Instrukcja użytkownika StreetSiren

Zaktualizowano

StreetSiren jest bezprzewodowym zewnętrznym urządzeniem ostrzegawczym o głośności do 113 dB. Wyposażona w jasną ramkę LED i preinstalowaną baterię StreetSiren może być szybko zainstalowana, skonfigurowana i działać autonomicznie do 5 lat.

Łącząc się z systemem Ajax za pomocą bezpiecznego protokołu radiowego Jeweller, StreetSiren obsługuje komunikację z hubem na odległość do 1500 m w linii prostej.

Urządzenie konfiguruje się za pomocą aplikacji Ajax dla systemów iOS, Android, macOS i Windows. System powiadamia użytkowników o wszystkich zdarzeniach za pomocą powiadomień push, SMS-ów oraz połączeń telefonicznych (jeśli są aktywowane).

StreetSiren działa tylko z hubami i nie obsługuje połączeń poprzez moduły integracji uartBridge lub ocBridge Plus.

System Ajax może być podłączony do stacji monitorowania alarmów agencji ochrony.

Elementy funkcjonalne

 1. Ramka LED
 2. Wskaźnik świetlny
 3. Brzęczyk syreny za metalową siatką
 4. Uchwyt montażowy SmartBracket
 5. Zaciski przyłączeniowe zasilania zewnętrznego
 6. Kod QR
 7. Włącznik/wyłącznik
 8. Miejsce do zamocowania uchwytu SmartBracket za pomocą śruby

Zasada działania

StreetSiren znacznie poprawia skuteczność systemu alarmowego. Głośny sygnał alarmowy i sygnalizacja świetlna z dużym prawdopodobieństwem będą wystarczające, aby zwrócić uwagę sąsiadów i odstraszyć intruzów.

Syrena jest widoczna i słyszalna z daleka dzięki mocnemu sygnałowi dźwiękowemu i jasnemu podświetleniu LED. Jeśli syrena zostanie prawidłowo zamontowana, po jej uruchomieniu demontaż i wyłączenie będą trudne – ma ona wytrzymały korpus, sygnalizator jest zabezpieczony metalową siatką, a zasilacz stanowi autonomiczny moduł. Ponadto po uzbrojeniu systemu przycisk zasilania zostaje zablokowany, co uniemożliwia wyłączenie syreny.

StreetSiren jest wyposażona w przycisk wykrywający próbę manipulacji oraz akcelerometr. Przycisk wykrywający próbę manipulacji działa przy próbie otwarcia/rozbicia obudowy, natomiast akcelerometr jest wyzwalany, gdy ktoś próbuje przenieść lub zdemontować urządzenie.

Podłączenie

Przed rozpoczęciem podłączenia:

 1. Postępując zgodnie z instrukcją obsługi huba, zainstaluj aplikację Ajax. Utwórz konto użytkownika, dodaj hub i utwórz przynajmniej jedno pomieszczenie.
 2. Włącz hub i sprawdź połączenie internetowe (poprzez kabel Ethernet i/lub sieć GSM).
 3. Upewnij się, że hub nie jest uzbrojony i nie aktualizuje się, sprawdzając jego status w aplikacji Ajax.

Tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą podłączyć StreetSiren do huba.

Parowanie urządzenia z hubem:

 1. Wybierz Dodaj urządzenie w aplikacji Ajax.
 2. Nadaj urządzeniu nazwę, zeskanuj lub wpisz kod QR (umieszczony na obudowie i opakowaniu), a następnie wybierz pomieszczenie.
 3. Wyierz Dodaj — rozpocznie się odliczanie.
 4. Włącz urządzenie, przytrzymując przycisk zasilania przez 3 sekundy.

Przycisk włączania/wyłączania jest wpuszczony w obudowę syreny i dość ciasno osadzony, do jego wciśnięcia można użyć cienkiego, twardego przedmiotu.

Aby doszło do wykrycia i nawiązania połączenia, urządzenie musi znajdować się w zasięgu sieci bezprzewodowej huba (w tym samym strzeżonym obiekcie). Żądanie połączenia jest przesyłane tylko w momencie włączenia urządzenia.

StreetSiren wyłącza się automatycznie po nieudanej próbie połączenia z hubem. Aby ponowić próbę połączenia, nie trzeba jej wyłączać. Jeśli urządzenie zostało już przypisane do innego huba, wyłącz je i wykonaj standardową procedurę parowania.

Podłączone urządzenie pojawi się na liście urządzeń huba w aplikacji. Aktualizacja statusów urządzeń na liście zależy od czasu odpytywania wybranego w ustawieniach huba; domyślna wartość to 36 sekund.

Należy pamiętać, że do jednego huba można podłączyć tylko 10 syren.

Ikony

Ikony przedstawiają niektóre stany StreetSiren. Można je przeglądać w aplikacji Ajax, w menu Urządzenia .

Ikona Wartość

Pokazuje poziom sygnału radiowego Jeweller pomiędzy hubem/podwajaczem zasięgu a StreetSiren.

Zalecana wartość to 2-3 kreski.

Poziom naładowania baterii

Jak poziom naładowania baterii jest pokazywany w aplikacjach Ajax

Pokazywane, jeśli urządzenie działa za pośrednictwem podwajacza zasięgu sygnału radiowego

StreetSiren jest wyłączona

Dowiedz się więcej

Zdarzenia po wykryciu manipulacji są wyłączone dla StreetSiren

Dowiedz się więcej

Syrena powiadamia o otwarciu

Stany

Stany syreny można znaleźć w aplikacji Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz z listy StreetSiren.
Parametr Wartość
Temperatura

Temperatura urządzenia, która jest mierzona na procesorze i zmienia się stopniowo.

Dopuszczalne odchylenie między wartością podaną w aplikacji a temperaturą w miejscu instalacji: 2°C.

Wartość jest aktualizowana, gdy tylko urządzenie wykryje zmianę temperatury o co najmniej 2°C.

Można skonfigurować scenariusz według temperatury, aby sterować urządzeniami automatyzacji

Siła sygnału Jewellera

Poziom sygnału pomiędzy hubem/podwajaczem zasięgu a syreną.

Zalecamy instalację syreny w miejscach, gdzie poziom sygnału wynosi 2-3 kreski.

Połączenie przez Jeweller Status połączenia pomiędzy hubem/podwajaczem zasięgu a StreetSiren:

 • Online — syrena jest podłączona do huba/podwajacza zasięgu
 • Offline — syrena nie jest podłączona do huba/podwajacza zasięgu
Moc nadajnika Poziomy siły sygnału podczas testu (dostępne w syrenach z firmware 3.50 i nowszych)

 • Auto — urządzenie automatycznie dostosowuje poziom mocy nadajnika (tryb domyślny)
 • Tłumienie — sztucznie obniża poziom sygnału urządzenia o 6 dB
 • Maksimalny — ustawia maksymalny poziom mocy nadajnika

Czym jest test tłumienia sygnału

Stan naładowania akumulatora Poziom naładowania baterii urządzenia. Dostępne są dwa stany:

 • ОК
 • Bateria rozładowana

Jak poziom naładowania baterii jest pokazywany w aplikacjach Ajax

Obudowa Stan przycisku wykrywającego próbę manipulacji, który reaguje na otwarcie obudowy urządzenia
Zasilanie Status zasilania zewnętrznego syreny:

 • Włączono — zasilanie zewnętrzne 12 V jest podłączone do syreny
 • Wyłączono — syrena jest zasilana z wbudowanych baterii
Głośność alarmu Poziom głośności w przypadku alarmu

 • Wyciszony — syrena nie emituje dźwięku po uruchomieniu alarmu
 • Cicho — głośność 85 dB
 • Głośno — głośność 100 dB
 • Bardzo głośno — głośność 113 dB

Poziom głośności jest mierzony w odległości 1 m od syreny

Czas trwania alarmu

Czas trwania alarmu dźwiękowego: od 3 sekund do 3 minut.

Czas trwania można regulować z dokładnością do 3 sekund.

Alarm w przypadku uruchomienia akcelerometru Stan alarmu akcelerometru
Sygnalizacja LED Wskaźnik LED ustawień syreny:

 • Wyłączona — wskaźnik LED wyłączony
 • Uzbrojono — dioda LED miga co 3 sekundy tylko wtedy, gdy system jest uzbrojony
 • Zawsze — dioda LED miga co 3 sekundy niezależnie od trybu pracy
Ustawienia sygnałów dźwiękowych
Uzbrajanie/rozbrajanie Po włączeniu tej funkcji syrena powiadamia użytkownika o uzbrajaniu i rozbrajaniu w trybie nocnym poprzez podświetlenie ramki LED oraz krótki sygnał dźwiękowy
Aktywacja/dezaktywacja trybu nocnego Po włączeniu tej funkcji syrena powiadamia użytkownika o uzbrajaniu i rozbrajaniu w trybie nocnym poprzez podświetlenie ramki LED oraz krótki sygnał dźwiękowy.
Opóźnienia wejścia Po włączeniu tej funkcji syrena sygnalizuje opóźnienie wejścia/wyjścia (opcja dostępna z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 3.51.0 lub nowszej)
Opóźnienia wyjścia Po włączeniu tej funkcji syrena sygnalizuje opóźnienie wejścia/wyjścia (opcja dostępna z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 3.51.0 lub nowszej)
Opóźnienia wejścia w trybie nocnym Po włączeniu tej funkcji syrena emituje sygnał dźwiękowy oznaczający opóźnienie wejścia/wyjścia w trybie nocnym.
Opóźnienia wejścia w trybie nocnym Po włączeniu tej funkcji syrena emituje sygnał dźwiękowy oznaczający opóźnienie wejścia/wyjścia w trybie nocnym.
Dzwonek po otwarciu

Po włączeniu tej funkcji syrena powiadamia o zadziałaniu czujników magnetycznych w trybie rozbrojenia.

Czym jest dzwonek

Głośność sygnału dźwiękowego Głośność sygnału dźwiękowego informującego o uzbrojeniu/rozbrojeniu, opóźnieniu wejścia/wyjścia, zadziałaniu czujnika magnetycznego:

 • Cicho — głośność 85 dB
 • Głośno — głośność 100 dB
 • Bardzo głośno — głośność 113 dB

Poziom głośności został zmierzony w odległości 1 m od syreny

Permanentna dezaktywacja

Pokazuje status urządzenia: aktywne, całkowicie wyłączone przez użytkownika lub wyłączone tylko powiadomienia o zadziałaniu przycisku wykrywającego próbę manipulacji

Opcja jest dostęna dla StreetSiren z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 3.71 lub nowszej.

Aktualizacja Wersja oprogramowania sprzętowego
ID urządzenia Identyfikator urządzenia
Nr urządzenia Numer pętli (strefy) urządzenia

Ustawienia

Aby zmienić ustawienia StreetSiren w aplikacji Ajax:

 1. Wybierz hub, jeśli jest ich kilka lub jeśli używasz aplikacji PRO.
 2. Przejdź do karty Urządzenia .
 3. Wybierz z listy StreetSiren.
 4. Przejdź do menu Ustawienia, klikając ikonę .
 5. Ustaw wymagane parametry.
 6. Kliknij Powrót, aby zapisać nowe ustawienia.
Ustawienie Wartość
Pierwsze pole

Nazwa syreny, którą można edytować. Nazwa urządzenia, którą można zobaczyć w powiadomieniach o zdarzeniach.

Nazwa może zawierać do 12 znaków cyrylicy lub do 24 znaków łacińskich. Nazwa urządzenia może być edytowana

Pomieszczenie Wybór wirtualnego pomieszczenia, do którego przypisano StreetSiren DoubleDeck. Nazwa pomieszczenia, którą można zobaczyć w powiadomieniach o zdarzeniach Wybór wirtualnego pomieszczenia, do którego przypisano urządzenie
Alarmy w trybie grupowym Wybór grupy, do której przypisana jest syrena. Można wybrać jedną lub wszystkie grupy:

 • Po przypisaniu do grupy syrena i jej wskazania są związane z alarmami i zdarzeniami tej grupy.
 • Po dołączeniu do wszystkich grup syrena i jej wskazania są związane z alarmami i zdarzeniami wszystkich grup w systemie

Niezależnie od wybranej grupy syrena będzie reagować na aktywację trybu nocnego i alarmy

Dowiedz się więcej o trybie grupowym

Głośność alarmu Syrena reaguje na alarmy systemowe z wybraną głośnością:

 • Wyciszony — syrena nie emituje dźwięku po uruchomieniu alarmu
 • Cicho — głośność 85 dB
 • Głośno — głośność 100 dB
 • Bardzo głośno — głośność 113 dB

Poziom głośności jest mierzony w odległości 1 m od syreny

Czas trwania alarmu

Czas trwania alarmu dźwiękowego: od 3 sekund do 3 minut.

Czas trwania można regulować z dokładnością do 3 sekund

Alarm w przypadku uruchomienia akcelerometru

Alarm po wyzwoleniu akcelerometru: syrena jest uruchamiana w przypadku obrócenia obudowy lub odłączenia urządzenia od uchwytu.

Wbudowany akcelerometr potrzebuje 60 sekund, aby zapamiętać normalną pozycję urządzenia. Sprawdzając działanie tej funkcji, należy odczekać, aż ten czas upłynie. Jeśli opcja jest aktywna, akcelerometr reaguje na poruszenie lub oderwanie od powierzchni

Sygnalizacja LED Wskaźnik LED ustawień syreny:

 • Wyłączona — wskaźnik LED wyłączony
 • Uzbrojono — dioda LED miga co 3 sekundy tylko wtedy, gdy system jest uzbrojony
 • Zawsze — dioda LED miga co 3 sekundy niezależnie od trybu pracy

Więcej o sygnalizacji

Ustawienia sygnałów dźwiękowych Otwiera ustawienia powiadomień syreny. Szczegółowy opis ustawień jest dostępny poniżej
Test głośności

Przełączenie urządzenia w tryb próby głośności

Czym jest test głośności?

Test siły sygnału Jewellera

Przełączenie syreny w tryb testu siły sygnału Jewellera. Test pozwala sprawdzić poziom sygnału pomiędzy hubem a StreetSiren i określić optymalne miejsce instalacji.

Na czym polega test siły sygnału radiowego Jeweller?

Test tłumienia sygnału

Przełączenie syreny StreetSiren w tryb testu tłumienia sygnału (dostępne dla syrenz oprogramowaniem sprzętowym w wersji 3.50 lub nowszej)

Czym jest test tłumienia sygnału?

Instrukcja użytkownika Otwiera instrukcję użytkownika StreetSiren
Permanentna dezaktywacja

Umożliwia użytkownikowi wyłączenie urządzenia bez usuwania go z systemu.

Dostępne są trzy opcje:

 • Nie
 • Całkowicie — urządzenie nie będzie wykonywać poleceń systemowych ani uczestniczyć w scenariuszach automatyzacji, a system będzie ignorować alarmy i inne powiadomienia z urządzenia.
 • Tylko obudowa centrali — system będzie ignorował tylko powiadomienia o zadziałaniu przycisku wykrywającego próbę manipulacji

Funkcja jest obsługiwana przez StreetSiren z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 3.71 lub nowszej.

Dowiedz się więcej o permanentnej dezaktywacji urządzeń

Usuń urządzenie Odłączenie syreny od huba i usunięcie jej ustawień

Ustawienia powiadomień syreny

Uzbrojenie/Rozbrojenie Gdy ta opcja jest włączona, syrena ostrzega o uzbrojeniu i rozbrojeniu poprzez podświetlenie ramki LED i krótki sygnał dźwiękowy.
Włączanie i wyłączenie trybu nocnego

Po włączeniu tej funkcji syrena powiadamia użytkownika o uzbrajaniu i rozbrajaniu w trybie nocnym poprzez podświetlenie ramki LED oraz krótki sygnał dźwiękowy.

Czym jest tryb nocny?

Opóźnienie przy wejściu

Po włączeniu tej funkcji syrena emituje sygnał dźwiękowy oznaczający opóźnienie przy wejściu

Czym jest opóźnienie przy wejściu/wyjściu?

Opóźnienie przy wyjściu

Po włączeniu tej funkcji syrena emituje sygnał dźwiękowy oznaczający opóźnienie przy wyjściu

Czym jest opóźnienie przy wejściu/wyjściu?

Opóźnienie przy wejściu w trybie nocnym

Po włączeniu tej funkcji syrena emituje sygnał dźwiękowy oznaczający opóźnienie przy wejściu w trybie nocnym.

Czym jest tryb nocny?
Czym jest opóźnienie przy wejściu/wyjściu?

Opóźnienie przy wyjściu w trybie nocnym

Po włączeniu tej funkcji syrena emituje sygnał dźwiękowy oznaczający opóźnienie przy wyjściu w trybie nocnym.

Czym jest tryb nocny?
Czym jest opóźnienie przy wejściu/wyjściu?

Głośność sygnału dźwiękowego Wybór poziomu głośności syreny w czasie powiadomień o uzbrojeniu/rozbrojeniu, opóźnieniu przy wejściu/wyjściu i otwarciu:

 • Cicho — głośność 85 dB
 • Głośno — głośność 100 dB
 • Bardzo głośno — głośność 113 dB

Poziom głośności został zmierzony w odległości 1 m od syreny

Konfiguracja przetwarzania alarmów czujników

Za pomocą aplikacji Ajax można skonfigurować, które alarmy z czujników mogą aktywować syrenę. Może to pomóc uniknąć sytuacji, gdy system alarmowy powiadomi o alarmie czujnika zalania LeaksProtect lub o alarmie innego urządzenia. Parametr ten jest regulowany w ustawieniach czujnika lub urządzenia:

 1. Zaloguj się w aplikacji Ajax.
 2. Przejdź do menu Urządzenia .
 3. Wybierz czujnik lub urządzenie.
 4. Przejdź do ustawień i ustaw parametry niezbędne do aktywacji syreny.

Ustawianie reakcji na alarm ochrony przed manipulacją

Syrena może reagować na alarm ochrony przed manipulację urządzeń i czujników. Opcja ta jest domyślnie wyłączona. Należy pamiętać, że element wykrywający manipulację reaguje na otwieranie i zamykanie obudowy, nawet jeśli system nie jest uzbrojony!

Czym jest ochrona przed manipulacją?

Aby syrena reagowała na zadziałanie ochrony przed manipulacją, w aplikacji Ajax:

 1. Przejdź do menu Urządzenia .
 2. Wybierz hub i przejdź do jego ustawień .
 3. Wybierz menu Opcje systemowe.
 4. Przejdź do menu Ustawienia sygnalizatorów.
 5. Włącz opcję Alarm głośny, jeśli otwarta jest obudowa hubu lub czujnika.

Ustawienie reakcji na naciśnięcie przycisku alarmowego w aplikacji Ajax

Syrena może reagować na naciśnięcie przycisku alarmowego w aplikacjach Ajax. Należy pamiętać, że przycisk alarmowy może zostać naciśnięty nawet wtedy, gdy system nie jest uzbrojony!

Aby syrena reagowała na naciśnięcie przycisku alarmowego:

 1. Przejdź do karty Urządzenia w aplikacji Ajax.
 2. Wybierz hub i przejdź do jego ustawień .
 3. Wybierz menu Opcje systemowe.
 4. Przejdź do menu Ustawienia sygnalizatorów.
 5. Włącz opcję Alarm głośny, jeśli został naciśnięty przycisk napadowy w aplikacji.

Ustawianie wskazania syreny po alarmie

Syrena może informować o alarmach wyzwolonych w uzbrojonym systemie za pomocą sygnalizacji LED.

Funkcja działa następująco:

 1. System rejestruje alarm.
 2. Syrena sygnalizuje alarm (czas trwania i głośność zależą od ustawień).
 3. Prawy dolny róg ramki LED syreny miga dwukrotnie (mniej więcej raz na 3 sekundy) do momentu rozbrojenia systemu.

Dzięki tej funkcji użytkownicy systemu oraz przejeżdżające patrole agencji ochrony widzą, że system został uruchomiony.

Wskazanie syreny po alarmie nie działa w przypadku czujników zawsze aktywnych, jeżeli taki czujnik został uruchomiony w rozbrojonym systemie.

Aby włączyć wskazanie syreny po alarmie, w aplikacji Ajax PRO app:

1. Przejdź do ustawień syreny:

 • Hub → Ustawienia → Opcje systemowe → Ustawienia sygnalizatorów

2. Określ zdarzenia, o których syreny będą informować dwukrotnym miganiem do chwili rozbrojenia systemu alarmowego:

 • Potwierdzony alarm
 • Niepotwierdzony alarm
 • Otwarcie pokrywy

3. Wybierz syreny, których dotyczy ustawienie. Wróć do ekranu Ustawienia sygnalizatorów. Ustawione parametry zostaną zapisane

4. Kliknij Powrót. Wszystkie wartości zostaną zastosowane.

Funkcja jest obsługiwana przez StreetSiren z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 3.72 lub nowszej.

Jak ustawić dzwonek

Dzwonek to sygnał dźwiękowy informujący o zadziałaniu czujników magnetycznych, gdy system jest rozbrojony. Funkcja jest wykorzystywana np. w sklepach do powiadamiania pracowników, że ktoś wszedł do budynku.

Powiadomienia konfiguruje się w dwóch etapach: konfiguracja syren i konfiguracja czujników magnetycznych.

Funkcja jest obsługiwana przez StreetSiren z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 3.72 lub nowszej.

Ustawienia syreny

 1. Przejdź do menu Urządzenia .
 2. Wybierz syrenę.
 3. Przejdź do jej ustawień, klikając ikonę kółka zębatego w prawym górnym rogu.
 4. Przejdź do menu Ustawienia sygnałów dźwiękowych.
 5. Przewiń w dół i włącz opcję Dzwonek przy otwarciu w kategorii Sygnał dźwiękowy w trybie rozbrojonym.
 6. Ustaw głośność powiadomień. Dostępne są trzy 3 opcje:
  • Cichy (85 dB z odległości 1 m).
  • Głośny (100 dB z odległości 1 m).
  • Bardzo głośny (113 dB z odległości 1 m).

   Podana głośność sygnału dźwiękowego ma zastosowanie również do głośności powiadomień syreny przy uzbrojeniu/rozbrojeniu oraz dla opóźnienia przy wejściu/wyjściu.

 7. Kliknij Powrót, aby zapisać ustawienia.
 8. Powtórz kroki 2-7 dla innych syren, dla których chcesz włączyć powiadomienia

Ustawienia czujników

 1. Przejdź do menu Urządzenia .
 2. Wybierz czujnik.
 3. Przejdź do jej ustawień, klikając ikonę kółka zębatego w prawym górnym rogu.
 4. Przejdź do menu Ustawienia dzwonka.
 5. Wybierz zdarzenia, o których ma powiadamiać syrena:
  • Otwarcie drzwi lub okna.
  • Otwarty styk zewnętrzny (dostępne, jeśli włączono opcję Zewnętrzny styk).
 6. Wybierz dźwięk powiadomienia: 1 do 4 krótkich sygnałów dźwiękowych. Po wybraniu opcji aplikacja Ajax odtworzy dźwięk.
 7. Kliknij Powrót, aby zapisać ustawienia.
 8. Powtórz kroki 2-7 dla innych czujników, dla których chcesz włączyć powiadomienia.

Wskazanie

Zdarzenie Wskazanie
Alarm Emituje sygnał dźwiękowy (czas trwania zależy od ustawień), a ramka LED miga na czerwono
W uzbrojonym systemie wykryto alarm (jeśli włączona jest sygnalizacja po alarmie)

Ramka LED syreny miga dwukrotnie na czerwono w prawym dolnym rogu co około 3 sekundy do momentu rozbrojenia systemu.

Sygnalizacja włącza się po całkowitym odtworzeniu przez syrenę sygnału alarmowego skonfigurowanego w ustawieniach

Włączanie Ramka LED miga raz
Wyłączanie Ramka LED świeci się przez 1 sekundę, a następnie miga trzy razy.
Nieudana rejestracja Róg ramki LED miga 6 razy, następnie cała ramka miga 3 razy i syrena się wyłącza.
Uzbrojenie systemu alarmowego
(jeśli włączono sygnalizację)
Ramka LED miga raz, a syrena emituje krótki sygnał dźwiękowy.
Rozbrojenie systemu alarmowego
(jeśli włączono sygnalizację)
Ramka LED miga dwa razy, a syrena emituje dwa krótkie sygnały dźwiękowe.
System jest uzbrojony
(jeśli włączono sygnalizację)
Brak zewnętrznego źródła zasilania

 • Dioda LED w prawym dolnym rogu zapala się z przerwą 3-sekundową.

Zasilanie zewnętrzne podłączone

 • Dla wersji oprogramowania sprzętowego 3.41.0 lub nowszej: dioda LED w prawym dolnym rogu świeci w sposób ciągły
 • Dla wersji oprogramowania sprzętowego starszej niż 3.41.0: dioda LED w prawym dolnym rogu zapala się z przerwą 3-sekundową
Rozładowana bateria Narożnik ramki LED zapala się i gaśnie w momencie uzbrojenia/rozbrojenia systemu, włączenia alarmu oraz w przypadku nieuprawnionego demontażu lub otwarcia.

Testy działania

System Ajax umożliwia przeprowadzanie testów sprawdzających działanie podłączonych urządzeń.

Testy nie rozpoczynają się od razu, ale w ciągu 36 sekund (przy standardowych ustawieniach). Czas rozpoczęcia testu zależy od ustawień interwału pingu czujnika (menu Jeweller w ustawieniach huba).

Test głośności

Test siły sygnału Jewellera

Test tłumienia sygnału

Instalacja

Lokalizacja syreny zależy od jego odległości od huba oraz przeszkód utrudniających transmisję sygnału radiowego: ścian, podłóg, dużych przedmiotów wewnątrz pomieszczenia.

Sprawdź poziom sygnału Jeweller w miejscu instalacji.

Jeśli poziom sygnału jest niski (jedna kreska), nie można zagwarantować stabilnego działania urządzenia. Podejmij niezbędne działania w celu poprawy jakości sygnału. Spróbuj przenieść urządzenie: zmiana położenia nawet o 20 cm może znacznie poprawić odbiór sygnału.

Jeśłi poziom sygnału jest niski lub niestabilny, użyj podwajacza zasięgu sygnału radiowego.

StreetSiren jest zabezpieczona przed pyłem i wilgocią (klasa IP54), co oznacza, że może być umieszczona na zewnątrz. Zalecana wysokość montażu wynosi 2,5 metra lub więcej. Taka wysokość utrudnia dostęp niepowołanych osób do urządzenia.

Podczas instalacji i użytkowania urządzenia należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa elektrycznego dla urządzeń elektrycznych, jak również wymagań określonych w aktach prawnych dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego.

Demontaż urządzenia pod napięciem jest surowo zabroniony! Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilania.

Montaż

Przed montażem StreetSiren upewnij się, że wybrana lokalizacja jest optymalna i zgodna z wytycznymi niniejszej instrukcji!

ajax streetsiren

Proces instalacji

 1. Jeśli zamierzasz używać zewnętrznego źródła zasilania (12 V), wywierć otwór na przewód w uchwycie SmartBracket. Przed montażem upewnij się, że izolacja przewodu nie jest uszkodzona!

  Należy wywiercić otwór w uchwycie montażowym, aby wyprowadzić przewód zasilania zewnętrznego.

 2. Przymocuj SmartBracket do powierzchni za pomocą dołączonych śrub. Jeśli używasz innych elementów mocujących, upewnij się, że nie uszkodzą one ani nie zdeformują uchwytu.

  Stosowanie dwustronnej taśmy klejącej nie jest zalecane ani do tymczasowego, ani trwałego mocowania.

 3. Umieść StreetSiren w uchwycie SmartBracket i obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Przymocuj urządzenie za pomocą śruby. Przymocowanie syreny do uchwytu za pomocą śruby utrudnia intruzom szybkie usunięcie urządzenia.

Nie instaluj syreny:

 1. w pobliżu metalowych przedmiotów i luster (mogą one zakłócać sygnał radiowy i powodować jego zanikanie);
 2. w miejscach, gdzie jego dźwięk może być stłumiony;
 3. mniej niż 1 m od huba.

Konserwacja

Należy regularnie sprawdzać sprawność działania StreetSiren. Na bieżąco czyść obudowę syreny z kurzu, pajęczyn i innych zanieczyszczeń. Używaj miękkiej, suchej chusteczki odpowiedniej do konserwacji sprzętu.

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać żadnych substancji zawierających alkohol, aceton, benzynę i inne aktywne rozpuszczalniki.

StreetSiren może pracować do 5 lat na fabrycznie zainstalowanych bateriach (przy interwale pingu czujnika wynoszącym 1 minutę) lub około 5 godzin ciągłej sygnalizacji dźwiękowej. Gdy bateria jest słaba, system alarmowy powiadamia użytkownika, a dioda LED w rogu ramki płynnie zapala się i gaśnie podczas uzbrajania/rozbrajania lub w przypadku alarmu oraz nieautoryzowanego demontażu lub otwarcia.

Jak długo urządzenia Ajax działają na bateriach i co ma na to wpływ?

Wymiana baterii

Co ma wpływ na żywotność baterii StreetSiren i jak ją wydłużyć

Dane techniczne

Rodzaj powiadomień Dźwiękowe i świetlne (LED)
Głośność dźwięku powiadomienia 85–113 dB (regulowana) z odległości 1 m
Częstotliwość sygnalizatora piezoelektrycznego 3,5 ± 0,5 kHz
Ochrona przed demontażem Akcelerometr
Protokół komunikacji radiowy z urządzeniami Ajax

Jeweller

Dowiedz się więcej

Pasmo częstotliwości 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Zależnie od regionu sprzedaży.
Kompatybilność Współpraca ze wszystkimi hubami Ajax i podwajaczami zasięgu
Maksymalna moc nadajnika radiowego Do 25 mW
Modulacja sygnału radiowego GFSK
Zasięg sygnału radiowego

Do 1500 m (bez przeszkód)

Dowiedz się więcej

Zasilanie 4 × CR123A, 3 V
Żywotność baterii Do 5 lat
Zasilanie zewnętrzne 12 V, 1,5 A DC
Zabezpieczenie obudowy IP54
Metoda instalacji Wewnątrz/Na zewnątrz
Dopuszczalna temperatura pracy Od -25°С do +50°С
Dopuszczalna wilgotność Do 95%
Wymiary 200 × 200 × 51 mm
Waga 528 g
Okres eksploatacji 10 lat
Certyfikat Stopień ochrony 2, klasa środowiskowa III zgodnie z wymaganiami norm EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3

Zgodność z normami

Pełny zestaw

 1. StreetSiren
 2. Uchwyt montażowy SmartBracket
 3. Baterie CR123A (zainstalowane) — 4 szt.
 4. Zestaw instalacyjny
 5. Krótka instrukcja

Gwarancja

Gwarancja na produkty Limited Liability Company „Ajax Systems Manufacturing” jest ważna przez 2 lata od daty zakupu. Zainstalowana bateria nie jest objęta gwarancją.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zalecamy najpierw skontaktować się z naszym działem wsparcia, ponieważ problemy techniczne można rozwiązać zdalnie w połowie przypadków!

Wsparcie technicznet: [email protected]

Potrzebujesz pomocy?

W tej sekcji znajdziesz szczegółowe instrukcje i filmy edukacyjne na temat wszystkich funkcji systemu Ajax. A jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty technicznego, jesteśmy dostępni non stop (24/7).

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: