For Users

Používateľská príručka Hub 2

Updated

Ajax je bezdrôtový zabezpečovací systém, ktorý chráni proti vniknutiu, požiaru a zaplaveniu a umožňuje užívateľom ovládať elektrické spotrebiče prostredníctvom mobilnej aplikácie. Systém okamžite reaguje na hrozby a informuje užívateľa a bezpečnostnú spoločnosť o všetkých incidentoch.

ajax security system

Hub 2 predstavuje inteligentný centrálny ovládací panel, ktorý podporuje detektory s funkciou foto verifikácie vniknutia. Ako kľúčový prvok zabezpečovacieho systému riadi prevádzku zariadení Ajax a v prípade hrozby odosiela informácie o poplachu používateľom systému a poplachovému prijímaciemu centru.

Hub 2 vyžaduje pre prístup ku Cloudovej službe Ajax internetové pripojenie, aby bola umožnená konfigurácia a správa systému odkiaľkoľvek na svete prostredníctvom aplikácií Ajax, odosielanie správ o poplachu a ďalších udalostiach a aktualizácií operačného systému OS Malevich. Všetky dáta sú uložené v systéme s niekoľko úrovňovým zabezpečením a výmena informácií s Hubom prebieha v rámci šifrovaného komunikačného kanála.

Aby bolo možné komunikovať so službou Ajax Cloud, Hub používa káblové pripojenie k internetu (Ethernet) a dvojicu 2G SIM kariet. Odporúča sa používať všetky komunikačné kanály, aby sa zabezpečilo spoľahlivejšie spojenie so službou Ajax Cloud aj pri výpadku niektorého z poskytovateľov služieb.

Užívatelia môžu zabezpečovací systém spravovať a rýchlo reagovať na poplachy a oznámenia pomocou aplikácií určených pre operačné systémy iOS, Android, macOS a Windows. Systém upozorňuje na poplachy a ďalšie udalosti pomocou push notifikácií, SMS správ či telefónnych hovorov.

Funkčné prvky

 1. Logo Ajax s LED indikátorom
 2. Držiak SmartBracket (pre zloženie zatlačte smerom nadol; perforovaná časť je nevyhnutná pre aktiváciu sabotážneho kontaktu pri pokuse odtrhnúť Hub z povrchu. Neodlamujte ju!)
 3. Konektor pre pripojenie napájacieho kábla
 4. Ethernet konektor
 5. Slot pre inštaláciu micro-SIM karty
 6. Slot pre inštaláciu micro-SIM karty
 7. QR kód
 8. Sabotážny kontakt (Tamper)
 9. Tlačidlo pre zapnutie / vypnutie

Princíp fungovania Hubu 2

Hub zhromažďuje informácie o prevádzke pripojených zariadení v šifrovanej podobe, analyzuje dáta a v prípade poplachu za menej ako sekundu informuje užívateľa systému a poplachové prijímacie centrum.

Pre komunikáciu s pripojenými zariadeniami, monitorovanie ich prevádzky a rýchlu reakciu na hrozby využíva Hub 2 rádiovú technológiu Jeweller.

LED indikácia Hubu

Logo s LED indikátorom môže svietiť bielo, zeleno alebo červeno v závislosti od stavu zariadenia.

Udalosť LED indikátor
Dostupné pripojenie pomocou Ethernetu a aspoň jednej SIM karty Svieti bielo
Dostupné pripojenie pomocou 1 komunikačného kanálu Svieti zeleno
Hub nie je pripojený k internetu alebo nie je dostupné spojenie so službou Ajax Cloud Svieti červeno
Bez napájania Svieti po dobu 3 minút, potom blikne každých 10 sekúnd. Farba indikátora je závislá od počtu pripojených komunikačných kanálov.

Účet Ajax

Zabezpečovací systém je nakonfigurovaný a spravovaný pomocou aplikácií Ajax pre operačné systémy iOS, Android, MacOS a Windows.

Aby ste mohli systém nakonfigurovať, nainštalujte si aplikáciu Ajax a zaregistrujte si účet. Na správu jedného alebo viacerých Hubov odporúčame používať aplikáciu Ajax Security System. Ak plánujete spravovať viac ako 100 Hubov, odporúčame použiť aplikáciu Ajax PRO (iOS a Android) alebo desktop aplikáciu Ajax PRO (Windows a macOS). V rámci procesu je nutná autorizácia Vašej e-mailovej adresy a telefónneho čísla pomocou overovacích kódov. Vaše telefónne číslo a e-mailová adresa môžu, byť použité pre registráciu len jedného účtu Ajax! Pre každý Hub nie je nutné vytvárať nový účet – v rámci jedného účtu je možné pridať niekoľko Hubov.

Účet s informáciami o pridaných Huboch je odoslaný do Cloudovej služby Ajax v šifrovanej podobe.

Bezpečnostné požiadavky

Pri inštalácii a prevádzke Hubu 2 dodržujte všeobecné pravidlá bezpečnosti pri používaní elektrických spotrebičov a požiadavky predpisov pre elektrickú bezpečnosť.

Je prísne zakázané rozoberať zariadenie pripojené k napájaniu! Ďalej nepoužívajte zariadenie s poškodeným napájacím káblom.

Pripojenie Hubu

 1. Zložte Hub z držiaka SmartBracket zatlačením smerom nadol. Nepoškoďte pri tom perforovanú časť potrebnú pre aktiváciu sabotážneho kontaktu pri pokuse o odtrhnutie Hubu z povrchu!
 2. Pripojte napájací a Ethernet kábel do príslušných konektorov.

  1 — Konektor napájacieho kábla
  2 — Ethernet konektor
  3, 4 — Sloty pre micro-SIM kariet

 3. Stlačte a podržte tlačidlo na zapnutie / vypnutie Hubu po dobu 3 sekúnd, kým sa logo Ajax nerozsvieti. Hub potrebuje až 2 minúty času na stiahnutie najnovšej verzie firmware a pripojenie k internetu. Biela alebo zelená farba LED indikátora Hubu signalizuje pripojenie Hubu k službe Ajax Cloud.

  Pokiaľ nie je Ethernetové pripojenie nadviazané automaticky, deaktivujte filtrovanie proxy a MAC adries a aktivujte DHCP v nastavení routera – Hub dostane automaticky IP adresu. Potom môžete v aplikácii Ajax nastaviť Hubu statickú IP adresu.

 4. Pre pripojenie cez sieť GSM je potreba micro-SIM kartu vydanú mobilným operátorom s deaktivovanou požiadavkou na PIN (môžete ho deaktivovať napr. pomocou mobilného telefónu) a dostatočnými prostriedkami na úhradu služieb mobilného operátora. Ak Hub nie je pripojený cez GSM, použite Ethernet pripojenie ku konfigurácii nastavení operátora siete (roaming, APN, užívateľské meno a heslo). Ak chcete zistiť vyššie uvedené prístupové údaje, obráťte sa na technickú podporu Vášho poskytovateľa mobilných služieb.

Pridanie Hubu do aplikácie Ajax

 1. Otvorte aplikáciu Ajax. Nezabudnite jej udeliť prístup ku všetkým požadovaným systémovým funkciám, najmä oprávnenie na zobrazovanie notifikácií (oznámení). Ak používate smartphone s operačným systémom Android, odporúčame použiť pokyny na konfiguráciu push notifikácií.
 2. Prihláste sa k svojmu účtu a stlačte tlačidlo Pridať Hub. Vyberte vhodnú metódu – ručne alebo pomocou podrobného sprievodcu krok za krokom. Ak pridávate Hub prvýkrát, odporúčame použiť spomínaného sprievodcu.
 3. Zadajte názov Hubu a naskenujte jeho QR kód umiestnený pod držiakom alebo ho zadajte ručne.
 4. Počkajte, kým nebude dokončený proces pridania. Po úspešnom pripojení sa Hub objaví v aplikácii Ajax na záložke Zariadenia .

Užívatelia zabezpečovacieho systému

Akonáhle k svojmu účtu pridáte Hub, stanete sa administrátorom. Jeden Hub môže spravovať až 50 užívateľov/správcov. Správca pridáva ďalších užívateľov formou pozvánky a potom nastavuje ich práva.

Zmena administrátora zabezpečovacieho systému či jeho odstránenie zo systému nemá vplyv na zariadenia pripojené k Hubu.

Stavy Hubu

Ikony

Ikony zobrazujú niektoré stavy Hubu 2. Môžete ich vidieť v aplikácii Ajax v ponuke Zariadenie .

Ikona Význam
2G pripojenie
SIM karta nie je nainštalovaná
SIM karta je chybná alebo chránená PIN kódom
Stav nabitia batérie Hubu 2. Zobrazené v 5% krokoch
Je detegovaná porucha Hubu 2. Zoznam porúch je k dispozícii v aplikácii Ajax
Hub je priamo pripojený k poplachovému prijímaciemu centru
Hub stratil priame spojenie s poplachovým prijímacím centrom

Stavy

Stavy nájdete v aplikácii Ajax:

 1. Otvorte záložku Zariadenie .
 2. Vyberte Hub 2 zo zoznamu.
Parameter Význam
Porucha

Stlačte pre otvorenie zoznamu porúch Hubu 2.

Pole sa zobrazí len v prípade, ak sú detegované poruchy

Sila GSM signálu Signalizácia sily signálu pripojenia k mobilnej sieti GSM u aktívnej SIM karty. Odporúčame Hub nainštalovať v mieste, kde sila signálu GSM dosahuje 2-3 pruhov na indikátore. Ak je signál príliš slabý, Hub nebude schopný odoslať SMS správy alebo realizovať telefónny hovor v prípade poplachu alebo inej udalosti
Stav batérie Úroveň nabitia batérie. Zobrazená v 5% krokoch
Kryt Stav sabotážneho kontaktu v reakcii na manipuláciu s Hubom:

 • Zatvorené — kryt je zatvorený
 • Otvorené — Hub je zložený z držiaka SmartBracket

Čo je to Tamper?

Externé napájanie Stav externého zdroja napájania:

 • Pripojené — Hub je pripojený k externému zdroju napájania
 • Odpojené — žiadny externý zdroj napájania
Pripojenie Stav pripojenia medzi Hubom a cloudovým serverom Ajax:

 • Online — Hub je pripojený ku cloudovému serveru Ajax
 • Offline — Hub nie je pripojený ku cloudovému serveru Ajax
Mobilné dáta Stav internetového pripojenia Hubu pomocou mobilných dát:

 • Pripojené — Hub je pripojený ku cloudovému serveru Ajax pomocou mobilných dát
 • Odpojené — Hub nie je pripojený ku cloudovému serveru Ajax pomocou mobilných dát

Ak je na SIM karte dostatok prostriedkov, bude schopný odoslať správy alebo realizovať hovor aj v prípade, ak je zobrazený stav Odpojené v tomto poli

Aktívna SIM karta Zobrazenie aktívnej SIM karty: SIM karta 1 alebo SIM karta 2
SIM karta 1 Číslo SIM karty nainštalovanej v prvom slote. Kliknutím na číslo ho skopírujete
SIM karta 2 Číslo SIM karty nainštalovanej v druhom slote. Kliknutím na číslo ho skopírujete
Ethernet Stav internetového pripojenia Hubu pomocou Ethernet pripojenia:

 • Pripojené — Hub je pripojený ku cloudovému serveru Ajax pomocou Ethernet pripojenia
 • Odpojené — Hub nie je pripojený ku cloudovému serveru Ajax pomocou Ethernet pripojenia
Priemerný šum (dBm)

Úroveň rádiového šumu v mieste inštalácie Hubu. Prvé dve hodnoty ukazujú úroveň na frekvenciách protokolu Jeweller a tretia na frekvenciách protokolu Wings.

Prijateľná úroveň je -80 dBm a nižšia

Poplachové prijímacie centrum Stav priameho pripojenia k poplachovému prijímaciemu centru:

 • Pripojené — Hub je priamo pripojený k poplachovému prijímaciemu centru
 • Nepripojené — Hub nie je priamo pripojený k poplachovému prijímaciemu centru

Ak je toto pole zobrazené, poplachové udalosti budú priamo odosielané do poplachového prijímacieho centra

Čo je to priame pripojenie?

Model Hubu Názov modelu Hubu
Verzia hardware Verzia hardware. Nie je možný upgrade
Firmware Verzia firmware. Je možné vzdialene aktualizovať
ID ID / sériové číslo. Tiež sa nachádza na krabici zariadenia, na doske plošného spoja zariadenia a na QR kóde pod držiakom SmartBracket

Pridávanie miestností

Pred pripojením Hubu vytvorte v systéme aspoň jednu miestnosť.

Pri udalosti miestnosť upresňuje miesto, kde sa daný komponent nachádza:

ajax hub

Ak chcete vytvoriť miestnosť, prejdite na kartu Miestnosti a kliknite na tlačidlo Pridať Miestnosť. Pomenujte ju a v prípade potreby pripojte (alebo vytvorte) fotografiu – pre lepšiu orientáciu v zozname miestností.

Ak chcete zvolenú miestnosť odstrániť alebo zmeniť jej obrázok či meno, vstúpte do menu nastavenia stlačením ikony so symbolom ozubeného kolesa .

Pripojenie detektorov a zariadení

Pri pridaní Hubu prostredníctvom sprievodcu krok za krokom budete vyzvaní k pridaniu detektorov na ochranu objektu. Tento krok však môžete odmietnuť a vrátiť sa k nemu neskôr.

Ak chcete spárovať zariadenie s Hubom:

 1. V aplikácii Ajax otvorte požadovanú miestnosť a stlačte tlačidlo Pridať zariadenie.
 2. Pomenujte zariadenie, načítajte jeho QR kód (alebo ho zadajte ručne), vyberte skupinu (ak je aktivovaný skupinový režim).
 3. Stlačte tlačidlo Ok, čím dôjde k spusteniu odpočtu na pridanie zariadenia.
 4. Zapnite zariadenie počas odpočtu, jeho LED indikátor sa raz rozsvieti. Aby bolo možné zariadenie spárovať s Hubom musí, byť v dosahu rádiovej komunikácie (v rámci zabezpečovaného objektu).

Ak spárovanie zlyhá, zariadenie vypnite, počkajte 5 sekúnd a proces zopakujte.

Video dohľad

K zabezpečovaciemu systému je možné pripojiť kamery výrobcov tretích strán: Bola implementovaná podpora integrácie kamier a záznamových zariadení Dahua, Hikvision, Safire a možno tiež pripojiť akúkoľvek kameru podporujúcu RTSP protokol. V rámci systému je možné pripojiť až 25 zariadení pre video dohľad.

Nastavenia Hubu

Nastavenia môžu byť zmenené v aplikácii Ajax:

 1. Otvorte záložku Zariadenie .
 2. Vyberte Hub 2 zo zoznamu.
 3. Prejdite do Nastavení stlačením tlačidla .

Po zmene nastavení je nutné stlačiť tlačidlo Späť, aby došlo k ich uloženiu.

Používatelia — nastavenie používateľov zabezpečovacieho systému: aké práva sú im udelené a o akých systémových udalostiach a akým spôsobom sú vyrozumení.

Pre zmenu nastavenia stlačte tlačidlo v blízkosti mena používateľa.

Ethernet — nastavenie pevného pripojenia k internetu.

 • Ethernet — umožňuje povoliť alebo zakázať Ethernet pripojenie Hubu
 • DHCP / Static — voľba typu IP adresy Hubu: dynamická nebo statická
 • IP adresa — IP adresa Hubu
 • Maska podsiete — Maska podsiete, v ktorej Hub pracuje
 • Brána — Predvolená brána
 • DNS — DNS Hubu

GSM — nastavenie GSM komunikácie, mobilného pripojenia k internetu a kontrola účtu.

 • Mobilná sieť — umožňuje povoliť alebo zakázať SIM karty v Hube
 • Roaming — ak je povolené, SIM karty nainštalované v Hube môžu využívať roaming
 • Ignorovať chybu registrácie siete — ak je povolené, Hub ignoruje chyby pri pripojení cez SIM kartu. Povoľte túto voľbu, ak sa SIM karta nemôže pripojiť k sieti
 • Zakázať ping pred pripojením — ak je povolené, Hub ignoruje chyby komunikácie operátora. Povoľte túto voľbu, ak sa SIM karta nemôže pripojiť k sieti
 • SIM karta 1 — zobrazenie čísla nainštalovanej SIM karty 1. Pre vstup do nastavenia SIM karty kliknite na pole
 • SIM karta 2 — zobrazenie čísla nainštalovanej SIM karty 2 Pre vstup do nastavenia SIM karty kliknite na pole

Nastavenie SIM karty

Nastavenie pripojenia

 • APN, Používateľské meno a Heslo — nastavenia pre pripojenie k internetu pomocou SIM karty a mobilného dátového pripojenia. Pre zistenie uvedených údajov kontaktujte svojho mobilného operátora.

Využitie mobilných dát

 • Prichádzajúce — objem dát prijatých Hubom. Zobrazené v KB nebo MB.
 • Odchádzajúce — objem dát odoslaných Hubom. Zobrazené v KB alebo MB.

Berte na vedomie, že uvedené štatistiky sa môžu líšiť od štatistík mobilného operátora.

Resetovať štatistiky — resetovanie štatistík prichádzajúcich a odchádzajúcich dát.

Skontrolovať zostatok

 • USSD kód — zadajte kód, ktorý je určený pre zistenie zostatku prostriedkov na SIM karte. Napríklad *111#. Potom pre odoslanie žiadosti stlačte tlačidlo Skontrolovať zostatok. Výsledok sa následne zobrazí pod tlačidlom.

Geofence — nastavenie pripomienok pre aktiváciu / deaktiváciu systému pri priblížení alebo vzdialení sa od vytýčeného priestoru. Poloha používateľa je určovaná pomocou GPS modulu smartphonu.

Skupiny — nastavenie skupinového režimu. Ponuka umožňuje:

 • Správa zabezpečenia samostatných priestorov alebo skupín detektorov.
  Napr. kancelárie sú zabezpečené, zatiaľ čo upratovačka pracuje na WC.
 • Obmedzenie prístupu k ovládaniu zabezpečenia vybraných priestorov alebo skupín detektorov.
  Napr. zamestnanci obchodného oddelenia nemajú prístup k zabezpečeniu právneho oddelenia.

Časový plán — Aktivácia / deaktivácia zabezpečovacieho systému podľa časového plánu.

 

Test zóny detekcie — spustenie testu detekčnej zóny pripojených detektorov. Podľa testu je možné stanoviť vzdialenosti pre detekciu pohybu, otvorenie apod.

Jeweller — konfigurácia časového intervalu dopytovania pripojených detektorov a zariadení Hubom. Nastavenie určuje, ako často Hub komunikuje so zariadeniami a ako rýchlo je detegovaná strata spojenia.

 • Ping interval detektoru — frekvencia dopytovania pripojených zariadení pomocou Hubu je nastavená v rozsahu od 12 do 300 s (36 s predvolené nastavenie).
 • Počet nedoručených paketov na stanovenie zlyhania pripojenia — počet nedoručených paketov, než dôjde k oznámeniu o strate detektora či zariadenia (8 paketov predvolené nastavenie).

Čas pred vyhlásením poplachu o strate komunikácie medzi Hubom a detektorom sa vypočíta podľa tohto vzorca:

Ping interval * (počet nedoručených paketov + 1 opravný paket).

Kratší ping interval (v sekundách) znamená rýchlejšie doručenie udalostí medzi Hubom a pripojenými zariadeniami; krátky interval ping však znižuje výdrž batérie. Poplachové správy sú prenášané okamžite bez ohľadu na nastavený ping interval.

Neodporúčame znižovať predvolené nastavenia ping intervalu a počtu nedoručených paketov.

Berte na vedomie, že nastavený interval obmedzuje maximálny počet pripojených zariadení k Hubu:

Interval Limit pripojenia
12 sekúnd 39 zariadení
24 sekúnd 79 zariadení
36 a viac sekúnd 100 zariadení

Bez ohľadu na vyššie uvedené nastavenie Hub podporuje pripojenie max. 10 sirén!

Nastavenia systému — skupina servisných nastavení Hubu.

Nastavenie pripojenia Hubu a Cloudovej služby Ajax:

 • Ping interval servera. Frekvencia opytovania Cloudovej služby Ajax Hubom, nastaviteľný v rozmedzí od 10 do 300 sekúnd. Odporúčaná a predvolená hodnota je 60 sekúnd.
 • Meškanie poplachu zlyhania pripojenia. Jedná sa o meškanie potrebné pre zníženie rizika falošného poplachu spojeného so stratou spojenia s Cloudovou službou Ajax. K aktivácii meškania dôjde po 3 neúspešných pokusoch o pripojenie ku Cloudovej službe. Meškanie môže, byť nastavené v rozmedzí od 30 do 600 sekúnd.

Čas pre vygenerovanie poplachovej správy o strate komunikácie medzi Hubom a Cloudovou službou Ajax sa vypočíta podľa tohto vzorca:

(Ping interval servera * 3) + Meškanie poplachu

V továrenskom nastavení hlási Cloudová služba Ajax stratu spojenia s Hubom za 8 minút:

(60 sekúnd * 3) + 300 sekúnd = 8 min

 • Jas LED indikátora Hubu. Nastavenie jasu LED indikátora Hubu (logo Ajax) v intervale od 1 do 10 (predvolená hodnota 10).
 • Kontrola integrity systému. Akonáhle je funkcia povolená, Hub skontroluje pred aktiváciou systému všetky pripojené zariadenia: stav nabitia batérie, tamper, pripojenie. Ak je zistený problém, Hub neaktivuje systém a zašle upozornenie užívateľovi.
 • Povolenie aktivovania (voľba je dostupná až po povolení funkcie Kontrola integrity systému). Ak je funkcia povolená, zabezpečovací systém je možné aktivovať aj s poruchou.

Za účelom aktivácie zabezpečovacieho systému s poruchou pomocou aplikácie Ajax:

 1. Aktivujte systém – následne obdržíte upozornenie so zoznamom porúch.
 2. Potvrďte aktiváciu zabezpečovacieho systému stlačením tlačidla Aktivovať.

Za účelom aktivácie zabezpečovacieho systému s poruchou pomocou aplikácie pomocou klávesnice KeyPad alebo kľúčenky SpaceControl :

 1. Aktivujte systém — následne budete akusticky / vizuálne informovaní o nevykonaní príkazu.
 2. Potvrďte aktiváciu systému opätovným stlačením tlačidla Aktivovať behom nasledujúcich 30 sekúnd.
 • Automatické aktualizácie firmware. Konfigurácia automatických aktualizácií firmware OS Malevich. Ak je Hub zapnutý a je k dispozícii nová verzia operačného systému, automaticky sa aktualizuje.

Konfigurácia detektorov požiaru FireProtect a FireProtect Plus

 • Vzájomne prepojené detektory FireProtect. Funkcia aktivuje vstavané sirény pri všetkých detektoroch požiaru, ak slespoň jeden z nich deteguje hrozbu.

Vzájomné prepojenie je podporované detektory FireProtect a FireProtect Plus s verziou firmware 3.42 a vyššie. Berte prosím na vedomie, že ak funkciu vzájomného prepojenia povolíte, nie je možné nastaviť ping interval detektora (sekcia Jewellery) na viac ako 48 sekúnd.

 • Ignorovať prvý poplach. Funkcia na zníženie rizika falošného poplachu pri detektoroch požiaru.

Funkcia pracuje nasledovne:

 1. Detektor zistí prítomnosť dymu.
 2. Dôjde k aktivácii vstavaného 30sekundového časovača vo vnútri detektora.
 3. Ak detektor opakovane zistí hrozbu po uplynutí 30 sekúnd, odošle poplachový signál do Hubu.

Táto funkcia sa odporúča v prípadoch, kde existujú potencionálne zdroje falošných poplachov vo vnútri objektu, napríklad ak je detektor nainštalovaný v mieste, kde je pravdepodobný výskyt prievanu.

Nastavenie pre zhromažďovanie a ukladanie správ o zabezpečovacom systéme Ajax

 • Protokolovanie systému Hubu. Protokolovanie systému je možné úplne vypnúť alebo zvoliť prenosový kanál:
  • Ethernet
  • Vypnuté — protokolovanie deaktivované

Protokolovanie odporúčame ponechať aktivované, pretože môže pomôcť v prípade chýb pri prevádzke systému!

Signalizácia sirénou

 • Ak je zadný kryt otvorený (Hub alebo detektor). Pokiaľ je funkcia aktívna, Hub aktivuje pripojenú sirénu, ak došlo k otvoreniu krytu Hubu, detektora alebo iného zariadenia Ajax.
 • Ak je stlačené tiesňové tlačidlo (v aplikácii). Pokiaľ je funkcia aktívna, Hub aktivuje pripojenú sirénu, ak došlo ku stlačeniu tiesňového tlačidla v aplikácii Ajax.

Signalizáciu sirénou po stlačení tiesňového tlačidla na kľúčenke SpaceControl deaktivujte v menu nastavenia (Zariadenia SpaceContol Nastavenia ).

Poplachové prijímacie centrum — nastavenie pre priame pripojenie k poplachovému prijímaciemu centru (PPC) napr. bezpečnostné agentúry. Parametre sa nastavujú podľa požiadaviek konkrétneho PPC. Majte na pamäti, že udalosti a poplachové správy môžu byť odosielané do PPC dokonca aj bez uvedených nastavení.

 • Protokol — voľba protokolu použitého pre odosielanie poplachových správ Hubom do PPC v rámci priameho spojenia. Dostupné protokoly: Ajax Translator (Contact ID) a SIA (DC-09).
 • Pripojenie na vyžiadanie — Túto možnosť povoľte, ak sa potrebujete pripojiť k PPC iba pri prenose udalosti. Ak je táto voľba zakázaná, bude pripojenie k PPC udržiavané nepretržite. Voľba je dostupná iba pre SIA protokol.
 • Číslo objektu — číslo objektu (Hubu) pre identifikáciu v PPC.

Hlavná IP adresa

 • IP adresa a port sú nastavené ako primárne pre komunikáciu s PPC pre odosielanie udalostí a poplachových správ.

Vedľajšia IP adresa

 • IP adresa a port sú nastavené ako sekundárne pre komunikáciu s PPC pre odosielanie udalostí a poplachových správ.

Komunikačné kanály

V tomto menu je možné vybrať kanály pre odosielanie udalostí a poplachových správ do PPC. Hub 2 Plus môže odosielať udalosti a poplachové správy do PPC cez Ethernet a EDGE. Odporúčame používať všetky komunikačné kanály naraz – zvýši sa tým spoľahlivosť prenosu a ochrana proti poruchám a výpadkom na strane mobilných operátorov.

 • Ethernet — povolenie prenosu poplachových správ a udalostí cez Ethernet.
 • Mobilné pripojenie — povolenie prenosu poplachových správ a udalostí cez mobilný internet.
 • Pravidelný test — Ak je povolené Hub odosiela testovacie správy do PPC pre overenie dostupnosti spojenia.
 • Ping interval poplachového prijímacieho centra — časový interval pre odosielanie testovacích správ do PPC: nastaviteľný od 1 minúty do 24 hodín.

Šifrovanie

Nastavenie šifrovania prenosu udalostí v protokole SIA. Používa sa 128-bitové šifrovanie AES.

 • Šifrovanie — Ak je povolené, udalosti a poplachové správy sú odosielané do PPC v šifrovanej forme.
 • Šifrovací kľúč — šifrovací kľúč prenášaných udalostí a poplachových správ. Musí zodpovedať kľúču nastavenom na PPC.

Overenie poplachu

Nastavenie samostatnej udalosti, pri ktorej Hub odošle poplachový signál do PPC v prípade, že došlo k aktivácii vybraných detektorov počas nastaveného časového intervalu. Reakcia iba na overené poplachy výrazne znižuje riziko falošných poplachov a následných zásahov bezpečnostnej agentúry alebo polície.

 • Overenie poplachu — menu pre nastavenie overených poplachov.

Poloha tiesňového tlačidla

 • Odoslať súradnice — Ak je povolené, stlačením tiesňového tlačidla v aplikácii Ajax dôjde k odoslaniu GPS súradníc do PPC zariadenia, na ktorom je aplikácia Ajax nainštalovaná.

PRO — nastavenie používateľov PRO (technici a správcovia) zabezpečovacieho systému. Tu môžete zistiť, kto z používateľov PRO má prístup k vášmu zabezpečovaciemu systému Ajax, nastaviť mu požadované práva a spôsob vyrozumenia o systémových udalostiach.

Bezpečnostné spoločnosti — zoznam bezpečnostných spoločností (PPC) pôsobiacich v danom regióne, podporujúcich pripojenie zabezpečovacieho systému Ajax. Región je určený GPS polohou zariadenia alebo regionálnym nastavením smartphonu.

Používateľská príručka — otvorenie používateľskej príručky Hub 2.

Zrušiť spárovanie Hubu — odobratie Hubu z vášho používateľského účtu. Nezávisle na tom zostanú uložené všetky nastavenia aj pripojené detektory a zariadenia.

Import dát — ponuka pre automatický prenos zariadení a nastavení z iného Hubu. Majte na pamäti, že ste v nastavení Hubu do ktorého chcete importovať dáta.

Ďalšie informácie o importe dát

Obnova továrenského nastavenia Hubu

Resetovanie Hubu do továrenského nastavenia:

 1. Zapnite Hub, ak je vypnutý.
 2. Odstráňte Hub zo všetkých ostatných účtov užívateľov a užívateľov PRO.
 3. Pridržte tlačidlo pre zapnutie / vypnutie po dobu 30 sekúnd – logo Ajax Hubu začne červeno blikať.
 4. Zrušte spárovanie s Vaším užívateľským účtom.

Upozornenie na udalosti a poplachy

Zabezpečovací systém Ajax informuje užívateľa o poplachoch a udalostiach pomocou 3 typov oznámení: push notifikácií, SMS a telefónneho hovoru. Nastavenia možno meniť iba pri užívateľoch pridaných do systému.

Hub 2 nepodporuje hovory a prenos SMS pomocou technológie VoLTE (Voice over LTE). Pred kúpou SIM karty sa prosím uistite, že podporuje iba GSM štandard.

Typ udalosti Udalosť Typ notifikácie
Porucha
 • Strata komunikácie medzi Hubom a zariadením
 • Rušenie
 • Vybitá batéria v Hube alebo zariadení
 • Maskovanie
 • Otvorenie krytu Hubu alebo detektora

Push notifikácia

SMS

Poplach
 • Vniknutie
 • Požiar
 • Zaplavenie
 • Strata spojenia medzi Hubom a Cloudovou službou Ajax

Telefónny hovor

Push notifikácia

SMS

Udalosť

Push notifikácia

SMS

Aktivácia / Deaktivácia
 • Aktivácia / Deaktivácia celého systému alebo vybraných skupín
 • Aktivácia nočného režimu

Push notifikácia

SMS

Napojenie na poplachové prijímacie centrum

Zoznam organizácií, ktoré pripájajú zabezpečovací systém Ajax k poplachovému prijímaciemu centre (PPC), je možné nájsť v menu nastavení pod voľbou Bezpečnostné spoločnosti (Zariadenia Hub Nastavenia Bezpečnostné spoločnosti):

Pre sprostredkovanie napojenia zabezpečovacieho systému na PPC kontaktujte zástupcu bezpečnostnej spoločnosti pôsobiacej vo vašej lokalite.

Napojenie na PPC je realizované s využitím protokolov Contact ID alebo SIA.

Montáž

Pred inštaláciou Hubu sa uistite, že ste vybrali optimálne umiestnenie a či vyhovuje požiadavkám uvedeným v manuáli. Je žiaduce, aby bol Hub inštalovaný pokiaľ možno na nenápadnom mieste.

Uistite sa, že má Hub stabilnú silu signálu pri všetkých pripojených zariadeniach. Ak je sila signálu nízka (jeden pruh z troch), nie je zaručená stabilná prevádzka zabezpečovacieho systému. V tomto prípade vykonajte opatrenia na zvýšenie kvality signálu – napríklad premiestnenie Hubu len o 20 cm môže výrazne zlepšiť príjem signálu.

Ak je aj po premiestnení zariadenia naďalej signál nestabilný, použite rozširovač signálu.

Pri inštalácii a obsluhe zariadenia dodržiavajte všeobecné pravidlá bezpečnosti pri používaní elektrických spotrebičov a požiadavky predpisov pre elektrickú bezpečnosť.

Inštalácia Hubu:

 1. Upevnite držiak SmartBracket pomocou pribaleného spojovacieho materiálu. Pri použití iného sa uistite, že nedôjde k poškodeniu alebo deformácii držiaka.

  Na montáž sa neodporúča použiť obojstrannú lepiacu pásku. Môže dôjsť k uvoľneniu Hubu a poškodeniu pri páde.

 2. Pripevnite Hub k držiaku. Po inštalácii skontrolujte stav sabotážneho kontaktu Tamper v aplikácii Ajax stabilitu upevnenia Hubu v držiaku.
 3. Pre vyššiu spoľahlivosť zafixujte Hub v držiaku pomocou pribalených vrutov.

Nepreklápajte Hub pri zvislom upevnení (napríklad na stene). Pri správnej orientácii je možné logo Ajax prečítať vodorovne.

Pokiaľ dôjde k pokusu o odtrhnutie Hubu z povrchu alebo zloženie z držiaka, dostanete upozornenie.

Je prísne zakázané rozoberať zariadenie pripojené k napájaniu! Nepoužívajte zariadenie s poškodeným napájacím káblom.

Nerozoberajte ani neupravujte Hub alebo jeho jednotlivé časti – môže dôjsť k narušeniu normálneho fungovania zariadenia alebo spôsobiť jeho zlyhanie.

Neumiestňujte Hub:

 • Vo vonkajšom prostredí
 • Vedľa kovových predmetov alebo zrkadiel spôsobujúcich útlm rádiového signálu
 • V miestach s vysokou úrovňou rádiového rušenia
 • V blízkosti zdroja rádiového rušenia: vo vzdialenosti menej ako 1 meter od routeru a napájacích káblov
 • Vo vnútri akéhokoľvek priestoru s teplotou a vlhkosťou mimo povolené limity

Údržba systému Ajax

Pravidelne kontrolujte funkčnosť zabezpečovacieho systému Ajax. Zbavujte vonkajšie časti krytu prachu, pavučín a ďalších nečistôt. Na čistenie používajte mäkkú suchú handričku.

Nepoužívajte látky obsahujúce alkohol, acetón, benzín a iné aktívne rozpúšťadlá.

Balenie obsahuje

 1. Hub 2
 2. Napájací kábel
 3. Ethernetový kabel
 4. Montážna sada
 5. GSM start kit – nie je dostupný vo všetkých krajinách
 6. Užívateľská príručka

Technická špecifikácia

Klasifikácia Inteligentný ovládací panel zabezpečovacieho systému s podporou Ethernet pripojenia a 2 SIM kariet
Maximálny počet pripojených zariadení Až 100
Počet pripojených sirén Až 10
Skupiny Až 9
Užívatelia Až 50
Video dohľad Až 25 kamier alebo záznamových zariadení
Miestnosti Až 50
Protokoly pre napojenie na PPC Contact ID, SIA (DC-09)
Napájanie 110 – 240 V AC, 50 / 60 Hz
Vstavaný nabíjací akumulátor Li-Ion 2 A⋅h (až 16 hodín prevádzky pri neaktívnom Ethernet pripojení)
Spotreba energie z elektrickej siete 10 W
Ochrana proti sabotáži Áno (Tamper)
Prevádzkové frekvenčné pásmo 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Závisí od regiónu predaja.
RF výstupný výkon 8.20 dBm / 6.60 mW (limit 25 mW)
Modulácia rádiového signálu GFSK
Dosah rádiovej komunikácie

Až do 2,000 m (bez prekážok)

Ďalšie informácie

Komunikačné kanály
 • 2 SIM karty (GSM 850/900/1800/1900 MHz GPRS)
 • Ethernet
Rozsah prevádzkovej teploty Od -10°С do +40°С
Prevádzková vlhkosť Až do 75%
Rozmery 163 × 163 × 36 mm
Hmotnosť 362 g

Záruka

Záruka na výrobky vyrobené Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” platí po dobu 2 rokov po zakúpení a nevzťahuje sa na predinštalovaný akumulátor.

Ak zariadenie nefunguje správne, odporúčame Vám najprv kontaktovať technickú podporu, pretože technické problémy je možné v polovici prípadov vyriešiť na diaľku.

Technická podpora: [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: