For Users

Používateľská príručka StreetSiren

Updated

StreetSiren je bezdrôtová siréna s nastaviteľnou akustickou a LED signalizáciou poplachu a ďalších udalostí. StreetSiren je pripojená k bezpečnostnému systému Ajax prostredníctvom šifrovaného protokolu Jeweller s efektívnym komunikačným dosahom bez prekážok až 1 500 metrov. Životnosť batérie je až 5 rokov. Siréna je určená na vonkajšie aj vnútorné použitie.

DÔLEŽITÉ: ento návod na použitie obsahuje všeobecné informácie o produkte Ajax StreetSiren. Pred použitím zariadenia odporúčame preštudovať ďalšie informácie uvedené na webe: https://support.ajax.systems/en/manuals/streetsiren/ (K dispozícii v angličtine)

Popis zariadenia

 1. LED diódy
 2. LED indikátor
 3. Reproduktor
 4. Držiak SmartBracket
 5. Konektor pre pripojenie externého napájania
 6. QR kód
 7. Tlačidlo pre vypnutie / zapnutie
 8. Otvor pre zaistenie sirény k držiaku vrutom

Voľba miesta inštalácie

Kryt sirény disponuje stupňom krytia IP54. Vďaka tomu je siréna chránená proti prachu a stekajúcej vode. Pri voľbe umiestnenia dbajte na to, aby nebol zvuk sirény tlmený okolitými predmetmi. Doporučená inštalačná výška je minimálne 2.5 m od zeme, aby nebola siréna fyzicky dostupná bez použitia rebríka.

Neinštalujte sirénu:

 1. V priestoroch, kde môže byť zvuk tlmený.
 2. V blízkosti kovových predmetov a zrkadiel spôsobujúcich zoslabenie rádiového signálu.
 3. V priestoroch s teplotou alebo vlhkosťou presahujúcou hodnoty uvedené v technickej špecifikácii.

Upozornenie: Pred samotnou inštaláciou vonkajšie sirény odporúčame po jej spárovaní s Hubom najprv vykonať test kvality signálu, ktorý možno aktivovať v menu nastavenia sirény v mobilnej aplikácii.

Stav indikátora Úroveň signálu
Svieti prerušovane každej 1,5 sekundy Vynikajúca úroveň signálu
Blikne 5-krát za sekundu Dobrá úroveň signálu
Blikne 2-krát za sekundu Zlá úroveň signálu
Na krátku dobu sa rozsvieti každej 1,5 sekundy Žiadny signál

Montáž

 1. Zložte držiak SmartBracket zo sirény pohybom v smere naznačenom šípkami v kapitole 1.
 2. Označte si pozíciu dier na povrchu pomocou držiaku SmartBracket. Tie potom vyvŕtajte.
 3. Pripevnite držiak sirény k povrchu pomocou priloženého spojovacieho materiálu. Dodržte pri tom orientáciu naznačenú šípkou na držiaku (šípkou smerom nahor).
  ajax streetsiren
 4. Nasaďte sirénu na držiak a pohybom v smere hodinových ručičiek ju zaistite. Potom pomocou vrutu (pozri kapitola 1) upevnite.

Upozornenie: oužitie iného spojovacieho materiálu ako priloženého môže poškodiť držiak SmartBracket a znemožniť inštaláciu sirény. Súčasťou balenia sú aj obojstranné lepiace pásky 3M, ktoré slúžia len na dočasné pripevnenie sirény. Nepoužívajte ich pre trvalé upevnenie sirény. Lepidlo sa pôsobením tepla vysušuje a môže dôjsť k pádu sirény a jej poškodeniu.

Poznámka: Siréna StreetSiren je napájaná pomocou predinštalovaných batérií alebo pomocou externého napájacieho zdroja 12 V ± 20% DC / 1.5 A. Ak dôjde k výpadku externého napájania, užívateľ je o tejto udalosti informovaný notifikáciou a siréna bude do obnovenia externého napájania napájaná z batérií. Pri použití externého napájania je nutné v držiaku SmartBracket vyvŕtať otvor pre vyvedenie kábla.

Spárovanie a konfigurácia detektora

Siréna sa spáruje s Hubom pomocou mobilnej aplikácie Ajax. Otvorte mobilnú aplikáciu Ajax, na záložke Zariadenia stlačte tlačidlo Pridať zariadenie a postupujte podľa pokynov sprievodcu. Po vyzvaní stlačte a podržte tlačidlo v zadnej časti sirény. Aktivácia sirény je signalizovaná blikaním LED diód po obvode krytu.

Poznámka: Ak dôjde pri procese spárovania k chybe, stlačte a podržte prepínač v zadnej časti sirény a vypnite ju. Počkajte minimálne 5 sekúnd a proces spárovania opakujte.

Poznámka: Ak nie je siréna spárovaná s akýmkoľvek Hubom, signalizuje tento stav 6 krátkymi zablikaniami LED indikátora a potom sa automaticky vypne.

Hlasitosť sirény je nastaviteľná v rozmedzí 85 dB až 113 dB prostredníctvom mobilnej aplikácie. Rovnakým spôsobom je možné nastaviť aj dĺžku signalizácie v rozmedzí 3 až 180 sekúnd.

Signalizácia

Pri prechode systému do stavu zastráženia je táto udalosť signalizovaná 1 krátkym pípnutím a bliknutím LED diód po obvode sirény.

Pri zastrážení systému signalizuje siréna tento stav bliknutím LED indikátora každých 30 sekúnd.

Pri prechode systému do stavu odstráženia je táto udalosť signalizovaná 2 krátkymi pípnutiami a bliknutiami LED diód po obvode sirény.

Poznámka: Akustickú a LED signalizáciu zmeny stavu systému je možné aktivovať / deaktivovať v menu nastavenia sirény v mobilnej aplikácii Ajax.

Výmena batérií

Pri výmene batérií zložte sirénu z držiaka SmartBracket, odskrutkujte štvoricu vrutov v zadnej časti sirény a otvorte jej kryt (v spodnej časti krytu u loga Ajax je medzera uľahčujúca oddelenie hornej a spodnej časti krytu). Batérie vyberte a nahraďte novými batériami typu CR123A.

Upozornenie: Pri výmene batérií vždy dodržujte polaritu naznačenú na obrázku v kapitole 1 alebo na kryte detektora.

Upozornenie: Pri inštalácii a údržbe sirény dodržujte všeobecné zásady bezpečnosti týkajúce sa práce s elektrickými zariadeniami a bezpečnosti. Je prísne zakázané manipulovať so zariadením pod elektrickým napätím alebo ho používať s poškodeným napájacím káblom!

Technické specifikace

Signalizácia Akustická, LED
Hlasitosť akustickej signalizácie Nastaviteľná (85 – 113 dB vo vzdialenosti 1 m)
Frekvencia akustickej signalizácie 3.4±0.5 kHz
Ochrana proti neoprávnenej manipulácii Áno (akcelerometer)
Frekvenčné pásmo 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Závisí od regiónu predaja.
Efektívny vyžarovaný výkon 8.63 dBm / 7.29 mW (do 25 mW)
Modulácia GFSK
Rádiový signál

Do 1 500 m (bez prekážok)

Ďalšie informácie

Napájanie 4 × CR123A, 3 V
Životnosť batérie Až 5 rokov
Napätie externého zdroja 12±20% V DC / 13.5 W
Maximálny prúdový odber (pri externom napájaní) 1.5 А
Stupeň krytia IP54
Rozmedzie prevádzkovej teploty / vlhkosti Od -25°С do +50°С / do 95% bez kondenzácie
Stupeň zabezpečenia podľa ČSN EN 50131-1 2. – nízke až stredné riziko
Trieda prostredia podľa ČSN EN 50131-1 III. – vonkajšie – chránené alebo extrémne vnútorné podmienky
Rozmery 200 × 200 × 51 mm
Hmotnosť 528 g

Obsah balení

 1. StreetSiren
 2. Montážny panel SmartBracket
 3. Batéria CR123A (predinštalovaná)
 4. Spojovací materiál
 5. Uživatelská příručka

Záruka

Záručná lehota pre zariadenie od Ajax Systems Inc. trvá 2 roky od zakúpenia produktu a nevzťahuje sa na priloženú batériu.

Ak zariadenie nepracuje správne, odporúčame najprv kontaktovať technickú podporu – v polovici prípadov môžu byť technické problémy vyriešené na diaľku!

 • Kompletní informace týkající se záruky, certifikáty, osvědčení a další dokumenty jsou dostupné na webové stránce: ajax.systems
 • Technická podpora (pondělí – pátek, 08:00 – 16:00): [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: