Zo werkt een Ajax-systeem bij een stroomstoring

Bijgewerkt op

Bij een stroomstoring schakelt een hub automatisch over op een reservevoeding. Alle systeemgebruikers met toegang tot de meldingsfeed en de aangesloten meldkamer ontvangen een melding hiervan.

Werking van de hub

De Ajax-hubs, met uitzondering van Hub Hybrid, hebben een ingebouwde reservebatterij die zorgt dat de werking van het systeem tijdens een stroomstoring niet wordt onderbroken. De ingebouwde reservebatterij is oplaadbaar: zodra een locatie weer van stroom wordt voorzien, laadt de hub deze automatisch op.

Hub Hybrid heeft geen ingebouwde reservebatterij. Echter, volgens de veiligheidsnormen is het verplicht om een externe reservebatterij van 12 V⎓ aan te sluiten en deze te installeren in de behuizing van de hub. Een reservebatterij zorgt voor zelfstandige werking van de hub en aangesloten apparaten op de Fibra-bus als een externe voeding niet beschikbaar is.

Houd er rekening mee dat de bedrijfstijd van een batterij afhankelijk is van een groot aantal factoren, waardoor de onderstaande berekeningen louter bij benadering zijn:

 • Aantal actieve communicatiekanalen: ethernet, wifi, mobiel netwerk;
 • Stabiliteit van de internetverbinding via communicatiekanalen;
 • Batterijcapaciteit;
 • Lekstroom van de batterij;
 • Omgevingstemperatuur (hangt af van het type en model batterij);
 • Server polling-interval;
 • Detector ping-interval;
 • Aantal en soorten toegevoegde apparaten;
 • Jeweller/Fibra signaalsterkte tussen een hub en een detector.
Hubmodel De bedrijfstijd op een reservebatterij
Hub Jeweller maximaal 15 uur
Hub 2 (2G) Jeweller maximaal 16 uur
Hub 2 (4G) Jeweller maximaal 14 uur
Hub Plus Jeweller maximaal 16 uur
Hub 2 Plus Jeweller maximaal 15 uur
Hub Hybrid (2G) maximaal 60 uur
Hub Hybrid (4G) maximaal 60 uur

De bedrijfstijd in de bovenstaande tabel is van toepassing wanneer:

 • de standaard server polling-interval is ingesteld (30 seconden);
 • de standaard detector ping-interval is ingesteld (36 seconden);
 • Jeweller hubs twee toegevoegde draadloze apparaten hebben; Hub Hybrid dertig toegevoegde bekabelde apparaten heeft;
 • de hub uitgeschakeld is;
 • er geen detector wordt geactiveerd;
 • alleen het mobiele communicatiekanaal actief is.

Spaarstand batterij

De functie Spaarstand batterij verlengt de levensduur van de reservebatterij wanneer een externe voeding niet beschikbaar is. Wanneer deze instelling is ingeschakeld, schakelt de hub over naar de stand-bymodus zodra de externe voeding wegvalt.

De functie Spaarstand batterij is beschikbaar voor hubs met OS Malevich 2.19 of hoger en voor Hub 2 Plus Jeweller met OS Malevich 2.20 of hoger.

Hub Jeweller ondersteunt de functie Spaarstand batterij niet.

Als de functie Spaarstand batterij is ingeschakeld, voldoet het systeem niet aan EN 50131 Grade 2, 3.

De hub schakelt zijn communicatiekanalen uit (mobiel netwerk, ethernet, wifi) wanneer het overschakelt naar de stand-bymodus om de reservebatterij te sparen. Daarom is de hub in stand-bymodus niet verbonden met de Ajax Cloud en de meldkamer totdat er een systeemgebeurtenis plaatsvindt. In de Ajax-apps, kleuren de hub en apparaten die eraan toegevoegd zijn grijs en kunnen niet geconfigureerd of beheerd worden. De hub bevindt zich in de Spaarmodus-status en de toegevoegde apparaten worden weergegeven als Offline.

De stand-bymodus heeft geen invloed op de werking van het systeem. Elke activering van een detector activeert de hub voor de opgegeven tijd die geconfigureerd is in de instellingen voor de Spaarstand batterij om de gebeurtenis naar gebruikers en de meldkamer te verzenden.

Met de functie Spaarstand batterij kan de levensduur van de reservebatterij worden verlengd. Deze duur is afhankelijk van de systeemconfiguratie en het aantal apparaten dat aan de hub is toegevoegd.

Hubmodel De bedrijfstijd op een reservebatterij de Spaarstand batterij ingeschakeld
Hub 2 (2G) Jeweller maximaal 60 uur
Hub 2 (4G) Jeweller maximaal 80 uur
Hub Plus Jeweller maximaal 60 uur
Hub 2 Plus Jeweller maximaal 60 uur
Hub Hybrid (2G) maximaal 200 uur*
Hub Hybrid (4G) maximaal 200 uur*
* Bij gebruik van een 12 V⎓ reservebatterij met een capaciteit van 7 Ah.

Als uw systeem minstens één signaalversterker bevat die via het ethernet met de hub communiceert, dan schakelt de hub niet over naar de stand-bymodus. Dit is nodig om de verbinding te behouden met apparaten die via de signaalversterker zijn toegevoegd.

Werking van de signaalversterker

de radiosignaalversterker (ReX Jeweller, ReX 2 Jeweller) worden aangesloten op een externe voeding. Als er zich problemen voordoen met een externe voeding, schakelen de signaalversterker automatisch over op de ingebouwde reservebatterij.

Werking van draadloze apparaten

De draadloze apparaten blijven werken op de voorgeïnstalleerde batterijen zoals vóór een stroomstoring. Sommige draadloze apparaten hebben een optionele externe voeding om een snelle ontlading van de batterij te voorkomen. Dergelijke apparaten werken op voorgeïnstalleerde batterijen als er geen externe voeding beschikbaar is.

Automatisering en smarthome-apparaten

Apparaten voor automatisering en smarthome die een externe voeding nodig hebben, werken niet meer als de stroom uitvalt. Echter, apparaten die draaien op voorgeïnstalleerde batterijen zijn niet afhankelijk van een externe voeding.

Meldingen over verbroken verbindingen kunnen worden in- of uitgeschakeld in de instellingen van het apparaat.

Werking van Fibra-apparaten

Een reservebatterij van de hub voorziet Fibra-apparaten van stroom als de stroom uitvalt. Sommige bekabelde apparaten hebben een optionele externe voeding. De reservebatterij van de hub voorziet ze ook van stroom als deze onderbroken wordt is. LineSupply Fibra kan alleen werken blijven en dus de erop aangesloten apparaten van stroom voorzien als de module is voorzien van een reservebatterij.

Integratiemodules

De Ajax-integratiemodules maken het mogelijk om bekabelde apparaten van derden aan te sluiten op een Ajax-systeem. Tijdens een stroomstoring worden bekabelde apparaten van derden gevoed door:

Het systeem blijft feilloos werken wanneer een reserve voedingsbron is voorzien voor bekabelde apparaten van derden of wanneer ze gevoed worden via de integratiemodule, zelfs bij een stroomstoring.

Videobewaking

De Ajax NVR’s werken alleen met een externe voeding. De Camera’s kunnen worden gevoed door een externe voeding of PoE (Power over Ethernet). Het is essentieel om de locatie te voorzien van een reserve voedingsbron, zodat het systeem tijdens een stroomstoring blijft functioneren.

Voedingseenheid voor hubs en signaalversterkers

Als een locatie geen stabiele elektriciteit heeft of niet is voorzien van een standaard 110/230 V~ voeding, kunt u een voedingseenheid (PSU) gebruiken:

Met een PSU kunt u een hub of radiosignaalversterker aansluiten op een alternatieve voedingsbron:

 • 6, 12 of 24 V⎓ netwerken;
 • een 6 V⎓ draagbare batterij;
 • een niet onderbreekbare voeding van 6, 12 of 24 V⎓ (met een reservebatterij);
 • het netwerk in voertuigen.

De PSU is niet compatibel met Hub Hybrid (2G) en Hub Hybrid (4G).

Bekijk deze tabel om te zien welke PSU compatibel is met uw hub.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: