Jak działa system Ajax w przypadku awarii zasilania

Zaktualizowano

W przypadku awarii zasilania hub automatycznie przełącza się na zapasowe źródło zasilania. Wszyscy użytkownicy systemu mający dostęp do kanału powiadomień i podłączonej Stacji monitorowania alarmów (CMS) otrzymają właściwe powiadomienie o tym zdarzeniu.

Działanie huba

Huby Ajax, z wyjątkiem Hub Hybrid, mają wbudowaną baterię zapasową, która zapewnia działanie systemu podczas przerwy w dostawie prądu. Wbudowana bateria zapasowa może być ładowana: gdy obiekt odzyska zasilanie, hub automatycznie rozpocznie ładowanie.

Hub Hybrid nie posiada własnej baterii zapasowej. Niemniej zgodnie ze standardami bezpieczeństwa, podłączenie i zainstalowanie baterii zapasowej 12 V⎓ innej firmy w obudowie huba jest obligatoryjne. Bateria zapasowa zapewnia autonomiczne działanie huba i podłączonych urządzeń na linii Fibra w przypadku braku dostępnego zewnętrznego źródła zasilania.

Należy pamiętać, że czas pracy baterii zależy od wielu czynników, przez co poniższe obliczenia mają charakter przybliżony:

 • Liczba aktywnych kanałów komunikacji: Ethernet, Wi-Fi, sieć komórkowa;
 • Stabilność połączenia internetowego za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych;
 • Pojemność baterii;
 • Prąd upływowy baterii;
 • Temperatura otoczenia (zależy od rodzaju i modelu baterii);
 • Interwał odpytywania serwera;
 • Interwał odpytywania czujnika;
 • Liczba i rodzaje dodanych urządzeń;
 • Siła sygnału Jeweller/Fibra między hubem a czujnikiem.
Model huba Czas pracy na baterii zapasowej
Hub Jeweller do 15 godzin
Hub 2 (2G) Jeweller do 16 godzin
Hub 2 (4G) Jeweller do 14 godzin
Hub Plus Jeweller do 16 godzin
Hub 2 Plus Jeweller do 15 godzin
Hub Hybrid (2G) do 60 godzin
Hub Hybrid (4G) do 60 godzin

Czas działania podany w powyższej tabeli ma zastosowanie, gdy:

 • ustawiony jest domyślny interwał odpytywania serwera (30 sekund);
 • ustawiony jest domyślny interwał odpytywania czujnika (36 sekund);
 • Huby Jeweller mają dwa dodatkowe urządzenia bezprzewodowe; Hub Hybrid ma trzydzieści dodatkowych urządzeń przewodowych;
 • hub jest rozbrojony;
 • żaden czujnik nie został wyzwolony;
 • aktywny jest tylko kanał komunikacji GSM.

Oszczędzanie baterii

Funkcja Oszczędzanie baterii wydłuża żywotność baterii zapasowej, gdy zewnętrzne źródło zasilania nie jest dostępne. Gdy to ustawienie jest włączone, hub przełącza się do trybu czuwania po utracie zewnętrznego źródła zasilania.

Funkcja Oszczędzanie baterii jest dostępna dla hubów z systemem operacyjnym OS Malevich 2.19 lub nowszym oraz dla Hub 2 Plus Jeweler z systemem operacyjnym OS Malevich 2.20 lub nowszym.

Hub Jeweller nie obsługuje funkcji Oszczędzanie baterii.

Gdy funkcja Oszczędzania baterii jest włączona, system nie spełnia zgodności z normą EN 50131 Grade 2, 3.

Hub wyłącza swoje kanały komunikacyjne (sieć komórkowa, Ethernet, Wi-Fi), gdy przełącza się w tryb czuwania, aby oszczędzać baterię zapasową. Dlatego hub w trybie czuwania nie jest połączony z Ajax Cloud i CMS, dopóki nie wystąpi dowolne zdarzenie systemowe. W aplikacjach Ajax, hub i dodane do niego urządzenia będą nieaktywne i niedostępne do konfiguracji lub sterowania. Hub będzie w stanie Tryb oszczędzania, a dodane urządzenia będą wyświetlane jako Offline.

Tryb czuwania nie ma wpływu na działanie systemu. Wyzwolenie dowolnego czujnika aktywuje hub na określony czas skonfigurowany w ustawieniach Oszczędzanie baterii w celu przesłania zdarzenia do użytkowników i CMS.

Funkcja Oszczędzanie baterii pozwala wydłużyć czas pracy baterii zapasowej. Czas ten zależy od konfiguracji systemu i liczby urządzeń przypisanych do huba.

Model huba Czas pracy na baterii zapasowej z włączoną funkcją Oszczędzanie baterii
Hub 2 (2G) Jeweller do 60 godzin
Hub 2 (4G) Jeweller do 80 godzin
Hub Plus Jeweller do 60 godzin
Hub 2 Plus Jeweller do 60 godzin
Hub Hybrid (2G) do 200 godzin*
Hub Hybrid (4G) do 200 godzin*
* W przypadku korzystania z baterii zapasowej 12 V⎓ o pojemności 7 Ah.

Jeśli system zawiera co najmniej jeden podwajacz zasiegu komunikujący się z hubem przez Ethernet, hub nie przełączy się na tryb czuwania. Jest to konieczne do utrzymania połączenia z urządzeniami działającymi poprzez podwajacz zasięgu.

Działanie podwajacza zasięgu

Podwajacze zasięgu sygnału radiowego (ReX Jeweller, ReX 2 Jeweller) są podłączone do zewnętrznego źródła zasilania. Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy z zewnętrznym źródłem zasilania, podwajacz zasięgu automatycznie przełączą się na wbudowaną baterię zapasową.

Działanie urządzeń bezprzewodowych

Urządzenia bezprzewodowe w dalszym ciągu pracują na fabrycznie zainstalowanych bateriach, tak jak przed przerwą w zasilaniu. Niektóre urządzenia bezprzewodowe posiadają opcjonalne zewnętrzne źródło zasilania, w celu uniknięcia szybkiego rozładowania baterii. Takie urządzenia działają na fabrycznie zainstalowanych bateriach, jeśli zewnętrzne źródło zasilania jest niedostępne.

Automatyzacja i obsługa inteligentnych urządzeń domowych

Automatyzacja i inteligentne urządzenia domowe, które wymagają zewnętrznego źródła zasilania, przestają działać w przypadku utraty zasilania. Należy pamiętać, że urządzenia, które działają na fabrycznie zainstalowanych bateriach, nie są zależne od zewnętrznego źródła zasilania.

Powiadomienia o utracie połączenia można włączyć/wyłączyć w ustawieniach urządzenia.

Działanie urządzeń Fibra

Bateria zapasowa huba zasila urządzenia Fibra w przypadku awarii zasilania. Niektóre urządzenia przewodowe posiadają opcjonalne zewnętrzne źródło zasilania. Zapasowa bateria huba zapewnia również zasilanie w przypadku gdy jest ono niedostępne. LineSupply Fibra kontynuuje działanie i zasilanie podłączonych urządzeń tylko wtedy, gdy do modułu zapewniona jest bateria zapasowa.

Moduły integracji

Moduły integracji Ajax umożliwiają podłączenie przewodowych urządzeń innych firm do systemu Ajax. Podczas braku zasilania, urządzenia przewodowe innych firm zasilane są przez:

Zapewnienie zapasowego źródła zasilania dla przewodowych urządzeń innych firm lub zasilanie ich poprzez moduł integracji zapewnia bezawaryjną pracę systemu nawet w przypadku utraty zasilania.

Monitoring wideo

Rejestratory Ajax NVR działają wyłącznie z zewnętrznym źródłem zasilania. Kamery mogą być zasilane przez zewnętrzne źródło zasilania lub PoE (Power over Ethernet). Niezbędne jest zapewnienie obiektowi zapasowego źródła zasilania, aby system działał nawet podczas przerwy w dostawie prądu.

Moduł zasilający dla hubów i podwajaczy zasięgu

Jeśli obiekt nie ma stabilnego dostępu do prądu lub nie jest wyposażony w standardowe źródło zasialnia 110/230 V~, można zastosować moduł zasilający (PSU):

Zasilacz PSU umożliwia podłączenie huba lub podwajacza zasięgu sygnału radiowego do alternatywnego źródła zasilania:

 • sieci 6, 12 lub 24 V;
 • przenośnej baterii 6 V⎓;
 • zasilania awaryjnego 6, 12 lub 24 V⎓ (z baterią zapasową);
 • zasilania w pojeździe.

PSU nie jest kompatybilny z Hub Hybrid (2G)Hub Hybrid (4G).

Sprawdź tabelę, aby dowiedzieć się, który zasilacz PSU jest kompatybilny z Twoim hubem.

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: