Instrukcja użytkownika KeyPad TouchScreen

Zaktualizowano

KeyPad TouchScreen to bezprzewodowa klawiatura z ekranem dotykowym przeznaczona do zarządzania systemem alarmowym Ajax. Użytkownicy mogą korzystać z uwierzytelniania za pomocą smartfonów, breloków Tag, kart Pass i kodów. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

KeyPad TouchScreen komunikuje się z hubem za pośrednictwem dwóch bezpiecznych protokołów radiowych. Klawiatura wykorzystuje Jeweller do przesyłania alarmów i zdarzeń oraz Wings do aktualizowania oprogramowania sprzętowego, przekazywania listy grup, pomieszczeń oraz innych dodatkowych informacji. Zasięg komunikacji bez przeszkód wynosi do 1700 metrów.

Elementy funkcjonalne

 1. Sensor światła otoczenia do automatycznej regulacji jasności podświetlenia.
 2. Ekran dotykowy IPS o przekątnej 5 cali.
 3. Logo ze wskaźnikiem LED.
 4. Czytnik kart/breloków/Bluetooth.
 5. Uchwyt montażowy SmartBracket. Aby zdjąć panel, przesuń go w dół.
 6. Perforowana część uchwytu montażowego do wyzwalania sabotażu w przypadku jakiejkolwiek próby odłączenia klawiatury od powierzchni. Nie należy jej odłamywać.
 7. Perforowana część uchwytu montażowego do poprowadzenai przewodów przez ścianę.
 8. Wbudowany sygnalizator alarmowy.
 9. Przycisk styku antysabotażowego.
 10. Kod QR z identyfikatorem urządzenia do dodania klawiatury do systemu Ajax.
 11. Przycisk zasilania.
 12. Zaciski do podłączenia zewnętrznego zasilania (brak w zestawie). W razie potrzeby zaciski można wyjąć z uchwytów.
 13. Kanał na przewody do prowadzenia przewodu z modułu zasilającego innej firmy.
 14. Perforowana część uchwytu montażowego do prowadzenia przewodów od dołu.
 15. Otwór do zamocowania uchwytu montażowego SmartBracket za pomocą wkrętu do mocowania.

Kompatybilne huby i podwajacze zasięgu sygnału

Do działania klawiatury wymagany jest kompatybilny hub Ajax z oprogramowaniem sprzętowym OS Malevich 2.16.1 lub nowszym.

Huby Podwajacze zasięgu sygnału radiowego

Zasada działania

KeyPad TouchScreen posiada wbudowany sygnalizator dźwiękowy, wyświetlacz dotykowy oraz czytnik do uwierzytelniania metodą zbliżeniową. Klawiatura może być wykorzystywana do sterowania trybami bezpieczeństwa i urządzeniami automatyzacji oraz do powiadamiania o alarmach systemu.

Klawiatura może automatycznie dostosować jasność podświetlenia i wybudza się po zbliżeniu. Czułość można regulować w aplikacji. Interfejs KeyPad TouchScreen jest dziedziczony z aplikacji Ajax Security System. Do wyboru są ciemne i jasne wersje interfejsu. Ekran dotykowy z wyświetlaczem o przekątnej 5 cali umożliwia dostęp do trybu bezpieczeństwa obiektu lub dowolnej grupy oraz zapewnia kontrolę nad scenariuszami automatyzacji. Wyświetlacz wskazuje również usterki systemu, jeśli występują (gdy włączona jest funkcja sprawdzania integralności systemu).

W zależności od ustawień wbudowany w KeyPad TouchScreen sygnalizator dźwiękowy informuje o:

 • alarmach;
 • zmianie trybu bezpieczeństwa;
 • opóźnieniach przy wejściu/wyjściu;
 • wyzwoleniu czujników magnetycznych.

Klawiatura działa wykorzystując fabrycznie zainstalowane baterie. Może być również zasilany przez zasilacz innej firmy o zakresie napięcia 10,5-14 V⎓ oraz prądzie roboczym co najmniej 0,5 A. Po podłączeniu zasilania zewnętrznego fabrycznie zainstalowane baterie służą jako zapasowe źródło zasilania.

Kontrola bezpieczeństwa

KeyPad TouchScreen może uzbrajać i rozbrajać cały obiekt lub określone grupy, a także aktywować Tryb nocny. Użyj karty Sterowanie , aby zmienić tryb bezpieczeństwa. Możesz sterować bezpieczeństwem za pomocą KeyPad TouchScreen poprzez:

 1. Smartfony. Z zainstalowaną aplikacją Ajax Security System i obsługą Bluetooth Low Energy (BLE). Smartfony mogą być używane zamiast Tag lub Pass do autoryzacji użytkowników. BLE to protokół radiowy o niskim zużyciu energii. Klawiatura obsługuje smartfony z systemem Android i iOS z BLE 4.2 lub nowszym.
 2. Karty lub breloki. Aby szybko i bezpiecznie identyfikować użytkowników, KeyPad TouchScreen korzysta z technologii DESFire®. DESFire® opiera się na międzynarodowej normie ISO 14443, zapewniającej zarówno szyfrowanie 128-bitowe, jak i ochronę przed kopiowaniem.
 3. Kody. KeyPad TouchScreen obsługuje kody ogólne, osobiste i kody dla niezarejestrowanych użytkowników.

Kody dostępu

 • Kod klawiatury – ogólny kod ustawiony dla klawiatury. Gdy jest używany, wszystkie zdarzenia dostarczane do aplikacji Ajax są skojarzone z tą klawiaturą.
 • Kod użytkownika – osobisty kod ustawiany dla użytkowników podłączonych do huba. Gdy jest używany, wszystkie zdarzenia są dostarczane do aplikacji Ajax w imieniu użytkownika.
 • Kod dostępu do klawiatury – skonfigurowany dla osoby, która nie jest zarejestrowana w systemie. Gdy jest używany, zdarzenia są dostarczane do aplikacji Ajax z nazwą skojarzoną z tym kodem.
 • Kod RRU to kod dostępu dla jednostek odpowiedzi (RRU) aktywowany po alarmie i ważny przez określony czas. Gdy kod jest aktywowany i używany, zdarzenia są dostarczane do aplikacji Ajax z nazwą powiązaną z tym kodem.

Liczba kodów osobistych, dostępui RRU zależy od modelu huba.

Ustawienia dostępu i kody można dostosowywać w aplikacjach Ajax. Jeśli kod zostanie naruszony, można go zmienić zdalnie, więc nie ma potrzeby wzywania instalatora do obiektu. Jeśli użytkownik zgubi Pass, Tag lub smartfon, administrator lub PRO z uprawnieniami do konfiguracji systemu może natychmiast zablokować dane urządzenie w aplikacji. W międzyczasie użytkownik może sterować systemem przy użyciu kodu osobistego.

Kontrola bezpieczeństwa grupy

KeyPad TouchScreen umożliwia kontrolowanie bezpieczeństwa grup (jeśli włączony jest Tryb grupowy). Można również zmienić ustawienia klawiatury, aby określić, które grupy będą współdzielone (grupy klawiatur). Domyślnie wszystkie grupy są widoczne na wyświetlaczu klawiatury na karcie Sterowanie . Więcej informacji na temat zarządzania bezpieczeństwem grup można znaleźć w tej sekcji.

Przyciski awaryjne

W sytuacjach awaryjnych na klawiaturze znajduje się karta Alarm napadowy z trzema przyciskami:

 • Przycisk napadowy;
 • Pożar;
 • Alarm pomocniczy.

W aplikacji Ajax administrator lub PRO z uprawnieniami do konfiguracji systemu może wybrać liczbę przycisków wyświetlanych na karcie Alarm napadowy . W ustawieniach KeyPad TouchScreen dostępne są dwie opcje: tylko Przycisk napadowy (domyślnie) lub wszystkie trzy przyciski. Tekst powiadomień w aplikacjach i kody zdarzeń wysyłanych do stacji monitorowania alarmów (CMS) zależą od wybranego typu przycisku.

Można również włączyć ochronę przed przypadkowym naciśnięciem. W takim przypadku użytkownik potwierdza wysłanie alarmu, naciskając przycisk Wyślij na wyświetlaczu klawiatury. Po naciśnięciu dowolnego przycisku napadowego wyświetlony zostanie ekran potwierdzenia.

Naciśnięcie przycisków awaryjnych może uruchomić Scenariusze alarmowe w systemie Ajax.

Zarządzanie scenariuszami

Oddzielna karta klawiatury zawiera do sześciu przycisków, które sterują jednym urządzeniem automatyzacji lub grupą urządzeń. Scenariusze grupowe zapewniają wygodniejsze sterowanie wieloma przełącznikami, przekaźnikami lub inteligentnymi gniazdkami jednocześnie.

Twórz scenariusze automatyzacji w ustawieniach klawiatury i zarządzaj nimi za pomocą KeyPad TouchScreen.

Sygnalizacja awarii i trybu bezpieczeństwa

KeyPad TouchScreen informuje użytkowników o awariach systemu i trybie bezpieczeństwa poprzez:

 • wyświetlacz;
 • logo;
 • sygnalizację dźwiękową.

W zależności od ustawień logo świeci na czerwono w sposób ciągły lub wtedy gdy system lub grupa są uzbrojone. Wskazanie KeyPad TouchScreen pojawia się na wyświetlaczu tylko wtedy, gdy jest aktywne. Wbudowany sygnalizator powiadamia o alarmach, otwarciu drzwi i opóźnieniach wejścia/wyjścia.

Wyciszanie alarmu pożarowego

W przypadku wystąpienia alarmu pożarowego w systemie możesz go wyciszyć za pomocą KeyPad TouchScreen.

Naciśnięcie przycisku awaryjnego Pożar na karcie Alarm napadowy nie aktywuje Alarmu połączonych czujników pożarowych (jeśli jest włączony). Podczas wysyłania sygnału alarmowego za pośrednictwem klawiatury, odpowiednie powiadomienie zostanie automatycznie przesłane do aplikacji oraz CMS.

Ekran z informacją o alarmie pożarowym i przyciskiem do jego wyciszenia pojawi się na wszystkich urządzeniach KeyPad TouchScreen z włączoną funkcją Wyciszanie alarmu pożarowego. Jeśli przycisk wyciszenia został już naciśnięty na innej klawiaturze, na pozostałych KeyPad TouchScreen pojawi się odpowiednie powiadomienie. Użytkownicy mogą zamknąć ekran wyciszenia alarmu pożarowego i skorzystać z innych funkcji klawiatury. Aby ponownie otworzyć ekran wyciszenia, naciśnij ikonę na ekranie wyświetlacza Keypad TouchScreen.

Aby natychmiast wyświetlić ekran wyciszenia alarmu pożarowego na urządzeniu KeyPad TouchScreen, włącz funkcję Zawsze aktywny wyświetlacz w ustawieniach klawiatury KeyPad. Podłącz również moduł zasilający innej firmy.

W przeciwnym razie ekran wyciszenia będzie wyświetlany tylko po wybudzeniu klawiatury.

Kod pod przymusem

KeyPad TouchScreen obsługuje kod pod przymusem, który pozwala symulować deaktywację alarmu. W takiej sytuacji zarówno aplikacja Ajax, jak i syreny zainstalowane w obiekcie nie ujawnią działań użytkownika. Pomimo to agencja ochrony i inni użytkownicy systemu alarmowego zostaną w dalszym ciągu poinformowani o wydarzeniu.

Wstępna autoryzacja użytkownika

Funkcja wstępnej autoryzacji jest niezbędna, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do panelu sterowania i bieżącego stanu systemu. Funkcję tą można ustawić oddzielnie dla kart Sterowanie i Scenariusze w ustawieniach klawiatury .

Ekran wprowadzania kodu jest wyświetlany na kartach, dla których aktywowano wstępną autoryzację. Użytkownik musi najpierw dokonać uwierzytelnienia poprzez wprowadzenie kodu lub przyłożenie osobistego urządzenia dostępowego do klawiatury. Wyjątek stanowi karta Alarm , która umożliwia nieautoryzowanym użytkownikom wysłanie sygnału alarmowego.

Automatyczna blokada nieupoważnionego dostępu

Jeżeli trzy razy z rzędu zostanie wprowadzony błędny kod lub w ciągu jednej minuty zostanie użyte nieuwierzytelnione urządzenie dostępowe, klawiatura zostanie zablokowana na czas określony w ustawieniach. W tym czasie hub zignoruje wszystkie kody i urządzenia dostępowe, informując jednocześnie użytkowników systemu alarmowego o próbie nieautoryzowanego dostępu. KeyPad TouchScreen wyłączy czytnik i zablokuje dostęp do wszystkich kart. Na wyświetlaczu klawiatury pojawi się odpowiednie powiadomienie.

PRO lub użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami może odblokować klawiaturę poprzez aplikację przed upływem określonego czasu blokady.

Uzbrajanie dwuetapowe

KeyPad TouchScreen może uczestniczyć w uzbrajaniu dwuetapowym, ale nie może być używana jako urządzenie drugiego etapu. Dwuetapowy proces uzbrajania przy użyciu Tag, Pass lub smartfona jest podobny do korzystania z osobistego lub ogólnego hasła klawiatury.

Protokoły przesyłania danych Jeweller i Wings

Jeweller i Wings to dwukierunkowe bezprzewodowe protokoły przesyłania danych umożliwiające szybką i niezawodną komunikację między hubem i urządzeniami. Klawiatura wykorzystuje Jeweller do przesyłania alarmów i zdarzeń oraz Wings do aktualizowania oprogramowania sprzętowego, przekazywania listy grup, pomieszczeń oraz innych dodatkowych informacji.

Wysyłanie zdarzeń do stacji monitorowania

System alarmowy Ajax może przesyłać alarmy zarówno do aplikacji monitorującej PRO Desktop, a także do stacji monitorowania alarmów (CMS) w formatach SurGard (Contact ID), SIA (DC-09), ADEMCO 685 i innych protokołach.

KeyPad TouchScreen może przesyłać następujące zdarzenia:

 1. Wprowadzenie kodu pod przymusem.
 2. Naciśnięcie przycisku napadowego. Każdy przycisk ma swój własny kod zdarzenia.
 3. Blokada klawiatury z powodu próby nieautoryzowanego dostępu.
 4. Alarm/przywrócenie ochrony przed manipulacją.
 5. Utrata/odzyskanie połączenia z hubem (lub podwajaczem zasięgu sygnału radiowego).
 6. Uzbrajanie/rozbrajanie systemu.
 7. Nieudana próba uzbrojenia systemu alarmowego (kiedy włączona jest funkcja sprawdzenia integralności systemu).
 8. Permanentna dezaktywacja/aktywacja klawiatury.
 9. Jednorazowa dezaktywacja/aktywacja klawiatury.

Po odebraniu alarmu operator stacji monitorowania należącej do agencji ochrony wie, co się stało oraz wie dokładnie, gdzie należy wysłać zespół szybkiego reagowania. Adresowalność urządzeń Ajax pozwala na wysyłanie do PRO Desktop lub CMS powidomień zawierających typ urządzenia, jego nazwę, grupę bezpieczeństwa oraz wirtualne pomieszczenie. Należy wziąć pod uwagę, że lista możliwych do przesłania parametrów może się różnić w zależności od typu CMS i wybranego protokołu komunikacyjnego ze stacją monitorowania.

Identyfikator i numer urządzenia można znaleźć w stanach urządzenia w aplikacji Ajax.

Dodawanie do systemu

KeyPad TouchScreen nie jest kompatybilny z Hub Jeweller, Hub Plus Jeweller i panelami sterowania innych firm.

Aby można było podłączyć KeyPad TouchScreen do huba, klawiatura musi znajdować się w tym samym zabezpieczonym budynku co system (w zasięgu sieci radiowej huba). Aby klawiatura działała za pośrednictwem podwajacza zasięgu sygnału radiowego ReX 2, należy najpierw dodać klawiaturę do huba, a następnie podłączyć ją do ReX 2 w ustawieniach podwajacza zasięgu.

Hub i urządzenie muszą pracować na tej samej częstotliwości radiowej; w przeciwnym razie nie będą kompatybilne. Zasięg częstotliwości radiowej urządzenia może się różnić w zależności od regionu. Zalecamy zakup i korzystanie z urządzeń Ajax w tym samym regionie. Zakres roboczych częstotliwości radiowych można sprawdzić, kontaktując się z działem wsparcia technicznego.

Przed dodaniem urządzenia

 1. Zainstaluj aplikację Ajax.
 2. Utwórz konto użytkownika lub PRO, jeśli jeszcze go nie masz. Dodaj do aplikacji kompatybilny hub, skonfiguruj niezbędne ustawienia i utwórz co najmniej jedno wirtualne pomieszczenie.
 3. Upewnij się, że hub jest włączony i ma dostęp do internetu przez sieć ethernet, Wi-Fi i/lub komórkową.
 4. Upewnij się, że hub jest rozbrojony i nie jest aktualizowany, sprawdzając jego status w aplikacji Ajax.

Tylko PRO lub administrator z uprawnieniami do konfiguracji systemu może dodać urządzenie do huba.

Podłączanie do huba

 1. Otwórz aplikację Ajax. Wybierz hub, do którego chcesz dodać klawiaturę.
 2. Przejdź do karty Urządzenia i kliknij Dodaj urządzenie.
 3. Nazwij urządzenie, zeskanuj lub wprowadź ręcznie kod QR (znajdujący się na klawiaturze i opakowaniu) i wybierz pomieszczenie oraz grupę (jeśli włączony jest Tryb grupowy).
 4. Naciśnij Dodaj.
 5. Włącz klawiaturę, przytrzymując przycisk zasilania przez 3 sekundy.

Jeżeli połączenie nie powiedzie się, odłącz klawiaturę i spróbuj ponownie po 5 sekundach. Zauważ, że jeśli do huba została już dodana maksymalna liczba urządzeń (zależnie od modelu huba), przy próbie dodania nowego pojawi się powiadomienie.

KeyPad TouchScreen posiada wbudowany sygnalizator, który może powiadamiać o alarmach i określonych stanach systemu, ale nie jest syreną. Do huba można przypisać maksymalnie 10 takich urządzeń (w tym syreny). Należy wziąć to pod uwagę podczas projektowania systemu alarmowego.

Po podłączeniu do huba klawiatura pojawi się na liście urządzeń przypisanych do huba w aplikacji Ajax. Częstotliwość aktualizacji statusów urządzeń na liście zależy od ustawień Jeweller lub Jeweller/Fibra, z domyślną wartością 36 sekund.

KeyPad TouchScreen może pracować tylko z jednym hubem. Gdy urządzenie jest podłączone do nowego huba, nie wysyła już powiadomień do starego huba. Dodanie klawiatury do nowego huba nie powoduje automatycznego usunięcia jej z listy urządzeń starego huba. Należy zrobić to w aplikacji Ajax.

Awarie

Po wykryciu awarii KeyPad TouchScreen aplikacja Ajax wyświetla licznik awarii na ikonie urządzenia. Wszystkie awarie są wskazywane w stanach klawiatury. Pola z awariami zostaną zaznaczone na czerwono.

Awaria jest wyświetlana w następujących sytuacjach:

 • obudowa klawiatury została otwarta (wyzwolono styk antysabotażowy);
 • brak połączenia z hubem lub podwajaczem zasięgu sygnału radiowego za pośrednictwem protokołu Jeweller;
 • brak połączenia z hubem lub podwajaczem zasięgu sygnału radiowego za pośrednictwem protokołu Wings;
 • niski poziom baterii klawiatury;
 • temperatura klawiatury jest poza dopuszczalnymi normami.

Ikony

Ikony w aplikacji

Ikony w aplikacji wyświetlają niektóre stany klawiatury. Aby uzyskać do nich dostęp:

 1. Zaloguj się do aplikacji Ajax.
 2. Wybierz hub.
 3. Przejdź do karty Urządzenia .
Ikona Znaczenie

Poziom sygnału Jeweller. Pokazuje poziom sygnału pomiędzy hubem a urządzeniem. Zalecana wartość to 2–3 kreski.

Dowiedz się więcej

Poziom naładowania baterii klawiatury jest prawidłowy lub jest ona ładowana.

Awaria klawiatury. Lista awarii jest dostępna w stanach klawiatury.

Dowiedz się więcej

Wyświetlane, gdy moduł Bluetooth klawiatury jest włączony.
Konfiguracja Bluetooth nie została zakończona. Opis jest dostępny w stanach klawiatury.

Dostępna jest aktualizacja oprogramowania sprzętowego. Przejdź do stanów klawiatury lub ustawień, aby znaleźć opis i przeprowadź aktualizację.

Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe, podłącz zasilanie zewnętrzne do KeyPad TouchScreen.

Dowiedz się więcej

Wyświetlane, gdy klawiatura działa za pośrednictwem podwajacza zasięgu sygnału radiowego.
Odczyt Pass/Tag jest włączony w ustawieniach KeyPad TouchScreen.
Dzwonek po otwarciu jest włączony w ustawieniach KeyPad TouchScreen.

Urządzenie jest permanentnie dezaktywowane.

Dowiedz się więcej

Powiadomienia o alarmach sabotażowych są permanentnie dezaktywowane.

Dowiedz się więcej

Urządzenie jest dezaktywowane do czasu pierwszego rozbrojenia systemu.

Dowiedz się więcej

Powiadomienia o alarmach sabotażowych są wyłączone do momentu pierwszego rozbrojenia systemu.

Dowiedz się więcej

Ikony na wyświetlaczu

Ikony pojawiają się w górnej części wyświetlacza i informują o określonych stanach systemu lub zdarzeniach.

Ikona Znaczenie

Wymagane jest przywrócenie systemu po alarmie. Użytkownik może wysłać prośbę lub przywrócić system w zależności od typu konta. Aby to zrobić, należy kliknąć ikonę i wybrać odpowiedni przycisk na ekranie.

Dowiedz się więcej

Wyciszenie alarmów pożarowych. Pojawia się po zamknięciu ekranu wyciszania alarmu pożarowego. Użytkownicy mogą kliknąć ikonę w dowolnym momencie i wyciszyć alarm pożarowy, w tym połączony alarm pożarowy.

Dowiedz się więcej

Dzwonek po otwarciu jest wyłączony. Kliknij ikonę, aby włączyć.

Pojawia się na wyświetlaczu po zastosowaniu wymaganych ustawień.

Dzwonek po otwarciu jest włączony. Kliknij ikonę, aby wyłączyć.

Pojawia się na wyświetlaczu po zastosowaniu wymaganych ustawień.

Stany

Stany zawierają informacje o urządzeniu i jego parametrach pracy. Stany KeyPad TouchScreen można znaleźć w aplikacjach Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz KeyPad TouchScreen z listy.
Parametr Wartość
Awaria

Kliknięcie otwiera listę awarii KeyPad TouchScreen.

Pole to jest wyświetlane tylko w przypadku wykrycia awarii.

Dostępna nowa wersja oprogramowania sprzętowego

Kliknięcie otwiera instrukcje aktualizacji oprogramowania sprzętowego klawiatury.

Pole jest wyświetlane, jeśli dostępna jest nowa wersja oprogramowania sprzętowego.

Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe, podłącz zasilanie zewnętrzne do KeyPad TouchScreen.

Ostrzeżenie Kliknięcie powoduje otwarcie listy ustawień i uprawnień, które należy przyznać aplikacji w celu prawidłowego działania klawiatury.
Poziom sygnału Jeweller

Siła sygnału pomiędzy hubem lub podwajaczem zasięgu a urządzeniem poprzez kanał Jeweller. Zalecana wartość to 2–3 kreski.

Jeweller to protokół do przesyłania zdarzeń i alarmów KeyPad TouchScreen.

Połączenie przez Jeweller Stan połączenia na kanale Jeweller pomiędzy urządzeniem a hubem (lub podwajaczem zasięgu):

 • Online – urządzenie jest podłączone do huba lub podwajacza zasięgu sygnału.
 • Offline – urządzenie nie jest podłączone do huba lub podwajacza zasięgu sygnału. Sprawdź połączenie z klawiaturą.
Siła sygnału Wings

Siła sygnału pomiędzy hubem lub podwajaczem zasięgu a urządzeniem poprzez kanał Wings. Zalecana wartość to 2–3 kreski.

Wings to protokół służący do aktualizacji oprogramowania sprzętowego i przesyłania listy grup, pomieszczeń i innych dodatkowych informacji.

Połączenie przez Wings Status połączenia poprzez kanał Wings pomiędzy hubem lub podwajaczem zasięgu a urządzeniem:

 • Online – urządzenie jest podłączone do huba lub podwajacza zasięgu sygnału.
 • Offline – urządzenie nie jest podłączone do huba lub podwajacza zasięgu sygnału. Sprawdź połączenie z klawiaturą.
Moc nadajnika

Pokazuje wybraną moc nadajnika.

Parametr pojawia się po wybraniu opcji Maksymalna lub Minimalna w menu Test tłumienia sygnału.

Stan naładowania baterii Poziom naładowania baterii urządzenia.

 • OK
 • Niski poziom baterii

Gdy baterie są na wyczerpaniu, aplikacje Ajax i agencja ochrony otrzymają odpowiednie powiadomienia.

Po wysłaniu powiadomienia o niskim poziomie baterii klawiatura może działać jeszcze przez 2 tygodnie.

Obudowa Stan styku antysabotażowego klawiatury, który reaguje na oderwanie lub otwarcie obudowy urządzenia:

 • Otwarty – klawiatura została wyjęta z uchwytu SmartBracket lub naruszono integralność obudowy. Sprawdź urządzenie.
 • Zamknięty – klawiatura jest zainstalowana w uchwycie montażowym SmartBracket. Integralność obudowy urządzenia i uchwytu montażowego nie jest zagrożona. Stan normalny.

Dowiedz się więcej

Zasilanie zewnętrzne Stan podłączenia zewnętrznego zasilania klawiatury:

 • Podłączone — zewnętrzne zasilanie jest podłączone do urządzenia.
 • Odłączone – zewnętrzne zasilanie jest odłączone. Urządzenie działa na bateriach.

Dowiedz się więcej

Zawsze aktywny wyświetlacz Wyświetlane, gdy przełącznik Zawsze aktywny wyświetlacz jest włączony w ustawieniach klawiatury i podłączone jest zewnętrzne zasilanie.
Sygnalizacja dźwiękowa alarmów Pokazuje stan ustawienia Włącz syrenę klawiatury w przypadku wykrycia alarmu w systemie.
Czas trwania alarmu

Czas trwania sygnału dźwiękowego w przypadku alarmu.

Ustawianie w odstępach co 3 sekundy.

Wyświetlane, gdy przełącznik Włącz syrenę klawiatury w przypadku wykrycia alarmu w systemie jest włączony.

Odczyt Pass/Tag Pokazuje, czy czytnik kart i breloków jest włączony.
Bluetooth Wskazuje, czy moduł Bluetooth klawiatury jest włączony i umożliwia sterowanie systemem ze smartfona.
Ustawienia sygnałów dźwiękowych
Uzbrajanie/rozbrajanie Po włączeniu klawiatura powiadamia o uzbrojeniu i rozbrojeniu krótkim sygnałem dźwiękowym.
Aktywacja/dezaktywacja Trybu nocnego Po włączeniu klawiatura powiadamia o włączeniu/wyłączeniu Trybu nocnego krótkim sygnałem dźwiękowym.
Opóźnienia wejścia Po włączeniu klawiatura sygnalizuje dźwiękiem opóźnienia przy wejściu.
Opóźnienia wyjścia Po włączeniu klawiatura sygnalizuje dźwiękiem opóźnienia przy wyjściu.
Opóźnienia wejścia w Trybie nocnym Po włączeniu klawiatura sygnalizuje dźwiękiem opóźnienia przy wejściu w Trybie nocnym.
Opóźnienia wyjścia w Trybie nocnym Po włączeniu klawiatura sygnalizuje dźwiękiem opóźnienia przy wyjściu w Trybie nocnym.
Dzwonek po otwarciu

Po włączeniu tej funkcji syrena powiadamia o wyzwoleniu czujnika magnetycznego W trybie systemu Rozbrojono.

Dowiedz się więcej

Głośność sygnału dźwiękowego Wyświetlane, jeśli aktywowane są powiadomienia o uzbrojeniu/rozbrojeniu, opóźnieniu wejścia/wyjścia i otwarciu. Wskazuje poziom głośności sygnalizatora dla powiadomień.
Permanentna dezaktywacja Pokazuje status ustawienia permanentnej dezaktywacji klawiatury:

 • Nie – klawiatura działa w trybie normalnym.
 • Tylko obudowa – administrator huba wyłączył powiadomienia o wyzwoleniu styku antysabotażowego klawiatury.
 • Całkowicie – klawiatura jest całkowicie wyłączona z działania systemu. Urządzenie nie wykonuje poleceń systemowych i nie zgłasza alarmów ani innych zdarzeń.

Dowiedz się więcej

Jednorazowa dezaktywacja Pokazuje status ustawienia jednorazowej dezaktywacji klawiatury:

 • Nie – klawiatura działa w trybie normalnym.
 • Tylko pokrywa – powiadomienia o wyzwoleniu styku antysabotażowego klawiatury są wyłączone do momentu pierwszego rozbrojenia.
 • Całkowicie – klawiatura jest całkowicie wyłączona z działania systemu do momentu pierwszego rozbrojenia. Urządzenie nie wykonuje poleceń systemowych i nie zgłasza alarmów ani innych zdarzeń.

Dowiedz się więcej

Oprogramowanie Wersja oprogramowania sprzętowego klawiatury.
ID urządzenia Identyfikator klawiatury. Dostępne również jako kod QR na obudowie urządzenia i jego opakowaniu.
Nr urządzenia Numer obwodu (strefy) urządzenia.

Ustawienia

Aby zmienić ustawienia KeyPad TouchScreen w aplikacji Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz KeyPad TouchScreen z listy.
 3. Przejdź do Ustawień, klikając ikonę koła zębatego .
 4. Ustaw wymagane parametry.
 5. Kliknij Powrót, aby zapisać nowe ustawienia.
Ustawienie Wartość
Nazwa

Nazwa klawiatury. Jest wyświetlana na liście urządzeń huba, w SMS-ach i powiadomieniach o zdarzeniach.

Aby zmienić nazwę modułu, kliknij pole tekstowe.

Nazwa może zawierać do 12 znaków cyrylicy lub do 24 znaków łacińskich.

Pomieszczenie

Wybór wirtualnego pomieszczenia, do którego przypisano KeyPad TouchScreen.

Nazwa pomieszczenia jest wyświetlana w treści SMS-ów i w powiadomieniach o zdarzeniach.

Ustawienia dostępu Wybór metody uzbrajania/rozbrajania:

 • Tylko kody klawiatury.
 • Tylko kody użytkownika.
 • Kody klawiatury i użytkownika.

Aby uaktywnić Kody dostępu klawiatury ustawione dla osób, które nie są zarejestrowane w systemie, należy wybrać na klawiaturze opcje: Tylko kody klawiatury lub Kody klawiatury i użytkownika.

Kod klawiatury Wybór kodu ogólnego do sterowania bezpieczeństwem. Zawiera 4 do 6 cyfr.
Kod pod przymusem

Wybór ogólnego kodu pod przymusem do cichego alarmu. Zawiera 4 do 6 cyfr.

Dowiedz się więcej

Zakres wykrywania ekranu Ustalanie odległości, przy której klawiatura reaguje na zbliżenie i włącza wyświetlacz:

 • Minimalna.
 • Niska.
 • Normalna (domyślna).
 • Wysoka.
 • Maks.

Wybierz optymalną czułość, z jaką klawiatura będzie reagować na zbliżanie.

Wyciszenie alarmu pożarowego

Po włączeniu tej funkcji użytkownicy mogą wyciszyć alarm czujników pożarowych Ajax (nawet połączonych) za pomocą klawiatury.

Dowiedz się więcej

Odczyt Pass/Tag Po włączeniu tryb bezpieczeństwa może być kontrolowany za pomocą urządzeń dostępowych Pass i Tag.
Bluetooth Po włączeniu tryb bezpieczeństwa może być kontrolowany za pomocą smartfona.
Czułość Bluetooth Regulacja czułości modułu Bluetooth klawiatury:

 • Minimalna.
 • Niska.
 • Normalna (domyślna).
 • Wysoka.
 • Maks.

Dostępne, jeśli Bluetooth jest włączony.

Blokada nieautoryzowanego dostępu

Po włączeniu klawiatura zostanie zablokowana na ustawiony czas w przypadku wprowadzenia błędnego kodu lub w przypadku użycia nieuwierzytelnionych urządzeń dostępowych więcej niż 3 razy z rzędu w ciągu 1 minuty.

PRO lub użytkownik z uprawnieniami do konfiguracji systemu może odblokować klawiaturę poprzez aplikację przed upływem określonego czasu blokady.

Czas blokowania, min Wybór czasu blokady klawiatury urządzenia po nieautoryzowanych wprowadzeniach kodu:

 • 3 minuty.
 • 5 minut.
 • 10 minut.
 • 20 minut.
 • 30 minut.
 • 60 minut.
 • 90 minut.
 • 180 minut.

Dostępne, jeśli włączona jest Blokada nieautoryzowanego dostępu.

Aktywacja dzwonka za pomocą klawiatury

Po włączeniu użytkownik może aktywować/dezaktywować z poziomu klawiatury powiadomienia o uruchomieniu czujników magnetycznych. Należy włączyć także opcję Dzwonek po otwarciu w ustawieniach klawiatury i przynajmniej jeden czujnik bistabilny.

Dowiedz się więcej

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Przełącza urządzenie w tryb aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe, podłącz zasilanie zewnętrzne do KeyPad TouchScreen.

Dowiedz się więcej

Test siły sygnału Jeweller

Przełączenie urządzenia w tryb testu siły sygnału Jeweller.

Dowiedz się więcej

Test siły sygnału Wings

Przełączenie urządzenia w tryb testu siły sygnału Wings.

Dowiedz się więcej

Test tłumienia sygnału

Przełączenie urządzenia w tryb testu tłumienia sygnału.

Dowiedz się więcej

Resetuj Pass/Tag

Umożliwia usunięcie z pamięci urządzenia wszystkich hubów powiązanych z Tag lub Pass.

Dowiedz się więcej

Instrukcja użytkownika Otwiera instrukcję użytkownika KeyPad TouchScreen w aplikacji Ajax.
Permanentna dezaktywacja

Umożliwia użytkownikowi wyłączenie urządzenia bez usuwania go z systemu.

Dostępne są trzy opcje:

 • Nie – urządzenie pracuje normalnie i przesyła wszystkie zdarzenia.
 • Całkowicie – urządzenie nie będzie wykonywać poleceń systemowych ani uczestniczyć w scenariuszach automatyzacji, a system będzie ignorować alarmy i inne powiadomienia z urządzenia.
 • Tylko obudowa – system ignoruje powiadomienia o wyzwoleniu styku antysabotażowego urządzenia.

Dowiedz się więcej

Jednorazowa dezaktywacja

Umożliwia użytkownikowi wyłączenie zdarzeń urządzenia do momentu pierwszego rozbrojenia.

Dostępne są trzy opcje:

 • Nie – urządzenie działa w trybie normalnym.
 • Tylko pokrywa – powiadomienia o wyzwoleniu styku antysabotażowego urządzenia są wyłączone, gdy aktywny jest tryb uzbrojenia.
 • Całkowicie – urządzenie jest całkowicie wyłączone z działania systemu, gdy tryb uzbrojenia jest aktywny. Urządzenie nie wykonuje poleceń systemowych i nie zgłasza alarmów ani innych zdarzeń.

Dowiedz się więcej

Usuń urządzenie Usuwa sparowanie urządzenia, odłącza go od huba i kasuje jego ustawienia.

Zarządzanie bezpieczeństwem

Ustawienie Wartość
Ekran sterowania

Aktywuje/dezaktywuje kontrolę bezpieczeństwa z klawiatury.

Po wyłączeniu karta Sterowanie jest ukryta na wyświetlaczu klawiatury. Użytkownik nie może kontrolować trybu bezpieczeństwa systemu i grup z klawiatury.

Wspólne grupy

Wybór grup, które będą współdzielone i dostępne do zarządzania dla wszystkich uprawnionych użytkowników.

Wszystkie grupy systemowe i grupy utworzone po dodaniu KeyPad TouchScreen do huba są domyślnie współdzielone.

Dostępne, jeśli włączony jest Tryb grupowy.

Wstępna autoryzacja Po włączeniu użytkownik musi najpierw dokonać uwierzytelnienia, aby uzyskać dostęp do panelu sterowania i aktualnego stanu systemu: wprowadzić kod lub okazać osobiste urządzenie dostępowe.
Uzbrojenie bez kodu

Po włączeniu użytkownik może uzbroić obiekt bez wprowadzania kodu lub okazywania osobistego urządzenia dostępowego.

Po wyłączeniu należy wprowadzić kod lub okazać urządzenie dostępowe, aby uzbroić system. Ekran wprowadzania kodu pojawi się po naciśnięciu przycisku Uzbrój .

Dostępne, jeśli wstępna autoryzacja jest wyłączona.

Uproszczona zmiana trybu uzbrojenia/Łatwe zarządzanie przypisaną grupą

Po włączeniu użytkownicy mogą zmieniać stan uzbrojenia systemu (lub grupy) za pomocą urządzeń dostępowych bez konieczności potwierdzania za pomocą przycisków klawiatury.

Dostępne, jeśli Tryb grupowy jest włączony lub tylko jedna grupa jest włączona w menu Wspólne grupy.

Pokaż listę usterek na ekranie

Po włączeniu na wyświetlaczu klawiatury pojawi się lista awarii uniemożliwiających uzbrojenie. W tym celu należy włączyć sprawdzanie integralności systemu.

Wyświetlenie listy może zająć trochę czasu. Zmniejsza to żywotność baterii zainstalowanych fabrycznie w klawiaturze.

Scenariusze automatyzacji

Ustawienie Wartość
Zarządzanie scenariuszami

Aktywuje/dezaktywuje zarządzanie scenariuszami z klawiatury.

Po wyłączeniu karta Scenariusze jest ukryta na wyświetlaczu klawiatury. Użytkownik nie może kontrolować scenariuszy automatyzacji z klawiatury.

Scenariusze klawiatury

Menu pozwala na utworzenie do sześciu scenariuszy sterowania urządzeniami automatyzacji lub grupą urządzeń.

Po zapisaniu ustawień na wyświetlaczu klawiatury pojawią się przyciski do zarządzania scenariuszami (karta Scenariusze ).

Użytkownik lub PRO z uprawnieniami do konfiguracji systemu może dodawać lub usuwać oraz włączać/wyłączać scenariusze. Wyłączone scenariusze nie są wyświetlane na karcie Scenariusze na wyświetlaczu klawiatury.

Wstępna autoryzacja Po włączeniu, aby uzyskać dostęp do zarządzania scenariuszami, użytkownik powinien najpierw dokonać uwierzytelnienia: wprowadzić kod lub okazać osobiste urządzenie dostępowe.

Sygnały alarmowe

Ustawienie Wartość
Przyciski awaryjne na ekranie

Po włączeniu tej funkcji użytkownik może wysłać sygnał alarmowy lub wezwać pomoc z klawiatury poprzez kartę Alarm napadowy .

Po wyłączeniu zakładka Alarm napadowy jest ukryta na wyświetlaczu klawiatury.

Typ przycisku Wybór liczby przycisków wyświetlanych na karcie Alarm napadowy . Dostępne są dwie opcje:

 • Tylko przycisk Przycisk napadowy (domyślnie).
 • Trzy przyciski: Przycisk napadowy, Pożar, Alarm pomocniczy.
Ochrona przed przypadkowym uruchomieniem Po włączeniu, wysłanie alarmu wymaga dodatkowego potwierdzenia ze strony użytkownika.
Alarm z syreną
Jeśli użyto przycisk napadowy Jeśli jest włączona, syreny przypisane do systemu uruchomią się po naciśnięciu Przycisku napadowego.
Po naciśnięciu przycisku alarmu pożarowego

Po włączeniu, syreny przypisane do systemu są aktywowane po naciśnięciu przycisku Pożar.

Przełącznik jest wyświetlany, jeśli w menu Typ przycisku włączona jest opcja z trzema przyciskami.

Jeśli naciśnięto pomocniczy przycisk żądania

Po włączeniu syreny przypisane do systemu są aktywowane po naciśnięciu przycisku Alarm pomocniczy.

Przełącznik jest wyświetlany, jeśli w menu Typ przycisku włączona jest opcja z trzema przyciskami.

Ustawienia wyświetlacza

Ustawienie Wartość
Automatyczna regulacja Przełącznik jest domyślnie włączony. Jasność podświetlenia wyświetlacza jest regulowana automatycznie w zależności od poziomu oświetlenia otoczenia.
Ręczna regulacja jasności

Wybierz jasność podświetlenia: od 0 do 100% (0 – podświetlenie jest minimalne, 100 – podświetlenie jest maksymalne). Ustawianie w przyrostach o 10%.

Podświetlenie jest włączone tylko wtedy, gdy wyświetlacz jest aktywny.

Ręczna regulacja jest dostępna, gdy przełącznik Automatyczna regulacja jest wyłączony.

Wygląd Dostosowywanie wyglądu interfejsu:

 • Ciemny (domyślnie).
 • Jasny.
Zawsze aktywny wyświetlacz

Wyświetlacz klawiatury będzie zawsze włączony, gdy funkcja jest aktywna oraz podłączone jest zewnętrzne zasilanie.

Przełącznik jest domyślnie wyłączony. W tym przypadku klawiatura przechodzi w stan uśpienia po upływie określonego czasu od ostatniej interakcji z ekranem.

Wskazanie trybu uzbrojenia Ustawianie wskaźnika LED klawiatury:

 • Wyłączony (domyślnie) – wskaźnik LED jest wyłączony.
 • Tylko po uzbrojeniu – wskaźnik LED włącza się, gdy system jest uzbrojony, a klawiatura przechodzi w tryb uśpienia (wyświetlacz wyłącza się).
 • Zawsze – wskaźnik LED jest włączony niezależnie od trybu bezpieczeństwa. Jest on aktywowany, gdy klawiatura przechodzi w tryb uśpienia.

Dowiedz się więcej

Język

Konfiguracja języka interfejsu klawiatury. Domyślnie ustawiony jest język angielski.

Aby zmienić język, należy wybrać żądany język i kliknąć Zapisz.

Ustawienia sygnalizacji dźwiękowej

KeyPad TouchScreen posiada wbudowany sygnalizator, który pełni następujące funkcje w zależności od ustawień:

 1. Wskazuje status zabezpieczeń, a także Opóźnienia wejścia/wyjścia.
 2. Dzwonek po otwarciu.
 3. Informuje o alarmach.

Nie zalecamy korzystania z KeyPad TouchScreen zamiast syreny. Sygnalizator klawiatury jest dedykowany wyłącznie do dodatkowych powiadomień. Syreny Ajax są przeznaczone do odstraszania intruzów i zwracania na siebie uwagi. Prawidłowo zainstalowana syrena jest trudniejsza w demontażu ze względu na wyższą pozycję montażową niż klawiatura zamontowana na wysokości oczu.

Ustawienie Wartość
Ustawienia sygnałów dźwiękowych. Sygnał dźwiękowy przy zmianie trybu uzbrojenia
Uzbrajanie/rozbrajanie

Po włączeniu: powiadomienie dźwiękowe jest wysyłane, jeśli tryb bezpieczeństwa zostanie zmieniony z klawiatury, innego urządzenia lub aplikacji.

Jeśli wyłączone: powiadomienie dźwiękowe jest wysyłane, jeśli tryb bezpieczeństwa zostanie zmieniony tylko z klawiatury.

Głośność sygnału dźwiękowego zależy od głośności skonfigurowanych przycisków.

Aktywacja/dezaktywacja Trybu nocnego

Po włączeniu: powiadomienie dźwiękowe jest wysyłane, jeśli Tryb nocny jest aktywowany/dezaktywowany za pomocą klawiatury, innego urządzenia lub aplikacji.

Po włączeniu: powiadomienie dźwiękowe jest wysyłane, gdy Tryb nocny jest aktywowany/dezaktywowany tylko za pomocą klawiatury.

Dowiedz się więcej

Głośność sygnału dźwiękowego zależy od głośności skonfigurowanych przycisków.

Sygnał dźwiękowy przy opóźnieniach
Opóźnienia wejścia

Po włączeniu wbudowany sygnalizator emituje sygnał dźwiękowy w przypadku opóźnienia na wejście.

Dowiedz się więcej

Opóźnienia wyjścia

Po włączeniu wbudowany sygnalizator emituje sygnał dźwiękowy w przypadku opóźnienia na wyjście.

Dowiedz się więcej

Opóźnienia wejścia w Trybie nocnym

Po włączeniu wbudowany sygnalizator emituje sygnał dźwiękowy opóźnienie przy wejściu w Trybie nocnym.

Dowiedz się więcej

Opóźnienia wyjścia w Trybie nocnym

Po włączeniu wbudowany sygnalizator emituje sygnał dźwiękowy opóźnienie przy wyjściu w Trybie nocnym.

Dowiedz się więcej

Sygnał dźwiękowy przy rozbrojeniu
Dzwonek po otwarciu

Po włączeniu wbudowany sygnalizator informuje krótkim sygnałem dźwiękowym o wyzwoleniu czujników magnetycznych w trybie Rozbrojonym.

Dowiedz się więcej

Głośność sygnału dźwiękowego Wybór poziomu głośności wbudowanego sygnalizatora dla powiadomień o uzbrojeniu/rozbrojeniu, opóźnieniu wejścia/wyjścia i otwarciu:

 • Cichy.
 • Głośno.
 • Bardzo głośny.
Przyciski
Głośność Dostosuj głośność powiadomień sygnalizatora dla interakcji z wyświetlaczem klawiatury.
Reakcje alarmów
Alarm dźwiękowy Ustawienie trybu, w którym wbudowany sygnalizator włącza alarm:

 • Zawsze – alarm dźwiękowy będzie aktywowany niezależnie od trybu bezpieczeństwa systemu.
 • Tylko po uzbrojeniu – alarm dźwiękowy zostanie aktywowany, jeśli system lub grupa, do której przypisana jest klawiatura, jest uzbrojona.
Aktywacja sygnalizatora klawiatury w przypadku wykrycia alarmu w systemie Po włączeniu wbudowany sygnalizator informuje o alarmie w systemie.
Alarm w Trybie grupowym

Wybór grupy (spośród wspólnych grup), dla której klawiatura będzie informować o alarmie. Opcja Wszystkie wspólne Grupy jest ustawiona domyślnie.

Jeśli klawiatura ma tylko jedną wspólną grupę i zostanie ona usunięta, ustawienie powróci do wartości początkowej.

Wyświetlane, jeśli włączony jest Tryb grupowy.

Czas trwania alarmu

Długość sygnału dźwiękowego w przypadku alarmu: od 3 sekund do 3 minut.

Podłączenie zewnętrznego zasilania do klawiatury jest zalecane w przypadku sygnału dźwiękowego trwającego dłużej niż 30 sekund.

Należy dostosować opóźnienia wejścia/wyjścia w ustawieniach właściwych czujników, a nie zaś w ustawieniach klawiatury.

Dowiedz się więcej

Ustawianie reakcji klawiatury na alarmy urządzenia

KeyPad TouchScreen może reagować na alarmy z każdego czujnika w systemie za pomocą wbudowanego sygnalizatora. Jest to przydatna funkcja, gdy nie ma potrzeby włączania sygnalizatora w przypadku alarmów z konkretnego urządzenia. Można to na przykład zastosować do wyzwalania czujnika zalania LeaksProtect.

Domyślnie reakcja klawiatury jest włączona dla alarmów wszystkich urządzeń w systemie.

Aby ustawić reakcję klawiatury na alarm urządzenia:

 1. Otwórz aplikację Ajax.
 2. Przejdź do karty Urządzenia .
 3. Z listy wybierz urządzenie, dla którego chcesz skonfigurować reakcję klawiatury.
 4. Przejdź do Ustawień urządzenia, klikając ikonę .
 5. Znajdź opcję Alarm z syreną i przełącz ją w celu aktywacji. Włącz lub wyłącz funkcję.
 6. Powtórz kroki 3-5 dla pozostałych urządzeń systemu.

Ustawianie reakcji klawiatury na alarm sabotażowy

KeyPad TouchScreen może reagować na alarmy z obudowy każdego urządzenia w systemie za pomocą wbudowanego sygnalizatora. Gdy funkcja jest aktywna, wbudowany w klawiaturę sygnalizator wyemituje sygnał dźwiękowy po uruchomieniu styku antysabotażowego urządzenia.

Aby ustawić reakcję klawiatury na alarm po wyzwoleniu styku antysabotażowego:

 1. Otwórz aplikację Ajax.
 2. Przejdź do karty Urządzenia .
 3. Wybierz hub i przejdź do jego Ustawień .
 4. Wybierz menu Opcje systemowe.
 5. Przejdź do sekcji Dźwięki i alerty.
 6. Włącz funkcję Jeśli otwarta jest obudowa huba lub czujnika.
 7. Kliknij Powrót, aby zapisać nowe ustawienia.

Styk antysabotażowy reaguje na otwieranie i zamykanie obudowy, niezależnie od trybu uzbrojenia urządzenia lub systemu.

Ustawienie reakcji klawiatury na naciśnięcie przycisku napadowego w aplikacji Ajax

W aplikacjach Ajax można skonfigurować reakcję klawiatury na alarm po naciśnięciu przycisku napadowego. Aby to zrobić, należy wykonać następujące kroki:

 1. Otwórz aplikację Ajax.
 2. Przejdź do karty Urządzenia .
 3. Wybierz hub i przejdź do jego Ustawień .
 4. Wybierz menu Opcje systemowe.
 5. Przejdź do sekcji Dźwięki i alerty.
 6. Włącz funkcję Jeśli został naciśnięty przycisk napadowy w aplikacji.
 7. Kliknij Powrót, aby zapisać nowe ustawienia.

Ustawianie wskazania klawiatury po alarmie

ajax keypad touchscreen

Klawiatura może informować o alarmach wyzwolonych w uzbrojonym systemie za pomocą sygnalizacji LED.

Funkcja działa następująco:

 1. System rejestruje alarm.
 2. Klawiatura emituje sygnał alarmowy (jeśli jest włączony). Czas trwania i głośność sygnału zależą od ustawień urządzenia.
 3. Dioda LED klawiatury miga dwukrotnie (raz na 3 sekundy) do momentu rozbrojenia systemu.

Dzięki tej funkcji użytkownicy systemu oraz patrole interwencyjne agencji ochrony widzą, że system został uruchomiony.

Wskazanie KeyPad TouchScreen po alarmie nie działa w przypadku czujników zawsze aktywnych, jeżeli taki czujnik został uruchomiony w rozbrojonym systemie.

Aby włączyć dla KeyPad TouchScreen wskazanie po alarmie, w aplikacji Ajax PRO:

 1. Przejdź do ustawień huba:
  • Hub → Ustawienia → Opcje systemowe → Wskaźnik LED.
 2. Określ zdarzenia, o których KeyPad TouchScreen będzie informować dwukrotnym miganiem wskaźnika LED do chwili rozbrojenia systemu:
  • Potwierdzony alarm włamania/napadu.
  • Pojedynczy alarm włamaniowy/napadowy.
  • Otwarcie pokrywy.
 3. Wybierz żądany KeyPad TouchScreen w menu Urządzenia. Kliknij Powrót, aby zapisać nowe parametry.
 4. Kliknij Powrót. Wszystkie wartości zostaną zastosowane.

Jak ustawić Dzwonek

Jeśli włączona jest opcja Dzwonek po otwarciu, KeyPad TouchScreen informuje krótkim sygnałem dźwiękowym o wyzwoleniu czujników magnetycznych w momencie rozbrojenia systemu. Funkcja jest wykorzystywana np. w sklepach do powiadamiania pracowników, że ktoś wszedł do budynku.

Powiadomienia konfiguruje się w dwóch etapach: konfiguracja klawiatury i konfiguracja czujników magnetycznych. W tym artykule znajduje się więcej informacji na temat Dzwonka i sposobu konfiguracji czujników.

Aby ustawić reakcję klawiatury:

 1. Otwórz aplikację Ajax.
 2. Przejdź do karty Urządzenia .
 3. Wybierz KeyPad TouchScreen i przejdź do Ustawienia .
 4. Przejdź do menu Sygnalizacja dźwiękowaUstawienia sygnałów dźwiękowych.
 5. Włącz funkcję Dzwonek po otwarciu na karcie Sygnał przy rozbrojeniu.
 6. Ustaw odpowiednią głośność powiadomień.
 7. Kliknij Powrót, aby zapisać ustawienia.

Jeśli ustawienia są prawidłowe, na karcie Sterowanie aplikacji Ajax pojawi się ikona dzwonka. Należy kliknąć ją, aby aktywować lub dezaktywować dzwonek po otwarciu.

Aby ustawić sterowanie dzwonkiem z wyświetlacza klawiatury:

 1. Otwórz aplikację Ajax.
 2. Przejdź do karty Urządzenia .
 3. Wybierz KeyPad TouchScreen i przejdź do Ustawienia .
 4. Ustaw funkcję Aktywacja dzwonka za pomocą klawiatury.

Jeśli ustawienia zostały wprowadzone prawidłowo, ikona dzwonka pojawi się na karcie Sterowanie na wyświetlaczu klawiatury. Należy kliknąć ją, aby aktywować lub dezaktywować dzwonek po otwarciu.

Ustawianie kodów

Aby ustawić kod klawiatury i kod pod przymusem dla klawiatury:

 1. W aplikacji Ajax przejdź na kartę Urządzenia .
 2. Wybierz klawiaturę, dla której chcesz ustawić kod dostępu.
 3. Przejdź do Ustawień .
 4. Wybierz opcję Tylko kody klawiatury lub Kody klawiatury użytkownika w menu Opcje dostępu.
 5. Znajdź pozycję Kod klawiatury i kliknij ją.
 6. Ustaw kod klawiatury. Zawiera od 4 do 6 cyfr.
 7. Naciśnij Zapisz.
 8. Znajdź pozycję Kod pod przymusem i kliknij ją.
 9. Ustaw kod pod przymusem dla klawiatury. Zawiera od 4 do 6 cyfr.
 10. Naciśnij Zapisz.

Aby ustawić kod osobisty i osobisty kod pod przymusem:

 1. Wybierz hub w aplikacji Ajax.
 2. Przejdź do menu Ustawienia .
 3. Otwórz menu Użytkownicy.
 4. Znajdź na liście swoje konto i kliknij je.
 5. Przejdź do pozycji Ustawienia kodu dostępu.
 6. Wprowadź Kod użytkownika. Zawiera od 4 do 6 cyfr.
 7. Naciśnij Zapisz.
 8. Wybierz Kod pod przymusem. Zawiera od 4 do 6 cyfr.
 9. Naciśnij Zapisz.
 10. Kliknij Powrót, aby zapisać ustawienia.

Aby utworzyć kod dostępu dla użytkownika bez konta:

 1. Wybierz hub w aplikacji Ajax.
 2. Przejdź do menu Ustawienia .
 3. Przejdź do menu Kody dostępu do klawiatury.
 4. Kliknij Dodaj kod. Określ Nazwę i Kod dostępu. Zawiera od 4 do 6 cyfr.
 5. Kliknij Dodaj, aby zapisać dane.

Aby utworzyć kod pod przymusem dla użytkownika bez konta:

 1. W ustawieniach huba wybierz menu Kody dostępu klawiatury.
 2. Wybierz żądanego niezarejestrowanego użytkownika.
 3. Kliknij Dodaj kod pod przymusem. Ustaw kod. Zawiera od 4 do 6 cyfr.
 4. Kliknij Gotowe.

Dla niezarejestrowanych użytkowników można dostosować dostęp do zarządzania bezpieczeństwem. Najpierw włącz Tryb grupowy. Następnie wybierz menu Kody dostępu klawiatury w ustawieniach huba, znajdź żądanego użytkownika i ustaw odpowiednie parametry w menu Zarządzanie bezpieczeństwem.

Tylko PRO z uprawnieniami do konfiguracji systemu może tworzyć i konfigurować kody RRU w aplikacjach Ajax PRO. Więcej informacji na temat konfigurowania tej funkcji można znaleźć w tym artykule.

Kody RRU są obsługiwane przez huby (z wyjątkiem modelu Hub) z systemem OS Malevich 2.17 i nowszym.

Dodawanie kart i breloków

KeyPad TouchScreen może współpracować z brelokami Tag, kartami Pass oraz urządzeniami innych firm, które obsługują technologię DESFire®.

Przed dodaniem urządzeń innych firm obsługujących DESFire® należy upewnić się, że mają one wystarczającą ilość wolnej pamięci do obsługi nowej klawiatury. Zalecamy, aby urządzenie innej firmy było wstępnie sformatowane.

Ten artykuł zawiera informacje o tym, jak zresetować Tag lub Pass.

Maksymalna liczba podłączonych urządzeń Pass i Tag zależy od modelu huba. Podłączone urządzenia Tag i Pass nie mają wpływu na całkowity limit urządzeń przypisanych do huba.

Model huba Liczba urządzeń Tag lub Pass
Hub 2 (2G) 50
Hub 2 (4G) 50
Hub 2 Plus 200
Hub Hybrid (2G) 50
Hub Hybrid (4G) 50

Dodawanie Tag lub Pass do systemu

 1. Otwórz aplikację Ajax.
 2. Wybierz hub, do którego chcesz dodać Tag lub Pass.
 3. Przejdź do karty Urządzenia .

  Upewnij się, że funkcja Odczyt Pass/Tag jest włączona w ustawieniach co najmniej jednej klawiatury.

 4. Kliknij Dodaj urządzenie.
 5. Wybierz Dodaj Pass/Tag.
 6. Określ typ (Tag lub Pass), kolor, nazwę urządzenia i użytkownika (jeśli to konieczne).
 7. Kliknij Dalej. Następnie hub przełączy się w tryb rejestracji urządzeń.
 8. Przejdź do dowolnej kompatybilnej klawiatury z włączoną funkcją Odczyt Pass/Tag i aktywuj ją.

  Po aktywacji KeyPad TouchScreen wyświetli ekran umożliwiający przełączenie klawiatury w tryb rejestracji urządzeń dostępowych. Kliknij przycisk Start.

  Ekran jest automatycznie aktualizowany po podłączeniu zasilania zewnętrznego i włączeniu funkcji Zawsze aktywny wyświetlacz jest włączona w ustawieniach klawiatury.

  Ekran przełączania klawiatury w tryb rejestracji pojawi się na wszystkich KeyPad TouchScreen przypisanych do systemu. Kiedy administrator lub PRO z uprawnieniami do konfigurowania systemu rozpocznie rejestrację Tag/Pass na jednej klawiaturze, pozostałe powracają do stanu początkowego.

 9. Przyłóż kartę Pass lub brelok Tag szeroką stroną do czytnika klawiatury na kilka sekund. Jest on oznaczony ikonką fali na obudowie. Po pomyślnym dodaniu otrzymasz powiadomienie w aplikacji Ajax oraz na wyświetlaczu klawiatury.

Jeśli połączenie nie powiedzie się, spróbuj ponownie po 5 sekundach. Należy pamiętać, że jeśli do huba została już dodana maksymalna liczba urządzeń Tag lub Pass, to podczas dodawania nowego urządzenia w aplikacji Ajax zostanie wyświetlone odpowiednie powiadomienie.

Tag i Pass mogą współpracować z kilkoma hubami jednocześnie. Maksymalna liczba hubów wynosi 13. Jeśli spróbujesz powiązać z hubem urządzenie Tag lub Pass, które osiągnęło już limit hubów, otrzymasz odpowiednie powiadomienie. Aby powiązać taki brelok/kartę z nowym hubem, należy zresetować go.

Jeśli chcesz dodać kolejny Tag lub Pass, kliknij Dodaj kolejny Pass/Tag w aplikacji. Powtórz kroki 6-9.

Jak usunąć Tag lub Pass z huba

Należy pamiętać, że zresetowanie spowoduje usunięcie z breloka lub karty wszystkich ustawień i powiązań. W tym przypadku zresetowany Tag lub Pass jest usuwany tylko z huba, na którym dokonano resetu. W innych hubach Tag lub Pass są nadal wyświetlane w aplikacji, ale nie można ich używać do zarządzania trybami bezpieczeństwa. Urządzenia te należy usunąć ręcznie.

 1. Otwórz aplikację Ajax.
 2. Wybierz hub.
 3. Przejdź do karty Urządzenia .
 4. Wybierz kompatybilną klawiaturę z listy urządzeń.

  Upewnij się, że funkcja Odczyt Pass/Tag jest włączona w ustawieniach klawiatury.

 5. Przejdź do ustawień klawiatury, klikając ikonę .
 6. Kliknij menu Resetuj Pass/Tag.
 7. Kliknij Kontynuuj.
 8. Przejdź do dowolnej kompatybilnej klawiatury z włączoną funkcją Odczyt Pass/Tag i aktywuj ją.

  Po aktywacji KeyPad TouchScreen wyświetli ekran umożliwiający przełączenie klawiatury w tryb resetowania urządzeń dostępowych. Kliknij przycisk Start.

  Ekran jest automatycznie aktualizowany po podłączeniu zasilania zewnętrznego i włączeniu funkcji Zawsze aktywny wyświetlacz jest włączona w ustawieniach klawiatury.

  Ekran przełączania klawiatury w tryb resestowania pojawi się na wszystkich KeyPad TouchScreen przypisanych do systemu. Kiedy administrator lub PRO z uprawnieniami do konfigurowania systemu rozpocznie reset Tag/Pass na jednej klawiaturze, pozostałe powracają do stanu początkowego.

 9. Przyłóż kartę Pass lub brelok Tag szeroką stroną do czytnika klawiatury na kilka sekund. Jest on oznaczony ikonką fali na obudowie. Po pomyślnym sformatowaniu otrzymasz powiadomienie w aplikacji Ajax oraz na wyświetlaczu klawiatury. Jeśli formatowanie nie powiodło się, spróbuj ponownie.
 10. Jeśli chcesz zresetować inny Tag lub Pass, kliknij Zresetuj kolejny Pass/Tag w aplikacji. Powtórz krok 9.

Ustawienia Bluetooth

KeyPad TouchScreen obsługuje sterowanie trybami bezpieczeństwa poprzez przyłożenie smartfona do sensora. Zarządzanie bezpieczeństwem odbywa się za pośrednictwem kanału komunikacyjnego Bluetooth. Metoda ta jest wygodna, bezpieczna i szybka, gdyż nie wymaga podawania hasła, dodawania telefonu do klawiatury czy korzystania z urządzeń Tag lub Pass, które można zgubić.

Uwierzytelnianie Bluetooth jest dostępne tylko dla użytkowników Ajax Security System.

W celu włączenia uwierzytelniania Bluetooth w aplikacji

 1. Podłącz KeyPad TouchScreen do huba.
 2. Włącz czujnik Bluetooth klawiatury:

  Urządzenia KeyPad TouchscreenUstawienia → Włącz przełącznik Bluetooth.

 3. Kliknij Powrót, aby zapisać ustawienia.

Aby skonfigurować uwierzytelnianie Bluetooth

 1. Otwórz aplikację Ajax Security System i wybierz hub, do którego dodano KeyPad TouchScreen z włączoną funkcją uwierzytelniania Bluetooth. Domyślnie uwierzytelnianie za pomocą Bluetooth jest dostępne dla wszystkich użytkowników takiego systemu.

  Aby zablokować możliwość uwierzytelniania Bluetooth dla niektórych użytkowników:

  1. Na karcie Urządzenia wybierz hub i przejdź do jego ustawień .
  2. Otwórz menu Użytkownicy i wybierz żądanego użytkownika z listy.
  3. W sekcji Uprawnienia wyłącz Zarządzanie bezpieczeństwem przez Bluetooth .
 2. Zezwól aplikacji Ajax Security System na korzystanie z Bluetooth, jeśli wcześniej nie udzielono pozwolenia. W takiej sytuacji w Stanach KeyPad TouchScreen pojawi się ostrzeżenie . Naciśnięcie symbolu powoduje otwarcie okna z objaśnieniami czynności. Uruchom Zarządzanie bezpieczeństwem za pomocą telefonu w dolnej części otwartego okna.

  Nadaj aplikacji uprawnienia do wyszukiwania i łączenia się z pobliskimi urządzeniami. Wyskakujące okno może się różnić dla smartfonów z systemem Android lub iOS.

  W ustawieniach aplikacji można również włączyć Zarządzanie bezpieczeństwem za pomocą telefonu:

  • Kliknij ikonę w lewym górnym rogu ekranu i wybierz menu Ustawienia aplikacji.
  • Otwórz menu Ustawienia systemu i włącz Zarządzanie bezpieczeństwem za pomocą telefonu.
 3. Zalecamy skonfigurowanie Geolokalizacji w celu zapewnienia stabilnego działania uwierzytelniania Bluetooth. Ostrzeżenie pojawia się w Stanach KeyPad TouchScreen, jeśli funkcja Geolokalizacja jest wyłączona, a aplikacja nie może korzystać z lokalizacji smartfona. Naciśnięcie symbolu powoduje otwarcie okna z objaśnieniami czynności.

  Uwierzytelnianie Bluetooth może być niestabilne, jeśli funkcja Geolokalizacja jest wyłączona. Konieczne będzie uruchomienie i zminimalizowanie aplikacji, jeśli system przełączy ją w tryb uśpienia.

  Aktywowanie i skonfigurowanie funkcji Geolokalizacja pozwala na szybsze sterowanie systemem poprzez Bluetooth. Wystarczy odblokować telefon i przyłożyć go do sensora klawiatury.

  Jak skonfigurować geolokalizację

 4. Włącz funkcję Utrzymuj aplikację aktywną, aby zarządzać bezpieczeństwem przez Bluetooth. W tym celu przejdź do Urządzenia HubUstawienia Geolokalizacja.
 5. Upewnij się, że w smartfonie włączona jest funkcja Bluetooth. Jeśli jest ona wyłączona, w Stanach klawiatury pojawi się ostrzeżenie . Naciśnięcie symbolu powoduje otwarcie okna z objaśnieniami czynności.
 6. Włącz funkcję Usługa Keep-Alive w ustawieniach aplikacji dla smartfonów z systemem Android. W tym celu, w lewym górnym rogu ekranu kliknij Ustawienia aplikacjiUstawienia systemu.

Wstępna autoryzacja

Po włączeniu dostęp do panelu sterowania i aktualnego stanu systemu jest zablokowany. Aby go odblokować, użytkownik powinien się uwierzytelnić: wprowadzić odpowiedni kod lub przyłożyć osobiste urządzenie dostępowe do klawiatury.

Jeśli wstępna autoryzacja jest włączona, funkcja Uzbrojenie bez kodu jest niedostępna w ustawieniach klawiatury.

Możesz uwierzytelnić się na dwa sposoby:

 1. Poprzez kartę Sterowanie . Po zalogowaniu użytkownik widzi udostępnione w systemie grupy (o ile aktywowany jest Tryb grupowy). Są one określone w ustawieniach klawiatury: Zarządzanie bezpieczeństwemWspólne grupy. Domyślnie wszystkie grupy systemowe są współdzielone.
 2. Poprzez kartę Logowanie . Po zalogowaniu użytkownik widzi dostępne grupy, które były ukryte na liście grup udostępnionych.

  Wyświetlacz klawiatury automatycznie wraca do ekranu głównego po upływie 10 sekund od ostatniej interakcji z nim. Aby zarządzać systemem za pomocą KeyPad TouchScreen, wprowadź kod lub ponownie skorzystaj z osobistego urządzenia dostępowego.

 1. Wprowadź kod klawiatury lub kod pod przymusem klawiatury (w razie potrzeby).
 2. Naciśnij OK.

Na przykład: 1234 → OK.

Błędnie wprowadzone liczby można usunąć przy użyciu przycisku.

 1. Wprowadź identyfikator użytkownika.
 2. Naciśnij .
 3. Wprowadź kod osobisty lub kod pod przymusem (w razie potrzeby).
 4. Naciśnij OK.

Na przykład: 4 → → 1234 → OK.

 1. Wprowadź kod dostępu lub kod pod przymusem (w razie potrzeby) niezarejestrowanego użytkownika.
 2. Naciśnij OK.

Na przykład: 1234 → OK.

 1. Wprowadź Kod RRU.
 2. Naciśnij OK.

Na przykład: 1234 → OK.

Zbliż zweryfikowany Tag lub Pass do czytnika klawiatury. Jest on oznaczony ikonką fali na obudowie. W tym rozdziale znajdują się informacje na temat dodawania karty/breloka do systemu.

Zbliż zweryfikowany smartfon z włączoną funkcją Bluetooth i odblokowanym ekranem do czytnika klawiatury. Jest on oznaczony ikonką fali na obudowie. W tym rozdziale znajdują się informacje na temat dostosowywania ustawień Bluetooth dla klawiatury.

Zarządzanie bezpieczeństwem

Korzystając z kodów, Tag/Pass lub smartfona, można kontrolować Tryb nocny i sterować bezpieczeństwem całego obiektu lub oddzielnych grup. Użytkownik lub PRO z uprawnieniami do konfiguracji systemu może ustawić kody dostępu. W tym rozdziale znajdują się informacje na temat dodawania Tag lub Pass do huba. Aby sterować za pomocą smartfona, należy dostosować odpowiednie parametry Bluetooth w ustawieniach klawiatury. Włącz Bluetooth smartfona, lokalizację i odblokuj ekran.

W przypadku trzech kolejnych prób nieudanego wprowadzenia prawidłowego kodu lub niezweryfikowanego urządzenia dostępowego w ciągu 1 minuty KeyPad TouchScreen zostanie automatycznie zablokowany na czas określony w ustawieniach. Odpowiednie powiadomienia są wysyłane do użytkowników oraz do stacji monitorowania agencji ochrony. Użytkownik lub PRO z uprawnieniami do konfiguracji systemu może odblokować KeyPad TouchScreen w aplikacji Ajax.

Jeśli Tryb grupowy jest wyłączony, odpowiednia ikona na wyświetlaczu klawiatury wskazuje bieżący tryb bezpieczeństwa:

 • — Uzbrojony.
 • — Rozbrojony.
 • — Tryb nocny.

Jeśli włączony jest tryb grupowy, użytkownicy widzą tryb bezpieczeństwa każdej grupy osobno. Grupa jest uzbrojona, gdy kontur przycisku jest biały i jest oznaczona ikoną . Grupa jest rozbrojona, jeśli kontur jej przycisku jest szary i jest oznaczona ikoną .

Przyciski grup w Trybie nocnym są oznaczone białym kwadratem na wyświetlaczu klawiatury.

Po użyciu kodu osobistego lub kodu dostępu, Tag, Pass lub smartfonu nazwa użytkownika, który zmienił tryb bezpieczeństwa, jest wyświetlana w kanale zdarzeń huba i w powiadomieniach. Jeśli używany jest kod ogólny, wyświetlana jest nazwa klawiatury, z której zmieniono tryb bezpieczeństwa.

Kolejność zmiany trybu bezpieczeństwa za pomocą klawiatury uzależniona jest od tego, czy w ustawieniach KeyPad TouchScreen włączona jest wstępna autoryzacja użytkownika.

Jeśli wstępna autoryzacja jest włączona

 1. Aktywuj klawiaturę, zbliżając się do niej lub trzymając dłoń przed sensorem. Przeprowadź Wstępną autoryzację.
 2. Na karcie Sterowanie naciśnij przycisk Uzbrój / Rozbrój / Tryb Nocny .
 1. Aktywuj klawiaturę, zbliżając się do niej lub trzymając dłoń przed sensorem. Przeprowadź Wstępną autoryzację.
 2. Na karcie Sterowanie wybierz grupy, które chcesz uzbroić lub rozbroić.

Współdzielone grupy klawiatur będą dostępne po uwierzytelnieniu na karcie Sterowanie . W tym przypadku, jeśli na ekranie klawiatury naciśniesz przycisk Uzbrój / Rozbrój / Tryb Nocny , tryb bezpieczeństwa zmieni się tylko dla grup klawiatur współdzielonych.

Przeprowadź uwierzytelnianie na karcie Zaloguj się , aby zmienić tryb bezpieczeństwa grup dostępnych dla użytkownika.

Aby rozbroić system za pomocą kodu pod przymusem:

 1. Aktywuj klawiaturę, zbliżając się do niej lub trzymając dłoń przed sensorem. Przeprowadzić Wstępną autoryzację z odpowiednim kodem pod przymusem.
 2. Naciśnij przycisk Rozbrój na karcie Sterowanie .

Jeśli wstępna autoryzacja jest wyłączona

 1. Aktywuj klawiaturę, zbliżając się do niej lub trzymając dłoń przed sensorem.
 2. Na karcie Sterowanie naciśnij przycisk Uzbrój / Rozbrój / Tryb Nocny .
 3. Wprowadź odpowiedni kod, okaż Tag/Pass lub smartfon.
 1. Aktywuj klawiaturę, zbliżając się do niej lub trzymając dłoń przed sensorem.
 2. Na karcie Sterowanie wybierz grupy, które chcesz uzbroić lub rozbroić.
 3. Wprowadź odpowiedni kod, okaż Tag/Pass lub smartfon.
 4. Aby zmienić tryb bezpieczeństwa dla grup dostępnych dla użytkownika, należy najpierw uwierzytelnić się za pomocą kodu, breloka/karty lub smartfona na karcie Zaloguj się . Wybierz grupy, które chcesz uzbroić lub rozbroić.

Jeśli na ekranie klawiatury naciśniesz przycisk Uzbrój / Rozbrój / Tryb Nocny , tryb bezpieczeństwa zmieni się tylko dla wyświetlanych grup.

Aby rozbroić system za pomocą kodu pod przymusem:

 1. Aktywuj klawiaturę, zbliżając się do niej lub trzymając dłoń przed sensorem.
 2. Naciśnij przycisk Rozbrój na karcie Sterowanie .
 3. Wprowadź odpowiedni kod pod przymusem.

Przykład wprowadzania kodów

Kod Przykład Uwaga

Kod klawiatury

Kod pod przymusem dla klawiatury

1234 → OK Błędnie wprowadzone liczby można skasować przyciskiem .

Kod użytkownika

Kod pod przymusem użytkownika

2 → → 1234 → OK

Najpierw wprowadź identyfikator użytkownika, naciśnij przycisk, a następnie wprowadź kod osobisty.

Błędnie wprowadzone liczby można skasować przyciskiem .

Kod niezarejestrowanego użytkownika

Kod pod przymusem niezarejestrowanego użytkownika

1234 → OK Błędnie wprowadzone liczby można skasować przyciskiem .
Kod RRU 1234 → OK Błędnie wprowadzone liczby można skasować przyciskiem .

Uproszczona zmiana trybu uzbrojenia

Funkcja Uproszczona zmiana trybu uzbrojenia umożliwia zmianę trybu bezpieczeństwa na tryb przeciwny za pomocą Tagu/Pass lub smartfona, bez konieczności potwierdzania przyciskami uzbrojenia lub rozbrojenia . Przejdź do ustawień klawiatury, aby włączyć tę funkcję.

Aby zmienić tryb bezpieczeństwa na przeciwny

 1. Aktywuj klawiaturę, zbliżając się do niej lub trzymając dłoń przed sensorem. Przeprowadź Wstępną autoryzację jeśli jest to konieczne.
 2. Okaż Tag/Pass lub smartfon.

Uzbrajanie dwuetapowe

KeyPad TouchScreen może uczestniczyć w uzbrajaniu dwuetapowym, ale nie może być używana jako urządzenie drugiego etapu. Dwuetapowy proces uzbrajania przy użyciu Tag, Pass lub smartfona jest podobny do korzystania z osobistego lub ogólnego hasła klawiatury.

Użytkownicy systemu mogą zobaczyć na wyświetlaczu klawiatury, czy uzbrajanie zostało rozpoczęte, czy nie. Jeśli włączony jest Tryb grupowy, kolor przycisków grupy zależy od bieżącego stanu:

 • Szary – rozbrojony, proces uzbrajania nie został rozpoczęty.
 • Zielony –proces uzbrajania został rozpoczęty.
 • Żółty – uzbrajanie jest niekompletne.
 • Biały – uzbrojony.

Sterowanie scenariuszami za pomocą klawiatury

KeyPad TouchScreen pozwala na tworzenie do sześciu scenariuszy sterowania dla pojedynczych urządzeń lub grupy urządzeń automatyzacji.

Aby utworzyć scenariusz:

 1. Otwórz aplikację Ajax. Wybierz hub z przynajmniej jednym KeyPad TouchScreen i urządzeniem automatyzacji. Jeśli to konieczne, dodaj jeden.
 2. Przejdź na kartę Urządzenia .
 3. Wybierz KeyPad TouchScreen z listy i przejdź do menu Ustawienia .
 4. Przejdź do menu Scenariusze automatyzacji. Włącz Zarządzanie scenariuszami.
 5. Otwórz menu Scenariusze klawiatury.
 6. Naciśnij Dodaj scenariusz.
 7. Wybierz jedno lub więcej urządzeń automatyzacji. Naciśnij Dalej.
 8. Wprowadź nazwę scenariusza w polu Nazwa.
 9. Wybierz działanie urządzenia podczas wykonywania scenariusza.
 10. Naciśnij Zapisz.
 11. Naciśnij przycisk Powrót, aby powrócić do menu Scenariusze automatyzacji.
 12. W razie potrzeby aktywuj Wstępną autoryzację.

Utworzone scenariusze są wyświetlane w aplikacji: KeyPad TouchScreenUstawienia Scenariusze automatyzacjiScenariusze klawiatury. Istnieje możliwość dezaktywacji, dostosowania ustawień lub usunięcia ich w dowolnym momencie.

Aby usunąć scenariusz:

 1. Przejdź na kartę Ustawienia KeyPad TouchScreen.
 2. Otwórz menu Scenariusze automatyzacjiScenariusze klawiatury.
 3. Wybierz scenariusz, który chcesz usunąć.
 4. Naciśnij Dalej.
 5. Kliknij Usuń scenariusz.

Użytkownik może zobaczyć scenariusze automatyzacji i zarządzać nimi po uwierzytelnieniu, gdy funkcja Wstępnej autoryzacji jest włączona. Przejdź na kartę Scenariusze , wprowadź kod lub przyłóż osobiste urządzenie dostępowe do klawiatury.

Aby zrealizować scenariusz, naciśnij odpowiedni przycisk na karcie Scenariusze .

KeyPad TouchScreen wyświetla tylko aktywowane scenariusze w ustawieniach klawiatury.

Wyciszanie alarmu pożarowego

Rozdział w opracowaniu

Wskazanie

KeyPad TouchScreen informuje użytkowników o alarmach, opóźnieniach wejścia/wyjścia, aktualnym trybie bezpieczeństwa, awariach i innych stanach systemu poprzez:

 • wyświetlacz;
 • logo ze wskaźnikiem LED;
 • wbudowany sygnalizator alarmowy.

Wskazanie KeyPad TouchScreen pojawia się na wyświetlaczu tylko wtedy, gdy jest aktywne. Ikony wskazujące niektóre stany systemu lub klawiatury są wyświetlane w górnej części karty Sterowanie . Przykładowe funkcje obejmują sygnalizację alarmu pożarowego, przywracanie systemu po alarmie oraz dzwonek po otwarciu. Informacje o trybie bezpieczeństwa zostaną zaktualizowane, nawet gdy zostanie on zmieniony za pomocą innego urządzenia: breloka, innej klawiatury lub w aplikacji.

Zdarzenie Wskazanie Uwaga
Alarm. Wbudowany sygnalizator emituje sygnał dźwiękowy.

Wyświetlane, gdy przełącznik Włącz syrenę klawiatury w przypadku wykrycia alarmu w systemie jest włączony.

Czas trwania i głośność sygnału dźwiękowego zależą od ustawień klawiatury.

Wykrycie alarmu w uzbrojonym systemie. Wskaźnik LED miga dwukrotnie raz na 3 sekundy do momentu rozbrojenia systemu.

Aby aktywować, należy włączyć opcję Wskazanie po alarmie w ustawieniach huba. Należy również określić KeyPad TouchScreen jako urządzenie informujące o alarmach innych urządzeń.

Wskaźnik włącza się po zakończeniu odtwarzania sygnału alarmowego przez wbudowany sygnalizator.

Włączenie urządzenia/wczytywanie zaktualizowanej konfiguracji systemu do klawiatury. Podczas ładowania danych na wyświetlaczu pojawi się odpowiednie powiadomienie.
Wyłączanie urządzenia. Wskaźnik LED zaświeci się na 1 sekundę, a następnie miga trzy razy.
System lub grupa są uzbrojone. Wbudowany sygnalizator emituje krótki dźwięk. Jeśli powiadomienia o Uzbrojeniu/rozbrojeniu są włączone.
System lub grupa zostały przełączone w Tryb nocny. Wbudowany sygnalizator emituje krótki dźwięk. Jeśli powiadomienia o Aktywacji/dezaktywacji trybu nocnego są włączone.
System jest rozbrojony. Wbudowany sygnalizator emituje dwa krótkie dźwięki. Jeśli powiadomienia o Uzbrojeniu/rozbrojeniu są włączone.
System w trybie uzbrojenia.

Wskaźnik LED świeci się na czerwono przez krótki czas co 3 sekundy, jeśli zewnętrzne zasilanie nie jest podłączone.

Wskaźnik LED świeci na czerwono w sposób ciągły, jeśli podłączone jest zasilanie zewnętrzne.

Jeśli włączona jest opcja Wskazanie trybu uzbrojenia.

Wskaźnik włącza się, gdy klawiatura przechodzi w tryb uśpienia (wyświetlacz gaśnie).

Wprowadzono nieprawidłowy kod.

Na wyświetlaczu pojawi się odpowiednie powiadomienie.

Wbudowany sygnalizator emituje krótki dźwięk (jeśli jest ustawiony).

Siła sygnału dźwiękowego zależy od głośności skonfigurowanych przycisków.
Błąd podczas dodawania karty/breloka.

Na wyświetlaczu pojawi się odpowiednie powiadomienie.

Wskaźnik LED zaświeci się raz na czerwono.

Wbudowany sygnalizator emituje długi dźwięk.

Siła sygnału dźwiękowego zależy od głośności skonfigurowanych przycisków.
Pomyślnie dodano kartę/brelok.

Na wyświetlaczu pojawi się odpowiednie powiadomienie.

Wbudowany sygnalizator emituje krótki dźwięk.

Siła sygnału dźwiękowego zależy od głośności skonfigurowanych przycisków.
Niski poziom baterii. Wskaźnik LED płynnie zapala się i gaśnie po wyzwoleniu styku antysabotażowego, aktywacji alarmu lub uzbrojeniu lub rozbrojeniu systemu (jeśli sygnalizacja jest aktywna).
Wyzwolenie styku antysabotażowego. Wskaźnik LED zaświeci się na czerwono na 1 sekundę.
Test siły sygnału Jeweller/Wings. Podczas testu wskaźnik LED świeci się na zielono. Włącza się po uruchomieniu odpowiedniego testu w ustawieniach klawiatury.
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego. Wskaźnik LED okresowo świeci się na zielono podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Włączane po rozpoczęciu aktualizacji oprogramowania w Stanach klawiatury.
Wyciszanie połączonego alarmu pożarowego.

Na wyświetlaczu pojawi się odpowiednie powiadomienie.

Wbudowany sygnalizator emituje sygnał dźwiękowy.

Klawiatura jest wyłączona. Na wyświetlaczu pojawi się odpowiednie powiadomienie. Jeśli wybrano opcję Całkowicie, w ustawieniach klawiatury zostanie Permanentna lub Jednorazowa dezaktywacja.
Wymagane jest przywrócenie systemu. Na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni ekran do przywrócenia lub wysłania żądania przywrócenia systemu po alarmie.

Funkcja Przywrócenie systemu po alarmie musi zostać dostosowana w systemie.

Ekran pojawi się, gdy system zostanie uzbrojony lub przestawiony na Tryb nocny, jeśli w systemie wystąpił wcześniej alarm lub awaria.

Administratorzy lub PRO z uprawnieniami do konfiguracji systemu mogą przywrócić system. Inni użytkownicy mogą wysłać prośbę o przywrócenie.

Dźwiękowe powiadamianie o awariach

Jeśli któreś z urządzeń jest w trybie offline lub bateria jest bliska wyczerpania, KeyPad TouchScreen może powiadomić użytkowników systemu dźwiękiem. Wskaźnik LED klawiatury będzie również migać. Powiadomienia o awariach będą wyświetlane w zdarzeniach, treści SMS-ów lub powiadomień push.

Aby włączyć dźwiękowe powiadamianie o awariach, użyj aplikacji Ajax PRO i PRO Desktop:

 1. Kliknij Urządzenia , wybierz hub i otwórz jego ustawienia :

  Kliknij Opcje systemoweDźwięki i alerty.

 2. Włącz przełączniki: Jeśli poziom naładowania baterii dowolnego urządzenia jest niski oraz Jeśli jakiekolwiek urządzenie jest offline.
 3. Kliknij Powrót, aby zapisać ustawienia.
Zdarzenie Wskazanie Uwaga
Jeśli jakiekolwiek urządzenie jest offline.

Dwa krótkie sygnały dźwiękowe, wskaźnik LED miga dwa razy.

Sygnał dźwiękowy jest emitowany co minutę, aż wszystkie urządzenia w systemie będą w trybie online.

Użytkownicy mogą opóźnić sygnalizację dźwiękową o 12 godzin.
Jeśli KeyPad TouchScreen jest w trybie offline.

Dwa krótkie sygnały dźwiękowe, wskaźnik LED miga dwa razy.

Sygnał dźwiękowy jest emitowany co minutę, aż klawiatura w systemie będzie w trybie online.

Opóźnienie sygnalizacji dźwiękowej nie jest możliwe.
Jeśli poziom naładowania baterii dowolnego urządzenia jest niski.

Trzy krótkie sygnały dźwiękowe, wskaźnik LED miga trzy razy.

Sygnał dźwiękowy jest emitowany co minutę, aż bateria zostanie naładowana lub urządzenie zostanie usunięte z systemu.

Użytkownicy mogą opóźnić sygnalizację dźwiękową o 4 godziny.

Dźwiękowe powiadamianie o awariach pojawia się po zakończeniu sygnalizacji klawiatury. Jeśli w systemie wystąpi kilka awarii, klawiatura w pierwszej kolejności powiadamia o utracie połączenia między urządzeniem a hubem.

Test działania

System alarmowy Ajax oferuje kilka rodzajów testów, które pomagają wybrać odpowiednie miejsce instalacji urządzeń. Testy nie rozpoczynają się natychmiast. Czas oczekiwania nie przekracza jednak czasu trwania jednego interwału ping „hub–urządzenie”. Interwał pingów można sprawdzić i skonfigurować w ustawieniach huba (HubUstawienia Jeweller lub Jeweller/Fibra).

Aby uruchomić test w aplikacji Ajax:

 1. Wybierz żądany hub.
 2. Przejdź do karty Urządzenia .
 3. Wybierz KeyPad TouchScreen z listy.
 4. Przejdź do Ustawień .
 5. Wybierz test:
  1. Test siły sygnału Jeweller
  2. Test siły sygnału Wings
  3. Test tłumienia sygnału
 6. Rozpocznij test.

Umieszczenie urządzenia

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Przy wyborze lokalizacji urządzenia należy wziąć pod uwagę parametry wpływające na jego działanie:

 • Poziom sygnału Jeweller i Wings.
 • Odległość między klawiaturą a hubem lub podwajaczem zasięgu.
 • Obecność przeszkód dla transmisji sygnału radiowego: ściany, stropy, duże obiekty znajdujące się w pomieszczeniu.

Przy opracowywaniu projektu systemu alarmowego obiektu należy uwzględnić zalecenia dotyczące rozmieszczenia dla danego obiektu. System alarmowy musi być zaprojektowany i zainstalowany przez specjalistów. Lista rekomendowanych partnerów jest dostępna tutaj.

KeyPad TouchScreen najlepiej umieścić w pomieszczeniu w pobliżu wejścia. Umożliwia to rozbrojenie systemu przed upływem czasu opóźnienia na wejście, jak również szybkie uzbrojenie systemu przy opuszczaniu obiektu.

Zalecana wysokość montażu wynosi 1,3–1,5 metra lub nad podłogą. Zainstaluj urządzenie na płaskiej, pionowej powierzchni. Zapewnia to, że KeyPad TouchScreen jest bezpiecznie przymocowany do powierzchni i zapobiega wyzwalaniu fałszywych alarmów sabotażowych.

Poziom sygnału

Siła sygnału protokołów Jeweller i Wings jest określana przez liczbę niedostarczonych lub uszkodzonych pakietów danych w określonym czasie. Ikona na karcie Urządzenia wskazuje poziom sygnału:

 • Trzy kreski — doskonały poziom sygnału.
 • Dwie kreski – dobry poziom sygnału,
 • Jedna kreska – niski poziom sygnału, nie gwarantuje stabilnego działania.
 • Przekreślona ikona — brak sygnału.

Przed ostateczną instalacją należy sprawdzić siłę sygnału protokołów Jeweller i Wings. Przy niskim poziomie sygnału (jedna lub zero kresek) nie gwarantujemy stabilnego działania urządzenia. Rozważ zmianę lokalizacji urządzenia, gdyż zmiana położenia o zaledwie 20 cm może znacząco poprawić poziom sygnału. Jeśli poziom sygnału jest nadal niski lub niestabilny po zmianie położenia, użyj podwajacza zasięgu sygnału radiowego ReX 2. KeyPad TouchScreen nie jest kompatybilny z podwajaczami zasięgu sygnału radiowego ReX.

Nie instaluj klawiatury

 1. Na zewnątrz; może to doprowadzić do awarii klawiatury.
 2. W miejscach, gdzie części garderoby (na przykład obok wieszaka), przewody zasilające lub przewód Ethernet mogą zasłaniać klawiaturę urządzenia. Może to prowadzić do fałszywego wyzwolenia klawiatury.
 3. W pobliżu metalowych przedmiotów lub luster powodujących tłumienie i ekranowanie sygnału.
 4. W pomieszczeniach o temperaturze i wilgotności przekraczających dopuszczalne granice; może to spowodować uszkodzenie klawiatury.
 5. Bliżej niż 1 metr od huba lub podwajacza zasięgu sygnału radiowego. Może to doprowadzić do utraty łączności z klawiaturą.
 6. W miejscu o niskim poziomie sygnału. Może to skutkować utratą połączenia z hubem.
 7. Obok czujników stłuczenia szkła. Wbudowany sygnalizator może uruchomić alarm.
 8. W miejscach, gdzie sygnał dźwiękowy będzie tłumiony (wewnątrz mebli, za grubymi zasłonami itp.).

Instalacja

Przed zainstalowaniem KeyPad TouchScreen upewnij się, że wybrana lokalizacja jest optymalna i zgodna z wymaganiami niniejszej instrukcji.

Aby zamontować klawiaturę:

 1. Zdejmij uchwyt montażowy SmartBracket z klawiatury. Najpierw odkręć wkręt do mocowania i zsuń panel w dół.
 2. Przymocuj panel SmartBracket w wybranym miejscu montażu za pomocą taśmy dwustronnej.

  Taśma dwustronna może być używana tylko do tymczasowego montażu. Urządzenie przymocowane za pomocą taśmy klejącej może w każdej chwili odkleić się od powierzchni. Dopóki urządzenie jest przyklejone taśmą, styk antysabotażowy nie zadziała po oderwaniu urządzenia od powierzchni.

  SmartBracket posiada oznaczenia po wewnętrznej stronie ułatwiające montaż. Przecięcie obu linii oznacza środek urządzenia (nie zaś uchwytu montażowego). Dopasuj je podczas montażu klawiatury.

 3. Umieść klawiaturę na uchwycie SmartBracket. Wskaźnik LED urządzenia zacznie migać. Sygnał ten oznacza, że ​​obudowa klawiatury jest zamknięta.

  Jeśli podczas instalacji w SmartBracket wskaźnik LED nie jest aktywny, sprawdź stan styku antysabotażowego w aplikacji Ajax, integralność mocowania oraz szczelność mocowania klawiatury w uchwycie.

 4. Uruchom testy siły sygnału Jeweller i Wings. Zalecany poziom sygnału to dwie lub trzy kreski. Jeśli poziom sygnału jest niski (jedna kreska lub mniej), nie można zagwarantować stabilnego działania urządzenia. Rozważ zmianę lokalizacji urządzenia, gdyż zmiana położenia o zaledwie 20 cm może znacząco poprawić poziom sygnału. Jeśli poziom sygnału jest nadal niski lub niestabilny po zmianie położenia, użyj podwajacza zasięgu sygnału radiowego ReX 2.
 5. Uruchom Test tłumienia sygnału. Podczas testu poziom sygnału jest sztucznie zmniejszany i zwiększany, aby symulować różne warunki w miejscu instalacji. Jeśli miejsce instalacji wybrano prawidłowo, klawiatura będzie miała stabilny poziom sygnału na poziomie 2-3 kresek.
 6. Jeśli testy zakończą się pomyślnie, odłącz klawiaturę od SmartBracket.
 7. Przymocuj SmartBracket do powierzchni za pomocą dołączonych wkrętów. Wykorzystaj wszystkie punkty mocowania.

  W przypadku stosowania innych elementów łączących należy upewnić się, że nie uszkodzą one, ani nie zdeformują panelu.

 8. Umieść klawiaturę w uchwycie montażowym SmartBracket.
 9. Dokręć wkręt do mocowania na spodzie obudowy klawiatury. Wkręt jest potrzebny dla pewniejszego zamocowania i ochrony klawiatury przed nagłym demontażem.

Podłączanie modułu zasilającego innego producenta

Podczas podłączania zewnętrznego źródła zasilania i użytkowania urządzenia KeyPad TouchScreen należy przestrzegać ogólnych przepisów bezpieczeństwa dotyczących korzystania z urządzeń elektrycznych, jak również wymagań określonych w aktach prawnych dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego.

KeyPad TouchScreen jest wyposażony w zaciski do podłączenia modułu zasilającego 10,5 V-14 V⎓. Zalecane parametry elektryczne modułu zasilającego to: 12 V⎓ o prądzie co najmniej 0,5 A.

Zalecamy podłączenie zewnętrznego źródła zasilania, gdy konieczne jest utrzymanie ciągłej aktywności wyświetlacza oraz, aby uniknąć szybkiego rozładowania baterii, na przykład podczas korzystania z klawiatury w pomieszczeniach o niskiej temperaturze. Zasilanie zewnętrzne jest również wymagane do aktualizacji oprogramowania sprzętowego klawiatury.

Gdy podłączone jest zasilanie zewnętrzne, wstępnie zainstalowane baterie są używane jako zapasowe źródło zasilania. Nie należy ich usuwać przed podłączeniem zasilacza.

Przed montażem urządzenia należy sprawdzić przewody pod kątem uszkodzeń izolacji. Należy korzystać wyłącznie z uziemionego źródła zasilania. Nie demontuj urządzenia, jeśli jest ono pod napięciem. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilania.

Aby podłączyć moduł zasilający innego producenta:

 1. Zdejmij uchwyt montażowy SmartBracket. Ostrożnie wyłam perforowaną część obudowy, aby przygotować otwory na przewody:

  1 — do wyprowadzenia przewodu przez ścianę.
  2 — do wyprowadzenia przewodu od dołu. Wystarczy wyłamać jedną z perforowanych części.

 2. Odłącz zewnętrzny przewód zasilający.
 3. Podłącz przewód do zacisków, zwracając uwagę na biegunowość (oznaczoną na plastiku).
 4. Poprowadź przewód w kanale kablowym. Przykład poprowadzenia przewodu od spodu klawiatury:
 5. Włącz klawiaturę i umieść ją na uchwycie montażowym.
 6. Sprawdź stan baterii i zasilania zewnętrznego w aplikacji Ajax oraz ogólne działanie urządzenia.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego KeyPad TouchScreen może być zainstalowana, gdy dostępna jest nowa wersja. Informacje na ten temat można znaleźć na liście urządzeń w aplikacjach Ajax. Jeśli aktualizacja jest dostępna, na odpowiedniej klawiaturze pojawi się ikona . Administrator lub PRO z dostępem do ustawień systemowych może uruchomić aktualizację w stanach KeyPad TouchScreen, lub ustawieniach. Aktualizacja zajmuje do jednej lub dwóch godzin (jeśli klawiatura działa przez ReX 2).

Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe, należy podłączyć zewnętrzny moduł zasilający do KeyPad TouchScreen. Bez zewnętrznego zasilania aktualizacja nie zostanie przeprowadzona.

Jeśli KeyPad TouchScreen nie jest zasilany z zewnętrznego źródła zasilania w miejscu instalacji, można użyć oddzielnego uchwytu montażowego SmartBracket dla KeyPad TouchScreen. Aby to zrobić, należy odczepić klawiaturę z głównego uchwytu montażowego i zamontować ją na uchwycie zapasowym podłączonym do zewnętrznego źródła zasilania o napięciu 10,5–14 V⎓ i prądzie 0,5 A lub większym.

Uchwyt montażowy można nabyć osobno u autoryzowanych partnerów Ajax Systems.

Konserwacja

Regularnie sprawdzaj działanie KeyPad TouchScreen. Optymalna częstotliwość kontroli to raz na trzy miesiące. Czyść na bieżąco obudowę urządzenia z kurzu, pajęczyn i innych zanieczyszczeń. Używaj miękkiej, suchej chusteczki odpowiedniej do konserwacji sprzętu.

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać żadnych substancji zawierających alkohol, aceton, benzynę i inne aktywne rozpuszczalniki. Delikatnie przetrzyj ekran dotykowy.

Urządzenie utrzymuje działanie przez okres do 1,5 roku na fabrycznie zainstalowanych bateriach. Wartość ta została obliczona na podstawie domyślnych ustawień oraz do 4 interakcji z klawiaturą dziennie.

System wysyła wcześniejsze ostrzeżenie, gdy zbliża się czas wymiany baterii. Podczas zmiany trybu bezpieczeństwa dioda LED będzie powoli zapalać się i gasnąć.

Gwarancja

Gwarancja dla produktów Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” jest ważna 2 lata po zakupie.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zalecamy najpierw skontaktować się z działem wsparcia technicznego Ajax. W większości przypadków problemy techniczne można rozwiązać zdalnie.

Wsparcie techniczne:

Potrzebujesz pomocy?

W tej sekcji znajdziesz szczegółowe instrukcje i filmy edukacyjne na temat wszystkich funkcji systemu Ajax. A jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty technicznego, jesteśmy dostępni non stop (24/7).

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: