Czym jest Sprawdzanie integralności systemu

Zaktualizowano

Sprawdzenie integralności systemu to funkcja, która uruchamia kontrolę stanu czujników i urządzeń alarmowych przed uzbrojeniem. Czujniki pożarowe Ajax i urządzenia niezwiązane z bezpieczeństwem nie podlegają sprawdzeniu integralności systemu.

Funkcja ta uniemożliwia uzbrojenie systemu, jeśli okno w pomieszczeniu nie jest zamknięte, obudowa czujnika jest otwarta lub nastąpiła utrata komunikacji z jednym z urządzeń. Sprawdzenie integralności systemu stanowi część wymagań brytyjskiego dokumentu PD 6662:2017. Dokument ten zawiera wymogi obowiązujących norm europejskich mających na celu zmniejszenie liczby fałszywych alarmów i zwiększenie niezawodności systemu alarmowego.

Jak to działa

Funkcja ta jest domyślnie wyłączona. Może być aktywowany w aplikacjach Ajax przez użytkownika z uprawnieniami administratora lub PRO z prawem do skonfigurowania systemu.

W momencie aktywowania możesz określić, czy zezwolić na uzbrojenie systemu z wykrytą awarią.

Jeśli dozwolone jest uzbrojenie z usterką. Należy potwierdzić działanie i ponownie aktywować tryb uzbrojony. Na przykład, aby uzbroić system w aplikacji Ajax lub ponownie nacisnąć przycisk uzbrojenia na SpaceControl.

SpaceControl z firmware w wersji 3.18 i poniżej nie wymaga drugiego naciśnięcia, aby potwierdzić uzbrojenie z usterkami.

Więcej o oprogramowaniu sprzętowym

Jeśli system z usterkami jest uzbrojony, wszyscy użytkownicy z dostępem do kanału zdarzeń otrzymają powiadomienie w aplikacji Ajax. Powiadomienie zawiera listę wszystkich awarii. Stacja monitorowania agencji ochrony również otrzymuje to samo zgłoszenie.

Jeśli uzbrojenie z usterkami nie jest dozwolone. Nie można aktywować trybu uzbrojonego w przypadku naruszenia integralności systemu. Na przykład okno jest otwarte w chronionym obiekcie pomieszczeniu. Aby uzbroić system należy najpierw wyeliminować awarię.

Lista awarii śledzonych przez Sprawdzenie integralności systemu

Urządzenie Awarie
Hub Jeweller
Hub Plus Jeweller
Hub 2 (2G) Jeweller
Hub 2 (4G) Jeweller
Hub 2 Plus Jeweller
 • Utrata połączenia przez protokół Jeweller z co najmniej jednym urządzeniem
 • Zewnętrzne źródło zasilania nie jest podłączone
 • Poziom baterii jest poniżej 20%
 • Alarm sabotażowy: zgłasza próbę otwarcia obudowy lub oderwania urządzenia od powierzchni
 • Utrata połączenia z serwerem Ajax Cloud poprzez wszystkie kanały komunikacyjne
 • Brak połączenia ze stacją monitorowania agencji ochrony
 • Wykryto próbę zagłuszania: wysoka moc szumu na częstotliwości Jeweller / Wings
 • Błąd baterii. Jest to awaria sprzętu i po otrzymaniu powiadomienia zalecamy skontaktowanie się z działem wsparcia Ajax
Hub Hybrid (2G)
Hub Hybrid (4G)
 • Utrata połączenia przez protokół Jeweller, Wings lub Fibra z co najmniej jednym urządzeniem
 • Zewnętrzne źródło zasilania nie jest podłączone
 • Bateria jest odłączona
 • Poziom baterii jest poniżej 20%
 • Alarm sabotażowy: zgłasza próbę otwarcia obudowy lub oderwania urządzenia od powierzchni
 • Wykryto zwarcie na linii zasilania
 • Wykryto nadnapięcie linii sygnałowych
 • Niektóre pierścienie są rozłączone
 • Wykryto niezarejestrowane połączenia pierścieniowe
 • Wykryto nieprawidłowe działanie połączenia pierścieniowego
 • Utrata połączenia z serwerem Ajax Cloud poprzez wszystkie kanały komunikacyjne
 • Brak połączenia ze stacją monitorowania agencji ochrony
 • Wykryto próbę zagłuszania: wysoka moc szumu na częstotliwości Jeweller / Wings
ReX Jeweller
ReX 2 Jeweller
 • Zewnętrzne źródło zasilania nie jest podłączone
 • Poziom baterii jest poniżej 20%
 • Alarm sabotażowy: zgłasza próbę otwarcia obudowy lub oderwania urządzenia od powierzchni
 • Urządzenie jest wyłączane ręcznie
 • Brak połączenia z hubem poprzez protokół Jeweller
Urządzenie Awarie
DoorProtect Jeweller
DoorProtect S Jeweller
GlassProtect Jeweller
GlassProtect S Jeweller
 • Poziom baterii jest poniżej 20%
 • Alarm sabotażowy: zgłasza próbę otwarcia obudowy lub oderwania urządzenia od powierzchni
 • Alarm czujnika innej firmy podłączonego do urządzenia
 • Urządzenie jest wyłączane ręcznie lub automatycznie
 • Brak połączenia z hubem poprzez protokół Jeweller
DoorProtect Fibra
 • Alarm sabotażowy: zgłasza próbę otwarcia obudowy lub oderwania urządzenia od powierzchni
 • Alarm głównego czujnika
 • Alarm czujnika innej firmy podłączonego do urządzenia
 • Urządzenie jest wyłączane ręcznie lub automatycznie
 • Wykryto niskie napięcie na linii (7 V⎓ i mniejsze)
 • Brak połączenia z hubem poprzez protokół Fibra
DoorProtect Plus Jeweller
DoorProtect S Plus Jeweller
 • Poziom baterii jest poniżej 20%
 • Alarm sabotażowy: zgłasza próbę otwarcia obudowy lub oderwania urządzenia od powierzchni
 • Alarm głównego czujnika
 • Alarm czujnika innej firmy podłączonego do urządzenia
 • Wykryto uszkodzenie przewodu czujnika ruchu rolet
 • Urządzenie jest wyłączane ręcznie lub automatycznie
 • Brak połączenia z hubem poprzez protokół Jeweller
DoorProtect Plus Fibra
 • Alarm sabotażowy: zgłasza próbę otwarcia obudowy lub oderwania urządzenia od powierzchni
 • Alarm głównego czujnika
 • Alarm czujnika innej firmy podłączonego do urządzenia
 • Wykryto uszkodzenie przewodu czujnika ruchu rolet
 • Urządzenie jest wyłączane ręcznie lub automatycznie
 • Wykryto niskie napięcie na linii (7 V⎓ i mniejsze)
 • Brak połączenia z hubem poprzez protokół Fibra
DoorProtect G3 Fibra
 • Alarm sabotażowy: zgłasza próbę otwarcia obudowy lub oderwania urządzenia od powierzchni
 • Alarm głównego czujnika
 • Alarm czujnika innej firmy podłączonego do urządzenia
 • Wykryto uszkodzenie przewodu czujnika ruchu rolet
 • Wykryto maskowanie magnetyczne
 • Sensor maskowania magnetycznego wymaga kalibracji
 • Wykryto awarię sensora magnetycznego, wstrząsu lub maskowania magnetycznego
 • Urządzenie jest wyłączane ręcznie lub automatycznie
 • Wykryto niskie napięcie na linii (7 V⎓ i mniejsze)
 • Brak połączenia z hubem poprzez protokół Fibra
Urządzenie Awarie
MotionProtect Jeweller
MotionProtect S Jeweller
MotionProtect Plus Jeweller
MotionProtect S Plus Jeweller
MotionProtect Curtain Jeweller
MotionCam Jeweller
MotionCam (PhOD) Jeweller
MotionCam S (PhOD) Jeweller
CombiProtect Jeweller
CombiProtect S Jeweller
 • Poziom baterii jest poniżej 20%
 • Alarm sabotażowy: zgłasza próbę otwarcia obudowy lub oderwania urządzenia od powierzchni
 • Urządzenie jest wyłączane ręcznie lub automatycznie
 • Brak połączenia z hubem poprzez protokół Jeweller
MotionProtect Fibra
MotionProtect Plus Fibra
MotionCam Fibra
MotionCam (PhOD) Fibra
CombiProtect Fibra
 • Alarm sabotażowy: zgłasza próbę otwarcia obudowy lub oderwania urządzenia od powierzchni
 • Urządzenie jest wyłączane ręcznie lub automatycznie
 • Brak połączenia z hubem poprzez protokół Fibra
 • Wykryto niskie napięcie na linii (7 V⎓ i mniejsze)

Dodatkowo tylko dla MotionCam Fibra i MotionCam (PhOD) Fibra

 • Poziom baterii jest poniżej 20%
 • Bateria zapasowa jest odłączona
MotionProtect Outdoor Jeweller
MotionCam Outdoor Jeweller
MotionCam (PhOD) Outdoor Jeweller
DualCurtain Outdoor Jeweller
 • Poziom baterii jest poniżej 20%
 • Alarm sabotażowy: zgłasza próbę otwarcia obudowy lub oderwania urządzenia od powierzchni
 • Urządzenie jest wyłączane ręcznie lub automatycznie
 • Wykryto próbę maskowania: przed soczewką czujnika zainstalowano przeszkodę lub soczewka została zamalowana
 • Brak połączenia z hubem poprzez protokół Jeweller
Urządzenie Awarie
HomeSiren Jeweller
HomeSiren S Jeweller
StreetSiren Jeweller
StreetSiren DoubleDeck Jeweller
StreetSiren S DoubleDeck Jeweller
 • Poziom baterii jest poniżej 20%
 • Alarm sabotażowy: zgłasza próbę otwarcia obudowy lub oderwania urządzenia od powierzchni
 • Urządzenie jest wyłączane ręcznie lub automatycznie
 • Brak połączenia z hubem poprzez protokół Jeweller
HomeSiren Fibra
StreetSiren Fibra
StreetSiren DoubleDeck Fibra
 • Alarm sabotażowy: zgłasza próbę otwarcia obudowy lub oderwania urządzenia od powierzchni
 • Urządzenie jest wyłączane ręcznie lub automatycznie
 • Brak połączenia z hubem poprzez protokół Fibra
 • Wykryto niskie napięcie na linii (7 V⎓ i mniejsze)

Dodatkowo tylko dla StreetSiren Fibra i StreetSiren DoubleDeck Fibra

 • Poziom baterii jest poniżej 20%
 • Bateria zapasowa jest odłączona
Urządzenie Awarie
KeyPad Jeweller
KeyPad Plus Jeweller
Keypad S Plus Jeweller
KeyPad TouchScreen Jeweller
 • Poziom baterii jest poniżej 20%
 • Alarm sabotażowy: zgłasza próbę otwarcia obudowy lub oderwania urządzenia od powierzchni
 • Urządzenie jest wyłączane ręcznie lub automatycznie
 • Brak połączenia z hubem poprzez protokół Jeweller
KeyPad Fibra
 • Alarm sabotażowy: zgłasza próbę otwarcia obudowy lub oderwania urządzenia od powierzchni
 • Urządzenie jest wyłączane ręcznie lub automatycznie
 • Brak połączenia z hubem poprzez protokół Fibra
 • Wykryto niskie napięcie na linii (7 V⎓ i mniejsze)
KeyPad TouchScreen Fibra
 • Poziom baterii jest poniżej 20%
 • Bateria zapasowa jest odłączona
 • Błąd baterii
 • Moduł zasilający urządzenia jest niesprawny
 • Alarm sabotażowy: zgłasza próbę oderwania urządzenia od powierzchni
 • Urządzenie jest wyłączane ręcznie lub automatycznie
 • Brak połączenia z hubem poprzez protokół Fibra
 • Wykryto niskie napięcie na linii (7 V⎓ i mniejsze)
Urządzenie Awarie
Transmitter Jeweller
 • Poziom baterii jest poniżej 20%
 • Alarm sabotażowy: zgłasza próbę otwarcia obudowy lub oderwania urządzenia od powierzchni
 • Styk zewnętrzny jest otwarty (jeśli podłączony jest czujnik bistabilny)
 • Urządzenie jest wyłączane ręcznie lub automatycznie
 • Brak połączenia z hubem poprzez protokół Jeweller
MultiTransmitter Jeweller
 • Zewnętrzne źródło zasilania nie jest podłączone
 • Poziom baterii jest poniżej 20%
 • Bateria jest odłączona
 • Wykryto zwarcie w wyjściach zasilania czujników
 • Wykryto zwarcie w wyjściach zasilania czujników pożarowych
 • Alarm sabotażowy: zgłasza próbę otwarcia obudowy lub oderwania urządzenia od powierzchni
 • Urządzenie jest wyłączane ręcznie
 • Brak połączenia z hubem poprzez protokół Jeweller
MultiTransmitter Fibra
 • Zewnętrzne źródło zasilania nie jest podłączone
 • Poziom baterii jest poniżej 20%
 • Bateria jest odłączona
 • Wykryto zwarcie w wyjściach zasilania czujników
 • Wykryto zwarcie w wyjściach zasilania czujników pożarowych
 • Alarm sabotażowy: zgłasza próbę otwarcia obudowy lub oderwania urządzenia od powierzchni
 • Urządzenie jest wyłączane ręcznie
 • Brak połączenia z hubem poprzez protokół Fibra
 • Wykryto niskie napięcie na linii (7 V⎓ i mniejsze)
Transmitter Fibra
 • Wykryto zwarcie w wyjściach zasilania czujników
 • Brak połączenia z hubem poprzez protokół Fibra
 • Wykryto niskie napięcie na linii zasilania (7 V⎓ i mniejsze)
Urządzenia przewodowe połączone z MultiTransmitter Jeweller / MultiTransmitter Fibra / Transmitter Fibra
 • Alarm sabotażowy: zgłasza próbę otwarcia obudowy lub oderwania urządzenia od powierzchni
 • Strefa nie jest w stanie normalnym
 • Wykryto przerwę w obwodzie lub zwarcie w przewodzie: tylko dla połączeń EOL, 2EOL i 3EOL
 • Urządzenie jest wyłączane ręcznie lub automatycznie
 • Wykryto uszkodzenie przewodu czujnika ruchu rolet (tylko dla Transmitter Fibra)
vhfBridge
 • Zewnętrzne źródło zasilania nie jest podłączone
 • Poziom baterii jest poniżej 20%
 • Bateria jest odłączona
 • Alarm sabotażowy: zgłasza próbę otwarcia obudowy lub oderwania urządzenia od powierzchni
 • Urządzenie jest wyłączane ręcznie
 • Brak połączenia z hubem poprzez protokół Jeweller
Urządzenie Awarie
LineProtect Fibra
 • Wykryto zwarcie na linii Fibra
 • Wykryto przepięcie na liniach sygnałowych Fibra
 • Uszkodzony bezpiecznik
 • Brak połączenia z hubem poprzez protokół Fibra
 • Alarm sabotażowy: zgłasza próbę otwarcia Case lub oderwania jej od powierzchni
 • Wykryto niskie napięcie na linii (7 V⎓ i mniejsze)
LineSplit Fibra
 • Wykryto zwarcie na linii Fibra
 • Wykryto przepięcie na liniach sygnałowych Fibra
 • Brak połączenia z hubem poprzez protokół Fibra
 • Alarm sabotażowy: zgłasza próbę otwarcia Case lub oderwania jej od powierzchni
 • Wykryto niskie napięcie na linii (7 V⎓ i mniejsze)
LineSupply (45 W) Fibra
LineSupply (75 W) Fibra
 • Poziom baterii jest poniżej 20%
 • Błąd baterii
 • Moduł zasilający urządzenia jest niesprawny
 • Wyłączenie z powodu przegrzania
 • Brak połączenia z hubem poprzez protokół Fibra
 • Alarm sabotażowy: zgłasza próbę otwarcia Case lub oderwania jej od powierzchni
 • Wykryto niskie napięcie na linii (7 V⎓ i mniejsze)
 • Wykryto zwarcie na linii Fibra
 • Wykryto przepięcie na linii sygnału wyjściowego modułu
 • Wykryto niskie napięcie na linii wyjściowej modułu
Urządzenie Awarie
MultiRelay Fibra
 • Brak połączenia z hubem poprzez protokół Fibra
 • Alarm sabotażowy: zgłasza próbę otwarcia Case lub oderwania jej od powierzchni
 • Wykryto niskie napięcie na linii (7 V⎓ i mniejsze)

Urządzenia nie jest monitorowane przez Sprawdzenie integralności systemu

Jak ustawić Sprawdzanie integralności systemu

1. W aplikacji Ajax:

 • Wybierz chroniony obiekt, jeśli jest ich kilka lub jeśli używasz aplikacji Ajax PRO.
 • Przejdź do karty Urządzenia .
 • Wybierz hub z listy.
 • Przejdź do Ustawień, klikając ikonę kółka zębatego .
 • Przejdź do karty Opcje systemowe.
 • Wybierz Sprawdzenie integralności systemu.

2. Aktywuj opcję Sprawdzenie integralności systemu.

3. Wybierz stany huba, które mają być brane pod uwagę podczas Sprawdzania integralności systemu (domyślnie wszystkie stany są włączone):

 • Stan naładowania baterii
 • Dostępność zasilania
 • Stan pokrywy
 • Poziom hałasu
 • Połączenie z serwerem
 • Łączność ze stacją monitorowania

Gdy Sprawdzenie integralności systemu jest aktywne, sprawdzane są stany pozostałych urządzeń systemu (alarm sabotażowy, poziom baterii, stany czujników bistabilnych) niezależnie od wybranych stanów huba.

4. Wyłącz opcję Uprawnienie na uzbrojenie w razie potrzeby. Gdy ta opcja jest włączona, użytkownicy mogą uzbrajać system nawet podczas awarii. Gdy opcja ta jest wyłączona, użytkownicy nie będą w stanie uzbroić systemu do czasu usunięcia wszystkich awarii.

5. Kliknij Powrót, aby zapisać ustawienia.

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: