For Users

Používateľská príručka MultiTransmitter

Updated

MultiTransmitter je integračný modul s 18 drôtovými vstupmi pre pripojenie detektorov tretích strán do zabezpečovacieho systému Ajax. Proti neoprávnenej manipulácii je MultiTransmitter chránený dvojicou sabotážnych kontaktov Tamper. Zariadenie je napájané zo siete 100-240 V AC a je možné ho zálohovať 12 V batériou. Disponuje tiež 12 V výstupom pre napájanie pripojených detektorov.

MultiTransmitter pracuje ako súčasť zabezpečovacieho systému Ajax pripojením v rámci šifrovaného rádiového komunikačného protokolu Jeweller s Hubom. Dosah komunikácie s Hubom dosahuje až 2 000 m bez prekážok. Ak je detegovaný Jamming alebo rušenie, udalosť označená “Úroveň rušenia rádiových frekvencií Jeweller je vysoká” je odoslaná do poplachového prijímacieho centra a systémovým používateľom.

Nie je kompatibilný s ocBridge Plus, uartBridge a ústredňami výrobcov tretích strán

Zariadenie sa pripája k Hubu a konfiguruje prostredníctvom aplikácií Ajax pre operačné systémy iOS, Android, macOS a Windows. Všetky poplachové správy a udalosti sú hlásené používateľom prostredníctvom push notifikácií, SMS správ a telefonických hovorov. Zabezpečovací systém Ajax je možné pripojiť k poplachovému prijímaciemu centru. Zoznam autorizovaných partnerov je k dispozícii tu.

Popis zariadenia

Vonkajšia časť

ajax multitransmitter
 1. Skrutky upevňujúce kryt zariadenia. Odskrutkujte ich pomocou priloženého imbusového kľúča (Ø 4 mm)
 2. Priestor pre záložnú batériu

  Záložná batéria nie je súčasťou balenia MultiTransmitter

 3. QR kód a ID/sériové číslo zariadenia
 4. Perforovaná časť krytu nevyhnutná pre aktiváciu sabotážneho kontaktu v prípade neoprávnenej manipulácie so zariadením
 5. Perforovaná časť krytu pre vyvedenie kabeláže pre pripojenie detektorov a zariadení

Vnútorná časť

ajax multitransmitter
 1. Výstupné napájacie svorky pre napájanie detektorov požiaru
 2. Vstupné svorky napájania 100/230 V AC
 3. Sabotážny kontakt (Tamper). Signalizuje otvorenie krytu zariadenia
 4. Svorky pre pripojenie záložnej 12 V batérie
 5. Tlačidlo napájania
 6. LED indikátor
 7. QR kód a ID/sériové číslo zariadenia
 8. Vstupné svorky pre pripojenie drôtových detektorov (zóny) a výstupnej svorky napájania 12 V

Svorkovnica MultiTransmittera

ajax multitransmitter

Svorky vľavo:

GND — Spoločná zemniaca svorka MultiTransmittera
+EXT — 12 V výstupná svorka pre napájanie detektorov požiaru
COM — spoločná vstupná svorka pre pripojenie napájacích a signálnych obvodov drôtových detektorov

Svorky vpravo:

Z1–Z18 — vstupné svorky pre pripojenie drôtových detektorov
+12 V — 12 V výstupná svorka pre napájanie drôtových detektorov
COM — spoločné vstupné svorky pre pripojenie napájacích a signálnych obvodov drôtových detektorov

LED indikácia

ajax multitransmitter

LED indikátor MultiTransmittera sa môže v závislosti od stavu zariadenia rozsvietiť bielo, červeno alebo zeleno. Majte prosím na pamäti, že LED indikátor nie je viditeľný, keď je kryt zatvorený – aktuálny stav zariadenia je možné nájsť v aplikácii Ajax.

LED indikácia Udalosť Poznámka
Svieti bielo Spojenie s Hubom je naviazané, je pripojené externé napájanie
Svieti červeno Žiadne spojenie s Hubom, je pripojené externé napájanie Napríklad Hub je vypnutý alebo MultiTransmitter je mimo dosahu rádiového signálu Hubu
Blikne červeno raz za sekundu MultiTransmitter nie je spárovaný s Hubom
Rozsvieti sa na sekundu každých 10 sekúnd K MultiTransmitteru nie je pripojené žiadne externé napájanie

Rozsvieti sa bielo keď je spárovaný s Hubom.

Rozsvieti sa červeno, pokiaľ nie je spárovaný s Hubom

Počas poplachu sa postupne rozsvieti a zhasne raz za 10 sekúnd Žiadne externé napájanie a vybitá záložná batéria MultiTransmittera

Rozsvieti sa bielo keď je spárovaný s Hubom.

Rozsvieti sa červeno, pokiaľ nie je spárovaný s Hubom

Pokiaľ nie je MultiTransmitter spárovaný s Hubom alebo s ním stratil spojenie, integračný modul nebude indikovať stav batérie alebo prítomnosť externého napájania.

Princíp fungovania

MultiTransmitter je určený pre pripojenie drôtových detektorov a zariadení tretích strán k zabezpečovaciemu systému Ajax. Integračný modul prijíma poplachové a Tamper signály prostredníctvom vodičov pripojených k jeho svorkám.

ajax multitransmitter

MultiTransmitter je možné použiť na pripojenie tiesňových a zdravotných tlačidiel, vnútorných i vonkajších detektorov pohybu, rovnako ako detektorov otvorenia, vibrácií, rozbitia skla, požiaru, úniku plynu atď. Typ daného zariadenia je uvedený v nastavení zóny. Text notifikácií o poplachu a udalostiach pripojeného zariadenia, rovnako ako prenosové kódy prenášané do poplachového prijímacieho centra závisia od typu zariadenia.

K dispozícii je celkom 6 typov zariadení:

Typ Ikona
Tamper
ajax multitransmitter
Vniknutie
ajax multitransmitter
Požiar
ajax multitransmitter
Zdravotný poplach
ajax multitransmitter
Tieseň
ajax multitransmitter
Únik plynu
ajax multitransmitter

MultiTransmitter má 18 drôtových zón. Počet pripojených zariadení závisí na ich spotrebe elektrickej energie. Celkový maximálny prúdový odber všetkých pripojených detektorov alebo zariadení je 1 A.

Podporované typy zón:

Označenie Typ
NO V pokoji otvorené
NC V pokoji zatvorené. Bez odporového vyváženia
EOL (NC s rezistorom) V pokoji zatvorené. Odporovo vyvážené
EOL (NO s rezistorom) V pokoji otvorené. Odporovo vyvážené

Integračný modul má 3 napájacie vetvy 12 V: jednu vyhradenú pre napájanie detektorov požiaru a dve pre napájanie ostatných zariadení.

Po požiarnom poplachu potrebujú niektoré detektory požiaru reset napájania pre obnovenie do normálnej prevádzky. Napájanie detektorov požiaru by preto malo byť pripojené iba k vyhradenej napájacej vetve. Vyhnite sa tiež pripojeniu ďalších detektorov a zariadení k napájacím svorkám požiarnych detektorov, pretože by to mohlo viesť k falošným poplachom alebo k nesprávnemu fungovaniu zariadenia.

Prenos udalostí do poplachového prijímacieho centra

Zabezpečovací systém Ajax je možné pripojiť k poplachovému prijímaciemu centru pre príjem poplachových správ a udalostí vo formáte Sur-Gard (Contact ID) a SIA.

Číslo slučky (zóny) integračného modulu a zariadení k nemu pripojených nájdete v aplikácii Ajax v menu nastavenia Hubu a sekcii Skupiny.

Ak chcete zistiť číslo slučky (zóny), vyberte skupinu, v ktorej sú integračný modul alebo pripojené zariadenie umiestnené. Číslo zariadenia (IndexZariadenie v Ajax PRO Desktop) zodpovedá číslu slučky (zóny).

Pripojenie k Hubu

V prípade zabezpečovacieho systému Ajax funguje MultiTransmitter ako jediné zariadenie a každé pripojené zariadenie alebo detektor zaberá jednu pozíciu v maximálne podporovanom počte zariadení Hubom — 100 Hub a Hub 2, 150 Hub Plus a 200 Hub 2 Plus.

Drôtové detektory je možné pripojiť k MultiTransmitteru pred i po spárovaní s Hubom.

Pred pripojením

 1. Nainštalujte si aplikáciu Ajax. Vytvorte používateľský účet, pridajte k nemu Hub a vytvorte aspoň jednu miestnosť.
 2. Skontrolujte, či je Hub zapnutý a pripojený k internetu (pomocou Ethernet kábla, Wi-Fi a/alebo mobilných dát). Možno to preveriť v aplikácii Ajax alebo podľa farby loga Ajax na prednej strane Hubu. Logo Hubu pripojeného k internetu by malo svietiť na zeleno alebo bielo.
 3. Prostredníctvom aplikácie Ajax sa uistite, že je systém deaktivovaný a že práve neprebieha aktualizácia firmwaru Hubu.

Len používatelia s administrátorskými právami môžu pripojiť MultiTransmitter k Hubu.

Pre pripojenie MultiTransmittera

 1. Otvorte záložku Zariadenie v aplikácii Ajax a stlačte tlačidlo Pridať zariadenie.
 2. Pomenujte integračný modul, načítajte QR kód alebo zadajte ID modulu manuálne (umiestnené na kryte alebo krabici zariadenia) a vyberte miestnosť, v ktorej je umiestnený.
 3. Stlačte tlačidlo Pridať; následne dôjde k spusteniu odpočtu.
 4. Zapnite MultiTransmitter stlačením a podržaním tlačidla napájania po dobu 3 sekúnd. Majte na pamäti, že žiadosť na pripojenie k Hubu je odoslaná iba, ak sa integračný modul zapne.

Aby došlo k pripojeniu, integračný modul by sa mal nachádzať v dosahu rádiového signálu Hubu (v rámci rovnakého objektu).

Ak pripojenie zlyhalo, vypnite MultiTransmitter na 5 sekúnd a proces zopakujte.

Ak je už integračný modul pripojený k inému Hubu, vypnite ho a postupujte podľa štandardného procesu pridania.

Pripojený integračný modul sa objaví v aplikácii Ajax v zozname zariadení. Aktualizácia stavu zariadenia zoznamu závisí od nastaveného ping intervalu detektora v menu nastavenia protokolu Jeweller. Predvolená hodnota je 36 sekúnd.

Stavy MultiTransmittera

Ikony

Ikony zobrazujú niektoré stavy MultiTransmittera. Môžete ich vidieť v aplikácii Ajax v ponuke Zariadenia .

Ikona Hodnota
Sila signálu Jeweller — zobrazenie sily signálu medzi Hubom a MultiTransmitterom
Detektor požiaru pripojený k MultiTransmitteru vyhlásil poplach
Úroveň nabitia záložnej batérie MultiTransmittera
MultiTransmitter má poruchu. Zoznam porúch je dostupný v aplikácii Ajax
MultiTransmitter je pripojený cez rozširovač rádiového signálu

Stavy

Stavy nájdete v aplikácii Ajax:

 1. Otvorte záložku Zariadenie .
 2. Vyberte MultiTransmitter zo zoznamu.
Parameter Význam
Porucha

Stlačte pre otvorenie zoznamu porúch MultiTransmittera.

Pole sa zobrazí len v prípade, ak sú detegované poruchy

Sila signálu Jeweller Sila signálu medzi Hubom a MultiTransmitterom
Pripojenie Stav pripojenia medzi Hubom a MultiTransmitterom
Stav batérie Úroveň nabitia batérie. Zobrazené v 5% krokoch
Kryt

Stav sabotážnych kontaktov reagujúcich na otvorenie krytu alebo jeho odtrhnutie zo steny

Čo je to tamper

Externé napájanie Stav externého napájania zo siete 100/230 V AC
ReX “ meno rozširovača signálu ”

Stav pripojenia k rozširovaču signálu ReX.

Zobrazené, ak je MultiTransmitter pripojený cez Rozširovač rádiového signálu

Napájacia vetva detektorov Stav svoriek napájacích vetvy detektorov:

 • OK — svorky sú v normálnom stave
 • Skrat — svorky sú skratované
Napájacia vetva detektorov požiaru Stav svoriek napájacích vetvy detektorov požiaru:

 • OK — svorky sú v normálnom stave
 • Skrat — svorky sú skratované
Dočasná deaktivácia Indikuje stav zariadenia: aktívne, úplne deaktivované používateľom alebo deaktivované notifikácie zariadenia o stave sabotážneho kontaktu (Tamper)
Firmware Verzia firmwaru MultiTransmittera. Nie je možný upgrade
ID ID / sériové číslo MultiTransmittera. Tiež sa nachádza na krabici a na doske plošného spoja zariadenia

Nastavenie MultiTransmittera

Nastavenie je možné zmeniť v aplikácii Ajax:

 1. Otvorte záložku Zariadenie .
 2. Vyberte MultiTransmitter zo zoznamu.
 3. Prejdite do Nastavenia stlačením tlačidla .

Po zmene nastavení je nutné stlačiť tlačidlo Späť, aby došlo k ich uloženiu.

Nastavenie Hodnota
Prvé pole

Názov integračného modulu, ktorý možno upraviť. Názov zariadenia je zobrazený v texte SMS a oznámení v zozname notifikácií.

Názov môže obsahovať až 12 symbolov azbuky alebo až 24 latinky

Miestnosť Voľba virtuálnej miestnosti, ku ktorej je MultiTransmitter priradený. Názov miestnosti je zobrazený v texte SMS a oznámenia v zozname notifikácií
Signalizácia sirénou ak je napájanie detektorov skratované Ak je povolené, sirény pripojené k zabezpečovaciemu systému budú signalizovať, ak je napájací vetva detektorov skratovaná
Skúška sily signálu Jeweller

Prepnutie integračného modulu do režimu testovania sily signálu Jeweller. Test umožňuje preveriť kvalitu spojenia medzi Hubom a MultiTransmitterom a určiť jeho optimálne umiestnenie

Čo je to skúška sily signálu Jeweller

Test útlmu

Prepnutie MultiTransmittera do režimu testovania útlmu signálu

Čo je to test útlmu

Dočasná deaktivácia

Umožňuje používateľovi odpojiť zariadenie bez jeho vybratia zo systému.

K dispozícii sú dve možnosti:

 • Deaktivovať úplne — Zariadenie nebude vykonávať systémové príkazy ani spúšťať automatizačné scenáre. Systém bude ignorovať poplachy a notifikácie zariadenia
 • Deaktivovať notifikácie o stave krytu — správy o aktivácii sabotážneho kontaktu (Tamper) zariadenia budú ignorované

Viac informácií o dočasnej deaktivácii zariadenia

Upozorňujeme, že systém bude ignorovať len deaktivované zariadenia. Zariadenia pripojené cez MultiTransmitter budú naďalej fungovať normálne

Používateľská príručka Otvorenie používateľskej príručky MultiTransmittera
Zrušiť spárovanie zariadenia Zrušenie spárovania MultiTranmittera s Hubom a vymazanie jeho nastavení

Stavy pripojených detektorov a zariadení

Aktuálne stavy pripojených detektorov a zariadení nájdete v aplikácii Ajax:

 1. Otvorte záložku Zariadenie .
 2. Vyberte MultiTransmitter zo zoznamu.
 3. Stlačte tlačidlo Zariadenie.
 4. Vyberte zariadenie zo zoznamu.
  ajax multitransmitter
Parameter Hodnota
Porucha

Stlačte pre otvorenie zoznamu porúch pripojeného detektora.

Pole sa zobrazí iba v prípade, ak sú detegované poruchy

Oneskorenie pri vstupe [s]

Časové oneskorenie nastaviteľné v sekundách. Oneskorenie pri vstupe (oneskorenie aktivácie poplachu) je čas, počas ktorého je nutné systém deaktivovať po vstupe do objektu

Čo je to Oneskorenie pri vstupe

Oneskorenie pri odchode [s]

Časové oneskorenie nastaviteľné v sekundách. Oneskorenie pri odchode (oneskorenie aktivácie poplachu) je čas, počas ktorého je nutné opustiť objekt po aktivácii systému

Čo je to Oneskorenie pri odchode

Stav detektora Stav pripojeného drôtového detektora:

 • OK — pripojený detektor je v normálnom stave
 • Alarm — pripojený detektor vyhlásil poplach
 • Skrat — svorky, ku ktorým je detektor pripojený, sú skratované. Stav dostupný iba u EOL NC pripojenia
 • Odpojenie — zobrazené v prípade, že je detektor odpojený. Stav dostupný iba u EOL NO pripojenia
Vždy aktívny Ak je povolené, detektor je aktívny nezávisle na stave systému
MultiTransmitter Stav a názov MultiTransmittera, ku ktorému je drôtový detektor pripojený:

 • Pripojené — MultiTransmitter je pripojený k Hubu
 • Nepripojené — MultiTransmitter nie je pripojený k Hubu
Zariadenie # Číslo slučky (zóny) MultiTransmittera, ku ktorej je drôtový detektor pripojený

Nastavenie pripojených drôtových detektorov a zariadení

Nastavenia môžu byť zmenené v aplikácii Ajax:

 1. Otvorte záložku Zariadenie .
 2. Vyberte MultiTransmitter zo zoznamu.
 3. Stlačte tlačidlo Zariadenie.
 4. Vyberte zariadenie zo zoznamu.
 5. Prejdite do Nastavenia stlačením tlačidla .

Po zmene nastavení je nutné stlačiť tlačidlo Späť, aby došlo k ich uloženiu.

Nastavenie Hodnota
Prvé pole

Názov integračného modulu, ktorý možno upraviť. Názov zariadenia je zobrazený v texte SMS a oznámení v zozname notifikácií.

Názov môže obsahovať až 12 symbolov azbuky alebo až 24 latinky

Miestnosť Voľba virtuálnej miestnosti, ku ktorej je MultiTransmitter priradený. Názov miestnosti je zobrazený v texte SMS a oznámení v zozname notifikácií
Typ zariadenia Voľba typu pripojeného zariadenia:

 • Tamper
 • Detektor
Režim externého kontaktu Voľba pokojového stavu kontaktu pripojeného detektora alebo zariadenia:

 • NC
 • NO
 • EOL (NC s rezistorom)
 • EOL (NO s rezistorom)
Typ vstupného signálu Typ signálu z pripojeného detektora alebo zariadenia:

 • Pulzný — napr. detektor pohybu. Ak sa po poplachu vráti detektor do normálneho stavu, nedôjde k odoslaniu informácie o obnove
 • Bistabilný — napr. detektor pohybu. Ak sa po poplachu vráti detektor do normálneho stavu, dôjde k odoslaniu informácie o obnove

Nastavte správny režim, ktorý zodpovedá typu pripojeného detektora. Pulzný detektor v bistabilnom režime zbytočne generuje informácie o obnove. Naopak bistabilný detektor v pulznom režime naopak informácie o obnove neposiela

Vždy aktívny Ak je povolené, detektor je Vždy aktívny nezávisle na stave systému a odošle poplachovú správu pri každej detekcii. Túto voľbu aktivujte pri ochrane priestoru, ktorý vyžaduje nepretržité stráženie
Oneskorenie pri vstupe [s]

Časové oneskorenie nastaviteľné v sekundách. Oneskorenie pri vstupe (oneskorenie aktivácie poplachu) je čas, počas ktorého je nutné systém deaktivovať po vstupe do objektu.

Oneskorenie je možné nastaviť v intervale od 0 do 120 sekúnd

Čo je to Oneskorenie pri vstupe

Oneskorenie pri odchode [s]

Časové oneskorenie nastaviteľné v sekundách. Oneskorenie pri odchode (oneskorenie aktivácie poplachu) je čas, počas ktorého je nutné opustiť objekt po aktivácii systému po vstupe do objektu.

Oneskorenie možno nastaviť v intervale od 0 do 120 sekúnd

Čo je to Oneskorenie pri odchode

Aktívny v nočnom režime

Ak je povolené, zariadenie bude aktívne pri prechode systému do nočného režimu

Čo je to nočný režim

Oneskorenie v nočnom režime Povolenie nastavených oneskorení v nočnom režime
Dĺžka pulzu Dĺžka pulzu detektora alebo zariadenia pre vyhlásenie poplachu:

 • 20 ms
 • 100 ms
 • 1 s

K vyhláseniu poplachu dôjde, ak je pulz z detektora dlhší ako nastavená hodnota

Odpor

Odpor rezistora pripojeného k detektoru. Môže byť nastavený v rozmedzí od 1 kΩ do 7.5 kΩ v krokoch po 100 Ω.

MultiTransmitter automaticky meria hodnotu odporu pripojeného rezistora a zobrazuje ju v tomto poli ako odporúčanú hodnotu

Typ poplachu Voľba typu poplachu detektora či zariadenia:

 • Narušenie
 • Požiar
 • Lekárska pomoc
 • Tieseň
 • Plyn

Text SMS alebo oznámenia v zozname notifikácií závisí na zvolenom type poplachu

Signalizácia sirénou pri poplachu Ak je povolené, sirény pripojené k zabezpečovaciemu systému budú signalizovať poplach vyhlásený detektorom alebo zariadením
Zrušiť spárovanie zariadenia Odstránenie zariadenia a vymazanie jeho nastavenia

Pripojenie drôtových detektorov alebo zariadení k MultiTransmitteru

Ako pripojiť drôtový detektor alebo zariadenie

Pri pripojovaní detektorov a zariadení tretích strán konce vodičov nestáčajte dohromady, ale pájajte ich. Konce vodičov, ktoré sa umiestňujú do svorkovnice integračného modulu by mali byť pocínované alebo zalisované do dutinky.

 1. Vyberte zónu MultiTransmittera, do ktorej chcete pripojiť detektor alebo zariadenie.
 2. Vyveďte vodiče od detektora alebo zariadenia niektorým z prienikov do krytu integračného modulu.
 3. Pripojte drôtový detektor alebo zariadenie k príslušným svorkám MultiTransmitteru. Schému zapojenia nájdete v manuáli od výrobcu drôtového detektora alebo zariadenia.
 4. Zaistite vodiče vo svorkovnici integračného modulu.

Ak detektor alebo zariadenie vyžaduje pre prevádzku napájanie 12 V, možno ho pripojiť k napájacím svorkám zodpovedajúcej zóny MultiTransmittera. Pre detektory požiaru sú k dispozícii samostatné svorky. Nepripájajte externé napájanie k napájacím svorkám detektora, mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia.

Ako pridať drôtový detektor alebo zariadenie

 1. Otvorte záložku Zariadenie v aplikácii Ajax.
 2. Zo zoznamu zariadení vyberte MultiTransmitter.
 3. Stlačte tlačidlo Zariadenie.
 4. Stlačte tlačidlo Pridať drôtové zariadenie.
 5. Pomenujte detektor alebo zariadenie, vyberte zónu, ku ktorej je detektor alebo zariadenie pripojené. Ďalej vyberte zo zoznamu príslušnú miestnosť a skupinu.
 6. Stlačte tlačidlo Pridať. Zariadenie bude pridané počas nasledujúcich 30 sekúnd. Ak sa tak z akéhokoľvek dôvodu nestane, skúste to znova. Ak narazíte na problémy s pripojením, obráťte sa na Technickú podporu.

Test funkčnosti MultiTransmittera

K spusteniu testu integračného modulu nedôjde okamžite, ale najneskôr v priebehu jednej periódy nastaveného ping intervalu detektora (predvolená hodnota 36 sekúnd). Ping interval detektora je možné zmeniť v menu nastavenia Hubu v sekcii Jeweller.

Testy sú dostupné v menu nastavenie zariadenia (aplikácia AjaxZariadenie MultiTransmitterNastavenie ):

Voľba umiestnenia MultiTransmittera

Umiestnenie integračného modulu je dané jeho vzdialenosťou od Hubu a prítomnosťou prekážok medzi nimi, ktoré bránia priechodu rádiového signálu: steny, stropy, veľké objekty pod.

Skontrolujte kvalitu signálu v mieste inštalácie. Ak je kvalita signálu nízka (jeden pruh na indikátore), nie je zaručená stabilná prevádzka zabezpečovacieho systému. Preveďte všetky potenciálne opatrenia na zlepšenie kvality signálu! Prinajmenšom sa pokúste premiestniť zariadenie, pretože aj premiestnenie o 20 cm môže výrazne zlepšiť príjem signálu.

Ak je aj po premiestnení naďalej signalizovaná nízka alebo nestabilná kvalita signálu, použite rozširovač signálu.

Pri voľbe miesta inštalácie zvážte tiež vzdialenosť medzi integračným modulom a drôtovými zariadeniami alebo detektormi. Maximálna dĺžka vedenia pre pripojenie detektora alebo zariadenia by nemala presiahnuť 400 m (pomedený hliník, prierez 0.22 mm²). Pri použití iného typu a prevedenia kábla sa môže uvedená hodnota líšiť. Pre iné typy kábla neboli vykonané žiadne skúšky.

Inštalácia MultiTransmittera

Pred montážou integračného modulu sa uistite, že ste vybrali jeho optimálne umiestnenie a či zodpovedá tomuto manuálu!

Kryt integračného modulu je prispôsobený pre montáž na vertikálny povrch.

Pre inštaláciu integračného modulu:

 1. Pripevnite kryt integračného modulu k povrchu pomocou pribaleného spojovacieho materiálu v minimálne 2 upevňovacích bodoch. Aby sabotážny kontakt reagoval na pokus o odtrhnutie MultiTransmittera z povrchu, je nutné, aby bol upevnený pomocou perforovanej časti krytu.
 2. Nasaďte dosku plošného spoja modulu na držiaky v hornej časti krytu.
 3. Ak je k dispozícii, pripojte záložnú batériu. Nepripájajte externé napájanie!

  Odporúčame používať 12 V batériu s kapacitou 4 alebo 7 A⋅h. Pre takéto batérie sú navrhnuté špeciálne držiaky v kryte modulu. Môžete tiež použiť podobné batérie inej kapacity zodpovedajúcej veľkosti s maximálnou dobou úplného nabitia nepresahujúcou 30 hodín. Maximálna veľkosť batérie pre inštaláciu do krytu MultiTransmittera je 150 × 64 × 94 mm.

 4. Pripojte drôtové detektory a zariadenia na svorky modulu. Pomocou tlačidla napájania integračný modul zapnite.
 5. Nasaďte hornú časť krytu modulu a zaistite ju pomocou dvojice dodávaných skrutiek.

Po inštalácii skontrolujte stav sabotážnych kontaktov (Tamper) v aplikácii Ajax.

Integračný modul neinštalujte:

 • Vo vonkajšom prostredí.
 • V blízkosti alebo vo vnútri akýchkoľvek kovových predmetov alebo zrkadiel spôsobujúcim útlm a tienenie rádiového signálu.
 • Vo vnútri akéhokoľvek priestoru s teplotou a vlhkosťou mimo limity uvedené v technickej špecifikácii.
 • Vo vzdialenosti menšej ako 1 m od Hubu.

Údržba

Pravidelne kontrolujte funkčnosť modulu prostredníctvom aplikácie Ajax. Kryt modulu zbavujte pavučín, prachu a ďalších nečistôt. Pre údržbu zariadenia používajte mäkkú a suchú tkaninu. Na čistenie nepoužívajte žiadne látky obsahujúce alkohol, acetón, benzín a iné aktívne rozpúšťadlá.

Notifikácia o poruchách

MultiTransmitter môže odosielať informácie o poruchách do poplachového prijímacieho centra bezpečnostnej spoločnosti a používateľom systému prostredníctvom push notifikácií a SMS správ.

Notifikácia Význam Akcia
Kontakt je skratovaný, [názov zariadenia] v [názov miestnosti]

Svorky MultiTransmittera pre pripojenie drôtových zariadení sú skratované.

Notifikácia dostupná v prípade, ak je použité zapojenie EOL NC

Preverte, či nie je drôtové vedenie k detektoru alebo zariadeniu skratované.

Po obnovení do normálneho stavu vedenia obdržíte notifikáciu

Strata spojenia, [názov zariadenia] v [názov miestnosti]

Spojenie s drôtovým detektorom je prerušené.

Notifikácia dostupná v prípade, ak je použité zapojenie EOL NO

Preverte drôtové vedenie k detektoru alebo zariadeniu
Externé napájanie bolo odpojené, [názov zariadenia] v [názov miestnosti] MultiTransmitter nemá dostupné externé napájanie 100 – 240 V Skontrolujte externé napájanie integračného modulu
Batéria bola odpojená, [názov zariadenia] v [názov miestnosti] Záložná batéria je odpojená od MultiTransmittera Skontrolujte pripojenie záložnej batérie k integračnému modulu a jej stav
Napájanie detektorov je skratované, [názov zariadenia] v [názov miestnosti] Jeden z dvoch výstupov napájania detektorov MultiTransmittera je skratovaný

Skontrolujte, či nedošlo ku skratu na napájacom obvode drôtových detektorov a zariadení.

Po obnovení do normálneho stavu vedenia obdržíte notifikáciu

Napájanie detektorov požiaru je skratované, [názov zariadenia] v [názov miestnosti] Výstup napájania detektorov požiaru MultiTransmittera je skratovaný

Skontrolujte, či nedošlo ku skratu na napájacom obvode drôtových detektorov požiaru.

Po obnovení do normálneho stavu vedenia obdržíte notifikáciu

Batéria sa nabíja príliš dlho

Zobrazene v stavoch integračného modulu

Batéria MultiTransmittera sa nabíja viac ako 40 hodín Batéria je pravdepodobne chybná, vymeňte ju za novú

Reset detektorov požiaru

V prípade poplachu detektorov požiaru pripojených k MultiTransmitteru sa v aplikácii Ajax zobrazí okno s výzvou na resetovanie poplachu. Vďaka tomu sa detektory vrátia do normálneho stavu a budú aj naďalej reagovať na požiar.

Pokiaľ po požiarnom poplachu nebudú detektory resetované, nebudú reagovať na ďalší požiar, pretože zostanú v režime poplachu.

Existujú dva spôsoby, ako resetovať detektory požiaru:

 1. Stlačením tlačidla v príslušnej notifikácii v aplikácii Ajax.
 2. Cez menu MultiTransmittera: stlačte červené tlačidlo naproti integračnému modulu.

Technická špecifikácia

Počet poplachových / tamper zón 18
Podporované typy kontaktov NO, NC (bez odporového vyváženia), EOL (NC odporovo vyvážené), EOL (NO odporovo vyvážené)
Odpor EOL rezistoru Od 1 kΩ do 7.5 kΩ
Režimy spracovania poplachových signálov Pulzný alebo bistabilný
Hlavné napájanie zo siete 100–255 V, 50/60 Hz
Záložné napájanie 12 V DC
Podporovaný typ záložnej batérie 12 V batéria s nabíjacím cyklom nepresahujúcim 30 hodín. Maximálna veľkosť batérie pre inštaláciu do krytu zariadenia: 150 × 64 × 94 mm
Doporučený typ záložnej batérie 12V s kapacitou 4 nebo 7 A⋅h
Napájacia vetva detektorov 12 V DC, až do 1 A maximálneho celkového zaťaženia všetkými pripojenými detektormi a zariadeniami
Ochrana proti neoprávnenej manipulácii Tamper (otvorenie krytu, odtrhnutie z povrchu)
Prevádzkové kmitočtové pásmo 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Závisí od regiónu predaja.
Kompatibilita Funguje iba s Huby a rozširovače signálu ReX
Vysielací rádiový výkon 7.29 mW (25 mW limit)
Dosah rádiového signálu

Až do 2000 m (bez prekážok)

Ďalšie informácie

Rozsah prevádzkovej teploty Od -10°С do +40°С
Prevádzková vlhkosť Až do 75%
Rozmery 196 × 238 × 100 mm
Hmotnosť 805 g

Obsah balenia

 1. MultiTransmitter
 2. Napájací kábel
 3. Kábel pre pripojenie 12 V batérie
 4. Spojovací materiál
 5. Kryt
 6. Rýchla používateľská príručka

Záruka

Záručná lehota pre zariadenie od Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” trvá 2 roky od zakúpenia produktu.

Ak zariadenie nepracuje správne, odporúčame najprv kontaktovať technickú podporu — v polovici prípadov môžu byť technické problémy vyriešené na diaľku!

Technická podpora: [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: