For Users

Uživatelský manuál Hub 2

Updated

Ajax je bezdrátový zabezpečovací systém, který chrání proti vniknutí, požáru a zaplavení a umožňuje uživatelům ovládat elektrické spotřebiče prostřednictvím mobilní aplikace. Systém okamžitě reaguje na hrozby a informuje uživatele a bezpečnostní společnost o veškerých incidentech.

ajax security system

Hub 2 představuje inteligentní centrální ovládací panel, který podporuje detektory s funkcí foto verifikace vniknutí. Jako klíčový prvek zabezpečovacího systému řídí provoz zařízení Ajax a v případě hrozby odesílá informace o poplachu uživatelům systému a poplachovému přijímacímu centru.

Hub 2 vyžaduje pro přístup ke cloudové službě Ajax internetové připojení, aby byla umožněna konfigurace a správa systému odkudkoliv na světě prostřednictvím aplikací Ajax, odesílání zpráv o poplachu a dalších událostech a aktualizaci operačního systému OS Malevich. Všechna data jsou uložena v systému s několika úrovňovým zabezpečením a výměna informací s Hubem probíhá v rámci šifrovaného komunikačního kanálu.

Aby bylo možné komunikovat se službou Ajax Cloud, Hub používá kabelové připojení k internetu (Ethernet) a dvojici 2G SIM karet. Doporučuje se používat všechny komunikační kanály, aby bylo zajištěno spolehlivější spojení se službou Ajax Cloud i při výpadku některého z poskytovatelů služeb.

Uživatelé mohou zabezpečovací systém spravovat a rychle reagovat na poplachy a oznámení pomocí aplikací určených pro operační systémy iOS, Android, MacOS a Windows. Systém upozorňuje na poplachy a další události pomocí push notifikací, SMS zpráv či telefonních hovorů.

Funkční prvky

ajax hub plus
 1. Logo Ajax s LED indikátorem
 2. Držák SmartBracket (pro sundání zatlačte směrem dolů; perforovaná část je nezbytná pro aktivaci sabotážního kontaktu při pokusu odtrhnout Hub z povrchu. Neodlamujte ji!)
 3. Konektor pro připojení napájecího kabelu
 4. Ethernet konektor
 5. Slot pro instalaci micro-SIM karty
 6. Slot pro instalaci micro-SIM karty
 7. QR kód
 8. Sabotážní kontakt (Tamper)
 9. Tlačítko pro zapnutí / vypnutí

Princip fungování Hubu 2

Hub shromažďuje informace o provozu připojených zařízení v šifrované podobě, analyzuje data a v případě poplachu za méně než vteřinu informuje uživatele systému a poplachové přijímací centrum.

Pro komunikaci s připojenými zařízeními, monitorování jejich provozu a rychlou reakci na hrozby využívá Hub 2 rádiovou technologii Jeweller.

LED indikace Hubu

ajax hub plus

Logo s LED indikátorem může svítit bíle, zeleně nebo červeně v závislosti na stavu zařízení.

Událost LED indikátor
Dostupné připojení pomocí Ethernetu a alespoň jedné SIM karty Svítí bíle
Dostupné připojení pomocí 1 komunikačního kanálu Svítí zeleně
Hub není připojen k internetu nebo není dostupné spojení se službou Ajax Cloud Svítí červeně
Bez napájení Svítí po dobu 3 minut, poté blikne každých 20 vteřin. Barva indikátoru je závislá na počtu připojených komunikačních kanálů.

Účet Ajax

Zabezpečovací systém je konfigurován a spravován pomocí aplikací Ajax pro operační systémy iOS, Android, MacOS a Windows.

Abyste mohli systém nakonfigurovat, nainstalujte si aplikaci Ajax a zaregistrujte si účet. Ke správě jednoho nebo několika Hubů doporučujeme používat aplikaci Ajax Security System. Pokud plánujete spravovat více než 100 Hubů, odporučujeme použít aplikaci Ajax PRO (iOS a Android) nebo desktop aplikaci Ajax PRO (Windows a MacOS). V rámci procesu je nutná autorizace Vaší e-mailové adresy a telefonního čísla pomocí ověřovacích kódů. Vaše telefonní číslo a e-mailová adresa může být použita pro registraci pouze jednoho účtu Ajax! Pro každý Hub není nutné vytvářet nový účet – v rámci jednoho účtu je možné přidat několik Hubů.

Účet s informacemi o přidaných Hubech je odeslán do Cloudové služby Ajax v šifrované podobě.

Bezpečnostní požadavky

Při instalaci a provozu Hubu 2 dodržujte obecná pravidla bezpečnosti při používání elektrických spotřebičů a požadavky předpisů pro elektrickou bezpečnost.

Je přísně zakázáno rozebírat zařízení připojené k napájení! Dále nepoužívejte zařízení s poškozeným napájecím kabelem.

Připojení Hubu

 1. Sejměte Hub z držáku SmartBracket zatlačením směrem dolů. Nepoškoďte při tom perforovanou část nezbytnou pro aktivaci sabotážního kontaktu při pokusu o odtržení Hubu z povrchu!
  ajax hub plus
 2. Připojte napájecí a Ethernet kabel do odpovídajících konektorů.
  ajax hub

  1 — Konektor napájecího kabelu
  2 — Ethernet konektor
  3, 4 — Sloty pro připojení micro-SIM karet

 3. Stiskněte a přidržte tlačítko pro zapnutí / vypnutí Hubu po dobu 3 vteřin, dokud se logo Ajax nerozsvítí. Hub potřebuje až 2 minuty času pro stažení nejnovější verze firmware a připojení k internetu. Bílá nebo zelená barva LED indikátoru Hubu signalizuje připojení Hubu ke službě Ajax Cloud.

  Pokud není Ethernetové připojení navázáno automaticky, deaktivujte filtrování proxy a MAC adres a aktivujte DHCP v nastavení routeru – Hub obdrží automaticky IP adresu. Poté můžete v aplikaci Ajax nastavit Hubu statickou IP adresu.

 4. Pro připojení přes síť GSM je potřeba micro-SIM kartu vydanou mobilním operátorem s deaktivovaným požadavkem na PIN (můžete jej deaktivovat např. pomocí mobilního telefonu) a dostatečnými prostředky pro úhradu služeb mobilního operátora. Pokud Hub není připojen přes GSM, použijte Ethernet připojení ke konfiguraci nastavení operátora sítě (roaming, APN, uživatelské jméno a heslo). Chcete-li zjistit výše uvedené přístupové údaje, obraťte se na technickou podporu Vašeho poskytovatele mobilních služeb.

Přidání Hubu do aplikace Ajax

 1. Otevřete aplikaci Ajax. Nezapomeňte jí udělit přístup ke všem požadovaným systémovým funkcím, zejména oprávnění k zobrazování notifikací (oznámení). Pokud používáte smartphone s operačním systémem Android, odporučujeme použít pokyny pro konfiguraci push notifikací.
 2. Přihlaste se ke svému účtu a stiskněte tlačítko Přidat Hub. Vyberte vhodnou metodu – ručně nebo pomocí podrobného průvodce krok za krokem. Pokud přidáváte Hub poprvé, doporučujeme použít zmíněného průvodce.
 3. Zadejte název Hubu a naskenujte jeho QR kód umístěný pod držákem nebo ho zadejte ručně.
 4. Počkejte, dokud nebude dokončen proces přidání. Po úspěšném připojení se Hub objeví v aplikaci Ajax na záložce Zařízení .

Uživatelé zabezpečovacího systému

Jakmile ke svému účtu přidáte Hub, stanete se administrátorem. Jeden Hub může spravovat až 50 uživatelů / správců. Správce přidává další uživatele formou pozvánky a poté nastavuje jejich práva.

Změna administrátora zabezpečovacího systému či jeho odstranění ze systému nemá vliv na zařízení připojená k Hubu.

Přidávání místností

Před připojením Hubu vytvořte v systému alespoň jednu místnost.

Při události místnost upřesňuje místo, kde se daný komponent nachází:

ajax hub

Chcete-li vytvořit místnost, přejděte na kartu Místnosti a klikněte na tlačítko Přidat Místnost. Pojmenujte ji a v případě potřeby připojte (nebo vytvořte) fotografii – pro lepší orientaci v seznamu místností.

Chcete-li vybranou místnost odstranit nebo změnit její obrázek či jméno, vstupte do menu nastavení stisknutím ikony se symbolem ozubeného kola .

Připojení detektorů a zařízení

Při přidání Hubu prostřednictvím průvodce krok za krokem budete vyzváni pro přidání detektorů pro ochranu objektu. Tento krok však můžete odmítnout a vrátit se k němu později.

Chcete-li spárovat zařízení s Hubem:

 1. V aplikaci Ajax otevřete požadovanou místnost a stiskněte tlačítko Přidat zařízení.
 2. Pojmenujte zařízení, načtěte jeho QR kód (nebo jej zadejte ručně), vyberte skupinu (je-li aktivován skupinový režim).
 3. Stiskněte tlačítko Ok, čímž dojde ke spuštění odpočtu pro přidání zařízení.
 4. Zapněte zařízení během odpočtu, jeho LED indikátor se jednou rozsvítí. Aby bylo možné zařízení spárovat s Hubem, musí být v dosahu rádiové komunikace (v rámci zabezpečovaného objektu).

Pokud spárování selže, zařízení vypněte, počkejte 5 vteřin a proces opakujte.

Video dohled

K zabezpečovacímu systému je možné připojit kamery výrobců třetích stran: Byla implementována podpora integrace kamer a záznamových zařízení Dahua, Hikvision, Safire a lze také připojit jakoukoliv kameru podporující RTSP protokol. V rámci systému je možné připojit až 25 zařízení pro video dohled.

Nastavení Hubu

Chcete-li změnit nastavení Hubu, vyberte jej v seznamu zařízení a poté stiskněte tlačítko se symbolem ozubeného kola .

Nastavitelné parametry:

Uživatelé — nastavení uživatelů zabezpečovacího systému. Definuje, kdo má přístup k Vašemu zabezpečovacímu systému, jaké má práva a jakým způsobem jej systém upozorňuje na události.

Ethernet — nastavení Ethernet připojení k internetu.

Mobilní — povolení / zakázání připojení k mobilní síti, nastavení připojení a kontrola zůstatku na účtu.

GeoFence — konfigurace připomenutí na aktivaci / deaktivaci systému při překročení nastaveného perimetru. K určení pozice uživatele je využíván GPS modul smartphonu.

Skupiny — konfigurace skupinového režimu.

Možnosti, které skupinový režim přináší:

 • Správa zabezpečení jednotlivých prostor nebo skupin detektorů.
  Kancelář je zabezpečena, zatímco uklízečka pracuje v kuchyni.
 • Diferenciace přístupu k administrativním nástrojům režimu zabezpečení.
  Zaměstnanci marketingového oddělení nemají přístup do právního oddělení.

Test zóny detekce — testování detekčních zón detektorů připojených k Hubu. Test Vám umožní přesně určit vzdálenost, ve které je detektor schopen zaregistrovat narušení.

Jeweller — konfigurace intervalu dotazování Hubu na stav připojených zařízení. Nastavení určuje, jak často si Hub vyměňuje informace s připojenými zařízeními a jak rychle je detekována ztráta komunikace.

 • Ping interval detektoru — frekvence dotazování připojených zařízení pomocí Hubu, nastavená v rozsahu 12 až 300 vteřin (standardně 36 vteřin).
 • Počet nedoručených paketů ke stanovení selhání připojení — čítač nedoručených paketů (standardně 30 paketů).

Čas před odesláním zprávy týkající se ztráty komunikace mezi Hubem a zařízením se vypočítá podle vzorce:

Ping interval detektoru * (počet nedoručených paketů + 1 opravný paket)

Čím menší je ping interval detektoru, tím rychleji Hub přijímá informace o událostech z připojených zařízení a zařízení přijímají příkazy z Hubu; to však snižuje provozní dobu zařízení z předinstalovaných baterií. Informace o poplachu nebo sabotáži jsou přenášeny okamžitě.

Berte na vědomí, že nastavený interval dotazování omezuje maximální počet připojených zařízení:

Interval Limit připojení
12 vteřin 39 zařízení
24 vteřin 79 zařízení
36 a více vteřin 100 zařízení

K Hubu je možné připojit maximálně 10 sirén při jakékoliv nastavené délce intervalu!

Nastavení systému — skupina servisních nastavení Hubu.

Nastavení připojení Hubu a Cloudové služby Ajax:

 • Ping interval serveru. Frekvence dotazování Cloudové služby Ajax Hubem, nastavitelný v rozmezí od 10 do 300 vteřin. Doporučená a výchozí hodnota je 60 vteřin.
 • Zpoždění poplachu selhání připojení. Jedná se o zpoždění potřebné pro snížení rizika falešného poplachu spojeného se ztrátou spojení s Cloudovou službou Ajax. K aktivaci zpoždění dojde po 3 neúspěšných pokusech o připojení ke Cloudové službě. Zpoždění může být nastaveno v rozmezí od 30 do 600 vteřin.

Čas pro vygenerování poplachové zprávy o ztrátě komunikace mezi Hubem a Cloudovou službou Ajax se vypočítá podle následujícího vzorce:

(Ping interval serveru * 4) + Zpoždění poplachu

V továrním nastavení hlásí Cloudová služba Ajax ztrátu spojení s Hubem za 9 minut:

(60 vteřin * 4) + 300 vteřin = 9 min

 • Jas LED indikátoru Hubu. Nastavení jasu LED indikátoru Hubu (logo Ajax) v intervalu od 1 do 10 (výchozí hodnota 10).
 • Kontrola integrity systému. Jakmile je funkce povolena, Hub zkontroluje před aktivací systému všechny připojené zařízení: stav nabití baterie, tamper, připojení. Pokud je zjištěn problém, Hub neaktivuje systém a zašle upozornění uživateli.
 • Povolení aktivování (volba je dostupná až po povolení funkce Kontrola integrity systému). Pokud je funkce povolena, zabezpečovací systém je možné aktivovat i s poruchou.

Za účelem aktivace zabezpečovacího systému s poruchou pomocí aplikace Ajax:

 1. Aktivujte systém — následně obdržíte upozornění se seznamem poruch.
 2. Potvrďte aktivaci zabezpečovacího systému stisknutím tlačítka Aktivovat.

Za účelem aktivace zabezpečovacího systému s poruchou pomocí aplikace pomocí klávesnice KeyPad nebo klíčenky SpaceControl :

 1. Aktivujte systém — následně budete akusticky / vizuálně informováni o neprovedení příkazu.
 2. Potvrďte aktivaci systému opětovným stiskem tlačítka Aktivovat během následujících 30 vteřin.
 • Automatické aktualizace firmware. Konfigurace automatických aktualizací firmwaru OS Malevich. Configuring automatic OS Malevich firmware updates. Pokud je Hub zapnutí a je k dispozici nová verze operačního systému, automaticky se aktualizuje.

Konfigurace detektorů požáru FireProtect a FireProtect Plus

 • Vzájemně propojené detektory FireProtect. Funkce aktivuje vestavěné sirény u všech detektorů požáru, pokud slespoň jeden z nich detekuje hrozbu.

Vzájemné propojení je podporováno detektory FireProtect a FireProtect Plus s verzí firmware 3.42 a vyšší. Berte prosím na vědomí, že pokud funkci vzájemného propojení povolíte, není možné nastavit ping interval detektoru (sekce Jeweller) na vice než 48 vteřin.

 • Ignorovat první poplach. Funkce pro snížení rizika falešného poplachu u detektorů požáru.

Funkce pracuje následovně:

 1. Detektor zjistí přítomnost kouře.
 2. Dojde k aktivaci vestavěného 30-vteřinového časovače uvnitř detektoru.
 3. Pokud detektor opakovaně zjistí hrozbu po uplynutí 30 vteřin, odešle poplachový signál do Hubu.

Tato funkce se doporučuje v případech, kdy existují potencionální zdroje falešných poplachů uvnitř objektu, například pokud je detektor nainstalován v místě, kde je pravděpodobný výskyt průvanu.

Nastavení pro shromažďování a ukládání zpráv o zabezpečovacím systému Ajax.

 • Protokolování systému Hubu. Protokolování systému je možné zcela vypnout nebo zvolit přenosový kanál:
  • Ethernet
  • Wi-Fi (pouze u Hubu Plus)
  • Vypnuto — protokolování deaktivováno

Protokolování doporučujeme ponechat aktivované, protože může pomoci v případě chyb při provozu systému!

Signalizace sirénou

 • Pokud je zadní kryt otevřen (Hub nebo detektor). Pokud je funkce aktivní, Hub aktivuje připojenou sirénu, pokud došlo k otevření krytu Hubu, detektoru nebo jiného zařízení Ajax.
 • Pokud je stisknuto ťísňové tlačítko (v aplikaci). Pokud je funkce aktivní, Hub aktivuje připojenou sirénu, pokud došlo ke stisknutí tísňového tlačítka v aplikaci Ajax.

Signalizaci sirénou po stisknutí tísňového tlačítka na klíčence SpaceControl deaktivujte v menu nastavení (Zařízení SpaceContol Nastavení )

Poplachové přijímací centrum — nastavení přímého napojení na poplachové přijímací centrum bezpečnostní společnosti.

Události a poplachové zprávy mohou být bez těchto nastavení přenášeny na poplachové přijímací centrum bezpečnostní společnosti

PRO — nastavení PRO uživatelů (montážních firem a správců) zabezpečovacího systému. Definuje, kdo z PRO uživatelů má přístup k Vašemu zabezpečovacímu systému, jaké má práva a jakým způsobem jej systém upozorňuje na události.

Bezpečnostní společnosti — seznam bezpečnostních společností dostupných ve Vaší oblasti. Poloha je určena údaji z GPS modulu nebo lokálního nastavení smartphonu.

Uživatelská příručka — odkaz na uživatelskou příručku Hub 2.

Zrušit spárování Hubu — odebrání Hubu z Vašeho uživatelského účtu. Veškerá nastavení a připojené detektory zůstanou uloženy.

Import dat — nabídka pro automatický přenos zařízení a nastavení z jiného Hubu. Mějte na paměti, že jste v nastavení Hubu do kterého chcete importovat data.

Další informace o importu dat

Obnova továrního nastavení Hubu

Resetování Hubu do továrního nastavení:

 1. Zapněte Hub, je-li vypnutý.
 2. Odstrantě Hub ze všech ostatních účtů uživatelů a uživatelů PRO.
 3. Přidržte tlačítko pro zapnutí / vypnutí po dobu 30 vteřin – logo Ajax Hubu začne červeně blikat.
 4. Zrušte spárování s Vaším uživatelským účtem.

Upozornění na události a poplachy

Zabezpečovací systém Ajax informuje uživatele o poplaších a událostech pomocí 3 typů oznámení: push notifikací, SMS a telefonního hovoru. Nastavení lze měnit pouze u uživatelů přidaných do systému.

Typ události Událost Typ notifikace
Porucha
 • Ztráta komunikace mezi Hubem a zařízením
 • Rušení
 • Vybitá baterie v Hubu nebo zařízení
 • Maskování
 • Otevření krytu Hubu nebo detektoru

Push notifikace

SMS

Poplach
 • Vniknutí
 • Požár
 • Zaplavení
 • Ztráta spojení mezi Hubem a Cloudovou službou Ajax

Telefonní hovor

Push notifikace

SMS

Událost

Push notifikace

SMS

Aktivace / Deaktivace
 • Aktivace / Deaktivace celého systému nebo vybraných skupin
 • Aktivace nočního režimu

Push notifikace

SMS

Napojení na poplachové přijímací centrum

Seznam organizací, které připojují zabezpečovací systém Ajax k poplachovému přijímacímu centru (PPC), je možné najít v menu nastavení pod volbou Bezpečnostní společnosti (Zařízení Hub Nastavení Bezpečnostní společnosti):

Pro zprostředkování napojení zabezpečovacího systému na PPC kontaktujte zástupce bezpečnostní společnosti působící ve vaší lokalitě.

Napojení na PPC je realizováno s využitím protokolů Contact ID nebo SIA.

Montáž

Před instalací Hubu se ujistěte, že jste vybrali optimální umístění a zda vyhovuje požadavkům uvedeným v manuálu. Je žádoucí, aby byl Hub instalován pokud možno na nenápadném místě.

Ujistěte se, že má Hub stabilní sílu signálu u všech připojených zařízení. Pokud je síla signálu nízka (jeden pruh ze tří), není zaručen stabilní provoz zabezpečovacího systému. V tomto případě proveďte opatření ke zvýšení kvality signálu – například přemístění Hubu jen o 20 cm může výrazně zlepšit příjem signálu.

Pokud je i po přemístění zařízení nadále signál nestabilní, použijte rozšiřovač signálu ReX.

Při instalaci a obsluze zařízení dodržujte obecná pravidla bezpečnosti při používání elektrických spotřebičů a požadavky předpisů pro elektrickou bezpečnost.

Instalace Hubu:

 1. Upevněte držák SmartBracket pomocí přibaleného spojovacího materiálu. Při použití jiného se ujistěte, že nedojde k poškození nebo deformaci držáku.

  Pro montáž se nedoporučuje použít oboustrannou lepicí pásku. Může dojít k uvolnění Hubu a poškození při pádu.

 2. Připevněte Hub k držáku. Po instalaci zkontrolujte stav sabotážního kontaktu Tamper v aplikaci Ajax stabilitu upevnění Hubu v držáku.
 3. Pro vyšší spolehlivost zafixujte Hub v držáku pomocí přibalených vrutů.

Nepřeklápějte Hub při svislém upevnění (například na zdi). Při správné orientaci je možné logo Ajax přečíst vodorovně.

Pokud dojde k pokusu o odtržení Hubu z povrchu nebo sejmutí z držáku, obdržíte upozornění.

Je přísně zakázáno rozebírat zařízení připojené k napájení! Nepoužívejte zařízení s poškozeným napájecím kabelem.

Nerozebírejte ani neupravujte Hub nebo jeho jednotlivé části – může dojít k narušení normálního fungování zařízení nebo způsobit jeho selhání.

Neumisťujte Hub:

 • Ve venkovním prostředí
 • Vedle kovových předmětů nebo zrcadel způsobujících útlum rádiového signálu
 • V místech s vysokou úrovní rádiového rušení
 • V blízkosti zdroje radiového rušení: ve vzdálenosti méně než 1 meter od routeru a napájecích kabelů
 • Uvnitř jakéhokoliv prostoru s teplotou a vlhkostí mimo povolené limity

Údržba systému Ajax

Pravidelně kontrolujte funkčnost zabezpečovacího systému Ajax. Zbavujte vnější části krytu prachu, pavučin a dalších nečistot. Pro čištění používejte měkký suchý hadřík.

Nepoužívejte látky obsahující alkohol, aceton, benzín a jiná aktivní rozpouštědla.

Balení obsahuje

 1. Hub 2
 2. Napájecí kabel
 3. Ethernetový kabel
 4. Montážní sada
 5. GSM start kit – není dostupný ve všech zemích
 6. Uživatelská příručka

Technická specifikace

Klasifikace Inteligentní ovládací panel zabezpečovacího systému s podporou Ethernet připojení a 2 SIM karet
Maximální počet připojených zařízení Až 100
Skupiny Až 9
Uživatelé Až 50
Video dohled Až 25 kamer nebo záznamových zařízení
Místnosti Až 50
Protokoly pro napojení na PPC Contact ID, SIA
Napájení 110 – 240 V AC, 50 / 60 Hz
Vestavěný nabíjecí akumulátor Li-Ion 2 A⋅h (až 16 hodin provozu při neaktivním Ethernet připojení)
Spotřeba energie z elektrické sítě 10 W
Ochrana proti sabotáži Ano (Tamper)
Provozní kmitočtové pásmo 868.0 – 868.6 MHz or 868.7 – 869.2 MHz, v závislosti na oblasti prodeje
RF výstupní výkon 8.20 dBm / 6.60 mW (limit 25 mW)
Modulace rádiového signálu GFSK
Dosah rádiové komunikace Až do 2,000 m (bez překážek)
Komunikační kanály
 • 2 SIM karty (GSM 850/900/1800/1900 MHz GPRS)
 • Ethernet
Rozsah provozní teploty Od -10°С do +40°С
Provozní vlhkost Až do 75%
Rozměry 163 × 163 × 36 mm
Hmotnost 362 g

Záruka

Záruka na výrobky vyrobené společností AJAX SYSTEMS MANUFACTURING ltd. platí po dobu 2 let po zakoupení a nevztahuje se na předinstalovaný akumulátor.

Pokud zařízení nefunguje správně, doporučujeme Vám nejprve kontaktovat technickou podporu, protože technické problémy je možné v polovině případů vyřešit na dálku.

Technická podpora: [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.