KeyPad TouchScreen Gebruikershandleiding

Bijgewerkt op

KeyPad TouchScreen is een draadloos bediendeel met een touchscreen, ontworpen voor het beheren van het Ajax-beveiligingssysteem. Gebruikers kunnen zich authenticeren met smartphones, Tag-sleutelhangers, Pass-kaarten, en codes. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

KeyPad TouchScreen communiceert met een hub via twee beveiligde radioprotocollen. Het bediendeel maakt gebruik van Jeweller om alarmen en gebeurtenissen te verzenden, en Wings om de firmware bij te werken, en om de lijst met groepen, ruimtes en andere aanvullende informatie te verzenden. Het communicatiebereik is 1.700 meter zonder obstakels.

Functionele elementen

 1. Omgevingslichtsensor om de helderheid van de schermverlichting automatisch aan te passen.
 2. IPS-touchscreen met een diagonaal van 5 inch.
 3. Ajax-logo met een led-indicatie.
 4. Kaarten/sleutelhangers/Bluetooth-lezer.
 5. SmartBracket-montagepaneel. Schuif het paneel naar beneden om het te verwijderen.
 6. Het geperforeerde deel van het montagepaneel is nodig om de sabotagebeveiliging te activeren bij een poging om het bediendeel van het oppervlak los te maken. Breek het niet af.
 7. Geperforeerd deel van het montagepaneel om kabels door de muur te leiden.
 8. Ingebouwde zoemer.
 9. Knop voor sabotagebeveiliging.
 10. QR-code met de ID van het apparaat om het bediendeel toe te voegen aan het Ajax-systeem.
 11. Aan/uit-knop.
 12. Aansluitklemmen voor een externe voedingseenheid (niet inbegrepen). De aansluitklemmen kunnen indien nodig uit de houders worden verwijderd.
 13. Kabelkanaal voor het leiden van de kabel van de voedingseenheid van derden.
 14. Geperforeerd deel van het montagepaneel om kabels vanaf de onderkant door te voeren.
 15. Het gat voor de bevestiging van het SmartBracket-montagepaneel met een bevestigingsschroef.

Compatibele hubs en signaalversterkers

Een compatibele Ajax-hub met de firmware OS Malevich 2.16.1 en hoger is vereist voor het juist werken van het bediendeel.

Werkingsprincipe

KeyPad TouchScreen heeft een ingebouwde zoemer, een touchscreen scherm en een lezer voor contactloze autorisatie. Het bediendeel kan worden gebruikt om beveiligingsmodi en automatiseringsapparaten te bedienen en om meldingen te geven van systeemalarmen.

Het bediendeel kan de helderheid van de schermverlichting automatisch aanpassen en licht op als iemand nadert. De gevoeligheid is instelbaar in de app. De interface KeyPad TouchScreen is overgenomen van de app Ajax Security System. U kunt kiezen uit een donkere of lichte weergave voor de interface. Een 5-inch diagonaal touchscreen scherm biedt toegang tot de beveiligingsmodus van een object of een groep en controle over automatiseringsscenario’s. Het scherm geeft ook systeemstoringen aan, indien aanwezig (als systeemintegriteitscontrole is ingeschakeld).

Afhankelijk van de instellingen geeft de ingebouwde zoemer van KeyPad TouchScreen een melding:

 • alarmeringen;
 • verandering van de beveiligingsmodus;
 • In-/uitloopvertragingen;
 • activering van de openingsdetectoren.

Het bediendeel werkt met vooraf geïnstalleerde batterijen. Het bediendeel kan ook worden gevoed door een externe voedingseenheid met een spanningsbereik van 10,5-14 V⎓ en een bedrijfsstroom van minstens 0,5 A. Als er externe voeding is aangesloten, functioneren de vooraf geïnstalleerde batterijen als back-upvoeding.

Beveiligingsbeheer

KeyPad TouchScreen kan het hele object of specifieke groepen in- en uitschakelen en de deelinschakeling activeren. Gebruik het tabblad Bediening om de beveiligingsmodus te wijzigen. U kunt de beveiliging beheren via het KeyPad TouchScreen:

 1. Smartphones. Met de geïnstalleerde Ajax Security System-app en Bluetooth Low Energy (BLE) ondersteuning. Smartphones kunnen worden gebruikt in plaats van Tag of Pass om gebruikers to autoriseren. BLE is een radioprotocol dat weinig stroom verbruikt. Het bediendeel ondersteunt Android- en iOS-smartphones met BLE 4.2 en hoger.
 2. Kaarten of sleutelhangers. Om gebruikers snel en veilig te identificeren, maakt KeyPad TouchScreen gebruik van de DESFire®-technologie. DESFire® is gebaseerd op de internationale norm ISO 14443 en combineert 128-bits versleuteling met beveiliging tegen kopiëren.
 3. Codes. KeyPad TouchScreen ondersteunt algemene en persoonlijke toegangscodes, en toegangscodes voor niet-geregistreerde gebruikers.

Toegangscodes

 • Bediendeelcode is een algemene code die ingesteld is voor het bediendeel. Indien gebruikt, worden de gebeurtenissen verzonden naar de Ajax-apps namens het bediendeel.
 • Gebruikerscode is een persoonlijke code die is ingesteld voor gebruikers die op de hub zijn aangesloten. Indien gebruikt, worden alle gebeurtenissen verzonden naar de Ajax-apps namens de gebruiker.
 • Bediendeeltoegangscode is een code die is ingesteld voor een persoon die niet in het systeem is geregistreerd. Indien gebruikt, worden alle gebeurtenissen verzonden naar de Ajax-apps met de naam die is gekoppeld aan deze code.
 • De RT-code is een toegangscode voor het responsteam (RT) die na het alarm wordt geactiveerd en geldig is voor een bepaalde periode. Wanneer de code wordt geactiveerd en gebruikt, worden gebeurtenissen verzonden naar de Ajax-apps met een titel die gekoppeld is aan deze code.

Het aantal persoonlijke, toegangs-en RT-codes is afhankelijk van het hubmodel.

Toegangsrechten en codes kunnen worden aangepast in Ajax-apps. Als de code gecompromitteerd is, kan deze op afstand worden gewijzigd. Er is dus geen noodzaak voor een installateur om naar het object te gaan. Als een gebruiker zijn Pass, Tag, of smartphone verliest, kan een beheerder of een PRO met rechten voor systeemconfiguratie het apparaat onmiddellijk blokkeren in de app. In de tussentijd kan een gebruiker een persoonlijke toegangscode gebruiken om het systeem te bedienen.

Beveiligingsbeheer van de groepen

Met KeyPad TouchScreen kan de beveiliging van de groepen worden beheerd (als de Groepsmodus is ingeschakeld). U kunt ook de instellingen voor het bediendeel aanpassen om te bepalen welke groepen worden gedeeld (bediendeelgroepen). Standaard zijn alle groepen zichtbaar op het scherm van het bediendeel in het tabblad Bediening . U vindt meer informatie over beveiligingsbeheer van groepen in deze sectie.

Noodknoppen

Voor noodgevallen heeft het bediendeel het tabblad Paniek met drie knoppen:

 • Paniekknop;
 • Brand;
 • Extra alarm.

In de Ajax-app kan een beheerder of een PRO met rechten om het systeem te configureren het aantal knoppen selecteren dat wordt weergegeven in het tabblad Paniek . Er zijn twee opties beschikbaar in de instellingen voor KeyPad TouchScreen: alleen Paniekknop (standaard) of alle drie de knoppen. De tekst van meldingen in apps en gebeurteniscodes die worden verzonden naar de meldkamer zijn afhankelijk van de geselecteerde knop.

U kunt ook de beveiliging tegen per ongeluk indrukken activeren. In dit geval bevestigt de gebruiker het verzenden van het alarm door op de knop Verzenden te drukken op het scherm van het bediendeel. Na het indrukken van een paniekknop verschijnt het bevestigingsscherm.

Het indrukken van noodknoppen kan Alarmscenario’s in Ajax-systeem activeren.

Scenariobeheer

Het afzonderlijke tabblad voor het bediendeel kan tot zes knoppen bevatten waarmee één automatiseringsapparaat of een groep apparaten kan worden bediend. Groepsscenario’s bieden een eenvoudige bediening van meerdere schakelaars, relais, of stopcontacten tegelijk.

Maak automatiseringsscenario’s aan in de instellingen van het bediendeel en beheer deze met KeyPad TouchScreen.

Indicatie van storingen en beveiligingsmodus

KeyPad TouchScreen informeert gebruikers over systeemstoringen en de beveiligingsmodus door:

 • beeldscherm;
 • logo;
 • geluidsindicatie.

Het logo light continu rood op of wanneer het systeem of de groep ingeschakeld is, afhankelijk van de instellingen. De indicatie van KeyPad TouchScreen wordt alleen op het beeldscherm weergegeven als deze actief is. De ingebouwde zoemer waarschuwt bij alarmen, deuropeningen, en in-/uitloopvertragingen.

Brandalarm dempen

In geval van een brandalarm in het systeem, kunt u deze dempen met KeyPad TouchScreen.

Het indrukken van de noodknop Brand in het tabblad Paniek activeert niet het gekoppelde brandalarm van de detectoren (indien ingeschakeld). Bij het verzenden van een noodsignaal vanaf het bediendeel wordt een melding verzonden naar de app en de meldkamer.

Het scherm met informatie over het brandalarm en de knop om het alarm uit te schakelen verschijnt op elk KeyPad TouchScreen waarop de functie Brandalarm dempen is ingeschakeld. Als de knop voor het dempen al is ingedrukt op het ander bediendeel, verschijnt hiervan een melding op de overige schermen van KeyPad TouchScreen. Gebruikers kunnen het scherm voor het dempen van het brandalarm sluiten en andere functies van het bediendeel gebruiken. Om het scherm voor dempen te heropenen, druk op het pictogram op het scherm van KeyPad TouchScreen.

Om het scherm voor het dempen van het brandalarm onmiddellijk weer te geven op KeyPad TouchScreen, schakelt u de optie Altijd actieve weergave in de KeyPad-instellingen in. Sluit ook de voeding van derden aan.

Anders wordt het scherm voor het dempen alleen weergegeven als het bediendeel oplicht.

Paniek wachtwoord

KeyPad TouchScreen ondersteunt een dwangcode waarmee u de deactivering van het alarm kunt simuleren. In dit geval zullen de Ajax-app en de sirenes die in het gebouw geïnstalleerd zijn uw acties niet tonen. Maar het beveiligingsbedrijf en andere gebruikers van het beveiligingssysteem zullen op de hoogte worden gebracht van het incident.

Pre-autorisatie van gebruiker

Pre-autorisatie is essentieel om onbevoegde toegang tot het bedieningspaneel en de huidige systeemstatus te voorkomen. De functie kan afzonderlijk worden geactiveerd voor de tabbladen Bediening en Scenario’s in de instellingen van het bediendeel .

Het scherm voor het invoeren van de code wordt weergegeven in de tabbladen waarvoor voorafgaande autorisatie is geactiveerd. De gebruiker moet zich eerst verifiëren door een code in te voeren of door een persoonlijk toegangsapparaat voor het bediendeel te tonen. De uitzondering is het tabblad Alarm , waarmee ook onbevoegde gebruikers een noodsignaal kunnen verzenden.

Ongeautoriseerde toegang Auto-lock

Als er binnen 1 minuut drie keer achter elkaar een onjuiste code wordt ingevoerd of een ongeverifieerd toegangsapparaat wordt gebruikt, wordt het bediendeel vergrendeld voor de in de instellingen opgegeven tijd. Gedurende deze tijd negeert de hub alle codes en toegangsapparaten, terwijl het de gebruikers van het beveiligingssysteem informeert over pogingen tot onbevoegde toegang. KeyPad TouchScreen schakelt de lezer uit en blokkeert de toegang tot alle tabbladen. Op het scherm van het bediendeel verschijnt een melding.

PRO of een gebruiker met rechten voor systeemconfiguratie kan het bediendeel via de app ontgrendelen voordat de gespecificeerde vergrendelingstijd verloopt.

Inschakelen in twee fasen

KeyPad Touchscreen kan deelnemen aan tweefasige inschakeling, maar kan niet als tweede-fase-apparaat gebruikt worden. De tweefasige inschakelprocedure met Tag, Pass, of een smartphone is vergelijkbaar met de inschakeling met een persoonlijke of gemeenschappelijke code op het bediendeel.

Protocollen voor gegevensoverdracht van Jeweller en Wings

Jeweller en Wings zijn draadloze tweerichtingsprotocollen voor gegevensoverdracht die voor een snelle en betrouwbare communicatie tussen de hub en apparaten zorgen. Het bediendeel maakt gebruik van Jeweller om alarmen en gebeurtenissen te verzenden, en Wings om de firmware bij te werken, en om de lijst met groepen, ruimtes en andere aanvullende informatie te verzenden.

Gebeurtenissen verzenden naar de meldkamer

Het Ajax-beveiligingssysteem kan alarmmeldingen niet alleen naar de PRO Desktop-bewakingsapp van Ajax versturen, maar ook naar de meldkamer in bestandsformaten van SurGard (Contact ID), SIA (DC-09), ADEMCO 685 en andere protocollen.

KeyPad TouchScreen kan de volgende gebeurtenissen verzenden:

 1. Het invoeren van de dwangcode.
 2. Het drukken op de paniekknop. Elke knop heeft een eigen gebeurteniscode.
 3. Vergrendeling van bediendeel door poging tot ongeautoriseerde toegang.
 4. Sabotagealarm/herstel.
 5. Verlies/herstel van de verbinding met de hub (of de radiosignaalversterker).
 6. In-/uitschakelen van het systeem.
 7. Mislukte poging om het beveiligingssysteem in te schakelen (met de integriteitscontrole van het systeem ingeschakeld).
 8. Permanente deactivering en activering van het bediendeel.
 9. Eenmalige deactivering en activering van het bediendeel.

Wanneer een alarmmelding wordt ontvangen, weet de operator van de meldkamer wat er is gebeurd en waar het responsteam naartoe moet worden gestuurd. De adresseerbaarheid van Ajax-apparaten maakt het mogelijk om gebeurtenissen naar PRO Desktop of de meldkamer te sturen, inclusief het type apparaat, de naam, de beveiligingsgroep, en de virtuele ruimte. De lijst met verzonden parameters kan verschillen afhankelijk van het type meldkamer en het geselecteerde communicatieprotocol voor de meldkamer.

De ID en het apparaatnummer zijn te vinden in de statussen in de Ajax-app.

Aan het systeem toevoegen

KeyPad TouchScreen is niet compatibel met Hub Jeweller, Hub Plus Jeweller, en bedieningspanelen van derden.

Om KeyPad TouchScreen op de hub aan te sluiten, moet het bediendeel zich in dezelfde beveiligde gebouw bevinden als het systeem (binnen het bereik van het radionetwerk van de hub). Om het bediendeel te laten werken via de ReX 2 radiosignaalversterker, moet u eerst het bediendeel toevoegen aan de hub en het vervolgens verbinden met de ReX 2 in de instellingen van de signaalversterker.

De hub en het apparaat moeten werken met dezelfde radiofrequentie, anders zijn ze incompatibel. Het radiofrequentiebereik van het apparaat kan per regio verschillen. We raden aan om Ajax-apparaten in dezelfde regio te kopen en gebruiken. U kunt het bereik van de radiofrequenties controleren via de technische ondersteuningservice.

Voordat u een apparaat toevoegt

 1. Installeer de Ajax-app.
 2. Maak een gebruiker of PRO account aan als u die nog niet heeft. Voeg in de app een compatibele hub toe, configureer de benodigde instellingen in en maak minstens één virtuele ruimte aan.
 3. Zorg dat de hub aanstaat en toegang heeft tot het internet via een ethernetkabel, wifi, en/of een mobiel netwerk.
 4. Controleer of de hub is uitgeschakeld en niet begint met updaten door de status te controleren in de Ajax-app.

Alleen een PRO of beheerder met rechten om het systeem te configureren kan een apparaat aan de hub toevoegen.

Verbinding maken met de hub

 1. Open de Ajax-app. Selecteer de hub waaraan u het bediendeel wilt toevoegen.
 2. Ga naar het tabblad Apparaten . Klik op Apparaat toevoegen.
 3. Geef het apparaat een naam, scan of voer de QR-code handmatig in (deze vindt u op het bediendeel en de verpakkingsdoos) en selecteer een ruimte en een groep (als Groepsmodus is ingeschakeld).
 4. Druk op Toevoegen.
 5. Schakel het bediendeel in door de aan/uit-knop 3 seconden lang ingedrukt te houden.

Als de verbinding mislukt, schakel het bediendeel uit en probeer het na 5 seconden opnieuw. Let op: als het maximum aantal apparaten wat toegevoegd kan worden aan de hub is bereikt (afhankelijk van het model van de hub), ontvangt u een melding wanneer u een nieuwe wilt toevoegen.

KeyPad TouchScreen heeft een ingebouwde zoemer die alarmen en specifieke systeemstatussen kan melden, maar het is geen sirene. U kunt maximaal 10 van dergelijke apparaten (inclusief sirenes) toevoegen aan de hub. Houd hier rekening mee bij het plannen van uw beveiligingssysteem.

Zodra het bediendeel is aangesloten op de hub, verschijnt het in de lijst met hub-apparaten in de Ajax-app. De updatefrequentie voor statussen van de apparaten in de lijst hangt af van de instellingen van Jeweller of Jeweller/Fibra, de standaardwaarde is 36 seconden.

KeyPad TouchScreen werkt met slechts één hub. Als het is verbonden met een nieuwe hub, stopt het met het verzenden van opdrachten naar de oude hub. Door het bediendeel aan een nieuwe hub toe te voegen, wordt het niet automatisch uit de apparatenlijst van de oude hub verwijderd. Dit moet gedaan worden via de Ajax-app.

Storingen

Wanneer een storing op KeyPad TouchScreen wordt gedetecteerd, geeft de Ajax-app een storingsteller weer op het apparaatpictogram. Alle storingen worden aangegeven in de statussen van het bediendeel. Velden met storingen worden rood gemarkeerd.

Een storing wordt weergegeven als:

 • de behuizing van het bediendeel open is (sabotagebeveiliging is geactiveerd);
 • er geen verbinding met de hub of de radiosignaalversterker is via Jeweller;
 • er geen verbinding met de hub of de radiosignaalversterker via Wings;
 • de batterij van het bediendeel bijna leeg is;
 • de temperatuur van het bediendeel buiten de aanvaardbare grenzen valt.

Pictogrammen

Pictogrammen in de app

De pictogrammen in de app geven enkele statussen van het bediendeel weer. Voor toegang:

 1. Log in bij de Ajax-app.
 2. Selecteer de hub.
 3. Ga naar het tabblad Apparaten .
Pictogram Betekenis

Jeweller-signaalsterkte. Geeft de signaalsterkte tussen de hub en het apparaat weer. De aanbevolen waarde is 2-3 streepjes.

Meer informatie

De batterijlading van het bediendeel is OK of wordt opgeladen.

Het bediendeel heeft een storing. De lijst met storingen is beschikbaar in de statussen van het bediendeel.

Meer informatie

Wordt weergegeven als de Bluetooth-module van het bediendeel is ingeschakeld.
Bluetooth-installatie is niet voltooid. De beschrijving is beschikbaar in de statussen van het bediendeel.

Er is een firmware-update beschikbaar. Ga naar de statussen of instellingen van het bediendeel om de beschrijving te vinden en start een update.

Het pictogram is niet beschikbaar in de Ajax Security System-app voor iOS en Android met versie 3.0 en hoger.

Sluit de externe voeding aan op KeyPad TouchScreen om de firmware bij te werken.

Meer informatie

Wordt weergegeven wanneer het bediendeel via een radiosignaalversterker werkt.
Pass/Tag lezen is ingeschakeld in de KeyPad TouchScreen-instellingen.
Bel bij opening is ingeschakeld in de KeyPad TouchScreen-instellingen.

Het apparaat is permanent gedeactiveerd.

Meer informatie

Meldingen over sabotagealarmen zijn permanent uitgeschakeld.

Meer informatie

Apparaat is gedeactiveerd tot de eerste uitschakeling van het systeem.

Meer informatie

Meldingen voor sabotagealarmen zijn gedeactiveerd tot de eerste uitschakeling van het systeem.

Meer informatie

Pictogrammen op het scherm

Pictogrammen verschijnen boven op het scherm en geven informatie over specifieke systeemstatussen of gebeurtenissen.

Pictogram Betekenis

Systeemherstel is vereist na een alarm. De gebruiker kan een verzoek sturen of het systeem herstellen, afhankelijk van hun accounttype. Klik hiervoor op het pictogram en selecteer de gewenste knop op het scherm.

Meer informatie

Brandalarmen dempen. Het verschijnt na het sluiten van het scherm voor brandalarm dempen. Gebruikers kunnen op elk moment op het pictogram klikken en het brandalarm dempen, inclusief het gekoppelde brandalarm.

Meer informatie

Bel bij opening is uitgeschakeld. Klik op het pictogram om deze in te schakelen.

Verschijnt op het scherm wanneer de vereiste instellingen zijn aangepast.

Bel bij opening is ingeschakeld. Klik op het pictogram om deze uit te schakelen.

Verschijnt op het scherm wanneer de vereiste instellingen zijn aangepast.

Statussen

De statussen geven informatie over het apparaat en de bedrijfsparameters. De statussen van KeyPad TouchScreen vindt u in de Ajax-app:

 1. Ga naar het tabblad Apparaten .
 2. Selecteer KeyPad TouchScreen in de lijst.
Parameter Waarde
Storing

Klik op om de lijst met KeyPad TouchScreen-storingen te openen.

Het veld wordt alleen weergegeven als er een storing is gedetecteerd.

Nieuwe firmwareversie beschikbaar

Als u op klikt, worden de instructies voor het bijwerken van de firmware van het bediendeel geopend.

Dit veld wordt weergegeven als er een nieuwe firmwareversie beschikbaar is.

De status wordt niet weergegeven in de Ajax Security System-app voor iOS en Android met versie 3.0 en hoger.

Sluit de externe voeding aan op KeyPad TouchScreen om de firmware bij te werken.

Waarschuwing Als u op klikt, wordt de lijst geopend met instellingen en toestemmingen die de app nodig heeft voor een juiste werking van het bediendeel.
Jeweller-signaalsterkte

Signaalsterkte tussen de hub of de signaalversterker en het apparaat via het Jeweller-kanaal. De aanbevolen waarde is 2-3 streepjes.

Jeweller is een protocol voor het verzenden van gebeurtenissen en alarmen van KeyPad TouchScreen.

Verbinding via Jeweller Verbindingsstatus op het Jeweller-kanaal tussen het apparaat en de hub (of de signaalversterker):

 • Online: het apparaat is verbonden met de hub of de signaalversterker.
 • Offline: het apparaat is niet verbonden met de hub of de signaalversterker. Controleer de verbinding van het bediendeel.
Wings-signaalsterkte

Signaalsterkte tussen de hub of de signaalversterker en het apparaat via het Wings-kanaal. De aanbevolen waarde is 2-3 streepjes.

Wings is een protocol voor het bijwerken van firmware en het verzenden van de lijst met groepen, ruimtes, en andere aanvullende informatie.

Verbinding via Wings Verbindingsstatus via het Wings-kanaal tussen de hub of de signaalversterker en het apparaat:

 • Online: het apparaat is verbonden met de hub of de signaalversterker.
 • Offline: het apparaat is niet verbonden met de hub of de signaalversterker. Controleer de verbinding van het bediendeel.
Zendvermogen

Geeft het geselecteerde vermogen van de zender weer.

De parameter verschijnt wanneer de optie Max of Demping is geselecteerd in het menu Signaaldempingstest .

Batterijlading De batterijlading van het apparaat:

 • OK
 • Batterij bijna leeg

Als de batterijen laag zijn, ontvangen de Ajax-apps en het beveiligingsbedrijf de toepasselijke meldingen.

Na de melding over een laag batterijniveau, kan het bediendeel nog tot 2 weken werken.

Deksel De status van de sabotagebeveiliging van het bediendeel dat reageert op het openen of losmaken van de behuizing van het apparaat:

 • Open: het bediendeel is verwijderd uit de SmartBracket of de integriteit ervan is aangetast. Controleer het apparaat.
 • Gesloten: het bediendeel is geïnstalleerd op het SmartBracket-montagepaneel. De integriteit van de behuizing van het apparaat en het montagepaneel is niet aangetast. Normale status.

Meer informatie

Externe voeding Verbindingsstatus van externe voeding van bediendeel:

 • Verbonden: externe voeding is aangesloten op het apparaat.
 • Losgekoppeld: de externe voeding is losgekoppeld. Het apparaat werkt op batterijen.

Meer informatie

Altijd actieve weergave Wordt weergegeven als de optie Altijd actieve weergave is ingeschakeld in de instellingen van het bediendeel en er een externe voeding is aangesloten.
Alarmen geluidsindicatie Toont de status van de instelling: Activeer zoemer van bediendeel bij detectie van alarm in het systeem.
Duur van het alarm

Duur van het geluidssignaal bij alarm.

Ingesteld in stappen van 3 seconden.

Wordt weergegeven als de optie Activeer zoemer van bediendeel bij detectie van alarm in het systeem is ingeschakeld.

Pass/Tag lezen Geeft aan of de lezer voor kaarten en sleutelhangers is ingeschakeld.
Bluetooth Geeft aan of de Bluetooth-module van het bediendeel is ingeschakeld om het systeem met een smartphone te bedienen.
Pieptooninstellingen
In-/uitschakelen Indien ingeschakeld, geeft het bediendeel een melding bij het in- en uitschakelen door een korte pieptoon te laten horen.
Activering/deactivering van de deelinschakeling Indien ingeschakeld, geeft het bediendeel aan wanneer Deelinschakeling in- of uitgeschakeld is door een korte pieptoon te laten horen.
Inloopvertragingen Indien ingeschakeld, laat het bediendeel een pieptoon horen bij vertragingen bij binnenkomst.
Uitloopvertragingen Indien ingeschakeld, laat het bediendeel een pieptoon horen bij vertragingen bij vertrek.
Inloopvertragingen in deelinschakeling Indien ingeschakeld, laat het bediendeel een pieptoon horen bij vertragingen bij binnenkomst in de deelinschakeling.
Uitloopvertragingen in deelinschakeling Indien ingeschakeld, laat het bediendeel een pieptoon horen bij vertragingen bij vertrek in de deelinschakeling.
Bel bij opening

Indien ingeschakeld, geeft een sirene een melding over de openingsdetectoren die geactiveerd worden vanuit de Uitgeschakelde systeemmodus.

Meer informatie

Volume pieptoon Wordt weergegeven als de meldingen over in-/uitschakelen, in-/uitoopvertraging, en openingen zijn geactiveerd. Toont het volume van de zoemer voor meldingen.
Permanente deactivering Geeft de status van de permanente deactiveringsfunctie van het bediendeel weer:

 • Nee: het bediendeel werkt in de normale modus.
 • Alleen deksel: de beheerder van de hub heeft meldingen over activatie van de sabotagedetectie van het bediendeel uitgeschakeld.
 • Geheel: het bediendeel is uitgesloten van de werking van het systeem. Het apparaat voert geen systeemopdrachten uit en meldt geen alarmen of andere gebeurtenissen.

Meer informatie

Eenmalige deactivering Geeft de status van de eenmalige deactiveringsfunctie van het bediendeel weer:

 • Nee: het bediendeel werkt in de normale modus.
 • Alleen deksel: meldingen op het bediendeel bij activatie van de sabotagebeveiliging zijn uitgeschakeld tot de eerste uitschakeling.
 • Geheel: het bediendeel is uitgesloten van de werking van het systeem tot de eerste uitschakeling. Het apparaat voert geen systeemopdrachten uit en meldt geen alarmen of andere gebeurtenissen.

Meer informatie

Firmware Firmwareversie van het bediendeel.
ID ID van het bediendeel. Ook beschikbaar via de QR-code op de behuizing van het apparaat en de verpakking.
Apparaat nr. Nummer van de apparaatloop (zone).

Instellingen

Om de instellingen voor KeyPad TouchScreen in de Ajax-app te wijzigen:

 1. Ga naar het menu Apparaten .
 2. Selecteer KeyPad TouchScreen in de lijst.
 3. Ga naar Instellingen door op het te klikken.
 4. Stel de vereiste parameters in.
 5. Klik op Terug om de nieuwe instellingen op te slaan.
Instelling Waarde
Naam

Naam van het bediendeel. Wordt weergegeven in de lijst met hubapparaten, tekst van het sms-bericht en meldingen in het eventlog.

Als u de naam van de module wilt aanpassen, klikt u op het tekstveld.

De naam kan uit maximaal 12 cyrillische tekens of 24 Latijnse tekens bestaan.

Ruimte

De virtuele ruimte selecteren waaraan KeyPad TouchScreen is toegewezen.

De naam van de ruimte wordt weergegeven in de tekst van het sms-bericht en in de meldingen in de eventlog.

Toegangsinstellingen Kies een methode voor het in- en uitschakelen:

 • Alleen bediendeelcode.
 • Alleen gebruikerscodes.
 • Bediendeel- en gebruikerscodes.

Om de bediendeel toegangscodes te activeren voor personen die niet geregistreerd zijn in het systeem, selecteert u de opties op het bediendeel: alleen bediendeelcodes of bediendeel- en gebruikerscodes.

Bediendeelcode Keuze van een algemene code voor de beveiligingscontrole. Bevat 4 tot 6 cijfers.
Dwangcode

Stil een algemene dwangcode in voor een stil alarm. Bevat 4 tot 6 cijfers.

Meer informatie

Schermdetectiebereik Configureer de afstand waarop het bediendeel reageert op het naderen van iemand en een scherm inschakelt:

 • Minimaal.
 • Laag.
 • Normaal (standaard).
 • Hoog.
 • Max.

Selecteer de optimale gevoeligheid waarmee het bediendeel reageert op benaderingen.

Brandalarm dempen

Indien ingeschakeld, kunnen gebruikers het alarm van de Ajax-branddetectoren dempen (zelfs gekoppelde) met een bediendeel.

Meer informatie

Pass/Tag lezen Indien ingeschakeld, kan de beveiligingsmodus bediend worden met de apparaten met Pass– en Tag-toegangsapparaten.
Bluetooth Indien ingeschakeld, kan de beveiligingsmodus bediend worden met een smartphone.
Bluetooth gevoeligheid Pas de gevoeligheid aan van de Bluetooth-module van het bediendeel:

 • Minimaal.
 • Laag.
 • Normaal (standaard).
 • Hoog.
 • Max.

Beschikbaar als de optie Bluetooth is ingeschakeld.

Ongeautoriseerde toegang Auto-lock

Indien actief, wordt het bediendeel gedurende de vooraf ingestelde tijd vergrendeld als er een onjuiste code wordt ingevoerd, of als er binnen 1 minuut meer dan 3 keer achter elkaar ongeverifieerde toegangsapparaten worden gebruikt.

PRO of een gebruiker met rechten voor systeemconfiguratie kan het bediendeel via de app ontgrendelen voordat de gespecificeerde vergrendelingstijd verloopt.

Auto-lock-tijd, min Selecteer de duur van de vergrendeling van het bediendeel na ongeautoriseerde codepogingen:

 • 3 minuten.
 • 5 minuten.
 • 10 minuten.
 • 20 minuten.
 • 30 minuten.
 • 60 minuten.
 • 90 minuten.
 • 180 minuten.

Beschikbaar als de optie Ongeautoriseerde toegang Auto-lock is ingeschakeld.

Belactivering met bediendeel

Indien ingeschakeld, kan de gebruiker meldingen over het activeren van de openingsdetectoren in-/uitschakelen via het bediendeel. Schakel ook Bel bij opening in bij de instellingen van het bediendeel en voor minstens één bistabiele detector.

Meer informatie

Firmware-update

Schakelt het apparaat naar de modus voor het bijwerken van de firmware.

Sluit de externe voeding aan op KeyPad TouchScreen om de firmware bij te werken.

Meer informatie

Jeweller-signaalsterktetest

Schakelt het apparaat naar de testmodus voor de signaalsterkte van Jeweller.

Meer informatie

Signaalsterktetest van Wings

Schakelt het apparaat naar de testmodus voor de signaalsterkte van Wings.

Meer informatie

Signaaldempingstest

Schakelt het apparaat over naar de modus voor de dempingstest.

Meer informatie

Pass/Tag Reset

Maakt het mogelijk om alle hubs die verbonden zijn aan de Tag of Pass uit het geheugen te wissen.

Meer informatie

Gebruikershandleiding Opent de gebruikershandleiding van KeyPad TouchScreen in de Ajax-app.
Permanente deactivering

Hiermee kan de gebruiker het apparaat uitschakelen zonder het uit het systeem te verwijderen.

Er zijn drie opties beschikbaar:

 • Nee: het apparaat werkt in de normale modus en verzendt alle gebeurtenissen.
 • Geheel: het apparaat zal geen systeemopdrachten uitvoeren of deelnemen aan automatiseringsscenario’s. Het systeem zal alarmen en andere meldingen van het apparaat negeren.
 • Alleen deksel: het systeem negeert de meldingen van de sabotagebeveiliging van het apparaat.

Meer informatie

Eenmalige deactivering

Hiermee kan de gebruiker gebeurtenissen van het apparaat uitschakelen tot de eerste uitschakeling van het apparaat.

Er zijn drie opties beschikbaar:

 • Nee: het apparaat werkt in de normale modus.
 • Alleen deksel: meldingen over sabotage van het apparaat zijn uitgeschakeld terwijl de ingeschakelde modus actief is.
 • Geheel: het apparaat is volledig uitgesloten van de werking van het systeem terwijl de ingeschakelde modus actief is. Het apparaat voert geen systeemopdrachten uit en meldt geen alarmen of andere gebeurtenissen.

Meer informatie

Apparaat ontkoppelen Ontkoppelt het apparaat, koppelt deze los van de hub en verwijdert de instellingen.

Beveiligingsbeheer

Instelling Waarde
Bedieningsscherm

Activeert/deactiveert beveiligingsbeheer vanaf het bediendeel.

Indien uitgeschakeld, wordt het tabblad Bediening verborgen op het scherm van het bediendeel. De gebruiker kan de beveiligingsmodus van het systeem en de groepen niet bedienen via het bediendeel.

Gedeelde groepen

Selecteer welke groepen worden gedeeld en beschikbaar zijn voor beheer door alle bevoegde gebruikers.

Alle systeemgroepen en groepen die zijn gemaakt nadat KeyPad TouchScreen aan de hub is toegevoegd, worden standaard gedeeld.

Beschikbaar als Groepsmodus is ingeschakeld.

Pre-autorisatie Indien ingeschakeld, moet de gebruiker zich eerst authenticeren om toegang te krijgen tot het bedieningspaneel en de huidige systeemstatus: voer code in of toon een persoonlijk toegangsapparaat.
Inschakelen zonder code

Indien ingeschakeld kan de gebruiker het object activeren zonder een code in te voeren of het persoonlijke toegangsapparaat te tonen.

Indien uitgeschakeld, voer dan een code in of toon het toegangsapparaat om het systeem in te schakelen. Het scherm voor het invoeren van de code verschijnt na het indrukken van de knop Inschakelen .

Beschikbaar als de pre-autorisatie optie is uitgeschakeld.

Versimpeld inschakelen moduswijziging / Vereenvoudigd beheer toegewezen groep

Indien ingeschakeld, kunnen gebruikers de ingeschakelde modus van het systeem (of de groep) wijzigen met toegangsapparaten zonder bevestiging via knoppen op het bediendeel.

Beschikbaar als Groepsmodus is uitgeschakeld of als slechts één groep is ingeschakeld in het menu Gedeelde groepen.

Toon storingslijst op scherm

Indien ingeschakeld, verschijnt de lijst met storingen die het inschakelen verhinderen op het scherm van het bediendeel. Schakel hiervoor de systeemintegriteitscontrole in.

Het kan even duren voordat de lijst wordt weergegeven. Dit verminderd de levensduur van de voorgeïnstalleerde batterijen van het bediendeel.

Automatiseringsscenario’s

Instelling Waarde
Scenariobeheer

Activeert/deactiveert het scenariobeheer vanaf het bediendeel.

Indien uitgeschakeld, wordt het tabblad Scenario’s verborgen op het scherm van het bediendeel. De gebruiker kan de automatiseringsscenario’s niet bedienen via het bediendeel.

Bediendeelscenario’s

Met het menu kunt u maximaal zes scenario’s aanmaken om één automatiseringsapparaat of een groep apparaten te bedienen.

Wanneer de instellingen zijn opgeslagen, verschijnen er knoppen voor het beheren van scenario’s op het scherm van het bediendeel (tabblad Scenario’s ).

Een gebruiker of PRO met rechten om het systeem te configureren kan scenario’s toevoegen of verwijderen en in- of uitschakelen. Uitgeschakelde scenario’s verschijnen niet in het tabblad Scenario’s op het scherm van het bediendeel.

Pre-autorisatie Indien ingeschakeld, moet de gebruiker zich eerst authenticeren om toegang te krijgen tot scenario’s: voer een code in of toon een persoonlijk toegangsapparaat.

Noodsignalen

Instelling Waarde
Noodknoppen op het scherm

Indien ingeschakeld, kan de gebruiker een noodsignaal verzenden of om hulp roepen vanaf het bediendeel in het tabblad Paniek .

Indien uitgeschakeld, wordt het tabblad Paniek verborgen op het scherm van het bediendeel.

Type knop Selecteer het aantal knoppen dat moet worden weergegeven in het tabblad Paniek . Er zijn twee opties beschikbaar:

 • Alleen de Paniekknop (standaard).
 • Drie knoppen: Paniekknop, Brand, Extra alarm.
Bescherming tegen per ongeluk indrukken Indien ingeschakeld, vereist het verzenden van een alarm een extra bevestiging van de gebruiker.
Waarschuwt met een sirene
Als de paniekknop wordt ingedrukt Indien ingeschakeld, worden de sirenes die aan het systeem zijn toegevoegd geactiveerd wanneer de Paniekknop wordt ingedrukt.
Als de knop voor brandmelding wordt ingedrukt

Indien ingeschakeld, worden de sirenes die aan het systeem zijn toegevoegd geactiveerd wanneer de knop voor Brand wordt ingedrukt.

De schakelaar wordt weergegeven als een optie voor drie knoppen is ingeschakeld in het menu Type knop.

Als de knop voor extra verzoek wordt ingedrukt

Indien ingeschakeld, worden de sirenes die aan het systeem zijn toegevoegd geactiveerd wanneer de knop voor extra alarm wordt ingedrukt.

De schakelaar wordt weergegeven als een optie voor drie knoppen is ingeschakeld in het menu Type knop.

Weergave-instellingen

Instelling Waarde
Automatisch aanpassen De schakelaar is standaard ingeschakeld. De helderheid van de schermverlichting wordt automatisch aangepast aan de omgeving.
Handmatige helderheidsaanpassing

Selecteer de helderheid van de schermverlichting: van 0 tot 100% (0 – de schermverlichting is minimaal, 100 – de schermverlichting is maximaal). Instelbaar in stappen van 10%.

De schermverlichting is alleen aan wanneer het scherm actief is.

Handmatige aanpassing is beschikbaar als de schakelaar Automatisch aanpassen is uitgeschakeld.

Weergave De weergave van de interface aanpassen:

 • Donker (standaard).
 • Licht.
Altijd actieve weergave

Het scherm van het bediendeel blijft altijd ingeschakeld als de functie is ingeschakeld en de externe voeding is aangesloten.

De schakelaar is standaard uitgeschakeld. In dit geval schakelt het bediendeel over naar de slaapstand na een bepaalde tijd vanaf de laatste interactie met het scherm.

Indicatie ingeschakelde modus Stel de led-indicatie van het bediendeel in:

 • Uit (standaard): de led-indicatie staat uit.
 • Alleen wanneer ingeschakeld: de led-indicatie gaat aan wanneer het systeem ingeschakeld is en het bediendeel schakelt over naar de slaapstand (het scherm gaat uit).
 • Altijd: de led-indicatie is ingeschakeld, ongeacht de beveiligingsmodus. Het wordt geactiveerd wanneer het bediendeel naar de slaapstand gaat.

Meer informatie

Taal

Configureer de interfacetaal van het bediendeel. Engels is standaard ingesteld.

Om de taal te wijzigen, selecteert u de gewenste taal en klikt u op Opslaan.

Instellingen geluidsindicatie

KeyPad TouchScreen heeft een ingebouwde zoemer die de volgende functies uitvoert, afhankelijk van de instellingen:

 1. Geeft de beveiligingsstatus en de in-/uitloopvertragingen aan.
 2. Bel bij opening.
 3. Geeft informatie over de alarmen.

Gebruik het KeyPad TouchScreen niet in plaats van de sirene. De zoemer van het bediendeel is alleen bedoeld voor extra meldingen. Ajax-sirenes zijn ontworpen om inbrekers af te schrikken en de aandacht te trekken. Een goed geïnstalleerde sirene is moeilijker te demonteren door zijn hogere montagepositie dan het bediendeel dat op ooghoogte geïnstalleerd is.

Instelling Waarde
Pieptooninstellingen. Pieptoon bij verandering van ingeschakelde modus
In-/uitschakelen

Indien ingeschakeld: er wordt een hoorbare melding verstuurd als de beveiligingsmodus wordt gewijzigd vanaf het bediendeel, een ander apparaat of de app.

Indien uitgeschakeld: er wordt alleen een hoorbare melding verstuurd als de beveiligingsmodus wordt gewijzigd vanaf het bediendeel.

Het volume van de pieptoon hangt af van het volume van de geconfigureerde knoppen.

Activering/deactivering van de deelinschakeling

Indien ingeschakeld: er wordt een hoorbare melding verstuurd als de deelinschakeling wordt geactiveerd/gedeactiveerd vanaf het bediendeel, een ander apparaat of de app.

Indien uitgeschakeld: er wordt alleen een hoorbare melding verstuurd als de deelinschakeling wordt geactiveerd/gedeactiveerd vanaf het bediendeel.

Meer informatie

Het volume van de pieptoon hangt af van het volume van de geconfigureerde knoppen.

Pieptoon bij vertragingen
Inloopvertragingen

Indien ingeschakeld, geeft de ingebouwde zoemer een pieptoon af bij vertraging bij binnenkomst.

Meer informatie

Uitloopvertragingen

Indien ingeschakeld, geeft de ingebouwde zoemer een pieptoon af bij vertraging bij vertrek.

Meer informatie

Inloopvertragingen in deelinschakeling

Indien ingeschakeld, geeft de ingebouwde zoemer een pieptoon af bij vertraging bij binnenkomst wanneer de deelinschakeling is ingeschakeld.

Meer informatie

Uitloopvertragingen in deelinschakeling

Indien ingeschakeld, geeft de ingebouwde zoemer een pieptoon af bij vertraging bij vertrek wanneer de deelinschakeling is ingeschakeld.

Meer informatie

Pieptoon bij uitschakelen
Bel bij opening

Indien ingeschakeld, informeert de ingebouwde zoemer u met een korte pieptoon dat de openingsdetectoren zijn geactiveerd terwijl het systeem Uitgeschakeld is.

Meer informatie

Volume pieptoon Selecteer het volume van de sirene voor meldingen over in-/uitschakelen, in-/uitloopvertraging en opening:

 • Stil.
 • Luid.
 • Zeer luid.
Knoppen
Volume Pas het volume aan van de zoemer voor interacties met het scherm van het bediendeel.
Alarmen reactie
Hoorbaar alarm Stel de modus in wanneer de ingebouwde zoemer een alarm activeert:

 • Altijd: er wordt een hoorbaar alarm geactiveerd, ongeacht de beveiligingsmodus van het systeem.
 • Alleen wanneer ingeschakeld: een hoorbaar alarm wordt geactiveerd als het systeem of de groep waaraan een bediendeel is toegewezen, ingeschakeld wordt.
Activeer zoemer van bediendeel bij detectie van alarm in het systeem Indien ingeschakeld, geeft de ingebouwde zoemer een alarmmelding in het systeem.
Alarm in groepsmodus

Selecteer de groep (van de gedeelde) waarvan het bediendeel het alarm zal melden. De optie Alle gedeelde groepen is standaard ingesteld.

Als het bediendeel slechts één gedeelde groep heeft en deze wordt verwijderd, wordt de instelling teruggezet naar de beginwaarde.

Wordt weergegeven als de Groepsmodus is ingeschakeld.

Duur van het alarm

Duur van het geluidssignaal bij een alarm: van 3 seconden tot 3 minuten.

Het aansluiten van een externe voeding op het bediendeel wordt aanbevolen voor een geluidssignaal van meer dan 30 seconden.

Pas de in-/uitloopvertragingen aan in de instellingen van de detector, niet in de instellingen van het bediendeel.

Meer informatie

Stel de reactie van het bediendeel op alarmmeldingen van een apparaat in

KeyPad TouchScreen kan reageren op alarmen van elke detector in het systeem met een ingebouwde zoemer. Dit is een handige functie wanneer het niet nodig is om de zoemer te activeren bij alarmmeldingen van een specifiek apparaat. Dit kan bijvoorbeeld worden toegepast op het activeren van LeaksProtect-lekkagedetector.

De reactie van het bediendeel is standaard ingeschakeld voor alarmmeldingen van alle apparaten in het systeem.

De reactie van het bediendeel op een alarmmelding van een apparaat instellen:

 1. Open de Ajax-app.
 2. Ga naar het tabblad Apparaten .
 3. Selecteer het apparaat uit de lijst waarvoor u de reactie van het bediendeel wilt configureren.
 4. Ga naar Instellingen van het apparaat door op het pictogram te klikken.
 5. Zoek de optie Waarschuwing met sirene en zet de desbetreffende knoppen om voor de activering. Zet de functie aan of uit.
 6. Herhaal stap 3 tot en met 5 voor de overige systeemapparaten.

Stel de reactie van het bediendeel op een sabotagealarm in

KeyPad TouchScreen kan reageren op alarmen van een behuizing van elk systeemapparaat met een ingebouwde zoemer. Wanneer de functie geactiveerd is, zal de ingebouwde zoemer van het bediendeel een geluidssignaal afgeven bij activering van de sabotagebeveiliging van het apparaat.

De reactie van het bediendeel op een sabotagealarm instellen:

 1. Open de Ajax-app.
 2. Ga naar het tabblad Apparaten .
 3. Selecteer een hub en ga naar de Instellingen ervan.
 4. Druk op het menu Service.
 5. Ga naar het onderdeel Geluiden en waarschuwingen.
 6. Activeer de Als het deksel open is (hub of detector) is.
 7. Klik op Terug om de nieuwe instellingen op te slaan.

De sabotageknop reageert op het openen en sluiten van de behuizing, ongeacht de modus van het apparaat of systeem.

Zo stelt u in hoe het bediendeel reageerd op het indrukken van de paniekknop in de Ajax-app

U kunt de reactie van de sirene op een alarmmelding instellen wanneer de alarmknop wordt ingedrukt in de Ajax-apps. Volg deze stappen om dit te doen:

 1. Open de Ajax-app.
 2. Ga naar het tabblad Apparaten .
 3. Selecteer een hub en ga naar de Instellingen ervan.
 4. Druk op het menu Service.
 5. Ga naar het onderdeel Geluiden en waarschuwingen.
 6. Schakel de optie Als de paniekknop wordt ingedrukt (app) in.
 7. Klik op Terug om de nieuwe instellingen op te slaan.

De indicatie na een alarm van het bediendeel instellen

ajax keypad touchscreen

Het bediendeel kan meldingen geven over de activering van het ingeschakelde systeem aan de hand van een led-indicatie.

De optie werkt als volgt:

 1. Het systeem registreert het alarm.
 2. Het bediendeel geeft een alarmsignaal af (indien ingeschakeld). De duur en het volume van het signaal zijn afhankelijk van de apparaatinstellingen.
 3. De led van het bediendeel knippert twee keer (om de 3 seconden) totdat het systeem is uitgeschakeld.

Dankzij deze functie kunnen gebruikers van het systeem en beveiligingsbedrijven zien dat er een alarm is geweest.

De indicatie na een alarm van KeyPad TouchScreen werkt niet voor detectoren die altijd actief zijn, als de detector was geactiveerd toen het systeem was uitgeschakeld.

Om de KeyPad TouchScreen na-alarmindicatie in te schakelen in de Ajax PRO-app:

 1. Ga naar de instellingen van de hub:
  • Hub → Instellingen → Service → Led-indicatie.
 2. Geef aan bij welke gebeurtenissen de led-indicator van KeyPad TouchScreen twee keer moeten knipperen voordat het systeem wordt uitgeschakeld:
  • Bevestigd inbraak-/overvalalarm.
  • Enkelvoudig inbraak-/overvalalarm.
  • Dekselopening.
 3. Selecteer het gewenste KeyPad TouchScreen in het menu Apparaten. Klik op Terug om de nieuwe parameters op te slaan.
 4. Klik op Terug. Alle waarden worden toegepast.

Zo stelt u Bel in

Als Bel bij opening is ingeschakeld, geeft KeyPad TouchScreen korte pieptoon af als de openingsdetectoren worden geactiveerd wanneer het systeem is uitgeschakeld. De functie wordt, bijvoorbeeld, gebruikt in winkels om het personeel te laten weten dat er iemand binnenkomt.

Notificaties worden in twee fasen geconfigureerd: het instellen van het bediendeel en daarna van de openingsdetectoren. In dit artikel vindt u meer informatie over Bel en hoe u detectoren instelt.

De reactie van het bediendeel instellen:

 1. Open de Ajax-app.
 2. Ga naar het tabblad Apparaten .
 3. Selecteer KeyPad TouchScreen en ga naar Instellingen .
 4. Ga naar het menu GeluidsindicatiePieptooninstellingen.
 5. Schakel de optie Bel bij opening in op in de categorie Pieptoon bij uitschakeling.
 6. Stel het gewenste volume van meldingen in.
 7. Klik op Terug om de instellingen op te slaan.

Als de instellingen correct zijn, verschijnt er een belpictogram in het tabblad Bediening van de Ajax-app. Klik hierop om de bel bij opening te activeren of deactiveren.

Instellen van de bel via het scherm van het bediendeel:

 1. Open de Ajax-app.
 2. Ga naar het tabblad Apparaten .
 3. Selecteer KeyPad TouchScreen en ga naar Instellingen .
 4. Schakel de optie Belbeheer met bediendeel in.

Als de instellingen correct zijn, verschijnt er een belpictogram in het tabblad Bediening op het scherm van het bediendeel. Klik erop om het bel bij opening te activeren/deactiveren.

Codes instellen

Bediendeel- en dwangcodes instellen:

 1. Ga in de Ajax-app naar het tabblad Apparaten .
 2. Selecteer het bediendeel waarvoor u een toegangscode wilt instellen.
 3. Ga naar Instellingen .
 4. Selecteer Alleen bediendeelcodes of bediendeel- en gebruikerscodes in het menu Toegangsinstellingen.
 5. Zoek het menu bediendeelcode en klik erop.
 6. Stel de bediendeelcode in. Bevat 4 tot 6 cijfers.
 7. Druk op Klaar.
 8. Zoek het menu Dwangcode en klik erop.
 9. Stel de dwangcode voor het bediendeel in. Bevat 4 tot 6 cijfers.
 10. Druk op Klaar.

Een persoonlijke code en een persoonlijke dwangcode instellen:

 1. Selecteer de hub in de Ajax-app.
 2. Ga naar het menu Instellingen .
 3. Selecteer het Gebruikersmenu.
 4. Zoek uw account in de lijst en klik erop.
 5. Ga naar het menu Toegangscode instellingen.
 6. Stel de gebruikerscode in. Bevat 4 tot 6 cijfers.
 7. Druk op Opslaan.
 8. Stel de dwangcode in. Bevat 4 tot 6 cijfers.
 9. Druk op Opslaan.
 10. Klik op Terug om de instellingen op te slaan.

Een toegangscode instellen voor een gebruiker zonder account:

 1. Selecteer de hub in de Ajax-app.
 2. Ga naar het menu Instellingen .
 3. Ga naar het menu Bediendeel toegangscodes.
 4. Klik op Code toevoegen. Stel naam en toegangscode in. Bevat 4 tot 6 cijfers.
 5. Klik op Toevoegen om de gegevens op te slaan.

Een dwangcode instellen voor een gebruiker zonder account:

 1. Selecteer Bediendeel toegangscodes menu in de hubinstellingen.
 2. Selecteer de gewenste niet-geregistreerde gebruiker.
 3. Klik op Dwangcode toevoegen. Stel de code in. Bevat 4 tot 6 cijfers.
 4. Klik op Klaar.

Voor niet-geregistreerde gebruikers kunt u de toegang tot het beveiligingsbeheer aanpassen. Schakel eerst de Groepsmodus in. Selecteer vervolgens het menu Bediendeel toegangscodes in de hubinstellingen, zoek de gewenste gebruiker en stel de juiste parameters in het menu Beveiligingsbeheer in.

Alleen een PRO met de rechten om het systeem te configureren kan de RT-codes aanmaken en configureren in de Ajax PRO-apps. Meer informatie over het configureren van deze functie vindt u in dit artikel.

De RT-codes worden ondersteund door hubs (behalve het Hub-model) met OS Malevich 2.17 en hoger.

Kaarten en sleutelhangers toevoegen

KeyPad TouchScreen werkt met Tag-sleutelhangers, Pass-kaarten en apparaten van derden die de DESFire® technologie ondersteunen.

Voordat u apparaten van derden toevoegt die DESFire® ondersteunen, moet u ervoor zorgen dat er voldoende geheugen beschikbaar is voor het nieuwe bediendeel. Het apparaat van derden moet bij voorkeur vooraf geformatteerd zijn.

Dit artikel geeft informatie over het resetten van Tag of Pass.

Het maximum aantal aangesloten toegangsapparaten hangt af van het hubmodel. De aangesloten Passes en Tags hebben geen invloed op het limiet van aangesloten apparaten voor de hub.

Hubmodel Aantal toegangsapparaten Tag of Pass
Hub 2 (2G) 50
Hub 2 (4G) 50
Hub 2 Plus 200
Hub Hybrid (2G) 50
Hub Hybrid (4G) 50

Een Pass of Tag toevoegen aan het systeem

 1. Open de Ajax-app.
 2. Selecteer de hub waaraan u Tag of Pass wilt toevoegen.
 3. Ga naar het tabblad Apparaten .

  Zorg ervoor dat de functie Pas/Tag lezen is ingeschakeld in de instellingen van tenminste één bediendeel.

 4. Klik op Apparaat toevoegen.
 5. Selecteer Voeg Pass/Tag toe.
 6. Specificeer het type (Tag of Pass), kleur, naam van het apparaat, en de gebruiker (indien nodig).
 7. Klik op Volgende. Daarna schakelt de hub over naar de modus voor de apparaatregistratie.
 8. Ga naar een compatibel bediendeel dat Pas/Tag lezen ingeschakeld heeft en activeer dit.

  Na activering geeft KeyPad TouchScreen een scherm weer om het bediendeel om te schakelen naar de registratiemodus voor toegangsapparaten. Klik op Start.

  Een scherm wordt automatisch bijgewerkt als de externe voeding is aangesloten en de knop Altijd actieve weergave is ingeschakeld in de instellingen van het bediendeel.

  Het scherm voor het overschakelen van het bediendeel naar de registratiemodus verschijnt op elke KeyPad TouchScreen in het systeem. Wanneer een admin of PRO met rechten om het systeem te configureren begint met het registreren van Tag/Pass op één bediendeel, schakelt de rest over naar hun oorspronkelijke status.

 9. Toon de Pass of Tag met de brede kant enkele seconden aan de lezer van het bediendeel. Het is aangeduid met golven op de behuizing. U ontvangt een melding in de Ajax-app en op het scherm van het bediendeel als het met succes is toegevoegd.

Als de verbinding wordt verbroken, probeer het dan na 5 seconden opnieuw. Opmerking: als het maximum aantal Tag- of Passapparaten aan de hub is toegevoegd, krijgt u een melding hiervan in de Ajax-app bij het toevoegen van een nieuw apparaat.

Zowel Tag en Pass werken met meerdere hubs tegelijk. Het maximum aantal hubs is 13. Als u probeert een Tag of Pass te verbinden met een hub die al aan de limiet zit, dan krijgt u hiervan een melding. Om zo’n sleutelhanger/kaart aan een nieuwe hub te koppelen, moet u deze resetten.

Als je nog een Tag of Pass moet toevoegen, klik je op Voeg nog een Pass/Tag toe in de app. Herhaal stappen 6-9.

Een Tag of Pass van de hub verwijderen

Resetten verwijdert alle instellingen en bindingen van sleutelhangers en kaarten. In dit geval worden de geresette Tag en Pass alleen verwijderd van de hub waarmee de reset werd uitgevoerd. Op andere hubs wordt Tag of Pass nog steeds weergegeven in de app, maar ze kunnen niet gebruikt worden om de beveiligingsmodi te beheren. Deze apparaten moeten handmatig verwijderd worden.

 1. Open de Ajax-app.
 2. Selecteer de hub.
 3. Ga naar het tabblad Apparaten .
 4. Selecteer een compatibel bediendeel uit de apparatenlijst.

  Zorg ervoor dat de functie Pass/Tag lezen is ingeschakeld in de instellingen het bediendeel.

 5. Ga naar de instellingen van het bediendeel door te klikken op het pictogram.
 6. Klik op Pass/Tag Reset menu.
 7. Klik op Doorgaan.
 8. Ga naar een compatibel bediendeel dat Pass/Tag lezen ingeschakeld heeft en activeer dit.

  Na activering geeft KeyPad TouchScreen een scherm weer om het bediendeel om te schakelen naar de resetmodus voor toegangsapparaten. Klik op de knop Start.

  Een scherm wordt automatisch bijgewerkt als de externe voeding is aangesloten en de knop Altijd actieve weergave is ingeschakeld in de instellingen van het bediendeel.

  Het scherm voor het overschakelen van het bediendeel naar de resetmodus verschijnt op elke KeyPad TouchScreen in het systeem. Wanneer een beheerder of PRO met rechten om het systeem te configureren begint met het resetten van Tag/Pass op één bediendeel, schakelt de rest over naar hun oorspronkelijke status.

 9. Toon de Pass of Tag met de brede kant enkele seconden aan de lezer van het bediendeel. Het is aangeduid met golven op de behuizing. U ontvangt een melding in de Ajax-app en op het scherm van het bediendeel als het formatteren geslaagd is. Als het formatteren mislukt, probeer het dan opnieuw.
 10. Als u een andere Tag of Pass moet resetten, klit u op Reset een andere Pass/Tag in de app. Herhaal stap 9.

Bluetooth-instellingen

KeyPad TouchScreen ondersteunt het beheer van beveiligingsmodi door een smartphone aan te tonen voor de sensor. Beveiligingsbeheer wordt ingesteld via een Bluetooth-communicatiekanaal. Deze methode is handig, veilig en snel, omdat het niet nodig is om een wachtwoord in te voeren, een telefoon aan het bediendeel toe te voegen, of een Tag of Pas te gebruiken die men kan verliezen.

Bluetooth-authenticatie is alleen beschikbaar voor gebruikers van een Ajax Security System.

Bluetooth-verificatie inschakelen in de app

 1. Verbinden KeyPad TouchScreen aan op de hub.
 2. Schakel de Bluetooth-sensor van het bediendeel in:

  Apparaten KeyPad TouchscreenInstellingen → Schakel de Bluetooth knop in.

 3. Klik op Terug om de instellingen op te slaan.

Stel Bluetooth-verificatie in

 1. Open de Ajax Security System-app en selecteer de hub waaraan het KeyPad TouchScreen met ingeschakelde Bluetooth-verificatie is toegevoegd. Standaard is verificatie met Bluetooth beschikbaar voor alle gebruikers van een dergelijk systeem.

  Verbied Bluetooth-verficiatie voor bepaalde gebruikers:

  1. Selecteer in het tabblad Apparaten de hub en ga naar de instellingen .
  2. Open het menu Gebruikers en selecteer de gewenste gebruiker uit de lijst.
  3. Schakel in de sectie Rechten de optie Beveiligingsbeheer via Bluetooth uit.
 2. Sta de Ajax Security System-app toe om Bluetooth te gebruiken als toestemming nog niet eerder was verleend. In dit geval verschijnt de waarschuwing in de statussen van KeyPad TouchScreen. Als u op het symbool drukt, wordt het venster geopend met uitleg over wat u moet doen. Schakel de optie Beveiligingsbeheer met een telefoon in onderaan het geopende venster.

  Geef de app toestemming om apparaten in de buurt te zoeken en er verbinding mee te maken. Het pop-upvenster voor Android- en iOS-smartphones kan verschillen.

  Ook kan de Beveiligingsbeheer met een telefoon schakelaar worden ingeschakeld in de instellingen van de app:

  • Klik op het pictogram in de linkerbovenhoek van het scherm en selecteer het menu App instellingen.
  • Open menu Systeeminstellingen en schakel Beveiligingsbeheer met een telefoon in.
 3. We raden aan om Geofence te configureren voor de stabiele werking van Bluetooth-verificatie. De waarschuwing verschijnt in de statussen van KeyPad TouchScreen als Geofence is uitgeschakeld en de app de locatievoorziening van de smartphone niet mag gebruiken. Als u op het symbool drukt, wordt het venster geopend met uitleg over wat u moet doen.

  Bluetooth-verificatie kan onstabiel zijn als de Geofence functie is uitgeschakeld. U moet de app starten en minimaliseren als het systeem overschakelt naar de slaapstand.

  U kunt het systeem sneller bedienen via Bluetooth wanneer de Geofence functie geactiveerd en geconfigureerd is. U hoeft alleen maar de telefoon te ontgrendelen en deze voor de sensor van het bediendeel te houden.

  Zo stelt u Geofence in

 4. Schakel de optie Houd de app actief om de beveiliging via Bluetooth te beheren in. Ga hiervoor naar Apparaten HubInstellingen Geofence.
 5. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op uw smartphone. Indien uitgeschakeld, verschijnt de waarschuwing in de statussen van het bediendeel. Als u op het symbool drukt, wordt het venster geopend met uitleg over wat u moet doen.
 6. Schakel de optie Keep-Alive Service in bij de app-instellingen voor Android-smartphones. Klik hiervoor in de linkerbovenhoek van het scherm op App instellingenSysteeminstellingen.

Pre-autorisatie

Wanneer de functie is ingeschakeld, wordt de toegang tot het bedieningspaneel en de huidige systeemstatus geblokkeerd. Om de blokkering op te heffen, moet de gebruiker zich authenticeren: voer de juiste code in op of toon een persoonlijk toegangsapparaat aan het bediendeel.

Indien pre-autorisatie is ingeschakeld, is de functie inschakelen zonder code niet beschikbaar in de instellingen van het bediendeel.

Authenticatie is op twee manieren mogelijk:

 1. In het tabblad Bediening . Na het inloggen ziet de gebruiker de gedeelde groepen van het systeem (als de groepsmodus geactiveerd is). Deze zijn gespecificeerd in de instellingen van het bediendeel: BeveiligingsbeheerGedeelde groepen. Standaard worden alle systeemgroepen gedeeld.
 2. In het tabblad Log in . Na het inloggen zal de gebruiker beschikbare groepen zien die verborgen waren in de lijst met gedeelde groepen.

  Het scherm van het bediendeel schakelt over naar het beginscherm na 10 seconden na de laatste interactie. Voer de code in of presenteer opnieuw een persoonlijk toegangsapparaat om het systeem te bedienen met het KeyPad TouchScreen.

 1. Voer de bediendeelcode of de dwangcode van het bediendeel (indien nodig) in.
 2. Druk op OK.

Bijvoorbeeld: 1234 → OK.

Verkeerd ingevoerde nummers kunnen worden gewist met de knop.

 1. Voer de Gebruikers-ID in.
 2. Druk op .
 3. Voer de persoonlijke code of de persoonlijke dwangcode in (indien nodig).
 4. Druk op OK.

Bijvoorbeeld: 4 → → 1234 → OK.

 1. Voer de toegangscode of dwangcode (indien nodig) van een niet-geregistreerde gebruiker in.
 2. Druk op OK.

Bijvoorbeeld: 1234 → OK.

 1. Voer de RT-code in.
 2. Druk op OK.

Bijvoorbeeld: 1234 → OK.

Presenteer de geverifieerde Tag of Pass aan de lezer van het bediendeel. Het is aangeduid met golven op de behuizing. Dit hoofdstuk geeft informatie over het toevoegen van een kaart/sleutelhanger aan het systeem.

Presenteer een geverifieerde smartphone met Bluetooth ingeschakeld en een ontgrendeld scherm aan de lezer van het bediendeel. Het is aangeduid met golven op de behuizing. Dit hoofdstuk geeft informatie over het aanpassen van de Bluetooth-instellingen voor het bediendeel.

Beveiligingsbeheer

Met behulp van codes, Tag/Pass, of een smartphone kunt u de deelinschakeling, de beveiliging van het hele object, of afzonderlijke groepen regelen. De gebruiker of PRO met de rechten om het systeem te configureren kan toegangscodes instellen. Dit hoofdstuk bevat informatie over het toevoegen van een Tag of Pass aan de hub. Om het apparaat met een smartphone te kunnen bedienen, moet u juiste Bluetooth-instellingen configureren in het de instellingen van het bediendeel. Schakel Bluetooth en locatievoorzieningen van de smartphone in en ontgrendel het scherm.

KeyPad TouchScreen wordt vergrendeld voor de in de instellingen opgeven tijd wanneer er een onjuiste code wordt ingevoerd of als er binnen 1 minuut drie keer achter elkaar een ongeverifieerd toegangsapparaat wordt getoond. De meldingen hiervan worden naar de gebruikers en naar de meldkamer van het beveiligingsbedrijf gestuurd. Een gebruiker of PRO met de rechten om het systeem te configureren kan het KeyPad TouchScreen ontgrendelen in de Ajax-app.

Als Groepsmodus is uitgeschakeld, geeft een pictogram op het scherm van het bediendeel de huidige beveiligingsmodus aan:

 • — Ingeschakeld.
 • — Uitgeschakeld.
 • — Deelinschakeling.

Als Groepsmodus is ingeschakeld, zien gebruikers de beveiligingsmodus van elke groep afzonderlijk. De groep is ingeschakeld als de omtrek van de knop wit is en de groep gemarkeerd is met het pictogram . De groep is uitgeschakeld als de omtrek van de knop grijs is en de groep is gemarkeerd met het pictogram .

De knoppen van de groepen in de deelinschakeling worden omkaderd door een wit vierkant op het scherm van het bediendeel.

Als er een persoonlijke code, toegangscode, Tag/Pass, of smartphone wordt gebruikt, wordt de naam van de gebruiker die de beveiligingsmodus heeft gewijzigd weergegeven in de eventlog van de hub en in de meldingenlijst. Als er een algemene code wordt gebruikt, wordt de naam van de gebruiker die de beveiligingsmodus heeft gewijzigd niet weergegeven.

De volgorde om de beveiligingsmodus met het bediendeel te wijzigen, is afhankelijk van de voorafgaande autorisatie van de gebruiker ingeschakeld is in de instellingen van het KeyPad TouchScreen.

Als pre-autorisatie is ingeschakeld

 1. Activeer het bediendeel door het te benaderen of uw hand voor de sensor te houden. Voer pre-autorisatie uit.
 2. Druk in het tabblad Bediening op de knop inschakelen / uitschakelen / Deelinschakeling .
 1. Activeer het bediendeel door het te benaderen of uw hand voor de sensor te houden. Voer pre-autorisatie uit.
 2. Druk in het tabblad Bediening op de groepen die u wilt in- of uitschakelen.

Gedeelde bediendeelgroepen zijn beschikbaar na verificatie op het tabblad Bediening . Als u in dit geval op de knop voor inschakelen / uitschakelen / Deelinschakeling op het scherm van het bediendeel drukt, verandert de beveiligingsmodus alleen voor de gedeelde bediendeelgroepen.

Authenticeer in het tabblad Log in om de beveiligingsmodus te wijzigen voor de groepen die beschikbaar zijn voor de gebruiker.

Om het systeem uit te schakelen met een dwangcode:

 1. Activeer het bediendeel door het te benaderen of uw hand voor de sensor te houden. Voer pre-autorisatie uit met een geschikte dwangcode.
 2. Druk op de knop uitschakelen in het tabblad Bediening .

Als pre-autorisatie is uitgeschakeld

 1. Activeer het bediendeel door het te benaderen of uw hand voor de sensor te houden.
 2. Druk in het tabblad Bediening op de knop inschakelen / uitschakelen / Deelinschakeling .
 3. Voer een geschikte code in, toon een Tag/Pass of smartphone.
 1. Activeer het bediendeel door het te benaderen of uw hand voor de sensor te houden.
 2. Druk in het tabblad Bediening op de groepen die u wilt in- of uitschakelen.
 3. Voer een geschikte code in, toon een Tag/Pass of smartphone.
 4. Om de beveiligingsmodus te wijzigen voor de groepen die beschikbaar zijn voor de gebruiker, authenticeert u eerst met een code, sleutelhanger/kaart, of smartphone in het tabblad Log in . Druk op de groepen die u wilt in- of uitschakelen.

Als u de knop voor inschakelen / uitschakelen / Deelinschakeling op het scherm van het bediendeel drukt, verandert de beveiligingsmodus alleen voor alle weergeven groepen.

Om het systeem uit te schakelen met een dwangcode:

 1. Activeer het bediendeel door het te benaderen of uw hand voor de sensor te houden.
 2. Druk op de knop uitschakelen in het tabblad Bediening .
 3. Voer een geschikte dwangcode in.

Voorbeeld van het invoeren van codes

Code Voorbeeld Commentaar

Bediendeelcode

Dwangcode voor bediendeel

1234 → OK Verkeerd ingevoerde nummers kunnen worden gewist met de knop.

Gebruikerscode

Gebruikers dwangcode

2 → → 1234 → OK

Voer eerst de gebruikers-ID in, druk op de knop , en voer vervolgens een persoonlijke code in.

Verkeerd ingevoerde nummers kunnen worden gewist met de knop.

Code van niet-geregistreerde gebruiker

Dwangcode van niet-geregistreerde gebruiker

1234 → OK Verkeerd ingevoerde nummers kunnen worden gewist met de knop.
RT-code 1234 → OK Verkeerd ingevoerde nummers kunnen worden gewist met de knop.

Versimpeld inschakelen moduswijziging

Met de functie Versimpeld inschakelen moduswijziging kunt u de beveiligingsmodus wijzigen in de tegenovergestelde modus met Tag/Pass of smartphone, zonder bevestiging met de knoppen voor in- of uitschakelen . Ga naar de instellingen van het bediendeel om de functie in te schakelen.

Om de beveiligingsmodus te wijzigen naar het tegenovergestelde

 1. Activeer het bediendeel door het te benaderen of uw hand voor de sensor te houden. Voer indien nodig pre-autorisatie uit.
 2. Toon Tag/Pass of smartphone.

Inschakelen in twee fasen

KeyPad TouchScreen kan deelnemen aan tweefasige inschakeling, maar kan niet als tweede-fase-apparaat gebruikt worden. De tweefasige inschakelprocedure met Tag, Pass, of een smartphone is vergelijkbaar met de inschakeling met een persoonlijke of gemeenschappelijke code op het bediendeel.

De gebruikers van het systeem kunnen op het scherm van het bediendeel zien of de inschakeling gestart of onvoltooid is. Als de groepsmodus geactiveerd is, hangt de kleur van de groepsknoppen af van de huidige status:

 • Grijs – uitgeschakeld, inschakelingsproces niet gestart.
 • Groen – inschakelingsproces gestart.
 • Geel – inschakeling is onvolledig.
 • Wit – ingeschakeld.

Scenario’s beheren met het bediendeel

Met KeyPad TouchScreen kunt u tot zes scenario’s aanmaken om één of een groep automatiseringsapparaten te bedienen.

Een scenario aanmaken:

 1. Open de Ajax-app. Selecteer de hub met tenminste één KeyPad TouchScreen en automatiseringsapparaat. Voeg er zo nodig een toe.
 2. Ga naar het tabblad Apparaten .
 3. Selecteer KeyPad TouchScreen uit de lijst en ga naar het menu Instellingen .
 4. Ga naar het menu Automatiseringsscenario’s. Schakel de optie Scenariobeheer in.
 5. Open het menu Bediendeelscenario’s .
 6. Druk op Scenario toevoegen.
 7. Selecteer een of meer automatiseringsapparaten. Druk op Volgende.
 8. Voer de scenarionaam in het veld Naam in.
 9. Selecteer een Apparaat actie tijdens het uitvoeren van het scenario.
 10. Druk op Opslaan.
 11. Druk op Terug om terug te gaan naar het menu Automatiseringsscenario’s.
 12. Activeer indien nodig de pre-autorisatie optie.

Aangemaakte scenario’s worden weergegeven in de app: KeyPad TouchScreenInstellingen Automatiseringsscenario’sBediendeelscenario’s. U kunt ze op elk moment uitschakelen, de instellingen aanpassen, of verwijderen.

Om een scenario te verwijderen:

 1. Ga naar Instellingen van KeyPad TouchScreen.
 2. Open het menu Automatiseringsscenario’sBediendeelscenario’s.
 3. Selecteer het scenario dat u wilt verwijderen.
 4. Druk op Volgende.
 5. Klik op Scenario verwijderen.

De gebruiker kan automatiseringsscenario’s zien en beheren na authenticatie als de Pre-autorisatie optie is ingeschakeld. Ga naar het tabblad Scenario’s , voer de code in of toon het bediendeel een persoonlijk toegangsapparaat.

Om een scenario uit te voeren, drukt u op de juiste knop in het tabblad Scenario’s .

KeyPad TouchScreen toont alleen de geactiveerde scenario’s in de instellingen van het bediendeel.

Brandalarm dempen

Hoofdstuk in uitvoering

Indicatie

KeyPad TouchScreen informeert gebruikers over alarmen, in-/uitloopvertragingen, huidige beveiligingsmodus, storingen, en andere systeemstatussen met:

 • beeldscherm;
 • logo met een led-indicatie;
 • ingebouwde zoemer.

De indicatie van KeyPad TouchScreen wordt alleen op het beeldscherm weergegeven als deze actief is. In het bovenste deel van het tabblad Bediening worden pictogrammen weergegeven die bepaalde statussen van het systeem of bediendeel aangeven. Ze kunnen bijvoorbeeld een brandalarm aangeven, het systeem herstellen na een alarm, en bel laten horen bij opening. Informatie over de beveiligingsmodus wordt bijgewerkt, zelfs als deze wordt gewijzigd door een ander apparaat: sleutelhanger, een ander bediendeel, of in de app.

Gebeurtenis Indicatie Commentaar
Alarm. De ingebouwde zoemer geeft een geluidssignaal af.

Als de knop Activeer zoemer van bediendeel bij detectie van alarm in het systeem is ingeschakeld.

De duur van het geluidssignaal is afhankelijk van de instellingen van het bediendeel.

Er is een alarm gedetecteerd in het ingeschakelde systeem. De led-indicatie van het bediendeel knippert twee keer ongeveer elke 3 seconden totdat het systeem is uitgeschakeld.

Om te activeren, schakelt u de Indicatie na alarm in de instellingen van de hub. Geef ook KeyPad TouchScreen op als een apparaat voor het informeren over alarmen van andere apparaten.

De indicatie gaat aan nadat de ingebouwde zoemer het alarmsignaal volledig heeft afgespeeld.

Het apparaat inschakelen/Laden van de bijgewerkte systeemconfiguratie naar het bediendeel. Tijdens het laden van de gegevens wordt hiervan een melding weergegeven op het scherm.
Het apparaat uitschakelen. De led-indicatie licht 1 seconde op en knippert daarna drie keer.
Het systeem of de groep is ingeschakeld. De ingebouwde zoemer geeft een korte pieptoon. Als meldingen voor het In-/uitschakelen zijn ingeschakeld.
Het systeem of de groep wordt overgeschakeld naar de deelinschakeling. De ingebouwde zoemer geeft een korte pieptoon. Als meldingen voor Activering/deactivering van de deelinschakeling zijn ingeschakeld.
Het systeem is uitgeschakeld. De ingebouwde zoemer geeft twee korte pieptonen. Als meldingen voor het In-/uitschakelen zijn ingeschakeld.
Systeem in de ingeschakelde modus.

De led-indicator licht om de 3 seconden kort rood op als de externe voeding niet is aangesloten.

De led-indicator brandt constant rood als de externe voeding is aangesloten.

Als Indicatie ingeschakelde modus is ingeschakeld.

De indicatie gaat aan wanneer het bediendeel overschakelt naar de slaapstand (het scherm gaat uit).

Er is een onjuiste code ingevoerd.

Er wordt hiervan een melding weergegeven op het scherm.

De ingebouwde zoemer geeft een korte pieptoon (indien ingesteld).

Het volume van de pieptoon hangt af van het volume van de geconfigureerde knoppen.
Fout bij het toevoegen van een kaart/sleutelhanger.

Er wordt hiervan een melding weergegeven op het scherm.

De led-indicator licht eenmaal rood op.

De ingebouwde zoemer geeft een lange pieptoon.

Het volume van de pieptoon hangt af van het volume van de geconfigureerde knoppen.
Kaart/sleutelhanger succesvol toegevoegd.

Na wyświetlaczu pojawi się odpowiednie powiadomienie.

Wbudowany sygnalizator emituje krótki dźwięk.

Het volume van de pieptoon hangt af van het volume van de geconfigureerde knoppen.
Batterij bijna leeg. De led-indicator licht op en gaat uit wanneer de sabotage geactiveerd is, een alarm afgaat, of het systeem in- of uitgeschakeld wordt (als de indicatie ingeschakeld is).
Sabotagepoging. De led-indicator licht voor 1 seconde rood op.
Jeweller/Wings-signaalsterktetest. De led-indicator brandt groen tijdens de test. Wordt ingeschakeld na het starten van de overeenkomende test in de instellingen van het bediendeel.
Firmware-update. De led-indicator licht knippert groen op terwijl de firmware wordt bijgewerkt. Wordt ingeschakeld na het starten van de firmware-update in de statussen van het bediendeel.
Gekoppeld brandalarm dempen.

Er wordt hiervan een melding weergegeven op het scherm.

De ingebouwde zoemer geeft een geluidssignaal af.

Het bediendeel is gedeactiveerd. Er wordt hiervan een melding weergegeven op het scherm. Indien Volledig is geselecteerd voor de permanente of eenmalige deactivering in de instellingen van het bediendeel.
Systeemherstel is vereist. Een verzoek tot herstel van het systeem na het alarm verschijnt op het scherm.

De functie Herstel na alarm moet worden aangepast in het systeem.

Het scherm verschijnt bij het in- of overschakelen van het systeem naar de deelinschakeling als er eerder een alarm of storing in het systeem is opgetreden.

Beheerders of PRO’s met rechten om het systeem te configureren kunnen het systeem herstellen. Andere gebruikers kunnen een verzoek tot herstel versturen.

Geluidsmeldingen van storingen

Als een apparaat offline is of de batterij bijna leeg is, kan KeyPad TouchScreen de systeemgebruikers waarschuwen met een geluidssignaal. De led-indicator van het bediendeel zal ook knipperen. De storingsmeldingen worden weergegeven in de eventlog, met een sms, of pushmelding.

U kunt de geluidsmeldingen van storingen inschakelen via de Ajax PRO- en PRO Desktop-apps:

 1. Klik op Apparaten , kies de hub en open de instellingen :

  Klik op ServiceGeluiden en waarschuwingen.

 2. Schakelaar inschakelen: als de batterij van een apparaat bijna leeg is en als een apparaat offline is.
 3. Klik op Terug om de instellingen op te slaan.
Gebeurtenis Indicatie Commentaar
Als een apparaat offline is.

Twee korte geluidssignalen, led-indicator knippert twee keer.

Piept eenmaal per minuut totdat alle apparaten in het systeem online zijn.

Gebruikers kunnen de geluidsindicatie 12 uur uitstellen.
Indien KeyPad Touchscreen offline is.

Twee korte geluidssignalen, led-indicator knippert twee keer.

Piept eenmaal per minuut totdat het bediendeel in het systeem online is.

Vertraging van de geluidsindicatie is niet mogelijk.
Als de batterij van een apparaat bijna leeg is.

Drie korte geluidssignalen, led-indicator knippert drie keer.

Piept eenmaal per minuut totdat de batterij is vervangen of het apparaat is verwijderd.

Gebruikers kunnen de geluidsindicatie 4 uur uitstellen.

De geluidsmeldingen van storingen verschijnen als de indicatie van het bediendeel voltooid is. Als er meerdere storingen in het systeem optreden, maakt het bediendeel als eerste melding van het wegvallen van de verbinding tussen het apparaat en de hub.

Testen van de functionaliteit

Het Ajax-systeem heeft diverse testen om de juiste installatieplaats voor de apparaten te selecteren. De testen beginnen niet meteen. De wachttijd overschrijdt echter niet de duur van de ping-interval tussen één hub en apparaat. De ping-interval kan worden gecontroleerd en geconfigureerd bij hub instellingen (HubInstellingen Jeweller of Jeweller/Fibra).

Zo voert u een test uit in de Ajax-app:

 1. Selecteer de vereiste hub.
 2. Ga naar het tabblad Apparaten .
 3. Selecteer KeyPad TouchScreen in de lijst.
 4. Ga naar Instellingen .
 5. Selecteer een test:
  1. Voer de Jeweller-signaalsterktetest uit
  2. Signaalsterktetest van Wings
  3. Voer een signaaldempingstest uit
 6. Voer de test uit.

Plaatsing van het apparaat

Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Bij de keuze waar u het apparaat wilt installeren, moet u rekening houden met welke parameters van invloed zijn op de werking:

 • Signaalsterkte van Jeweller en Wings.
 • Afstand tussen het bediendeel en de hub of signaalversterker.
 • Aanwezigheid van obstakels die de doorgang van de radiofrequentie verhinderen: muren, plafonds tussen verdiepingen, grote voorwerpen in de ruimte.

Denk aan de aanbevelingen voor plaatsing bij het ontwikkelen van een project voor het beveiligingssysteem van de faciliteit. Het beveiligingssysteem moet ontworpen en geïnstalleerd worden door specialisten. Een lijst met erkende Ajax-partners is hier beschikbaar.

KeyPad TouchScreen kan het beste binnenshuis en bij de ingang worden geplaatst. Hierdoor kan het systeem worden uitgeschakeld voordat de inloopvertragingen zijn verstreken en kan het systeem snel worden ingeschakeld wanneer het gebouw wordt verlaten.

De aanbevolen installatiehoogte is 1,3-1,5 meter boven de vloer. Installeer het bediendeel op een vlak, verticaal oppervlak. Dit zorgt ervoor dat het KeyPad TouchScreen stevig aan het oppervlak is bevestigd en helpt om valse sabotagealarmen te voorkomen.

Signaalsterkte

De Jeweller- en Wings-signaalsterkte wordt bepaald door het aantal niet-geleverde of beschadigde datapakketten in een bepaalde periode. Het pictogram in het tabblad Apparaten geeft de signaalsterkte aan:

 • Drie streepjes: uitstekende signaalsterkte.
 • Twee streepjes: goede signaalsterkte.
 • Eén streepje: lage signaalsterkte, een stabiele werking wordt niet gegarandeerd.
 • Doorgestreept pictogram: geen signaal.

Controleer de signaalsterkte van de Jeweller en Wings vóór de uiteindelijke installatie. Bij een signaalsterkte van één of nul streepjes kunnen wij geen stabiele werking van het beveiligingssysteem garanderen. Overweeg om het apparaat minstens 20 cm te verplaatsen zodat de signaalontvangst aanzienlijk kan verbeteren. Als de signaalsterkte nog steeds slecht of instabiel blijft na het verplaatsen, gebruik dan een radiosignaalversterker. KeyPad TouchScreen is niet compatibel met ReX-radiosignaalsterkers.

Installeer het bediendeel niet

 1. Buitenshuis. Dit kan leiden tot een defect bediendeel.
 2. Op plaatsen waar delen van kleding (bijvoorbeeld naast de kapstok), stroomkabels of een ethernetkabel het bediendeel kunnen hinderen. Dit kan leiden tot foutieve activering van het bediendeel.
 3. In de buurt van metalen voorwerpen of spiegels die het signaal dempen en afschermen.
 4. In gebouwen met een temperatuur en vochtigheidsgraad buiten de toegestane grenzen. Dit kan leiden tot schade aan het bediendeel.
 5. Dichter dan 1 meter van de hub of radiosignaalversterker. Dit kan leiden tot een verlies van communicatie met het bediendeel.
 6. Op een plaats met een laag signaalniveau. Dit kan leiden tot verbindingsverlies met de hub.
 7. In de buurt van de glasbreukdetectoren. Het geluid van de ingebouwde zoemer kan een alarmmelding veroorzaken.
 8. Op plaatsen waar het geluidssignaal wordt gedempt (binnenin meubilair, achter dikke gordijnen, enz.).

Installatie

Zorg, voordat u KeyPad TouchScreen installeert, dat u de optimale locatie heeft gekozen en dat deze voldoet aan de eisen van deze handleiding.

Een bediendeel monteren:

 1. Verwijder het SmartBracket-montagepaneel van de detector. Draai eerst de bevestigingsschroef los en schuif het paneel naar beneden.
 2. Bevestig het SmartBracket-paneel met dubbelzijdige tape op de geselecteerde installatieplek.

  Dubbelzijdige tape kan alleen gebruikt worden voor tijdelijke installatie. Als het apparaat met dubbelzijdige tape is bevestigd, kan het op elk moment loskomen van het oppervlak en vallen. Zolang het apparaat vastgeplakt is, zal de sabotagebeveiliging niet worden geactiveerd wanneer het apparaat wordt losgemaakt van het oppervlak.

  SmartBracket heeft markeringen aan de binnenkant voor eenvoudige installatie. Het kruispunt van de twee kabels markeert het midden van het apparaat (niet het bevestigingspaneel). Oriënteer deze bij het installeren van het bediendeel.

 3. Plaats het bediendeel op SmartBracket. De led-indicator van het apparaat zal knipperen. Dit signaal geeft aan dat de behuizing van het bediendeel gesloten is.

  Als de led-indicatie tijdens de installatie op SmartBracket niet oplicht, controleer dan de sabotagestatus in de Ajax-app, of het bediendeel wel goed is vastgezet en of deze wel stevig is gemonteerd aan het paneel.

 4. Voer de signaalsterktetesten van Jeweller en Wings uit. De aanbevolen signaalsterkte is twee of drie streepjes. Als de signaalsterkte laag is (één streepje of minder), kunnen we geen stabiele werking van het apparaat garanderen. Overweeg om het apparaat minstens 20 cm te verplaatsen zodat de signaalontvangst aanzienlijk kan verbeteren. Als de signaalsterkte nog steeds slecht of instabiel blijft na het verplaatsen, gebruik dan ReX 2-radiosignaalversterker.
 5. Voer een signaaldempingstest uit. Tijdens de test wordt de signaalsterkte kunstmatig verminderd en verhoogd om verschillende omstandigheden op de installatielocatie te simuleren. Als de installatielocatie correct gekozen is, heeft de detector een stabiele signaalsterkte van 2-3 streepjes.
 6. Als de tests met succes zijn doorstaan, verwijder dan het bediendeel uit SmartBracket.
 7. Bevestig het SmartBracket-paneel aan het oppervlak met de meegeleverde schroeven. Gebruik alle bevestigingspunten.

  Als u andere bevestigingsmiddelen gebruikt, let er dan op dat deze het paneel niet beschadigen of vervormen.

 8. Bevestig het bediendeel op het SmartBracket-montagepaneel.
 9. Draai de bevestigingsschroef aan de onderkant van de behuizing van het bediendeel vast. De schroef is nodig voor een betrouwbaardere bevestiging en om het bediendeel te beschermen tegen snelle demontage.

Een voedingseenheid van derden aansluiten

Wanneer u een voedingseenheid van derden aansluit en het KeyPad TouchScreen gebruikt, moet u de algemene elektrische veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van elektrische apparaten naleven, evenals de vereisten van de wettelijke voorschriften inzake elektrische veiligheid.

KeyPad TouchScreen is uitgerust met aansluitingen voor het verbinden van een 10,5V-14 V⎓ voedingseenheid. De aanbevolen elektrische parameters voor de voedingseenheid zijn: 12 V⎓ met een stroom van minstens 0,5 A.

We raden aan een externe voeding aan te sluiten als u het scherm altijd actief moet houden en om snelle ontlading van de batterij te voorkomen, bijvoorbeeld als u het bediendeel gebruikt in ruimtes met lage temperaturen. Er is ook een externe voeding nodig voor het bijwerken van de firmware van het bediendeel.

Als er een externe voeding is aangesloten, functioneren de vooraf geïnstalleerde batterijen als reservevoeding. Verwijder deze niet tijdens het aansluiten van de voeding.

Voordat u het apparaat installeert, moet je de kabels controleren op schade aan de isolatie. Gebruik alleen een geaarde stroombron. Haal het apparaat niet uit elkaar terwijl het onder spanning staat. Gebruik het apparaat niet als de voedingskabel beschadigd is.

Om een voedingseenheid van derden aan te sluiten:

 1. Verwijder het montagepaneel van SmartBracket. Breek het geperforeerde deel van de behuizing voorzichtig uit om de gaten voor de kabel voor te bereiden:

  1 – om de kabel door de muur uit te voeren.
  2 – om de kabel vanaf de onderkant uit te voeren. Het is voldoende om één van de geperforeerde delen uit te breken.

 2. Maak de externe voedingskabel spanningsloos.
 3. Sluit de kabel aan op de aansluitingen en let daarbij op de polariteit (aangegeven op het plastic).
 4. Leid de kabel in het kabelkanaal. Een voorbeeld van hoe de kabel vanaf de onderkant van het bediendeel uit te leiden:
 5. Zet het bediendeel aan en plaats het op het montagepaneel.
 6. Controleer de status van de batterijen en externe voeding, en de algehele werking van het apparaat in de Ajax-app.

Firmware-update

De KeyPad TouchScreen firmware-update kan worden geïnstalleerd wanneer er een nieuwe versie beschikbaar is. U kunt het vinden in de apparatenlijst in Ajax PRO: Tool for Engineers en de PRO Desktop-apps. Als er een update beschikbaar is, staat er op het corresponderende bediendeel een pictogram . Een beheerder of een PRO met toegang tot de systeeminstellingen kan een update uitvoeren in de statussen of instellingen van KeyPad TouchScreen. Een update duurt tot 1 of 2 uur (als het bediendeel werkt via ReX 2).

Sluit een externe voeding aan op KeyPad TouchScreen om de firmware bij te werken. Zonder externe voeding wordt een update niet gestart.

Als het KeyPad TouchScreen niet wordt gevoed door een externe voeding op de installatieplaats, kunt u een afzonderlijk SmartBracket-montagepaneel voor het KeyPad TouchScreen gebruiken. Verwijder hiervoor het bediendeel van het centrale montagepaneel en installeer het op een reservepaneel dat is aangesloten op een externe voeding met een spanning van 10,5-14 V⎓ en een stroom van 0,5 A of meer.

Het montagepaneel kan afzonderlijk worden aangeschaft bij erkende partners van Ajax Systems.

Onderhoud

Controleer regelmatig het functioneren van KeyPad TouchScreen. De optimale testfrequentie is elke drie maanden. Verwijder stof, spinnenwebben en ander vuil van de behuizing van de detector. Gebruik een zachte, droge doek die geschikt is voor het onderhoud van de apparatuur.

Gebruik geen middelen die alcohol, aceton, benzine, of andere actieve oplosmiddelen bevatten om het apparaat te reinigen. Veeg het touchscreen voorzichtig schoon.

Het apparaat werkt tot maximaal 1,5 jaar op de vooraf geïnstalleerde batterijen – dit is waarde die berekend is op basis van de standaardinstellingen en maximaal 4 dagelijkse interacties met het bediendeel.

Het systeem geeft een vroegtijdige waarschuwing wanneer het tijd is om de batterijen te vervangen. Bij het wijzigen van de beveiligingsmodus zal de led langzaam oplichten en uitgaan.

Garantie

De garantie op de producten van de Limited Liability Company, “Ajax Systems Manufacturing”, is 2 jaar geldig na aankoop.

Als het apparaat niet goed werkt, neem dan eerst contact op met de technische ondersteuning van Ajax. In de meeste de gevallen kunnen technische problemen op afstand worden opgelost.

Contact opnemen met de technische ondersteuning:

Gefabriceerd door “AS Manufacturing” LLC

Hulp nodig?

In dit onderdeel zijn gedetailleerde handleidingen en educatieve video's te vinden over alle Ajax-functies. Bovendien zijn we 24/7 beschikbaar voor wanneer u een technisch specialist nodig hebt.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: