Gebruikershandleiding voor StreetSiren S DoubleDeck Jeweller

Bijgewerkt op

StreetSiren S DoubleDeck Jeweller is een draadloze buiten- en binnensirene met een houder voor de merkplaat. Het is uitgerust met een leddisplay en piëzo-elektrisch alarm dat een geluid tot maximaal 113 dB produceert. Het kan ook gevoed worden met een externe voeding van 12 V⎓.

StreetSiren S DoubleDeck werkt binnen een Ajax-systeem, verbonden met de hub via het beveiligde Jeweller-protocol. Het communicatiebereik in een open ruimte is maximaal 1.500 meter. StreetSiren S DoubleDeck werkt voor maximaal 5 jaar op een voorgeïnstalleerde batterij.

Deze productlijn is ontwikkeld voor projectgebruik. Alleen geaccrediteerde Ajax Systems-partners mogen de Superior-producten verkopen, installeren, en beheren.

De productlijnen Superior, Fibra en Baseline zijn onderling compatibel. Dit opent talloze mogelijkheden voor het bouwen van systemen van vrijwel elke configuratie.

Functionele elementen

 1. Led-display.
 2. Piëzo-elektrische alarmindicator.
 3. Sluitingen om Brandplate te monteren.
 4. Plaats om Brandplate vast te zetten met een schroef.
 5. SmartBracket-montagepaneel.
 6. Aansluitklemmen voor een voedingseenheid van derden.
 7. QR-code met de ID/serienummer van het apparaat.
 8. Aan/uit-knop.
 9. Plaats om het SmartBracket-paneel vast te zetten met een schroef.

Brandplate wordt apart verkocht.

Compatibele hubs en signaalversterkers

Een compatibele Ajax-hub met de firmware OS Malevich 2.16 en hoger is vereist voor het juist werken van het apparaat.

Werkingsprincipe

De sirene heeft vier taken:

 1. Informeert over alarmen. De sirene reageert op systeemalarmen en activering van de sabotagebeveiliging of versnellingsmeter met een zoemer en led-achtergrondverlichting die inbrekers afschrikt en de aandacht trekt.
 2. Geeft de beveiligingsstatus aan. De sirene geeft met behulp de led-indactie aan of het alarmsysteem in het gebouw of de locatie al dan niet is ingeschakeld en kan door middel van een geluidssignaal en achtergrondverlichting informatie geven over de vertragingen bij binnenkomst en vertrek.
 3. Waarschuwt bij openen (Bel). Terwijl het alarmsysteem is uitgeschakeld, geven sirenes met een bepaald geluid aan dat de openingsdetectoren zijn geactiveerd. De functie wordt bijvoorbeeld gebruikt in winkels om het personeel te laten weten dat er iemand binnenkomt.
 4. Aangeven dat het alarm is geactiveerd totdat het systeem wordt uitgeschakeld. De rechteronderhoek van het leddisplay van de sirene blijft knipperen nadat het geluid is afgespeeld. Dankzij deze optie kunnen gebruikers en beveiligingspersoneel in het voorbijgaan zien dat het systeem geactiveerd is.

Volume en duur van het alarm

Tijdens een alarm zal de sirene tussen de drie seconden en drie minuten geluid produceren met een volume tussen de 85 en 113 dB. In de Ajax-apps kunt u de duur en het volume van het alarm instellen. Ook kunt u hier aangeven door welke apparaten de sirene geactiveerd kan worden.

Bescherming tegen sabotage

StreetSiren S DoubleDeck is uitgerust met een sabotagebeveiliging en een versnellingsmeter. De sabotageknop wordt geactiveerd als de behuizing van het apparaat wordt geopend/opengebroken en de versnellingsmeter wordt geactiveerd als iemand het apparaat probeert te verplaatsen of uit elkaar te halen.

Bij sabotage weten de gebruikers en het beveiligingsbedrijf precies welke sirene de inbrekers proberen uit te schakelen. De meldingen bevatten het volgende:

 • De naam van de hub (naam van het beveiligde object).
 • Het tijdstip van het incident.
 • De naam van de sirene.
 • Het alarmtype.
 • De virtuele ruimte waaraan het apparaat is toegewezen.

Als het goed geïnstalleerd is, is het moeilijk een geactiveerde sirene te demonteren en los te koppelen: de behuizing is robuust, de zoemer is beschermd en de voeding komt van de ingebouwde batterijen, zodat de sirene blijft werken ook als de stroom bij het object uitvalt. Ook wordt de aan/uit-knop geblokkeerd als het systeem ingeschakeld is, waardoor de sirene niet uitgeschakeld kan worden.

Detectie van jamming

StreetSiren S DoubleDeck Jeweller heeft over een algoritme voor detectie van radiostoringen. Wanneer een potentiële poging tot jamming plaatsvindt, detecteert het algoritme een plotselinge toename of afname van het ruisniveau. Het houdt niet alleen rekening met de amplitude van het geluid, maar ook met de tijdsduur. Dit helpt om onderscheid te maken tussen korte, tijdelijke verstoringen die veroorzaakt worden door omgevingsfactoren en langdurige interferentie wat duidt op een opzettelijke jamming.

Wanneer StreetSiren S DoubleDeck een potentiële poging tot jamming van het signaal detecteert, start het een signaalanalyse om de aanwezigheid van jamming te bevestigen. Als dit wordt bevestigd, activeert het een alarm.

Wanneer de functie voor detectie van radioverstoring wordt geactiveerd, ontvangen het beveiligingsbedrijf en de gebruikers een melding van een sabotagepoging en zal het geluid van een sirene de inbrekers afschrikken.

Aan het systeem toevoegen

StreetSiren S DoubleDeck is niet compatibel met Hub en bedieningspanelen van derden.

Om StreetSiren S DoubleDeck op de hub aan te sluiten, moet de detector zich in hetzelfde beveiligde gebouw bevinden als het systeem (binnen het bereik van het radionetwerk van de hub). Om het apparaat te laten werken via de ReX of ReX 2 radiosignaalversterker, moet u het apparaat eerst toevoegen aan de hub en vervolgens verbinden met ReX of ReX 2 in de instellingen van de signaalversterker.

De hub en het apparaat dat op verschillende radiofrequenties werkt, zijn niet compatibel. Het radiofrequentiebereik van het apparaat kan per regio verschillen. We raden aan om Ajax-apparaten in dezelfde regio te kopen en gebruiken. U kunt het bereik van de radiofrequenties controleren via de technische ondersteuning.

Voordat u een apparaat toevoegt

 1. Installeer de Ajax PRO-app.
 2. Maak een account aan als u die nog niet heeft. Voeg in de app een compatibele hub toe, stel de benodigde instellingen in en maak minstens één virtuele ruimte.
 3. Zorg dat de hub aanstaat en toegang heeft tot het internet via een ethernetkabel, wifi, en/of een mobiel netwerk.
 4. Controleer of de hub is uitgeschakeld en niet begint met updaten door de status te controleren in de Ajax-app.

Deze productlijn is ontwikkeld voor projectgebruik. Alleen geaccrediteerde Ajax Systems-partners mogen de Superior-producten aanschaffen, installeren en beheren.

Verbinding maken met de hub

 1. Open de Ajax PRO-app. Selecteer de hub waaraan u het apparaat wilt toevoegen.
 2. Ga naar het menu Apparaten en druk op Apparaat toevoegen.
 3. Geef het apparaat een naam, scan of toets de QR-code in (deze vindt u op het apparaat en de verpakkingsdoos), selecteer een ruimte en een groep (als de groepsmodus is ingeschakeld).
 4. Klik op Toevoegen.
 5. Schakel het apparaat in.
 6. Schakel het apparaat in door de aan/uit-knop 3 seconden lang ingedrukt te houden. De hub verzendt het verbindingsverzoek alleen wanneer de sirene wordt ingeschakeld.

De aan/uit-knop zit verzonken in de behuizing en vereist kracht om in te drukken. Gebruik een dun, hard voorwerp, zoals een potlood, om erop te drukken.

StreetSiren S DoubleDeck moet zich binnen het radiocommunicatiebereik van de hub bevinden, d.w.z. bij hetzelfde bewaakte object, om te kunnen detecteren en koppelen.

StreetSiren S DoubleDeck schakelt 6 seconden na het inschakelen automatisch uit als het niet lukt om verbinding te maken met de hub. Het is niet nodig het apparaat uit te schakelen om de verbinding opnieuw te proberen. Als StreetSiren S DoubleDeck al aan een andere hub is toegewezen, schakel dan de sirene uit en volg het standaardproces om een apparaat toe te voegen.

De verbonden sirene verschijnt in de lijst met hub-apparaten van de app. Het bijwerken van de apparaatstatus in de lijst is afhankelijk van de ping-tijd die is gedefinieerd in de Jeweller-instellingen. De standaardwaarde is 36 seconden.

Er kunnen maximaal 10 sirenes verbonden worden met één hub.

Storingen

Wanneer een storing wordt gedetecteerd, geeft de Ajax-app een storingsteller weer op het apparaatpictogram. Alle storingen worden weergegeven in de statussen van het apparaat. Velden met storingen worden rood gemarkeerd.

Een storing wordt weergegeven als:

 • De temperatuur van het apparaat buiten de aanvaardbare grenzen valt.
 • De behuizing van het apparaat open is (sabotagebeveiliging is geactiveerd).
 • Er geen verbinding met de hub of de radiosignaalversterker is via Jeweller.
 • De batterij van het apparaat bijna leeg is.

Pictogrammen

De pictogrammen geven enkele statussen van StreetSiren S DoubleDeck Jeweller weer. Voor toegang:

 1. Log in bij de Ajax-app.
 2. Selecteer de hub.
 3. Ga naar het tabblad Apparaten .
Pictogram Betekenis

Jeweller-signaalsterkte. Geeft de signaalsterkte tussen de hub en het apparaat weer. De aanbevolen waarde is 2-3 streepjes.

Meer informatie

De batterijlading van het apparaat is OK of wordt opgeladen.

Meer informatie

Het apparaat heeft een storing. De lijst met storingen is beschikbaar in de statussen van het apparaat.

Meer informatie

Wordt weergegeven wanneer het apparaat via een radiosignaalversterker werkt.

De sirene is permanent gedeactiveerd.

Meer informatie

De sirene heeft gebeurtenissen voor activering van de sabotagebeveiliging permanent gedeactiveerd.

Meer informatie

De sirene is gedeactiveerd totdat de ingeschakelde modus actief is.

Meer informatie

De sirene heeft gebeurtenissen voor activering van de sabotagebeveiliging gedeactiveerd zolang de ingeschakelde modus actief is.

Meer informatie

Het apparaat is niet overgedragen naar de nieuwe hub.

Meer informatie

Statussen

Bij de statussen vindt u informatie over het apparaat en de bedrijfsparameters. De statussen van StreetSiren S DoubleDeck Jeweller zijn te vinden in de Ajax-app:

 1. Ga naar het tabblad Apparaten .
 2. Selecteer StreetSiren S DoubleDeck Jeweller in de lijst.
Parameter Betekenis
Storing

Als u op klikt, wordt de lijst met alle storingen van het apparaat geopend.

Het veld wordt alleen weergegeven als er een storing is gedetecteerd.

Temperatuur

Temperatuur van de sirene. De toegestane afwijking tussen de waarde in de app en de temperatuur op de plaats van de installatie is 2 °C.

De waarde wordt bijgewerkt zodra het apparaat een temperatuurwijziging van minstens 1 °C signaleert.

U kunt een scenario op basis van temperatuur configureren om zo automatiseringsapparaten te besturen.

Meer informatie

Jeweller-signaalsterkte

Signaalsterkte tussen het apparaat en hub (of de signaalversterker) via het Jeweller-kanaal. De aanbevolen waarde is 2-3 streepjes.

Jeweller is een protocol om StreetSiren S DoubleDeck-gebeurtenissen en -alarmmeldingen te verzenden.

Verbinding via Jeweller De verbindingsstatus tussen de hub/signaalversterker en StreetSiren S DoubleDeck:

 • Online — de sirene is verbonden met de hub/signaalversterker.
 • Offline — de sirene is niet verbonden met de hub/signaalversterker.
ReX

Geeft de status weer van een radiosignaalversterker.

Het veld wordt niet weergegeven als het sirene rechtstreeks met een hub werkt.

Batterijlading Batterijniveau van het apparaat. Twee statussen beschikbaar:

 • OK.
 • Batterij bijna leeg.

Als de batterijen leeg zijn, ontvangen de Ajax-apps en het beveiligingsbedrijf de juiste waarschuwing.

Zo wordt de batterijlading in de Ajax-apps weergegeven

Deksel De status van de sabotagebeveiliging van het apparaat die reageert op loskoppeling of beschadiging van de behuizing:

 • Open.
 • Gesloten.

Wat is een sabotagebeveiliging

Externe voeding Status externe voeding van de sirene:

 • Verbonden — externe voeding van 12 V⎓ is aangesloten op de sirene.
 • Niet verbonden — sirene wordt gevoed door de voorgeïnstalleerde batterijen.
Alarmvolume Geluidsniveau in geval van alarm:

 • Gedempt — de sirene maakt geen geluid wanneer het alarm wordt geactiveerd.
 • Stil — volume van 85 dB.
 • Luid — volume van 100 dB.
 • Zeer luid — volume van 113 dB.

Het geluidsniveau werd op 1 m afstand van de sirene gemeten.

Alarmduur

Duur van het geluidssignaal bij een alarm: van 3 seconden tot 3 minuten.

Ingesteld in stappen van 3 seconden.

Waarschuwing bij verplaatsing Alarm wanneer de versnellingsmeter geactiveerd wordt. Wanneer hij ingeschakeld is, wordt de sirene geactiveerd als u de behuizing van het apparaat draait of het apparaat zelf uit de bevestiging haalt.
Led-indicatie Indien ingeschakeld, knippert het led-display elke 2 seconden als het systeem in de ingeschakelde modus staat

 • Uit — led-indicatie staat uit.
 • Ingeschakeld — de sirene knippert alleen in de ingeschakelde modus.
 • Altijd — de sirene knippert ongeacht de status van het beveiligingssysteem.
Pieptooninstellingen
In-/uitschakelen Als dit is ingeschakeld, geeft de sirene een melding bij het in- en uitschakelen door de led te laten knipperen en een korte pieptoon te laten horen.
Activering/deactivering van de deelinschakeling Indien ingeschakeld, geeft de sirene aan wanneer de deelinschakeling in- of uitgeschakeld is door de led te laten knipperen en een korte pieptoon te laten horen.
Inloopvertragingen Als deze optie is ingeschakeld, geeft de sirene met een korte piep de vertraging bij binnenkomst aan.
Uitloopvertragingen Als deze optie is ingeschakeld, geeft de sirene met een korte piep de vertraging bij vertrek aan.
Inloopvertragingen in deelinschakeling Als dit is ingeschakeld, geeft de sirene met een piepgeluid de inloopvertraging aan tijdens deelinschakeling.
Uitloopvertragingen in deelinschakeling Als dit is ingeschakeld, geeft de sirene met een piepgeluid de vertraging bij vertrek aan tijdens deelinschakeling.
Bel bij opening

Als deze optie is ingeschakeld, geeft de sirene een melding wanneer de openingsdetector wordt geactiveerd terwijl het systeem is uitgeschakeld.

Meer informatie

Volume pieptoon Volume van het geluidssignaal bij het in-/uitschakelen, de vertraging bij binnenkomst/vertrek, de activatie van de openingsdetector:

 • Stil — volume van 85 dB.
 • Luid — volume van 100 dB.
 • Zeer luid — volume van 113 dB.

Het geluidsniveau werd op 1 m afstand van de sirene gemeten.

Permanente deactivering Geeft de status van de permanente deactiveringsfunctie van de sirene weer:

 • Nee — het sirene werkt in de normale modus.
 • Alleen deksel — de beheerder van de hub heeft meldingen over activatie van de sabotagebeveiliging van de sirene uitgeschakeld.
 • Volledig — de sirene is uitgesloten van de werking van het systeem. Het apparaat voert geen systeemopdrachten uit en meldt geen alarmen of andere gebeurtenissen.

Meer informatie

Eenmalige deactivering Geeft de status van de eenmalige deactiveringsfunctie van de sirene weer:

 • Nee — het apparaat werkt in de normale modus.
 • Alleen deksel — meldingen over de sabotagebeveiliging van de sirene zijn uitgeschakeld tot de eerste keer dat het wordt uitgeschakeld.
 • Volledig — de sirene is volledig uitgesloten van de werking van het systeem tot de eerste keer dat het systeem wordt uitgeschakeld. De sirene voert geen systeemopdrachten uit en meldt geen alarmen of andere gebeurtenissen.

Meer informatie

Firmware Firmwareversie van sirene.
Apparaat-ID ID van de sirene. Ook te vinden op de achterkant van de behuizing en de verpakking van de sirene.
Apparaatnr. Loopnummer (zone) van de sirene.

Instellingen

Om de instellingen van StreetSiren S DoubleDeck Jeweller in de Ajax-apps te wijzigen:

 1. Ga naar het tabblad Apparaten .
 2. Selecteer StreetSiren S DoubleDeck Jeweller in de lijst.
 3. Ga naar Instellingen door op het tandwielpictogram te klikken.
 4. Stel de vereiste parameters in.
 5. Klik op Terug om de nieuwe instellingen op te slaan.
Instellingen Betekenis
Naam

Naam van het apparaat. Wordt weergegeven in de lijst met hubapparaten, tekst van het sms-bericht en meldingen in het eventlog.

Als u de naam van de module wilt aanpassen, klikt u op het tekstveld.

De naam kan uit maximaal 12 cyrillische tekens of 24 Latijnse tekens bestaan.

Ruimte

Selecteer de virtuele ruimte selecteren waaraan StreetSiren S DoubleDeck is toegewezen.

De naam van de ruimte wordt weergegeven in de tekst van het sms-bericht en in de meldingen in de eventlog.

Akoestisch alarm
 • Altijd.
 • Alleen wanneer ingeschakeld.
Alarmvolume De sirene reageert op systeemalarmen met het geselecteerde volume:

 • Gedempt — de sirene maakt geen geluid wanneer het alarm wordt geactiveerd.
 • Stil — volume van 85 dB.
 • Luid — volume van 100 dB.
 • Zeer luid — volume van 113 dB.

Het geluidsniveau is gemeten op een afstand van 1 meter van de sirene.

Alarmen in groepsmodus Selecteer de groep waaraan de sirene is toegewezen. U kunt alle groepen of een enkele groep selecteren:

 • Indien toegewezen aan een groep, zijn de sirene en de indicatie gekoppeld aan alarmmeldingen en gebeurtenissen van die groep.
 • Indien verbonden met alle groepen, zijn de sirene en de indicatie gekoppeld aan alarmmeldingen en gebeurtenissen van alle groepen in het systeem.

Ongeacht welke groep geselecteerd is, reageert de sirene op de activatie en alarmmeldingen van de deelinschakeling.

Meer informatie

Alarmduur

Duur van het geluidssignaal bij een alarm: van drie seconden tot drie minuten.

Ingesteld in stappen van 3 seconden.

Waarschuwing bij verplaatsing

Alarm wanneer de versnellingsmeter wordt geactiveerd: de sirene wordt geactiveerd als u de behuizing van het apparaat of het apparaat zelf op de bevestiging draait.

Het duurt 60 seconden voordat de ingebouwde versnellingsmeter de normale positie weer weet. Controleer niet te snel of het werkt voordat deze tijd is verstreken.

Led-indicatie Ledindicatie van de sirene-instellingen:

 • Uit — led-indicatie staat uit.
 • Ingeschakeld — de led knippert elke 2 seconden als het systeem in de ingeschakelde modus staat.
 • Altijd — de led knippert elke 2 seconden ongeacht van de beveiligingsmodus.

Meer informatie

Detectie van radioverstoring Als de functie is geactiveerd, ontvangen het beveiligingsbedrijf en de gebruikers een melding van een sabotagepoging.
Pieptooninstellingen Opent de notificatie-instellingen van de sirene. Een gedetailleerde beschrijving van de instellingen is hieronder beschikbaar.
Jeweller-signaalsterktetest

Schakelt het apparaat naar de testmodus voor de signaalsterkte.

Meer informatie

Volumetest

Schakelt de sirene naar de testmodus voor het volume.

Meer informatie

Signaaldempingstest

Schakelt het apparaat over naar de modus voor de dempingstest.

Meer informatie

Gebruikershandleiding Opent de Gebruikershandleiding van StreetSiren S DoubleDeck in de Ajax-app.
Permanente deactivering

Hiermee kan de gebruiker het apparaat uitschakelen zonder het uit het systeem te verwijderen.

Er zijn drie opties beschikbaar:

 • Nee — het apparaat werkt normaal en verzendt alle gebeurtenissen.
 • Geheel — het apparaat zal geen systeemopdrachten uitvoeren of deelnemen aan automatiseringsscenario’s. Het systeem zal alarmen en andere meldingen van het apparaat negeren.
 • Alleen deksel — het systeem negeert alleen meldingen over de activering van de sabotagebeveiliging van het apparaat.

Meer informatie

Het systeem kan ook automatisch apparaten uitschakelen als het ingestelde aantal alarmen wordt overschreden of als de hersteltimer afloopt.

Meer informatie

Eenmalige deactivering

Hiermee kan de gebruiker gebeurtenissen van het apparaat uitschakelen tot de eerste keer dat het apparaat wordt uitgeschakeld.

Er zijn drie opties beschikbaar:

 • Nee — het apparaat werkt in de normale modus.
 • Alleen deksel — meldingen over sabotage zijn uitgeschakeld terwijl de ingeschakelde modus actief is.
 • Volledig — het apparaat is volledig uitgesloten van de werking van het systeem terwijl de ingeschakelde modus actief is. Het apparaat voert geen systeemopdrachten uit en meldt geen alarmen of andere gebeurtenissen.

Meer informatie

Apparaat ontkoppelen Ontkoppelt StreetSiren S DoubleDeck, koppelt deze los van de hub en wist de instellingen.

Instellingen van de pieptonen van de sirene

Gebeurtenis Betekenis
Pieptoon bij verandering van ingeschakelde modus
In-/uitschakelen Als deze optie wordt ingeschakeld, waarschuwt de sirene bij het in- en uitschakelen door het led-display te laten oplichten en een korte pieptoon.
Activering/deactivering van de deelinschakeling

Indien ingeschakeld, geeft de sirene u een melding via het led-display en geeft het een korte pieptoon af bij het in- en uitschakelen van het systeem vanuit de deelinschakeling.

Meer informatie

Pieptoon bij vertragingen
Inloopvertragingen

Indien deze optie is ingeschakeld, piept de sirene bij een inloopvertraging.

Wat is vertraging bij binnenkomst/vertrek

Uitloopvertragingen

Indien deze optie is ingeschakeld, piept de sirene bij een uitgangsvertraging.

Wat is vertraging bij binnenkomst/vertrek

Inloopvertragingen in deelinschakeling

Indien deze optie is ingeschakeld, piept de sirene bij een inloopvertraging vanuit de modus deelinschakeling.

Wat is de deelschakeling
Wat is vertraging bij binnenkomst/vertrek

Uitloopvertragingen in deelinschakeling

Indien deze optie is ingeschakeld, piept de sirene bij een uitloopvertraging vanuit de modus deelinschakeling.

Wat is de deelschakeling
Wat is vertraging bij binnenkomst/vertrek

Pieptoon bij uitschakelen
Bel bij opening

Als deze optie is ingeschakeld, informeert de sirene u met een korte pieptoon dat de openingsdetectoren zijn geactiveerd terwijl het systeem uitgeschakeld is.

Meer informatie

Volume van de pieptoon Stel van het volume van de sirene in bij melding van in/uitschakelen, vertraging bij binnenkomst/vertrek, en openen:

 • Stil — volume van 85 dB.
 • Luid — volume van 100 dB.
 • Zeer luid — volume van 113 dB.

Het geluidsniveau werd op 1 m afstand van de sirene gemeten.

De reactie van de sirene op alarmmeldingen van een apparaat instellen

In de Ajax-apps kunt u de reactie van de sirene op de alarmen van elke detector in het systeem afzonderlijk configureren. De functie is handig als u de sirene niet hoeft te activeren bij het alarm van een specifiek apparaat, bijvoorbeeld om de LeaksProtect waterlekdetector te activeren.

De reactie van de sirene op een alarmmelding van een apparaat instellen:

 1. Open de Ajax-app.
 2. Ga naar het tabblad Apparaten .
 3. Selecteer het apparaat uit de lijst waarvoor u de reactie van het bediendeel wilt configureren.
 4. Ga naar de instellingen van het apparaat .
 5. Zoek de optie waarschuwing met sirene en zet de desbetreffende knoppen om voor de activering. Zet de functie aan of uit.
 6. Herhaal stap 3 tot en met 5 voor de overige systeemapparaten.

De reactie van de sirene is standaard ingeschakeld voor alarmmeldingen van alle apparaten in het systeem.

De reactietijd van het sabotagealarm instellen

In de Ajax-apps kunt u de reactie van de sirene op sabotagewaarschuwingen van elk apparaat in het systeem instellen. Als deze functie is ingeschakeld, geeft de sirene een geluidssignaal zodra de sabotagebeveiliging of de versnellingsmeter van het apparaat wordt geactiveerd.

De reactie van de sirene op een sabotagealarm instellen:

 1. Ga naar het menu Apparaten .
 2. Selecteer een hub en ga naar de instellingen ervan.
 3. Druk op het menu Service.
 4. Ga naar Geluiden en waarschuwingen.
 5. Schakel de optie waarschuwing met sirene als de hub of het deksel open is in.

Zo stelt u in dat er wordt gereageerd op het indrukken van de paniekknop in de Ajax-app

De sirene kan reageren op het indrukken van de paniekknop in de Ajax-apps.

De paniekknop kan ook ingedrukt worden als het systeem niet ingeschakeld is.

Zo stelt u de reactie van de sirene op de paniekknop in:

 1. Ga naar het menu Apparaten .
 2. Selecteer een hub en ga naar de instellingen ervan.
 3. Druk op het menu Service.
 4. Ga naar Geluiden en waarschuwingen.
 5. Schakel de optie waarschuwing met een sirene als de paniekknop wordt ingedrukt in de app in.

De indicatie na een alarm op de sirene instellen

De sirene kan meldingen geven over de activering van het ingeschakelde systeem aan de hand van een led-indicatie.

De optie werkt als volgt:

 1. Het systeem registreert het alarm.
 2. De sirene slaat alarm (duur en volume zijn afhankelijk van de instellingen).
 3. De rechteronderhoek van het led-display van de sirene knippert twee keer (ongeveer elke 3 seconden) totdat het systeem wordt uitgeschakeld.

Dankzij deze functie kunnen gebruikers van het systeem en patrouilles van beveiligingsbedrijven zien dat het systeem actief is.

De indicatie na een alarm werkt niet bij detectoren die altijd actief zijn als de detector was geactiveerd toen het systeem was uitgeschakeld.

Zo schakelt u de indicatie na een alarm in de Ajax PRO-app in:

 1. Ga naar de instellingen van de sirene:
  • Hub → Instellingen → Service → Led-indicatie
 2. Geef aan bij welke gebeurtenissen de sirenes twee keer moeten knipperen voordat het beveiligingssysteem wordt uitgeschakeld:
  • Bevestigd alarm
  • Onbevestigd alarm
  • Dekselopening
 3. Selecteer de gewenste sirenes. Ga terug naar de Led-indicatie om de ingestelde parameters op te slaan.
 4. Klik op Terug. Alle waarden worden toegepast.

Zo stelt u Bel in

Bel is een geluidssignaal dat de activatie van de openingsdetectoren aangeeft wanneer het systeem is uitgeschakeld. De functie wordt bijvoorbeeld gebruikt in winkels om het personeel te laten weten dat er iemand binnenkomt.

Notificaties worden in twee fasen geconfigureerd: het instellen van de sirenes en daarna van de openingsdetectoren.

Indicatie

Gebeurtenis Indicatie
Alarm

De sirene zendt een geluidssignaal uit en het led-display knippert rood.

De duur en het volume van het alarm, en de aanwezigheid van de led-indicatie, hangen af van de instellingen van de sirene.

Een alarm is gedetecteerd in het ingeschakelde systeem
(als de indicatie na alarm is ingeschakeld)

Het led-display van de sirene knippert ongeveer elke 3 seconden twee keer rood op in de rechteronderhoek totdat het systeem wordt uitgeschakeld.

De indicatie gaat aan nadat de sirene het alarmsignaal volledig heeft afgespeeld zoals ingesteld in de instellingen.

Inschakelen Het led-display knippert één keer rood.
Uitschakelen Het led-display licht 1 seconde rood op en knippert daarna 3 keer.
Verbinding met hub mislukt Het led-display knippert 6 keer in de rechteronderhoek. Vervolgens knippert het hele led-display 3 keer en dan gaat de sirene uit.
Het beveiligingssysteem is ingeschakeld
(als de indicatie is ingeschakeld)
Het led-display knippert één keer en de sirene laat een korte pieptoon horen.
Het beveiligingssysteem is uitgeschakeld
(als de indicatie is ingeschakeld)
Het led-display knippert twee keer en de sirene laat twee korte pieptonen horen.
Sirene in de ingeschakelde modus
(als de indicatie is ingeschakeld)
Het led in de rechteronderhoek licht elke 2 seconden op. De led-behuizing in de rechteronderhoek brandt voortdurend wanneer een externe voeding is aangesloten.
Batterij bijna leeg Het led in de rechteronderhoek licht op en gaat uit bij het in- en uitschakelen, bij alarmen, bij demonteren of bij het openen van de sirene.

Testen van de functionaliteit

Het Ajax-systeem heeft diverse testen om de juiste installatieplaats voor het apparaat te selecteren. De testen beginnen niet meteen. De wachttijd overschrijdt echter niet de duur van de polling-interval tussen één hub en apparaat. De polling-interval kan worden gecontroleerd en geconfigureerd bij hub instellingen (HubInstellingen Jeweller of Jeweller/Fibra).

Zo voert u een test uit in de Ajax-app:

 1. Selecteer de vereiste hub.
 2. Ga naar het tabblad Apparaten .
 3. Selecteer StreetSiren S DoubleDeck in de lijst.
 4. Ga naar instellingen .
 5. Selecteer een test:
 6. Voer de test uit.

Plaatsing van het apparaat

ajax streetsiren s doubledeck

De plaatsing van StreetSiren S DoubleDeck bepaalt de afstand tot de hub en de aanwezigheid van obstakels die de doorgang van het radiosignaal belemmeren: muren, plafonds, of grote voorwerpen in de ruimte.

Houd bij de keuze van een plaats rekening met de hoorbaarheid van de sirene en met de zichtbaarheid van de led-indicatie, want dit bepaalt de prestaties van het apparaat.

StreetSiren S DoubleDeck is bestand tegen hitte, kou en temperatuurschommelingen. De verzegelde behuizing is gecertificeerd en voldoet aan beschermingsklasse IP55. De buitensirene is beschermd tegen regen en sneeuw en kan zonder afdak op de gevel van het gebouw worden geplaatst.

Signaalsterkte

De Jeweller-signaalsterkte wordt bepaald door het aantal niet-geleverde of beschadigde datapakketten in een bepaalde periode. Het pictogram in het tabblad Apparaten geeft de signaalsterkte aan:

 • Drie streepjes — uitstekende signaalsterkte.
 • Twee streepjes — goede signaalsterkte.
 • Eén streepje — lage signaalsterkte, een stabiele werking wordt niet gegarandeerd.
 • Doorgestreept pictogram — geen signaal.

Controleer de signaalsterkte van Jeweller voordat u deze permanent installeert. Bij een signaalsterkte van één of nul streepjes kunnen wij geen stabiele werking van het beveiligingssysteem garanderen. Overweeg om het apparaat minstens 20 cm te verplaatsen zodat de signaalontvangst aanzienlijk kan verbeteren. Als de signaalsterkte nog steeds slecht of instabiel blijft na het verplaatsen, gebruik dan een radiosignaalversterker.

Hoe u de sirene niet moet installeren

 1. In de buurt van glasbreukdetectoren. Het geluid van de sirene kan een alarm veroorzaken.
 2. Op plaatsen waar het geluidssignaal van de sirene kan worden verstoord.
 3. Op plaatsen waar de led-indicatie van de sirene niet zichtbaar is.
 4. In de buurt van metalen voorwerpen en spiegels. Die kunnen het radiosignaal blokkeren en dempen.
 5. Dichter dan 1 meter van de hub of radiosignaalversterker. Dit kan leiden tot een verlies van communicatie met de detector.
 6. Op een plaats met een laag signaalniveau. Dit kan leiden tot verbindingsverlies met de hub.

Installatie

Een voedingseenheid van derden aansluiten

Wanneer u een voedingseenheid van derden aansluit en StreetSiren S DoubleDeck gebruikt, moet u de algemene elektrische veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van elektrische apparaten naleven, evenals de vereisten van de wettelijke voorschriften inzake elektrische veiligheid.

StreetSiren S DoubleDeck werkt voor maximaal 5 jaar op de voorgeïnstalleerde batterijen en is uitgerust met aansluitklemmen voor het aansluiten van een voedingseenheid van 12 V⎓.

Controleer voor u het apparaat installeert de isolatie van de kabels op beschadiging. Gebruik alleen een geaarde voedingsbron. Het is ten strengste verboden om het apparaat onder spanning te demonteren! Gebruik het apparaat niet als de voedingskabel beschadigd is.

Om een voedingseenheid van derden aan te sluiten:

 1. Boor een gat voor een kabel ergens in het aangegeven gebied van het SmartBracket-montagepaneel.
 2. Leid de spanningsloze externe stroomkabel door het montagepaneel.
 3. Sluit de kabel aan op de aansluitstrips en let daarbij op de polariteit.
 4. Zet de stroom aan — de waarde van het veld externe voeding verandert naar Verbonden in de statussen van StreetSiren S DoubleDeck.
 5. Installeer de sirene.

Verwijder de batterijen van de sirene niet nadat een externe voeding aangesloten is: deze dienen als een reserve voedingsbron.

Het systeem meldt dat onderhoud nodig is wanneer het batterijniveau daalt tot onder de 20%.

Brandplate monteren

Om de voorplaat te monteren:

 1. Schakel de externe voeding van de sirene uit indien deze is aangesloten.
 2. Draai de bevestigingsschroef van de onderkant van de sirene los met een Ph 2-schroevendraaier als de sirene op de SmartBracket-montagepaneel gemonteerd is.
 3. Als het SmartBracket-montagepaneel aan het oppervlak is bevestigd, draait u de sirene linksom en trekt u om eraan om deze te verwijderen. Als het montagepaneel niet aan het oppervlak bevestigd is, draai dan het linksom en verwijder het van de sirene.
 4. Zet het apparaat uit door de aan/uit-knop 3 seconden in te drukken.
 5. Schakel de externe voeding uit (indien van toepassing) door de aansluitblokken los te schroeven en de voedingskabels los te koppelen.
 6. Leg de voorkant van de sirene op een harde ondergrond en draai de 4 schroeven op het achterpaneel los met een Ph 2-schroevendraaier.
 7. Draai de sirene om terwijl u de voor- en achterkant van de behuizing vasthoudt. Verwijder het kunststof beschermingsplaatje.

  Verwijder bij het plaatsen van het paneel niet het kunststof frame en haal de ledstrip niet uit zijn behuizing!

 8. Boor een gat in het kunststof beschermingsplaatje op de aangegeven plaats.

  Er zit mogelijk niet-hardend afdichtmiddel op de piëzo-elektrische detector en in het gat van het plastic beschermingspaneel. Veeg dit er niet af! Als u het afdichtmiddel op uw handen krijgt, veeg het dan af met een stuk keukenpapier.

 9. Monteer Brandplate op het kunststof beschermingsplaatje.
 10. Bevestig de Brandplate aan het plastic beschermpaneel met de meegeleverde schroef.
 11. Bevestig met weinig kracht het kunststof beschermingsplaatje (het Ajax-logo aan de verbindingskant van de ledstrip met de printplaat). Als het kunststof paneel goed gemonteerd is, steekt deze niet meer dan 1,0 tot 1,5 mm boven het leddisplay uit.
 12. Draai de sirene om terwijl u de voor- en achterkant van de behuizing vasthoudt en draai de vier schroeven vast.
 13. Zet de sirene aan en controleer de status van de sabotagebeveiliging in de app.

Montage van de sirene

ajax siren

Zorg, voordat u de sirene installeert, dat u de optimale locatie heeft gekozen en dat deze voldoet aan de eisen van deze handleiding.

De aanbevolen installatiehoogte is 2,5 meter of meer. Zo wordt het voor inbrekers moeilijk om toegang te krijgen tot het apparaat. Als u probeert het apparaat van de houder los te maken, geeft het systeem een alarm. Het beveiligingsbedrijf en de gebruikers krijgen een melding van een sabotagepoging en het geluid van een sirene schrikt de inbrekers af.

Om een sirene te installeren:

 1. Bevestig het SmartBracket-paneel aan het oppervlak met de meegeleverde schroeven. Als u andere bevestigingsmiddelen gebruikt, let er dan op dat deze het paneel niet beschadigen of vervormen.

  Dubbelzijdige tape kan alleen gebruikt worden voor tijdelijke installatie. Als het apparaat met dubbelzijdige tape is bevestigd, kan het op elk moment loskomen van het oppervlak en vallen. Zolang het apparaat vastgeplakt is, zal de sabotagebeveiliging niet worden geactiveerd wanneer het apparaat wordt losgemaakt van het oppervlak.

 2. Monteer de sirene op de SmartBracket en draai het rechtsom.
 3. Zet de sirene vast met een schroef. Dit vermindert het risico op inbraak.

Onderhoud

Controleer regelmatig de werking van het apparaat. Verwijder stof, spinnenwebben en ander vuil van de behuizing van het apparaat. Gebruik een zachte, droge doek die geschikt is voor het onderhoud van de apparatuur.

Gebruik geen middelen die alcohol, aceton, benzine of andere actieve oplosmiddelen bevatten om het apparaat te reinigen.

De batterijen die in de sirene geïnstalleerd zijn, gaan maximaal 5 jaar mee. Als de batterijen leeg zijn, verzendt het systeem een melding hiervan, en het led-display rechtsonder licht op en gaat uit bij het in- en uitschakelen van het systeem (als de indicatie uitgeschakeld is), bij alarmen, bij het demonteren of bij het openen van de behuizing van de sirene.

Garantie

De garantie op de producten van de Limited Liability Company, “Ajax Systems Manufacturing”, is 2 jaar geldig na aankoop.

Als het apparaat niet goed werkt, neem dan eerst contact op met de technische ondersteuning van Ajax. In de meeste de gevallen kunnen technische problemen op afstand worden opgelost.

Contact opnemen met de technische ondersteuning:

Gefabriceerd door “AS Manufacturing” LLC

Hulp nodig?

In dit onderdeel zijn gedetailleerde handleidingen en educatieve video's te vinden over alle Ajax-functies. Bovendien zijn we 24/7 beschikbaar voor wanneer u een technisch specialist nodig hebt.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: