For Users

Používateľská príručka Hub 2 Plus

Updated

Hub 2 Plus tvorí jadro zabezpečovacieho systému Ajax, ktoré riadi prevádzku všetkých pripojených zariadení a komunikuje s používateľmi a poplachovým prijímacím centrom.

Hub hlási otvorenie dverí, rozbitie okien, hrozbu požiaru alebo zaplavenia a automatizuje rutinné činnosti pomocou naprogramovaných scenárov. Pokiaľ narušiteľ vstúpi do stráženého priestoru, Hub 2 Plus odošle snímky z detektorov MotionCam / MotionCam Outdoor a upozorní zásahovú skupinu bezpečnostnej agentúry.

Centrálny ovládací panel Hub 2 Plus je možné inštalovať iba vo vnútri.

Hub 2 Plus vyžaduje prístup k internetu pre pripojenie ku cloudovým serverom Ajax. Centrálny ovládací panel sa pripája k internetu prostredníctvom Ethernet a Wi-Fi rozhrania a dvojice SIM kariet (2G/3G/4G).

Pripojenie ku cloudu Ajax je nevyhnutné pre konfiguráciu a správu systému prostredníctvom aplikácií Ajax, odosielanie notifikácií o poplachu či iných udalostiach rovnako ako pre aktualizácie OS Malevich. Služba Ajax Cloud využíva platformu Amazon Web Services. Všetky dáta na cloudovom serveri Ajax sú zabezpečené v niekoľkých úrovniach a ich prenos medzi serverom a centrálnym ovládacím panelom prebieha cez šifrovaný kanál.

Pripojte všetky dostupné komunikačné kanály, aby ste zabezpečili čo najspoľahlivejšie spojenie s cloudom Ajax a zabezpečili prevádzku systému i napr. v prípade výpadku telekomunikačných sietí operátorov.

Zabezpečovací systém môžete spravovať a rýchlo reagovať na poplachové správy a notifikácie pomocou aplikácií pre iOS, Android, macOS a Windows. Systém vám umožňuje zvoliť, o akých udalostiach a akým spôsobom vás bude o nich informovať: pomocou push notifikácií, SMS správ alebo telefónnych hovorov.

Ak je systém pripojený k poplachovému prijímaciemu centru, správy o poplachu a ďalších udalostiach sú prenášané tam — priamo alebo prostredníctvom cloudu Ajax.

Popis zariadenia

ajax hub plus
 1. Logo s LED indikátorom prevádzky
 2. Držiak SmartBracket. Zložte ho vysunutím smerom nadol

  Perforovaná časť je nevyhnutná pre aktiváciu sabotážneho kontaktu v prípade neoprávnenej manipulácie s Hubom. Neodlamujte ju.

 3. Konektor pre pripojenie napájacieho kábla
 4. Konektor pre pripojenie kábla Ethernet
 5. Slot pre micro SIM 2
 6. Slot pre micro SIM 1
 7. QR kód
 8. Sabotážny kontakt (Tamper)
 9. Tlačidlo napájania

Princíp fungovania

Hub monitoruje činnosť zabezpečovacieho systému prostredníctvom obojsmernej komunikácie s pripojenými zariadeniami prostredníctvom šifrovaného protokolu Jeweller. Dosah komunikácie je až 2 000 m bez prekážok (napr. steny, dvere, stropy atď.). Ak je detektor aktivovaný, systém vyhlási poplach počas 0.15 sekundy, aktivuje sirény a upovedomí používateľa a poplachové prijímacie centrum bezpečnostnej agentúry.

Pokiaľ dôjde k náhodnému alebo úmyselnému rušeniu prevádzkových komunikačných frekvencií, Ajax sa automaticky preladí na nerušené pásmo a upovedomí používateľa a poplachové prijímacie centrum.

Hub 2 Plus podporuje pripojenie až 200 zariadení Ajax ktoré chránia pred neoprávneným vniknutím, požiarom a zaplavením, rovnako tak ako môžu ovládať elektrické zariadenia manuálne v rámci aplikácií Ajax alebo prostredníctvom naprogramovaných automatizačných scenárov.

Pre odosielanie snímok z detektorov MotionCam / MotionCam Outdoor je využívaný samostatný komunikačný protokol Wings a vyhradená anténa. Tým je zaručené doručenie snímok pre vizuálnu verifikáciu poplachu aj pri nestabilnej úrovni kvality signálu a výpadkoch komunikácie.

Hub 2 Plus beží pod operačným systémom reálneho času OS Malevich. Podobné operačné systémy riadia napr. balistické strely alebo brzdy v automobiloch. OS Malevich pravidelne rozširuje možnosti zabezpečovacieho systému Ajax a automaticky sa aktualizuje bez nutnosti zásahu používateľa.

Použite Scenáre pre automatizáciu zabezpečovacieho systému, a znížte tak počet rutinných operácií. Naprogramujte reakcie automatizačných zariadení (Relay, WallSwitch alebo Socket) na poplach, stlačenie tlačidla Button alebo v nastavenom čase. Scenáre je možné vytvárať a editovať vzdialene prostredníctvom aplikácií Ajax.

LED indikácia

ajax hub plus

Logo Ajax na prednej strane Hubu svieti na červeno, zeleno alebo bielo v závislosti na stave externého napájania a internetového pripojenia.

Udalosť LED indikátor
Dostupné aspoň 2 komunikačné kanály — pripojenie cez Wi-Fi, Ethernet alebo SIM kartu Svieti bielo
Dostupný jeden komunikačný kanál Svieti zeleno
Hub nie je pripojený k internetu alebo ku cloudovému serveru Ajax Svieti červeno
Externé napájanie nedostupné Svieti po dobu 3 minút, potom blikne každých 10 sekúnd. Farba LED indikátora závisí od počtu dostupných komunikačných kanálov

Účet Ajax

Zabezpečovací systém je konfigurovaný a ovládaný prostredníctvom aplikácií Ajax. Aplikácie sú dostupné pre profesionálov a koncových používateľov pre operačné systémy iOS, Android, macOS a Windows.

Nastavenie používateľov zabezpečovacieho systému Ajax a parametre pripojených zariadení sú uložené lokálne v pamäti Hubu a sú s ním neoddeliteľne späté. Zmena administrátora systému nespôsobí stratu uložených nastavení pripojených zariadení.

Pre konfiguráciu systému si nainštalujte aplikáciu Ajax a vytvorte účet. Telefónne číslo a e-mailová adresa môžu byť zaregistrované iba pod jediným používateľským účtom. Nie je nutné vytvárať pre každý Hub nový používateľský účet — z jedného účtu je možné spravovať viac Hubov.

Váš účet môže kombinovať 2 role súčasne: administrátor jedného Hubu a používateľ druhého Hubu.

Bezpečnostné požiadavky

Pri inštalácii a používaní Hub 2 Plus prísne dodržiavajte všeobecné predpisy o elektrickej bezpečnosti pre používanie elektrických spotrebičov, ako aj požiadavky zákonných predpisov o elektrickej bezpečnosti.

Je prísne zakázané rozoberať zariadenie pod napätím. Nepoužívajte zariadenie s poškodeným napájacím káblom.

Pripojenie k sieti

 1. Zložte držiak SmartBracket zatlačením smerom nadol. Vyhnite sa poškodeniu perforovanej časti — je nevyhnutná pre aktiváciu sabotážneho kontaktu Tamper v prípade neoprávnenej manipulácie s Hubom.
  ajax hub plus
 2. Pripojte napájací a Ethernet kábel do príslušných konektorov, nainštalujte SIM karty.
  ajax hub

  1 — Konektor napájania
  2 — Ethernet konektor
  3, 4 — Sloty pre vloženie micro SIM kariet

 3. Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 3 sekúnd, kým sa logo Ajax nerozsvieti. Hubu môže trvať až 2 minúty, počas ktorých aktualizuje firmvér a pripojí sa k internetu. Zeleno nebielo svietiace logo signalizuje, že je Hub v prevádzke a pripojený ku cloudovým serverom Ajax.

  Ak pripojenie k sieti Ethernet nie je nadviazané automaticky, vypnite filtrovanie proxy a MAC adries a aktivujte DHCP v nastavení routera. Hub automaticky dostane IP adresu. Potom budete môcť v aplikácii Ajax nastaviť statickú IP adresu rozbočovača.

 4. Ak sa chcete pripojiť k mobilnej sieti, budete potrebovať micro SIM karty so zakázanou ochranou PIN kódom (môžete ju deaktivovať pomocou mobilného telefónu) a dostatočné množstvo prostriedkov pre úhradu za služby vášho mobilného operátora. Ak sa Hub nepripojí k mobilnej sieti, použite ku konfigurácii sieťových parametrov Ethernet rozhranie: Nastavte roaming, prístupový bod APN, používateľské meno a heslo. Ak chcete zistiť tieto údaje, kontaktujte svojho mobilného operátora.

Pridanie Hubu do aplikácie Ajax

 1. Zapnite Hub a počkajte, než bude logo Ajax svietiť zeleno alebo bielo.
 2. Otvorte aplikáciu Ajax. Umožnite aplikácii prístup k požadovaným systémovým funkciám, aby ste plne využili možnosti aplikácie Ajax a nezmeškali upozornenie na poplachy a iné udalosti.
 3. V menu vyberte možnosť Pridať Hub a zvoľte spôsob pridania: manuálne alebo pomocou sprievodcu. Pokiaľ nastavujete systém prvýkrát, odporúčame zvoliť sprievodcu.
 4. Pomenujte Hub a načítajte QR kód umiestnený pod držiakom SmartBracket alebo ho zadajte manuálne.
 5. Počkajte, než dôjde k pridaniu Hubu. Úspešne pridaný Hub sa objaví v aplikácii na záložke Zariadenie .

Po pridaní Hubu k vášmu účtu sa stanete administrátorom systému. Administrátori môžu pridávať ďalších používateľov a nastavovať ich práva. Centrálny ovládací panel Hub 2 Plus môže mať až 200 používateľov.

Zmena alebo odstránenie administrátora neresetuje nastavenie Hubu alebo pripojených zariadení.

Stavy Hubu

Ikony

Ikony zobrazujú niektoré stavy Hubu 2 Plus. Môžete ich vidieť v aplikácii Ajax v ponuke Zariadenie .

Ikona Význam
2G pripojenie
3G pripojenie
LTE pripojenie
SIM karta nie je nainštalovaná
SIM karta je chybná alebo chránená PIN kódom
Stav nabitia batérie Hubu 2 Plus. Zobrazené v 5% krokoch
Je detegovaná porucha Hubu 2 Plus. Zoznam porúch je k dispozícii v aplikácii Ajax
Hub je priamo pripojený k poplachovému prijímaciemu centru
Hub stratil priame spojenie s poplachovým prijímacím centrom

Stavy

Stavy nájdete v aplikácii Ajax:

 1. Otvorte záložku Zariadenie .
 2. Vyberte Hub 2 Plus zo zoznamu.
Parameter Význam
Porucha

Stlačte pre otvorenie zoznamu porúch Hubu 2 Plus.

Pole sa zobrazí len v prípade, ak sú detegované poruchy

Sila GSM signálu Signalizácia sily signálu pripojenia k mobilnej sieti GSM u aktívnej SIM karty. Odporúčame Hub nainštalovať v mieste, kde sila signálu GSM dosahuje 2-3 pruhov na indikátore. Ak je signál príliš slabý, Hub nebude schopný odoslať SMS správy alebo realizovať telefónny hovor v prípade poplachu alebo inej udalosti
Stav batérie Úroveň nabitia batérie. Zobrazená v 5% krokoch
Kryt Stav sabotážneho kontaktu v reakcii na manipuláciu s Hubom:

 • Zatvorené — kryt je zatvorený
 • Otvorené — Hub je zložený z držiaka SmartBracket

Čo je to Tamper?

Externé napájanie Stav externého zdroja napájania:

 • Pripojené — Hub je pripojený k externému zdroju napájania
 • Odpojené — žiadny externý zdroj napájania
Pripojenie Stav pripojenia medzi Hubom a cloudovým serverom Ajax:

 • Online — Hub je pripojený ku cloudovému serveru Ajax
 • Offline — Hub nie je pripojený ku cloudovému serveru Ajax
Mobilné dáta Stav internetového pripojenia Hubu pomocou mobilných dát:

 • Pripojené — Hub je pripojený ku cloudovému serveru Ajax pomocou mobilných dát
 • Odpojené — Hub nie je pripojený ku cloudovému serveru Ajax pomocou mobilných dát

Ak je na SIM karte dostatok prostriedkov, bude schopný odoslať správy alebo realizovať hovor aj v prípade, ak je zobrazený stav Odpojené v tomto poli

Aktívna SIM karta Zobrazenie aktívnej SIM karty: SIM karta 1 alebo SIM karta 2
SIM karta 1 Číslo SIM karty nainštalovanej v prvom slote. Kliknutím na číslo ho skopírujete
SIM karta 2 Číslo SIM karty nainštalovanej v druhom slote. Kliknutím na číslo ho skopírujete
Wi-Fi

Stav pripojenia Hubu pomocou Wi-Fi.

Pre vyššiu spoľahlivosť odporúčame Hub nainštalovať v mieste so silou signálu 2-3 pruhov indikátora

Ethernet Stav internetového pripojenia Hubu pomocou Ethernet pripojenia:

 • Pripojené — Hub je pripojený ku cloudovému serveru Ajax pomocou Ethernet pripojenia
 • Odpojené — Hub nie je pripojený ku cloudovému serveru Ajax pomocou Ethernet pripojenia
Priemerný šum (dBm)

Úroveň rádiového šumu v mieste inštalácie Hubu. Prvé dve hodnoty ukazujú úroveň na frekvenciách protokolu Jeweller a tretia na frekvenciách protokolu Wings.

Prijateľná úroveň je -80 dBm a nižšia

Poplachové prijímacie centrum Stav priameho pripojenia k poplachovému prijímaciemu centru:

 • Pripojené — Hub je priamo pripojený k poplachovému prijímaciemu centru
 • Nepripojené — Hub nie je priamo pripojený k poplachovému prijímaciemu centru

Ak je toto pole zobrazené, poplachové udalosti budú priamo odosielané do poplachového prijímacieho centra.

Čo je to priame pripojenie?

Model Hubu Názov modelu Hubu
Verzia hardware Verzia hardware. Nie je možný upgrade
Firmware Verzia firmware. Je možné vzdialene aktualizovať
ID ID / sériové číslo. Tiež sa nachádza na krabici zariadenia, na doske plošného spoja zariadenia a na QR kóde pod držiakom SmartBracket

Miestnosti

Pred pripojením detektora alebo zariadenia k Hubu vytvorte aspoň jednu miestnosť. Miestnosti sa používajú na zoskupenie detektorov a zariadení, ako aj na zvýšenie informačného obsahu oznámenia. Názov zariadenia a miestnosti sa zobrazí v texte udalosti alebo poplachu zabezpečovacieho systému.

ajax hub

Pre vytvorenie miestnosti v aplikácii Ajax:

 1. Otvorte záložku Miestnosti .
 2. Stlačte tlačidlo Pridať miestnosť.
 3. Miestnosť pomenujte a voliteľne k nej priraďte alebo vytvorte snímku: uľahčuje vyhľadávanie danej miestnosti v zozname.
 4. Stlačte tlačidlo Uložiť.

Pre odstránenie miestnosti alebo zmeny jej mena či fotografie prejdite do Nastavenia miestnosti stlačením tlačidla .

Pripojenie detektorov a zariadení

Pri pridaní Hubu k používateľskému účtu pomocou sprievodcu budete vyzvaní na pripojenie zariadení či detektorov k Hubu. Tento krok je však možné odmietnuť a vrátiť sa k nemu neskôr.

Pre pridanie zariadenia k Hubu v aplikácii Ajax:

 1. Otvorte požadovanú miestnosť a stlačte tlačidlo Pridať zariadenie.
 2. Pomenujte zariadenie, načítajte jeho QR kód (alebo ho zadajte ručne) a vyberte skupinu (ak je skupinový režim aktívny).
 3. Stlačte tlačidlo Pridať — dôjde k spusteniu odpočtu pre pridanie zariadenia.
 4. Pre pridanie zariadenia ďalej postupujte podľa inštrukcií v aplikácii.

Majte prosím na vedomí, že pre pripojenie zariadenia k Hubu musí byť zariadenie umiestnené v dosahu rádiového signálu (napr. v rámci rovnakého objektu).

Nastavenia Hubu

Nastavenia môžu byť zmenené v aplikácii Ajax:

 1. Otvorte záložku Zariadenie .
 2. Vyberte Hub 2 Plus zo zoznamu.
 3. Prejdite do Nastavení stlačením tlačidla .

Po zmene nastavení je nutné stlačiť tlačidlo Späť, aby došlo k ich uloženiu.

Používatelia — nastavenie používateľov zabezpečovacieho systému: aké práva sú im udelené a o akých systémových udalostiach a akým spôsobom sú vyrozumení.

Pre zmenu nastavenia stlačte tlačidlo v blízkosti mena používateľa.

Ethernet — nastavenie pevného pripojenia k internetu.

 • Ethernet — umožňuje povoliť alebo zakázať Ethernet pripojenie Hubu
 • DHCP / Static — voľba typu IP adresy Hubu: dynamická nebo statická
 • IP adresa — IP adresa Hubu
 • Maska podsiete — Maska podsiete, v ktorej Hub pracuje
 • Brána — Predvolená brána
 • DNS — DNS Hubu

Wi-Fi — nastavenie Wi-Fi pripojenia k internetu. V hlavnom zozname sú zobrazené všetky dostupné Wi-Fi siete.

 • Wi-Fi — umožňuje povoliť alebo zakázať Wi-Fi pripojenie Hubu. Po stlačení tlačidla [i] dôjde k otvoreniu nastavenia siete:
  • DHCP / Static — voľba typu IP adresy Hubu: dynamická nebo statická
  • IP Adresa — IP adresa Hubu
  • Maska podsiete — Maska podsiete, v ktorej Hub pracuje
  • Brána — Predvolená brána
  • DNS — DNS Hubu
  • Zabudnúť túto sieť — po stlačení Hub vymaže nastavenie danej siete a nebude sa k nej už naďalej pripájať

GSM — nastavenie GSM komunikácie, mobilného pripojenia k internetu a kontrola účtu.

 • Mobilná sieť — umožňuje povoliť alebo zakázať SIM karty v Hube
 • Roaming — ak je povolené, SIM karty nainštalované v Hube môžu využívať roaming
 • Ignorovať chybu registrácie siete — ak je povolené, Hub ignoruje chyby pri pripojení cez SIM kartu. Povoľte túto voľbu, ak sa SIM karta nemôže pripojiť k sieti
 • Zakázať ping pred pripojením — ak je povolené, Hub ignoruje chyby komunikácie operátora. Povoľte túto voľbu, ak sa SIM karta nemôže pripojiť k sieti
 • SIM karta 1 — zobrazenie čísla nainštalovanej SIM karty 1. Pre vstup do nastavenia SIM karty kliknite na pole
 • SIM karta 2 — zobrazenie čísla nainštalovanej SIM karty 2 Pre vstup do nastavenia SIM karty kliknite na pole

Nastavenie SIM karty

Nastavenie pripojenia

 • APN, Používateľské meno a Heslo — nastavenia pre pripojenie k internetu pomocou SIM karty a mobilného dátového pripojenia. Pre zistenie uvedených údajov kontaktujte svojho mobilného operátora.

Využitie mobilných dát

 • Prichádzajúce — objem dát prijatých Hubom. Zobrazené v KB nebo MB.
 • Odchádzajúce — objem dát odoslaných Hubom. Zobrazené v KB alebo MB.

Berte na vedomie, že uvedené štatistiky sa môžu líšiť od štatistík mobilného operátora.

Resetovať štatistiky — resetovanie štatistík prichádzajúcich a odchádzajúcich dát.

Skontrolovať zostatok

 • USSD kód — zadajte kód, ktorý je určený pre zistenie zostatku prostriedkov na SIM karte. Napríklad *111#. Potom pre odoslanie žiadosti stlačte tlačidlo Skontrolovať zostatok. Výsledok sa následne zobrazí pod tlačidlom.

Geofence — nastavenie pripomienok pre aktiváciu / deaktiváciu systému pri priblížení alebo vzdialení sa od vytýčeného priestoru. Poloha používateľa je určovaná pomocou GPS modulu smartphonu.

Skupiny — nastavenie skupinového režimu. Ponuka umožňuje:

 • Správa zabezpečenia samostatných priestorov alebo skupín detektorov.
  Napr. kancelárie sú zabezpečené, zatiaľ čo upratovačka pracuje na WC.
 • Obmedzenie prístupu k ovládaniu zabezpečenia vybraných priestorov alebo skupín detektorov.
  Napr. zamestnanci obchodného oddelenia nemajú prístup k zabezpečeniu právneho oddelenia.

Časový plán — Aktivácia / deaktivácia zabezpečovacieho systému podľa časového plánu.

 

Test zóny detekcie — spustenie testu detekčnej zóny pripojených detektorov. Podľa testu je možné stanoviť vzdialenosti pre detekciu pohybu, otvorenie apod.

Jeweller — konfigurácia časového intervalu dopytovania pripojených detektorov a zariadení Hubom. Nastavenie určuje, ako často Hub komunikuje so zariadeniami a ako rýchlo je detegovaná strata spojenia.

 • Ping interval detektoru — frekvencia dopytovania pripojených zariadení pomocou Hubu je nastavená v rozsahu od 12 do 300 s (36 s predvolené nastavenie).
 • Počet nedoručených paketov na stanovenie zlyhania pripojenia — počet nedoručených paketov, než dôjde k oznámeniu o strate detektora či zariadenia (8 paketov predvolené nastavenie).

Čas pred vyhlásením poplachu o strate komunikácie medzi Hubom a detektorom sa vypočíta podľa tohto vzorca:

Ping interval * (počet nedoručených paketov + 1 opravný paket).

Kratší ping interval (v sekundách) znamená rýchlejšie doručenie udalostí medzi Hubom a pripojenými zariadeniami; krátky interval ping však znižuje výdrž batérie. Poplachové správy sú prenášané okamžite bez ohľadu na nastavený ping interval.

Neodporúčame znižovať predvolené nastavenia ping intervalu a počtu nedoručených paketov.

Berte na vedomie, že nastavený interval obmedzuje maximálny počet pripojených zariadení k Hubu:

Interval Maximálny počet zariadení
12 s 39 zariadení
24 s 79 zariadení
36 s 119 zariadení
48 s 159 zariadení
72 s 200 zariadení

Bez ohľadu na vyššie uvedené nastavenie Hub podporuje pripojenie max. 10 sirén.

Nastavenie systému — skupina servisných nastavení Hubu.

 • Časové pásmo — vyberte časové pásmo, v ktorom Hub pracuje. Používa sa pre scenáre, ktoré bežia podľa harmonogramu. Preto pred vytvorením scenárov nastavte správne časové pásmo.

Nastavenie pripojenia Hubu ku cloudovým serverom Ajax:

 • Ping interval serveru — Frekvencia dopytovania cloudového servera Ajax Hubom. Nastavuje sa v rozmedzí 10 až 300 s. Odporúčaná predvolená hodnota je 60 s.
 • Oneskorenie poplachu zlyhania pripojenia — Časové oneskorenie znižujúce riziko falošného poplachu spôsobeného stratou spojenia s cloudovým serverom Ajax. Aktivuje sa po 3 neúspešných pokusoch o kontaktovanie servera. Oneskorenie je nastaviteľné v rozmedzí od 30 do 600 s. Odporúčaná predvolená hodnota je 300 s.

Čas pre vygenerovanie správy o strate spojenia medzi cloudovým serverom Ajax a Hubom sa vypočíta nasledovne:

(Ping interval * 3) + časový filter

Pri predvolenom nastavení ohlási cloudový server Ajax stratu spojenia s Hubom za 8 minút

(60 s * 3) + 300 s = 8 min

 • Strata spojenia považovaná za poruchu — Aplikácie Ajax môžu informovať o strate komunikácie medzi Hubom a serverom dvoma spôsobmi: štandardné push notifikáciou alebo zvukom sirény (v predvolenom nastavení povolené). Keď je voľba aktívna, oznámenie o strate prichádza formou push notifikácie.
 • Jas LED indikátora — Nastavenie jasu LED indikátora Hubu v rozmedzí od 1 do 10. Predvolená hodnota je 10.
 • Kontrola integrity systému — Ak je povolené, Hub pred aktiváciou systému alebo skupiny skontroluje stav všetkých pripojených zariadení: stav detektora, batérie, sabotážnych kontaktov, spojenia apod. Pokiaľ je detegovaná akákoľvek porucha, systém sa neaktivuje a upozorní na problém používateľa.
 • Povolenie aktivovania — (voľba sa sprístupní až po povolení funkcie Kontrola integrity systému). Ak je povolené, systém je možné aktivovať aj s poruchou.

Pre aktivovanie zabezpečovacieho systému s poruchami prostredníctvom aplikácie Ajax:

 1. Aktivujte systém — následne obdržíte notifikáciu so zoznamom porúch.
 2. Potvrďte aktivovanie stlačením tlačidla Aktivovať.

Pre aktivovanie zabezpečovacieho systému s poruchami prostredníctvom klávesnice KeyPad alebo kľúčenky SpaceControl:

 1. Aktivujte systém — aktivácia bude odmietnutá.
 2. Potvrďte aktiváciu systému opätovným stlačením tlačidla počas 30 sekúnd.
 • Automatické aktualizácie firmwaru — Konfigurácia automatických aktualizácii OS Malevich.
  • Ak je povolené, firmvér sa aktualizuje automaticky, ak je k dispozícii nová verzia.
  • Ak je zakázané, systém sa automaticky neaktualizuje. Ak je dostupná nová verzia, aplikácia Ajax ponúkne aktualizáciu na stiahnutie.

Konfigurácia detektoru požiaru FireProtect a FireProtect Plus

 • Vzájomne prepojené detektory FireProtect — Táto funkcia aktivuje vstavané sirény všetkých detektorov požiaru, pokiaľ je aktivovaná signalizácia aspoň pri jednom z nich. Sirény sú aktivované počas ping intervalu detektora v závislosti od nastavenia protokolu Jeweller.

Vzájomné prepojenie je podporované detektory FireProtect a FireProtect Plus s verziou firmware 3.42 a vyššie. Berte prosím na vedomie, že ak funkciu vzájomného prepojenia povolíte, nie je možné nastaviť ping interval detektora (sekcia Jewellery) na viac ako 48 sekúnd.

 • Ignorovať prvý poplach — Funkcia pre odloženie vyhlásenia poplachu pri detekcii dymu detektormi požiaru.

Funkcia pracuje nasledovne:

 1. Detegovaný dym detektorom požiaru.
 2. Spustenie 30 sekundového odpočtu od detekcie.
 3. Ak počas odpočtu detektor naďalej deteguje hrozbu, odošle do Hubu poplachový signál.

Toto nastavenie sa odporúča pre priestory s možnými zdrojmi falošných poplachov, napríklad ak je zariadenie inštalované v mieste, kde sa môže do detektora dostať prach alebo para.

Nastavenie pre zhromažďovanie a ukladanie protokolov zabezpečovacieho systému Ajax

 • Protokolovanie systému Hubu — Protokolovania môžete zakázať alebo si zvoliť komunikačný kanál pre ich odoslanie.
  • Ethernet
  • Wi-Fi
  • Zakázať — protokolovanie je zakázané

Neodporúčame protokolovanie zakázať, pretože tieto informácie môžu pomôcť v prípade riešenia chýb pri prevádzke systému.

Signalizácia sirénou

 • Ak je zadný kryt otvorený (Hub alebo detektor) — Ak je povolené, Hub aktivuje pripojené sirény, ak je otvorený kryt Hubu, detektoru alebo akéhokoľvek zariadenia Ajax.
 • Ak je stlačené tiesňové tlačidlo (v aplikácii) — Ak je povolené, Hub aktivuje pripojené sirény, ak je stlačené tiesňové tlačidlo v aplikácii Ajax.

  Pri každej kľúčenke je možné deaktivovať reakciu sirény na stlačenie tiesňového tlačidla SpaceControl. Prejdite do nastavenia danej kľúčenky (Zariadenie SpaceControl Nastavenie )

Poplachové prijímacie centrum — nastavenie pre priame pripojenie k poplachovému prijímaciemu centru (PPC) napr. bezpečnostné agentúry. Parametre sa nastavujú podľa požiadaviek konkrétneho PPC. Majte na pamäti, že udalosti a poplachové správy môžu byť odosielané do PPC dokonca aj bez uvedených nastavení.

 • Protokol — voľba protokolu použitého pre odosielanie poplachových správ Hubom do PPC v rámci priameho spojenia. Dostupné protokoly: Ajax Translator (Contact ID) a SIA (DC-09).
 • Pripojenie na vyžiadanie — Túto možnosť povoľte, ak sa potrebujete pripojiť k PPC iba pri prenose udalosti. Ak je táto voľba zakázaná, bude pripojenie k PPC udržiavané nepretržite. Voľba je dostupná iba pre SIA protokol.
 • Číslo objektu — číslo objektu (Hubu) pre identifikáciu v PPC.

Hlavná IP adresa

 • IP adresa a port sú nastavené ako primárne pre komunikáciu s PPC pre odosielanie udalostí a poplachových správ.

Vedľajšia IP adresa

 • IP adresa a port sú nastavené ako sekundárne pre komunikáciu s PPC pre odosielanie udalostí a poplachových správ.

Komunikačné kanály

V tomto menu je možné vybrať kanály pre odosielanie udalostí a poplachových správ do PPC. Hub 2 Plus môže odosielať udalosti a poplachové správy do PPC cez Ethernet, UMTS / LTE a Wi-Fi. Odporúčame používať všetky komunikačné kanály naraz – zvýši sa tým spoľahlivosť prenosu a ochrana proti poruchám a výpadkom na strane mobilných operátorov.

 • Ethernet — povolenie prenosu poplachových správ a udalostí cez Ethernet.
 • Mobilné pripojenie — povolenie prenosu poplachových správ a udalostí cez mobilný internet.
 • Wi-Fi — povolenie prenosu poplachových správ a udalostí cez Wi-Fi.
 • Pravidelný test — Ak je povolené Hub odosiela testovacie správy do PPC pre overenie dostupnosti spojenia.
 • Ping interval poplachového prijímacieho centra — časový interval pre odosielanie testovacích správ do PPC: nastaviteľný od 1 minúty do 24 hodín.

Šifrovanie

Nastavenie šifrovania prenosu udalostí v protokole SIA. Používa sa 128-bitové šifrovanie AES.

 • Šifrovanie — Ak je povolené, udalosti a poplachové správy sú odosielané do PPC v šifrovanej forme.
 • Šifrovací kľúč — šifrovací kľúč prenášaných udalostí a poplachových správ. Musí zodpovedať kľúču nastavenom na PPC.

Overenie poplachu

Nastavenie samostatnej udalosti, pri ktorej Hub odošle poplachový signál do PPC v prípade, že došlo k aktivácii vybraných detektorov počas nastaveného časového intervalu. Reakcia iba na overené poplachy výrazne znižuje riziko falošných poplachov a následných zásahov bezpečnostnej agentúry alebo polície.

 • Overenie poplachu — menu pre nastavenie overených poplachov.

Poloha tiesňového tlačidla

 • Odoslať súradnice — Ak je povolené, stlačením tiesňového tlačidla v aplikácii Ajax dôjde k odoslaniu GPS súradníc do PPC zariadenia, na ktorom je aplikácia Ajax nainštalovaná.

PRO — nastavenie používateľov PRO (technici a správcovia) zabezpečovacieho systému. Tu môžete zistiť, kto z používateľov PRO má prístup k vášmu zabezpečovaciemu systému Ajax, nastaviť mu požadované práva a spôsob vyrozumenia o systémových udalostiach.

Bezpečnostné spoločnosti — zoznam bezpečnostných spoločností (PPC) pôsobiacich v danom regióne, podporujúcich pripojenie zabezpečovacieho systému Ajax. Región je určený GPS polohou zariadenia alebo regionálnym nastavením smartphonu.

Používateľská príručka — otvorenie používateľskej príručky Hubu 2 Plus.

Zrušiť spárovanie Hubu — odobratie Hubu z vášho používateľského účtu. Nezávisle na tom zostanú uložené všetky nastavenia aj pripojené detektory a zariadenia.

Import dát — ponuka pre automatický prenos zariadení a nastavení z iného Hubu. Majte na pamäti, že ste v nastavení Hubu do ktorého chcete importovať dáta.

Ďalšie informácie o importe dát

Reset nastavenia

Obnovenie továrenského nastavenia Hubu:

 1. Ak je Hub vypnutý, zapnite ho.
 2. Odstráňte z Hubu všetky ostatné používateľské účty (vrátane používateľov PRO).
 3. Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 30 sekúnd — logo Ajax Hubu začne blikať.
 4. Zrušte spárovanie Hubu s vašim používateľským účtom.

Samotný reset Hubu do továrenského nastavenia neodstráni ostatné používateľské kontá (pozri časť 2. vyššie).

Vyrozumenie o poplachu a systémových udalostiach

Zabezpečovací systém Ajax informuje používateľov o poplachu a ďalších udalostiach 3 spôsobmi: push notifikáciami SMS správami alebo telefónnym hovorom. Nastavenie vyrozumenia možno meniť len pri registrovaných používateľoch.

Hub 2 Plus nepodporuje hovory a prenos SMS pomocou technológie VoLTE (Voice over LTE). Pred kúpou SIM karty sa prosím uistite, že podporuje iba GSM štandard.

Typ udalosti Príčina Typ vyrozumenia
Porucha
 • Strata komunikácie medzi Hubom a zariadením
 • Rušenie (Jamming)
 • Slabá batéria v zariadení alebo Hube
 • Maskovanie detektora
 • Neoprávnená manipulácia (Tamper)

Push notifikácia

SMS

Poplach
 • Vniknutie
 • Požiar
 • Zaplavenie
 • Strata komunikácie medzi Hubom a cloudovým serverom Ajax

Telefónny hovor

Push notifikácia

SMS

Udalosť

Push notifikácia

SMS

Aktivácia / deaktivácia systému
 • Aktivácia / deaktivácia systému alebo vybranej skupiny
 • Aktivácia nočného režimu

Push notifikácia

SMS

Video dohlaď

K zabezpečovaciemu systému Ajax je možné pripojiť IP kamery a záznamové zariadenia výrobcov tretích strán: v rámci spolupráce bola implementovaná bezproblémová integrácia popredných výrobcov Hikvision, Dahua, Safire a ďalších. Je možné tiež pripojiť ďalšie IP kamery ostatných výrobcov podporujúcich protokol RTSP. K Hubu 2 Plus je možné pripojiť až 100 kamier alebo záznamových zariadení.

Pripojenie k poplachovému prijímaciemu centru

Zoznam bezpečnostných spoločností, ktorých PPC podporu pripojenia zabezpečovacieho systému Ajax nájdete v menu Bezpečnostné spoločnosti (Zariadenie Hub Nastavenie Bezpečnostné spoločnosti):

ajax security system application

Vyberte požadovanú bezpečnostnú spoločnosť a stlačte tlačidlo Odoslať žiadosť o monitorovanie. Zástupca danej spoločnosti vás bude následne kontaktovať a preberie s vami podmienky pripojenia zabezpečovacieho systému Ajax k PPC. Ďalšou možnosťou je kontaktovanie spoločnosti priamou cestou – kontaktné údaje sú uvedené v aplikácii Ajax pri každej bezpečnostnej spoločnosti.

Pripojenie k PPC je realizované pomocou protokolov Contact ID alebo SIA.

Inštalácia

Pred inštaláciou Hubu sa uistite, že ste vybrali jeho optimálne umiestnenie a či spĺňa požiadavky vyplývajúce z tejto príručky. Je odporúčané, aby bol nainštalovaný skryto.

Uistite sa, že je komunikácia medzi Hubom a všetkými pripojenými zariadeniami stabilná. Ak je kvalita signálu nízka (jeden pruh na indikátore), nie je zaručená stabilná prevádzka zabezpečovacieho systému. Preveďte všetky potenciálne opatrenia na zlepšenie kvality signálu. Prinajmenšom sa pokúste premiestniť Hub, pretože aj premiestnenie o 20 cm môže výrazne zlepšiť príjem signálu.

Ak je aj po premiestnení naďalej signalizovaná nízka alebo nestabilná kvalita signálu, použite rozširovač signálu ReX.

Pri inštalácii a používaní Hub 2 Plus prísne dodržiavajte všeobecné predpisy o elektrickej bezpečnosti pre používanie elektrických spotrebičov, ako aj požiadavky zákonných predpisov o elektrickej bezpečnosti. Je prísne zakázané rozoberať zariadenie pod napätím. Nepoužívajte zariadenie s poškodeným napájacím káblom.

Inštalácia Hubu:

 1. Upevnite držiak SmartBracket pomocou priloženého spojovacieho materiálu. Pri použití iných upevňovacích prvkov sa presvedčte, že držiak nepoškodzujú alebo nedeformujú.

  Neodporúčame pre upevnenie použitie obojstrannej lepiacej pásky: môže dôjsť k poškodeniu Hubu v dôsledku pádu.

 2. Nasaďte Hub na držiak SmartBracket. Po inštalácii skontrolujte v aplikácii Ajax stav sabotážneho kontaktu (Tamper) a kvalitu upevnenia držiaku s Hubom. Pri pokuse o násilné odtrhnutie Hubu z držiaka alebo otvorenie krytu obdrží používateľ upozornenie.
 3. Upevnite Hub v držiaku SmartBracket pomocou dodávaných skrutiek.
  ajax hub

Pri zvislom upevnení (napr. na stenu) dodržte odporúčanú orientáciu Hubu – pri správnej orientácii je logo Ajax horizontálne čitateľné.

ajax hub

Hub neumiestňujte:

 • Vo vonkajšom prostredí (mimo objektu).
 • V blízkosti alebo vo vnútri akýchkoľvek kovových predmetov alebo zrkadiel spôsobujúcim útlm a tienenie rádiového signálu.
 • V miestach s vysokou úrovňou rádiového rušenia.
 • V blízkosti zdrojov rádiového rušenia: vo vzdialenosti menej ako 1 m od routera a napájacích káblov.
 • Vo vnútri akéhokoľvek priestoru s teplotou a vlhkosťou mimo limity uvedené v technickej špecifikácii.

Údržba

Pravidelne kontrolujte prevádzkové schopnosti zabezpečovacieho systému Ajax. Kryt Hubu zbavujte pavučín, prachu a ďalších nečistôt. Pre údržbu zariadenia používajte mäkkú a suchú tkaninu.

Na čistenie Hubu nepoužívajte žiadne látky obsahujúce alkohol, acetón, benzín a iné aktívne rozpúšťadlá.

Obsah balenia

 1. Hub 2 Plus
 2. Držiak SmartBracket
 3. Napájací kábel
 4. Ethernet kábel
 5. Spojovací materiál
 6. Štartovací balíček — dostupný iba vo vybraných krajinách
 7. Rýchla používateľská príručka

Technická špecifikácia

Klasifikácia Centrálny ovládací panel s podporou Ethernet, Wi-Fi pripojenia a dvojice SIM kariet
Podpora detektorov pohybu s foto verifikáciou poplachu Áno
Počet pripojených zariadení Až 200
Počet pripojených rozširovačov signálu ReX Až 5
Počet pripojených sirén Až 10
Počet skupín Až 25
Počet používateľov Až 200
Video dohlaď Až 100 kamier alebo záznamových zariadení
Počet miestností Až 50
Počet scenárov

Až 64

Ďalšie informácie

Komunikačné protokoly pre pripojenie k PPC Contact ID, SIA (DC-09)
Napájanie 110–240 V AC, 50/60 Hz
Vstavaná záložná batéria Li-Ion 3 A⋅h (až do 15 prevádzok pokiaľ je Ethernet rozhranie deaktivované)
Spotreba elektrickej energie zo siete Až do 10 W
Ochrana proti sabotáži Áno, Tamper
Prevádzkové kmitočtové pásmo 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Závisí od regiónu predaja.
Vysielací rádiový výkon 10.4 mW (max 25 mW)
Dosah rádiového signálu Až do 2000 m
Komunikačné kanály 2 SIM karty

 • 2G (GSM900/DCS1800 (B3/B8))
 • 3G (WCDMA 850/900/2100 (B1/B5/B8))
 • LTE (FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28)

Wi-Fi (802.11 b/g/n)

Ethernet

Rozsah prevádzkovej teploty Od –10°C do +40°C
Prevádzková vlhkosť Až do 75%
Rozmery 163 × 163 × 36 mm
Hmotnosť 367 g

Záruka

Záručná lehota pre zariadenie od Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” trvá 2 roky od zakúpenia produktu a nevzťahuje sa na priloženú batériu.

Ak zariadenie nepracuje správne, odporúčame najprv kontaktovať technickú podporu — v polovici prípadov môžu byť technické problémy vyriešené na diaľku.

Technická podpora: [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: