For Users

Používateľská príručka Hub Plus

Updated

Hub Plus koordinuje prevádzku bezpečnostného systému Ajax. Podporuje pripojenie až 150 komponentov Ajax pomocou rádiového protokolu Jeweller s výnimočne dlhým dosahom. Hub Plus vyžaduje na svoju prevádzku pripojenie k internetu (ethernet, Wi-Fi) a jeho konfigurácia a ovládanie sú realizované prostredníctvom mobilnej aplikácie pre iOS a Android. Ako záložný komunikačný kanál s užívateľom slúži GSM pripojenie s podporou dvoch 3G SIM kariet. Pokiaľ dôjde k výpadku niektorého z uvedených komunikačných kanálov, Hub Plus vyrozumie ako užívateľov systému, tak i poplachové prijímacie centrum (ak je systém na PPC napojený). Hub Plus je vybavený vstavaným Li-Ion akumulátorom, ktorý pri výpadku napájania zaisťuje prevádzku Hubu Plus až po dobu 16 hodín.

DÔLEŽITÉ: Tento návod na použitie obsahuje všeobecné informácie o produkte Ajax Hub Plus. Pred použitím zariadenia odporúčame preštudovať ďalšie informácie uvedené na webe: https://support.ajax.systems/en/manuals/hub-plus/ (K dispozícii v angličtine)

Popis zariadenia

ajax hub plus
 1. Logo s LED indikátorom prevádzky
 2. Držiak Hubu Plus SmartBracket (Perforácia držiaku na ochranu proti násilnému odtrhnutiu Hubu Plus)
 3. Konektor pre pripojenie napájacieho káblu
 4. Konektor pre pripojenie káblu Ethernet
 5. Slot pre micro-SIM kartu 1 mobilného operátora
 6. Slot pre micro-SIM kartu 2 mobilného operátora
 7. QR kód s ID Hubu Plus
 8. Sabotážny kontakt (Tamper)
 9. Tlačidlo pre zapnutie / vypnutie Hubu Plus

Inštalácia

V mieste inštalácie musí byť dostupné internetové pripojenie prostredníctvom Ethernet rozhrania alebo GSM siete (2G/3G). Rovnako musí byť zabezpečená dostatočná kvalita rádiového signálu medzi komponentmi Ajax a Hubom Plus.

Neinštalujte Hub Plus:

 1. Vo vonkajšom prostredí.
 2. V blízkosti kovových predmetov a zrkadiel spôsobujúcich zoslabenie rádiového signálu.
 3. V priestoroch s teplotou alebo vlhkosťou mimo hodnoty uvedené v technickej špecifikácii zariadenia.
 4. V blízkosti zdroja rádiového rušenia: vo vzdialenosti menej ako 1 meter od routeru a napájacích káblov.
 5. V priestoroch s vysokou úrovňou rádiového rušenia.

Postup inštalácie:

 1. Odstráňte Hub Plus z držiaka SmartBracket zatlačením smerom nadol.
  ajax hub
 2. Vložte do slotu SIM kartu spôsobom naznačeným na obrázku a ľahkým zatlačením ju zaistite (pri použitej SIM karte musí byť vypnutá ochrana PIN kódom a musí byť aktivovaná).
  ajax hub
 3. Pripojte Hub Plus do siete prostredníctvom Ethernet káblu (súčasť balenia).
  ajax hub
 4.  Pripojte Hub Plus do elektrickej siete prostredníctvom napájacieho kábla (súčasť balenia). Potom stlačte a podržte tlačidlo pre zapnutie / vypnutie Hubu Plus po dobu 2 sekúnd, kým sa nerozsvieti logo Ajax na prednej strane Hubu Plus na červeno.
  ajax hub

  Poznámka: Ak svieti LED indikátor na prednej strane Hubu Plus na červeno, nie je dostupné Ethernet ani GSM (2G/3G) pripojenie k sieti, ak svieti na zeleno, je dostupný aspoň jeden z uvedených typov pripojenia k sieti internet, ak svieti na bielo, sú dostupné aspoň 2 typy pripojenia.

 5. Pripevnite držiak SmartBracket k povrchu najmenej pomocou 2 dodávaných hmoždiniek, vrutov či iného spojovacieho materiálu podľa vlastností a materiálu povrchu.
  ajax hub

Nepreklápajte Hub Plus pri zvislom upevnení (napríklad na stene). Pri správnej orientácii je možné logo Ajax prečítať vodorovne.

Upozornenie: Pre zvýšenie ochrany proti vytrhnutiu káblov z konektorov Hubu Plus ich odporúčame zabezpečiť pomocou svorky a trojice skrutiek (súčasť balenia). Aby sa zabezpečila ochrana proti násilnému odtrhnutie Hubu Plus, upevnite držiak v ľavom spodnom rohu (pozri Popis zariadenia – bod 3.).

Upozornenie: Pri inštalácii a prevádzke Hubu Plus vždy prosím dodržujte všeobecné bezpečnostné pravidlá pre prácu s elektrickými zariadeniami a predpisy elektrickej bezpečnosti. Je prísne zakázané demontovať zariadenie pod napätím alebo ho používať s poškodeným napájacím káblom. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Pripojenie k sieti a nastavenie

 1. Nainštalujte si aplikáciu do mobilného zariadenia a registráciou si vytvorte užívateľský účet Ajax. Ak už účet Ajax máte, prihláste sa pomocou zadania e-mailovej adresy a hesla.
 2. Postupujte podľa pokynov uvedených v sprievodcovi registrácie Hubu Plus k užívateľskému účtu. Po registrácii Hubu Plus dôjde k jeho zobrazeniu v užívateľskom rozhraní mobilnej aplikácie a aktualizácii systémových informácií.
 3. V nastavení Hubu Plus je možné pridávať do systému ďalších užívateľov, konfigurovať ich práva a zasielané oznámenia o systémových udalostiach. Ďalej možno upravovať parametre Ethernet, Wi-Fi a GSM pripojenia, rádiového protokolu Jeweller a monitorovať a nastavovať komponenty priradené do systému.

Pripojenie k poplachovému prijímaciemu centru

Zabezpečovací systém Ajax podporuje priame pripojenie k poplachovému prijímaciemu centru (predtým PCO – pult centrálnej ochrany) prostredníctvom protokolu ContactID štandardu Sur-Gard. Pre viac informácií o možnostiach pripojenia k PPC sa prosím obráťte na technickú podporu Ajax na e-mailovej adrese [email protected].

Technické specifikace

Maximálny počet pripojených zariadení 150
Maximálny počet zón (nezávislých podsystémov) 25
Maximálny počet užívateľov 50
Počet pripojených sirén Až 10
Video dohľad Až 50 kamier alebo záznamových zariadení
Napájanie 110 – 240 V AC
Batéria Li-Ion 2 A⋅h (až 16 hodín autonómnej prevádzky*)
Spotreba energie z elektrickej siete 10 W
Ochrana proti neoprávnenej manipulácii Áno (Tamper)
Frekvenčné pásmo 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Závisí od regiónu predaja.
Efektívny vyžarovaný výkon 8.20 dBm / 6.60 mW (limit 25 mW)
Modulácia GFSK
Dosah rádiového signálu Až 2 000 m (bez prekážok)
Komunikačné kanály 2G (GSM900/DCS1800), 3G (WCDMA 900/
2100 (B8/B1))
WiFi (802.11 b/g/n)
Ethernet
Rozmedzie prevádzkovej teploty / vlhkosti Od -10°С do +40°С / do 75% bez kondenzácie
Stupeň zabezpečenia podľa ČSN EN 50131-1
Trieda prostredia podľa ČSN EN 50131-1
Rozmery 163 × 163 × 36 mm
Hmotnosť 350 g

* Pri neaktívnom pripojení k sieti Ethernet

Obsah balení

 1. Ajax Hub Plus
 2. Montážny panel SmartBracket
 3. Napájací kábel
 4. Ethernetový kabel RJ45
 5. Súprava pre GSM pripojenie *
 6. Spojovací materiál
 7. Užívateľská príručka

* K dispozícii len vo vybraných krajinách.

Záruka

Záručná lehota pre zariadenie od Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” trvá 2 roky od zakúpenia produktu a nevzťahuje sa na priloženú batériu.

Ak zariadenie nepracuje správne, odporúčame najprv kontaktovať technickú podporu – v polovici prípadov môžu byť technické problémy vyriešené na diaľku!

 • Kompletní informace týkající se záruky, certifikáty, osvědčení a další dokumenty jsou dostupné na webové stránce: ajax.systems
 • Technická podpora (pondělí – pátek, 08:00 – 16:00): [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: