For Users

Uživatelský manuál StreetSiren

Updated

StreetSiren je bezdrátová venkovní siréna s hlasitostí až 113 dB. Lze ji rychle nainstalovat a nastavit, je vybavena jasnými LED diodami a může pracovat z externí napájecí jednotky nebo až 5 let z baterií.

StreetSiren pracuje v rámci zabezpečovacího systému Ajax připojením k Hubu prostřednictvím chráněného protokolu Jeweller . Komunikační dosah je až 1 500 metrů bez překážek.

Zařízení se nastavuje pomocí Ajax aplikací pro iOS, Android, mac OS a Windows. Uživatel je informován o všech událostech prostřednictvím push oznámení, SMS zpráv a hovorů (pokud je aktivován).

StreetSiren funguje pouze s Ajax Huby a nepodporuje připojení přes integrační moduly uartBridge nebo ocBridge Plus.

Bezpečnostní systém Ajax je soběstačný, ale uživatel jej může připojit k poplachovému přijímacímu centru soukromé bezpečnostní společnosti.

Popis zařízení

 1. LED rámeček
 2. Světelný indikátor
 3. Reproduktor sirény za kovovou sítí
 4. Držák SmartBracket
 5. Připojovací svorky externího napájení
 6. QR kód
 7. Tlačítko zapnutí / vypnutí
 8. Otvor pro zajištění sirény k držáku vrutem

Princip fungování

Siréna výrazně zvyšuje účinnost zabezpečovacího systému, protože je nejúčinnějším prostředkem reakce na vniknutí do chráněného objektu. S velkou pravděpodobností bude její poplašný signál a světelná signalizace postačovat k vystrašení vetřelců.

Zařízení je vybaveno výkonným bzučákem a jasnými LED diodami — StreetSiren je vidět a slyšet zdaleka. Při správné instalaci je obtížné demontovat a deaktivovat ovládanou sirénu: tělo je pevné, bzučák je chráněn kovovou sítí, má autonomní napájení a dokonce i tlačítko zapnutí / vypnutí je zablokováno v případě poplachu.

StreetSiren je vybavena sabotážním kontaktem na neoprávněnou manipulaci Tamperem a akcelerometrem. Tlačítko Tamper se aktivuje při otevření krytu zařízení a akcelerometr se aktivuje, když se někdo pokusí přesunout nebo odpojit zařízení.

Připojení

Před připojením:

 1. Postupujte dle instrukcí a doporučení uvedených v manuálech k zařízením Ajax, nainstalujte Aplikaci Ajax do Vašeho mobilního zařízení. Vytvořte si uživatelský účet (pokud nemáte) nebo se přihlaste, přidejte k účtu Hub a vytvořte v systému alespoň jednu místnost.
 2. Zapněte Hub a zkontrolujte připojení k internetu (pomocí ethernetového kabelu nebo sítě GSM).
 3. Zkontrolujte v mobilní aplikaci, že neprobíhá aktualizace jeho operačního systému a že je systém odstřežen.

Pouze uživatelé s administrátorskými právy mohou přidávat zařízení do systému

Postup párování s Hubem:

 1. V mobilní aplikaci Ajax vyberte na záložce Zařízení možnost Přidat zařízení.
 2. Pojmenujte zařízení, načtěte nebo ručně vyplňte QR kód zařízení (štítek s kódem je umístěný v zadní části zařízení nebo uvnitř obalu) a vyberte místnost.
 3. Stiskněte tlačítko Přidat, čímž dojde ke spuštění odpočítávání.
 4. Zapněte zařízení stisknutím a přidržením tlačítka pro zapnutí / vypnutí na 3 vteřiny.

Tlačítko zapnutí / vypnutí je zapuštěné do těla sirény a je docela malé, k jeho stisknutí můžete použít tenký pevný předmět.

Během připojování a provozu je nutné, aby bylo zařízení umístěno v dosahu rádiového signálu komunikačního protokolu Jeweller. Požadavek na připojení zařízení k Hubu je po zapnutí zařízení přenášen po omezenou dobu.

StreetSiren se při neúspěšném připojení k Hubu automaticky vypne. Chcete-li připojení zkusit znovu, nemusíte zařízení vypínat. Pokud již bylo zařízení přiřazeno k jinému Hubu, vypněte jej a postupujte podle standardního postupu párování.

Zařízení se po úspěšném spárování s Hubem zobrazí v mobilní aplikaci Ajax Systems v záložce Zařízení. Aktualizace stavových informací zařízení je závislá na nastavení rádiového protokolu Jeweller, přičemž výchozí hodnota nastavení je 36 vteřin.

K jednomu Hubu lze připojit pouze 10 sirén

Stavy

 1. Zařízení
 2. StreetSiren
Parametr Hodnota
Teplota Teplota detektoru, měřeno na procesoru
Síla signálu Jeweller Síla signálu mezi Hubem a detektorem
Připojení Stav připojení detektoru k Hubu
Stav baterie Úroveň nabití baterie zařízení
Kryt Stav sabotážního kontaktu Tamper
Směrován přes ReX Zobrazuje stav používání rozšiřovače dosahu signálu ReX
Externí napájení Stav externího napájení
Hlasitost poplachu Úroveň hlasitosti v případě poplachu
Doba trvání poplachu [s] Doba trvání zvukového signálu v případě poplachu
Upozornění při přesunutí Siréna bude aktivována, pokud otočíte tělo nebo vytrhnete zařízení z držáku
Blikání LED po aktivaci Pokud je aktivováno, LED dioda bude blikat při aktivovaném systému
Pípnutí při aktivování/deaktivování Pokud je aktivováno, siréna varuje před aktivací a deaktivací systému pomocí LED rámečku a krátkým zvukovým signálem
Signalizace zpoždění Pokud je aktivováno, siréna bude pípat při zpoždění
Hlasitost pípnutí Úroveň hlasitosti pípnutí
Firmware Verze firmwaru detektoru
ID zařízení Identifikační číslo zařízení

Nastavení

 1. Zařízení
 2. StreetSiren
 3. Nastavení
Nastavení Hodnota
První pole Název zařízení, lze upravit
Místnost Výběr virtuální místnosti, ke které je siréna přiřazena
Poplach ve skupinovém režimu Výběr skupiny, ke které je siréna přiřazena. Při přiřazení sirény ke skupině, bude siréna indikovat události a poplachy této skupiny. Bez ohledu na výběr skupiny, bude siréna reagovat na poplachy při aktivovaném Nočním režimu
Hlasitost poplachu Výběr jedné ze tří úrovní hlasitosti* při poplachu:
Od 85 dB (nejnižší) do 113 dB (nejvyšší)* úroveň hlasitosti byla měřena ve vzdálenosti 1 m
Doba trvání poplachu [s] Nastavení doby, po kterou siréna houká při poplachu(3 – 180 vteřin)
Upozornění při přesunutí Pokud je aktivováno, akcelerometr reaguje na pohyb nebo odtržení od povrchu
Blikání LED po aktivaci Pokud je aktivováno, LED dioda při aktivovaném systému blikne každé 2 vteřiny
Pípnutí při aktivování/deaktivování Pokud je aktivováno, siréna varuje před aktivací a deaktivací systému pomocí LED a krátkým zvukovým signálem
Signalizace zpoždění Pokud je aktivováno, siréna bude pípat při zpoždění (k dispozici v zařízeních s firmwarem 3.50 a novější)
Hlasitost pípnutí Výběr úrovně hlasitosti pípnutí sirény při upozornění na aktivaci/deaktivaci systému nebo signalizaci zpoždění
Zkouška hlasitosti Zahájí test hlasitosti sirény
Zkouška síly signálu Jeweller Přepne zařízení do režimu testování síly signálu
Zkouška útlumu signálu Přepne zařízení do režimu testování zeslabení signálu (k dispozici v detektorech s verzí firmwaru 3.50 a novější)
Uživatelská příručka Otevře uživatelskou příručku zařízení
Zrušit spárování zařízení Odpojí detektor od Hubu a odstraní jeho nastavení

Nastavení reakce na poplach vyhlášený detektorem

Prostřednictvím aplikace Ajax můžete nastavit, které poplachové události mohou aktivovat sirénu. Díky tomu se můžete vyhnout situacím, kdy zabezpečovací systém upozorní například na únik vody zjištěný detektorem LeaksProtect apod. Volba se povoluje v menu nastavení každého detektoru nebo zařízení:

 1. Přihlaste se do aplikace Ajax.
 2. Přejděte na záložku Zařízení .
 3. Vyberte detektor nebo zařízení.
 4. Přejděte do jeho Nastavení a definujte potřebné parametry pro aktivaci sirény.

Nastavení reakce na aktivaci sabotážního kontaktu

Siréna může reagovat na aktivaci sabotážního kontaktu detektoru nebo zařízení. Ve výchozím nastavení je volba zakázána. Mějte na paměti, že sabotážní kontakt reaguje na otevření a zavření krytu detektoru nebo zařízení nezávisle na aktuálním stavu systému!

Co je to Tamper

Pro nastavení reakce sirény na aktivaci sabotážního kontaktu Tamper v aplikaci Ajax:

 1. Přejděte na záložku Zařízení .
 2. Vyberte Hub a přejděte do jeho Nastavení .
 3. Přejděte do nabídky Nastavení systému.
 4. Povolte signalizaci sirénou, Pokud je zadní kryt otevřen (Hub nebo detektor).

Nastavení na reakci stisknutí tísňového tlačítka v aplikaci Ajax

Siréna může reagovat na stisknutí tísňového tlačítka v aplikaci Ajax. Mějte na paměti, že tísňové tlačítko může být stisknuto i v případě, že je systém aktivován!

Pro nastavení reakce sirény na stisknutí tísňového tlačítka v aplikaci Ajax:

 1. Přejděte na záložku Zařízení .
 2. Vyberte Hub a přejděte do jeho Nastavení .
 3. Přejděte do nabídky Nastavení systému.
 4. Povolte signalizaci sirénou, Pokud je stisknuto tísňové tlačítko (v aplikaci).

Nastavení indikace po poplachu sirénou

Siréna může informovat o spuštění poplachu v zapnutém systému pomocí LED indikace.

Funkce funguje následovně:

 1. Systém zaregistruje poplach.
 2. Siréna spustí poplach (doba a hlasitost závisí na nastavení).
 3. Pravý dolní roh LED rámečku sirény dvakrát blikne (přibližně jednou za 3 sekundy), dokud není systém deaktivován.

Díky této funkci mohou uživatelé systému a hlídky bezpečnostních společností zjistit, že došlo k poplachu.

Indikace po poplachu sirénou nefunguje u detektorů, které jsou v režimu vždy aktivní, pokud byl detektor spuštěn při deaktivovaném systému.

Povolení indikace po poplachu sirénou, v aplikaci Ajax PRO:

1. Přejdi do nastavení sirény:

 • Hub → Nastavení → Nastavení systému → Nastavení sirén

2. Vyberte na jaký typ poplachu budou sirény upozorňovat dvojitým bliknutím před deaktivací bezpečnostního systému:

 • Potvrzený poplach narušení / tísňový poplach
 • Jeden poplach narušení / tísňový poplach
 • Otevření krytu

3. Vyberte zařízení. Vraťte se do Nastavení sirény. Nastavené parametry se uloží.

4. Klikněte na Zpět pro uložení.

Tuto funkci podporují sirény StreetSiren s firmwarem verze 3.72 a novější.

Indikace

Událost Indikace
Poplach Vydává zvukový signál (doba trvání závisí na nastavení) a LED rámeček bliká červeně
V aktivovaném systému byl detekován poplach (pokud je povolena indikace po poplachu)

LED rámeček sirény bliká dvakrát červeně v pravém dolním rohu přibližně každé 3 vteřiny, dokud není systém deaktivován.

Indikace se aktivuje až na siréně skončí celý poplachový signál nakonfigurovaný v nastavení

Zapnutí zařízení LED rámeček jednou blikne
Vypnutí zařízení LED rámeček se rozsvítí na 1 vteřinu a potom 3× blikne
Registrace se nezdařila LED rámeček v rohu 6× blikne, poté 3× blikne celý rámeček a siréna se vypne
Bezpečnostní systém je aktivován
(pokud je aktivována indikace)
LED rámeček jednou blikne a vydá krátký zvukový signál
Bezpečnostní systém je deaktivován
(pokud je aktivována indikace)
LED rámeček 2× blikne a vydá 2 krátké zvukové signály
Siréna v aktivovaném režimu
(pokud je aktivována indikace)
Bez připojeného externího napájení

 • LED v pravém dolním rohu blikne každé 2 vteřiny

S připojeným externím napájením

 • Pokud je verze firmwaru 3.41.0 nebo vyšší: LED v pravém dolním rohu trvale svítí
 • Pokud je verze firmwaru nižší než 3.41.0: LED v pravém dolním rohu blikne každé 2 vteřiny
Slabá baterie LED rámeček se v rohu pomalu rozsvítí a zhasne při aktivaci/deaktivaci systému, poplachu, demontáže nebo neoprávněnému otevření

Testování výkonu

Bezpečnostní systém Ajax umožňuje provádět testy pro ověření funkčnosti připojených zařízení.

Testy nezačínají ihned, ale během 36 sekund při použití standardního nastavení. Začátek testovacího času závisí na nastavení doby skenování detektoru (odstavec „Nastavení Jeweller“ v nastavení Hubu).

Zkouška hlasitosti

Zkouška síly signálu Jeweller

Test útlumu

Instalace

Umístění sirény závisí na vzdálenosti od Hubu a na přítomnosti jakýchkoliv překážek mezi zařízeními, která brání přenosu rádiového signálu: stěny, podlahy, velké objekty umístěné v místnosti.

Zkontrolujte úroveň signálu Jeweller v místě instalace

Pokud je síla signálu jedna čárka, nemůžeme zaručit stabilní provoz zabezpečovacího systému. Přijměte možná opatření ke zlepšení kvality signálu! Minimálně pohybujte zařízením — i 20 cm posun může výrazně zlepšit kvalitu příjmu.

Pokud po přesunutí má zařízení stále nízkou nebo nestabilní sílu signálu, použijte rozšiřovač dosahu signálu ReX.

Tělo sirény má stupeň ochrany proti prachu a vlhkosti IP54 — zařízení může být umístěno ve venkovním prostředí. Doporučená instalační výška — 2,5 metru a více. To zkomplikuje přístup útočníků k zařízení v případě vstupu.

Při instalaci a provozu StreetSiren se řiďte obecnými elektrickými bezpečnostními předpisy pro používání elektrických spotřebičů a požadavky regulačních právních předpisů o elektrické bezpečnosti.

Rozebírat zařízení pod napětím je přísně zakázáno! Nepoužívejte zařízení s poškozeným napájecím kabelem.

Montáž zařízení

Před instalací sirény se ujistěte, že jste vybrali optimální umístění a zda je v souladu s podmínkami uvedenými v této příručce!

ajax streetsiren

Postup instalace

 1. Pokud chcete použít externí zdroj napájení (12 V), vyvrtejte do držáku SmartBracket otvor pro dráty. Před instalací se ujistěte, že nedošlo k poškození izolace vodiče!

  Musíte vyvrtat díru v SmartBracket, abyste vyvedli vodič z externího zdroje napájení.

 2. Upevněte panel SmartBracket na povrch pomocí přiložených vrutů. Po výběru jiného spojovacího materiálu se ujistěte, že se panel nepoškozuje ani nedeformuje.

  Oboustrannou lepící pásku lze použít pouze k dočasnému připojení sirény. Páska časem vyschne, což může vézt k pádu a poškození zařízení.

 3. Umístěte sirénu StreetSiren na panel SmartBracket a otočte ji ve směru hodinových ručiček. Upevněte zařízení šroubem. Připevnění sirény k panelu pomocí šroubu znesnadňuje narušitelům rychlé vyjmutí zařízení.

Neinstalujte sirénu:

 1. v blízkosti kovových předmětů nebo zrcadel způsobujících zeslabení a stínění signálu;
 2. v místech, kde může být zvuk sirény utlumen;
 3. blíže než 1 metr od Hubu.

Údržba

Pravidelně kontrolujte provozuschopnost sirény StreetSiren. V případě potřeby očistěte tělo detektoru od prachu, pavučiny a dalších nečistot. Používejte měkký suchý ubrousek vhodný pro údržbu zařízení.

K čištění detektoru nepoužívejte žádné látky obsahující alkohol, aceton, benzín a jiná aktivní rozpouštědla.

Siréna může pracovat až 5 let s předinstalovanými bateriemi (v závislosti na frekvenci dotazu k Hubu co 1 minuta) nebo přibližně 5 hodin zvuku bzučáku. V případě vybití baterie bezpečnostní systém odešle příslušná upozornění a rohová dioda LED se plynule rozsvítí a zhasne, pokud je zapnuto / vypnuto zabezpečení systému (pokud je aktivována indikace), pokud je aktivován alarm, v případě demontáže nebo neoprávněného otevření.

Výměna baterie

Technická specifikace

Typ signalizace Akustická a LED
Intenzita akustické signalizace 85 dB až 113 dB ve vzdálenosti 1 m (nastavitelná)
Frekvence signalizace 3.5 ± 0.5 kHz
Ochrana proti neoprávněné manipulaci Akcelerometr
Frekvenční pásmo 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Záleží na regionu prodeje.
Kompatibilita Funguje se všemi Ajax Huby a ReXy
Výkon rádiového signálu Až 25 mW
Modulace rádiového signálu GFSK
Dosah rádiového signálu

Až 1,500 m (v otevřeném prostoru bez překážek)

Více informací

Napájení 4 × baterie CR123A, 3 V
Životnost baterií Až 5 let
Externí napájení 12 V, 1.5 A DC
Stupeň krytí IP54
Instalace Vnitřní a venkovní
Rozmezí provozní teploty Od -25°С do +50°С
Provozní vlhkost Až 95%
Rozměry 200 × 200 × 51 mm
Hmotnost 528 g
Životnost 10 let
Stupeň zabezpečení dle ČSN EN 50131-1 2. – nízké až střední riziko

Obsah balení

 1. StreetSiren
 2. Držák SmartBracket
 3. Baterie CR123A (předinstalované) — 4 ks
 4. Spojovací materiál
 5. Uživatelská příručka

Záruka

Záruční lhůta pro zařízení od Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” trvá 2 roky od zakoupení produktu a nevztahuje se na přiloženou baterii.

Pokud zařízení nepracuje správně, doporučujeme nejprve kontaktovat technickou podporu — v polovině případů mohou být technické problémy vyřešeny na dálku!

Technická podpora (pondělí – pátek, 08:00 – 16:00): [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: