For Users

Uživatelský manuál Hub 2

Updated

Ajax je bezdrátový zabezpečovací systém, který chrání proti vniknutí, požáru, a zaplavení a umožňuje uživatelům ovládat elektrické spotřebiče prostřednictvím mobilní aplikace. Systém okamžitě reaguje na hrozby a informuje uživatele a bezpečnostní společnost o veškerých incidentech.

ajax security system

Hub 2 představuje inteligentní centrální ovládací panel, který podporuje detektory s funkcí foto verifikace vniknutí. Jako klíčový prvek zabezpečovacího systému řídí provoz zařízení Ajax a v případě hrozby odesílá informace o poplachu uživatelům systému a poplachovému přijímacímu centru.

Hub 2 vyžaduje pro přístup ke cloudové službě Ajax internetové připojení, aby byla umožněna konfigurace a správa systému odkudkoliv na světě prostřednictvím aplikací Ajax, odesílání zpráv o poplachu a dalších událostech a aktualizaci operačního systému OS Malevich. Cloudová služba Ajax využívá webové služby Amazon. Všechna data jsou uložena v systému s několika úrovňovým zabezpečením a výměna informací s Hubem probíhá v rámci šifrovaného komunikačního kanálu.

Aby bylo možné komunikovat se službou Ajax Cloud, Hub používá kabelové připojení k internetu (Ethernet) a dvojici 2G SIM karet. Doporučuje se používat všechny komunikační kanály, aby bylo zajištěno spolehlivější spojení se službou Ajax Cloud i při výpadku některého z poskytovatelů služeb.

Uživatelé mohou zabezpečovací systém spravovat a rychle reagovat na poplachy a oznámení pomocí aplikací určených pro operační systémy iOS, Android, MacOS a Windows. Systém upozorňuje na poplachy a další události pomocí push notifikací, SMS zpráv či telefonních hovorů.

Pomocí scénářů můžete automatizovat bezpečnostní systém a snížit počet rutinních akcí. Můžete upravit plán zabezpečení, naprogramovat akce automatizačních zařízení (Relay, WallSwitch nebo Socket) v reakci na poplach, stisknutí Button nebo podle naplánovaných akcí. Scénář lze vytvořit vzdáleně v aplikaci Ajax.

Jak vytvořit a nastavit scénář v bezpečnostním systému Ajax

Popis zařízení

 1. LED indikátor provozu (logo Ajax)
 2. Držák Hubu SmartBracket (perforovaná část je vyžadována pro aktivaci sabotážního kontaktu Tamper v případě pokusu o násilné odtrhnutí Hubu od povrchu)
 3. Konektor pro připojení napájecího kabelu
 4. Konektor pro připojení Ethernetového kabelu
 5. Slot pro Micro SIM kartu mobilního operátora
 6. Slot pro Micro SIM kartu mobilního operátora
 7. QR kód s ID Hubu
 8. Sabotážní kontakt (Tamper)
 9. Tlačítko pro zapnutí / vypnutí

Provozní zásady

Hub shromažďuje informace týkající se provozu připojených zařízení v šifrované podobě, analyzuje data a v případě poplachu informuje majitele systému o nebezpečí za méně než jednu sekundu a komunikuje o poplachu přímo s poplachovým přijímacím centrem bezpečnostní společnosti.

Aby mohl Hub 2 komunikovat se zařízeními, sledovat jejich provoz a rychle reagovat na hrozby, používá rádiovou technologii Jeweller. Pro vizuální přenos dat používá Hub 2 protokol Wings: vysokorychlostní rádiový protokol založený na technologii Jeweler. Wings používá vyhrazenou anténu ke zlepšení spolehlivosti kanálu.

Indikace loga Ajax

Logo Ajax se může rozsvítit červeně, bíle nebo zeleně v závislosti na stavu zařízení.

Událost Indikace
Alespoň dva komunikační kanály jsou dostupné (Ethernet a jedna SIM karta) Svítí bíle
Jeden komunikační kanál je dostupný Svítí zeleně
Hub není připojen k internetu nebo nekomunikuje s cloud serverem Ajax Svítí červeně
Hub není připojen k napájecímu zdroji Logo se rozsvítí na 3 minuty a poté blikne každých 20 vteřin. Barva závisí na počtu připojených komunikačních kanálů

Uživatelský účet Ajax

Hub 2 je konfigurován a spravován pomocí aplikací Ajax pro operační systémy iOS, Android, MacOS a Windows.

Abyste mohli systém nakonfigurovat, nainstalujte si aplikaci Ajax a zaregistrujte si účet. Ke správě jednoho nebo několika Hubů doporučujeme používat aplikaci Ajax Security System. Pokud plánujete spravovat více než 100 Hubů, doporučujeme použít aplikaci Ajax PRO: Tool for Engineers (iOS a Android) nebo desktop aplikaci Ajax PRO Desktop (Windows a MacOS). V rámci procesu je nutná autorizace Vaší e-mailové adresy a telefonního čísla pomocí ověřovacích kódů. Vaše telefonní číslo a e-mailová adresa může být použita pro registraci pouze jednoho účtu Ajax! Pro každý Hub není nutné vytvářet nový účet – v rámci jednoho účtu je možné přidat několik Hubů.

Účet s informacemi o přidaných Hubech je odeslán do Cloudové služby Ajax v šifrované podobě.

Bezpečnostní požadavky

Při instalaci a provozu Hubu 2 dodržujte obecná pravidla bezpečnosti při používání elektrických spotřebičů a požadavky předpisů pro elektrickou bezpečnost.

Je přísně zakázáno rozebírat zařízení připojené k napájení! Dále nepoužívejte zařízení s poškozeným napájecím kabelem.

Připojení Hubu k síti

 1. Sejměte Hub z držáku SmartBracket zatlačením směrem dolů. Nepoškoďte při tom perforovanou část nezbytnou pro aktivaci sabotážního kontaktu při pokusu o odtržení Hubu z povrchu!
 2. Připojte napájecí a Ethernet kabel do odpovídajících konektorů.

  1 — Konektor napájecího kabelu
  2 — Ethernet konektor
  3, 4 — sloty pro Micro SIM karty

 3. Stiskněte a přidržte tlačítko pro zapnutí / vypnutí Hubu po dobu 3 vteřin, dokud se logo Ajax nerozsvítí. Hub potřebuje až 2 minuty času pro stažení nejnovější verze firmware a připojení k internetu. Bílá nebo zelená barva LED indikátoru Hubu signalizuje připojení Hubu ke službě Ajax Cloud.

  Pokud není Ethernetové připojení navázáno automaticky, deaktivujte filtrování proxy a MAC adres a aktivujte DHCP v nastavení routeru – Hub obdrží automaticky IP adresu. Poté můžete v aplikaci Ajax nastavit Hubu statickou IP adresu.

 4. Pro připojení přes síť GSM je potřeba micro-SIM kartu vydanou mobilním operátorem s deaktivovaným požadavkem na PIN (můžete jej deaktivovat např. pomocí mobilního telefonu) a dostatečnými prostředky pro úhradu služeb mobilního operátora. Pokud používáte jednu SIM kartu, nainstalujte ji do primárního slotu. Pokud Hub není připojen přes GSM, použijte Ethernet připojení ke konfiguraci nastavení operátora sítě (roaming, APN, uživatelské jméno a heslo). Chcete-li zjistit výše uvedené přístupové údaje, obraťte se na technickou podporu Vašeho poskytovatele mobilních služeb.

Přidání Hubu do aplikace Ajax

 1. Otevřete aplikaci Ajax. Nezapomeňte ji udělit přístup ke všem požadovaným systémovým funkcím, zejména oprávnění k zobrazování notifikací (oznámení). Pokud používáte smartphone s operačním systémem Android, doporučujeme použít pokyny pro konfiguraci push notifikací.
 2. Přihlaste se ke svému účtu a stiskněte tlačítko Přidat Hub. Vyberte vhodnou metodu — ručně nebo pomocí podrobného průvodce krok za krokem. Pokud přidáváte Hub poprvé, doporučujeme použít zmíněného průvodce.
 3. Zadejte název Hubu a naskenujte jeho QR kód umístěný pod držákem nebo ho zadejte ručně.
 4. Počkejte, dokud nebude dokončen proces přidání. Po úspěšném připojení se Hub objeví v aplikaci Ajax na záložce Zařízení .

Uživatelé

Jakmile ke svému účtu přidáte Hub, stanete se administrátorem. Jeden Hub může spravovat až 50 uživatelů / správců. Správce přidává další uživatele formou pozvánky a poté nastavuje jejich práva.

Změna administrátora zabezpečovacího systému či jeho odstranění ze systému nemá vliv na zařízení připojená k Hubu.

Popis stavů Hubu

Ikony

Ikony zobrazují některé ze stavů Hubu 2. Můžete je vidět v aplikaci Ajax v nabídce Zařízení .

Ikona Význam
2G připojeno
Není vložena SIM karta
SIM karta je vadná nebo je na ni PIN kód
Indikace stavu záložní baterie v Hubu. Zobrazuje se v krocích po 5%
Zjištěna porucha Hubu. Seznam je k dispozici v seznamu stavů Hubu
Hub je připojen k poplachovému přijímacímu centru bezpečnostní společnosti
Hub ztratil spojení k poplachovému přijímacímu centru bezpečnostní společnosti

Stavy Hubu

Stavy najdete v Aplikaci Ajax:

 1. Přejděte na kartu Zařízení .
 2. Vyberte Hub 2 ze seznamu.
Parametr Význam
Porucha

Kliknutím na otevřete seznam poruch Hubu.

Pole se zobrazí jen pokud je zjištěna porucha

Síla mobilního signálu Zobrazuje sílu signálu mobilní sítě pro aktivní SIM kartu. Doporučujeme nainstalovat Hub na místo se sílou signálu 2-3 pruhy. Pokud je slabý signál, Hub nebude schopen telefonovat nebo odeslat SMS o události nebo poplachu
Stav baterie Indikace stavu záložní baterie v Hubu. Zobrazuje se v krocích po 5%
Kryt Stav sabotážního kontaktu Tamper:

 • Zavřeno — Hubu je nasazen na držáku SmartBracket
 • Otevřeno — Hub není usazen v držáku SmartBracket

Co je sabotážní kontakt Tamper?

Externí napájení Stav připojení externího napájení:

 • Ano — Hub je připojen k externímu napájení
 • Ne — není připojeno žádné externí napájení
Připojení Stav připojení mezi Hubem a Cloud serverem Ajax:

 • Online — Hub je připojen ke cloud serveru Ajax
 • Offline — Hub není připojen ke cloud serveru Ajax
Mobilní data Stav připojení Hubu k mobilnímu internetu:

 • Připojeno — Hub je připojen ke cloud serveru Ajax prostřednictvím mobilního internetu
 • Nepřipojeno — Hub není připojen ke cloud serveru Ajax prostřednictvím mobilního internetu

Pokud má Hub na účtu dostatek prostředků nebo má volné SMS / hovory, bude moci volat a odesílat SMS zprávy, i když se v tomto poli zobrazí stav Nepřipojeno

Aktivní SIM karta Zobrazuje aktivní SIM kartu: SIM 1 nebo SIM 2
SIM 1 Číslo SIM karty vložené v prvním slotu. Kliknutím na číslo jej zkopírujete
SIM 2 Číslo SIM karty vložené v druhém slotu. Kliknutím na číslo jej zkopírujete
Ethernet Stav připojení Hubu k internetu přes Ethernet:

 • Připojeno — Hub je připojen ke cloud serveru Ajax prostřednictvím Ethernetu
 • Nepřipojeno — Hub není připojen ke cloud serveru Ajax prostřednictvím Ethernetu
Průměrný šum (dBm)

Úroveň hluku v místě instalace Hubu. První dvě hodnoty ukazují úroveň hluku na frekvencích Jeweller a třetí na frekvencích Wings.

Přijatelná hodnota je –80 dBm nebo nižší

Poplachové přijímací centrum Stav připojení Hubu k poplachovému přijímacímu centru bezpečnostní společnosti:

 • Připojeno — Hub je připojen k PPC bezpečnostní společnosti
 • Nepřipojeno — Hub není připojen k PPC bezpečnostní společnosti

Pokud je toto pole zobrazeno, bezpečnostní společnost používá přímé připojení k přijímání událostí a poplachů bezpečnostního systému

Co je přímé připojení k PPC?

Model Hubu Název modelu Hubu
Verze Hardwaru Verze Hardwaru. Nelze aktualizovat
Firmware Verze Firmwaru. Lze aktualizovat dálkově
ID zařízení ID/sériové číslo zařízení. Nachází se také na krabici zařízení, na desce plošných spojů zařízení a na QR kódu pod držákem SmartBracket

Rozdělení systému do místností

Systém je možné rozdělit až do 50 virtuálních částí — tzv. místností. Místnosti slouží pro usnadnění orientace při poplachových událostech, poruchách apod.

Bez vytvoření alespoň 1 místnosti není možné přidávat zařízení do systému Ajax!

Název místnosti je uveden v oznámení o události zařízení nebo poplachu detektoru.

ajax hub

Místnost je možné vytvořit v mobilních nebo desktop aplikacích Ajax v hlavním menu na záložce Místnosti stisknutím tlačítka Přidat místnost.

Při vytváření zadejte název místnosti, pro usnadnění vyhledávání v seznamu je možné k místnosti přiřadit nebo vytvořit fotografii.

Stisknutím tlačítka se symbolem je možné měnit nastavení (obrázek, název) dané místnosti. Pokud chcete místnost ze systému odstranit, přesuňte nejprve všechna zařízení do jiné místnosti a poté ji pomocí tlačítka Odstranit místnost smažte.

Spárování zařízení s Hubem

Hub nepodporuje integrační moduly uartBridge a ocBridge Plus.

Během prvního spárování Hubu v mobilní aplikaci Ajax budete v rámci průvodce vyzváni ke spárování se zařízeními Ajax. Tento krok je možné přeskočit a vrátit se k němu později.

Spárování zařízení s Hubem je možné pouze v případě, že je systém deaktivován (odstřežen)!

Párování zařízení s Hubem:

 1. V hlavním menu aplikace Ajax na záložce Zařízení vyberte možnost Přidat zařízení.
 2. Vyplňte název zařízení, pomocí fotoaparátu načtěte QR kód (nebo jej zadejte ručně), vyberte ze seznamu místnost a stisknutím tlačítka OK přejděte k dalšímu kroku.
 3. Následně dojde ke spuštění odpočítávání, během kterého je nutné zařízení zapnout (LED indikátor blikne). Spárování musí být realizováno v dosahu rádiového signálu Hubu.

Pokud se zařízení nepodařilo s Hubem spárovat, vypněte jej, počkejte minimálně 5 vteřin a proces opakujte.

Video dohled

K bezpečnostnímu systému můžete připojit kamery třetích stran: byla implementována bezproblémová integrace s IP kamerami a záznamovými zařízeními Dahua, Hikvision a Safire a můžete také připojit kamery třetích stran podporující protokol RTSP. K systému můžete připojit až 25 kamer nebo záznamových zařízení.

Nastavení Hubu

Nastavení Hubu můžete měnit v aplikaci Ajax:

 1. Přejděte na kartu Zařízení .
 2. Vyberte Hub 2 ze seznamu.
 3. Přejděte do Nastavení kliknutím na ikonu .

Po změně nastavení byste měli kliknout na tlačítko Zpět a pro uložení změn.

Obrázek. Možnost přizpůsobit titulní obrázek bezpečnostního systému Ajax. Je zobrazen v nabídce výběru Hubu a pomáhá identifikovat požadovaný objekt.

Chcete-li změnit nebo nastavit obrázek, klikněte na ikonu fotoaparátu a nastavte požadovaný obrázek.

Jméno Hubu. Zobrazuje se v textu oznámení SMS a push notifikací. Název může obsahovat až 12 znaků azbuky nebo až 24 znaků latinky.

Chcete-li jej změnit, klikněte na ikonu tužky a zadejte název požadovaného Hubu.

Uživatelé — nastavení uživatelů zabezpečovacího systému. Definuje, kdo má přístup k Vašemu zabezpečovacímu systému, jaké má práva a jakým způsobem jej systém upozorňuje na události.

Chcete-li změnit uživatelské nastavení, klikněte na ikonu ozubeného kolečka naproti uživatelskému jménu.

Ethernet — nastavení kabelového připojení k internetu.

 • Ethernet — umožňuje povolit a zakázat Ethernet na Hubu
 • DHCP / Static — výběr typu přijímané IP adresy Hubu: dynamická nebo statická
 • IP adresa — IP adresa Hubu
 • Maska podsítě — maska podsítě, ve které funguje Hub
 • Brána — brána používaná Hubem
 • DNS — DNS Hubu

GSM — zapnutí / vypnutí mobilní komunikace, konfigurace připojení a kontrola zůstatku kreditu.

 • Mobilní data — aktivace / deaktivace SIM karty v Hubu
 • Roaming — pokud je aktivováno, mohou SIM karty vložené do Hubu fungovat v roamingu
 • Ignorovat chybu registrace sítě — pokud je aktivováno, Hub ignoruje chyby při pokusu o připojení přes SIM kartu. Tuto možnost aktivujte, pokud se SIM karta nemůže připojit k síti
 • Zakázat ping před připojením — pokud je aktivováno, Hub ignoruje chyby komunikace operátora. Tuto možnost aktivujte, pokud se SIM karta nemůže připojit k síti
 • SIM 1 — zobrazuje číslo nainstalované SIM karty. Kliknutím do pole přejdete do nastavení SIM karty
 • SIM 2— zobrazuje číslo nainstalované SIM karty. Kliknutím do pole přejdete do nastavení SIM karty

Nastavení SIM karty

Nastavení připojení

 • APN, Uživatelské jméno a Heslo — nastavení pro připojení k internetu pomocí SIM karty. Chcete-li zjistit nastavení mobilního operátora, kontaktujte službu podpory vašeho poskytovatele.

Využití mobilních dat

 • Příchozí — množství dat přijatých Hubem. Zobrazeno v KB nebo MB.
 • Odchozí — množství dat odeslaných Hubem. Zobrazeno v KB nebo MB.

Pamatujte, že data se počítají v Hubu a mohou se lišit od statistik vašeho operátora.

Resetovat statistiky — vynuluje statistiky příchozího a odchozího provozu.

Zkontrolovat zůstatek

 • USSD kód — do tohoto pole zadejte kód, který se používá ke kontrole zůstatku. Například * 111 #. Poté odešlete požadavek kliknutím na Zkontrolovat zůstatek. Výsledek se zobrazí pod tlačítkem.

Geofence — konfigurace připomenutí pro aktivaci / deaktivaci bezpečnostního systému při překročení určené oblasti. Poloha uživatele se určuje pomocí GPS modulu smartphonu.

Groups — nastavení skupinového režimu (podsystémů). To vám umožní:

 • Spravujte režimy zabezpečení pro samostatné prostory nebo skupiny detektorů.
  Například v kanceláři je aktivován systém, zatímco uklízečka pracuje v kuchyni.
 • Omezte přístup k ovládání režimů zabezpečení.
  Například zaměstnanci marketingového oddělení nemají přístup do advokátní kanceláře.

Časový plán — nastavení automatické aktivace/deaktivace systému podle plánu.

 

Zkouška zóny detekce — spuštění testu detekční zóny pro připojené detektory. Test určuje dostatečnou vzdálenost pro detektory pro registraci poplachů.

Jeweller — nastavení intervalu dotazování Hubu na stav připojených zařízení. Nastavení určuje, jak často si Hub vyměňuje informace s připojenými zařízeními a jak rychle je detekována ztráta komunikace.

 • Ping interval detektoru — frekvence dotazování připojených zařízení Hubem je nastavena v rozsahu 12 až 300 vteřin (standardně 36 vteřin).
 • Počet nedoručených paketů ke stanovení selhání připojení — počítadlo nedoručených paketů (standardně 8 paketů).

Výpočet času pro vyhlášení poplachu při ztrátě spojení mezi Hubem a zařízením se vypočítá podle následujícího vzorce:

Ping interval detektoru * (počet nedoručených paketů + 1 opravný paket.

Čím je nastavený ping interval kratší, tím rychleji se Hub dozví o událostech týkajících se zařízení (změna stavu, nabití baterie, teplota uvnitř krytu apod.), krátký ping interval však snižuje výdrž baterie. Informace o poplachu a sabotáži jsou přenášeny okamžitě bez ohledu na nastavenou hodnotu.

Nedoporučujeme snižovat výchozí nastavení ping intervalu detektoru.

Ping interval omezuje maximální počet připojených zařízení:

Ping interval detektoru Maximální počet zařízení
12 vteřin 39 zařízení
24 vteřin 79 zařízení
36 nebo více vteřin 100 zařízení

Bez ohledu na nastavení, Hub podporuje maximálně 10 připojených sirén!

Servis — nastavení systému Hubu. Ty jsou rozděleny do 2 skupin: obecná nastavení a pokročilá nastavení.

Obecná nastavení

Časové pásmo

Výběr časového pásma, ve kterém Hub funguje. Používá se pro scénáře podle časového plánu. Proto před vytvořením scénářů nastavte správné časové pásmo.

Jas LED indikátoru

Úprava jasu LED podsvícení loga Hubu. Nastaveno v rozsahu 1 až 10. Výchozí hodnota je 10.

Automatické aktualizace firmwaru

Nastavení automatických aktualizací firmwaru OS Malevich.

 • Pokud je povoleno, firmware se automaticky aktualizuje, když je k dispozici nová verze, když systém není aktivován a je připojeno externí napájení.
 • Pokud není povoleno, systém se neaktualizuje automaticky. Pokud je k dispozici nová verze firmwaru, aplikace nabídne aktualizaci OS Malevich.

Protokolování systému Hubu

Protokoly jsou soubory obsahující informace o provozu systému. Mohou pomoci vyřešit problém v případě chyb nebo selhání.

Toto nastavení umožňuje vybrat přenosový kanál pro protokoly Hubu nebo zakázat jejich nahrávání:

 • Ethernet
 • Zakázat — protokolování je zakázáno

Nedoporučujeme deaktivovat protokolování, protože tyto informace mohou pomoci v případě chyb v provozu systému!

Pokročilé nastavení

Seznam pokročilých nastavení Hubu závisí na typu aplikace: standardní nebo PRO.

Ajax Security System Ajax PRO
Připojení k serveru
Nastavení sirén
Nastavení detektorů požáru
Kontrola integrity systému
Průvodce nastavením PD 6662
Připojení k serveru
Nastavení sirén
Nastavení detektorů požáru
Kontrola integrity systému
Potvrzení poplachu
Obnovení po poplachu
Proces aktivace / deaktivace
Automatická deaktivace zařízení

Průvodce nastavením PD 6662

Otevírá průvodce krok za krokem, jak nastavit váš systém tak, aby vyhovoval britské bezpečnostní normě PD 6662: 2017.

Připojení k serveru

Nabídka obsahuje nastavení pro komunikaci mezi Hubem a Cloudem Ajax:

 • Ping interval serveru — určuje, jak často se dotazuje Hub na dostupnost cloud serveru Ajax. Nastavuje se v rozsahu 10 až 300 vteřin. Doporučená výchozí hodnota je 60 vteřin.
 • Zpoždění poplachu selhání připojení — nastavuje zpoždění upozornění na poplach při ztrátě spojení se serverem. Aktivuje se po 3 neúspěšných dotazech Hub-server. Zpoždění je nastaveno v rozsahu 30 až 600 vteřin. Doporučená výchozí hodnota je 300 vteřin.

Čas vygenerování zprávy týkající se ztráty komunikace mezi Hubem a cloud serverem Ajax se počítá podle následujícího vzorce:

(Ping interval serveru * 3) + Zpoždění poplachu selhání připojení

Ve výchozím nastavení hlásí Cloud Ajax ztrátu Hubu za 8 minut:

(60 vteřin * 3) + 300 vteřin = 8 minut

 • Ztráta spojení považována za poruchu — Aplikace Ajax mohou upozornit na ztrátu komunikace mezi Hubem a serverem dvěma způsoby: standardním upozorňovacím signálem push notifikace nebo zvukem sirény (ve výchozím nastavení povoleno). Když je tato možnost aktivní, oznámení přichází se standardním push notifikačním signálem.

Nastavení sirén

Nabídka obsahuje dvě skupiny nastavení sirény: signalizace sirénou a indikace po poplachu sirény.

Signalizace sirénou

Pokud je zadní kryt otevřen (Hub nebo detektor). Pokud je povoleno, Hub aktivuje připojené sirény při otevření krytu Hubu, detektoru nebo jiného zařízení Ajax.

Pokud je stisknuto tísňové tlačítko (v aplikaci). Pokud je povoleno, Hub aktivuje připojené sirény při stisknutí tísňového tlačítka v aplikaci Ajax.

Deaktivace sirény při stisknutí tísňového tlačítka na klíčence SpaceControl je v nastavení klíčenky (Zařízení → SpaceContol → Nastavení ).

Indikace po poplachu

Tato nabídka nastavení je dostupná pouze v aplikaci Ajax PRO

Siréna může informovat o spuštění poplachu v zapnutém systému pomocí LED indikace. Díky této funkci mohou uživatelé systému a předávající hlídky bezpečnostních společností vidět, že byl v bezpečnostním systému spuštěn poplach.

Nastavení detektorů požáru

Nabídka nastavení požárních hlásičů FireProtect a FireProtect Plus. Umožňuje nastavit vzájemné propojení detektorů FireProtect.

Tuto funkci doporučují evropské požární normy, které v případě požáru vyžadují výkon výstražného signálu nejméně 85 dB ve vzdálenosti 3 metrů od zdroje zvuku. Taková zvuková síla během požáru probudí i zdravě spící osobu. Poplach ze spuštěných požárních hlásičů můžete rychle deaktivovat pomocí aplikace Ajax, tlačítka Button nebo klávesnice KeyPad/KeyPad Plus.

Kontrola integrity systému

Je-li tato možnost zapnuta, systém zkontroluje stav všech bezpečnostních detektorů a zařízení před aktivací systému a upozorní na otevřená okna a dveře nebo případné poruchy.Kontrola je ve výchozím nastavení zakázána.

Potvrzení poplachu

Tato nabídka nastavení je dostupná pouze v aplikaci Ajax PRO

Potvrzení poplachu je speciální událost, kterou Hub odesílá do PPC a uživatelům systému, pokud se během určité doby spustilo několik určitých zařízení. Reakcí pouze na potvrzené poplachy se snižují výjezdy bezpečnostní společnosti a policie na falešné poplachy.

Obnovení po poplachu

Tato nabídka nastavení je dostupná pouze v aplikaci Ajax PRO

Tato funkce neumožňuje aktivovat systém, pokud byl dříve detekován poplach. Pro aktivaci by měl systém obnovit oprávněný uživatel nebo uživatel PRO. Typy poplachů, které vyžadují obnovení systému, jsou definovány při konfiguraci funkce.

Funkce eliminuje situace, kdy uživatel aktivuje systém s detektory, které generují falešné poplachy.

Proces aktivace / deaktivace

Tato nabídka nastavení je dostupná pouze v aplikaci Ajax PRO

Nabídka umožňuje zapnout aktivaci systému ve dvou fázích a nastavit zpoždění přenosu poplachu pro proces deaktivace zabezpečovacího systému.

Automatická deaktivace zařízení

Tato nabídka nastavení je dostupná pouze v aplikaci Ajax PRO

Bezpečnostní systém Ajax může ignorovat poplachy nebo jiné události zařízení, aniž by je odstranil ze systému. Za určitých nastavení nebudou oznámení o událostech konkrétního zařízení odeslána do PPC bezpečnostní společnosti a uživatelům bezpečnostního systému.

Existují dva typy automatické deaktivace zařízení: podle časovače a podle počtu poplachů.

Je také možné ručně deaktivovat konkrétní zařízení. Další informace o ruční deaktivaci zařízení naleznete zde.

Vymazat seznam notifikací

Kliknutím na tlačítko odstraníte všechna oznámení ve zdroji událostí Hubu.

Poplachové přijímací centrum — nastavení přímého připojení k poplachovému přijímacímu centru bezpečnostní společnosti. Parametry nastavují inženýři bezpečnostní společnosti. Pamatujte, že události a poplachy lze odesílat na poplachové přijímací centrum bezpečnostní společnosti i bez těchto nastavení.

 • Protokol — volba protokolu používaného Hubem k odesílání poplachů na poplachové přijímací centrum bezpečnostní společnosti prostřednictvím přímého připojení. Dostupné protokoly: Ajax Translator (Contact-ID) a SIA.
 • Připojení na vyžádání. Tuto možnost povolte, pokud se potřebujete připojit k PPC (poplachové přijímací centrum) pouze při přenosu události. Pokud je tato možnost zakázána, je připojení udržováno nepřetržitě. Tato možnost je k dispozici pouze pro protokol SIA.
 • Číslo objektu — číslo objektu v poplachovém přijímacím centru (Hubu).

Hlavní IP adresa

 • IP adresa a Port jsou nastavení primární IP adresy a portu serveru bezpečnostní společnosti, na který jsou zasílány události a poplachy.

Vedlejší IP adresa

 • IP adresa a Port jsou nastavení sekundární IP adresy a portu serveru bezpečnostní společnosti, na který jsou zasílány události a poplachy.

Kanál pro odeslání událostí do poplachového přijímacího centra

V tomto menu jsou vybrány kanály pro odesílání poplachů a událostí na poplachové přijímací centrum bezpečnostní společnosti. Hub 2 může odesílat poplachy a události na poplachové přijímací centrum přes Ethernet a EDGE. Doporučujeme používat všechny komunikační kanály najednou — tím se zvýší spolehlivost přenosu a zabezpečení proti výpadkům na straně telekomunikačních operátorů.

 • Ethernet — umožňuje přenos událostí a poplachů přes Ethernet.
 • Mobilní připojení — umožňuje přenos událostí a poplachů prostřednictvím mobilního internetu.
 • Pravidelný test — pokud je povoleno, Hub odesílá testovací zprávy s daným obdobím do PPC (poplachové přijímací centrum) pro další monitorování připojení objektu.
 • Ping interval poplachového přijímacího centra — nastavení období pro zasílání testovacích zpráv: od 1 minuty do 24 hodin.

Šifrování

Nastavení šifrování přenosu událostí v protokolu SIA. Používá se 128bitové šifrování AES.

 • Šifrování — pokud je povoleno, jsou události a poplachy přenášené na poplachové přijímací centrum ve formátu SIA šifrovány.
 • Šifrovací klíč — šifrovací klíč přenášených událostí a poplachů. Musí odpovídat hodnotě na poplachovém přijímacím centru.

Souřadnice tísňového tlačítka

 • Odeslat souřadnice — pokud je povoleno, stisknutí tísňového tlačítka v aplikaci odešle souřadnice zařízení, na kterém je aplikace nainstalována a je stisknuto tísňové tlačítko, na poplachové přijímací centrum.

Obnovení poplachu v PPC

Toto nastavení vám umožňuje vybrat, kdy bude událost obnovení poplachu odeslána do PPC: okamžitě / po obnovení detektoru (ve výchozím nastavení) nebo při deaktivaci.

PRO — nastavení uživatelů PRO (montážníci a zástupci bezpečnostních společností) bezpečnostního systému. Určete, kdo má přístup k vašemu zabezpečovacímu systému, práva, která jsou udělena uživatelům PRO, a jak je bezpečnostní systém upozorní na události.

Bezpečnostní společnosti — seznam bezpečnostních společností ve vaší oblasti. Region je určen údaji GPS nebo regionálním nastavením smartphonu.

Uživatelská příručka — otevře uživatelskou příručku Hubu 2.

Import dat — nabídka pro automatický přenos zařízení a nastavení z jiného Hubu. Mějte na paměti, že se nacházíte v nastavení Hubu, do kterého chcete importovat data.

Více informací o importu dat

Zrušení spárování Hubu — odebere váš účet z Hubu. Bez ohledu na to zůstanou všechna nastavení a připojené detektory uloženy.

Obnovení továrního nastavení

Resetování Hubu do továrního nastavení:

 1. Zapněte Hub, je-li vypnutý.
 2. Odstraňte Hub ze všech ostatních uživatelských účtů a uživatelů PRO.
 3. Přidržte tlačítko pro zapnutí / vypnutí po dobu 30 vteřin — logo Ajax Hubu začne červeně blikat.
 4. Zrušte spárování s Vaším uživatelským účtem.

Upozornění na události a poplachy

Zabezpečovací systém Ajax informuje uživatele o poplaších a událostech pomocí 3 typů oznámení: push notifikací, SMS a telefonního hovoru. Nastavení lze měnit pouze u uživatelů přidaných do systému.

Hub 2 nepodporuje hovory a přenos SMS pomocí technologie VoLTE (Voice over LTE). Před zakoupením SIM karty se prosím ujistěte, že podporuje pouze standard GSM.

Typ události Událost Typ notifikace
Porucha
 • Ztráta komunikace mezi Hubem a zařízením
 • Rušení
 • Vybitá baterie v Hubu nebo zařízení
 • Maskování
 • Otevření krytu Hubu nebo detektoru

Push notifikace

SMS

Poplach
 • Vniknutí
 • Požár
 • Zaplavení
 • Ztráta spojení mezi Hubem a Cloudovou službou Ajax

Telefonní hovor

Push notifikace

SMS

Událost

Push notifikace

SMS

Aktivace / Deaktivace
 • Aktivace / Deaktivace celého systému nebo vybraných skupin
 • Aktivace nočního režimu

Push notifikace

SMS

Napojení na poplachové přijímací centrum

Seznam organizací, které připojují zabezpečovací systém Ajax k poplachovému přijímacímu centru (PPC), je možné najít v menu nastavení pod volbou Bezpečnostní společnosti (Zařízení HubNastavení Bezpečnostní společnosti):

Pro zprostředkování napojení zabezpečovacího systému na PPC kontaktujte zástupce bezpečnostní společnosti působící ve vaší lokalitě.

Napojení na PPC je realizováno s využitím protokolů Contact ID nebo SIA.

Instalace

Před instalací Hubu se ujistěte, že jste vybrali optimální umístění a zda vyhovuje požadavkům uvedeným v manuálu. Je žádoucí, aby byl Hub instalován pokud možno na nenápadném místě.

Zařízení je určeno jen pro vnitřní použití.

Ujistěte se, že má Hub stabilní sílu signálu u všech připojených zařízení. Pokud je síla signálu nízká (jeden pruh ze tří), není zaručen stabilní provoz zabezpečovacího systému. V tomto případě proveďte opatření ke zvýšení kvality signálu — například přemístění Hubu jen o 20 cm může výrazně zlepšit příjem signálu.

Pokud je i po přemístění zařízení nadále signál nestabilní, použijte rozšiřovač dosahu signálu.

Při instalaci a obsluze zařízení dodržujte obecná pravidla bezpečnosti při používání elektrických spotřebičů a požadavky předpisů pro elektrickou bezpečnost.

Instalace Hubu:

 1. Upevněte držák SmartBracket pomocí přibaleného spojovacího materiálu. Při použití jiného se ujistěte, že nedojde k poškození nebo deformaci držáku.

  Pro montáž se nedoporučuje použít oboustrannou lepicí pásku. Může dojít k uvolnění Hubu a poškození při pádu.

 2. Připevněte Hub k držáku. Po instalaci zkontrolujte stav sabotážního kontaktu Tamper v aplikaci Ajax a stabilitu upevnění Hubu v držáku.
 3. Pro vyšší spolehlivost zafixujte Hub v držáku pomocí přibalených vrutů.

Při vertikálním připevňování Hubu (například na zeď) jej nepřevracejte. Po správném zafixování lze logo Ajax číst vodorovně.

Pokud dojde k pokusu o odtržení Hubu z povrchu nebo sejmutí z držáku, obdržíte upozornění.

Je přísně zakázáno rozebírat zařízení připojené k napájení! Nepoužívejte zařízení s poškozeným napájecím kabelem.

Nerozebírejte ani neupravujte Hub nebo jeho jednotlivé části – může dojít k narušení normálního fungování zařízení nebo způsobit jeho selhání.

Neumisťujte Hub:

 • Ve venkovním prostředí.
 • Vedle kovových předmětů nebo zrcadel způsobujících útlum rádiového signálu.
 • V místech se slabou úrovní GSM signálu.
 • V blízkosti zdrojů rádiového rušení: méně než 1 metr od routeru a napájecích kabelů.
 • V prostorech s teplotou nebo vlhkostí mimo rozsahy uvedené v technické specifikaci.

Údržba

Zařízení nevyžaduje žádnou speciální údržbu. Pravidelně kontrolujte jeho provoz pomocí aplikací Ajax. Kryt zařízení dle potřeby zbavte prachu, pavučin a dalších nečistot. Použijte při tom suchý hadřík.

V žádném případě nepoužívejte k čištění Hubu látky obsahující alkohol, aceton, benzín a jiná rozpouštědla.

Obsah balení

 1. Hub 2
 2. Držák SmartBracket
 3. Napájecí kabel
 4. Ethernet kabel
 5. Spojovací materiál
 6. Uživatelská příručka

Technická specifikace

Klasifikace Inteligentní ovládací panel zabezpečovacího systému s podporou Ethernet připojení a 2 SIM karet
Maximální počet připojených zařízení Až 100
Počet připojitelných ReXů Až 5
Počet připojených sirén Až 10
Počet skupin (podsystémů) Až 9
Počet uživatelů Až 50
Video dohled Až 25 kamer nebo záznamových zařízení
Počet místností (logické rozdělení) Až 50
Scénáře

Až 32

Více informací

Komunikační protokoly poplachového přijímacího centra Contact ID, SIA (DC-09)
Napájení 110 – 240 V AC, 50 / 60 Hz
12 V s alternativním napájením 12V PSU
6 V s alternativním napájením 6V PSUSpotřeba energie ze sítě 110-240 V — 10 W
Záložní akumulátor Li-Ion 2 А·h
Až 16 hodin zálohování při neaktivním Ethernet připojení
Spotřeba energie z elektrické sítě 10 W
Ochrana proti neoprávněné manipulaci Ano (sabotážní kontakt Tamper)
Frekvenční pásmo 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Záleží na regionu prodeje.
Výkon rádiového signálu 8.20 dBm / 6.60 mW (max 25 mW)
Modulace rádiového signálu GFSK
Dosah rádiového signálu

Až 2,000 m (bez překážek)

Více informací

Komunikační kanály
 • 2 SIM karty GSM (GSM 850/900/1800/1900 MHz GPRS)
 • Ethernet
Instalace Vnitřní
Rozmezí provozní teploty Od -10°С do +40°С
Provozní vlhkost Až 75%
Rozměry 163 × 163 × 36 mm
Hmotnost 362 g
Životnost 10 let

Záruka

Záruční lhůta pro zařízení od Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” trvá 2 roky od zakoupení produktu a nevztahuje se na přiloženou baterii.

Pokud zařízení nepracuje správně, doporučujeme nejprve kontaktovat technickou podporu — v polovině případů mohou být technické problémy vyřešeny na dálku!

Technická podpora (pondělí – pátek, 08.00 – 16.00): [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: