Instrukcja użytkownika Hub Hybrid

Zaktualizowano

Hub Hybrid to hybrydowa centrala systemu alarmowego Ajax. Kompatybilny z urządzeniami przewodowymi i bezprzewodowymi Ajax. Kontroluje ona działanie wszystkich podłączonych urządzeń pod nadzorem użytkownika oraz agencji ochrony. Jest przeznaczony do montażu wewnątrz pomieszczeń.

Hub Hybrid wymaga dostępu do internetu, aby połączyć się z usługą Ajax Cloud. Dostępne są trzy kanały komunikacyjne: Ethernet oraz dwie karty SIM. Hub dostępny jest w dwóch wersjach: z modemem 2G oraz 2G/3G/4G (LTE).

​​Płytka Hub Hybrid jest sprzedawana wraz z obudową, ale można ją zainstalować bez obudowy w Case D (430) przy użyciu Module Holder (type B). Obudowa Case i uchwyty są sprzedawane oddzielnie.

Instalacja huba w Case D (430) nie spełnia wymagań normy Grade (EN 50131). Wersja zgodna ze standardem będzie dostępna wkrótce.

Elementy funkcjonalne

Elementy obudowy

 1. Śruby mocujące pokrywę obudowy. Odkręć za pomocą dołączonego klucza imbusowego (Ø 4 mm).
 2. Diody LED wskazujące stan huba (dostępne w nowej wersji obudowy; w poprzedniej wersji wskaźnik LED jest umieszczony na płytce).
 3. Część z uchwytami na baterię zapasową.

  Bateria nie należy do zestawu.

 4. Kod QR i ID (numer seryjny) centrali alarmowej.
 5. Perforowana część obudowy. Niezbędna do wyzwolenia zabezpieczenia przed manipulacją w przypadku próby oderwania urządzenia od podłoża. Nie należy jej odłamywać. 
 6. Perforowana część obudowy do wyprowadzenia przewodów podłączonych czujników i urządzeń.
 7. Mocowania kabli.

Elementy płyty

 1. Wskaźnik LED stanu huba i podłączonych kanałów komunikacyjnych.
 2. Wskaźnik LED stanu urządzeń podłączonych do linii Fibra huba.
 3. Szczelina karty micro SIM 1.
 4. Szczelina karty micro SIM 2.
 5. Przycisk wykrywający próbę manipulacji. Wykrywa zdjęcie pokrywy obudowy Hub Hybrid (2G) / (4G).
 6. Kod QR i ID (numer seryjny) urządzenia.
 7. Przewód zasilania.
 8. Gniazdo Ethernet.
 9. Przycisk zasilania.
 10. Zaciski do podłączenia baterii zapasowej 12 V.
 11. Zaciski linii Fibra do podłączania urządzeń przewodowych.
 12. Wskaźnik błędu baterii. Zapala się w przypadku odwrócenia polaryzacji przy podłączaniu baterii (gdy biegun „-” baterii jest podłączony do zacisku „+” lub odwrotnie).
 13. Otwory montażowe do zamocowania płytki Hub Hybrid w Case D (430) za pomocą Module Holder (type B) lub do obudowy huba.

Zaciski linii Fibra

Hub Hybrid (2G) / (4G) ma 8 linii. Numery od 1 do 8 są widoczne na płycie centrali.

Zaciski linii Fibra:

 1. +24 V — zacisk zasilania 24 V⎓.
 2. Apierwszy zacisk sygnałowy.
 3. Bdrugi zacisk sygnałowy.
 4. GND — masa.

Podczas instalacji urządzeń Fibra należy zachować biegunowość i kolejność podłączania przewodów.

Zasada działania

Hub Hybrid to hybrydowa centrala systemu alarmowego Ajax. Kontroluje działanie podłączonych urządzeń.

Do Hub Hybrid można podłączyć do 100 przewodowych i bezprzewodowych urządzeń Ajax. Podłączone urządzenia chronią przed włamaniem, pożarem i zalaniem, a także pozwalają na sterowanie urządzeniami elektrycznymi według scenariuszy lub ręcznie – w aplikacji mobilnej lub naciskając przycisk napadowy, LightSwitch lub klawiaturę z ekranem dotykowym.

Aby monitorować działanie wszystkich urządzeń systemu alarmowego, hub komunikuje się z podłączonymi urządzeniami za pomocą trzech szyfrowanych protokołów:

1. Jeweller to protokół radiowy służący do przesyłania zdarzeń i alarmów z bezprzewodowych urządzeń Ajax. Zasięg komunikacji wynosi do 2000 m bez przeszkód – ścian, drzwi lub konstrukcji międzypiętrowych.

2. Wings to protokół radiowy służący do przesyłania zdjęć z czujników MotionCam i MotionCam Outdoor. Zasięg komunikacji wynosi do 1700 m bez przeszkód – ścian, drzwi lub konstrukcji międzypiętrowych.

3. Fibra to protokół przewodowy służący do przesyłania zdarzeń i alarmów z urządzeń przewodowych Ajax. Zasięg komunikacji wynosi do 2000 m przy połączeniu skrętką U/UTP kat. 5.

W przypadku wzbudzenia czujnika system podnosi alarm w czasie krótszym niż sekunda, niezależnie od protokołu komunikacyjnego. W takim przypadku hub aktywuje syreny, uruchamia wykonanie scenariuszy i powiadamia stację monitorowania agencji ochrony oraz wszystkich użytkowników.

Ochrona przed sabotażem

Hub Hybrid ma 3 kanały łączności z serwerem Ajax Cloud: Ethernet oraz dwie karty SIM. Dzięki temu można podłączyć urządzenie do trzech różnych dostawców usług komunikacyjnych w tym samym czasie. Jeśli jeden z kanałów łączności jest niedostępny, hub automatycznie przełącza się na inny i informuje o tym centralę alarmową agencji ochrony oraz użytkowników systemu.

W przypadku wykrycia próby zagłuszania, system przełącza się na nieczynną częstotliwość radiową i wysyła powiadomienia do centrali alarmowej agencji ochrony oraz do użytkowników systemu.

Hub regularnie sprawdza jakość komunikacji ze wszystkimi podłączonymi urządzeniami. Jeśli którekolwiek z urządzeń utraci połączenie z centralą, po upływie czasu określonego przez administratora, wszyscy użytkownicy systemu (w zależności od ustawień), a także stacja monitorowania agencji ochrony, otrzymają powiadomienie o tym zdarzeniu.

Nikt nie może niepostrzeżenie wyłączyć huba, nawet gdy obiekt jest rozbrojony. Jeśli intruz spróbuje otworzyć obudowę huba, natychmiast uaktywni się przycisk wykrywający próbę manipulacji. Powiadomienie o alarmie zostanie wysłane do agencji ochrony oraz do użytkowników systemu.

Gdy w Case D (430) zainstalowana jest płytka Hub Hybrid, aplikacja pokazuje, że pokrywa huba jest otwarta. Instalacja huba w Case D (430) nie spełnia wymagań normy Grade (EN 50131). Wersja zgodna ze standardem będzie dostępna wkrótce.

Hub sprawdza połączenie z Ajax Cloud w regularnych odstępach czasu. Okres odpytywania jest określony w ustawieniach huba. Jeśli ustawiony jest minimalny czas pingu, serwer może powiadomić użytkowników i agencję ochrony w ciągu zaledwie 60 sekund od utraty połączenia.

Do huba można podłączyć baterię zapasową o pojemności 7 Ah, która zapewni systemowi zawierającemu 30 czujników zasilanie awaryjne przez 60 godzin. 

Używaj baterii 12 V⎓ o pojemności 4, 7 lub 9 Ah. W obudowie panelu sterowania i Case D (430) znajdują się specjalne uchwyty na baterie.

Można użyć baterii o innej pojemności, które pasują do rozmiarów huba i charakteryzują się czasem pełnego ładowania nie dłuższym niż 30 godzin. Maksymalny prąd ładowania baterii przez Hub Hybrid wynosi 300 mA. Maksymalne wymiary baterii do zainstalowania w obudowie Hub Hybrid to 151 × 65 × 94 mm, a masa to 5 kg.

OS Malevich

Hub Hybrid działa pod kontrolą systemu operacyjnego czasu rzeczywistego OS Malevich. Jest zabezpieczony przed wirusami i cyberatakami.

OS Malevich wprowadza nowe cechy i funkcje systemu alarmowego Ajax poprzez aktualizacje over-the-air. Aktualizacja nie wymaga zaangażowania instalatora ani użytkownika.

Aktualizacja trwa do 2 minut przy rozbrojonym systemie alarmowym i podłączonym zasilaczu zewnętrznym oraz baterii zapasowej.

Wskazanie

W zależności od stanu łączności z serwerem Ajax Cloud wskaźnik LED Hub Hybrid może świecić na czerwono, biało, fioletowo, żółto, niebiesko lub zielono.

We wcześniejszej wersji obudowy Hub Hybrid i w sytuacji gdy płytka jest zainstalowana w Case D (430), wskaźnik LED nie jest widoczny, kiedy pokrywa obudowy jest zamknięta. Wskaźnik jest użyteczny tylko podczas podłączania i ustawiania huba. W nowej wersji obudowa Hub Hybrid została wyposażona w światłowody, pozwalające na sprawdzenie stanu huba w dowolnym momencie.

Stany Hub Hybrid można również monitorować w aplikacjach Ajax.

Wskazanie Zdarzenie Uwaga
Zapala się na biało. Podłączone są co najmniej dwa kanały komunikacji: Ethernet oraz jedna lub dwie karty SIM. Podczas pracy wyłącznie na baterii zapasowej wskaźnik miga co 10 sekund.
Zapala się na zielono.

Podłączony jest jeden kanał komunikacji: Ethernet lub karta SIM.

Dowiedz się więcej

Podczas pracy wyłącznie na baterii zapasowej, wskaźnik miga co 10 sekund.
Zapala się na czerwono. Hub nie ma połączenia z internetem ani z usługą Ajax Cloud. Podczas pracy wyłącznie na baterii zapasowej wskaźnik miga co 10 sekund.

Zewnętrzne zasilanie jest odłączone.

(jeśli podłączono baterię zapasową).

Zapala się i świeci nieprzerwanie przez 3 minuty, a następnie miga co 10 sekund.  Kolor wskaźnika zależy od liczby podłączonych kanałów łączności.

Jeśli podczas korzystania z systemu widoczne jest wskazanie, które nie zostało wymienione w niniejszej instrukcji obsługi, skontaktuj się z działem wsparcia technicznego firmy Ajax.

Dostęp do wskazań

Użytkownicy Hub Hybrid mogą zobaczyć sygnalizację alertów i awarii po:

 • Uzbrojeniu/rozbrojeniu systemu za pomocą klawiatury Ajax.
 • Wprowadzeniu na klawiaturze prawidłowego identyfikatora użytkownika lub kodu osobistego i wykonaniu czynności, która miała już miejsce (na przykład rozbrojenie systemu i naciśnięcie przycisku rozbrojenia na klawiaturze).
 • Naciśnięciu przycisku SpaceControl w celu uzbrojenia/rozbrojenia systemu lub aktywacji trybu nocnego.
 • Uzbrojeniu/rozbrojeniu systemu w aplikacjach Ajax.

Wszyscy użytkownicy mogą zobaczyć sygnalizację Zmiany stanu huba.

Alerty i usterki

Funkcję włącza się w ustawieniach huba w aplikacji PRO (Hub → Ustawienia → Ustawienia systemowe → Wskaźnik LED).

Wskazanie jest dostępne dla hubów z oprogramowaniem sprzętowym OS Malevich 2.14 lub nowszym oraz w następujących aplikacjach i wersjach:

 • Ajax PRO: Tool for Engineers 2.22.2 dla systemu iOS.
 • Ajax PRO: Tool for Engineers 2.25.2 dla systemu Android.
 • Ajax PRO Desktop 3.5.2 dla systemu macOS.
 • Ajax PRO Desktop 3.5.2 dla systemu Windows.
Wskazanie Zdarzenie Uwaga
 Zmiana stanu huba
Biała dioda LED miga raz na sekundę. Uzbrojenie dwuetapowe lub Opóźnienie na wyjście. Jedno z urządzeń wykonuje Uzbrojenie dwuetapowe lub Opóźnienie przy wyjściu.
Zielona dioda LED miga raz na sekundę. Sygnalizacja wejścia. Jedno z urządzeń wykonuje Opóźnienie przy wejściu.
Biała dioda LED zapala się na 2 sekundy. Uzbrajanie zakończone. Zmiana stanu huba (lub jednej z grup) z rozbrojony na uzbrojony.
Zielona dioda LED zapala się na 2 sekundy. Rozbrajanie zakończone. Zmiana stanu huba (lub jednej z grup) z uzbrojony na rozbrojony.
Alerty i awarie
Czerwona i fioletowa dioda LED migają kolejno przez 5 sekund. Potwierdzony alarm przycisku napadowego.

Występuje nieprzywrócony stan po potwierdzonym alarmie napadowym.

Wskazanie jest wyświetlane tylko wtedy, gdy w ustawieniach włączona jest opcja Przywracanie po potwierdzonym alarmie napadowym.

Czerwona dioda LED zapala się na 5 sekund. Alarm napadowy.

Występuje nieprzywrócony stan po alarmie napadowym.

Wskazanie nie jest wyświetlane, jeśli występuje stan potwierdzonego alarmu napadowego.

Wskazanie jest wyświetlane tylko wtedy, gdy w ustawieniach włączona jest opcja Przywracanie po alarmie napadowym.

Czerwona dioda LED miga. Liczba błysków odpowiada numerowi urządzenia przycisku awaryjnego (DoubleButton), który jako pierwszy wygenerował alarm. Występuje nieprzywrócony stan po potwierdzonym lub niepotwierdzonym alarmie przycisku napadowego:

 • Pojedynczy alarm przycisku napadowego

lub

 • Potwierdzony alarm przycisku napadowego
Żółta i fioletowa dioda LED migają kolejno przez 5 sekund. Potwierdzony alarm włamaniowy.

Występuje nieprzywrócony stan po potwierdzonym alarmie włamaniowym.

Wskazanie jest wyświetlane tylko wtedy, gdy w ustawieniach włączona jest opcja Przywracanie po potwierdzonym alarmie włamaniowym.

Żółta dioda LED zapala się na 5 sekund. Alarm włamaniowy.

Występuje nieprzywrócony stan po alarmie włamaniowym.

Wskazanie nie jest wyświetlane, jeśli występuje stan potwierdzonego alarmu włamaniowego.

Wskazanie jest wyświetlane tylko wtedy, gdy w ustawieniach włączona jest opcja Przywracanie po alarmie włamaniowym.

Żółta dioda LED miga. Liczba błysków odpowiada numerowi urządzenia, które jako pierwsze wygenerowało alarm włamaniowy. Występuje nieprzywrócony stan po potwierdzonym lub niepotwierdzonym alarmie włamaniowym:

 • Pojedynczy alarm włamaniowy

lub

 • Potwierdzony alarm włamaniowy
Czerwona i niebieska dioda LED migają kolejno przez 5 sekund. Otwarcie pokrywy.

W jednym z urządzeń lub w hubie występuje nieprzywrócony stan tampera lub obudowa jest otwarta.

Wskazanie jest wyświetlane tylko wtedy, gdy w ustawieniach włączona jest opcja Przywracanie po otwarciu obudowy.

Żółta i niebieska dioda LED migają kolejno przez 5 sekund. Inne awarie.

W dowolnym z urządzeń lub w hubie występują nieprzywrócony stan po usterce lub awaria.

Wskazanie jest wyświetlane tylko wtedy, gdy w ustawieniach włączona jest opcja Przywracanie po usterkach.

Opcja Przywracania po usterkach nie jest obecnie dostępna w aplikacjach Ajax.

Granatowa dioda LED zapala się na 5 sekund. Permanentna dezaktywacja. Jedno z urządzeń jest wyłączone lub powiadomienia o stanie obudowy są wyłączone.
Niebieska dioda LED zapala się na 5 sekund. Automatyczna dezaktywacja. Jedno z urządzeń zostało automatycznie wyłączone przez timer otwarcia lub liczbę wykryć.
Zielona i niebieska dioda LED migają kolejno.

Wygaśnięcie timera alarmu.

Dowiedz się więcej o funkcji potwierdzania alarmów

Wyświetlane po wygaśnięciu timera alarmu (w celu potwierdzenia alarmu).

Jeśli w systemie nic się nie dzieje (brak alarmów, awarii, otwarcia pokrywy itp.), dioda LED jest albo biała, albo zielona i reprezentuje następujące stany huba:

 • Uzbrojony/ częściowo uzbrojony lub włączony tryb nocny — dioda LED zapala się na biało.
 • Rozbrojony — dioda LED zapala się na zielono.

W hubach z oprogramowaniem sprzętowym OS Malevich 2.15.2 lub nowszym, dioda LED świeci się na zielono, gdy włączony jest tryb uzbrojono/częściowo uzbrojono lub tryb nocny.

Sygnalizacja alertu

Jeżeli system jest rozbrojony i występuje którekolwiek ze wskazań z tabeli, żółta dioda LED miga raz na sekundę.

Jeśli w systemie występuje kilka stanów, wskazania wyświetlane są jedno po drugim, w takiej kolejności, jak w tabeli.

Konto Ajax

Aby skonfigurować system, zainstaluj aplikację w wersji PRO i załóż konto, jeśli go nie masz. Nie ma potrzeby tworzenia nowego konta dla każdego huba, ponieważ jedno konto umożliwia zarządzanie wieloma systemami alarmowymi. W razie potrzeby można skonfigurować inne prawa dostępu dla każdego huba.

Ustawienia użytkownika, systemów oraz parametry podłączonych urządzeń są przechowywane przez hub. Zmiana administratora huba, dodanie lub usunięcie użytkowników nie powodują zresetowania ustawień urządzeń podłączonych do huba.

Hub Hybrid można dodać i skonfigurować tylko w aplikacjach Ajax PRO.

Podłączanie huba do Ajax Cloud

Hub Hybrid wymaga dostępu do internetu, aby połączyć się z usługą Ajax Cloud. Połączenie jest wymagane do działania aplikacji Ajax, zdalnego konfigurowania i zarządzania systemem oraz wysyłania użytkownikom powiadomień push.

Hub Hybrid łączy się z internetem przez Ethernet i dwie karty SIM. Połącz wszystkie kanały łączności, aby uzyskać większą niezawodność i dostępność systemu.

Aby podłączyć hub do Ajax Cloud:

 1. Odkręć śruby mocujące obudowę, jeśli są przykręcone. Zrób to za pomocą klucza imbusowego Ø 4 mm, który znajduje się w zestawie centrali alarmowej.
 2. Zdejmij pokrywę obudowy huba.
 3. Zainstaluj płytkę Hub Hybrid w obudowie Case D (430), używając Module Holder (type B), jeśli jest to konieczne.
 4. Podłącz kable zasilania i Ethernet do odpowiednich gniazd:

  1 — gniazdo Ethernet.
  2 — niazdo zasilania.

 5. IZainstaluj karty SIM:

  1 — pierwsza szczelina micro SIM.
  2 — druga szczelina micro SIM.

 6. Podłącz baterię zapasową 12 V⎓ o pojemności 4, 7 lub 9 Ah. Obudowa huba i Case D (430) jest przystosowana do pracy z tym typem baterii.
 7. Przytrzymaj przycisk zasilania huba. Gdy tylko hub się włączy, zaświecą się diody LED linii Fibra na płycie huba.
 8. Poczekaj, aż centrala połączy się z internetem. Zielony lub biały kolor diody LED wskazuje, że hub jest gotowy do pracy.

Jeśli połączenie Ethernet nie działa

Jeśli połączenie Ethernet nie działa prawidłowo, wyłącz proxy i filtrowanie adresów МАС oraz włącz DHCP w ustawieniach routera. Hub automatycznie otrzyma adres IP. Następnie można ustawić statyczny adres IP huba w aplikacji Ajax.

Jeśli połączenie przez kartę SIM nie działa

Aby połączyć się z siecią komórkową, trzeba zainstalować kartę micro SIM z wyłączonym żądaniem kodu PIN i odpowiednią ilością środków na koncie, aby opłacić usługi zgodnie z taryfą operatora. Aby wyłączyć żądanie kodu PIN, włóż kartę SIM do telefonu.

Jeśli hub nie łączy się z siecią komórkową, użyj sieci Ethernet, aby skonfigurować parametry sieci: roaming, punkt dostępu APN, nazwę użytkownika i hasło. Aby uzyskać te parametry, skontaktuj się z działem pomocy technicznej operatora komórkowego.

Dodawanie huba do aplikacji w wersji PRO

Hub Hybrid można dodać i skonfigurować tylko w aplikacjach Ajax PRO.

Po dodaniu huba do swojego konta stajesz się administratorem urządzenia. Administratorzy mogą zapraszać innych użytkowników do systemu alarmowego i określać ich uprawnienia. Do Hub Hybrid można podłączyć maksymalnie 50 użytkowników.

Każde konto PRO podłączone do huba, a także profil agencji ochrony jest traktowane jako użytkownik systemu.

Zmiana lub usunięcie administratora z listy użytkowników huba nie powoduje zresetowania ustawień systemu lub podłączonych urządzeń.

Jeśli do huba są już przypisani inni użytkownicy, jego administrator, PRO posiadający pełne uprawnienia lub firma instalacyjna obsługująca ten hub mogą dodać Twoje konto. Otrzymasz powiadomienie z informacją, że hub jest już dodany do innego konta. Skontaktuj się z działem wsparcia technicznego, aby określić, kto ma uprawnienia do administrowania hubem.

Aby dodać hub do aplikacji w wersji PRO:

 1. Podłącz do huba zewnętrzne zasilanie, baterię zapasową, sieć Ethernet i/lub karty SIM.
 2. Włącz hub i poczekaj, aż wskaźnik LED stanu połączenia zapali się na zielono lub biało.
 3. Otwórz aplikację w wersji PRO. Zezwól aplikacji na dostęp do żądanych funkcji. Pozwoli to na pełne wykorzystanie możliwości aplikacji Ajax i zapewni dostarczanie powiadomień o alarmach czy zdarzeniach.
 4. Utwórz wirtualną przestrzeń.

  Funkcja przestrzeni jest dostępna dla aplikacji w następujących wersjach i wyższych:

  • Ajax Security System 3.0. dla systemu iOS;
  • Ajax Security System 3.0. dla systemu Android;
  • Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 dla systemu iOS;
  • Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 dla systemu Android;
  • Ajax PRO Desktop 4.0. dla systemu macOS;
  • Ajax PRO Desktop 4.0. dla systemu Windows.
 5. Kliknij Dodaj Hub.
 6. Wybierz odpowiednią metodę – ręcznie lub za pomocą kreatora (wskazówki krok po kroku). Jeśli konfigurujesz system po raz pierwszy, skorzystaj z kreatora.

Przy dodawaniu ręcznym

 • Przypisz nazwę huba.
 • Zeskanuj kod QR huba lub wprowadź identyfikator ręcznie.
 • Poczekaj na dodanie huba. Po powiązaniu hub będzie widoczny w menu Urządzenia aplikacji w wersji PRO.

Przy korzystaniu ze wskazówek krok po kroku.

Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji. Po zakończeniu hub i podłączone urządzenia zostaną wyświetlone w menu Urządzenia aplikacji w wersji PRO.

Licznik usterek

W przypadku wykrycia błędu huba (np. brak zewnętrznego zasilania) na ikonie urządzenia w aplikacji Ajax wyświetlany jest licznik usterek.

Wszystkie usterki można przeglądać w stanach huba. Pola z błędami zostaną zaznaczone na czerwono.

Ikony huba

Ikony przedstawiają niektóre stany Hub Hybrid. Są wyświetlane w aplikacji Ajax na karcie Urządzenia .

Ikona Znaczenie
Hub działa w sieci 2G.

Hub działa w sieci 3G.

Dostępne tylko dla Hub Hybrid (4G).

Hub działa w sieci 4G (LTE).

Dostępne tylko dla Hub Hybrid (4G).

Brak karty SIM. Włóż przynajmniej jedną kartę SIM.
Karta SIM jest uszkodzona lub ma ustawiony kod PIN. Sprawdź działanie karty SIM w telefonie i wyłącz żądanie kodu PIN.
Stan naładowania baterii Hub Hybrid. Wyświetlana z przyrostem 1%.
Wykryto usterkę Hub Hybrid. Otwórz stany huba, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Hub jest podłączony bezpośrednio do stacji monitorowania alarmów agencji ochrony. Ikona nie jest wyświetlana, jeśli połączenie bezpośrednie jest niedostępne lub nie jest skonfigurowane.

Dowiedz się więcej

Hub nie jest podłączony bezpośrednio do stacji monitorowania alarmów agencji ochrony. Ikona nie jest wyświetlana, jeśli połączenie bezpośrednie jest niedostępne lub nie jest skonfigurowane.

Dowiedz się więcej

Stany huba

Stany można znaleźć w aplikacji Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz Hub Hybrid z listy.
Parametr Znaczenie
Awaria

Kliknij przycisk , aby otworzyć listę usterek Hub Hybrid.

Pole to pojawia się tylko w przypadku wykrycia awarii.

Poziom sygnału GSM

Poziom sygnału aktywnej sieci komórkowej SIM.

Zainstaluj hub w miejscu, gdzie poziom łączności komórkowej osiąga 2-3 kreski.

Hub zainstalowany w miejscu o słabym lub niestabilnym poziomie sygnału nie będzie w stanie zadzwonić lub wysłać SMS-a o zdarzeniu lub alarmie.

Połączenie Status połączenia pomiędzy hubem i Ajax Cloud:

 • Online hub jest połączony z Ajax Cloud.
 • Offline hub nie jest połączony z Ajax Cloud. Sprawdź połączenie huba z internetem.

Jeśli Hub Hybrid nie jest podłączony do serwera, ikony huba i wszystkich podłączonych urządzeń na liście urządzeń stają się półprzezroczyste.

Stan naładowania akumulatora

Stan naładowania baterii zapasowej huba. Wyświetlana z przyrostem 1%.

Przy poziomie naładowania 20% lub mniej hub zgłosi niski poziom naładowania baterii.

Dowiedz się więcej

Obudowa Stan zabezpieczenia przed manipulacją, które reaguje na zdemontowanie lub otwarcie obudowy centrali alarmowej:

 • Zamknięty pokrywa huba jest zamknięta. Normalny stan obudowy huba.
 • Otwarta obudowa huba jest otwarta lub integralność obudowy jest zagrożona w inny sposób. Sprawdź stan obudowy centrali alarmowej.

Dowiedz się więcej

Zasilanie linii
Stan zasilania na liniach Fibra huba:

 • Włączone — zasilanie jest dostarczane do wszystkich linii Fibra.
 • Wyłączone — zasilanie nie jest dostarczane do wszystkich linii Fibra.
Zasilanie Zaciski przyłączeniowe zasilania zewnętrznego:

 • Podłączono hub jest podłączony do zasilania zewnętrznego.
 • Odłączono brak zasilania zewnętrznego. Sprawdź podłączenie Hub Hybrid do zewnętrznego źródła zasilania.
Średni poziom zakłóceń (dBm)

Średni poziom szumu w kanale radiowym. Zmierzony w miejscu instalacji huba.

Dwie pierwsze wartości pokazują poziom na częstotliwościach Jeweller, a trzecia – na częstotliwościach Wings.

Dopuszczalna wartość to 80 dBm lub mniej. Na przykład – 95 dBm jest uważane za dopuszczalne, a – 70 dBm za nieprawidłowe.

Co to jest zagłuszanie systemu alarmowego

Sieć komórkowa Status mobilnego połączenia internetowego huba:

 • Połączony hub jest połączony z Ajax Cloud przez mobilny internet.
 • Brak połączenia  hub nie jest połączony z Ajax Cloud przez mobilny internet. Sprawdź połączenie Hub Hybrid z internetem przez sieć komórkową.
 • Wyłączone opcja jest wyłączona w ustawieniach huba.

Jeśli poziom sygnału komórkowego osiąga 1–3 kreski oraz są wystarczające środki na koncie i/lub darmowe SMS-y/połączenia, to hub będzie mógł wykonywać połączenia i wysyłać SMS-y, nawet jeśli w tym polu wyświetlany jest status Brak połączenia.

Aktywny Wyświetla aktywną kartę SIM: 

 • Karta SIM 1 hub współpracuje z kartą SIM zainstalowaną w pierwszej szczelinie.
 • Karta SIM 2 hub współpracuje z kartą SIM zainstalowaną w drugiej szczelinie.
SIM 1

Numer karty SIM zainstalowanej w pierwszej szczelinie.

Aby skopiować numer, kliknij go.

Jeśli numer telefonu jest wyświetlany jako Nieznany, operator nie zapisał go w pamięci karty SIM.

SIM 2

Numer karty SIM zainstalowanej w drugiej szczelinie.

Aby skopiować numer, kliknij go.

Jeśli numer telefonu jest wyświetlany jako Nieznany, operator nie zapisał go w pamięci karty SIM.

Ethernet Status połączenia internetowego huba przez Ethernet:

 • Podłączono hub jest połączony z Ajax Cloud przez mobilny Ethernet. Stan normalny.
 • Brak połączenia  hub nie jest połączony z Ajax Cloud przez Ethernet. Sprawdź połączenie Hub Hybrid z internetem przez sieć przewodową.
 • Wyłączone opcja jest wyłączona w ustawieniach huba.
Stacja monitorowania alarmów Status bezpośredniego połączenia huba ze stacją monitorowania alarmów agencji ochrony:

 • Podłączono hub jest podłączony bezpośrednio do stacji monitorowania alarmów agencji ochrony.
 • Niepodłączony hub nie jest podłączony bezpośrednio do stacji monitorowania alarmów agencji ochrony.

Jeśli to pole jest wyświetlane, agencja ochrony używa bezpośredniego połączenia do odbierania zdarzeń i alarmów systemu.

Dowiedz się więcej

Model huba

Nazwa modelu huba – Hub Hybrid (2G) lub Hub Hybrid (4G).

Różnice między hubami Ajax

Sprzęt Wersja sprzętowa Hub Hybrid. Nie aktualizowana.
Aktualizacja

Wersja oprogramowania sprzętowego Hub Hybrid. Aktualizacje zdalne.

Dowiedz się więcej

ID urządzenia

Identyfikator (pierwsze 8 cyfr numeru seryjnego) Hub Hybrid.

Identyfikator znajduje się na opakowaniu urządzenia oraz na płycie pod kodem QR.

IMEI Unikalny 15-cyfrowy numer seryjny służący do identyfikacji modemu huba w sieci GSM. Jest on wyświetlany tylko wtedy, gdy karta SIM jest zainstalowana w hubie.

Wybór miejsca instalacji

Zamontuj obudowę Hub Hybrid na pionowej powierzchni za pomocą dołączonych elementów mocujących. Wszystkie otwory niezbędne do zamocowania w obudowie są już przygotowane.

Pionowe zamocowanie huba jest konieczne, aby zabezpieczenie przed manipulacją reagowało, gdy ktoś próbuje oderwać urządzenie. Przed montażem zapoznaj się z dokumentacją baterii – niektóre baterie mogą być montowane tylko pionowo (zaciskami do góry). Inne położenie montażowe może spowodować szybką degradację baterii.

Zalecamy miejsce instalacji, w którym hub będzie ukryty przed ciekawskimi spojrzeniami – na przykład w spiżarni. Pomoże to zmniejszyć prawdopodobieństwo sabotażu lub zagłuszania systemu alarmowego. Warto pamiętać, że urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do montażu wewnątrz pomieszczeń.

Wybierz miejsce, w którym hub może być podłączony przez wszystkie możliwe kanały komunikacyjne – Ethernet i dwie karty SIM. Poziom sygnału komórkowego w miejscu instalacji powinien być stabilny i wynosić 2–3 kreski. Nie gwarantujemy poprawnego działania urządzenia przy niskim poziomie sygnału komórkowego.

Przy wyborze miejsca instalacji należy wziąć pod uwagę odległość pomiędzy hubem a urządzeniami bezprzewodowymi oraz wszelkie przeszkody utrudniające transmisję sygnału radiowego: ściany, stropy lub przedmioty o dużych rozmiarach znajdujące się w pomieszczeniu.

Aby w przybliżeniu obliczyć siłę sygnału w miejscu instalacji, skorzystaj z naszego kalkulatora zasięgu komunikacji radiowej. Użyj kalkulatora zasięgu komunikacji Fibra, aby obliczyć zasięg połączenia przewodowego.

Uruchom testy siły sygnału Jeweller, Wings i Fibra. W wybranym miejscu instalacji należy zapewnić stabilny sygnał na poziomie 2–3 kresek ze wszystkimi podłączonymi urządzeniami. Przy niskim poziomie sygnału (1 lub 0 kresek) nie gwarantujemy stabilnego działania systemu alarmowego. 

Jeśli w systemie są urządzenia o poziomie sygnału 1 lub 0 kresek, należy rozważyć zmianę lokalizacji huba lub urządzenia. Jeśli nie jest to możliwe lub urządzenie po przeniesieniu nadal ma niski lub niestabilny poziom sygnału, użyj podwajaczy zasięgu.

Instalacja centrali alarmowej

Podczas instalacji i eksploatacji systemu alarmowego Ajax należy przestrzegać zasad i wymagań zawartych w aktach prawnych dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego. Nie wolno demontować urządzenia, gdy jest pod napięciem, ani używać go z uszkodzonym kablem zasilającym.

Przed zainstalowaniem syreny upewnij się, że wybrana lokalizacja urządzenia jest optymalna i zgodna z wymaganiami niniejszej instrukcji. 

Aby zainstalować Hub Hybrid przy użyciu obudowy huba:

 1. Przygotuj wcześniej wyjścia kablowe, ostrożnie wyłamując perforowane części obudowy Hub Hybrid.
 2. Przymocuj obudowę do pionowej powierzchni w wybranym miejscu instalacji za pomocą dołączonych wkrętów, wykorzystując wszystkie punkty mocowania. Jeden z nich znajduje się w perforowanej części nad tamperem — jest wymagany do zadziałania tampera w przypadku próby zdjęcia obudowy huba.
 3. Umieść płytę Hub Hybrid w obudowie na uchwytach.

 4. Podłącz baterię zapasową 12 V⎓. Nie podłączaj zasilaczy innych firm. Może to doprowadzić do awarii centrali alarmowej.

  Używaj baterii 12 V⎓ o pojemności 4, 7 lub 9 Ah. Maksymalne wymiary baterii do zainstalowania w obudowie to 151 × 65 × 94 mm, a masa to 5 kg. Dla tej konfiguracji baterii przewidziano specjalne mocowania w obudowie huba. Można używać baterii o innej pojemności, jeśli mają odpowiedni rozmiar, a ich czas ładowania nie przekracza 30 godzin. Maksymalny prąd ładowania baterii przez Hub Hybrid wynosi 300 mA.

 5. Włącz hub.
 6. Zamontuj pokrywę na obudowie huba i przymocuj ją za pomocą dołączonych śrub.
 7. Sprawdź stan obudowy huba w aplikacji PRO. Jeśli aplikacja pokazuje alarm manipulacji, sprawdź szczelność obudowy Hub Hybrid.

Nie instaluj huba

Na zewnątrz. Może to doprowadzić do awarii centrali alarmowej.

W pobliżu metalowych przedmiotów i luster. Mogą one powodować tłumienie lub ekranowanie sygnału radiowego. Może to spowodować utratę połączenia pomiędzy hubem a bezprzewodowymi urządzeniami Ajax.

W miejscach o wysokim poziomie zakłóceń radiowych. Może to spowodować utratę połączenia między hubem a bezprzewodowymi urządzeniami Ajax lub fałszywe powiadomienia o zagłuszaniu systemu alarmowego.

Z płytką kolejnego huba w Case D (430).

Mniej niż 1 m od routera i kabli zasilania. Może to spowodować utratę połączenia pomiędzy hubem a bezprzewodowymi urządzeniami.

W odległości mniejszej niż 1 metr od urządzeń Jeweller. Może to spowodować utratę połączenia pomiędzy hubem a tymi urządzeniami.

W miejscach, gdzie poziom sygnału pomiędzy hubem a podłączonymi urządzeniami wynosi 1 lub 0 kresek. Może to spowodować utratę połączenia pomiędzy hubem a tymi urządzeniami.

W pomieszczeniach o temperaturze i wilgotności przekraczających dopuszczalne granice. Może to doprowadzić do awarii centrali alarmowej.

W miejscach bez zasięgu komórkowego lub o słabym sygnale (1 kreska). Nie gwarantujemy poprawnego działania urządzenia przy niskim poziomie sygnału komórkowego.

Przygotowanie do podłączenia urządzeń

Przed dodaniem urządzeń do systemu utwórz co najmniej jedno wirtualne pomieszczenie. Pomieszczenia są potrzebne do grupowania urządzeń i wzbogacenia zawartości informacyjnej powiadomień. Nazwy urządzeń i pomieszczeń są wyświetlane w tekście zdarzenia lub alarmu systemu alarmowego Ajax.

Tworzenie wirtualnego pomieszczenia

Aby utworzyć pomieszczenie w aplikacji Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Kliknij Dodaj.
 3. Przypisz do niego nazwę i w razie potrzeby dołącz (lub zrób) zdjęcie łatwiej będzie znaleźć pomieszczenie na liście..
 4. Kliknij Zapisz.
 5. Powtarzaj kroki 2–4, aby dodać tyle pomieszczeń, ile potrzeba.

Aby usunąć pomieszczenie, zmień jego awatar lub nazwę, przejdź do Ustawień pomieszczenia, klikając ikonę kółka zębatego .

Podłączanie urządzeń bezprzewodowych

Hub jest niekompatybilny z innymi hubami, uartBridge oraz ocBridge Plus.

Aby dodać urządzenie do huba w aplikacji w wersji PRO:

 1. Otwórz pomieszczenie i wybierz Dodaj urządzenie.
 2. Nazwij urządzenie, zeskanuj lub wprowadź ręcznie jego kod QR, wybierz grupę, jeśli włączony jest tryb grupowy.
 3. Kliknij Dodaj – rozpocznie się odliczanie do dodania urządzenia.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby podłączyć urządzenie.
 5. Powtarzaj kroki 1–4, aby dodać kolejne urządzenia.

Aby można było sparować (połączyć) urządzenie z hubem, urządzenie musi znajdować się w zasięgu komunikacji radiowej huba – w tym samym zabezpieczonym obiekcie. 

Podłączanie urządzeń przewodowych

Hub jest niekompatybilny z innymi hubami, uartBridge, oraz ocBridge Plus.

Technologia komunikacji przewodowej Fibra umożliwia tworzenie niezależnych segmentów o długości do 2000 m – do 8 segmentów w jednym systemie kontrolowanym przez Hub Hybrid.

Hub Hybrid ma 8 linii zgodnych ze wszystkimi urządzeniami Fibra niezależnie od ich typu. Czujniki alarmowe, klawiatury i syreny są podłączone do tej samej linii i zapewniają bezpieczeństwo określonego obszaru obiektu.

Projekt i przygotowanie

Aby system działał prawidłowo, należy odpowiednio opracować projekt i prawidłowo zainstalować wszystkie urządzenia. Nieprzestrzeganie podstawowych zasad instalacji i zaleceń zawartych w instrukcji użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie lub utratę połączenia pomiędzy hubem a zainstalowanymi urządzeniami.

Przy opracowywaniu planu rozmieszczenia urządzeń należy uwzględnić schemat połączeń kabli zasilających ułożonych w obiekcie. Kable sygnałowe do urządzeń Fibra należy układać w odległości co najmniej 50 cm od kabli zasilających przy układaniu równoległym, a w przypadku ich skrzyżowania – pod kątem 90°.

W sumie do Hub Hybrid można podłączyć do 100 urządzeń Ajax. Proporcja urządzeń przewodowych i bezprzewodowych w systemie nie ma żadnego znaczenia. Na przykład można podłączyć 50 urządzeń przewodowych i 50 bezprzewodowych lub 99 urządzeń przewodowych i 1 bezprzewodowe.

W przypadku obiektów, które są w trakcie budowy lub remontu, kable urządzeń przewodowych układa się po wykonaniu podstawowego okablowania obiektu. Do prowadzenia kabli urządzeń przewodowych należy używać rurek ochronnych, aby uporządkować i zabezpieczyć przewody; do zabezpieczenia można użyć opasek, spinek i klipsów.

W miarę możliwości należy zapobiegać zewnętrznym uszkodzeniom kabli. W przypadku układania przewodów na zewnątrz (bez montowania ich w ścianach) należy wykorzystać tory/kanały kablowe. Tory instalacyjne powinny być wypełnione kablami nie więcej niż do połowy. Nie należy dopuszczać do zwisania przewodów. W miarę możliwości tor powinien być ukryty – np. za meblami.

Zalecamy układanie przewodów w kanałach ściennych, podłogowych i sufitowych. Zapewni to większe bezpieczeństwo – przewody nie będą widoczne, a ich przypadkowe uszkodzenie oraz dostęp intruzów będą utrudnione.

Przy wyborze kabla należy wziąć pod uwagę długość linii połączeniowych oraz liczbę podłączanych urządzeń; parametry te wpływają na poziom sygnału. Zalecamy stosowanie ekranowanych kabli miedzianych z wysokiej jakości warstwą izolacyjną. Przed ułożeniem kabli należy sprawdzić, czy nie są zagięte i nie mają uszkodzeń fizycznych.

Podczas instalacji należy przestrzegać promienia gięcia podanego przez producenta w specyfikacji kabla. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia przewodnika. Dopuszczalny promień zagięcia jest określony przez producenta w specyfikacji kabla.

Poziom sygnału i długość kabla

Poziom sygnału Fibra jest określany przez liczbę niedostarczonych lub uszkodzonych pakietów danych w określonym czasie. Poziom sygnału jest wskazywany przez ikonę na karcie Urządzenia :

 • Trzy kreski — doskonały poziom sygnału.
 • Dwie kreski – dobry poziom sygnału,
 • Jedna kreska – niski poziom sygnału, nie gwarantuje stabilnego działania.
 • Przekreślona ikona — brak sygnału.

Na poziom sygnału mają wpływ następujące czynniki: liczba urządzeń podłączonych do jednej magistrali, długość i rodzaj kabla oraz właściwe podłączenie przewodów do zacisków urządzeń. 

Maksymalna długość kabla zależy od rodzaju kabla, materiału i sposobu podłączenia urządzeń. Przy połączeniu w topologii promieniowej (radialnej) (hub–urządzenia–rezystor końcowy) z wykorzystaniem skrętki U/UTP kat. 5 (4×2×0,51) długość połączenia przewodowego może osiągnąć nawet 2000 metrów. Minimalna długość kabla do podłączenia urządzeń przewodowych wynosi 1 m. 

Przy połączeniu w topologii pierścienia (hub–urządzenia–hub) z wykorzystaniem skrętki maksymalna długość kabla wynosi 500 m.

Topologia pierścienia jest dostępna z OS Malevich 2.16 lub nowszym.

Instalacja i podłączenie

Przed zainstalowaniem czujników i urządzeń upewnij się, że wybrana lokalizacja jest optymalna i zgodna z wymaganiami niniejszej instrukcji. Przewody powinny być niewidoczne i umieszczone w miejscu trudno dostępnym dla intruzów, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo sabotażu. Najlepiej, jeśli przewody są umieszczone w ścianie, podłodze lub suficie. Przed ostateczną instalacją przetestuj poziom sygnału Fibra.

Podłącz urządzenia do huba za pomocą kabla czterożyłowego. Dwa przewody zapewniają zasilanie urządzenia (24 V i masa), a pozostałe dwa (A i B) służą do wymiany danych pomiędzy podłączonymi urządzeniami a hubem. Podczas podłączania należy pamiętać o zachowaniu biegunowości i kolejności podłączania przewodów. 

Urządzenia mogą być podłączane do huba z wykorzystaniem dwóch topologii połączeń: pierścieniowej oraz promieniowej. Urządzenia są podłączane do tej samej linii Fibra jedno po drugim, jak pokazano na ilustracji.

ajax hub hybrid

Zalecamy równomierne rozmieszczenie urządzeń przewodowych na wszystkich magistralach centrali w celu zwiększenia niezawodności.

Zalecamy podłączanie urządzeń przewodowych w topologii pierścienia. Dzięki temu nawet w przypadku przerwania linii urządzenia pozostaną połączone z Hub Hybrid w topologii promieniowej, więc nadal będą przesyłać zdarzenia i alarmy do huba. Powiadomienie o awarii linii zostanie wysłane do użytkowników i agencji ochrony.

Przy podłączeniu w topologii pierścienia należy podłączyć dwie magistrale na jeden segment i zmniejszyć maksymalną długość połączenia przewodowego do 500 m (przy podłączeniu w topologii promieniowej – do 2000 m).

Promieniowo Pierścień
 • zajmuje jedno wyjście linii Fibra huba
 • do 8 linii na jednym hubie
 • do 2000 m zasięgu łączności przewodowej w jednej linii
 • na końcu linii zainstalowany jest rezystor końcowy
 • zajmuje dwa wyjścia linii Fibra huba
 • do 4 pierścieni na jednym hubie
 • do 500 m zasięgu łączności przewodowej w jednym pierścieniu
 • na końcu linii nie jest zainstalowany rezystor końcowy

Topologia pierścienia jest dostępna z OS Malevich 2.16 lub nowszym.

Przy łączeniu urządzeń nie należy skręcać ze sobą przewodów, lecz je zlutować. Końcówki przewodów, które będą podłączane do zacisków syreny, powinny być ocynowane, aby zwiększyć niezawodność połączenia.

Zwracaj uwagę na biegunowość i kolejność podłączenia przewodów. Pewnie zamocuj przewody w zaciskach. Jeśli obudowa urządzenia jest wyposażona w elementy mocujące dla kabli, należy zabezpieczyć kabel opaskami.

Aby podłączyć czujnik lub urządzenie:

 1. Odłącz zasilanie i wyłącz hub. Odłącz baterię zapasową.

  1Zewnętrzne źródło zasilania
  2Bateria zapasowa

 2. Poprowadź kable czterożyłowe do huba. Podłącz przewody do zacisków magistrali Hub Hybrid:

  +24V — zacisk zasilania 24 V⎓.
  А, Bzaciski sygnałowe.
  GND — masa.

 3. Podłącz drugi koniec kabla czterożyłowego do zacisków pierwszego urządzenia w linii, pamiętając o zachowaniu polaryzacji i kolejności podłączania przewodów. Pewnie zamocuj przewody w zaciskach urządzenia.
 4. Jeśli do tego segmentu podłączone są inne urządzenia, należy przygotować i podłączyć do zacisków kabel dla kolejnego urządzenia.

  +24V — zacisk zasilania 24 V⎓.
  А, Bzaciski sygnałowe.
  GND — masa.

 5. W razie potrzeby podłącz kolejne urządzenia do linii.
 6. Zainstaluj rezystor końcowy 120 omów dla ostatniego urządzenia w linii wykorzystującej topologię promieniową. Rezystor końcowy instaluje się między zaciskami A i B ostatniego urządzenia w linii.

  W przypadku topologii pierścienia rezystor końcowy nie jest potrzebny. Należy podłączyć ostatnie urządzenie linii do następnej linii Fibra huba.

  Rezystancja nominalna rezystorów końcowych wynosi 120 Ω. Rezystory końcowe należą do kompletnego zestawu Hub Hybrid.

  Topologia pierścienia jest dostępna z OS Malevich 2.16 lub nowszym.

 7. Podłącz zasilanie do huba i włącz go.
 8. Dodaj urządzenia do systemu ręcznie lub za pomocą skanowania linii.
 9. Uruchom est siły sygnału Fibra dla wszystkich podłączonych urządzeń. Zalecany poziom sygnału to 2-3 kreski. W przeciwnym przypadku sprawdź połączenie i integralność przewodów lub zmień lokalizację urządzeń systemowych.

Dodawanie urządzeń przewodowych

Są dwa sposoby dodawania urządzeń przewodowych: ręcznie lub za pomocą skanowania linii. Ręczne dodawanie niektórych urządzeń bywa przydatne, na przykład przy wymianie uszkodzonego czujnika na nowy. Automatyczne skanowanie linii jest wygodne w przypadku dodawania wielu urządzeń.

Aby dodać urządzenie przewodowe ręcznie:

 1. Otwórz aplikację w wersji PRO
 2. Wybierz obiekt, do którego chcesz dodać urządzenie.
 3. Przejdź do karty Urządzenia  i naciśnij Dodaj urządzenie.
 4. Nadaj nazwę urządzeniu, zeskanuj lub wpisz kod QR (umieszczony na obudowie urządzenia i jego opakowaniu), wybierz pomieszczenie i grupę (jeśli włączony jest tryb grupowy).
 5. Kliknij Dodaj.

Aby dodać urządzenia przy użyciu skanowania linii:

 1. Otwórz aplikację w wersji PRO
 2. Wybierz obiekt, do którego chcesz dodać urządzenia.
 3. Przejdź do karty Urządzenia .
 4. Kliknij Dodaj urządzenie.
 5. Kliknij Dodaj wszystkie urządzenia Fibra
 6. Hub rozpocznie proces skanowania linii.

Po zeskanowaniu linii, aplikacja PRO wyświetli listę urządzeń przewodowych podłączonych do huba. Urządzenia na liście są posortowane według linii, do których są fizycznie podłączone.

Domyślnie oznaczenie urządzenia zawiera jego nazwę i identyfikator. Aby sparować urządzenie z hubem, wybierz jego nazwę i przypisz mu pomieszczenie oraz grupę, jeśli włączony jest tryb grupowy.

Dostępne jest również skanowanie w menu Linie (Hub → Ustawienia → Linie → Dodaj wszystkie urządzenia Fibra).

Aby instalator mógł prawidłowo nazwać urządzenie lub przypisać do niego pomieszczenie i grupę, przygotowaliśmy dwie metody identyfikacji urządzenia: przez sygnalizację LED i przez alarm.

Metoda 1: Identyfikacja urządzenia poprzez miganie

Po zeskanowaniu linii aplikacja PRO wyświetli listę urządzeń przewodowych podłączonych do huba.

Kliknij dowolne urządzenie na tej liście. Po kliknięciu wskaźnik LED urządzenia zacznie migać. Po zidentyfikowaniu urządzenia powiąż je z hubem.

Aby sparować urządzenie z hubem:

 1. Kliknij urządzenie na liście.
 2. Przypisz nazwę urządzeniu.
 3. Określ pomieszczenie i grupę (jeśli włączony jest tryb grupowy.
 4. Kliknij Zapisz
 5. Sparowane urządzenie zniknie z listy urządzeń dostępnych do dodania.

Metoda 2: Dodawanie urządzeń poprzez alarm

Wybierz przełącznik Priorytetyzuj wyzwalane urządzenia.

Wywołaj alarm. Na przykład przejdź przed czujnikiem ruchu, naciśnij dowolny przycisk na klawiaturze lub uruchom zabezpieczenie syreny przed manipulacją. 

Po wyzwoleniu czujnik przesunie się na początek listy w kategorii Urządzenia wyzwolone. Czujnik pozostanie w tej kategorii przez 5 sekund, po czym powróci do kategorii magistrali. Po zidentyfikowaniu urządzenia powiąż je z hubem.

Aby sparować urządzenie z hubem: 

 1. Kliknij urządzenie na liście. 
 2. Przypisz nazwę urządzeniu.
 3. Określ pomieszczenie i grupę (jeśli włączony jest tryb grupowy.
 4. Kliknij Zapisz
 5. Sparowane urządzenie zniknie z listy urządzeń dostępnych do dodania.

Aktualizacja statusów urządzeń przewodowych zależy od czasu pingu (regulowanego w ustawieniach Jeweller/Fibra).

Jeśli do huba dodano już maksymalną liczbę urządzeń (dla Hub Hybrid domyślną wartością jest 100), przy próbie dodania urządzenia pojawi się powiadomienie o błędzie.

Podłączone urządzenia Ajax działają tylko z jednym hubem. Po dodaniu do nowego huba te urządzenia nie są usuwane z listy urządzeń starego huba. Należy zrobić to w aplikacji Ajax PRO.

Ustawienia Hub Hybrid

Ustawienia centrali alarmowej można zmienić w aplikacjach Ajax PRO. Aby zmienić ustawienia:

 1. Zaloguj się do aplikacji w wersji PRO.
 2. Wybierz obiekt z listy.
 3. Przejdź do karty Urządzenia.
 4. Wybierz hub.
 5. Przejdź do Ustawień, klikając ikonę kółka zębatego
 6. Wybierz kategorię ustawień i wprowadź zmiany. Po dokonaniu zmian kliknij Powrót, aby zapisać nowe ustawienia.

Ustawienie obrazu nagłówka systemu alarmowego Ajax. Wyświetlany w menu wyboru obiektu, aby ułatwić identyfikację.

Aby zmienić lub ustawić awatar, kliknij ikonę aparatu.

Nazwa huba jest wyświetlana w tekście wiadomości SMS i powiadomień push. Nazwa może zawierać do 12 znaków cyrylicy lub do 24 znaków łacińskich.

Aby ją zmienić, kliknij ikonę ołówka i wprowadź żądaną nazwę huba.

W tej kategorii ustawień można zapraszać i usuwać użytkowników, edytować ich uprawnienia oraz określać sposób powiadamiania użytkowników przez system alarmowy o zdarzeniach i alarmach.

Aby zmienić ustawienia dla danego użytkownika, kliknij jego nazwę na liście aktywnych użytkowników.

Ustawienia użytkownika

Rola użytkownika wybór poziomu dostępu do zarządzania systemem i konfiguracji: Administrator lub Użytkownik.

Zarządzanie ustawieniami prywatności po włączeniu użytkownik może kontrolować dostęp innych użytkowników do kamer monitoringu, DVR, czujników z weryfikacją fotograficzną oraz z obsługą funkcji Zdjęcie na żądanie i Zdjęcie wg scenariusza.

Uprawnienia to ustawienie pozwala selektywnie przyznać dostęp do zarządzania:

Prywatność

Kategoria dostępna jest dla tych użytkowników, którzy mają prawo do zarządzania ustawieniami prywatności. Ustawienia dotyczą czujników z weryfikacją fotograficzną obsługujących funkcje Zdjęcie na żądanie i Zdjęcie wg scenariusza oraz kamer monitoringu, a także rejestratorów DVR zintegrowanych z systemem. W tej kategorii ustawień można aktywować te funkcje i zarządzać dostępem innych użytkowników do czujników i zdjęć.

Ogólne ustawienia prywatności

Zezwalaj na zdjęcia na żądanie – ustawienie określa, czy można robić zdjęcia na żądanie przy użyciu czujników podłączonych do huba.

Uprawnienia

Użytkownicy – ustawianie poziomów dostępu do czujników z weryfikacją fotograficzną, kamer monitoringu i DVR dla użytkowników systemu.

Instalatorzy – ustawianie poziomów dostępu do czujników z weryfikacją fotograficzną, kamer monitoringu i DVR dla profesjonalnych instalatorów.

Scenariusze alarmowe

Zezwalaj na zdjęcia wg scenariuszy – ustawienie określa, czy czujniki z weryfikacją fotograficzną mają prawo do wykonywania zdjęć w przypadku alarmu z czujnika pożarowego Ajax.

Warunki scenariuszy alarmowych – ustawienie dla już utworzonych scenariuszy; określa warunki wykonywania zdjęć w razie alarmu czujników pożarowych Ajax.

Ustawienia przewodowego połączenia internetowego.

 • Ethernet – włącza i wyłącza moduł Ethernet huba.
 • DHCP / Statyczny – wybór metody uzyskania przez hub adresu IP. Jeśli wybrano DHCP, hub automatycznie uzyska adres IP i inne ustawienia sieciowe. Statyczny pozwala na ręczne skonfigurowanie adresu IP i innych ustawień sieciowych huba.
 • Adres IP – adres IP huba.
 • Maska podsieci – maska podsieci, w której działa hub.
 • Brama – brama używana przez hub.
 • DNS– DNS huba.

Ustawienia sieci komórkowej i zainstalowanych kart SIM. W menu głównym można edytować ustawienia, które odnoszą się do obu kart SIM, a w podmenu – indywidualne parametry kart SIM.

Ustawienia menu głównego

Sieć komórkowa – wyłącza i włącza moduł komórkowy huba.

Roaming – jeśli ta opcja jest aktywna, karty SIM mogą pracować w roamingu.

Zignoruj błąd rejestracji sieci – gdy ta opcja jest aktywna, hub ignoruje błędy podczas próby połączenia za pomocą karty SIM. Włącz tę opcję, jeśli karta SIM nie może połączyć się z siecią.

Wyłącz ping przed połączeniem – gdy ta opcja jest aktywna, hub ignoruje błędy komunikacji z operatorem. Włącz tę opcję, jeśli karta SIM nie może połączyć się z siecią.

SIM 1 – wyświetla numer zainstalowanej karty SIM. Jeśli numer telefonu jest wyświetlany jako Nieznany, operator nie zapisał go w pamięci karty SIM. Kliknięcie pola otwiera ustawienia tej karty SIM.

SIM 2 – wyświetla numer zainstalowanej karty SIM. Jeśli numer telefonu jest wyświetlany jako Nieznany, operator nie zapisał go w pamięci karty SIM. Kliknięcie pola otwiera ustawienia tej karty SIM.

Ustawienia podmenu karty SIM

APN, Nazwa użytkownika i Hasło – ustawienia połączenia z internetem za pomocą karty SIM. Aby poznać ustawienia operatora komórkowego, skontaktuj się z działem pomocy technicznej swojego dostawcy. Ustawienia APN są stosowane dopiero po udanym połączeniu z nowymi parametrami. Jeśli próba połączenia nie powiedzie się, hub kontynuuje pracę z poprzednimi ustawieniami APN.

Mobilne wykorzystanie danych. Menu zawiera informacje o ruchu komórkowym wykorzystywanym przez system alarmowy Ajax, umożliwia wyzerowanie statystyk oraz sprawdzenie stanu konta karty SIM. 

Dane są obliczane na hubie i mogą się różnić od statystyk operatora. Wynika to z faktu, że każdy operator oblicza ruch przychodzący i wychodzący indywidualnie.

Przychodzący – ilość danych odebranych przez hub. Wyświetlane w KB lub MB.

Wychodzący – ilość danych wysłanych przez hub. Wyświetlane w KB lub MB.

Zresetuj statystyki – zeruje statystyki ruchu przychodzącego i wychodzącego.

Kod USSD. W polu wprowadź kod, który jest używany do sprawdzania salda. Na przykład 111#. Aby wysłać żądanie, po wprowadzeniu kodu kliknij Sprawdź saldo. Wynik żądania zostanie wyświetlony pod przyciskiem sprawdzania salda.

Ustawienie przypomnień o uzbrojeniu/rozbrojeniu według współrzędnych użytkownika.

Ustawienie haseł wprowadzanych z klawiatury dla osób, które nie są zarejestrowane w systemie.

Wraz z aktualizacją OS Malevich 2.13.1 dodaliśmy możliwość utworzenia hasła dla osób, które nie są podłączone do huba. Jest to wygodne, na przykład w celu zapewnienia firmie sprzątającej dostępu do zarządzania bezpieczeństwem. Znając kod dostępu, wystarczy wprowadzić go na klawiaturze Ajax, aby uzbroić lub rozbroić system.

Aby ustawić kod dostępu dla osoby niezarejestrowanej w systemie

 1. Naciśnij Dodaj kod.
 2. Określ Nazwę użytkownika i Kod dostępu.
 3. Naciśnij Dodaj.

Jeśli chcesz ustawić kod pod przymusem, zmienić kod dostępu, ustawienia dostępu do grup, tryb nocny, ID kodu, czasowo wyłączyć lub usunąć ten kod, wybierz go na liście i wprowadź zmiany.

Utworzone kody dostępu obowiązują dla wszystkich klawiatur podłączonych do huba. Hub Hybrid obsługuje do 50 kodów dostępu.

Hub Hybrid obsługuje ponad 1 000 000 wariacji kodów PIN.

To ustawienie jest dostępne tylko w aplikacjach Ajax PRO

Ustaw wymagania dotyczące długości haseł służących do autoryzacji użytkowników i nadawania im dostępu do systemu. Można wybrać opcję Elastyczny (4 do 6 symboli) lub zdefiniować stałą długość kodu: 4 symbole, 5 symboli, lub 6 symboli.

Uwaga: po ustawieniu stałej długości kodu system resetuje wszystkie skonfigurowane wcześniej kody dostępu.

Konfiguracja trybu grupowego. Grupy są wykorzystywane do dwóch celów: 

 1. do sterowania zabezpieczeniami poszczególnych pomieszczeń lub grup czujników, na przykład, aby biuro mogło być uzbrojone, podczas gdy pracownicy firmy sprzątającej pracują w kuchni. 
 2. aby ograniczyć dostęp użytkowników do kontroli trybu ochrony, na przykład po to, żeby pracownicy działu marketingu nie mieli dostępu do biura prawników.

Ustawienia planowego uzbrajania/rozbrajania. Harmonogram zabezpieczeń może być stosowany dla poszczególnych grup i dla całego obiektu, a także dla trybu nocnego.

 

Uruchamia test strefy wykrywania dla podłączonych czujników. Test pozwala sprawdzić działanie urządzeń oraz ich strefę wykrywania alarmów.

Ustawienie okresu odpytywania pomiędzy hubem a podłączonymi urządzeniami. Ustawienia wskazują, jak często hub komunikuje się z urządzeniami i jak szybko wykrywana jest utrata połączenia.

Interwał pingu. Czas odpytywania urządzeń, sek – częstotliwość odpytywania podłączonych urządzeń przez hub, ustawiana w zakresie od 12 do 300 sekund. Domyślna wartość to 36 sekund. Konfigurowane wspólnie dla urządzeń przewodowych i bezprzewodowych.

Liczba pominiętych pingów, aby określić awarię połączenia – licznik niedostarczonych pakietów. Domyślną wartością jest 8 pakietów (konfigurowanych osobno dla urządzeń bezprzewodowych i przewodowych).

Nie zmniejszaj domyślnych wartości interwału pingu i czasu pingu, jeśli nie jest to konieczne.

Czas do wysłania komunikatu dotyczącego utraty połączenia pomiędzy hubem a urządzeniem jest obliczany według następującego wzoru:

Interwał pingu czujnika × Liczba nieodebranych pingów do określenia awarii połączenia

Im krótszy czas pingu, tym szybciej hub będzie wiedział o zdarzeniach w podłączonych urządzeniach, a urządzenia będą odbierać polecenia huba. Informacje o alarmach i sabotażu są przekazywane natychmiast, niezależnie od interwału pingu. Zmniejszenie czasu pingu wpływa na żywotność baterii urządzeń bezprzewodowych.

Interwał ogranicza maksymalną liczbę podłączonych urządzeń:

Interwał Limit połączeń
12 s 39 urządzeń
24 s 79 urządzeń
36 s (domyślnie) 100 urządzeń

Niezależnie od ustawień czasu pingu do Hub Hybrid można podłączyć maksymalnie 10 syren.

Grupa ustawień dla podłączonych przewodowo urządzeń Fibra.

Zasilanie linii – zarządzanie zasilaniem linii Hub Hybrid. Jeśli opcja jest aktywna, podłączone urządzenia Fibra są zasilane. Domyślnie zasilanie jest włączone.

Test zasilania linii – uruchamia test zasilania linii Hub Hybrid. Test stymuluje maksymalne możliwe zużycie energii – czujniki generują alarmy, klawiatury są aktywne, syreny są włączane.

Jeśli system przejdzie test, wszystkie urządzenia przewodowe będą miały wystarczające zasilanie w każdej sytuacji.

Podczas testu zasilania linii uruchamiane są podłączone syreny przewodowe.

Dodaj wszystkie urządzenia Fibra — uruchamia skanowanie linii Fibra. Funkcja pokazuje wszystkie urządzenia przewodowe podłączone do huba w celu szybkiego ustawienia nazw, grup i pomieszczeń.

Grupa ustawień serwisowych huba. Są one podzielone na 2 grupy: ustawienia ogólne i ustawienia zaawansowane.

Ustawienia ogólne

Strefa czasowa

Wybór strefy czasowej, w której działa hub. Są używane do zaplanowanych scenariuszy. Pamiętaj, aby przed utworzeniem scenariuszy ustawić prawidłową strefę czasową.

Jasność diod LED

Regulacja jasności wskaźnika LED huba. Ustawienie w zakresie od 1 do 10. Domyślna wartość to 10.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Menu zawiera ustawienia aktualizacji oprogramowania sprzętowego huba.

 • Automatyczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego konfiguruje automatyczne aktualizacje OS Malevich (domyślnie włączone):
  • Jeśli włączone, oprogramowanie sprzętowe jest automatycznie aktualizowane, gdy dostępna jest nowa wersja. System powinien być rozbrojony, a zasilanie zewnętrzne powinno być podłączone do koncentratora.
  • Jeśli wyłączone, system nie aktualizuje się automatycznie. Jeśli dostępna jest nowa wersja oprogramowania sprzętowego, aplikacja proponuje aktualizację OS Malevich.
 • Sprawdź, czy dostępna jest nowa wersja opcja ta pozwala na ręczne sprawdzanie i instalowanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego, gdy są one dostępne lub przypisane do huba. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy włączone jest ustawienie automatycznej aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Logi systemowe

Ustawienie umożliwia wybór kanału transmisji dla logów huba lub wyłączenie ich zapisu:

 • Ethernet – logi systemowe będą przesyłane przez internet przewodowy.
 • Wyłączyć – zapisywanie logów wyłączone.

Logi to pliki zawierające informacje o działaniu systemu. Nie należy wyłączać logów, gdyż informacje te mogą być pomocne w przypadku wystąpienia błędów w działaniu systemu. Logi są przesyłane tylko przez Ethernet.

Ustawienia zaawansowane

Ustawienia Wizard PD 6662

Otwiera przewodnik krok po kroku, jak skonfigurować system, aby był zgodny z brytyjską normą bezpieczeństwa PD 6662:2017. 

Połączenie z serwerem

Ustawienia komunikacji między hubem a serwerem Ajax Cloud:

 • Interwał sondowania hub-serwer, s. Częstotliwość wysyłania pingów z huba do serwera Ajax Cloud. Ustawienie w zakresie od 10 do 300 s. Zalecana wartość domyślna to 60 s.
 • Opóźnienie alarmu awarii połączenia z serwerem, s. Opóźnienie jest konieczne, aby zmniejszyć ryzyko błędnych powiadomień o utracie połączenia z serwerem Ajax Cloud. Jest aktywowany po 3 nieudanych zapytaniach hub-serwer. Opóźnienie ustawia się w zakresie od 30 do 600 s. Zalecana wartość domyślna to 300 s.

Czas do wygenerowania komunikatu dotyczącego utraty komunikacji pomiędzy hubem a serwerem Ajax Cloud obliczany jest według następującego wzoru:

(Interwał pingu × 3) + Filtr czasowy

Przy domyślnych ustawieniach Ajax Cloud zgłasza utratę huba po 8 minutach:

(60 s × 3) + 300 s = 8 min

 • Odbieraj zdarzenia utraty połączenia z serwerem bez alarmu. Aplikacje Ajax mogą powiadamiać o utracie komunikacji hub-serwer na dwa sposoby: za pomocą standardowego sygnału powiadomienia push lub za pomocą dźwięku syreny (włączone domyślnie). Gdy opcja jest aktywna, powiadomienie przychodzi ze standardowym sygnałem powiadomienia push.
 • Powiadom o utracie połączenia przez kanały. System alarmowy Ajax może powiadomić zarówno użytkowników, jak i agencję ochrony o utracie połączenia pomiędzy hubem a serwerem Ajax Cloud nawet na jednym z kanałów łączności.
  W menu można wybrać kanały komunikacji, za pomocą których system będzie powiadamiał o utracie połączenia (Ethernet i/lub komórkowe), a także opóźnienie transmisji takich powiadomień.
 • Opóźnienie powiadomienia o utracie, min – czas opóźnienia przed wysłaniem powiadomienia o utracie połączenia przez jeden z kanałów komunikacyjnych. Ustawiany w zakresie od 3 do 30 minut.

Czas wysłania powiadomienia o utracie połączenia przez jeden z kanałów komunikacyjnych obliczany jest według następującego wzoru:

 (Intwerwał pingu × 3) + Filtr czasowy + Opóźnienie powiadomienia.

Dźwięki i alerty

Menu zawiera dwie grupy ustawień: parametry aktywacji oraz sygnalizacja poalarmowa. 

Parametry aktywacji syreny

Jeśli otwarta jest obudowa hubu lub czujnika. Jeśli opcja jest włączona, hub aktywuje podłączone syreny, gdy obudowa, czujnik lub inne urządzenie Ajax są otwarte.

Jeśli przycisk alarmowy zostanie naciśnięty w aplikacji. Jeśli opcja jest włączona, hub aktywuje podłączone syreny, gdy przycisk alarmowy został naciśnięty w aplikacji Ajax.

W aplikacji Ajax istnieje możliwość wyłączenia reakcji syreny na naciśnięcie przycisku alarmowego SpaceControl w ustawieniach breloka (Urządzenia → SpaceControl → Ustawienia ).

Ustawianie wskazania syreny po alarmie

To ustawienie jest dostępne tylko w wersji PRO aplikacji.

Syrena może informować o alarmach wyzwolonych w uzbrojonym systemie za pomocą sygnalizacji LED. Dzięki tej opcji użytkownicy systemu oraz przejeżdżające patrole agencji ochrony widzą, że system został uruchomiony.

Sygnał dźwiękowy z klawiaturą

To ustawienie jest dostępne tylko w aplikacjach Ajax PRO

Klawiatury podłączone do huba będą wydawały dźwięk informujący o awariach. Aby włączyć powiadomienia dźwiękowe, przestaw przełącznik: Jeśli jakiekolwiek urządzenie jest offline oraz Jeśli poziom naładowania baterii dowolnego urządzenia jest niski.

Dźwiękowe powiadamianie o awariach jest dostępne dla wszystkich hubów z oprogramowaniem sprzętowym OS Malevich w wersji 2.15 lub nowszej.

Dźwiękowe powiadamianie o awariach jest obsługiwane przez klawiatury Ajax z oprogramowaniem sprzętowym w wersji podanej poniżej lub nowszej:

Oszczędzanie baterii

To ustawienie jest dostępne tylko w aplikacjach Ajax PRO.

Ustawienie Oszczędzanie baterii zapasowej huba umożliwia wydłużenie cyklu życia baterii zapasowej w przypadku braku zewnętrznego źródła zasilania. Gdy to ustawienie jest włączone, hub przełącza się do trybu czuwania po utracie zewnętrznego źródła zasilania.

Aby oszczędzać baterię zapasową, hub wyłącza swoje kanały połączeń (sieć komórkowa, Ethernet, Wi-Fi), gdy przechodzi się w tryb czuwania. Dlatego hub w trybie czuwania nie jest połączony z Ajax Cloud i CMS, dopóki nie wystąpi dowolne zdarzenie systemowe. W aplikacjach Ajax hub i przypisane do niego urządzenia będą nieaktywne i niedostępne do konfiguracji lub sterowania; hub będzie w stanie Tryb oszczędzania, a dodane do niego urządzenia będą w stanie Offline.

Tryb czuwania nie ma wpływu na działanie systemu. Wyzwolenie dowolnego czujnika aktywuje hub na określony czas potrzebny, aby przesłać zdarzenie do użytkowników i systemu CMS. W trybie czuwania dioda LED huba miga na czerwono co 30 sekund, a jasność diody LED jest zmniejszona do minimum.

Jeśli hub znajduje się w trybie czuwania, przełączanie trybów uzbrojenia jest możliwe tylko za pomocą klawiatury lub pilota. Przełączanie trybów uzbrajania systemu i konfigurowanie huba w trybie czuwania za pomocą aplikacji Ajax nie jest możliwe.

Włącz Oszczędzanie baterii zapasowej huba aby skonfigurować czas działania huba:

Ustawienie Znaczenie
Okres aktywności po wyzwoleniu zdarzenia Czas, przez jaki hub pozostaje połączony z Ajax Cloud po wystąpieniu dowolnego zdarzenia systemowego, jest ustawiony domyślnie na 10 minut. Można jednak dostosować ten czas od 5 minut do 1 godziny.
Interwał odpytywania serwera Domyślny czas pomiędzy połączeniami huba w trybie czuwania z serwerem jest ustawiony na 6 godzin. Można jednak dostosować ten czas od 1 godziny do 24 godzin.

Funkcja Oszczędzanie baterii pozwala wydłużyć czas pracy baterii zapasowej do 200 godzin dla Hub Hybrid (2G) i Hub Hybrid (4G), gdy używana jest bateria zapasowa 12 V⎓ o pojemności 7 Ah. Czas ten zależy od konfiguracji systemu i liczby urządzeń przypisanych do huba.

Funkcja Oszczędzania baterii jest dostępna dla hubów z systemem OS Malevich 2.19 lub nowszym.

Gdy funkcja Oszczędzania baterii jest włączona, system nie spełnia zgodności z normą EN 50131 Grade 2, 3.

Uwaga: jeśli w systemie jest przynajmniej jeden podwajacz zasięgu dodany do huba za pośrednictwem sieci Ethernet, to hub nie przełączy się w tryb czuwania. Jest to konieczne do utrzymania połączenia z urządzeniami dodanymi poprzez podwajacz zasięgu.

Ustawienia czujek pożarowych

Konfigurowanie alarmów połączonych czujników pożarowych Ajax. Funkcja aktywuje zintegrowane syreny wszystkich czujników pożarowych Ajax, jeśli przynajmniej jeden z nich wykryje alarm.

Kontrola stanu centrali przed uzbr.

Ten parametr odpowiada za sprawdzanie stanu czujników i urządzeń alarmowych przed uzbrojeniem systemu. Funkcja kontroli stanu centrali jest domyślnie włączona.

Gdy w Case D (430) zainstalowana jest płytka Hub Hybrid, aplikacja pokazuje, że pokrywa huba jest otwarta. W przypadku korzystania z funkcji Sprawdzenie integralności systemu należy wyłączyć przełącznik Stanu pokrywy. Instalacja huba w Case D (430) nie spełnia wymagań normy Grade (EN 50131). Wersja zgodna ze standardem będzie dostępna wkrótce.

Potwierdzenie alarmu

To ustawienie jest dostępne tylko w wersji PRO aplikacji.

Jest to specjalne zdarzenie, które hub wysyła do stacji monitorowania i użytkowników systemu, jeśli w określonym czasie zadziałało kilka urządzeń wybranych przez administratora. 

Reagując wyłącznie na potwierdzone alarmy, agencja ochrony i policja zmniejszają liczbę wyjazdów w przypadku fałszywych alarmów.

Powroty systemu po alarmie

To ustawienie jest dostępne tylko w wersji PRO aplikacji.

Funkcja nie pozwala na uzbrojenie systemu, jeśli poprzednio został uruchomiony alarm. Aby uzbroić system, uprawniony użytkownik lub PRO musi go przywrócić. Typy alarmów, które wymagają przywrócenia systemu, są określane podczas konfiguracji tej funkcji. 

Funkcja eliminuje sytuacje, w których użytkownik uzbraja system z czujnikami generującymi fałszywe alarmy.

Proces uzbrojenia/rozbrojenia

To ustawienie jest dostępne tylko w aplikacjach Ajax PRO.

Pierwsza opcja Zgodność z normą umożliwia wybranie konkretnego standardu w celu ustawienia systemu alarmowego zgodnie z istniejącymi wymaganiami. Po wybraniu wymaganego standardu, menu wyświetli poniżej odpowiednie ustawienia uzbrojenia/rozbrojenia. Dostępne są następujące standardy:

 • EN 50131 — europejska norma dotycząca systemów sygnalizacji włamania i napadu, która opisuje również koncepcję stopniowanych klas bezpieczeństwa.
 • PD 6662 — Brytyjska norma dotycząca systemów alarmowych włamań i napadów, opracowana w celu zmniejszenia liczby niepotwierdzonych alarmów i zapewnienia, że ​​policja reaguje tylko na rzeczywiste zagrożenia.
 • ANSI/SIA CP-01-2019 — Amerykańska norma dla systemów alarmowych, które regulują funkcje i wymagania w celu zmniejszenia fałszywych alarmów powodowanych przez użytkowników lub urządzenia.

EN 50131

Po wybraniu EN 50131 poniższe ustawienie umożliwia włączenie Uzbrojenia dwuetapowego i ustawienie Opóźnienia transmisji alarmu dla procesu rozbrajania systemu alarmowego.

PD 6662

Po wybraniu PD 6662, menu pokazuje szereg ustawień uzbrojenia/rozbrojenia, które umożliwiają skonfigurowanie systemu zgodnie ze standardowymi wymaganiami.

Skorzystaj z odpowiedniej instrukcji krok po kroku, dostępnej w aplikacji Ajax PRO, aby szybko i łatwo zainstalować system zgodnie z PD 6662. Przejdź do Hub → Ustawienia → Opcje systemowe→ Ustawienia Wizard PD 6662 i postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji.

ANSI/SIA CP-01-2019

Po wybraniu ANSI/SIA CP-01-2019 można skonfigurować Ponowne rozpoczęcie Czasu na wyjście i Nieopuszczone obiekty dla ustawień uzbrojenia. W przypadku ustawień rozbrajania można wybrać, które urządzenia powinny powiadamiać o Anulowaniu alarmu lub Przerwaniu alarmu oraz Oknie przerwania alarmu.

Dodatkowo standard ten wymaga włączenia szeregu funkcji systemu, takich jak Opóźnienie na wejście/wyjście, strefy krzyżowe*, Automatyczna dezaktywacja urządzeń oraz testowanie systemu. Funkcje te są konfigurowane w ustawieniach huba i niektórych urządzeń.

* Funkcja strefy krzyżowe będzie dostępna w kolejnych aktualizacjach OS Malevich.

Automatyczna dezaktywacja urządzeń

To ustawienie jest dostępne tylko w wersji PRO aplikacji.

Funkcja umożliwia ignorowanie alarmów i/lub innych zdarzeń dotyczących urządzeń bez ich usuwania z systemu. Zdarzenia zdezaktywowanych urządzeń nie będą wysyłane do centrali monitorowania i użytkowników systemu alarmowego.

Istnieją dwa rodzaje automatycznej dezaktywacji urządzeń: przez timer i przez liczbę alarmów. Możliwe jest również ręczne wyłączenie konkretnego urządzenia. 

Ustawienia umożliwiające bezpośrednie połączenie ze stacją monitorowania alarmów agencji ochrony. Parametry są ustawiane przez inżynierów agencji ochrony. Należy pamiętać, że zdarzenia i alarmy mogą być wysyłane do stacji monitorowania agencji ochrony nawet bez tych ustawień.

Ustawienia

 • Protokół — wybór protokołu używanego przez hub do wysyłania alarmów do stacji monitorowania alarmów agencji ochrony poprzez bezpośrednie połączenie. Dostępne protokoły: Ajax Translator (Contact-ID) i SIA. 
 • Połącz na żądanie. Włącz tę opcję, jeśli potrzebujesz połączenia z CMS tylko podczas przekazywania zdarzenia. Jeśli opcja jest wyłączona, połączenie jest utrzymywane w sposób ciągły. Opcja jest dostępna tylko dla protokołu SIA. 
 • Numer obiektu — numer obiektu w stacji monitorowania (hub).

Podstawowy adres IP

 • Adres IP i Port to ustawienia głównego adresu IP i portu serwera agencji ochrony, do którego wysyłane są zdarzenia i alarmy.

Drugi adres IP

 • Adres IP i Port to ustawienia dodatkowego adresu IP i portu serwera agencji ochrony, do którego wysyłane są zdarzenia i alarmy.

Hub przełącza się pomiędzy głównym i dodatkowym adresem IP tylko w przypadku utraty połączenia ze stacją monitorowania alarmów.

Kanały wysyłania alarmów

W tym menu wybiera się kanały służące do wysyłania alarmów i zdarzeń do stacji monitorowania alarmów agencji ochrony. Hub Hybrid może wysyłać alarmy i zdarzenia do stacji monitorowania alarmów przez Ethernet i mobilny internet. Zalecamy korzystanie ze wszystkich kanałów komunikacji jednocześnie — zwiększa to niezawodność transmisji i zabezpiecza przed awariami po stronie operatorów telekomunikacyjnych.

 • Ethernet — umożliwia transmisję zdarzeń i alarmów przez sieć Ethernet.
 • Sieć komórkowa — umożliwia transmisję zdarzeń i alarmów przez internet mobilny.
 • Interwał pingu stacji monitorowania — ustawienie okresu wysyłania wiadomości testowych: od 1 minuty do 24 godzin. 

Szyfrowanie ustawienia szyfrowania transmisji zdarzeń w protokole SIA. Używane jest 128-bitowe szyfrowanie AES.

 • Szyfrowanie — jeśli jest włączone, zdarzenia i alarmy przesyłane do stacji monitorowania alarmów w formacie SIA są szyfrowane.
 • Klucz szyfrowania — klucz szyfrowania przesyłanych zdarzeń i alarmów. Musi być zgodny z wartością CMS. 

Współrzędne przycisku alarmowego

 • Wyślij współrzędne — jeśli opcja jest włączona, naciśnięcie przycisku alarmowego w aplikacji wysyła współrzędne urządzenia, na którym zainstalowana jest aplikacja, do stacji monitorowania alarmów agencji ochrony.

Przywracanie po alarmie w ARC. Ustawienie pozwala wybrać, kiedy zdarzenie przyracania po alarmie zostanie wysłane do CMS agencji ochrony: natychmiast (po przywróceniu czujnika) lub przy rozbrajaniu.

Ustawienia systemu alarmowego dla użytkowników PRO (instalatorów i przedstawicieli agencji ochrony).

Ustawienia pozwalają określić, kto ma dostęp do systemu, jakie prawa są przyznawane użytkownikom oraz w jaki sposób system alarmowy powiadamia ich o zdarzeniach i alarmach.

Lista agencji ochrony w okolicy. Położenie jest określane na podstawie danych GPS lub ustawień regionalnych smartfona.

Po naciśnięciu otwiera instrukcję użytkownika w aplikacji Ajax.

Menu umożliwiające automatyczne przeniesienie urządzeń i ustawień z innego huba. Pamiętaj, że robi się to w ustawieniach huba, na który chcesz zaimportować dane.

Usuwa twoje konto z huba. Wszystkie ustawienia, sparowane czujniki i urządzenia, a także zaproszeni użytkownicy zapisują się w pamięci huba.

Resetowanie ustawień huba

Przywrócenie ustawień fabrycznych huba:

 1. Włącz hub, jeśli jest wyłączony.
 2. Usuń wszystkich użytkowników i instalatorów z huba.
 3. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 30 s – wskaźnik LED na hubie zacznie migać na czerwono.
 4. Usuń hub ze swojego konta.

Powiadomienia o zdarzeniach i alarmach

System alarmowy Ajax informuje użytkowników o alarmach i zdarzeniach za pomocą powiadomień push, SMS-ów oraz połączeń telefonicznych. 

Hub Hybrid nie obsługuje połączeń i wysyłania SMS-ów w technologii VoLTE (Voice over LTE). Przed zakupem karty SIM należy upewnić się, że obsługuje ona tylko standard GSM.

Przyczyny powiadomień Do czego są używane Rodzaje powiadomień
Alarmy Alarm systemowy:

 • Wtargnięcie
 • Pożar
 • Zalanie

Utrata połączenia między hubem a serwerem Ajax Cloud

 • Połączenia głosowe (niedostępne dla komunikatów o utracie połączenia pomiędzy hubem a serwerem Ajax Cloud)
 • Powiadomienia push (dźwięk syreny)
 • SMS
Awarie
 • Utrata połączenia między urządzeniem i hubem
 • Zagłuszanie
 • Niski poziom naładowania baterii urządzenia lub huba
 • Maskowanie
 • Manipulowanie przy obudowie urządzenia lub huba
 • Hub stracił połączenie z serwerem (można zgłosić jako alert)
 • Powiadomienia push (standardowy sygnał dźwiękowy)
 • SMS
Zmiana trybu ochrony
 • Uzbrojenie/Rozbrojenie całych obiektów lub grup
 • Włączanie Trybu nocnego
 • Powiadomienia push (standardowy sygnał dźwiękowy)
 • SMS
Zdarzenia systemowe
 • Aktualizacje huba
 • Konserwacja
 • Powiadomienia push (standardowy sygnał dźwiękowy)
 • SMS
Alerty niezwiązane z bezpieczeństwem Zmiana parametrów jakości powietrza:

 • Temperatura
 • Wilgotność
 • CO2

Ustawienia alertów niezwiązanych z bezpieczeństwem są dostępne dla hubów z oprogramowaniem sprzętowym OS Malevich w wersji 2.15 lub nowszej oraz w następujących aplikacjach i wersjach:

 • Ajax Security System 2.23.1 dla systemu iOS
 • Ajax Security System 2.26.1 dla systemu Android
 • Ajax PRO: Tool for Engineers 1.17.1 dla systemu iOS
 • Ajax PRO: Tool for Engineers 1.17.1 dla systemu Android
 • Ajax PRO Desktop 3.6.1 dla systemu macOS
 • Ajax PRO Desktop 3.6.1 dla systemu Windows
 • Powiadomienia push (standardowy sygnał dźwiękowy)
 • SMS
Urządzenia automatyzacji

Ustawienia powiadomień dotyczących urządzeń automatyzacji są dostępne dla hubów z oprogramowaniem sprzętowym OS Malevich w wersji 2.15 lub nowszej oraz w następujących aplikacjach i wersjach:

 • Ajax Security System 2.23.1 dla systemu iOS
 • Ajax Security System 2.26.1 dla systemu Android
 • Ajax PRO: Tool for Engineers 1.17.1 dla systemu iOS
 • Ajax PRO: Tool for Engineers 1.17.1 dla systemu Android
 • Ajax PRO Desktop 3.6.1 dla systemu macOS
 • Ajax PRO Desktop 3.6.1 dla systemu Windows
 • Powiadomienia push (standardowy sygnał dźwiękowy)
 • SMS

Hub nie powiadamia użytkowników i agencji ochrony o wzbudzeniu czujników otwarcia w trybie rozbrojonym, gdy funkcja dzwonka jest włączona i skonfigurowana. O otwarciu powiadamiają tylko syreny podłączone do systemu.

Czym jest Dzwonek

Podłączenie do stacji monitorowania agencji ochrony

Lista firm, które otrzymują powiadomienia systemowe do stacji monitorowania znajduje się w menu Agencje ochrony w aplikacji Ajax: 

Urządzenia → Hub → Ustawienia → Agencje ochrony.

Wybierz agencję ochrony i kliknij Wyślij prośbę o monitorowanie. Następnie agencja ochrony skontaktuje się z Tobą, aby omówić warunki podłączenia. Można też samemu skontaktować się z przedstawicielami agencji w celu uzgodnienia podłączenia. Numer telefonu, adres e-mail oraz strona internetowa agencji ochrony są dostępne w aplikacji Ajax. 

Można również podłączyć hub do stacji monitorowania, wysyłając e-mail do agencji ochrony. W tym celu w menu Agencje ochrony kliknij ikonę listu, wpisz swój e-mail i kliknij Kontynuuj. Potwierdź wybór agencji i kliknij Wyślij zapytanie.

Dodatkowe funkcje

Monitoring wideo

Do systemu alarmowego można podłączyć kamery innych firm – dzięki obsłudze protokołu RTSP realizowana jest integracja z kamerami IP oraz rejestratorami DVR Dahua, Hikvision, Safire, EZVIZ i Uniview. 

Do systemu można podłączyć maksymalnie 25 urządzeń monitoringu wideo.

Scenariusze

Hub Hybrid umożliwia stworzenie do 32 scenariuszy i zminimalizowanie wpływu czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo. Hub może zarządzać bezpieczeństwem całego obiektu lub grupy według harmonogramu; aktywować generator mgły, gdy intruzi wejdą do pomieszczenia; odłączyć napięcie w pomieszczeniu i włączyć oświetlenie awaryjne w przypadku pożaru; odciąć wodę w przypadku wycieku; sterować urządzeniami oświetleniowymi, zamkami elektrycznymi, roletami i bramami garażowymi — przy zmianie trybu ochrony w reakcji na naciśnięcie przycisku lub alarm czujnika.

Scenariusze mogą być wykorzystane do zmniejszenia liczby rutynowych czynności i zwiększenia wydajności. Urządzenia automatyzacji Ajax reagują na zmiany temperatury i jakości powietrza. Na przykład skonfiguruj ogrzewanie tak, aby włączało się przy niskich temperaturach, steruj systemem nawiewu, nawilżaczem i klimatyzatorem, aby utrzymać komfortowy klimat.

Weryfikacja fotograficzna

Hub Hybrid obsługuje bezprzewodowe czujniki ruchu MotionCam i MotionCam Outdoor. Po wyzwoleniu czujniki wykonują serię zdjęć, które można wykorzystać do oceny przebiegu i chronologii zdarzeń w obiekcie. Uwalnia to użytkowników od stresu, a agencje ochrony od niepotrzebnego wysyłania patroli.

Czujnik aktywuje kamerę, gdy jest uzbrojony i wykryje ruch. Tylko użytkownicy z dostępem do kanału zdarzeń, a także upoważnieni pracownicy agencji ochrony mogą wykonywać fotograficzne weryfikacje alarmów, pod warunkiem że system alarmowy jest podłączony do stacji monitorowania. 

Jeśli funkcja Zdjęcie na żądanie jest aktywna, czujniki mogą wykonać zdjęcie na polecenie użytkownika systemu lub użytkownika PRO z odpowiednimi uprawnieniami. Wykonanie zdjęcia jest zawsze rejestrowane w kanale zdarzeń huba.

Zdjęcia na każdym etapie przesyłania chroni szyfrowanie. Są one przechowywane na serwerze Ajax Cloud oraz nie są przetwarzane ani analizowane.

Konserwacja

Regularnie sprawdzaj działanie Hub Hybrid i podłączonych urządzeń. Optymalna częstotliwość kontroli to raz na trzy miesiące. Czyść na bieżąco obudowę huba z kurzu, pajęczyn i innych zanieczyszczeń. Używaj miękkiej, suchej ściereczki, odpowiedniej do pielęgnacji sprzętu.

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać żadnych substancji zawierających alkohol, aceton, benzynę i inne aktywne rozpuszczalniki.

Pełny zestaw

 1. Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)
 2. Przewód zasilania
 3. Kabel Ethernet
 4. Obudowa
 5. Osiem rezystorów końcowych 120 Ω
 6. Zestaw instalacyjny
 7. Krótka instrukcja

Gwarancja

Gwarancja dla produktów Limited Liability Company „Ajax Systems Manufacturing” jest ważna 2 lata po zakupie.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zalecamy najpierw skontaktować się z działem wsparcia technicznego Ajax. W większości przypadków problemy techniczne można rozwiązać zdalnie.

Wsparcie techniczne:

Potrzebujesz pomocy?

W tej sekcji znajdziesz szczegółowe instrukcje i filmy edukacyjne na temat wszystkich funkcji systemu Ajax. A jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty technicznego, jesteśmy dostępni non stop (24/7).

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: