For Users

Používateľská príručka Hub 2

Updated

Ajax je bezdrôtový zabezpečovací systém, ktorý chráni proti vniknutiu, požiaru a zaplaveniu a umožňuje užívateľom ovládať elektrické spotrebiče prostredníctvom mobilnej aplikácie. Systém okamžite reaguje na hrozby a informuje užívateľa a bezpečnostnú spoločnosť o všetkých incidentoch.

ajax security system

Hub 2 predstavuje inteligentný centrálny ovládací panel, ktorý podporuje detektory s funkciou foto verifikácie vniknutia. Ako kľúčový prvok zabezpečovacieho systému riadi prevádzku zariadení Ajax a v prípade hrozby odosiela informácie o poplachu používateľom systému a poplachovému prijímaciemu centru.

Hub 2 vyžaduje pre prístup ku Cloudovej službe Ajax internetové pripojenie, aby bola umožnená konfigurácia a správa systému odkiaľkoľvek na svete prostredníctvom aplikácií Ajax, odosielanie správ o poplachu a ďalších udalostiach a aktualizácií operačného systému OS Malevich. Všetky dáta sú uložené v systéme s niekoľko úrovňovým zabezpečením a výmena informácií s Hubom prebieha v rámci šifrovaného komunikačného kanála.

Aby bolo možné komunikovať so službou Ajax Cloud, Hub používa káblové pripojenie k internetu (Ethernet) a dvojicu 2G SIM kariet. Odporúča sa používať všetky komunikačné kanály, aby sa zabezpečilo spoľahlivejšie spojenie so službou Ajax Cloud aj pri výpadku niektorého z poskytovateľov služieb.

Užívatelia môžu zabezpečovací systém spravovať a rýchlo reagovať na poplachy a oznámenia pomocou aplikácií určených pre operačné systémy iOS, Android, macOS a Windows. Systém upozorňuje na poplachy a ďalšie udalosti pomocou push notifikácií, SMS správ či telefónnych hovorov.

Funkčné prvky

ajax hub plus
 1. Logo Ajax s LED indikátorom
 2. Držiak SmartBracket (pre zloženie zatlačte smerom nadol; perforovaná časť je nevyhnutná pre aktiváciu sabotážneho kontaktu pri pokuse odtrhnúť Hub z povrchu. Neodlamujte ju!)
 3. Konektor pre pripojenie napájacieho kábla
 4. Ethernet konektor
 5. Slot pre inštaláciu micro-SIM karty
 6. Slot pre inštaláciu micro-SIM karty
 7. QR kód
 8. Sabotážny kontakt (Tamper)
 9. Tlačidlo pre zapnutie / vypnutie

Princíp fungovania Hubu 2

Hub zhromažďuje informácie o prevádzke pripojených zariadení v šifrovanej podobe, analyzuje dáta a v prípade poplachu za menej ako sekundu informuje užívateľa systému a poplachové prijímacie centrum.

Pre komunikáciu s pripojenými zariadeniami, monitorovanie ich prevádzky a rýchlu reakciu na hrozby využíva Hub 2 rádiovú technológiu Jeweller.

LED indikácia Hubu

ajax hub plus

Logo s LED indikátorom môže svietiť bielo, zeleno alebo červeno v závislosti od stavu zariadenia.

Udalosť LED indikátor
Dostupné pripojenie pomocou Ethernetu a aspoň jednej SIM karty Svieti bielo
Dostupné pripojenie pomocou 1 komunikačného kanálu Svieti zeleno
Hub nie je pripojený k internetu alebo nie je dostupné spojenie so službou Ajax Cloud Svieti červeno
Bez napájania Svieti po dobu 3 minút, potom blikne každých 20 sekúnd. Farba indikátora je závislá od počtu pripojených komunikačných kanálov.

Účet Ajax

Zabezpečovací systém je nakonfigurovaný a spravovaný pomocou aplikácií Ajax pre operačné systémy iOS, Android, MacOS a Windows.

Aby ste mohli systém nakonfigurovať, nainštalujte si aplikáciu Ajax a zaregistrujte si účet. Na správu jedného alebo viacerých Hubov odporúčame používať aplikáciu Ajax Security System. Ak plánujete spravovať viac ako 100 Hubov, odporúčame použiť aplikáciu Ajax PRO (iOS a Android) alebo desktop aplikáciu Ajax PRO (Windows a macOS). V rámci procesu je nutná autorizácia Vašej e-mailovej adresy a telefónneho čísla pomocou overovacích kódov. Vaše telefónne číslo a e-mailová adresa môžu, byť použité pre registráciu len jedného účtu Ajax! Pre každý Hub nie je nutné vytvárať nový účet – v rámci jedného účtu je možné pridať niekoľko Hubov.

Účet s informáciami o pridaných Huboch je odoslaný do Cloudovej služby Ajax v šifrovanej podobe.

Bezpečnostné požiadavky

Pri inštalácii a prevádzke Hubu 2 dodržujte všeobecné pravidlá bezpečnosti pri používaní elektrických spotrebičov a požiadavky predpisov pre elektrickú bezpečnosť.

Je prísne zakázané rozoberať zariadenie pripojené k napájaniu! Ďalej nepoužívajte zariadenie s poškodeným napájacím káblom.

Pripojenie Hubu

 1. Zložte Hub z držiaka SmartBracket zatlačením smerom nadol. Nepoškoďte pri tom perforovanú časť potrebnú pre aktiváciu sabotážneho kontaktu pri pokuse o odtrhnutie Hubu z povrchu!
  ajax hub plus
 2. Pripojte napájací a Ethernet kábel do príslušných konektorov.
  ajax hub

  1 — Konektor napájacieho kábla
  2 — Ethernet konektor
  3, 4 — Sloty pre micro-SIM kariet

 3. Stlačte a podržte tlačidlo na zapnutie / vypnutie Hubu po dobu 3 sekúnd, kým sa logo Ajax nerozsvieti. Hub potrebuje až 2 minúty času na stiahnutie najnovšej verzie firmware a pripojenie k internetu. Biela alebo zelená farba LED indikátora Hubu signalizuje pripojenie Hubu k službe Ajax Cloud.

  Pokiaľ nie je Ethernetové pripojenie nadviazané automaticky, deaktivujte filtrovanie proxy a MAC adries a aktivujte DHCP v nastavení routera – Hub dostane automaticky IP adresu. Potom môžete v aplikácii Ajax nastaviť Hubu statickú IP adresu.

 4. Pre pripojenie cez sieť GSM je potreba micro-SIM kartu vydanú mobilným operátorom s deaktivovanou požiadavkou na PIN (môžete ho deaktivovať napr. pomocou mobilného telefónu) a dostatočnými prostriedkami na úhradu služieb mobilného operátora. Ak Hub nie je pripojený cez GSM, použite Ethernet pripojenie ku konfigurácii nastavení operátora siete (roaming, APN, užívateľské meno a heslo). Ak chcete zistiť vyššie uvedené prístupové údaje, obráťte sa na technickú podporu Vášho poskytovateľa mobilných služieb.

Pridanie Hubu do aplikácie Ajax

 1. Otvorte aplikáciu Ajax. Nezabudnite jej udeliť prístup ku všetkým požadovaným systémovým funkciám, najmä oprávnenie na zobrazovanie notifikácií (oznámení). Ak používate smartphone s operačným systémom Android, odporúčame použiť pokyny na konfiguráciu push notifikácií.
 2. Prihláste sa k svojmu účtu a stlačte tlačidlo Pridať Hub. Vyberte vhodnú metódu – ručne alebo pomocou podrobného sprievodcu krok za krokom. Ak pridávate Hub prvýkrát, odporúčame použiť spomínaného sprievodcu.
 3. Zadajte názov Hubu a naskenujte jeho QR kód umiestnený pod držiakom alebo ho zadajte ručne.
 4. Počkajte, kým nebude dokončený proces pridania. Po úspešnom pripojení sa Hub objaví v aplikácii Ajax na záložke Zariadenia .

Užívatelia zabezpečovacieho systému

Akonáhle k svojmu účtu pridáte Hub, stanete sa administrátorom. Jeden Hub môže spravovať až 50 užívateľov/správcov. Správca pridáva ďalších užívateľov formou pozvánky a potom nastavuje ich práva.

Zmena administrátora zabezpečovacieho systému či jeho odstránenie zo systému nemá vplyv na zariadenia pripojené k Hubu.

Pridávanie miestností

Pred pripojením Hubu vytvorte v systéme aspoň jednu miestnosť.

Pri udalosti miestnosť upresňuje miesto, kde sa daný komponent nachádza:

ajax hub

Ak chcete vytvoriť miestnosť, prejdite na kartu Miestnosti a kliknite na tlačidlo Pridať Miestnosť. Pomenujte ju a v prípade potreby pripojte (alebo vytvorte) fotografiu – pre lepšiu orientáciu v zozname miestností.

Ak chcete zvolenú miestnosť odstrániť alebo zmeniť jej obrázok či meno, vstúpte do menu nastavenia stlačením ikony so symbolom ozubeného kolesa .

Pripojenie detektorov a zariadení

Pri pridaní Hubu prostredníctvom sprievodcu krok za krokom budete vyzvaní k pridaniu detektorov na ochranu objektu. Tento krok však môžete odmietnuť a vrátiť sa k nemu neskôr.

Ak chcete spárovať zariadenie s Hubom:

 1. V aplikácii Ajax otvorte požadovanú miestnosť a stlačte tlačidlo Pridať zariadenie.
 2. Pomenujte zariadenie, načítajte jeho QR kód (alebo ho zadajte ručne), vyberte skupinu (ak je aktivovaný skupinový režim).
 3. Stlačte tlačidlo Ok, čím dôjde k spusteniu odpočtu na pridanie zariadenia.
 4. Zapnite zariadenie počas odpočtu, jeho LED indikátor sa raz rozsvieti. Aby bolo možné zariadenie spárovať s Hubom musí, byť v dosahu rádiovej komunikácie (v rámci zabezpečovaného objektu).

Ak spárovanie zlyhá, zariadenie vypnite, počkajte 5 sekúnd a proces zopakujte.

Video dohľad

K zabezpečovaciemu systému je možné pripojiť kamery výrobcov tretích strán: Bola implementovaná podpora integrácie kamier a záznamových zariadení Dahua, Hikvision, Safire a možno tiež pripojiť akúkoľvek kameru podporujúcu RTSP protokol. V rámci systému je možné pripojiť až 25 zariadení pre video dohľad.

Nastavenia Hubu

Ak chcete zmeniť nastavenia Hubu, vyberte ho v zozname zariadení a potom stlačte tlačidlo so symbolom ozubeného kola .

Nastaviteľné parametre:

Užívatelia — nastavenia užívateľov zabezpečovacieho systému. Definuje, kto má prístup k Vášmu zabezpečovaciemu systému, aké má práva a akým spôsobom ho systém upozorňuje na udalosti.

Ethernet — nastavenie Ethernet pripojenia k internetu.

Mobilné — povolenie / zakázanie pripojenia k mobilnej sieti, nastavenie pripojenia a kontrola zostatku na účte.

GeoFence — konfigurácia pripomenutia na aktiváciu / deaktiváciu systému pri prekročení nastaveného perimetra. Na určenie pozície užívateľa je využívaný GPS modul smartphonu.

Skupiny — konfigurácia skupinového režimu.

Možnosti, ktoré skupinový režim prináša:

 • Správa zabezpečenia jednotlivých priestorov alebo skupín detektorov.
  Kancelária je zabezpečená, zatiaľ čo upratovačka pracuje v kuchyni.
 • Diferenciácia prístupu k administratívnym nástrojom režimu zabezpečenia.
  Zamestnanci marketingového oddelenia nemajú prístup do právneho oddelenia.

Test zóny detekcie — testovanie detekčných zón detektorov pripojených k Hubu. Test Vám umožní presne určiť vzdialenosť, v ktorej je detektor schopný zaregistrovať narušenie.

Jeweller — konfigurácia intervalu opytovania Hubu na stav pripojených zariadení. Nastavenie určuje, ako často si Hub vymieňa informácie s pripojenými zariadeniami a ako rýchlo je detegovaná strata komunikácie.

 • Ping interval detektora — frekvencia opytovania pripojených zariadení pomocou Hubu, nastavená v rozsahu 12 až 300 sekúnd (štandardne 36 sekúnd).
 • Počet nedoručených paketov na stanovenie zlyhania pripojenia — čítač nedoručených paketov (štandardne 30 paketov).

Čas pred odoslaním správy týkajúcej sa straty komunikácie medzi Hubom a zariadením sa vypočíta podľa vzorca:

Ping interval detektora * (počet nedoručených paketov + 1 opravný paket)

Čím menší je ping interval detektora, tým rýchlejšie Hub prijíma informácie o udalostiach z pripojených zariadení a zariadenia prijímajú príkazy z Hubu; to však znižuje prevádzkový čas zariadení z predinštalovaných batérií. Informácie o poplachu alebo sabotáži sú prenášané okamžite.

Berte na vedomie, že nastavený interval opytovania obmedzuje maximálny počet pripojených zariadení:

Interval Limit pripojenia
12 sekúnd 39 zariadení
24 sekúnd 79 zariadení
36 a viac sekúnd 100 zariadení

K Hubu je možné pripojiť maximálne 10 sirén pri akejkoľvek nastavenej dĺžke intervalu!

Nastavenia systému — skupina servisných nastavení Hubu.

Nastavenie pripojenia Hubu a Cloudovej služby Ajax:

 • Ping interval servera. Frekvencia opytovania Cloudovej služby Ajax Hubom, nastaviteľný v rozmedzí od 10 do 300 sekúnd. Odporúčaná a predvolená hodnota je 60 sekúnd.
 • Meškanie poplachu zlyhania pripojenia. Jedná sa o meškanie potrebné pre zníženie rizika falošného poplachu spojeného so stratou spojenia s Cloudovou službou Ajax. K aktivácii meškania dôjde po 3 neúspešných pokusoch o pripojenie ku Cloudovej službe. Meškanie môže, byť nastavené v rozmedzí od 30 do 600 sekúnd.

Čas pre vygenerovanie poplachovej správy o strate komunikácie medzi Hubom a Cloudovou službou Ajax sa vypočíta podľa tohto vzorca:

(Ping interval servera * 4) + Meškanie poplachu

V továrenskom nastavení hlási Cloudová služba Ajax stratu spojenia s Hubom za 9 minút:

(60 sekúnd * 4) + 300 sekúnd = 9 min

 • Jas LED indikátora Hubu. Nastavenie jasu LED indikátora Hubu (logo Ajax) v intervale od 1 do 10 (predvolená hodnota 10).
 • Kontrola integrity systému. Akonáhle je funkcia povolená, Hub skontroluje pred aktiváciou systému všetky pripojené zariadenia: stav nabitia batérie, tamper, pripojenie. Ak je zistený problém, Hub neaktivuje systém a zašle upozornenie užívateľovi.
 • Povolenie aktivovania (voľba je dostupná až po povolení funkcie Kontrola integrity systému). Ak je funkcia povolená, zabezpečovací systém je možné aktivovať aj s poruchou.

Za účelom aktivácie zabezpečovacieho systému s poruchou pomocou aplikácie Ajax:

 1. Aktivujte systém – následne obdržíte upozornenie so zoznamom porúch.
 2. Potvrďte aktiváciu zabezpečovacieho systému stlačením tlačidla Aktivovať.

Za účelom aktivácie zabezpečovacieho systému s poruchou pomocou aplikácie pomocou klávesnice KeyPad alebo kľúčenky SpaceControl :

 1. Aktivujte systém — následne budete akusticky / vizuálne informovaní o nevykonaní príkazu.
 2. Potvrďte aktiváciu systému opätovným stlačením tlačidla Aktivovať behom nasledujúcich 30 sekúnd.
 • Automatické aktualizácie firmware. Konfigurácia automatických aktualizácií firmware OS Malevich. Ak je Hub zapnutý a je k dispozícii nová verzia operačného systému, automaticky sa aktualizuje.

Konfigurácia detektorov požiaru FireProtect a FireProtect Plus

 • Vzájomne prepojené detektory FireProtect. Funkcia aktivuje vstavané sirény pri všetkých detektoroch požiaru, ak slespoň jeden z nich deteguje hrozbu.

Vzájomné prepojenie je podporované detektory FireProtect a FireProtect Plus s verziou firmware 3.42 a vyššie. Berte prosím na vedomie, že ak funkciu vzájomného prepojenia povolíte, nie je možné nastaviť ping interval detektora (sekcia Jewellery) na viac ako 48 sekúnd.

 • Ignorovať prvý poplach. Funkcia na zníženie rizika falošného poplachu pri detektoroch požiaru.

Funkcia pracuje nasledovne:

 1. Detektor zistí prítomnosť dymu.
 2. Dôjde k aktivácii vstavaného 30sekundového časovača vo vnútri detektora.
 3. Ak detektor opakovane zistí hrozbu po uplynutí 30 sekúnd, odošle poplachový signál do Hubu.

Táto funkcia sa odporúča v prípadoch, kde existujú potencionálne zdroje falošných poplachov vo vnútri objektu, napríklad ak je detektor nainštalovaný v mieste, kde je pravdepodobný výskyt prievanu.

Nastavenie pre zhromažďovanie a ukladanie správ o zabezpečovacom systéme Ajax

 • Protokolovanie systému Hubu. Protokolovanie systému je možné úplne vypnúť alebo zvoliť prenosový kanál:
  • Ethernet
  • Wi-Fi (iba pri Hube Plus)
  • Vypnuté — protokolovanie deaktivované

Protokolovanie odporúčame ponechať aktivované, pretože môže pomôcť v prípade chýb pri prevádzke systému!

Signalizácia sirénou

 • Ak je zadný kryt otvorený (Hub alebo detektor). Pokiaľ je funkcia aktívna, Hub aktivuje pripojenú sirénu, ak došlo k otvoreniu krytu Hubu, detektora alebo iného zariadenia Ajax.
 • Ak je stlačené tiesňové tlačidlo (v aplikácii). Pokiaľ je funkcia aktívna, Hub aktivuje pripojenú sirénu, ak došlo ku stlačeniu tiesňového tlačidla v aplikácii Ajax.

Signalizáciu sirénou po stlačení tiesňového tlačidla na kľúčenke SpaceControl deaktivujte v menu nastavenia (Zariadenia SpaceContol Nastavenia ).

Poplachové prijímacie centrum — nastavenie priameho napojenia na poplachové prijímacie centrum bezpečnostnej spoločnosti.

Udalosti a poplachové správy môžu, byť bez týchto nastavení prenášané na poplachové prijímacie centrum bezpečnostnej spoločnosti

PRO — nastavenie PRO užívateľov (montážnych firiem a správcov) zabezpečovacieho systému. Definuje, kto z PRO užívateľov má prístup k Vášmu zabezpečovaciemu systému, aké má práva a akým spôsobom ho systém upozorňuje na udalosti.

Bezpečnostné spoločnosti — zoznam bezpečnostných spoločností dostupných vo Vašej oblasti. Poloha je určená údajmi z GPS modulu alebo lokálneho nastavenia smartphonu.

Užívateľská príručka — odkaz na užívateľskú príručku Hub 2.

Zrušiť spárovanie Hubu — odobratie Hubu z Vášho užívateľského účtu. Všetky nastavenia a pripojené detektory zostanú uložené.

Import dát — ponuka pre automatický prenos zariadení a nastavení z iného Hubu. Majte na pamäti, že ste v nastavení Hubu do ktorého chcete importovať dáta.

Ďalšie informácie o importe dát

Obnova továrenského nastavenia Hubu

Resetovanie Hubu do továrenského nastavenia:

 1. Zapnite Hub, ak je vypnutý.
 2. Odstráňte Hub zo všetkých ostatných účtov užívateľov a užívateľov PRO.
 3. Pridržte tlačidlo pre zapnutie / vypnutie po dobu 30 sekúnd – logo Ajax Hubu začne červeno blikať.
 4. Zrušte spárovanie s Vaším užívateľským účtom.

Upozornenie na udalosti a poplachy

Zabezpečovací systém Ajax informuje užívateľa o poplachoch a udalostiach pomocou 3 typov oznámení: push notifikácií, SMS a telefónneho hovoru. Nastavenia možno meniť iba pri užívateľoch pridaných do systému.

Typ udalosti Udalosť Typ notifikácie
Porucha
 • Strata komunikácie medzi Hubom a zariadením
 • Rušenie
 • Vybitá batéria v Hube alebo zariadení
 • Maskovanie
 • Otvorenie krytu Hubu alebo detektora

Push notifikácia

SMS

Poplach
 • Vniknutie
 • Požiar
 • Zaplavenie
 • Strata spojenia medzi Hubom a Cloudovou službou Ajax

Telefónny hovor

Push notifikácia

SMS

Udalosť

Push notifikácia

SMS

Aktivácia / Deaktivácia
 • Aktivácia / Deaktivácia celého systému alebo vybraných skupín
 • Aktivácia nočného režimu

Push notifikácia

SMS

Napojenie na poplachové prijímacie centrum

Zoznam organizácií, ktoré pripájajú zabezpečovací systém Ajax k poplachovému prijímaciemu centre (PPC), je možné nájsť v menu nastavení pod voľbou Bezpečnostné spoločnosti (Zariadenia Hub Nastavenia Bezpečnostné spoločnosti):

Pre sprostredkovanie napojenia zabezpečovacieho systému na PPC kontaktujte zástupcu bezpečnostnej spoločnosti pôsobiacej vo vašej lokalite.

Napojenie na PPC je realizované s využitím protokolov Contact ID alebo SIA.

Montáž

Pred inštaláciou Hubu sa uistite, že ste vybrali optimálne umiestnenie a či vyhovuje požiadavkám uvedeným v manuáli. Je žiaduce, aby bol Hub inštalovaný pokiaľ možno na nenápadnom mieste.

Uistite sa, že má Hub stabilnú silu signálu pri všetkých pripojených zariadeniach. Ak je sila signálu nízka (jeden pruh z troch), nie je zaručená stabilná prevádzka zabezpečovacieho systému. V tomto prípade vykonajte opatrenia na zvýšenie kvality signálu – napríklad premiestnenie Hubu len o 20 cm môže výrazne zlepšiť príjem signálu.

Ak je aj po premiestnení zariadenia naďalej signál nestabilný, použite rozširovač signálu ReX.

Pri inštalácii a obsluhe zariadenia dodržiavajte všeobecné pravidlá bezpečnosti pri používaní elektrických spotrebičov a požiadavky predpisov pre elektrickú bezpečnosť.

Inštalácia Hubu:

 1. Upevnite držiak SmartBracket pomocou pribaleného spojovacieho materiálu. Pri použití iného sa uistite, že nedôjde k poškodeniu alebo deformácii držiaka.

  Na montáž sa neodporúča použiť obojstrannú lepiacu pásku. Môže dôjsť k uvoľneniu Hubu a poškodeniu pri páde.

 2. Pripevnite Hub k držiaku. Po inštalácii skontrolujte stav sabotážneho kontaktu Tamper v aplikácii Ajax stabilitu upevnenia Hubu v držiaku.
 3. Pre vyššiu spoľahlivosť zafixujte Hub v držiaku pomocou pribalených vrutov.

Nepreklápajte Hub pri zvislom upevnení (napríklad na stene). Pri správnej orientácii je možné logo Ajax prečítať vodorovne.

Pokiaľ dôjde k pokusu o odtrhnutie Hubu z povrchu alebo zloženie z držiaka, dostanete upozornenie.

Je prísne zakázané rozoberať zariadenie pripojené k napájaniu! Nepoužívajte zariadenie s poškodeným napájacím káblom.

Nerozoberajte ani neupravujte Hub alebo jeho jednotlivé časti – môže dôjsť k narušeniu normálneho fungovania zariadenia alebo spôsobiť jeho zlyhanie.

Neumiestňujte Hub:

 • Vo vonkajšom prostredí
 • Vedľa kovových predmetov alebo zrkadiel spôsobujúcich útlm rádiového signálu
 • V miestach s vysokou úrovňou rádiového rušenia
 • V blízkosti zdroja rádiového rušenia: vo vzdialenosti menej ako 1 meter od routeru a napájacích káblov
 • Vo vnútri akéhokoľvek priestoru s teplotou a vlhkosťou mimo povolené limity

Údržba systému Ajax

Pravidelne kontrolujte funkčnosť zabezpečovacieho systému Ajax. Zbavujte vonkajšie časti krytu prachu, pavučín a ďalších nečistôt. Na čistenie používajte mäkkú suchú handričku.

Nepoužívajte látky obsahujúce alkohol, acetón, benzín a iné aktívne rozpúšťadlá.

Balenie obsahuje

 1. Hub 2
 2. Napájací kábel
 3. Ethernetový kabel
 4. Montážna sada
 5. GSM start kit – nie je dostupný vo všetkých krajinách
 6. Užívateľská príručka

Technická špecifikácia

Klasifikácia Inteligentný ovládací panel zabezpečovacieho systému s podporou Ethernet pripojenia a 2 SIM kariet
Maximálny počet pripojených zariadení Až 100
Skupiny Až 9
Užívatelia Až 50
Video dohľad Až 25 kamier alebo záznamových zariadení
Miestnosti Až 50
Protokoly pre napojenie na PPC Contact ID, SIA
Napájanie 110 – 240 V AC, 50 / 60 Hz
Vstavaný nabíjací akumulátor Li-Ion 2 A⋅h (až 16 hodín prevádzky pri neaktívnom Ethernet pripojení)
Spotreba energie z elektrickej siete 10 W
Ochrana proti sabotáži Áno (Tamper)
Prevádzkové frekvenčné pásmo 868.0 – 868.6 MHz or 868.7 – 869.2 MHz, v závislosti od oblasti predaja
RF výstupný výkon 8.20 dBm / 6.60 mW (limit 25 mW)
Modulácia rádiového signálu GFSK
Dosah rádiovej komunikácie Až do 2,000 m (bez prekážok)
Komunikačné kanály
 • 2 SIM karty (GSM 850/900/1800/1900 MHz GPRS)
 • Ethernet
Rozsah prevádzkovej teploty Od -10°С do +40°С
Prevádzková vlhkosť Až do 75%
Rozmery 163 × 163 × 36 mm
Hmotnosť 362 g

Záruka

Záruka na výrobky vyrobené spoločnosťou AJAX SYSTEMS MANUFACTURING ltd. platí po dobu 2 rokov po zakúpení a nevzťahuje sa na predinštalovaný akumulátor.

Ak zariadenie nefunguje správne, odporúčame Vám najprv kontaktovať technickú podporu, pretože technické problémy je možné v polovici prípadov vyriešiť na diaľku.

Technická podpora: [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.