Instrukcja obsługi Hub Plus

Zaktualizowano

Hub Plus to centralne urządzenie systemu alarmowego Ajax, koordynujące działanie podłączonych do niego urządzeń oraz nadzorujące interakcje z użytkownikiem i agencją ochrony. Urządzenie jest zaprojektowane wyłącznie do użytku wewnętrznego.

Hub Plus wymaga dostępu do Internetu, aby komunikować się z chmurą Ajax Cloud — do konfigurowania i kontrolowania z dowolnego miejsca na świecie, przesyłania powiadomień o zdarzeniach i aktualizacji oprogramowania. Dane osobowe i zdarzenia systemowe zabezpieczone są wielopoziomową ochroną, a wymiana informacji z Hub Plus odbywa się za pośrednictwem szyfrowanego kanału przez 24 godziny na dobę.

Do komunikacji z Ajax Cloud system może korzystać z połączenia Ethernet, Wi-Fi i sieci GSM.

Użyj wszystkich tych kanałów komunikacji, aby zapewnić niezawodną komunikację między hubem a Ajax Cloud.

Hub Plus można kontrolować za pomocą aplikacji dla systemu iOS, Android, macOS lub Windows. Aplikacja pozwala na szybkie otrzymywanie powiadomień z systemu alarmowego.

Kliknij link, aby pobrać aplikację na swój system operacyjny:

Użytkownik może dostosować powiadomienia w ustawieniach huba. Wybierz, co jest dla Ciebie wygodniejsze: powiadomienia push, SMS-y lub połączenia głosowe. Jeśli system Ajax jest podłączony do stacji monitorującej, sygnał alarmowy zostanie wysłany bezpośrednio do niej z pominięciem Ajax Cloud.

Hub Plus obsługuje do 150 podłączonych urządzeń Ajax. Bezpieczny protokół radiowy Jeweller zapewnia niezawodną komunikację między urządzeniami na odległość do 2 km w terenie otwartym.

Skorzystaj ze scenariuszy, aby zautomatyzować system bezpieczeństwa i zmniejszyć liczbę rutynowych działań. Dostosuj harmonogram ochrony. Zaprogramuj działanie urządzeń automatyki (Relay, WallSwitch lub Socket) po wystąpieniu alarmu, po naciśnięciu przycisku Button lub wg harmonogramu. Scenariusz można utworzyć zdalnie w aplikacji mobilnej Ajax.

Gniazda i wskazania

ajax hub plus
 1. Logo LED wskazujące stan huba
 2. Uchwyt montażowy SmartBracket (jest wymagany do otrzymania informacji o sabotażu w przypadku demontażu huba)
 3. Gniazdo na przewód zasilający
 4. Gniazdo na przewód Ethernet
 5. Gniazdo na kartę micro-SIM
 6. Gniazdo na kartę micro-SIM
 7. Kod QR
 8. Przycisk antysabotażowy
 9. Włącznik

Wskaźnik LED

ajax hub plus

Logo Ajax z przodu huba świeci się na czerwono, biało lub zielono w zależności od stanu zasilania i połączenia internetowego.

Zdarzenie Wskaźnik LED
Co najmniej dwa kanały komunikacyjne — Wi-Fi, Ethernet lub karta SIM — są połączone Świeci się na biało
Podłączony jest jeden kanał komunikacyjny Świeci się na zielono
Hub nie jest podłączony do Internetu lub nie ma połączenia z serwerem Ajax Cloud Świeci się na czerwono
Brak zasilania Świeci się przez 3 minuty, a następnie miga co 10 sekund. Kolor wskaźnika zależy od ilości podłączonych kanałów komunikacyjnych

Łączenie z siecią

 1. Otwórz pokrywę centrali, zdecydowanie przesuwając ją w dół.
  ajax hub plus

  Zachowaj szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić zabezpieczenia przed sabotażem.

 2. Podłącz kabel zasilający i kabel Ethernet do gniazd.
  ajax hub plus

  1 — gniazdo zasilania
  2 — gniazdo Ethernet
  3, 4 — gniazda na karty micro-SIM

 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aż logo się zaświeci.
  ajax hub plus

Hub potrzebuje około 2 minut na zidentyfikowanie dostępnych kanałów komunikacji.

Jasnozielony lub biały kolor logo wskazuje, że hub jest połączony z Ajax Cloud.

Jeśli połączenie Ethernet nie nastąpi automatycznie, wyłącz proxy, filtrowanie według adresów MAC i aktywuj DHCP w ustawieniach routera: hub otrzyma adres IP. Podczas kolejnej konfiguracji w przeglądarce internetowej lub aplikacji mobilnej będzie można ustawić statyczny adres IP.

Aby podłączyć hub do sieci GSM, potrzebujesz opłaconej/doładowanej karty micro SIM z wyłączonym kodem PIN (możesz go wyłączyć za pomocą telefonu komórkowego) z aktywnymi usługami GPRS, SMS i połączeń głosowych.

W niektórych regionach Hub Plus jest sprzedawany razem z kartą SIM.

Jeśli hub nie łączy się z Ajax Cloud przez GSM, użyj Ethernetu, aby skonfigurować parametry sieciowe w aplikacji. W celu prawidłowego ustawienia punktu dostępu, nazwy użytkownika i hasła należy skontaktować się z obsługą klienta operatora.

Aby skorzystać z połączenia Wi-Fi, przejdź do ustawień huba — menu Wi-Fi — i wybierz punkt dostępu, a następnie wprowadź hasło sieciowe.

Konto Ajax

Użytkownik z uprawnieniami administratora może konfigurować system alarmowy Ajax za pomocą aplikacji. Konto administratora z informacjami o dodanych hubach jest zaszyfrowane i umieszczone w Ajax Cloud.

Wszystkie parametry systemu alarmowego Ajax i podłączonych urządzeń ustawione przez użytkownika są przechowywane lokalnie w pamięci huba. Parametry te są nierozerwalnie związane z hubem: zmiana administratora huba nie wpływa na ustawienia podłączonych urządzeń.

Jeden numer telefonu może być użyty do utworzenia tylko jednego konta Ajax.

Utwórz konto Ajax w aplikacji zgodnie z instrukcją krok po kroku. W ramach procesu musisz potwierdzić swój adres e-mail i numer telefonu.

Konto Ajax pozwala łączyć role: możesz być administratorem jednego huba oraz użytkownikiem innego huba.

Dodawanie huba do aplikacji Ajax

Udzielenie dostępu do wszystkich funkcji systemu (w szczególności do wyświetlania powiadomień) jest warunkiem koniecznym do sterowania systemem alarmowym Ajax za pomocą smartfona/tabletu.

 1. Zaloguj się na swoje konto.
 2. Otwórz menu Dodaj hub i wybierz sposób rejestracji: ręcznie lub instrukcję krok po kroku.
 3. Wpisz nazwę huba i zeskanuj kod QR znajdujący się pod pokrywą (lub ręcznie wprowadź klucz rejestracyjny).
  ajax hub plus
 4. Poczekaj, aż hub zostanie zarejestrowany i wyświetlony w aplikacji.

Instalacja

Przed zainstalowaniem huba upewnij się, że wybrano optymalną lokalizację: karta SIM wykazuje stałą łączność, wszystkie urządzenia zostały przetestowane pod kątem komunikacji radiowej, a hub nie znajduje się w widocznym miejscu.

Urządzenie przeznaczone wyłącznie do pracy wewnątrz pomieszczeń.

Hub należy solidnie przymocować do podłoża (w pionie lub w poziomie). Nie zalecamy stosowania dwustronnej taśmy samoprzylepnej: może nie zagwarantować bezpiecznego mocowania i ułatwia usunięcie urządzenia.

Nie umieszczaj huba:

 • poza budynkiem (na zewnątrz);
 • w pobliżu lub wewnątrz jakichkolwiek metalowych obiektów, które powodują tłumienie i ekranowanie sygnału radiowego;
 • w miejscach o słabym sygnale GSM;
 • blisko źródeł zakłóceń radiowych: mniej niż 1 metr od routera i kabli zasilających;
 • w pomieszczeniach o temperaturze i wilgotności poza dopuszczalnym zakresem.

Instalacja huba

 1. Przymocuj pokrywę huba do powierzchni za pomocą dołączonych śrub. Używając innych akcesoriów do mocowania, upewnij się, że nie uszkodzą one ani nie odkształcają pokrywy huba.
 2. Umieść huba w pokrywie i zamocuj ją dołączonymi wkrętami.
ajax hub

Nie odwracaj huba podczas montażu w pionie (na przykład na ścianie). Po prawidłowym montażu logo Ajax można odczytać poziomo.

Mocowanie huba na pokrywie za pomocą śrub zapobiega przypadkowemu przesunięciu huba i minimalizuje ryzyko kradzieży urządzenia.

Jeśli hub jest pewnie zamocowany, próba oderwania go wywoła zadziałanie zabezpieczenia antysabotażowego, a system wyśle odpowiednie powiadomienie.

Pomieszczenia w aplikacji Ajax

ajax security system application

Wirtualne pomieszczenia służą do grupowania podłączonych urządzeń. Użytkownik może utworzyć do 50 pomieszczeń, przy czym każde urządzenie może znajdować się tylko w jednym pomieszczeniu.

Bez utworzenia pomieszczenia nie można dodawać urządzeń w aplikacji Ajax!

Tworzenie i konfigurowanie pomieszczenia

Pomieszczenia tworzy się w aplikacji za pomocą menu Dodaj pomieszczenie.

Przypisz nazwę pomieszczenia i opcjonalnie dodaj lub zrób zdjęcie: pomoże to szybko znaleźć potrzebne pomieszczenie na liście.

Naciskając przycisk koła zębatego ⚙️, przejdź do menu ustawień pomieszczenia.

Aby usunąć pomieszczenie, przenieś wszystkie urządzenia do innych pomieszczeń za pomocą menu konfiguracji urządzeń. Usunięcie pomieszczenia powoduje usunięcie wszystkich jego ustawień.

Podłączanie urządzeń

Hub nie obsługuje modułów integracji uartBridge i ocBridge Plus.

ajax security system application

Podczas pierwszej rejestracji huba w aplikacji pojawi się monit o dodanie urządzeń do ochrony pomieszczenia. Możesz jednak go odrzucić i powrócić do tego kroku później.

Użytkownik może dodać urządzenie tylko wtedy, gdy system alarmowy jest rozbrojony!

 1. Otwórz pomieszczenie w aplikacji i wybierz opcję Dodaj urządzenie.
 2. Nazwij urządzenie, zeskanuj kod QR (lub wprowadź identyfikator ręcznie), wybierz pomieszczenie i przejdź do następnego kroku.
 3. Gdy aplikacja rozpocznie wyszukiwanie i uruchomi odliczanie, włącz urządzenie: dioda LED mignie raz. Aby nastąpiło wykrycie i sparowanie, urządzenie musi się znajdować w zasięgu sieci bezprzewodowej huba (w jednym chronionym obiekcie).

Żądanie połączenia jest przesyłane przez krótki czas w momencie włączenia urządzenia.

Jeśli połączenie nie powiedzie się przy pierwszej próbie, wyłącz urządzenie na 5 sekund i spróbuj ponownie.

Statusy huba

Ikony

Ikony przedstawiają niektóre statusy Hub Plus. Możesz je zobaczyć w aplikacji Ajax, w menu Urządzenia .

Ikony Znaczenie
Połączenie 2G
Połączenie 3G
Karta SIM nie jest zainstalowana
Karta SIM jest uszkodzona lub wymaga podania kodu PIN
Poziom naładowania akumulatora. Wyświetlany w podziałce 5%
Wykryto usterkę huba Lista jest dostępna na liście stanów huba
Hub jest bezpośrednio połączony ze stacją monitorowania agencji ochrony
Hub utracił bezpośrednie połączenie ze stacją monitorowania agencji ochrony.

Stany

Stany można sprawdzić w aplikacji Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz z listy Hub Plus.
Parametr Znaczenie
Usterka

Kliknij , aby otworzyć listę usterek huba.

Pole pojawia się tylko w przypadku wykrycia usterki

Poziom sygnału GSM Pokazuje siłę sygnału sieci komórkowej dla aktywnej karty SIM. Zalecamy montaż huba w miejscu o sile sygnału 2-3 kresek. Jeśli sygnał jest słaby, hub nie będzie mógł nawiązać połączenia telefonicznego ani wysłać wiadomości SMS o zdarzeniu lub alarmie
Stan naładowania akumulatora

Poziom naładowania baterii urządzenia Wartość procentowa

Jak wyświetlany jest poziom naładowania baterii w aplikacjach Ajax

Obudowa Status zabezpieczenia przed sabotażem reagującego na demontaż huba:

 • Zamknięta — pokrywa huba jest zamknięta
  Otwarta — hub wyjęty z uchwytu SmartBracket

Co to jest sabotaż?

Zasilanie Status podłączenia zewnętrznego zasilacza:

 • Podłączony — hub jest podłączony do zewnętrznego źródła zasilania
 • Odłączony — brak zewnętrznego zasilania
Połączenie Status połączenia między hubem a Ajax Cloud:

 • Online — hub jest połączony z Ajax Cloud.
 • Offline — hub nie jest połączony z Ajax Cloud.
Sieć komórkowa Stan połączenia huba z mobilnym Internetem:

 • Połączony — hub jest połączony z Ajax Cloud przez mobilny Internet
 • Brak połączenia — hub nie jest połączony z Ajax Cloud przez mobilny Internet

Jeśli hub jest wyposażony w opłaconą/doładowaną kartę SIM, to może wykonywać połączenia telefoniczne i wysyłać SMS-y, nawet jeśli w tym polu widoczny jest status Brak połączenia.

Aktywna karta SIM Wyświetla aktywną kartę SIM: karta SIM 1 lub karta SIM 2
SIM 1 Numer karty SIM zainstalowanej w pierwszym gnieździe. Skopiuj numer, klikając go.
SIM 2 Numer karty SIM zainstalowanej w drugim gnieździe. Skopiuj numer, klikając go.
Wi-Fi

Stan połączenia huba z Internetem przez sieć Wi-Fi.

Dla większej niezawodności zaleca się montaż huba w miejscach o sile sygnału 2-3 kresek

Ethernet Status połączenia huba z Internetem przez Ethernet:

 • Połączony — hub jest połączony z Ajax Cloud przez Ethernet
 • Odłączony — hub nie jest połączony z Ajax Cloud przez Ethernet
Średni poziom zakłóceń (dBm)

Poziom zakłóceń na częstotliwości Jeweller w miejscu instalacji huba.

Dopuszczalna wartość to -80 dBm lub mniej

Stacja monitorowania alarmów Status bezpośredniego połączenia huba ze stacją monitorowania agencji ochrony:

 • Połączony — hub jest bezpośrednio połączony z centralną stacją monitorowania agencji ochrony.
 • Odłączony — hub nie jest bezpośrednio połączony z centralną stacją monitorowania agencji ochrony

Jeśli to pole jest wyświetlane, agencja ochrony korzysta z bezpośredniego połączenia do odbierania zdarzeń i alarmów z systemu.

Co to jest bezpośrednie połączenie?

Model huba Nazwa modelu huba
Wersja sprzętu Wersja sprzętu. Nie można zaktualizować
Aktualizacja Wersja oprogramowania sprzętowego. Możliwość zdalnej aktualizacji
ID urządzenia ID/numer seryjny. Znajduje się również na pudełku urządzenia, na płytce drukowanej urządzenia oraz na kodzie QR pod pokrywą SmartBracket

Ustawienia

Ustawienia można zmienić w aplikacji Ajax:

 1.  Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz z listy Hub 2 Plus.
 3. Przejdź do menu Ustawienia, klikając ikonę .

Pamiętaj, że po zmianie ustawień trzeba kliknąć przycisk Powrót, aby je zapisać.

Awatar to dostosowany obraz tytułowy systemu alarmowego Ajax. Jest on wyświetlany w menu wyboru huba i pomaga zidentyfikować żądany obiekt. 

Aby zmienić lub ustawić awatar, kliknij na ikonę aparatu i ustaw wybrane zdjęcie.

Nazwa huba Wyświetlana w treści SMS-ów i powiadomień push. Nazwa może zawierać do 12 znaków cyrylicy lub do 24 znaków łacińskich.

Aby ją zmienić, kliknij ikonę ołówka i wprowadź żądaną nazwę huba.

W tej kategorii ustawień można zapraszać i usuwać użytkowników, edytować ich uprawnienia oraz określić sposób powiadamiania użytkowników przez system alarmowy o zdarzeniach i alarmach.

Aby zmienić ustawienia dla danego użytkownika, kliknij jego nazwę na liście aktywnych użytkowników.

Ustawienia użytkownika

Rola użytkownika — wybór poziomu dostępu do zarządzania systemem i konfiguracji: Administrator lub Użytkownik.

Zarządzanie ustawieniami prywatności — po włączeniu użytkownik może kontrolować dostęp innych użytkowników do kamer monitoringu i DVR.

Uprawnienia — to ustawienie pozwala selektywnie przyznać dostęp do zarządzania:

Prywatność

Kategoria dostępna jest dla tych użytkowników, którzy mają prawo do zarządzania ustawieniami prywatności. Ustawienia dotyczą kamer monitoringu, a także rejestratorów cyfrowych zintegrowanych z systemem.

Uprawnienia

Użytkownicy — ustawianie poziomów dostępu do kamer monitoringu i DVR dla użytkowników systemu.

Instalatorzy — ustawianie poziomów dostępu do kamer monitoringu i DVR dla użytkowników systemu.

Ethernetustawienia przewodowego połączenia z Internetem.

 • Ethernet — umożliwia włączanie i wyłączanie Ethernetu w hubie
 • DHCP / Statyczny — wybór typu adresu IP huba: dynamiczny lub statyczny
 • Adres IP — adres IP huba
 • Maska podsieci — maska podsieci, w której pracuje hub
 • Router — brama używana przez huba
 • DNS — DNS huba

Wi-Fiustawienia połączenia internetowego Wi-Fi. Ogólna lista zawiera wszystkie sieci dostępne dla huba.

 • Wi-Fi — umożliwia włączanie i wyłączanie Wi-Fi w hubie. Po naciśnięciu przycisku [i] otwierają się ustawienia sieciowe:
  • DHCP / Statyczny — wybór typu adresu IP huba: dynamiczny lub statyczny
  • Adres IP — adres IP huba
  • Maska podsieci — maska podsieci, w której pracuje hub
  • Router — brama używana przez huba
  • DNS — DNS huba
  • Zapomnij tę sieć — po naciśnięciu hub usuwa ustawienia sieci i już się z nią nie łącz

GSMwłączanie/wyłączanie komunikacji komórkowej, konfigurowanie połączeń i sprawdzanie konta.

 • Sieć komórkowa — wyłączenie i włączenie kart SIM w hubie
 • Roaming — jeśli jest aktywny, karty SIM zainstalowane w hubie mogą pracować w roamingu
 • Zignoruj błąd rejestracji sieci — gdy to ustawienie jest aktywne, hub ignoruje błędy podczas próby połączenia za pomocą karty SIM. Aktywuj tę opcję, jeśli karta SIM nie może połączyć się z siecią
 • Wyłącz ping przed połączeniem — gdy to ustawienie jest aktywne, hub ignoruje błędy komunikacji operatora. Aktywuj tę opcję, jeśli karta SIM nie może połączyć się z siecią
 • SIM 1 — wyświetla numer zainstalowanej karty SIM. Kliknij pole, aby przejść do ustawień karty SIM
 • SIM 2 — wyświetla numer zainstalowanej karty SIM. Kliknij pole, aby przejść do ustawień karty SIM

Ustawienia karty SIM

Ustawienia połączenia

 • APN, nazwa użytkownika i hasło — ustawienia połączenia z Internetem za pomocą karty SIM. Aby sprawdzić ustawienia wybranego operatora komórkowego, skontaktuj się z pomocą techniczną dostawcy usług.

Wykorzystanie danych komórkowych

 • Przychodzące — ilość danych odebranych przez hub. Wyświetlane w KB lub MB. 
 • Wychodzące — ilość danych wysłanych przez hub. Wyświetlane w KB lub MB.

 Pamiętaj, że wartości obliczone przez hub mogą różnić się od statystyk Twojego operatora.

Zresetuj statystykę — resetuje statystyki ruchu przychodzącego i wychodzącego. 

Sprawdź stanu konta

 • Kod USSD — w polu należy wpisać kod służący do sprawdzania salda. Na przykład *111#. Następnie kliknij Sprawdź stanu konta, aby wysłać żądanie. Wynik zostanie wyświetlony pod przyciskiem.

Geolokalizacjakonfigurowanie przypomnień o uzbrojeniu/rozbrojeniu systemu alarmowego podczas przekraczania określonego obszaru. Lokalizacja użytkownika jest określana za pomocą modułu GPS w smartfonie.

Ustawienie haseł wprowadzanych z klawiatury dla osób, które nie są zarejestrowane w systemie.

Wraz z aktualizacją OS Malevich 2.13.1 dodaliśmy możliwość utworzenia hasła dla osób, które nie są podłączone do huba. Jest to wygodne, na przykład w celu zapewnienia firmie sprzątającej dostępu do zarządzania bezpieczeństwem. Znając kod dostępu, wystarczy wprowadzić go na klawiaturze Ajax, aby uzbroić lub rozbroić system.

Aby ustawić kod dostępu dla osoby niezarejestrowanej w systemie

 1. Naciśnij Dodaj kod.
 2. Określ Nazwę użytkownika i Kod dostępu.
 3. Naciśnij Dodaj.

Jeśli chcesz ustawić kod pod przymusem, zmienić kod dostępu, ustawienia dostępu do grup, tryb nocny, ID kodu, czasowo wyłączyć lub usunąć ten kod, wybierz go na liście i wprowadź zmiany.

Utworzone kody dostępu obowiązują dla wszystkich klawiatur podłączonych do huba. Hub Plus obsługuje do 99 kodów dostępu.

Grupy — konfiguracja trybu grupowego. Umożliwia:

 • Zarządzanie trybami bezpieczeństwa dla oddzielnych pomieszczeń lub grup czujników.
  Na przykład biuro jest uzbrojone, gdy sprzątaczka pracuje w kuchni.
 • Ograniczanie dostępu do kontroli trybów bezpieczeństwa.

Na przykład pracownicy działu marketingu nie mają dostępu do kancelarii.

Harmonogram — uzbrajanie/rozbrajanie systemu alarmowego według harmonogramu.

Test zasięgu detekcji czujnika — uruchomienie testu strefy wykrywania dla podłączonych czujników. Test określa odległość wystarczającą do zarejestrowania alarmu przez czujniki.

Jewellerkonfigurowanie interwału pingu hub-czujnik. Ustawienia określają, jak często hub komunikuje się z urządzeniami i jak szybko wykrywana jest utrata połączenia.

 • Interwał Pingu — częstotliwość odpytywania podłączonych urządzeń przez hub w zakresie od 12 do 300 s (domyślnie 36 s).
 • Liczba niedostarczonych pakietów określająca problem z połączeniem — licznik niedostarczonych pakietów (domyślnie 8 pakietów).

Czas przed uruchomieniem alarmu z powodu utraty komunikacji pomiędzy hubem a urządzeniem radiowym jest obliczany według następującego wzoru:

Interwał pingu * (liczba niedostarczonych pakietów + 1 pakiet korekcyjny).

Im krótszy interwał pingu (w sekundach), tym częściej czujnik będzie wysyłać dane do huba; jednak krótki interwał pingu zmniejsza żywotność baterii. Jednocześnie alarmy są przesyłane w trybie natychmiastowym, niezależnie od interwału pingu.

Nie zalecamy zmniejszania domyślnych ustawień okresu i interwału pingu. 

Warto pamiętać, że interwał ogranicza maksymalną liczbę podłączonych urządzeń:

Interwał, sekundy Maksymalna liczba podłączonych urządzeń
12 39
24 79
36 119
48 150

Niezależnie od ustawień hub obsługuje maksymalnie 10 podłączonych syren!

Opcje systemowe to grupa ustawień serwisowych huba. Dzielą się one na 2 grupy: ustawienia ogólne i ustawienia zaawansowane.

Ustawienia ogólne

Strefa czasowa

Wybór strefy czasowej, w której działa hub. Używana dla scenariuszy według harmonogramu. Dlatego przed tworzeniem scenariuszy ustaw prawidłową strefę czasową.

Jasność diod LED

Regulacja jasności podświetlenia LED logo huba. Ustawienie w zakresie od 1 do 10. Wartość domyślna to 10.

Automatyczna aktualizacja oprogramowania

Konfigurowanie automatycznej aktualizacji oprogramowania OS Malevich.

 • Jeśli opcja jest włączona, oprogramowanie sprzętowe jest automatycznie aktualizowane po pojawieniu się nowej wersji, gdy system nie jest uzbrojony i podłączone jest zasilanie zewnętrzne.
 • Jeśli jest wyłączona, system nie aktualizuje się automatycznie. Jeśli dostępna jest nowa wersja oprogramowania, aplikacja zaproponuje aktualizację systemu operacyjnego Malevich.

Logi systemowe

Logi to pliki zawierające informacje o działaniu systemu. W przypadku błędów lub awarii mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.

Ustawienie pozwala na wybór kanału transmisji logów huba lub wyłączenie ich zapisywania:

 • Ethernet
 • Wi-Fi
 • Wyłączone — logi systemowe są wyłączone

Nie zalecamy wyłączania logów systemowych, ponieważ zawarte w nich informacje mogą pomóc w przypadku błędów w działaniu systemu!

Ustawienia zaawansowane

Lista zaawansowanych ustawień huba zależy od typu używanej aplikacji: standard lub PRO.

Ajax Security System Ajax PRO
Połączenie z serwerem
Ustawienia sygnalizatorów
Ustawienia czujek pożarowych
Kontrola stanu centrali przed uzbr.
PD 6662 Ustawienia Wizard PD 6662
Połączenie z serwerem
Ustawienia sygnalizatorów
Ustawienia czujek pożarowych
Kontrola stanu centrali przed uzbr.
Potwierdzenie alarmu
Powroty systemu po alarmie
Uzbrajanie/Rozbrajanie
Automatyczna dezaktywacja urządzeń

Ustawienia Wizard PD 6662

Otwiera przewodnik krok po kroku, jak skonfigurować system, aby był zgodny z brytyjską normą bezpieczeństwa PD 6662:2017.

Połączenie z serwerem

Menu zawiera ustawienia dotyczące komunikacji pomiędzy hubem a Ajax Cloud:

 • Interwał sondowania hub-serwer, sek. Częstotliwość wysyłania pingów z huba do serwera Ajax Cloud. Ustawiany w zakresie od 10 do 300 s. Zalecana wartość domyślna to 60 s.
 • Interwał odpytywania hub-serwer, sek. Jest to opóźnienie mające na celu zmniejszenie ryzyka fałszywego alarmu związanego z utratą połączenia z serwerem Ajax Cloud. Aktywacja po 3 nieudanych próbach połączenia między hubem a serwerem. Opóźnienie ustawia się w zakresie od 30 do 600 s. Zalecana wartość domyślna to 300 s.

Czas generowania komunikatu o utracie komunikacji pomiędzy hubem a serwerem Ajax Cloud obliczany jest według następującego wzoru:

(Interwał pingu * 4) + Filtr czasu.

Przy ustawieniach domyślnych Ajax Cloud zgłasza utratę łączności z hubem w ciągu 9 minut:

(60 s * 4) + 300 s = 9 min.

 • Opóźnienie alarmu awarii połączenia z serwerem, sek. Aplikacje Ajax mogą powiadamiać o utracie komunikacji hub-serwer na dwa sposoby: standardowym sygnałem powiadomienia push lub dźwiękiem syreny (domyślnie włączone). Gdy opcja jest aktywna, powiadomienie jest dostarczane ze standardowym sygnałem powiadomienia push.
 • Powiadamianie o utracie połączenia na kanałach. System alarmowy Ajax może powiadomić zarówno użytkowników, jak i agencję ochrony o utracie połączenia nawet na jednym z kanałów łączności.

W tym menu można wybrać kanały, na których utrata połączenia spowoduje wysłanie powiadomienia, a także ustawić opóźnienie ich wysyłania:

  • Ethernet
  • Sieć komórkowa
 • Opóźnienie powiadomienia o utracie, min — czas opóźnienia przed wysłaniem powiadomienia o utracie połączenia przez jeden z kanałów komunikacyjnych. Ustaw w zakresie od 3 do 30 minut.

Czas wysłania powiadomienia o utracie połączenia przez jeden z kanałów komunikacyjnych obliczany jest według wzoru:

(Interwał odpytywania * 4) + Filtr czasowy + Opóźnienie powiadomienia o utracie

Ustawienia sygnalizatorów

Menu zawiera dwie grupy ustawień syreny: parametry aktywacji syreny oraz sygnalizację alarmową syreny.

Parametry aktywacji syreny

Pokrywa huba lub czujnika jest otwarta. Jeśli ta opcja jest włączona, hub aktywuje podłączone syreny, gdy obudowa huba, czujnika lub innego urządzenia Ajax jest otwarta.

Jeśli naciśnięto przycisk alarmowy w aplikacji mobilnej. Gdy funkcja jest aktywna, hub aktywuje podłączone syreny, jeśli przycisk alarmowy został wciśnięty w aplikacji Ajax.

Reakcję syren po naciśnięciu przycisku alarmowego na breloku SpaceControl można wyłączyć w ustawieniach breloka (Urządzenia → SpaceContol → Ustawienia).

Ustawienia sygnalizacji alarmowej syreny

To ustawienie jest dostępne tylko w aplikacjach Ajax PRO

Syrena może informować o wyzwoleniu w uzbrojonym systemie za pomocą sygnalizacji LED. Dzięki tej funkcji użytkownicy systemu oraz przejeżdżające patrole agencji ochrony widzą, że system został wyzwolony.

Ustawienia czujek pożarowych

Menu ustawień czujników pożarowych FireProtect i FireProtect Plus. Umożliwia skonfigurowanie zsynchronizowanych alarmów czujników pożarowych FireProtect.

Funkcja ta jest zalecana przez europejskie normy przeciwpożarowe, które wymagają, aby w przypadku pożaru głośność sygnału ostrzegawczego wynosiła co najmniej 85 dB w odległości 3 metrów od źródła dźwięku. Taka głośność obudzi głęboko śpiącego człowieka podczas pożaru. Wyzwolone czujniki pożarowe można szybko wyłączyć za pomocą aplikacji Ajax, przycisku Button lub klawiatury KeyPad/KeyPad Plus.

Kontrola stanu centrali przed uzbr

Kontrola integralności systemu to parametr odpowiadający za sprawdzenie stanu wszystkich czujników i urządzeń zabezpieczających przed uzbrojeniem. Sprawdzanie jest domyślnie wyłączone.

Potwierdzenie alarmu

To ustawienie jest dostępne tylko w aplikacjach Ajax PRO

Potwierdzenie alarmu to specjalne zdarzenie, które hub wysyła do stacji monitorowania (CMS) i użytkowników systemu, jeśli kilka określonych urządzeń wyzwoliło alarm w określonym czasie. Reagując wyłącznie na potwierdzone alarmy, agencja ochrony i policja ograniczają liczbę wizyt w przypadku fałszywych alarmów.

Powroty systemu po alarmie

To ustawienie jest dostępne tylko w aplikacjach Ajax PRO

Funkcja nie pozwala na uzbrojenie systemu, jeśli wcześniej został zarejestrowany alarm. W celu uzbrojenia system powinien zostać przywrócony przez uprawnionego użytkownika lub użytkownika PRO. Typy alarmów, które wymagają przywrócenia systemu, są definiowane podczas konfigurowania funkcji. 

Funkcja ta eliminuje sytuacje, w których użytkownik uzbraja system z czujnikami generującymi fałszywe alarmy.

Uzbrajanie/Rozbrajanie

To ustawienie jest dostępne tylko w aplikacjach Ajax PRO.

Menu umożliwia włączenie uzbrajania dwustopniowego, a także ustawienie Opóźnienia transmisji alarmu dla procesu rozbrajania systemu alarmowego.

Automatyczna dezaktywacja urządzeń

To ustawienie jest dostępne tylko w aplikacjach Ajax PRO

System alarmowy Ajax może ignorować alarmy lub inne zdarzenia z urządzeń bez ich usuwania z systemu. Przy określonych ustawieniach powiadomienia o zdarzeniach dotyczących konkretnego urządzenia nie będą wysyłane do stacji monitorowania i systemu alarmowego.

Istnieją dwa rodzaje automatycznej dezaktywacji urządzeń: według timera i według liczby alarmów.

Można również ręcznie wyłączyć konkretne urządzenia. Więcej informacji na temat ręcznej dezaktywacji urządzeń można znaleźć tutaj.

Stacja monitorowania alarmówustawienia umożliwiające bezpośrednie połączenie ze stacją monitorowania agencji ochrony. Parametry są ustalane przez inżynierów agencji ochrony. Należy pamiętać, że zdarzenia i alarmy mogą być przesyłane do stacji monitorowania agencji ochrony nawet bez tych ustawień.

 • Protokół — wybór protokołu używanego przez huba do wysyłania alarmów do stacji monitorowania poprzez bezpośrednie połączenie. Dostępne protokoły: Ajax Translator (Contact-ID) i SIA.
 • Połączenie na żądanie. Włącz tę opcję, jeśli chcesz łączyć się ze stacją monitorowania alarmów tylko podczas transmisji zdarzenia. Jeśli opcja jest wyłączona, połączenie jest utrzymywane w sposób ciągły. Opcja dostępna tylko dla protokołu SIA.
 • Numer obiektu — numer obiektu w stacji monitorującej (huba).

Podstawowy adres IP

 • Adres IP i Port to ustawienia podstawowego adresu IP i portu serwera agencji ochrony, do której wysyłane są zdarzenia i alarmy.

Dodatkowy adres IP

 • Adres IP i Port to ustawienia dodatkowego adresu IP i portu serwera agencji ochrony, do którego wysyłane są zdarzenia i alarmy.

Kanały wysyłania alarmów

W tym menu wybiera się kanały do przesyłania alarmów i zdarzeń do stacji monitorowania. Hub Plus może wysyłać alarmy i zdarzenia do stacji monitorowania przez Ethernet, UMTS i Wi-Fi. Zalecamy jednoczesne korzystanie ze wszystkich kanałów komunikacji — zwiększa to niezawodność transmisji i zabezpieczy przed awariami po stronie operatorów telekomunikacyjnych.

 • Ethernet— umożliwia transmisję zdarzeń i alarmów przez Ethernet.
 • GSM— umożliwia transmisję zdarzeń i alarmów przez mobilny Internet.
 • Wi-Fi — włącza transmisję zdarzeń i alarmów przez Wi-Fi.
 • Raport Testu Okresowego — jeśli jest włączony, hub wysyła raporty z testów w zadanym okresie do centralnej stacji monitorowania.  
 • Okres pingowania stacji monitorowania — ustawia okres wysyłania wiadomości: od 1 minuty do 24 godzin. 

Szyfrowanie

Ustawienia szyfrowania transmisji zdarzeń w protokole SIA. Używane jest 128-bitowe szyfrowanie AES.

 • Szyfrowanie— jeśli opcja jest włączona, zdarzenia i alarmy przesyłane do centralnej stacji monitorowania w formacie SIA są szyfrowane.
 • Klucz szyfrujący — klucz szyfrujący dla przesyłanych zdarzeń i alarmów. Musi być dopasowany do stacji monitorowania. 

Współrzędne przycisku alarmowego

 • Wyślij współrzędne — jeśli opcja jest włączona, naciśnięcie przycisku alarmowego w aplikacji powoduje wysłanie współrzędnych urządzenia, na którym zainstalowana jest aplikacja, do centralnej stacji monitorowania.

Przywrócenie alarmu po SM

To ustawienie pozwala wybrać, kiedy zdarzenie przywrócenia alarmu zostanie wysłane do stacji monitorowania natychmiast/po przywróceniu czujnika (domyślnie) lub po rozbrojeniu.

Instalatorzy/Firmyustawienia użytkowników PRO systemu alarmowego (instalatorzy i przedstawiciele agencji ochrony). Zdecyduj, kto ma mieć dostęp do huba, nadaj uprawnienia dostępu instalatorom PRO oraz określ, jak system ma ich powiadamiać o zdarzeniach.

Agencje ochrony — lista agencji ochrony w najbliższej okolicy. Region zależy od danych GPS lub ustawień regionalnych smartfona.

Instrukcja użytkownika — otwiera podręcznik użytkownika Hub 2 Plus.

Kopiowanie danych — menu do automatycznego przenoszenia urządzeń i ustawień z innego huba. Pamiętaj, że jesteś w ustawieniach huba, do którego chcesz importować dane.

Dowiedz się więcej o imporcie danych

Usunąć hub — usuwa twoje konto z huba. Niezależnie od tego wszystkie ustawienia i podłączone czujniki pozostają zapisane.

Reset ustawień

Aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne huba, włącz go, a następnie przytrzymaj przycisk zasilania przez 30 sekund (logo zacznie migać na czerwono).

W tym czasie wszystkie podłączone czujniki, ustawienia pomieszczeń i ustawienia użytkownika zostaną usunięte. Profile użytkowników pozostaną połączone z systemem.

Użytkownicy

Po dodaniu huba do konta stajesz się administratorem tego urządzenia. Jeden hub może mieć do 100 użytkowników/administratorów. Administrator może zapraszać użytkowników do obsługi huba i nadawać im uprawnienia.

Powiadomienia o alarmach i zdarzeniach

ajax security system application

Hub powiadamia użytkowników o zdarzeniach na trzy sposoby: powiadomienia push, SMS-y i połączenia głosowe.

Powiadomienia ustawia się w menu „Użytkownicy”:

Typy zdarzeń Do czego jest używany Rodzaje powiadomień
Uzbrajanie/Rozbrajanie Powiadomienia w przypadku uzbrojenia/rozbrojenia
 • SMS
 • Powiadomienie push
Alarm Powiadomienia o alarmie, pożarze, zalaniu
 • SMS
 • Powiadomienie push
 • Połączenie głosowe
Zdarzenia Powiadomienia o zdarzeniach związanych z WallSwitch, Relay
 • SMS
 • Powiadomienie push
Usterki Powiadomienia o utracie komunikacji, zagłuszaniu, niskim poziomie naładowania baterii lub otwarciu obudowy czujnika
 • SMS
 • Powiadomienie push
 • Powiadomienia pushsą wysyłane przez Ajax Cloud do aplikacji Ajax, jeśli połączenie internetowe jest dostępne.
 • SMS jest wysyłany na numer telefonu wskazany przez użytkownika podczas rejestracji konta Ajax.
 • Połączenie głosowe oznacza, że hub dzwoni pod numer określony dla konta Ajax

Hub dzwoni tylko w przypadku alarmu, aby zwrócić uwagę i zmniejszyć prawdopodobieństwo pominięcia krytycznego alertu. Zalecane jest włączenie tego typu powiadomień. Hub dzwoni kolejno do wszystkich użytkowników, którzy włączyli tego typu powiadomienia, w kolejności określonej w ustawieniach użytkownika. Jeśli wystąpi drugi alarm, hub dzwoni ponownie, ale nie częściej niż raz na 2 minuty.

Połączenie zostanie automatycznie przerwane, gdy tylko je odbierzesz. Zalecamy zapisanie numeru telefonu związanego z kartą SIM huba na liście kontaktów.

Ustawienia powiadomień można zmienić tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Hub nie powiadamia użytkowników o zadziałaniu czujników magnetycznych w trybie rozbrojonym, gdy funkcja Dzwonek jest włączona i skonfigurowana. O otwarciu powiadamiają tylko syreny podłączone do systemu.

Czym jest Dzwonek?

Łączenie z agencją ochrony

ajax security system application

Lista organizacji podłączających system Ajax do centralnej stacji monitorowania znajduje się w menu Agencje ochrony w ustawieniach huba:

Skontaktuj się z przedstawicielami firmy świadczącej usługi w Twoim mieście i umów się na podłączenie.

Połączenie z centralną stacją monitorowania (CMS) jest realizowane za pośrednictwem protokołów Contact ID

Konserwacja

Regularnie sprawdzaj poprawność działania huba Ajax.

Oczyść obudowę huba z kurzu, pajęczyn i innych zanieczyszczeń, gdy się pojawią. Używaj miękkiej i suchej ściereczki do konserwacji sprzętu.

Do czyszczenia huba nie używaj żadnych substancji zawierających alkohol, aceton, benzynę lub inne rozpuszczalniki.

Pełny zestaw

 1. Hub Plus
 2. Uchwyt montażowy SmartBracket
 3. Przewód zasilający
 4. Przewód Ethernet
 5. Zestaw instalacyjny
 6. Pakiet startowy GSM — 2 (dostępny w wybranych krajach)
 7. Instrukcja użytkownika

Wymagania bezpieczeństwa

Podczas instalowania i używania huba należy przestrzegać ogólnych przepisów bezpieczeństwa elektrycznego oraz przepisów prawa dotyczących użytkowania urządzeń elektrycznych.

Otwieranie urządzenia pod napięciem jest surowo zabronione! Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.

Dane techniczne

Urządzenia do 150
Grupy do 25
Użytkownicy do 99
Monitoring wideo Do 50 kamer lub DVR-ów
Pomieszczenia do 50
Scenariusze

do 64

Dowiedz się więcej

Podłączenie ReX do 5
Zasilanie 110 – 240 V AC, 50 / 60 Hz
Akumulator Li-Ion 2 Ah (do 16 godzin autonomicznej pracy w przypadku nieaktywnego połączenia Ethernet i Wi-Fi)
Zużycie energii z sieci 10 W
Ochrona przed sabotażem Tak
Pasmo częstotliwości 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
W zależności od regionu sprzedaży.
Efektywna moc nadawania 8.20 dBm / 6.60 mW (limit 25 mW)
Modulacja sygnału radiowego GFSK
Zasięg sygnału radiowego Do 2000 m (bez przeszkód)
Kanały komunikacji WiFi 2,4 GHz (802.11 b/g/n), Ethernet, 2 gniazda Micro-SIM, sieci 2G (GSM900/DCS1800), 3G (WCDMA 900/2100, B8/B1)
Instalacja Wewnątrz
Zakres temperatury pracy Od -10°С do +40°С
Dopuszczalna wilgotność Do 75%
Wymiary 163 × 163 × 36 mm
Waga 350 g
Okres użytkowania 10 lat

Zgodność z normami

Gwarancja

Gwarancja na produkty Limited Liability Company „Ajax Systems Manufacturing” jest ważna przez 2 lata od zakupu i nie dotyczy dołączonego akumulatora.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, najpierw skontaktuj się z działem wsparcia technicznego — w połowie przypadków problemy techniczne można rozwiązać zdalnie!

Pomoc techniczna:  [email protected]

Potrzebujesz pomocy?

W tej sekcji znajdziesz szczegółowe instrukcje i filmy edukacyjne na temat wszystkich funkcji systemu Ajax. A jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty technicznego, jesteśmy dostępni non stop (24/7).

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: