozím nastavení hlásí Cloud Ajax ztrátu Hubu za 8 minut:

(60 vteřin * 3) + 300 vteřin = 8 minut

 • Ztráta spojení považována za poruchu — Aplikace Ajax mohou upozornit na ztrátu komunikace mezi Hubem a serverem dvěma způsoby: standardním upozorňovacím signálem push notifikace nebo zvukem sirény (ve výchozím nastavení povoleno). Když je tato možnost aktivní, oznámení přichází se standardním push notifikačním signálem.

Nastavení sirén

Nabídka obsahuje dvě skupiny nastavení sirény: signalizace sirénou a indikace po poplachu sirény.

Signalizace sirénou

Pokud je zadní kryt otevřen (Hub nebo detektor). Pokud je povoleno, Hub aktivuje připojené sirény při otevření krytu Hubu, detektoru nebo jiného zařízení Ajax.

Pokud je stisknuto tísňové tlačítko (v aplikaci). Pokud je povoleno, Hub aktivuje připojené sirény při stisknutí tísňového tlačítka v aplikaci Ajax.

Deaktivace sirény při stisknutí tísňového tlačítka na klíčence SpaceControl je v nastavení klíčenky (Zařízení → SpaceControl → Nastavení ).

Indikace po poplachu

Tato nabídka nastavení je dostupná pouze v aplikaci Ajax PRO

Siréna může informovat o spuštění poplachu v zapnutém systému pomocí LED indikace. Díky této funkci mohou uživatelé systému a předávající hlídky bezpečnostních společností vidět, že byl v bezpečnostním systému spuštěn poplach.

Nastavení detektorů požáru

Nabídka nastavení požárních hlásičů FireProtect a FireProtect Plus. Umožňuje nastavit vzájemné propojení detektorů FireProtect.

Tuto funkci doporučují evropské požární normy, které v případě požáru vyžadují výkon výstražného signálu nejméně 85 dB ve vzdálenosti 3 metrů od zdroje zvuku. Taková zvuková síla během požáru probudí i zdravě spící osobu. Poplach ze spuštěných požárních hlásičů můžete rychle deaktivovat pomocí aplikace Ajax, tlačítka Button nebo klávesnice KeyPad/KeyPad Plus.

Kontrola integrity systému

Je-li tato možnost zapnuta, systém zkontroluje stav všech bezpečnostních detektorů a zařízení před aktivací systému a upozorní na otevřená okna a dveře nebo případné poruchy.Kontrola je ve výchozím nastavení zakázána.

Potvrzení poplachu

Tato nabídka nastavení je dostupná pouze v aplikaci Ajax PRO

Potvrzení poplachu je speciální událost, kterou Hub odesílá do PPC a uživatelům systému, pokud se během určité doby spustilo několik určitých zařízení. Reakcí pouze na potvrzené poplachy se snižují výjezdy bezpečnostní společnosti a policie na falešné poplachy.

Obnovení po poplachu

Tato nabídka nastavení je dostupná pouze v aplikaci Ajax PRO

Tato funkce neumožňuje aktivovat systém, pokud byl dříve detekován poplach. Pro aktivaci by měl systém obnovit oprávněný uživatel nebo uživatel PRO. Typy poplachů, které vyžadují obnovení systému, jsou definovány při konfiguraci funkce.

Funkce eliminuje situace, kdy uživatel aktivuje systém s detektory, které generují falešné poplachy.

Proces aktivace / deaktivace

Tato nabídka nastavení je dostupná pouze v aplikaci Ajax PRO

Nabídka umožňuje zapnout aktivaci systému ve dvou fázích a nastavit zpoždění přenosu poplachu pro proces deaktivace zabezpečovacího systému.

Automatická deaktivace zařízení

Tato nabídka nastavení je dostupná pouze v aplikaci Ajax PRO

Bezpečnostní systém Ajax může ignorovat poplachy nebo jiné události zařízení, aniž by je odstranil ze systému. Za určitých nastavení nebudou oznámení o událostech konkrétního zařízení odeslána do PPC bezpečnostní společnosti a uživatelům bezpečnostního systému.

Existují dva typy automatické deaktivace zařízení: podle časovače a podle počtu poplachů.

Je také možné ručně deaktivovat konkrétní zařízení. Další informace o ruční deaktivaci zařízení naleznete zde.

Poplachové přijímací centrum — nastavení přímého připojení k poplachovému přijímacímu centru bezpečnostní společnosti. Parametry nastavují inženýři bezpečnostní společnosti. Pamatujte, že události a poplachy lze odesílat na poplachové přijímací centrum bezpečnostní společnosti i bez těchto nastavení.

 • Protokol — volba protokolu používaného Hubem k odesílání poplachů na poplachové přijímací centrum bezpečnostní společnosti prostřednictvím přímého připojení. Dostupné protokoly: Ajax Translator (Contact-ID) a SIA.
 • Připojení na vyžádání. Tuto možnost povolte, pokud se potřebujete připojit k PPC (poplachové přijímací centrum) pouze při přenosu události. Pokud je tato možnost zakázána, je připojení udržováno nepřetržitě. Tato možnost je k dispozici pouze pro protokol SIA.
 • Číslo objektu — číslo objektu v poplachovém přijímacím centru (Hubu).

Hlavní IP adresa

 • IP adresa a Port jsou nastavení primární IP adresy a portu serveru bezpečnostní společnosti, na který jsou zasílány události a poplachy.

Vedlejší IP adresa

 • IP adresa a Port jsou nastavení sekundární IP adresy a portu serveru bezpečnostní společnosti, na který jsou zasílány události a poplachy.

Kanál pro odeslání událostí do poplachového přijímacího centra

V tomto menu jsou vybrány kanály pro odesílání poplachů a událostí na poplachové přijímací centrum bezpečnostní společnosti. Hub Plus může odesílat poplachy a události na poplachové přijímací centrum přes Ethernet, UMTS a Wi-Fi. Doporučujeme používat všechny komunikační kanály najednou – tím se zvýší spolehlivost přenosu a zabezpečení proti výpadkům na straně telekomunikačních operátorů.

 • Ethernet — umožňuje přenos událostí a poplachů přes Ethernet.
 • Mobilní připojení — umožňuje přenos událostí a poplachů prostřednictvím mobilního internetu.
 • Wi-Fi — umožňuje přenos událostí a apoplachů přes Wi-Fi.
 • Pravidelný test — pokud je povoleno, Hub odesílá testovací zprávy s daným obdobím do PPC (poplachové přijímací centrum) pro další monitorování připojení objektu.
 • Ping interval poplachového přijímacího centra — nastavení období pro zasílání testovacích zpráv: od 1 minuty do 24 hodin.

Šifrování

Nastavení šifrování přenosu událostí v protokolu SIA. Používá se 128bitové šifrování AES.

 • Šifrování — pokud je povoleno, jsou události a poplachy přenášené na poplachové přijímací centrum ve formátu SIA šifrovány.
 • Šifrovací klíč — šifrovací klíč přenášených událostí a poplachů. Musí odpovídat hodnotě na poplachovém přijímacím centru.

Souřadnice tísňového tlačítka

 • Odeslat souřadnice — pokud je povoleno, stisknutí tísňového tlačítka v aplikaci odešle souřadnice zařízení, na kterém je aplikace nainstalována a je stisknuto tísňové tlačítko, na poplachové přijímací centrum.

Obnovení poplachu v PPC

Toto nastavení vám umožňuje vybrat, kdy bude událost obnovení poplachu odeslána do PPC: okamžitě / po obnovení detektoru (ve výchozím nastavení) nebo při deaktivaci.

PRO — nastavení uživatelů PRO (montážníci a zástupci bezpečnostních společností) bezpečnostního systému. Určete, kdo má přístup k vašemu zabezpečovacímu systému, práva, která jsou udělena uživatelům PRO, a jak je bezpečnostní systém upozorní na události.

Bezpečnostní společnosti — seznam bezpečnostních společností ve vaší oblasti. Region je určen údaji GPS nebo regionálním nastavením smartphonu.

Uživatelská příručka — otevře uživatelskou příručku Hubu.

Import dat — nabídka pro automatický přenos zařízení a nastavení z jiného Hubu. Mějte na paměti, že se nacházíte v nastavení Hubu, do kterého chcete importovat data.

Více informací o importu dat

Zrušení spárování Hubu — odebere váš účet z Hubu. Bez ohledu na to zůstanou všechna nastavení a připojené detektory uloženy.

Obnovení továrního nastavení

Chcete-li Hub obnovit do továrního nastavení, zapněte jej a poté stlačte a přidržte tlačítko pro zapnutí / vypnutí po dobu cca 30 vteřin, dokud se logo Ajax nerozbliká červeně.

Tím dojde k vymazání všech připojených zařízení, nastavení místností a nastavení uživatelských účtů. Uživatelské účty zůstanou s Hubem i nadále spárovány! Pro kompletní uvedení Hubu do továrního nastavení (např. pro potřeby reklamace nebo dalšího prodeje zařízení) musí administrátor odstranit ze systému veškeré uživatelské účty (i PRO) a včetně svého jako posledního.

Uživatelé

První uživatel (běžný / PRO), který provede spárování svého účtu s Hubem, se automaticky stává administrátorem (správcem) s plnými přístupovými právy. Hub podporuje až 50 uživatelů.Správce může pozvat uživatele do bezpečnostního systému a určit jejich práva.

Upozornění na události a poplachy

ajax security system application

Hub informuje uživatele systému o událostech 3 způsoby – push notifikací, SMS zprávou a telefonním hovorem.

Notifikace se nastavují v nabídce Uživatelé:

Typ události Událost Typy notifikací
Aktivace / Deaktivace systému Aktivace / deaktivace systému uživatelem
 • SMS
 • Push notifikace
Poplach Detekce pohybu, otevření, otřesu, náklonu, zaplavení, požáru, CO, rozbití skla
 • SMS
 • Push notifikace
 • Telefonní hovor
Událost Aktivace / deaktivace relé a zásuvkových adaptérů (WallSwitch, Relay)
 • SMS
 • Push notifikace
Porucha Ztráta komunikace, rušení, vybití baterie, otevření krytu detektoru (aktivace sabotážního kontaktu Tamper)
 • SMS
 • Push notifikace
 • Push notifikace — odeslána cloud serverem do mobilní aplikace Ajax (vyžadováno připojení k internetu).
 • SMS zpráva — odeslána na telefonní číslo uživatele uvedené při registraci účtu (lze změnit).
 • Telefonní hovor — hovor na telefonní číslo uživatele uvedené při registraci účtu (lze změnit).

Tento typ vyrozumění je dostupný pouze v případě poplachu pro minimalizaci možnosti přehlédnutí SMS zprávy nebo push notifikace. Hub postupně volá na čísla uživatelů (pokud tento typ vyrozumění povolili) v pořadí dle jejich ID čísla uvedeného v menu nastavení uživatelů úplně dole (viz obrázek výše). Pokud dojde k opakování poplachové události, Hub hovory zopakuje, ale ne víckrát než jednou za 2 minuty.

Hovor se automaticky zruší, jakmile jej přijmete. Telefonní číslo použité SIM karty doporučujeme uložit do kontaktů ve Vašem mobilním telefonu.

Nastavení oznámení lze měnit pouze pro registrované uživatele.

Připojení Hubu k PPC

ajax security system application

Zabezpečovací systém Ajax je možné připojit k poplachovému přijímacímu centru (PPC) prostřednictvím protokolu Contact ID nebo SIA. Pomocí mobilních aplikací Ajax je možné kontaktovat poskytovatele dostupné ve Vašem regionu (Zařízení Hub Nastavení Bezpečnostní společnosti).

Údržba

Zařízení nevyžaduje žádnou speciální údržbu. Pravidelně kontrolujte jeho provoz pomocí aplikací Ajax. Kryt zařízení dle potřeby zbavte prachu, pavučin a dalších nečistot. Použijte při tom suchý hadřík.

V žádném případě nepoužívejte k čištění Hubu látky obsahující alkohol, aceton, benzín a jiná rozpouštědla.

Obsah balení

 1. Hub Plus
 2. Držák SmartBracket
 3. Napájecí kabel
 4. Ethernet kabel
 5. Spojovací materiál
 6. Uživatelská příručka

Bezpečnostní požadavky

Při instalaci a používání Hubu se řiďte obecnými předpisy o elektrické bezpečnosti pro používání elektrických spotřebičů a požadavky zákonů o elektrické bezpečnosti.

Je přísně zakázáno demontovat zařízení pod napětím! Nepoužívejte zařízení s poškozeným napájecím kabelem.

Technická specifikace

Počet připojených zařízení Až 150
Počet skupin (podsystémů) Až 25
Počet uživatelů Až 99
Video dohled Až 50 kamer nebo záznamových zařízení
Počet místností (logické rozdělení) Až 50
Scénáře

Až 64

Více informací

Počet připojitelných ReXů Až 5
Počet připojených sirén Až 10
Napájení 110 – 240 V AC, 50 / 60 Hz
Záložní akumulátor Li-Ion 2 A⋅h (až 16 hodin zálohování při neaktivním Ethernet připojení)
Spotřeba energie z elektrické sítě 10 W
Ochrana proti neoprávněné manipulaci Ano (sabotážní kontakt Tamper)
Frekvenční pásmo 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Záleží na regionu prodeje.
Výkon rádiového signálu 8.20 dBm / 6.60 mW (max 25 mW)
Modulace rádiového signálu GFSK
Dosah rádiového signálu Až 2,000 m (bez překážek)
Komunikační kanály WiFi 2.4 GHz (802.11 b/g/n)
Ethernet, 2 slots Micro-SIM
2G (GSM900/DCS1800), 3G (WCDMA 900/2100, B8/B1)
Instalace Vnitřní
Rozmezí provozní teploty Od -10°С do +40°С
Provozní vlhkost Až 75%
Rozměry 163 × 163 × 36 mm
Hmotnost 350 g
Životnost 10 let

Záruka

Záruční lhůta pro zařízení od Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” trvá 2 roky od zakoupení produktu a nevztahuje se na přiloženou baterii.

Pokud zařízení nepracuje správně, doporučujeme nejprve kontaktovat technickou podporu — v polovině případů mohou být technické problémy vyřešeny na dálku!

Technická podpora (pondělí – pátek, 08.00 – 16.00): [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: