Gebruikershandleiding van MultiTransmitter Jeweller

Bijgewerkt op

MultiTransmitter Jeweller is een integratiemodule om bekabelde detectoren en apparaten van derden aan te sluiten op een Ajax-beveiligingssysteem. Het heeft 18 bekabelde zones voor het aansluiten van NC-, NO-, EOL-, 2EOL- en 3EOL-apparaten.

MultiTransmitter is uitgerust met twee sabotageknoppen om demontage te voorkomen. Het apparaat wordt gevoed door een netspanning van 100-240 V~ en werkt ook op een reservebatterij van 12 V⎓. Kan 10,5–15 V⎓ leveren voor verbonden detectoren en apparaten.

2EOL- en 3EOL-verbindingen zijn alleen beschikbaar voor MultiTransmitter met firmwareversie 2.13.0 en nieuwer. De integratiemodule moet verbonden zijn met Hub Plus,  Hub 2 (2G),  Hub 2 (4G),  Hub 2 Plus,  Hub Hybrid (2G) of Hub Hybrid (4G) met de OS Malevich-firmwareversie 2.13 en nieuwer.

MultiTransmitter is niet compatibel met ocBridge Plus, uartBridge en beveiligingspanelen van derden. 2EOL- en 3EOL-verbindingen zijn niet beschikbaar voor MultiTransmitters die zijn aangesloten op Hub.

We gaan stoppen met de productie en levering van de vorige versie van MultiTransmitter zonder 2EOL- of 3EOL-ondersteuning. De technische ondersteuning en garantieservices voor deze apparaten blijven ongewijzigd. De nieuwe apparaten worden geleverd in een andere verpakking met een “3EOL”-etiket, zodat gebruikers en partners de versies uit elkaar kunnen houden.

Vanwege verschillen in de hardware wordt er geen firmware-upgrade van oude versies van MultiTransmitter beschikbaar gesteld.

MultiTransmitter werkt als onderdeel van een Ajax-beveiligingssysteem en communiceert met de hub via een beveiligd Jeweller-radioprotocol. Het communicatiebereik met de hub bedraagt tot 2.000 m in een open ruimte.

Functionele elementen

Elementen van de behuizing

 1. Schroeven om de deksel mee vast te zetten. Gebruik een inbussleutel (Ø 4 mm) uit de installatiekit om het los te schroeven.
 2. Lichtgeleiders voor de statusindicatie van de integratiemodule (beschikbaar in de nieuwe versie van de behuizing; in de vorige versie bevindt de led-indicatie zich op het paneel).
 3. Plek om de 12 V⎓ reservebatterij te installeren met een capaciteit van maximaal 7 Ah.

  De batterij wordt niet meegeleverd in de volledige set van MultiTransmitter.

 4. QR-code en ID- / serienummer van MultiTransmitter.
 5. Geperforeerd deel van de behuizing. Noodzakelijk voor sabotage-activering bij pogingen om het apparaat van het oppervlak los te maken. Breek het niet af.
 6. Geperforeerde delen van de behuizing voor de uitvoer van kabels.
 7. Bevestigingsmiddelen voor het bevestigen van kabels.

Elementen van MultiTransmitter-moederbord

 1. 10,5–15,0 V⎓ voeding voor branddetectoren.
 2. MultiTransmitter-invoer voor voeding van 100–240 V~.
 3. De eerste sabotageknop. Wordt geactiveerd bij een poging om de deksel van de behuizing van MultiTransmitter te verwijderen. 
 4. Aansluitklemmen voor de aansluiting van een reservebatterij van 12 V⎓.
 5. Aan/uit-knop.
 6. Led-indicator.
 7. QR-code en ID- / serienummer van MultiTransmitter.
 8. Aansluitklemmen voor het aansluiten van bekabelde detectoren en apparaten (zones).
 9. De tweede sabotageknop. Wordt geactiveerd bij een poging om de behuizing van MultiTransmitter van het oppervlak te demonteren.

MultiTransmitter-aansluitklemmen

Aansluitklemmen aan de linkerzijde van het paneel:

GND — aarde.
+EXT — voedingsuitgang van 10,5–15 V⎓ voor branddetectoren, tot maximaal 1 A in totaal voor alle voedingsuitgangen.
COM — standaardingang voor het aansluiten van voedingscircuits en signaalcontacten van bekabelde detectoren en apparaten.

Aansluitklemmen aan de rechterzijde van het paneel:

Z1–Z18 — ingangen om bekabelde detectoren en apparaten aan te sluiten.
+12 V — voedingsuitgang van 10,5–15 V⎓ voor bekabelde detectoren en apparaten, tot maximaal 1 A in totaal voor alle voedingsuitgangen.
COM — standaardingang voor het aansluiten van voedingscircuits en signaalcontacten van bekabelde detectoren en apparaten.

Werkingsprincipe

MultiTransmitter is ontworpen om bedrade detectoren en apparaten van derden aan te sluiten op het Ajax-beveiligingssysteem. De integratiemodule ontvangt via een bekabelde verbinding informatie over alarmen, gebeurtenissen en storingen van detectoren en apparaten. Vervolgens stuurt de integratiemodule de gebeurtenis naar de hub via het draadloze communicatieprotocol van Jeweller. De hub verstuurt meldingen naar gebruikers en de centrale meldkamer van het beveiligingsbedrijf.

ajax multitransmitter jeweller

MultiTransmitter kan worden gebruikt voor de aansluiting van paniek- en knoppen voor extra verzoeken, binnen- en buitenbewegingsdetectoren en ook detectoren voor het opsporen van deuren en ramen die worden geopend, trillingen, glasbreuk, brand, gas, lekkage, enz.

Bovendien, kunt u KeyArm Zone zo instellen dat u de ingeschakelde modus van het systeem kunt wijzigen met een apparaat van derden dat aangesloten is op Multi TransMitter Fibra. KeyArm maakt het mogelijk om het systeem of individuele groepen in of uit te schakelen, of de Deelinschakeling te beheren.

De KeyArm-functie wordt ondersteund door alle hubs (behalve het Hub-model) met OS Malevich 2.17 en hoger.

Het apparaattype wordt aangegeven in de zone-instellingen waarmee de bekabelde detector of het apparaat is verbonden. Het geselecteerde type bepaalt de tekst van de meldingen over alarmen en gebeurtenissen van het aangesloten apparaat, evenals gebeurteniscodes die verzonden worden naar de meldkamer.

Soorten gebeurtenissen voor bekabelde apparaten

Type Pictogram Betekenis
Sabotagealarm
ajax multitransmitter jeweller
Gebeurtenis van een geactiveerde detector of sabotagepoging.
Inbraak
ajax multitransmitter jeweller
Alarm als de bewegings-, openings- of andere detectoren worden geactiveerd.
Brand
ajax multitransmitter jeweller
Alarm als branddetectoren worden geactiveerd.
Extra alarm
ajax multitransmitter jeweller
Alarm is veroorzaakt omdat de knop voor extra verzoeken werd ingedrukt.
Paniekknop
ajax multitransmitter jeweller
Alarm veroorzaakt door het indrukken van een paniekknop.
Gasalarm
ajax multitransmitter jeweller
Alarm wanneer de maximale gasconcentratie wordt overschreden.
Storing
ajax multitransmitter jeweller

Gebeurtenis van een verbonden detector of storing van een apparaat.

MultiTransmitter moet verbonden zijn met Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G) of Hub Hybrid (4G) met de OS Malevich-firmwareversie 2.13.0 en nieuwer.

Lekkage
ajax multitransmitter jeweller
Alarm veroorzaakt door overstroming.
Glasbreuk
ajax multitransmitter jeweller

Alarm wanneer de glasbreuksensor geactiveerd wordt.

Deze gebeurtenis is alleen mogelijk in de Puls-bedrijfsmodus.

Hoge temperatuur
ajax multitransmitter jeweller
Alarm wanneer de bovenste temperatuurgrens wordt overschreden.
Lage temperatuur
ajax multitransmitter jeweller
Alarm wanneer de onderste temperatuurgrens wordt overschreden.
Maskering
ajax multitransmitter jeweller
Alarm wanneer de maskering van het apparaat wordt gedetecteerd.
Dwangcode (opening)
ajax multitransmitter jeweller

Alarm wanneer het systeem wordt uitgeschakeld met een dwangcode.

Deze gebeurtenis is alleen mogelijk in de Puls-bedrijfsmodus.

Trilling (seismische sensor)
ajax multitransmitter jeweller

Alarm wanneer de seismische sensor geactiveerd wordt.

Deze gebeurtenis is alleen mogelijk in de Puls-bedrijfsmodus.

Aangepast
ajax multitransmitter jeweller

De type gebeurtenis is aangepast door de gebruiker.

Niet verstuurd naar de meldkamer van het beveiligingsbedrijf of naar gebruikers via een sms’je.

MultiTransmitter moet verbonden zijn met Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G) of Hub Hybrid (4G) met de OS Malevich-firmwareversie 2.13.0 en nieuwer.

MultiTransmitter heeft 18 bedrade zones. We raden aan om één apparaat per zone te verbinden. Het aantal verbonden apparaten is afhankelijk van hun stroomverbruik. Het maximale verbruik van alle apparaten of detectoren die met alle zones verbonden zijn is 1 A.

De integratiemodule heeft drie voedingskabels van 10,5 – 15 V⎓: een voor branddetectoren en twee voor andere apparaten.

Na het brandalarm moet de stroom van de branddetectoren gereset worden voordat ze weer normaal kunnen werken. Daarom mag de voeding van de branddetectoren alleen worden aangesloten op een speciale lijn. Sluit ook geen andere detectoren en apparaten aan op de voedingsklemmen van de branddetectoren. Dit kan leiden tot valse alarmen of de onjuiste werking van de apparaten.

Meer informatie

Ondersteunde verbindingstypes:

 • NO (normaal geopend).
 • NC (normaal gesloten).
 • EOL (verbinding met één weerstand).
 • 2EOL (verbinding met twee weerstanden).
 • 3EOL (verbinding met drie weerstanden).

 

Het apparaat ondersteunt EOL’s met weerstanden van 1 kΩ tot 15 kΩ, de totale weerstand van alle weerstanden is maximaal 30 kΩ. Om de beveiliging tegen sabotage te verhogen, kunnen er EOL’s met verschillende weerstanden gebruikt worden in één sensor. Aanbevolen weerstandsverhouding van EOL-weerstanden: R1=R, R2=2·R, R3=3·R.

In de Ajax-app kunt u de normale staat selecteren (normaal gesloten of normaal geopend) voor elk paar aansluitklemmen: alarm, sabotage en storing. Hierdoor kunt u elke potentiaalvrije contactdetector van elke configuratie verbinden met MultiTransmitter.

2EOL- en 3EOL-verbindingen zijn alleen beschikbaar voor MultiTransmitter met firmwareversie 2.13.0 en nieuwer. De integratiemodule moet verbonden zijn met Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G) of Hub Hybrid (4G) met de OS Malevich-firmwareversie 2.13 en nieuwer.

Jeweller-radiocommunicatietechnologie

Jeweller is een radioprotocol dat zorgt voor een snelle en betrouwbare tweerichtingscommunicatie tussen de hub en de apparaten van het systeem. Het protocol verstuurt onmiddellijk datarijke alarmmeldingen: beveiligingsbedrijven en gebruikers weten precies welk apparaat is geactiveerd, wanneer en waar het gebeurde.

Jeweller ondersteunt encryptie en authenticatie om sabotage te voorkomen en regelmatige polls om de status van het apparaat in realtime weer te geven. Jeweller ondersteunt tot maximaal 2000 m aan draadloze verbinding, geeft daardoor de faciliteiten bescherming en de beste gebruikerservaring aan zowel systeemeigenaren en installateurs.

Gebeurtenissen verzenden naar de meldkamer

Het Ajax-beveiligingssysteem kan gebeurtenissen en alarmen verzenden naar de Ajax PRO Desktop-bewakingsapp, evenals naar de meldkamer (CMS) via SurGard (Contact ID), SIA (DC-09), ADEMCO 685 en andere bedrijfseigen protocollen. Een volledige lijst met ondersteunde protocollen is hier beschikbaar.

MultiTransmitter kan de volgende gebeurtenissen verzenden:

 1. MultiTransmitter: sabotagealarm / herstel.
 2. Alarm van verbonden apparaten / herstel.
 3. Verlies / herstel van verbinding tussen MultiTransmitter en de hub / radiosignaalversterker.
 4. Verlies / herstel van verbinding tussen MultiTransmitter en de daarmee verbonden apparaten.
 5. Tijdelijke deactivering / activering van MultiTransmitter.
 6. Tijdelijke deactivering / activering van bekabelde detectoren en apparaten verbonden met MultiTransmitter.
 7. Mislukte poging om het beveiligingssysteem in te schakelen (als de integriteitscontrole van het systeem is ingeschakeld).

In het geval van een alarm, weet de operator van de meldkamer van het beveiligingsbedrijf wat er is gebeurd en waar het interventieteam heen gestuurd wordt. Alle Ajax-apparaten zijn adresseerbaar, dus gebeurtenissen, het apparaattype, de toegewezen naam en ruimte kunnen verzonden worden naar PRO Desktop en de meldkamer. De lijst met te verzenden parameters kan verschillen afhankelijk van het type meldkamer en het geselecteerde communicatieprotocol met de meldkamer.

Het apparaat-id en het loopnummer (zone) van de integratiemodule en verbonden bekabelde apparaten in de Ajax-app vinden. Om dit te doen, opent u de Statussen van de integratiemodule of het verbonden apparaat. Het apparaatnummer komt overeen met het loopnummer (zone).

MultiTransmitter toevoegen aan het systeem

Bekabelde detectoren kunnen zowel voor als na het aansluiten van de module op de hub worden verbonden met MultiTransmitter.

Voordat u de integratiemodule toevoegt

 1. Installeer de Ajax-app. Maak een account aan als u er geen hebt.
 2. Voeg een hub toe die compatibel is met de integratiemodule in de app, configureer de benodigde instellingen en maak minstens één virtuele ruimte.
 3. Zorg ervoor dat de hub is ingeschakeld en toegang heeft tot het internet: via ethernet, wifi en/of het mobiele netwerk. U kunt dit doen in de Ajax-app of door te kijken naar de led-indicatie van de hub. Het moet wit of groen oplichten.
 4. Zorg ervoor dat de hub niet is bijgewerkt en niet is uitgeschakeld door de status in de Ajax-app te controleren.

Alleen gebruikers met beheerdersrechten kunnen MultiTransmitter toevoegen aan de hub.

Zo voegt u MultiTransmitter toe

 1. Sluit de voedingskabel aan op de juiste connector.

  Gebruik de klemmenblokadapter met schroefaansluiting om de voeding aan te sluiten en zo aan de INCERT-vereisten te voldoen. Meer informatie.

 2. Open de Ajax-app. Ga naar het tabblad Apparaten en druk op Apparaat toevoegen.
 3. Geef de integratiemodule een naam.
 4. Scan de QR-code of typ het apparaat-ID in. De QR-code staat op de achterkant van de behuizing, op het paneel en op de verpakking van het apparaat. Het apparaat-ID staat onder de QR-code.
 5. Kies een virtuele ruimte en groep (als de Groepsmodus is ingeschakeld).
 6. Klik op Toevoegen.
 7. Schakel MultiTransmitter in door de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt te houden. Houd er rekening mee dat het verzoek om verbinding te maken met de hub alleen wordt verzonden wanneer de integratiemodule wordt ingeschakeld. Als de verbinding is mislukt, ontkoppel dan MultiTransmitter gedurende 5 seconden en probeer het opnieuw.

Om te kunnen koppelen met de hub moet de integratiemodule binnen het bereik van de radiocommunicatie van de hub zijn (in dezelfde beveiligde faciliteit).

Als het maximum aantal apparaten wat toegevoegd kan worden aan de hub is bereikt, ontvangt u een foutmelding tijdens het toevoegen.

MultiTransmitter werkt slechts met één hub. Na het verbinden met de nieuwe hub, stopt de integratiemodule met het uitwisselen van opdrachten met de vorige. Na het toevoegen aan een nieuwe hub wordt MultiTransmitter niet uit de lijst van apparaten van de vorige hub gewist. U kunt het via de Ajax-app verwijderen.

De verbonden integratiemodule verschijnt in de apparatenlijst van de hub in de app. De bijgewerkte status van het apparaat hangt af van de instelling van het pollinginterval in de instellingen van Jeweller of Jeweller/Fibra (standaard 36 seconden).

Pictogrammen van MultiTransmitter

De pictogrammen geven informatie over sommige MultiTransmitter-statussen. Bekijk ze in het tabblad Apparaten van de app.

Pictogram Betekenis

Signaalsterkte van Jeweller tussen de hub/signaalversterker en de MultiTransmitter. Aanbevolen waardes: 2-3 streepjes.

Meer informatie

Een branddetector aangesloten op MultiTransmitter heeft een alarm geregistreerd.

Batterijlading van de reservebatterij van MultiTransmitter.

Meer informatie

MultiTransmitter heeft een storing. Een lijst van foutmeldingen is beschikbaar bij de statussen van de integratiemodule.
MultiTransmitter werkt via een radiosignaalversterker.

MultiTransmitter is tijdelijk uitgeschakeld.

Meer informatie

MultiTransmitter heeft gebeurtenissen door sabotagepogingen tijdelijk uitgeschakeld.

Meer informatie

MultiTransmitter-statussen

De statussen geven informatie over de integratiemodule en de bedrijfsparameters. Controleer de MultiTransmitter-statussen in de Ajax-app:

 1. Ga naar het tabblad Apparaten .
 2. Selecteer MultiTransmitter in de apparatenlijst.
Parameter Betekenis
Storing

Klik op om de lijst met storingen van MultiTransmitter te openen.

Het veld wordt alleen weergegeven als er een storing is gedetecteerd.

Jeweller-signaalsterkte

Signaalsterkte tussen hub/radiosignaalversterker en MultiTransmitter.

Wij raden aan de integratiemodule te installeren op plaatsen met een signaalsterkte van 2-3 streepjes.

Meer informatie over Jeweller

Verbinding via Jeweller  Verbindingsstatus tussen hub/signaalversterker en MultiTransmitter:

 • Online: het apparaat is verbonden met een hub/signaalversterker.
 • Offline: het apparaat heeft geen verbinding meer met de hub/signaalversterker.
Naam van de ReX-signaalversterker Dit veld wordt weergegeven als het apparaat via een radiosignaalversterker werkt.
Batterijlading

De batterijlading van de verbonden batterij. Weergegeven in stappen van 5%.

Zo wordt de batterijlading weergegeven in de Ajax-apps

Deksel De status van sabotageknoppen die geactiveerd worden als iemand probeert om de behuizing te demonteren van het oppervlak of de behuizing te beschadigen:

 1. Gesloten: de behuizing van het apparaat is gesloten. Normale staat van de behuizing.
 2. Open: de deksel van de behuizing is open of de behuizing is beschadigd. Controleer de behuizing van het apparaat.

Meer informatie

Externe voeding De externe voeding 100–240 V~ is:

 • Verbonden: de externe voeding is verbonden met de integratiemodule.
 • Losgekoppeld: de externe voeding is losgekoppeld. Controleer de aansluiting van de voedingskabel met de integratiemodule.
Voedingslijn van de detector Status van de voedingsklemmen van de detector:

 • OK: aansluitklemmen in normale staat.
 • Kortsluiting: kortsluiting in aansluitklemmen.
Voedingslijn van de branddetector Status van de voedingsklemmen van de branddetectoren:

 • OK: aansluitklemmen in normale staat.
 • Kortsluiting: kortsluiting in aansluitklemmen.
Tijdelijke deactivering Toont de status van de tijdelijke uitschakelfunctie van het apparaat:

 • Nee: het apparaat werkt normaal en verzendt alle gebeurtenissen.
 • Alleen het deksel: de beheerder van de hub heeft meldingen over sabotagepogingen uitgeschakeld.
 • Geheel: het apparaat is door de beheerder van de hub volledig uitgesloten van de werking van het systeem. Het apparaat volgt geen systeemcommando’s en meldt geen alarmen of andere gebeurtenissen.

Meer informatie

Firmware Firmwareversie van MultiTransmitter.
Apparaat-ID

ID- / serienummer van MultiTransmitter. 

Is ook beschikbaar onder de QR-code op de achterkant van de behuizing, op het paneel en op de verpakking van de integratiemodule.

Apparaatnr. Loopnummer (zone) van MultiTransmitter.

MultiTransmitter-instellingen

Zo past u de instellingen van MultiTransmitter aan in de Ajax-app:

 1. Ga naar het tabblad Apparaten .
 2. Selecteer MultiTransmitter uit de lijst.
 3. Ga naar Instellingen door op het tandwielpictogram  te klikken.
 4. Configureer de parameters.
 5. Klik op Terug om de nieuwe instellingen op te slaan.
Instelling Betekenis
Naam

Naam van de integratiemodule. Wordt weergegeven in de apparatenlijst van de hub, de tekst van de sms en eventlogmeldingen.

Klik op het tekstveld om de naam van de module te wijzigen.

De naam kan maximaal 12 cyrillische tekens of 24 Latijnse tekens bevatten.

Ruimte

De virtuele ruimte selecteren om MultiTransmitter aan toe te wijzen.

De naam van de ruimte wordt weergegeven in de tekst van de sms en eventlogmeldingen.

Waarschuwing met een sirene, als de stroomvoorziening voor detectoren een kortsluiting heeft Als deze optie is ingeschakeld, worden de sirenes die zijn verbonden met het beveiligingssysteem geactiveerd wanneer de voedingskabel voor de detectoren kortsluiting heeft.
Jeweller-signaalsterktetest

Activeert de testmodus van MultiTransmitter voor de signaalsterkte van Jeweller.

Met de test kunt u de signaalsterkte tussen de hub en MultiTransmitter controleren en de optimale installatieplaats voor het apparaat bepalen.

Meer informatie

Signaaldempingstest

Activeert de testmodus van MultiTransmitter voor de dempingstest.

Meer informatie

Gebruikershandleiding Opent de Gebruikershandleiding van Transmitter in de Ajax-app.
Permanente deactivering

Hiermee kan de gebruiker het apparaat deactiveren zonder het uit het systeem te verwijderen.

Er zijn twee opties beschikbaar:

 • Geheel: het apparaat zal geen systeemopdrachten of automatiseringsscenario’s uitvoeren. Het systeem zal alarmen en andere meldingen van het apparaat negeren.
 • Alleen deksel: het systeem zal alleen meldingen over de activatie van de sabotageknop van het apparaat negeren.

Lees meer over de permanente deactivering van het apparaat

Het systeem negeert alleen meldingen over de activering van de sabotageknop van het apparaat. Detectoren en apparaten die met MultiTransmitter zijn verbonden, blijven normaal werken.

Het systeem kan ook automatisch apparaten uitschakelen als het ingestelde aantal alarmen wordt overschreden of als de hersteltimer afloopt.

Meer informatie over automatische deactivering van de apparaten

Apparaat ontkoppelen Ontkoppelt MultiTransmitter van de hub en verwijdert de instellingen.

Storingen van MultiTransmitter

Als de storing van MultiTransmitter wordt gedetecteerd (bv. verbindingsverlies met de hub via Jeweller), geeft de Ajax-app een nummer weer in de linkerbovenhoek van het pictogram van het apparaat.

Alle foutmeldingen zijn in te zien via de statussen van de integratiemodule. Velden met storingen worden rood gemarkeerd.

De storing wordt weergegeven als:

 • De behuizing van de integratiemodule geopend is of gedemonteerd van het oppervlak is (sabotagealarmen).
 • Er geen verbinding is tussen de integratiemodule en de hub/radiosignaalversterker via Jeweller.
 • De batterij van de hub leeg is.
 • De batterij meer dan 40 uur aan het opladen is.
 • Er geen reservebatterij verbonden kan worden (de batterij is niet verbonden of er zijn hardwareproblemen, zoals een defecte verbindingskabel).
 • De voedingskabel van de detector kortsluiting heeft.

MultiTransmitter kan storingen melden aan de meldkamer van het beveiligingsbedrijf, maar ook aan gebruikers via pushmeldingen en sms’jes.

Plaatsing van MultiTransmitter

ajax multitransmitter jeweller

Houd bij het kiezen van de plaats waar u MultiTransmitter wilt installeren rekening met de parameters die van invloed zijn op de juiste werking van de integratiemodule:

 • Jeweller-signaalsterkte.
 • Afstand tot de hub.
 • De aanwezigheid van obstakels die het radiosignaal tussen de integratiemodule en de hub kunnen hinderen: muren, tussenvloeren of grote objecten.
 • Kabellengte om bekabelde detectoren en apparaten te verbinden met MultiTransmitter.

Houd rekening met de plaatsingsrichtlijnen wanneer u uw beveiligingssysteem ontwerpt. Het ontwerp en de installatie van het beveiligingssysteem moet door professionals uitgevoerd worden. De lijst met erkende Ajax-partners vindt u hier.

Signaalsterkte

De signaalsterkte van Jeweller wordt bepaald door het aantal niet-geleverde of beschadigde gegevenspakketten die gedurende een bepaalde tijd tussen de hub en de detector worden uitgewisseld. De signaalsterkte wordt aangegeven door het pictogram in het tabblad Apparaten :

 • Drie streepjes: uitstekende signaalsterkte.
 • Twee streepjes: goede signaalsterkte.
 • Eén streepje: lage signaalsterkte, een stabiele werking wordt niet gegarandeerd.
 • Doorgestreept pictogram: geen signaal.

Controleer de Jeweller-signaalsterkte op de plaats van installatie. Bij een lage signaalsterkte (één of nul streepjes) kunnen wij geen stabiele werking van het beveiligingssysteem garanderen. In dat geval raden we aan om het apparaat te verplaatsen, zelfs 20 centimeter verschil kan de kwaliteit van de radiocommunicatie aanzienlijk verbeteren. Als de signaalsterkte van de integratiemodule laag of instabiel blijft na het verplaatsen, gebruik dan een radiosignaalversterker.

Installeer MultiTransmitter niet

 • Buiten. Dit kan leiden tot storingen van de integratiemodule.
 • Binnen gebouwen met temperatuur- en vochtigheidsparameters die niet overeenkomen met het bereik van het apparaat. Dit kan leiden tot storingen van de integratiemodule.
 • Op locaties waar de integratiemodule een Jeweller-signaalsterkte van nul streepjes of één streepje heeft. Dit kan leiden tot verbindingsverlies met de integratiemodule.
 • Op een afstand van minder dan een meter van de hub of radiosignaalversterker. Dit kan leiden tot verbindingsverlies met de integratiemodule.

MultiTransmitter installeren

Zorg, voordat u MultiTransmitter installeert, dat u de optimale locatie heeft gekozen en dat deze voldoet aan de eisen van deze handleiding. Voer de Jeweller-signaalsterktetest uit voordat u de installatie afrondt.

MultiTransmitter is ontworpen voor installatie binnenshuis. We raden aan om de installatieplek buiten het zicht te houden.

Bevestig de integratiemodule op een verticaal oppervlak en gebruik hiervoor het bevestigingsmateriaal uit het installatiepakket. Alle noodzakelijke gaten zijn al gemaakt.

Het is noodzakelijk dat de integratiemodule verticaal wordt bevestigd, zodat de sabotagedetector reageert als iemand probeert het apparaat los te maken. Lees de documentatie van de batterij voordat u hem installeert. Sommige batterijen kunnen alleen verticaal (met de polen naar boven) gemonteerd worden. Als u de batterijen anders installeert, kunnen ze snel achteruitgaan.

Om de module te installeren:

 1. Bereid van tevoren de kabeluitgangen voor door de geperforeerde delen van de behuizing van MultiTransmitter er voorzichtig uit te drukken.
 2. Bevestig de behuizing op het verticale oppervlak op de gekozen installatieplaats met de meegeleverde schroeven met behulp van alle bevestigingspunten. Eentje zit in het geperforeerde deel boven de sabotageknop. Deze is nodig voor het activeren van de sabotageknop in het geval er geprobeerd wordt om de behuizing van MultiTransmitter van het oppervlak te demonteren.
 3. Installeer het MultiTransmitter-paneel op de houders van de behuizing.
 4. Installeer een 12 V⎓ reservebatterij op de daarvoor bestemde bevestigingsrails in de behuizing. Houd er rekening mee dat voedingseenheden van derden niet met de aansluitklemmen verbonden kunnen worden.

  We bevelen het gebruik van een batterij van 12 V⎓ aan met een capaciteit van 4 of 7 Ah. Voor zulke batterijen zijn er speciale rails in de behuizing. U kunt ook soortgelijke batterijen van een andere capaciteit gebruiken als ze in de behuizing passen, en de maximale volledige oplaadtijd niet meer dan 30 uur is. De maximale batterijafmetingen om in de behuizing te kunnen installeren zijn 150 × 65 × 94 mm en het maximale gewicht is 5 kg.

 5. Sluit bedrade detectoren en apparaten aan op de integratiemodule.
 6. Verbind de reservebatterij met de aansluitklemmen van het paneel volgens onderstaand diagram met de verbindingskabel uit de volledige set. Controleer de polariteit van de aangesloten kabels. Maak de kabel stevig vast aan de aansluitklemmen.
 7. Zet de integratiemodule aan.
 8. Installeer het deksel op de behuizing van de integratiemodule en bevestig het in de onderste en bovenste delen van de behuizing met de schroeven uit de installatiekit.

Bedrade detectoren en apparaten aansluiten op MultiTransmitter

Voorbereiding en kabellengte

Lees de gebruikershandleiding van de bekabelde detector of het apparaat van derden goed door voordat u deze verbindt met MultiTransmitter. Als u vragen heeft, neem dan contact op met de technische ondersteuningsdienst van de fabrikant van de detector of het apparaat.

Het niet opvolgen van de installatieregels, de aanbevelingen van deze handleiding en de instructies van de fabrikant van de bekabelde detectoren of apparaten van derden kan leiden tot onjuiste werking en valse alarmen.

Houd bij het plannen waar de integratiemodule of aangesloten bekabelde apparaten geïnstalleerd moeten worden rekening met het diagram van de stroomkabels bij de faciliteit. Bij parallelgeleiding moeten signaalkabels voor beveiligingssystemen op een afstand van minstens 50 cm van de stroomkabels worden gelegd. Houd een hoek aan van 90° als de kabels elkaar kruisen.

Voor faciliteiten die gebouwd of gerenoveerd worden, worden de kabels gelegd nadat de elektrische bedrading is geïnstalleerd. Gebruik beschermende buizen, tiewraps, klemmen en nietjes om de kabels mee te ordenen en te bevestigen. Zorg ervoor dat de bevestigingsmiddelen de kabels of isolatie niet beschadigen tijdens de installatie.

Gebruik een kabelgoot voor elektra bij het extern leggen van kabels (zonder ze binnen de muren te monteren). Kabelgoten mogen niet meer dan de helft gevuld zijn met kabels. Laat de kabels niet doorhangen. De kabelgoot moet uit het zicht geplaatst worden indien mogelijk, bijvoorbeeld achter meubilair.

We raden aan om kabels in de muren, vloeren en plafonds te leggen. Dit zorgt voor meer veiligheid: de kabels zijn niet zichtbaar en een indringer kan er dan onmogelijk bij komen.

Houd tijdens het installeren rekening met de buigradius die de fabrikant bij de specificaties van de kabel noemt. Anders loopt u het risico dat de kabels beschadigen of breken.

Controleer vóór de installatie alle kabels op buigingen en fysieke schade. Voer de installatie zo uit dat de kans op schade aan de kabels van buiten miniem is.

We raden aan om een alarmkabel met een geleider van verkoperd aluminium en een doorsnede van 0,22 mm² te gebruiken. De maximale lengte van de alarmkabel die gebruikt wordt om apparaten van derden aan MultiTransmitter te koppelen is 400 meter. De waarde kan variëren als een ander kabeltype wordt gebruikt. Andere soorten kabels zijn niet getest.

MultiTransmitter aansluiten

Draai bij het aansluiten van de integratiemodule de draden niet in elkaar, maar soldeer ze. De uiteinden van de draden van de apparaten of detectoren, die in de aansluitklemmen van de integratiemodule worden gestoken, moeten worden vertind of gekrompen met een speciale huls. Dit zorgt voor een betrouwbare verbinding. Volg bij het aansluiten van de integratiemodule en detectoren en apparaten van derden de veiligheidsvoorschriften en de vereisten van de elektrische veiligheidsvoorschriften.

 1. Selecteer de MultiTransmitter-zone om een detector of apparaat aan te sluiten.
 2. Begeleid de kabel door de behuizing van de integratiemodule.
 3. Sluit een bedrade detector of apparaat aan op de juiste MultiTransmitter-aansluitklemmen. Het bedradingsschema staat in de gebruikershandleiding die door de fabrikant van de bedrade detector of het apparaat wordt voorzien.

  Lees de instructies van de fabrikant zorgvuldig door voordat u het apparaat verbindt met MultiTransmitter.

 4. Maak de kabel stevig vast aan de aansluitklemmen.
 5. Bevestig de kabel met tiewraps met de speciale bevestigingsmiddelen binnenin de behuizing.

  Indien de bekabelde detector een voeding van 12 V⎓ nodig heeft voor de werking, kan deze worden aangesloten op de voedingsklemmen van de overeenkomstige MultiTransmitter-zone. Voor branddetectoren zijn afzonderlijke aansluitklemmen voorzien. Verbind geen externe voeding (zoals voedingseenheden van derden) met de voedingsklemmen van de detector, want dit kan schade aan het apparaat veroorzaken.

 6. Voeg een detector of apparaat toe aan het systeem.

Aan het systeem toevoegen

Binnen het Ajax-beveiligingssysteem neemt elk apparaat of detector die is aangesloten op MultiTransmitter een plek in binnen de limiet van de hub.

 1. Open de Ajax-app. Ga naar het tabblad Apparaten .
 2. Selecteer MultiTransmitter uit de apparatenlijst.
 3. Klik op het menu Apparaten onder het integratiemodulepictogram.
 4. Klik op Voeg bekabeld apparaat toe.
 5. Geef het apparaat of de detector een naam, selecteer de bedrade zone waarop het apparaat of de detector wordt aangesloten en selecteer een ruimte en een groep voor de plaatsing.
 6. Klik op Toevoegen. Het apparaat of de detector zal dan binnen 30 seconden worden toegevoegd. Als de verbinding mislukt: controleer dan of de bekabelde verbinding correct is en probeer het opnieuw.

Pictogrammen van de aangesloten detectoren en apparaten

De pictogrammen tonen sommige statussen van de apparaten die zijn aangesloten op MultiTransmitter. Controleer ze in de Ajax-app in het tabblad Apparaten .

Pictogram Betekenis
Bel-functie is geactiveerd.

Vertraging bij Binnenkomst en/of Vertrek is ingeschakeld.
Het apparaat werkt in de modus Altijd actief.
Het apparaat werkt wanneer de modus Nachtmodus is ingeschakeld.

Status van apparaat is OK.

Wordt alleen weergegeven bij EOL-, NC- en NO-verbindingen.

Het apparaat heeft kortsluiting.

Wordt alleen weergegeven bij EOL-, NC- en NO-verbindingen.

Sabotagestatus van het apparaat is OK.*
Sabotagealarm van apparaat.*
Status van inbraaksensoren is OK.*
Inbraakalarm.*
De status van de knop voor extra verzoeken is OK.*
Alarm door het indrukken van de knop voor extra verzoeken.*
Status van alarmknop is OK.*
Alarm bij het indrukken van de alarmknop.*
Status van brandsensor is OK.*
Het apparaat heeft een brandalarm gedetecteerd.*
Status van gassensor is OK.*
Alarm wanneer de maximale gasconcentratie wordt overschreden.*
Status van apparaat is OK.*
Storing van de hub gedetecteerd.*
Status van overstromingssensor is OK.*
Alarm veroorzaakt door overstroming.*
De status van de glasbreuksensor is OK.*
Glasbreukalarm.*
De status van de hoge temperatuursensor is OK.*
Alarm wanneer de bovenste temperatuurgrens wordt overschreden.*
De status van de lage temperatuursensor is OK.*
Alarm wanneer de onderste temperatuurgrens wordt overschreden.*
De status van de maskeringssensor is OK.*
Maskeringsalarm.*
De status van het dwangcode-apparaat is OK.*
Alarm geactiveerd wanneer het systeem wordt uitgeschakeld met een dwangcode.*
De status van de trillingssensor (seismisch) is OK.*
Trillingsalarm (seismisch).*
Status van het apparaat met aangepaste type gebeurtenis is OK.*
Alarm veroorzaakt door het apparaat waarvoor het aangepaste type gebeurtenis is geselecteerd.*
Apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als gevolg van overschrijding van het aantal alarmen.
Apparaat wordt automatisch uitgeschakeld door de hersteltimer.
Apparaat is tijdelijk uitgeschakeld door de systeemgebruiker.

* Het pictogram wordt alleen weergegeven bij 2EOL- en 3EOL-verbindingen.

Statussen van de aangesloten detectoren en apparaten

De statussen geven informatie over het apparaat en de bedrijfsparameters. Controleer de statussen van de detectoren en apparaten die zijn aangesloten op MultiTransmitter in de Ajax-app:

 1. Ga naar het tabblad Apparaten .
 2. Selecteer MultiTransmitter uit de lijst.
 3. Klik op Apparaten onder het MultiTransmitter-pictogram.
 4. Selecteer het apparaat uit de lijst.
Parameter Betekenis
Storing

Klik op om de storingslijst van de aangesloten bekabelde detector te openen.

Het veld wordt alleen weergegeven als er een storing is gedetecteerd.

MultiTransmitter-naam Status van MultiTransmitter waarop de bekabelde detector is aangesloten:

 • Online: MultiTransmitter is verbonden met de hub/signaalversterker.
 • Offline: MultiTransmitter is verbonden met de hub/signaalversterker.

Apparaatstatus

Voor types zonder EOL- en EOL-aansluiting

Status van verbonden bekabelde apparaat:

 • OK: status van het apparaat is normaal.
 • Waarschuwing: het apparaat heeft een alarm gedetecteerd.
 • Contacten beschadigd: wordt weergegeven als de verbinding van het apparaat is verbroken. Deze status is alleen mogelijk via een EOL-verbinding.

Sabotagesensor

Voor types met 2EOL- en 3EOL-aansluiting

De sabotagestatus van het verbonden apparaat:

 • OK: sabotagestatus is normaal.
 • Waarschuwing: sabotagealarm van het apparaat.

Sensor “Naam van het geselecteerde type gebeurtenis”

Voor types met 2EOL- en 3EOL-aansluiting

Status van verbonden bekabelde apparaat:

 • OK: status van het aangesloten apparaat is normaal.
 • Waarschuwing: het verbonden apparaat heeft een alarm gedetecteerd.
 • Kortsluiting: de aansluitklemmen, waarmee het apparaat is verbonden, hebben kortsluiting.
Altijd actief

Als de optie aanstaat, is het apparaat dat via MultiTransmitter is verbonden continue ingeschakeld en waarschuwt bij alarmen.

Deze optie kan alleen worden geconfigureerd voor bepaalde gebeurtenistypes.

Meer informatie

Weerstand van apparaat

Voor types met EOL-, 2EOL- en 3EOL-aansluiting

De totale weerstand van de op het apparaat aangesloten weerstand(en), wordt automatisch gemeten.

Deze waarde kan ook handmatig worden ingesteld met stappen van 100 Ω.

Tijdelijke deactivatie Toont de status van de tijdelijke uitschakelfunctie van het apparaat:

 1. Nee: het apparaat werkt normaal en verzendt alle gebeurtenissen.
 2. Geheel: het apparaat is door de beheerder van de hub volledig uitgesloten van de werking van het systeem. Het apparaat volgt geen systeemopdrachten en meldt geen alarmen of andere gebeurtenissen.

Meer informatie

De gebruiker kan ook afzonderlijk deactivatie van het apparaat configureren

 • Door het aantal alarmen: het systeem schakelt het apparaat automatisch uit wanneer het ingestelde aantal alarmen wordt overschreden.
 • Door timer: het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld door het systeem wanneer de hersteltimer verloopt.

De optie wordt geconfigureerd in de Ajax PRO-app.

Meer informatie

Alarm Reactie
Bedieningsmodus Toont hoe het apparaat reageert op alarmen:

 • Direct Alarm – de ingeschakelde detector reageert direct op een bedreiging en geeft alarm.
 • Ingang/Uitgang – wanneer een vertraging ingesteld is, dan begint het ingeschakelde apparaat met aftellen en geeft het pas geen alarm wanneer het aftellen is afgelopen.
 • Follower – de detector erft de vertragingen van in-/uitgangsdetoren. Echter, wanneer de Follower individueel geactiveerd wordt dan geeft het direct een alarm.
Vertraging bij binnenkomst, sec.

Vertragingstijd bij binnenkomst is 5 tot 120 seconden.

Vertraging bij binnenkomst (vertraging van alarmactivatie) is de tijd die de gebruiker heeft om het beveiligingssysteem uit te schakelen nadat hij de beveiligde ruimte betreedt.

Meer informatie

Vertraging bij vertrek, sec.

Vertragingstijd bij vertrek is 5 tot 120 seconden.

Vertraging bij vertrek (vertraging van alarmactivatie) is de tijd die de gebruiker heeft om de beveiligde ruimte te verlaten na het inschakelen van het systeem.

Meer informatie

Vertraging bij binnenkomst van nachtmodus, sec.

Vertraging bij binnenkomst van Nachtmodus is 5 tot 120 seconden.

Vertraging bij binnenkomst (vertraging van alarmactivatie) is de tijd die de gebruiker heeft om het beveiligingssysteem uit te schakelen nadat hij de beveiligde ruimte betreedt.

Meer informatie

Vertraging bij vertrek van nachtmodus, sec.

Vertraging bij vertrek van Nachtmodus is 5 tot 120 seconden.

Vertraging bij vertrek (vertraging alarmactivatie) is de tijd die de gebruiker heeft om het terrein te verlaten na het aanzetten van de ingeschakelde modus.

Meer informatie

Nummer van bekabelde apparaten Het nummer van de MultiTransmitter-zone waarop de detector/het apparaat is aangesloten.
Apparaatnr. Nummer van de apparaatloop (zone).

Aangesloten detectoren en apparaten configureren

Zo past u de instellingen van een verbonden apparaat aan in de Ajax-app:

 1. Ga naar het tabblad Apparaten .
 2. Selecteer MultiTransmitter uit de lijst.
 3. Klik op Apparaten onder het MultiTransmitter-pictogram.
 4. Selecteer het apparaat uit de lijst.
 5. Ga naar Instellingen door op het tandwielpictogram   te klikken.
 6. Stel de vereiste parameters in.
 7. Klik op Terug om de nieuwe instellingen op te slaan.
Instellingen Betekenis
Naam

Naam van bekabeld apparaat. Wordt weergegeven in de apparatenlijst van de hub, de tekst van de sms en eventlogmeldingen.

Klik op het tekstveld om de naam van de module te wijzigen.

De naam kan maximaal 12 cyrillische tekens of 24 Latijnse tekens bevatten.

Ruimte

Virtuele ruimte waaraan een apparaat is toegewezen. 

De naam van de ruimte wordt weergegeven in de tekst van de sms en de eventlogmeldingen.

Type aansluiting Het type aansluiting selecteren voor een apparaat van derden:

 • Zonder EOL
 • EOL
 • 2EOL
 • 3EOL

2EOL- en 3EOL-verbindingen zijn alleen beschikbaar voor MultiTransmitter met firmwareversie 2.13.0 en nieuwer.

De integratiemodule moet verbonden zijn met Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G) of Hub Hybrid (4G) met OS Malevich-firmwareversie 2.13 en nieuwer.

Standaardstatus De normale status van het contact van het verbonden apparaat selecteren:

 • Normaal gesloten
 • Normaal geopend
Sensormodus Selecteer de sensormodus voor het aangesloten apparaat:

 • Alarmen melden
 • Wijzig ingeschakelde modi
Instellingen inschakelschakelaar Configureer de inschakelschakelaar als de optie Wijzig ingeschakelde modi is geselecteerd voor de instelling Sensormodus:

 • selecteer inschakelen voor Vooraf ingestelde actie
 • selectie van Beveiligingsobjecten die moeten worden beheerd door KeyArm

Meer informatie

Type gebeurtenis

Selecteer een gebeurtenistype voor het aangesloten apparaat. Raadpleeg het gedeelte Soorten gebeurtenissen voor bekabelde apparaten voor meer informatie.

Het geselecteerde type gebeurtenis bepaalt de tekst van de melding in het eventlog en in de sms, evenals de alarmcode die naar de meldkamer van het beveiligingsbedrijf wordt verzonden.

Deze instelling is beschikbaar als de optie Alarmen melden is geselecteerd als sensormodus.

Bedieningsmodus Bedieningsmodus van het verbonden apparaat:

 • Bistabiel: bijvoorbeeld, een openingsdetector. Na een alarm wordt er een herstelmelding gestuurd als de detector terugkeert naar de normale status.
 • Puls: bijvoorbeeld, een bewegingsdetector. Na een alarm wordt er geen herstelmelding gestuurd als de detector terugkeert naar de normale status.

Zorg ervoor dat het type overeenkomt met de aangesloten detector.

De pulsdetector in de bistabiele modus genereert onnodige herstelmeldingen.

Een bistabiele detector in pulsmodus zal daarentegen geen herstelmeldingen sturen.

Altijd actief

Als de optie aanstaat, is de detector die via MultiTransmitter is verbonden continue ingeschakeld en waarschuwt bij alarmen.

Deze optie kan alleen worden geconfigureerd voor bepaalde gebeurtenistypes.

Deze instelling is beschikbaar als de optie Alarmen melden is geselecteerd als sensormodus.

Meer informatie

Pulstijd De pulstijd van een apparaat om een alarm te detecteren: 

 • 20 ms.
 • 100 ms (standaard).
 • 1 sec.

Er gaat een alarm af als de puls van de detector langer duurt dan opgegeven in deze instelling. Kan worden gebruikt als een filter voor valse alarmen.

Alarm met sirene als alarm wordt gedetecteerd Als de functie is ingeschakeld, worden de op het systeem aangesloten sirenes geactiveerd wanneer er een alarm wordt gedetecteerd
Belinstellingen

Opent de instellingen van de bel. Deze functie is alleen beschikbaar voor bistabiele detectoren.

Zo configureert u Bel
Wat u moet weten over Bel

Alarm Reactie
Bedieningsmodus Bepaal hoe dit apparaat reageert op alarmen:

 • Direct Alarm – de ingeschakelde detector reageert direct op een bedreiging en geeft alarm.
 • Ingang/Uitgang – wanneer een vertraging ingesteld is, dan begint het ingeschakelde apparaat met aftellen en geeft het pas geen alarm wanneer het aftellen is afgelopen.
 • Follower – de detector erft de vertragingen van in-/uitgangsdetoren. Echter, wanneer de Follower individueel geactiveerd wordt dan geeft het direct een alarm.
Vertraging bij binnenkomst, sec.

Vertragingstijd bij binnenkomst is 5 tot 120 seconden.

Vertraging bij binnenkomst (vertraging van alarmactivatie) is de tijd die de gebruiker heeft om het beveiligingssysteem uit te schakelen nadat hij de beveiligde ruimte betreedt.

Meer informatie

Vertraging bij vertrek, sec.

Vertragingstijd bij vertrek is 5 tot 120 seconden.

Vertraging bij vertrek (vertraging van alarmactivatie) is de tijd die de gebruiker heeft om de ruimte te verlaten nadat het beveiligingssysteem is ingeschakeld.

Meer informatie

Inschakelen bij Nachtmodus

Als deze optie aanstaat, schakelt de detector die verbonden is met de integratiemodule bij gebruik van de nachtmodus over naar de ingeschakelde modus.

Meer informatie

Vertraging bij binnenkomst van nachtmodus, sec.

Vertraging bij binnenkomst van Nachtmodus is 5 tot 120 seconden.

Vertraging bij binnenkomst (vertraging van alarmactivatie) is de tijd die de gebruiker heeft om het beveiligingssysteem uit te schakelen nadat hij de beveiligde ruimte betreedt.

Meer informatie

Vertraging bij vertrek van nachtmodus, sec.

Vertraging bij vertrek van Nachtmodus is 5 tot 120 seconden. 

Vertraging bij vertrek (vertraging alarmactivatie) is de tijd die de gebruiker heeft om het terrein te verlaten na het aanzetten van de ingeschakelde modus.

Meer informatie

Tijdelijke deactivering

Hiermee kan een gebruiker het apparaat uitschakelen zonder het uit het systeem te verwijderen.

Er zijn twee opties beschikbaar:

 • Nee: het apparaat werkt normaal en verzendt alle gebeurtenissen.
 • Geheel: het apparaat is door de beheerder van de hub volledig uitgesloten van de werking van het systeem. Het apparaat volgt geen systeemopdrachten en meldt geen alarmen of andere gebeurtenissen.

Meer informatie

De gebruiker kan ook afzonderlijk deactivatie van het apparaat configureren:

 • Door het aantal alarmen: het systeem schakelt het apparaat automatisch uit wanneer het ingestelde aantal alarmen wordt overschreden. 
 • Door timer: het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld door het systeem wanneer de hersteltimer verloopt.

De functie wordt geconfigureerd in de Ajax PRO-app.

Meer informatie

Zo configureert u Bel

Bel is een audiosignaal dat waarschuwt als de openingsdetectoren geactiveerd worden terwijl het systeem is uitgeschakeld. De functie wordt bijvoorbeeld gebruikt in winkels om het personeel te laten weten dat er iemand binnenkomt.

De melding wordt in twee fases ingesteld: de openingsdetectoren configureren en de sirenes configureren.

Een bekabelde openingsdetector configureren die verbonden is met MultiTransmitter

Voordat u de Belfunctie instelt, moet u zeker weten dat een bekabelde openingsdetector met MultiTransmitter verbonden is en dat de volgende opties ingesteld zijn in de detectorinstellingen in de Ajax-app:

 • Type gebeurtenis: Inbraak.
 • Bedieningsmodus: Bistabiel.
 • Altijd actief: uitgeschakeld.
 1. Ga naar het tabblad Apparaten .
 2. Selecteer MultiTransmitter uit de lijst.
 3. Klik op Apparaten onder het MultiTransmitter-pictogram.
 4. Selecteer het apparaat uit de lijst.
 5. Ga naar Instellingen door op het tandwielpictogram  te klikken.
 6. Ga naar het menu Bel.
 7. Selecteer de melding van de sirene van de gebeurtenis en druk op Als apparaat is geactiveerd.
 8. Selecteer het geluid voor de Bel: 1 tot 4 korte piepjes. De Ajax-app laat het geluid horen zodra het geselecteerd is.
 9. Klik op Terug om de instellingen op te slaan.
 10. Stel de vereiste sirene in.

Instellingen van aangesloten bedrade detectoren en apparaten

Als er een storing wordt gedetecteerd in een bekabelde detector of apparaat, geeft de Ajax-app een nummer weer in de linkerbovenhoek van het pictogram van het apparaat.

Alle storingen zijn te zien in de statussen van verbonden apparaten. Velden met storingen worden rood gemarkeerd.

De storingen worden weergegeven als:

 • De behuizing van het apparaat geopend is (activering van sabotageknop).
 • Er geen verbinding is tussen de integratiemodule en het apparaat (contacten zijn beschadigd).
 • Onjuiste aansluiting van weerstanden (foutmelding weerstand). 
 • Het systeem een kortsluiting in de contacten van het apparaat heeft gedetecteerd.

Het verbonden apparaat kan storingen melden aan de meldkamer van het beveiligingsbedrijf, maar ook aan gebruikers via pushmeldingen en sms’jes.

Reset van brandalarmen

In het geval van alarmen van branddetectoren die verbonden zijn met MultiTransmitter, geeft de Ajax-app de meldingen weer die vragen om een reset van de alarmen. Door de reset keren de detectoren weer terug naar hun normale status en kunnen ze weer brand detecteren.

Als u het alarm na een brandalarm niet reset, zullen de detectoren niet reageren op de volgende brand, omdat ze in de alarmmodus blijven.

Er zijn twee manieren om brandalarmen te resetten:

 1. Door op de knop van de melding in de app te klikken.
 2. Via het MultiTransmitter-menu: klik op de rode knop tegenover de integratiemodule.

Indicatie van MultiTransmitter

 

De led-indicatie van MultiTransmitter kan wit, rood of groen oplichten, afhankelijk van de status van het apparaat.

In de vorige versie van de behuizing van MultiTransmitter is de led-indicatie niet zichtbaar als het deksel van de behuizing gesloten is. U kunt de status van het apparaat alleen in de Ajax-app bekijken.

De nieuwe behuizing van MultiTransmitter is voorzien van lichtgeleiders, zodat de status van de integratiemodule op elk moment kan worden bekeken.

Indien MultiTransmitter niet aan de hub is toegewezen of de verbinding met de hub is verloren, zal de integratiemodule geen indicatie geven van de batterijstatus of de aanwezigheid van een externe voeding.

Led-indicatie Gebeurtenis Opmerking
Licht wit op. Geen communicatie met de hub. De externe voeding is verbonden.
Licht rood op. Communicatie met de hub is verbroken. Externe voeding is verbonden. Bijvoorbeeld: de hub is uitgeschakeld of MultiTransmitter is buiten het bereik van het radionetwerk van de hub.
Gaat 0,5 seconde uit, licht dan groen op en gaat uit. MultiTransmitter uitschakelen.
Knippert eenmaal per seconde rood. MultiTransmitter is niet toegewezen aan de hub.
Licht iedere 10 seconden één seconde op.  MultiTransmitter heeft geen externe voeding.

Licht wit op als MultiTransmitter communiceert met de hub.

Licht rood op als er geen communicatie is met de hub is.

In geval van een alarm licht het geleidelijk op en gaat het elke 10 seconden uit. MultiTransmitter heeft geen externe voeding en een externe batterij is ontladen.

Licht wit op als MultiTransmitter communiceert met de hub.

Licht rood op als er geen communicatie is met de hub.

Functionaliteitstest van MultiTransmitter

Het Ajax-beveiligingssysteem heeft verschillende soorten testen om de juiste installatieplaatsen van de apparaten te kiezen. De testen van MultiTransmitter beginnen niet onmiddellijk, maar niet later dan een pollinginterval van de een hub/detector (standaard 36 seconden in de hubinstellingen). U kunt de pollinginterval van het apparaat aanpassen via het menu van Jeweller in de hubinstellingen.

Zo start u de test in de Ajax-app:

 1. Selecteer de hub.
 2. Ga naar het menu Apparaten .
 3. Selecteer MultiTransmitter.
 4. Ga naar Instellingen .
 5. Selecteer een test:
 6. Start en voer de test uit.

Onderhoud

Controleer regelmatig de werking van de integratiemodule en de verbonden bekabelde detectoren en apparaten. De optimale testfrequentie is elke drie maanden. We raden aan om te controleren dat de kabels stevig zijn gemonteerd en aangesloten op de aansluitklemmen van de integratiemodule.

Verwijder regelmatig stof, spinnenwebben en ander vuil van de behuizing. Gebruik een zachte, droge doek die geschikt is voor het onderhoud van de apparatuur. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, aceton, benzine of andere actieve oplosmiddelen bevatten om het apparaat te reinigen.

Volledige set

 1. MultiTransmitter Jeweller.
 2. Behuizing.
 3. Voedingskabel.
 4. Klemmenblokadapter met schroefaansluiting (alleen nodig om aan de INCERT-vereisten te voldoen).
 5. Aansluitkabel voor batterij van 12 V⎓.
 6. Installatiekit.
 7. Snelstartgids.

Garantie

De garantie voor de producten van Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” is 2 jaar geldig na aankoop.

Indien het apparaat niet goed functioneert, raden we u aan om eerst contact op te nemen met de ondersteuningsdienst. De helft van alle technische problemen kunnen op afstand worden opgelost.

Neem contact op met de technische ondersteuning:

Gefabriceerd door “AS Manufacturing” LLC

Hulp nodig?

In dit onderdeel zijn gedetailleerde handleidingen en educatieve video's te vinden over alle Ajax-functies. Bovendien zijn we 24/7 beschikbaar voor wanneer u een technisch specialist nodig hebt.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: