Jak skonfigurować system Ajax zgodnie z wymaganiami EN 50131

Zaktualizowano

Aby system Ajax spełniał wymagania normy EN 50131, niezbędne jest skonfigurowanie niektórych funkcji. Aby uzyskać prawidłowe ustawienia, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w artykule.

Funkcje zgodne z normą EN 50131 można skonfigurować tylko w najnowszych wersjach aplikacji Ajax PRO:

 • PRO Desktop;
 • Ajax PRO : Tool for Engineers.

Ustawienia huba

Wybierz hub z listy i przejdź do menu Ustawienia Opcje systemowe.

Połączenie z serwerem

W przypadku instalacji Grade 3 należy ustawić parametry Opóźnienie alarmu awarii połączenia z serwerem i Interwał odpytywania hub-serwer w menu Połączenie z serwerem. Ich wartości muszą być takie, aby czas przed wysłaniem powiadomienia o utracie komunikacji z hubem wynosił mniej niż 180 sekund. Jest to obliczane za pomocą wzoru:

3 × Interwał odpytywania hub-serwer + Opóźnienie alarmu awarii połączenia z serwerem.

Na przykład, jeśli oba parametry są ustawione na 40 sekund, czas wysyłania powiadomienia o utracie połączenia między hubem a serwerem wyniesie 160 sekund.

Sprawdzanie integralności systemu

Funkcja Sprawdzanie integralności systemu umożliwia sprawdzenie stanu urządzeń alarmowych przed uzbrojeniem. Więcej informacji na temat tej funkcji można znaleźć w tym artykule.

Przywrócenie po alarmie

Funkcja Przywrócenie po alarmie zapobiega uzbrojeniu systemu w przypadku alarmu lub awarii. Aby uzbroić system, autoryzowany użytkownik lub PRO musi go przywrócić.

Można określić, które alarmy i awarie wymagają przywrócenia systemu.

Aby zachować zgodność z normą EN 50131 w klasie Grade 3, tylko PRO powinien mieć dostęp do przywracania alarmów sabotażowych oraz awarii.

Opóźnienie transmisji alarmu

Dzięki funkcji Opóźnienie transmisji alarmu możliwe jest odroczenie transmisji alarmu do stacji monitorowania, jeśli upłynął czas Opóźnienia na wejście, ale użytkownik nie miał wystarczająco dużo czasu, aby rozbroić system. Po upływie czasu opóźnienia system generuje alarm lokalnie: aktywuje jedynie syreny, lecz nie przekazuje alarmu do stacji monitorowania i innych użytkowników. Zapewnia to użytkownikowi dodatkowy czas na rozbrojenie systemu, a stacja monitorowania nie otrzyma fałszywego alarmu.

Zgodnie z normą EN 50131-1 minimalny czas opóźnienia transmisji alarmu powinien wynosić 30 sekund.

Jak ustawić proces rozbrajania zgodny z normą EN 50131

 1. W aplikacji Ajax PRO przejdź do:
  1. HubUstawienia Opcje systemoweProces uzbrajania/rozbrajania
 2. Przejdź do Zgodność z normą i wybierz EN 50131, a następnie kliknij Zapisz.
 3. Ustaw Opóźnienie transmisji alarmu od 30 do 60 sekund (z przyrostem co 5 sekund).

  Opóźnienie transmisji alarmu rozpocznie się dopiero po upływie Opóźnienia na wejście.

 4. Należy włączyć opcję Nie wysyłaj alarmu, jeśli został rozbrojony podczas opóźnienia. Jeśli zostanie włączona, system nie wyśle alarmu, gdy zostanie rozbrojony w czasie trwania opóźnienia transmisji alarmu.
 5. Kliknij Powrót, aby zapisać ustawienia.

Interwał odpytywania Jeweller/Fibra

Częstotliwość, z jaką hub komunikuje się z urządzeniami oraz szybkość wykrywania utraty połączenia zależy od interwału odpytywania pomiędzy hubem a czujnikiem. Można ją skonfigurować w menu huba Jeweller lub Jeweller/Fibra.

Czas do wysłania komunikatu dotyczącego utraty połączenia pomiędzy hubem a urządzeniem jest obliczany według następującego wzoru:

Interwał odpytywania czujnika × Liczba nieodebranych pingów do określenia awarii połączenia.

Aby zachować zgodność z normą EN 50131-1, czas ten powinien być krótszy niż 20 minut lub równy temu czasowi dla klasy Grade 2 i 100 sekund dla klasy Grade 3.

Wskaźnik LED

Konfiguracja wskaźnika LED huba zgodnie z normą EN 50131-1.

 1. Przejdź do:
  1. HubUstawienia Opcje systemoweWskaźnik LED
 2. Wybierz Alerty i usterki.
 3. Kliknij Powrót, aby zapisać ustawienia.

Więcej informacji na temat wskazań LED Alerty i usterki można znaleźć tutaj.

Ustawienia urządzeń antywłamaniowych

Ustaw Opóźnienie na wejście i Opóźnienie przy wyjściu dla wszystkich urządzeń antywłamaniowych (np. czujników ruchu, czujników magnetycznych, czujników stłuczenia szkła itp.).

Aby zachować zgodność z normą EN 50131-1, wartość Opóźnienie na wejście powinna być mniejsza niż 45 sekund lub równa tej wartości.

Jak ustawić opóźnienia w systemie Ajax

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Należy wybrać wymagane urządzenie lub czujnik, dla którego ma być ustawione opóźnienie alarmu.
 3. Przejdź do Ustawień, klikając ikonę kółka zębatego .
 4. Przejdź do Tryb pracy i wybierz Wejście/Wyjście.
 5. Określ czas trwania Opóźnienie na wejście i Opóźnienie przy wyjściu w zakresie od 5 do 120 sekund.
 6. Przejdź do Alert z syreną i włącz przełącznik dla właściwego zdarzenia (w zależności od urządzenia):
  • W przypadku wykrycia ruchu.
  • Jeśli wykryto otwarcie.
  • Po wykryciu stłuczenia szyby, itp.
 7. Kliknij Powrót, aby zapisać ustawienia.

Dostosuj ustawienia syreny w przypadku korzystania z funkcji opóźnienia na wejście/wyjście.

Ustawienia klawiatury

Włącz i skonfiguruj funkcję Blokada nieautoryzowanego dostępu dla wszystkich klawiatur w systemie Ajax. Jeśli funkcja ta jest włączona i w ciągu minuty błędny kod zostanie wprowadzony trzykrotnie, klawiatura zostanie zablokowana na czas określony w jej ustawieniach. W tym czasie hub będzie ignorował wszystkie kody i jednocześnie poinformuje użytkowników systemu alarmowego o próbie odgadnięcia kodu.

Użytkownik lub PRO z uprawnieniami administratora mogą odblokować klawiaturę w aplikacji Ajax. Ponadto odblokowanie następuje automatycznie po upływie czasu blokady określonego w ustawieniach.

Jak ustawić automatyczną Blokadę nieautoryzowanego dostępu

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz klawiaturę.
 3. Przejdź do ustawień klawiatury, klikając ikonę kółka zębatego .
 4. Włącz przełącznik Blokada nieautoryzowanego dostępu.
 5. Wybierz czas blokady klawiatury w menu Czas blokowania, min: od 3 do 180 minut.

  Zgodnie z normą EN 50131-3, Czas blokowania musi wynosić przynajmniej 90 sekund.
  W aplikacji Ajax, Czas blokowania domyślnie wynosi 3 minuty.

 6. Kliknij Powrót, aby zapisać ustawienia.
 7. Należy powtórzyć kroki od 1 do 6 dla wszystkich klawiatur w systemie.

W przypadku instalacji Grade 3 dozwolone są tylko kody zawierające 5 lub 6 cyfr.

Ustawienia syreny

Jak ustawić głośność syreny wewnętrznej

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz syrenę wewnętrzną.
 3. Przejdź do ustawień syreny, klikając ikonę kółka zębatego .
 4. Ustaw poziom Głośność alarmu: Głośno lub Bardzo głośno.

  Zgodnie z normą EN 50131-4, „Minimum” oznacza, że poziom akustycznego sygnału ostrzegawczego w urządzeniu wewnętrznym musi wynosić co najmniej 80 dB. Ten poziom głośności jest równy głośności alarmu Głośny w systemie Ajax.

 5. Kliknij Powrót, aby zapisać ustawienia.
 6. Należy powtórzyć kroki od 1 do 5 dla wszystkich syren wewnętrznych w systemie.

Jak ustawić głośność syreny zewnętrznej

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz syrenę zewnętrzną.
 3. Przejdź do ustawień syreny, klikając ikonę kółka zębatego .
 4. Ustaw poziom Głośność alarmu: Głośno lub Bardzo głośno.

  Zgodnie z normą EN 50131-4, „Minimum” oznacza, że poziom akustycznego sygnału ostrzegawczego w urządzeniu zewnętrznym musi wynosić co najmniej 100 dB. Ten poziom głośności jest równy głośności alarmu Głośny w systemie Ajax.

 5. Kliknij Powrót, aby zapisać ustawienia.
 6. Należy powtórzyć kroki od 1 do 5 dla wszystkich syren zewnętrznych w systemie.

Jak ustawić funkcję Alarmu dźwiękowego

Zgodnie z normą EN 50131-1 syrena zainstalowana na zewnątrz nadzorowanego obiektu musi powiadamiać o alarmie sygnałem dźwiękowym. To wymaganie odnosi się wyłącznie do syren przypisanych do grupy lub systemu w trybie uzbrojenia.

 1. Przejdź do karty Urządzenia i wybierz:
  1. HubUstawienia Opcje systemoweDźwięki i alerty
 2. Włącz funkcję Jeśli otwarta jest pokrywa huba lub czujnika.
 3. Przejdź do karty Urządzenia .
 4. Wybierz syrenę.
 5. Przejdź do ustawień syreny, klikając ikonę kółka zębatego .
 6. Przejdź do pozycji w menu Alarm dźwiękowy i wybierz opcję Tylko gdy uzbrojony.
 7. Należy powtórzyć kroki od 3 do 6 dla wszystkich syren, dla których chcesz aktywować funkcję Alarmu dźwiękowego.

Jak ustawić czas trwania alarmu dźwiękowego syren

Zgodnie z normą EN 50131-3 czas działania syren powinien wynosić od 90 sekund do 15 minut.

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz syrenę.
 3. Przejdź do jej Ustawień, klikając ikonę kółka zębatego .
 4. Ustaw Czas trwania alarmu od 1 min 30 s lub więcej.
 5. Kliknij Powrót, aby zapisać ustawienia.
 6. Należy powtórzyć kroki od 1 do 5 dla wszystkich syren, dla których chcesz aktywować funkcję Alarmu dźwiękowego.

Ustawienia dźwięków syreny

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz syrenę.
 3. Przejdź do jej Ustawień, klikając ikonę kółka zębatego .
 4. Przejdź do menu Ustawienia sygnału dźwiękowego.
 5. Włącz przełączniki Opóźnienia wejścia i Opóźnienia wyjścia w sekcji Sygnał dźwiękowy opóźnień.
 6. Ustaw Głośność sygnału dźwiękowego.

  Poziom Głośności sygnału dźwiękowego musi być taki sam jak Głośność alarmu syren wewnętrznych i zewnętrznych.

 7. Kliknij Powrót, aby zapisać ustawienia.
 8. Należy powtórzyć kroki 1-7 dla wszystkich syren, dla których chcesz włączyć powiadomienia.

Należy pamiętać, że korzystanie z Permanentnej dezaktywacji może sprawić, że system będzie zgodny z normą EN 50131, ale na niższym poziomie bezpieczeństwa.

Wymagania dotyczące baterii zapasowych

Dla instalacji spełniających normę EN 50131 Grade 3 czas pracy systemu w trybie gotowości powinien być nie krótszy niż 60 godzin. Należy zastosować Kalkulator zasilania Fibra, aby sprawdzić maksymalny pobór prądu przez Hub Hybrid. Jeśli przekracza on 115 mA, należy użyć LineSupply Fibra, aby podzielić pobór mocy pomiędzy moduł i Hub Hybrid.

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: