For Users

Používateľská príručka StreetSiren

Updated

StreetSiren je bezdrôtová siréna s nastaviteľnou akustickou a LED signalizáciou poplachu a ďalších udalostí. StreetSiren je pripojená k bezpečnostnému systému Ajax prostredníctvom šifrovaného protokolu Jeweller s efektívnym komunikačným dosahom bez prekážok až 1 500 metrov. Životnosť batérie je až 5 rokov. Siréna je určená na vonkajšie aj vnútorné použitie.

DÔLEŽITÉ: ento návod na použitie obsahuje všeobecné informácie o produkte Ajax StreetSiren. Pred použitím zariadenia odporúčame preštudovať ďalšie informácie uvedené na webe: https://support.ajax.systems/en/manuals/streetsiren/ (K dispozícii v angličtine)

Popis zariadenia

 1. LED diódy
 2. LED indikátor
 3. Reproduktor
 4. Držiak SmartBracket
 5. Konektor pre pripojenie externého napájania
 6. QR kód
 7. Tlačidlo pre vypnutie / zapnutie
 8. Otvor pre zaistenie sirény k držiaku vrutom

Voľba miesta inštalácie

Kryt sirény disponuje stupňom krytia IP54. Vďaka tomu je siréna chránená proti prachu a stekajúcej vode. Pri voľbe umiestnenia dbajte na to, aby nebol zvuk sirény tlmený okolitými predmetmi. Doporučená inštalačná výška je minimálne 2.5 m od zeme, aby nebola siréna fyzicky dostupná bez použitia rebríka.

Neinštalujte sirénu:

 1. V priestoroch, kde môže byť zvuk tlmený.
 2. V blízkosti kovových predmetov a zrkadiel spôsobujúcich zoslabenie rádiového signálu.
 3. V priestoroch s teplotou alebo vlhkosťou presahujúcou hodnoty uvedené v technickej špecifikácii.

Upozornenie: Pred samotnou inštaláciou vonkajšie sirény odporúčame po jej spárovaní s Hubom najprv vykonať test kvality signálu, ktorý možno aktivovať v menu nastavenia sirény v mobilnej aplikácii.

Stav indikátora Úroveň signálu
Svieti prerušovane každej 1,5 sekundy Vynikajúca úroveň signálu
Blikne 5-krát za sekundu Dobrá úroveň signálu
Blikne 2-krát za sekundu Zlá úroveň signálu
Na krátku dobu sa rozsvieti každej 1,5 sekundy Žiadny signál

Montáž

 1. Zložte držiak SmartBracket zo sirény pohybom v smere naznačenom šípkami v kapitole 1.
 2. Označte si pozíciu dier na povrchu pomocou držiaku SmartBracket. Tie potom vyvŕtajte.
 3. Pripevnite držiak sirény k povrchu pomocou priloženého spojovacieho materiálu. Dodržte pri tom orientáciu naznačenú šípkou na držiaku (šípkou smerom nahor).
  ajax streetsiren
 4. Nasaďte sirénu na držiak a pohybom v smere hodinových ručičiek ju zaistite. Potom pomocou vrutu (pozri kapitola 1) upevnite.

Upozornenie: oužitie iného spojovacieho materiálu ako priloženého môže poškodiť držiak SmartBracket a znemožniť inštaláciu sirény. Súčasťou balenia sú aj obojstranné lepiace pásky 3M, ktoré slúžia len na dočasné pripevnenie sirény. Nepoužívajte ich pre trvalé upevnenie sirény. Lepidlo sa pôsobením tepla vysušuje a môže dôjsť k pádu sirény a jej poškodeniu.

Poznámka: Siréna StreetSiren je napájaná pomocou predinštalovaných batérií alebo pomocou externého napájacieho zdroja 12 V ± 20% DC / 1.5 A. Ak dôjde k výpadku externého napájania, užívateľ je o tejto udalosti informovaný notifikáciou a siréna bude do obnovenia externého napájania napájaná z batérií. Pri použití externého napájania je nutné v držiaku SmartBracket vyvŕtať otvor pre vyvedenie kábla.

Spárovanie a konfigurácia detektora

Siréna sa spáruje s Hubom pomocou mobilnej aplikácie Ajax. Otvorte mobilnú aplikáciu Ajax, na záložke Zariadenia stlačte tlačidlo Pridať zariadenie a postupujte podľa pokynov sprievodcu. Po vyzvaní stlačte a podržte tlačidlo v zadnej časti sirény. Aktivácia sirény je signalizovaná blikaním LED diód po obvode krytu.

Poznámka: Ak dôjde pri procese spárovania k chybe, stlačte a podržte prepínač v zadnej časti sirény a vypnite ju. Počkajte minimálne 5 sekúnd a proces spárovania opakujte.

Poznámka: Ak nie je siréna spárovaná s akýmkoľvek Hubom, signalizuje tento stav 6 krátkymi zablikaniami LED indikátora a potom sa automaticky vypne.

Hlasitosť sirény je nastaviteľná v rozmedzí 85 dB až 113 dB prostredníctvom mobilnej aplikácie. Rovnakým spôsobom je možné nastaviť aj dĺžku signalizácie v rozmedzí 3 až 180 sekúnd.

Signalizácia

Pri prechode systému do stavu zastráženia je táto udalosť signalizovaná 1 krátkym pípnutím a bliknutím LED diód po obvode sirény.

Pri zastrážení systému signalizuje siréna tento stav bliknutím LED indikátora každých 30 sekúnd.

Pri prechode systému do stavu odstráženia je táto udalosť signalizovaná 2 krátkymi pípnutiami a bliknutiami LED diód po obvode sirény.

Poznámka: Akustickú a LED signalizáciu zmeny stavu systému je možné aktivovať / deaktivovať v menu nastavenia sirény v mobilnej aplikácii Ajax.

Výmena batérií

Pri výmene batérií zložte sirénu z držiaka SmartBracket, odskrutkujte štvoricu vrutov v zadnej časti sirény a otvorte jej kryt (v spodnej časti krytu u loga Ajax je medzera uľahčujúca oddelenie hornej a spodnej časti krytu). Batérie vyberte a nahraďte novými batériami typu CR123A.

Upozornenie: Pri výmene batérií vždy dodržujte polaritu naznačenú na obrázku v kapitole 1 alebo na kryte detektora.

Upozornenie: Pri inštalácii a údržbe sirény dodržujte všeobecné zásady bezpečnosti týkajúce sa práce s elektrickými zariadeniami a bezpečnosti. Je prísne zakázané manipulovať so zariadením pod elektrickým napätím alebo ho používať s poškodeným napájacím káblom!

Technické specifikace

Signalizácia Akustická, LED
Hlasitosť akustickej signalizácie Nastaviteľná (85 – 113 dB vo vzdialenosti 1 m)
Frekvencia akustickej signalizácie 3.4±0.5 kHz
Ochrana proti neoprávnenej manipulácii Áno (akcelerometer)
Frekvenčné pásmo 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Závisí od regiónu predaja.
Efektívny vyžarovaný výkon 8.63 dBm / 7.29 mW (do 25 mW)
Modulácia GFSK
Rádiový signál

Do 1 500 m (bez prekážok)

Ďalšie informácie

Napájanie 4 × CR123A, 3 V
Životnosť batérie Až 5 rokov
Napätie externého zdroja 12±20% V DC / 13.5 W
Maximálny prúdový odber (pri externom napájaní) 1.5 А
Stupeň krytia IP54
Rozmedzie prevádzkovej teploty / vlhkosti Od -25°С do +50°С / do 95% bez kondenzácie
Stupeň zabezpečenia podľa ČSN EN 50131-1 2. – nízke až stredné riziko
Trieda prostredia podľa ČSN EN 50131-1 III. – vonkajšie – chránené alebo extrémne vnútorné podmienky
Rozmery 200 × 200 × 51 mm
Hmotnosť 528 g

Obsah balení

 1. StreetSiren
 2. Montážny panel SmartBracket
 3. Batéria CR123A (predinštalovaná)
 4. Spojovací materiál
 5. Uživatelská příručka

Záruka

Záručná lehota pre zariadenie od Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” trvá 2 roky od zakúpenia produktu a nevzťahuje sa na priloženú batériu.

Ak zariadenie nepracuje správne, odporúčame najprv kontaktovať technickú podporu – v polovici prípadov môžu byť technické problémy vyriešené na diaľku!

 • Kompletní informace týkající se záruky, certifikáty, osvědčení a další dokumenty jsou dostupné na webové stránce: ajax.systems
 • Technická podpora (pondělí – pátek, 08:00 – 16:00): [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: