Instrukcje użytkownika StreetSiren S DoubleDeck Jeweller

Zaktualizowano

StreetSiren S DoubleDeck Jeweller to bezprzewodowa syrena do użytku wewnątrz i na zewnątrz z uchwytem na szyld z nazwą marki. Jest wyposażony w ramkę LED i piezoelektryczny sygnalizator alarmu, który emituje dźwięk o głośności do 113 dB. Może być także zasilany przy pomocy zewnętrznego źródła zasilania 12 V⎓.

StreetSireen S DoubleDeck działa w ramach systemu Ajax, podłączony do huba poprzez bezpieczny protokół Jeweller. Zasięg łączności na otwartej przestrzeni wynosi do 1500 metrów. StreetSiren S DoubleDeck działa do 5 lat na fabrycznie zainstalowanej baterii.

Ta linia produktów jest przeznaczona do realizacji projektów. Tylko akredytowani partnerzy Ajax Systems mogą sprzedawać, instalować i administrować produktami Superior.

Linie produktów Superior, Fibra i Baseline są wzajemnie kompatybilne. Otwiera to wiele możliwości budowania systemów w praktycznie dowolnej konfiguracji.

Elementy funkcjonalne

 1. Ramka LED.
 2. Piezoelektryczny sygnalizator alarmu.
 3. Zatrzaski do montażu Brandplate.
 4. Miejsce do przymocowania Brandplate za pomocą wkrętu.
 5. Uchwyt montażowy SmartBracket.
 6. Zaciski do podłączenia jednostki zasilania innego producenta.
 7. Kod QR z identyfikatorem/numerem seryjnym urządzenia.
 8. Przycisk włączania/wyłączania.
 9. Miejsce do przymocowania uchwytu SmartBracket za pomocą wkrętu.

Brandplate jest sprzedawany oddzielnie.

Kompatybilne huby i podwajacze zasięgu

Do działania urządzenia wymagany jest hub Ajax z oprogramowaniem sprzętowym OS Malevich 2.16 lub nowszym.

Huby Podwajacze zasięgu sygnału radiowego

Zasada działania

Syrena realizuje cztery zadania:

 1. Informowanie o alarmach. Syrena reaguje na alarmy systemowe oraz alarmy sabotażowe lub wyzwolenie akcelerometru poprzez włączenie sygnalizatora dźwiękowego i podświetlenia LED, co przyciąga uwagę i odstrasza intruzów.
 2. Wskazywanie stanu zabezpieczeń. Za pomocą wskaźnika LED syrena może powiadamiać o uzbrojeniu obiektu, a także informować sygnałem dźwiękowym i podświetleniem o opóźnieniu przy wejściu/wyjściu.
 3. Powiadamianie o otwarciu (Dzwonki). Syreny określonym dźwiękiem informują o wyzwoleniu czujników magnetycznych, gdy system jest rozbrojony. Funkcja jest wykorzystywana np. w sklepach do powiadamiania pracowników, że ktoś wszedł do budynku.
 4. Powiadamianie o wyzwoleniu alarmu do momentu rozbrojenia systemu. Dolny prawy róg ramki LED syreny miga po odtworzeniu sygnału dźwiękowego. Dzięki tej opcji użytkownicy systemu oraz przejeżdżające patrole agencji ochrony widzą, że system został uruchomiony.

Głośność i czas trwania alarmu

W przypadku alarmu syrena przez czas od 3 sekund do 3 minut emituje dźwięk o natężeniu od 85 do 113 dB. W aplikacjach Ajax można ustawić czas trwania i głośność alarmu, a także określić, które urządzenia będą aktywować syrenę.

Ochrona przed sabotażem

StreetSiren S DoubleDeck jest wyposażony w przycisk styku antysabotażowego i akcelerometr. Przycisk styku antysabotażowego działa przy próbie otwarcia/rozbicia obudowy, natomiast akcelerometr jest wyzwalany, gdy ktoś próbuje przenieść lub zdemontować urządzenie.

W przypadku sabotażu użytkownicy i agencja ochrony wiedzą dokładnie, którą syrenę próbują wyłączyć intruzi. Powiadomienia zawierają następujące informacje:

 • Nazwa huba (nazwa chronionego obiektu).
 • Czas zdarzenia.
 • Nazwa syreny.
 • Typ alarmu.
 • Wirtualne pomieszczenie, do którego przypisane jest urządzenie.

Przy prawidłowym zamontowaniu zdjęcie lub odłączenie aktywowanej syreny jest trudne: jej obudowa jest solidna, sygnalizator dźwiękowy dobrze zabezpieczony, a zasilanie pochodzi ze wbudowanych baterii, więc syrena będzie działać nawet w przypadku braku prądu w obiekcie. Ponadto przycisk zasilania jest zablokowany, gdy system jest uzbrojony, co uniemożliwia wyłączenie syreny.

Wykrywanie zagłuszania

StreetSiren S DoubleDeck Jeweller jest wyposażony w algorytm wykrywający zakłócenia radiowe. W przypadku potencjalnej próby zagłuszenia algorytm wykrywa nagły wzrost lub spadek poziomu hałasu. Uwzględnia nie tylko amplitudę hałasu, ale także jego trwanie w czasie. Pomaga to rozpoznać krótkie, tymczasowe zakłócenia spowodowane czynnikami środowiskowymi od trwałych zakłóceń wskazujących na celowe zagłuszanie.

Kiedy StreetSiren S DoubleDeck wykryje potencjalny sygnał zagłuszania, uruchamia analizę sygnału w celu potwierdzenia obecności zakłócenia. Jeśli zagłuszenie zostaje potwierdzone, aktywuje alarm.

Po aktywacji funkcji Wykrywanie zakłóceń radiowych agencja ochrony i użytkownicy otrzymują powiadomienie o próbie sabotażu, a dźwięk syreny odstraszy intruzów.

Dodawanie do systemu

StreetSiren S DoubleDeck nie jest kompatybilny z Hub i panelami sterowania innych producentów.

Aby można było podłączyć StreetSiren S DoubleDeck do huba, urządzenie musi znajdować się w tym samym zabezpieczonym budynku co system (w zasięgu sieci radiowej huba). Aby urządzenie działało za pośrednictwem podwajacza zasięgu sygnału radiowego ReX lub ReX 2, należy najpierw dodać urządzenie do huba, a następnie podłączyć je do ReX lub ReX 2 w ustawieniach podwajacza zasięgu.

Hub i urządzenie pracujące na różnych częstotliwościach radiowych są niekompatybilne. Zakres częstotliwości radiowej urządzenia może się różnić w zależności od regionu. Zalecamy zakup i korzystanie z urządzeń Ajax w tym samym regionie. Zakres roboczych częstotliwości radiowych można sprawdzić, kontaktując się z działem wsparcia technicznego.

Przed dodaniem urządzenia

 1. Zainstaluj aplikację Ajax PRO.
 2. Utwórz konto, jeśli jeszcze go nie posiadasz. Dodaj do aplikacji kompatybilny hub, skonfiguruj niezbędne ustawienia i utwórz co najmniej jedno wirtualne pomieszczenie.
 3. Upewnij się, że hub jest włączony i ma dostęp do internetu przez sieć Ethernet, Wi-Fi i/lub komórkową.
 4. Upewnij się, że hub jest rozbrojony i nie jest aktualizowany, sprawdzając jego status w aplikacji Ajax.

Ta linia produktów jest przeznaczona do realizacji projektów. Tylko akredytowani partnerzy Ajax Systems mogą sprzedawać, instalować i administrować produktami Superior.

Podłączanie do huba

 1. Otwórz aplikację Ajax PRO. Wybierz hub, do którego chcesz dodać urządzenia.
 2. Przejdź do karty Urządzenia i naciśnij Dodaj urządzenie.
 3. Nadaj nazwę urządzeniu, zeskanuj lub wpisz kod QR (umieszczony na urządzeniu i opakowaniu), wybierz pomieszczenie i grupę (jeśli włączony jest Tryb grupowy).
 4. Kliknij Dodaj.
 5. Włącz urządzenie.
 6. Włącz urządzenie, przytrzymując przycisk zasilania przez 3 sekundy. Hub wysyła żądanie połączenia tylko wtedy, gdy syrena zostaje włączona.

Przycisk zasilania jest zagłębiony w obudowie i stawia wyraźny opór przy naciśnięciu. Możesz użyć cienkiego, twardego przedmiotu, np. ołówka, aby go nacisnąć.

Aby nastąpiło wykrycie i sparowanie, StreetSiren S DoubleDeck musi znajdować się w zasięgu łączności radiowej huba, tzn. w tym samym chronionym obiekcie.

StreetSiren S DoubleDeck wyłącza się automatycznie 6 sekund po włączeniu, jeśli nie uda się połączyć z hubem. Nie ma potrzeby dezaktywowania urządzenia, aby ponownie spróbować nawiązać połączenie. Jeśli StreetSiren S DoubleDeck został już przypisany do innego huba, wyłącz syrenę i wykonaj standardową procedurę dodawania.

Podłączona syrena pojawi się na liście urządzeń huba w aplikacji. Aktualizacja statusów urządzeń na liście zależy od czasu pingu zdefiniowanego w ustawieniach protokołu Jeweller. Domyślna wartość to 36 sekund.

Do jednego huba można podłączyć do 10 syren lub klawiatur z wbudowaną syreną.

Awarie

Po wykryciu awarii aplikacja Ajax wyświetla licznik usterek na ikonie urządzenia. Wszystkie usterki są pokazywane w stanach urządzenia. Pola z awariami zostaną zaznaczone na czerwono.

Awaria jest wyświetlana w następujących sytuacjach:

 • Temperatura urządzenia jest poza dopuszczalnymi granicami.
 • Obudowa urządzenia jest otwarta (zadziałał styk antysabotażowy).
 • Brak połączenia z hubem lub podwajaczem zasięgu sygnału radiowego za pośrednictwem protokołu Jeweller.
 • Niski poziom baterii urządzenia.

Ikony

Ikony wyświetlają niektóre stany StreetSiren S DoubleDeck Jeweller. Aby uzyskać do nich dostęp:

 1. Zaloguj się do aplikacji Ajax.
 2. Wybierz hub.
 3. Przejdź do karty Urządzenia .
Ikona Znaczenie

Poziom sygnału Jewellera. Pokazuje poziom sygnału pomiędzy hubem a urządzeniem. Zalecana wartość to 2–3 kreski.

Dowiedz się więcej

Poziom naładowania baterii urządzenia jest prawidłowy lub jest ona ładowana.

Dowiedz się więcej

Awaria urządzenia. Lista usterek dostępna jest w stanach urządzenia.

Dowiedz się więcej

Wskazuje, że urządzenie działa za pośrednictwem podwajacza zasięgu sygnału radiowego.

Syrena jest permanentnie dezaktywowana.

Dowiedz się więcej

Syrena ma permanentnie wyłączone wyzwalanie zdarzeń styku antysabotażowego.

Dowiedz się więcej

Syrena jest dezaktywowana do czasu aktywacji trybu uzbrojenia.

Dowiedz się więcej

Syrena ma wyłączone wyzwalanie styku antysabotażowego na czas, gdy tryb uzbrojenia jest aktywny.

Dowiedz się więcej

Urządzenie nie zostało przeniesione do nowego huba.

Dowiedz się więcej

Stany

Stany zawierają informacje o urządzeniu i jego parametrach pracy. Stany StreetSiren S DoubleDeck Jeweller można znaleźć w aplikacjach Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz StreetSiren S DoubleDeck Jeweller z listy.
Parametr Znaczenie
Awaria

Kliknięcie otwiera listę awarii urządzenia.

Pole to jest wyświetlane tylko w przypadku wykrycia awarii.

Temperatura

Temperatura syreny. Dopuszczalne odchylenie między wartością podaną w aplikacji a temperaturą w miejscu instalacji: 2°C.

Wartość jest aktualizowana, gdy tylko urządzenie wykryje zmianę temperatury o co najmniej 1°C.

Można skonfigurować scenariusz według temperatury, aby sterować urządzeniami automatyzacji.

Dowiedz się więcej

Poziom sygnału Jeweller

Siła sygnału pomiędzy urządzeniem a hubem (lub podwajaczem) zasięgu na kanale Jeweller. Zalecana wartość to 2–3 kreski.

Jeweller to protokół służący do przesyłania zdarzeń i alarmów StreetSiren S DoubleDeck.

Połączenie przez Jeweller Status połączenia pomiędzy hubem/podwajaczem zasięgu a StreetSiren S DoubleDeck:

 • Online — syrena jest podłączona do huba lub podwajacza zasięgu.
 • Offline — syrena nie jest podłączona do huba lub podwajacza zasięgu.
ReX

Wyświetla stan użycia podwajacza zasięgu sygnału radiowego.

Pole nie jest wyświetlone, jeśli syrena współpracuje bezpośrednio z hubem.

Stan naładowania baterii Poziom naładowania baterii urządzenia. Dostępne są dwa stany:

 • OK.
 • Niski poziom baterii.

Gdy baterie są na wyczerpaniu, aplikacje Ajax i agencja ochrony otrzymają odpowiednie powiadomienia.

Jak poziom naładowania baterii jest pokazywany w aplikacjach Ajax

Pokrywa Stan styku antysabotażowego urządzenia, który reaguje na oderwanie lub uszkodzenie obudowy:

 • Otwarty.
 • Zamknięty.

Czym jest styk antysabotażowy

Zasilanie zewnętrzne Status zasilania zewnętrznego syreny:

 • Podłączone — zewnętrzne źródło zasilania 12 V⎓ jest podłączone do syreny.
 • Wyłączono — syrena jest zasilana z fabrycznie zainstalowanych baterii.
Głośność alarmu Poziom głośności w przypadku alarmu:

 • Wyciszony — syrena nie emituje dźwięku po uruchomieniu alarmu.
 • Cichy — głośność 85 dB.
 • Głośny — głośność 100 dB.
 • Bardzo głośny — głośność 113 dB.

Poziom głośności został zmierzony w odległości 1 m od syreny.

Czas trwania alarmu

Długość sygnału dźwiękowego w przypadku alarmu: od 3 sekund do 3 minut.

Ustawianie w odstępach co 3 sekundy.

Alert w przypadku przemieszczenia Alarm po wyzwoleniu akcelerometru. Po włączeniu tej funkcji syrena jest uruchamiana w przypadku obrócenia obudowy lub odłączenia urządzenia od uchwytu.
Wskaźnik LED Po włączeniu tej funkcji dioda LED syreny będzie migać co 2 sekundy, gdy system jest uzbrojony

 • Wyłączony — wskaźnik LED jest wyłączony.
 • Uzbrojony — syrena miga tylko w trybie uzbrojonym.
 • Zawsze — syrena miga niezależnie od stanu systemu alarmowego.
Ustawienia sygnałów dźwiękowych
Uzbrajanie/rozbrajanie Po włączeniu syrena powiadamia o uzbrojeniu i rozbrojeniu poprzez miganie diody LED i krótki sygnał dźwiękowy.
Aktywacja/dezaktywacja trybu nocnego Po włączeniu tej opcji syrena powiadamia użytkownika o włączeniu i wyłączeniu trybu nocnego miganiem diody LED i krótkim sygnałem dźwiękowym.
Opóźnienia wejścia Gdy opcja jest włączona, syrena sygnalizuje opóźnienie przy wejściu krótkim sygnałem dźwiękowym.
Opóźnienia wyjścia Gdy opcja jest włączona, syrena sygnalizuje opóźnienie przy wyjściu krótkim sygnałem dźwiękowym.
Opóźnienia wejścia w Trybie nocnym Po włączeniu syrena sygnalizuje dźwiękiem opóźnienie przy wejściu w trybie nocnym.
Opóźnienia wyjścia w Trybie nocnym Po włączeniu syrena sygnalizuje dźwiękiem opóźnienie przy wyjściu w trybie nocnym.
Dzwonek po otwarciu

Gdy opcja jest włączona, syrena powiadamia o wyzwoleniu czujników magnetycznych w trybie systemu Rozbrojony.

Dowiedz się więcej

Głośność sygnału dźwiękowego Głośność sygnału dźwiękowego informującego o uzbrojeniu/rozbrojeniu, opóźnieniu wejścia/wyjścia, wyzwoleniu czujnika magnetycznego:

 • Cichy — głośność 85 dB.
 • Głośny — głośność 100 dB.
 • Bardzo głośny — głośność 113 dB.

Poziom głośności został zmierzony w odległości 1 m od syreny.

Permanentna dezaktywacja Pokazuje status ustawienia permanentnej dezaktywacji syreny:

 • Nie — syrena działa w trybie normalnym.
 • Tylko pokrywa — administrator huba wyłączył powiadomienia o wyzwoleniu styku antysabotażowego syreny.
 • Całkowicie — syrena jest całkowicie wyłączona z działania systemu. Urządzenie nie wykonuje poleceń systemowych i nie zgłasza alarmów ani innych zdarzeń.

Dowiedz się więcej

Jednorazowa dezaktywacja Pokazuje status ustawienia jednorazowej dezaktywacji urządzenia:

 • Nie — syrena działa w trybie normalnym.
 • Tylko pokrywa — powiadomienia o wyzwoleniu styku antysabotażowego syreny są wyłączone do pierwszego rozbrojenia.
 • Całkowicie – syrena jest całkowicie wyłączona z działania systemu do momentu pierwszego rozbrojenia. Syrena nie wykonuje poleceń systemowych i nie zgłasza alarmów ani innych zdarzeń.

Dowiedz się więcej

Oprogramowanie Wersja oprogramowania sprzętowego.
ID urządzenia Identyfikator syreny. Dostępne również na tylnej części obudowy syreny oraz na jej opakowaniu.
Nr urządzenia Numer pętli (strefy) syreny.

Ustawienia

Aby zmienić ustawienia StreetSiren S DoubleDeck Jeweller w aplikacjach Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz StreetSiren S DoubleDeck Jeweller z listy.
 3. Przejdź do Ustawień, klikając ikonę kółka zębatego .
 4. Ustaw wymagane parametry.
 5. Kliknij Powrót, aby zapisać nowe ustawienia.
Ustawienia Znaczenie
Nazwa

Nazwa urządzenia. Jest wyświetlana na liście urządzeń huba, w SMS-ach i powiadomieniach o zdarzeniach.

Aby zmienić nazwę modułu, kliknij pole tekstowe.

Nazwa może zawierać do 12 znaków cyrylicy lub do 24 znaków łacińskich.

Pomieszczenie

Wybór wirtualnego pomieszczenia, do którego przypisany jest StreetSiren S DoubleDeck.

Nazwa pomieszczenia jest wyświetlana w treści SMS-ów i w powiadomieniach o zdarzeniach.

Alarm dźwiękowy
 • Zawsze.
 • Tylko po uzbrojeniu.
Głośność alarmu Syrena reaguje na alarmy systemowe z wybraną głośnością:

 • Wyciszony — syrena nie emituje dźwięku po uruchomieniu alarmu.
 • Cichy — głośność 85 dB.
 • Głośny — głośność 100 dB.
 • Bardzo głośny — głośność 113 dB.

Poziom głośności jest mierzony w odległości 1 m od syreny.

Alarmy w trybie grupowym Wybór grupy, do której przypisana jest syrena. Można wybrać wszystkie grupy lub tylko jedną:

 • Po przypisaniu do grupy syrena i jej wskazania są związane z alarmami i zdarzeniami tej grupy.
 • Po przypisaniu do wszystkich grup syrena i jej wskazania są związane z alarmami i zdarzeniami wszystkich grup w systemie.

Niezależnie od wybranej grupy syrena będzie reagować na aktywację trybu nocnego i alarmy.

Dowiedz się więcej

Czas trwania alarmu

Długość sygnału dźwiękowego w przypadku alarmu: od 3 sekund do 3 minut.

Ustawianie w odstępach co 3 sekundy.

Alert w przypadku przemieszczenia

Alarm po wyzwoleniu akcelerometru: syrena jest uruchamiana w przypadku obrócenia obudowy lub odłączenia urządzenia od uchwytu.

Wbudowany akcelerometr potrzebuje 60 sekund, aby zapamiętać normalną pozycję urządzenia. Sprawdzając działanie tej funkcji, należy odczekać, aż ten czas upłynie.

Wskaźnik LED Wskaźnik LED ustawień syreny:

 • Wyłączony — wskaźnik LED jest wyłączony.
 • Uzbrojono — dioda LED miga raz na 2 sekundy, gdy system jest w trybie uzbrojonym.
 • Zawsze — dioda LED miga raz na 2 sekundy niezależnie od trybu bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej

Wykrywanie zakłóceń radiowych Jeśli funkcja ta jest aktywowana, agencja ochrony i użytkownicy otrzymują powiadomienie o próbie sabotażu.
Ustawienia sygnałów dźwiękowych Otwiera ustawienia powiadomień syreny. Szczegółowy opis ustawień jest dostępny poniżej.
Test siły sygnału Jewellera

Przełączenie urządzenia w tryb testu siły sygnału.

Dowiedz się więcej

Test głośności

Przełączenie syreny w tryb próby głośności.

Dowiedz się więcej

Test tłumienia sygnału

Przełączenie syreny w tryb testu tłumienia sygnału.

Dowiedz się więcej

Instrukcja użytkownika Otwarcie instrukcji użytkownika StreetSiren S DoubleDeck w aplikacji Ajax.
Permanentna dezaktywacja

Umożliwia użytkownikowi wyłączenie urządzenia bez usuwania go z systemu.

Dostępne są trzy opcje:

 • Nie — urządzenie pracuje normalnie i przesyła wszystkie zdarzenia.
 • Całkowicie — urządzenie nie będzie wykonywać poleceń systemowych ani uczestniczyć w scenariuszach automatyzacji, a system będzie ignorować alarmy i inne powiadomienia z urządzenia.
 • Tylko pokrywa — system zignoruje tylko powiadomienia o wyzwoleniu przycisku styku antysabotażowego urządzenia.

Dowiedz się więcej

System może również automatycznie dezaktywować urządzenia po przekroczeniu określonej liczby alarmów lub po upływie czasu przywracania.

Dowiedz się więcej

Jednorazowa dezaktywacja

Umożliwia użytkownikowi wyłączenie zdarzeń urządzenia do czasu pierwszego rozbrojenia.

Dostępne są trzy opcje:

 • Nie — urządzenie działa w trybie normalnym.
 • Tylko pokrywa — powiadomienia o wyzwoleniu styku antysabotażowego są wyłączone na czas aktywnego trybu uzbrojenia.
 • Całkowicie — urządzenie jest całkowicie wyłączone z działania systemu na czas, gdy tryb uzbrojenia jest aktywny. Urządzenie nie wykonuje poleceń systemowych i nie zgłasza alarmów ani innych zdarzeń.

Dowiedz się więcej

Usuń urządzenie Usuwa sparowanie StreetSiren S DoubleDeck, odłącza urządzenie od huba i usuwa jego ustawienia.

Ustawienia dźwięków syreny

Zdarzenie Znaczenie
Sygnał dźwiękowy przy zmianie trybu uzbrojenia
Uzbrajanie/rozbrajanie Gdy ta opcja jest włączona, syrena ostrzega o uzbrojeniu i rozbrojeniu poprzez podświetlenie ramki LED i krótki sygnał dźwiękowy.
Aktywacja/dezaktywacja trybu nocnego

Po włączeniu tej funkcji syrena powiadamia użytkownika o uzbrajaniu i rozbrajaniu w trybie nocnym poprzez podświetlenie ramki LED oraz krótki sygnał dźwiękowy.

Dowiedz się więcej

Wyciszenie urządzenia podczas wprowadzania kodu na klawiaturze

Dostępne dla StreetSiren S DoubleDeck Jeweller z wersjami oprogramowania sprzętowego od 5.60.5.0 do 6.0.0.0 i od 6.56.1.57 lub nowszymi, działającymi z hubami z OS Malevich 2.19 lub nowszym.

Wycisza sygnały dźwiękowe, gdy użytkownik zacznie wprowadzać hasło na klawiaturze. Funkcja ta pozwala użytkownikom skupić się na rozbrajaniu systemu.

Sygnał dźwiękowy przy opóźnieniach
Opóźnienia wejścia

Po włączeniu tej funkcji syrena emituje sygnał dźwiękowy oznaczający opóźnienie przy wejściu.

Czym jest opóźnienie na wejście/wyjście

Opóźnienia wyjścia

Po włączeniu tej funkcji syrena emituje sygnał dźwiękowy oznaczający opóźnienie przy wyjściu.

Czym jest opóźnienie na wejście/wyjście

Opóźnienia przy wejściu w trybie nocnym

Po włączeniu tej funkcji syrena emituje sygnał dźwiękowy oznaczający opóźnienie przy wejściu w trybie nocnym.

Co to jest tryb nocny
Czym jest opóźnienie na wejście/wyjście

Opóźnienia wyjścia w trybie nocnym

Po włączeniu tej funkcji syrena emituje sygnał dźwiękowy oznaczający opóźnienie przy wyjściu w trybie nocnym.

Co to jest tryb nocny
Czym jest opóźnienie na wejście/wyjście

Szybki sygnał dźwiękowy przy opóźnieniach
Szybki sygnał dźwiękowy po wygaśnięciu Opóźnienia wejścia

Dostępne dla StreetSiren S DoubleDeck Jeweller z wersjami oprogramowania sprzętowego od 5.60.5.0 do 6.0.0.0 i od 6.56.1.57 lub nowszymi, działającymi z hubami z OS Malevich 2.19 lub nowszym.

Powiadamia użytkownika, że czas Opóźnienia na wejście dobiega końca. Dostępne są 4 opcje do wyboru, kiedy powinien rozpocząć się szybki sygnał dźwiękowy:

 • Nigdy
 • Ostatnie 5 sekund
 • Ostatnie 10 sekund
 • Ostatnie 15 sekund
Szybki sygnał dźwiękowy po wygaśnięciu Opóźnienia wyjścia

Dostępne dla StreetSiren S DoubleDeck Jeweller z wersjami oprogramowania sprzętowego od 5.60.5.0 do 6.0.0.0 i od 6.56.1.57 lub nowszymi, działającymi z hubami z OS Malevich 2.19 lub nowszym.

Powiadamia użytkownika, że czas Opóźnienia przy wyjściu dobiega końca. Dostępne są 4 opcje do wyboru, kiedy powinien rozpocząć się szybki sygnał dźwiękowy:

 • Nigdy
 • Ostatnie 5 sekund
 • Ostatnie 10 sekund
 • Ostatnie 15 sekund
Sygnał dźwiękowy przy rozbrojeniu
Dzwonek po otwarciu

Gdy opcja jest włączona, syrena informuje krótkim sygnałem dźwiękowym o wyzwoleniu czujników magnetycznych w trybie rozbrojonym.

Dowiedz się więcej

Głośność sygnału dźwiękowego Wybór poziomu głośności syreny w czasie powiadomień o uzbrojeniu/rozbrojeniu, opóźnieniu przy wejściu/wyjściu i otwarciu:

 • Cichy — głośność 85 dB.
 • Głośny — głośność 100 dB.
 • Bardzo głośny — głośność 113 dB.

Poziom głośności został zmierzony w odległości 1 m od syreny.

Ustawianie reakcji syreny na alarmy urządzenia

W aplikacjach Ajax można osobno skonfigurować reakcję syreny na alarmy każdego czujnika w systemie. Funkcja jest pomocna, jeśli nie chcesz aktywować syreny w przypadku alarmu określonego urządzenia, na przykład, w przypadku wykrycia wycieku wody przez czujnik LeaksProtect.

Aby ustawić reakcję syreny na alarm urządzenia:

 1. Otwórz aplikację Ajax.
 2. Przejdź do karty Urządzenia .
 3. Z listy wybierz urządzenie, dla którego chcesz skonfigurować reakcję syreny.
 4. Przejdź do Ustawień urządzenia .
 5. Znajdź opcję Alarm z syreną i przełącz ją w celu aktywacji. Włącz lub wyłącz funkcję.
 6. Powtórz kroki 3-5 dla pozostałych urządzeń systemu.

Domyślnie reakcja syreny jest włączona dla alarmów wszystkich urządzeń w systemie.

Ustawianie reakcji na alarm sabotażowy

W aplikacjach Ajax można skonfigurować reakcję syreny na alarmy obudowy każdego urządzenia systemu. Gdy funkcja jest aktywna, syrena będzie emitować sygnał dźwiękowy po wyzwoleniu przycisku styku antysabotażowego lub akcelerometru urządzenia.

Aby ustawić reakcję syreny na alarm sabotażowy:

 1. Przejdź do menu Urządzenia .
 2. Wybierz hub i przejdź do jego Ustawień .
 3. Wybierz menu Opcje systemowe.
 4. Przejdź do Dźwięki i alerty.
 5. Włącz opcję Alarm głośny, jeśli otwarta jest obudowa huba lub czujnika.

Ustawienie reakcji na naciśnięcie przycisku napadowego w aplikacji Ajax

Syrena może reagować na naciśnięcie przycisku napadowego w aplikacjach Ajax.

Przycisk alarmu napadowego można nacisnąć nawet wtedy, gdy system nie jest uzbrojony.

Aby ustawić reakcję syreny na przycisk napadowy:

 1. Przejdź do menu Urządzenia .
 2. Wybierz hub i przejdź do jego Ustawień .
 3. Wybierz menu Opcje systemowe.
 4. Przejdź do Dźwięki i alerty.
 5. Włącz opcję Alarm głośny, jeśli został naciśnięty przycisk napadowy w aplikacji.

Ustawianie wskazania syreny po alarmie

Syrena może informować o alarmach wyzwolonych w uzbrojonym systemie za pomocą wskaźnika LED.

Funkcja działa następująco:

 1. System rejestruje alarm.
 2. Syrena sygnalizuje alarm (czas trwania i głośność zależą od ustawień).
 3. Prawy dolny róg ramki LED syreny miga dwukrotnie (mniej więcej raz na 3 sekundy) do momentu rozbrojenia systemu.

Dzięki tej funkcji użytkownicy systemu oraz przejeżdżające patrole agencji ochrony widzą, że system został uruchomiony.

Wskazanie syreny po alarmie nie działa w przypadku czujników zawsze aktywnych, jeżeli taki czujnik został uruchomiony w rozbrojonym systemie.

Aby włączyć wskazanie syreny po alarmie, w aplikacji Ajax PRO:

 1. Przejdź do ustawień syreny:
  • Hub → Ustawienia → Opcje systemowe → Wskaźnik LED
 2. Określ zdarzenia, o których syreny będą informować dwukrotnym miganiem do chwili rozbrojenia systemu alarmowego:
  • Potwierdzony alarm
  • Niepotwierdzony alarm
  • Otwarcie pokrywy
 3. Wybierz syreny, których dotyczy ustawienie. Wróć do karty Ustawienia syreny. Wybrane parametry zostaną zapisane.
 4. Kliknij Powrót. Wszystkie wartości zostaną zastosowane.

Ustawianie określonych alertów dotyczących Anulowania alarmu i Przerwania alarmu

Wybór urządzeń do alertów o Anulowaniu alarmu i Przerwaniu alarmu jest dostępny tylko w aplikacjach Ajax PRO. Ustawienia są dostępne dla hubów z oprogramowaniem sprzętowym w wersji OS Malevich 2.19 lub nowszej.

W ustawieniach huba w aplikacjach PRO można wybrać, które urządzenia mają emitować sygnał dźwiękowy w przypadku anulowania alarmu, a które w przypadku przerwania alarmu. Funkcje Powiadomienie o anulowaniu alarmu i Powiadomienie o przerwaniu alarmu są wymagane w systemach, które powinny być zgodne ze standardem ANSI/SIA CP-01-2019*.

Aby wybrać urządzenia do powiadamiania o anulowaniu i przerwaniu alarmu w aplikacji Ajax PRO:

 1. Wybierz żądany hub i przejdź do:
  • Ustawienia → Opcje systemowe → Proces uzbrajania/rozbrajania
 2. Upewnij się, że opcja ANSI/SIA CP-01-2019 jest wybrana dla ustawienia Zgodność z normą.
 3. Wybierz urządzenia dla opcji Specjalny alert dotyczący Anulowania alarmu i Specjalny alert dotyczący przerwania alarmu.
 4. Kliknij Powrót, aby zastosować ustawienia.

Funkcje są dostępne dla StreetSiren S DoubleDeck Jeweller z wersjami oprogramowania sprzętowego od 5.60.5.0 do 6.0.0.0.0 i od 6.56.1.57 lub nowszymi.

* StreetSiren S DoubleDeck Jeweller nie jest certyfikowany zgodnie z ANSI/SIA CP-01-2019.

Jak ustawić Dzwonek

Dzwonek to sygnał dźwiękowy informujący o zadziałaniu czujników magnetycznych, gdy system jest rozbrojony. Funkcja jest wykorzystywana na przykład w sklepach do powiadamiania pracowników, że ktoś wszedł do budynku.

Powiadomienia konfiguruje się w dwóch etapach: konfiguracja syren i konfiguracja czujników magnetycznych.

Wskazanie

Zdarzenie Wskazanie
Alarm

Syrena emituje sygnał dźwiękowy, a ramka LED miga na czerwono.

Czas trwania i głośność alarmu, a także działanie wskaźnika LED zależą od ustawień syreny.

W uzbrojonym systemie wykryto alarm
(jeśli włączone jest wskazanie po alarmie)

Ramka LED syreny miga dwukrotnie na czerwono w prawym dolnym rogu co około 3 sekundy do momentu rozbrojenia systemu.

Wskazanie włącza się po całkowitym odtworzeniu przez syrenę sygnału alarmowego skonfigurowanego w ustawieniach.

Włączanie Ramka LED miga raz na czerwono.
Wyłączanie Ramka LED świeci się na czerwono przez 1 sekundę, a następnie miga 3 razy.
Nieudane połączenie z hubem Ramka LED miga 6 razy w prawym dolnym rogu. Następnie cała ramka LED miga 3 razy, po czym syrena się wyłącza.
Uzbrojenie systemu alarmowego
(jeśli wskazanie jest włączone)
Ramka LED miga raz, a syrena emituje krótki sygnał dźwiękowy.
Rozbrojenie systemu alarmowego
(jeśli wskazanie jest włączone)
Ramka LED miga dwa razy, a syrena emituje dwa krótkie sygnały dźwiękowe.
Syrena w trybie uzbrojenia
(jeśli wskazanie jest włączone)
Dioda LED w prawym dolnym rogu zapala się co 2 sekundy. Jeśli zewnętrzne źródło zasilania jest podłączone, ramka diody LED w prawym dolnym rogu świeci się w sposób ciągły.
Niski poziom baterii Dioda LED w prawym dolnym rogu zapala się i gaśnie podczas uzbrajania i rozbrajania, alarmu, demontażu lub otwierania syreny.

Test działania

System Ajax oferuje kilka testów pomagających wybrać miejsce instalacji urządzenia. Testy nie rozpoczynają się natychmiast. Czas oczekiwania nie przekracza jednak czasu trwania jednego interwału odpytywania „hub–urządzenie”. Interwał odptytywania można sprawdzić i skonfigurować w ustawieniach huba (HubUstawienia Jeweller lub Jeweller/Fibra).

Aby uruchomić test w aplikacji Ajax:

 1. Wybierz żądany hub.
 2. Przejdź do karty Urządzenia .
 3. Wybierz StreetSiren S DoubleDeck z listy.
 4. Przejdź do Ustawień .
 5. Wybierz test:
 6. Rozpocznij test.

Umieszczenie urządzenia

ajax streetsiren s doubledeck

Miejsce instalacji StreetSiren S DoubleDeck zależy od odległości od huba oraz obecności pomiędzy nimi przeszkód utrudniających transmisję sygnału radiowego: ścian, konstrukcji między kondygnacjami lub obiektów o dużych gabarytach znajdujących się w pomieszczeniu.

Przy wyborze miejsca należy wziąć pod uwagę słyszalność syreny, jak również widoczność jej wskaźnika LED, gdyż decyduje to o skuteczności urządzenia.

StreetSiren S DoubleDeck jest odporna na upały, mrozy i spadki temperatur. Uszczelniona obudowa jest certyfikowana i zgodna z klasą ochrony IP55. Syrena zewnętrzna jest zabezpieczona przed deszczem i śniegiem. Może być instalowana na fasadzie budynku bez zadaszenia.

Poziom sygnału

Siła sygnału Jeweller jest określana przez liczbę niedostarczonych lub uszkodzonych pakietów danych w określonym czasie. Ikona na karcie Urządzenia wskazuje poziom sygnału:

 • Trzy kreski — doskonały poziom sygnału.
 • Dwie kreski — dobry poziom sygnału.
 • Jedna kreska — niski poziom sygnału, nie gwarantuje stabilnego działania.
 • Przekreślona ikona — brak sygnału.

Sprawdź poziom sygnału Jeweller w miejscu instalacji. Przy poziomie sygnału wynoszącym jedną lub zero kresek nie gwarantujemy stabilnego działania urządzenia. Rozważ zmianę lokalizacji urządzenia, gdyż zmiana położenia o zaledwie 20 cm może znacząco poprawić poziom sygnału. Jeśli poziom sygnału jest nadal niski lub niestabilny po zmianie położenia, użyj podwajacza zasięgu sygnału radiowego.

Jak nie należy instalować syreny

 1. Obok czujników stłuczenia szkła. Dźwięk syreny może wyzwolić alarm.
 2. W miejscach, gdzie sygnał dźwiękowy syreny może zostać zakłócony.
 3. W miejscach, gdzie wskazania LED syreny nie będzie widoczna.
 4. W pobliżu metalowych przedmiotów i luster. Mogą one ekranować i tłumić sygnał radiowy.
 5. Bliżej niż 1 metr od huba lub podwajacza zasięgu sygnału radiowego. Może to doprowadzić do utraty łączności z urządzeniem.
 6. W miejscu o niskim poziomie sygnału. Może to skutkować utratą połączenia z hubem.

Instalacja

Podłączanie modułu zasilającego innego producenta

Podczas podłączania modułu zasilającego innej firmy i użytkowania urządzenia StreetSiren S DoubleDeck należy przestrzegać ogólnych przepisów bezpieczeństwa dotyczących korzystania z urządzeń elektrycznych, jak również wymagań określonych w aktach prawnych dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego.

StreetSiren S DoubleDeck pracuje na fabrycznie zainstalowanych bateriach do 5 lat i jest wyposażony w zaciski do podłączenia zasilacza 12 V⎓.

Przed zainstalowaniem urządzenia należy sprawdzić, czy izolacja przewodów nie jest uszkodzona. Należy korzystać wyłącznie z uziemionego źródła zasilania. Demontaż urządzenia pod napięciem jest surowo zabroniony! Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilania.

Aby podłączyć moduł zasilający innego producenta:

 1. Wywierć otwór na przewód w dowolnym miejscu wskazanego obszaru uchwytu montażowego SmartBracket.
 2. Poprowadź przewód zasilacza przez uchwyt montażowy.
 3. Podłącz przewody do listew zaciskowych z zachowaniem polaryzacji.
 4. Włącz zasilanie — wartość w polu Zasilanie zewnętrzne zmienia się na Włączone statusach StreetSiren S DoubleDeck.
 5. Zainstaluj syrenę.

Po podłączeniu zewnętrznego źródła zasilania nie należy usuwać baterii z syreny: pełnią one rolę zapasowego źródła zasilania.

System informuje o potrzebie serwisowania, gdy poziom naładowania baterii spadnie do 20%.

Montaż szyldu Brandplate

Aby zamontować szyld:

 1. Wyłącz zewnętrzne zasilanie syreny, jeśli jest podłączone.
 2. Odkręć wkręt mocujący od spodu syreny za pomocą śrubokręta Ph 2, jeśli syrena jest zamontowana w uchwycie montażowym SmartBracket.
 3. Jeśli uchwyt montażowy SmartBracket jest przymocowany do powierzchni, zdejmij syrenę: obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i pociągnij. Jeśli uchwyt montażowy nie jest przymocowany do powierzchni, obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdejmij z syreny.
 4. Wyłącz urządzenie, naciskając przycisk zasilania przez 3 sekundy.
 5. Wyłącz zewnętrzne źródło zasilania (jeśli jest dostępne), odkręcając listwy zaciskowe i odłączając przewody zasilające.
 6. Umieść przednią stronę syreny na twardej powierzchni i odkręć 4 wkręty na tylnym panelu przy użyciu śrubokręta Ph 2.
 7. Odwróć syrenę, przytrzymując przednią i tylną część obudowy. Zdejmij plastikowy panel ochronny.

  Podczas montażu panelu nie zdejmuj plastikowej ramki i nie wyjmuj taśmy LED.

 8. Wywierć otwór w plastikowej płytce ochronnej w wyznaczonym miejscu.

  Na sensorze piezoelektrycznym i w otworze plastikowej płytki ochronnej może znajdować się nietwardniejący uszczelniacz. Nie wycieraj go! W przypadku zabrudzenia rąk uszczelniaczem wytrzyj je chusteczką.

 9. Zamontuj Brandplate na plastikowym panelu ochronnym.
 10. Przymocuj Brandplate do plastikowego panelu ochronnego za pomocą dołączonego wkrętu.
 11. Nie używając siły, zamontuj plastikowy panel ochronny (logo Ajax po stronie połączenia taśmy LED z płytką). Prawidłowo zamontowany plastikowy panel wystaje ponad ramkę LED nie więcej niż 1,0 do 1,5 mm.
 12. Odwróć syrenę, przytrzymując przednią i tylną część obudowy, a następnie dokręć cztery wkręty.
 13. Włącz syrenę i sprawdź status styków antysabotażowych w aplikacji.

Zamontowanie syreny

ajax siren

Przed zainstalowaniem syreny upewnij się, że wybrana lokalizacja jest optymalna i zgodna z wymaganiami niniejszej instrukcji.

Zalecana wysokość montażu wynosi 2,5 metra lub więcej. Dzięki temu dostęp do urządzenia jest utrudniony. Przy próbie zdjęcia urządzenia z uchwytu system włączy alarm. Agencja ochrony i użytkownicy otrzymają powiadomienie o próbie manipulacji, a dźwięk syreny odstraszy intruzów.

Aby zainstalować syrenę:

 1. Przymocuj uchwyt SmartBracket do powierzchni za pomocą dołączonych wkrętów. W przypadku stosowania innych elementów łączących należy upewnić się, że nie uszkodzą one ani nie zdeformują uchwytu.

  Taśma dwustronna może być używana tylko do tymczasowego montażu. Urządzenie przymocowane za pomocą taśmy klejącej może w każdej chwili odkleić się od powierzchni. Dopóki urządzenie jest przyklejone taśmą, styk antysabotażowy nie zadziała po oderwaniu urządzenia od powierzchni.

 2. Zamontuj syrenę w uchwycie SmartBracket i obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
 3. Przymocuj syrenę za pomocą wkrętu. Zmniejsza to ryzyko włamania.

Konserwacja

Regularnie sprawdzaj działanie urządzenia. Czyść na bieżąco obudowę urządzenia z kurzu, pajęczyn i innych zanieczyszczeń. Używaj miękkiej, suchej ściereczki, odpowiedniej do pielęgnacji sprzętu.

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać żadnych substancji zawierających alkohol, aceton, benzynę i inne aktywne rozpuszczalniki.

Baterie zainstalowane w syrenie zapewniają do 5 lat pracy. Gdy baterie są rozładowane, system alarmowy wyśle odpowiednie powiadomienie, a ramka LED w prawym dolnym rogu zaświeci się i zgaśnie podczas uzbrajania i rozbrajania systemu (jeśli wskaźnik jest wyłączony), podczas alarmu, demontażu lub otwierania obudowy syreny.

Gwarancja

Gwarancja dla produktów spółki Limited Liability Company „Ajax Systems Manufacturing” jest ważna 2 lata po zakupie.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zalecamy najpierw skontaktować się z działem wsparcia technicznego Ajax. W większości przypadków problemy techniczne można rozwiązać zdalnie.

Wsparcie techniczne:

Producent: „AS Manufacturing” LLC

Potrzebujesz pomocy?

W tej sekcji znajdziesz szczegółowe instrukcje i filmy edukacyjne na temat wszystkich funkcji systemu Ajax. A jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty technicznego, jesteśmy dostępni non stop (24/7).

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: