For Users

Uživatelský manuál MultiTransmitter

Updated

MultiTransmitter je integrační modul s 18 drátovými vstupy pro připojení detektorů třetích stran do zabezpečovacího systému Ajax. Proti neoprávněné manipulaci je MultiTransmitter chráněn dvojicí sabotážních kontaktů Tamper. Zařízení je napájeno ze sítě 100–240 V AC a je možné jej zálohovat 12 V baterií. Disponuje také 12 V výstupem pro napájení připojených detektorů.

MultiTransmitter pracuje jako součást zabezpečovacího systému Ajax připojením v rámci šifrovaného rádiového komunikačního protokolu Jeweller s Hubem. Dosah komunikace s Hubem dosahuje až 2 000 m bez překážek. Je-li detekován Jamming nebo rušení, událost označená “Úroveň rušení rádiových frekvencí Jeweller je vysoká” je odeslána do poplachového přijímacího centra a systémovým uživatelům.

Není kompatibilní s ocBridge Plus a uartBridge a ústřednami výrobců třetích stran

Zařízení se připojuje k Hubu a konfiguruje prostřednictvím aplikací Ajax pro operační systémy iOS, Android, macOS a Windows. Veškeré poplachové zprávy a události jsou hlášeny uživatelům prostřednictvím push notifikací, SMS zpráv a telefonních hovorů. Zabezpečovací systém Ajax je možné připojit k poplachovému přijímacímu centru. Seznam autorizovaných partnerů je k dispozici zde.

Popis zařízení

Vnější část

ajax multitransmitter
 1. Šrouby upevňující kryt zařízení. Odšroubujte je pomocí přiloženého imbusového klíče (Ø 4 mm)
 2. Prostor pro záložní baterii

  Záložní baterie není součástí balení MultiTransmitter

 3. QR kód a ID/sériové číslo zařízení
 4. Perforovaná část krytu nezbytná pro aktivaci sabotážního kontaktu v případě neoprávněné manipulace se zařízením
 5. Perforovaná část krytu pro vyvedení kabeláže pro připojení detektorů a zařízení

Vnitřní část

ajax multitransmitter
 1. Výstupní napájecí svorky pro napájení požárních hlásičů
 2. Vstupní svorky napájení 100/230 V AC
 3. Sabotážní kontakt (Tamper). Signalizuje otevření krytu zařízení
 4. Svorky pro připojení záložní 12 V baterie
 5. Tlačítko napájení
 6. LED indikátor
 7. QR kód a ID/sériové číslo zařízení
 8. Vstupní svorky pro připojení drátových detektorů (zóny) a výstupní svorky napájení 12 V

Svorkovnice MultiTransmitter

ajax multitransmitter

Svorky vlevo:

GND — společná zemnící svorka MultiTransmitteru
+EXT — 12 V výstupní svorka pro napájení požárních hlásičů
COM — společná vstupní svorka pro připojení napájecích a signálních obvodů drátových detektorů

Svorky vpravo:

Z1–Z18 — vstupní svorky pro připojení drátových detektorů
+12 V — 12 V výstupní svorka pro napájení drátových detektorů
COM — společné vstupní svorky pro připojení napájecích a signálních obvodů drátových detektorů

LED indikace

ajax multitransmitter

LED indikátor MultiTransmitteru se může v závislosti na stavu zařízení rozsvítit bíle, červeně nebo zeleně. Mějte prosím na paměti, že LED indikátor není viditelný, když je kryt zavřen — aktuální stav zařízení je možné nalézt v aplikaci Ajax.

LED indikace Událost Poznámka
Svítí bíle Spojení s Hubem je navázáno, externí napájení je připojeno
Svítí červeně Není spojení s Hubem, externí napájení je připojeno Například Hub je vypnut nebo MultiTransmitter je mimo dosah rádiového signálu Hubu
Zhasne na 0,5 vteřiny, poté se rozsvítí zeleně a zhasne Vypnutí Multitransmitteru
Blikne červeně jednou za vteřinu MultiTransmitter není spárován s Hubem
Rozsvítí se na vteřinu každých 10 vteřin K MultiTransmitteru není připojeno žádné externí napájení

Rozsvítí se bíle pokud je spárován s Hubem.

Rozsvítí se červeně, pokud není spárován s Hubem

Během poplachu se pomalu rozsvítí a zhasne jednou za 10 vteřin Není připojeno externí napájení a vybitá záložní baterie MultiTransmitteru

Rozsvítí se bíle pokud je spárován s Hubem.

Rozsvítí se červeně, pokud není spárován s Hubem

Pokud není MultiTransmitter spárován s Hubem nebo s ním ztratil spojení, integrační modul nebude indikovat stav baterie nebo přítomnost externího napájení.

Princip fungování

MultiTransmitter je určen pro připojení drátových detektorů a zařízení třetích stran k zabezpečovacímu systému Ajax. Integrační modul přijímá poplachové a Tamper signály prostřednictvím vodičů připojených k jeho svorkám.

ajax multitransmitter

MultiTransmitter lze použít pro připojení tísňových tlačítek,tlačítek lékařské pomoci, vnitřních i venkovních detektorů pohybu, stejně jako detektorů otevření, vibrací, rozbití skla, požáru, úniku plynu atd. Typ daného zařízení je uveden v nastavení zóny. Text notifikací o poplachu a událostech připojeného zařízení, stejně jako přenosové kódy přenášené do poplachového přijímacího centra (PPC) bezpečnostní společnosti závisí na vybraném typu zařízení.

K dispozici je 6 typů zařízení:

Typ Ikona
Sabotážní kontakt Tamper
ajax multitransmitter
Vniknutí
ajax multitransmitter
Požár
ajax multitransmitter
Lékařská pomoc
ajax multitransmitter
Tíseň
ajax multitransmitter
Únik plynu
ajax multitransmitter

MultiTransmitter má 18 drátových zón. Počet připojených zařízení závisí na jejich spotřebě elektrické energie. Celkový maximální proudový odběr všech připojených detektorů nebo zařízení je 1 A.

Podporované typy připojení:

Označení Typ
NO V klidu otevřeno
NC V klidu zavřeno. Bez odporového vyvážení
EOL (NC s rezistory) V klidu zavřeno. Odporově vyváženo
EOL (NO s rezistory) V klid zavřeno. Odporově vyváženo

Integrační modul má 3 napájecí větve 12 V: jednu vyhrazenou pro napájení požárních hlásičů a dvě pro napájení ostatních zařízení.

Po požárním poplachu potřebují některé požární hlásiče reset napájení pro obnovení do normálního provozu. Napájení požárních hlásičů by proto mělo být připojeno pouze k vyhrazené napájecí větvi. Vyhněte se také připojení dalších detektorů a zařízení k napájecím svorkám požárních hlásičů, protože by to mohlo vést k falešným poplachům nebo nesprávnému fungování zařízení.

Přenos událostí do poplachového přijímacího centra

Zabezpečovací systém Ajax je možné připojit k poplachovému přijímacímu centru pro příjem poplachových zpráv a událostí ve formátu Sur-Gard (Contact ID) a SIA.

Číslo smyčky (zóny) integračního modulu a zařízení k němu připojených naleznete v aplikaci Ajax, v menu nastavení Hubu a sekci Skupiny.

Chcete-li zjistit číslo smyčky (zóny), vyberte skupinu, ve které jsou integrační modul nebo připojené zařízení umístěny. Číslo zařízení (Index Zařízení v Ajax PRO Desktop) odpovídá číslu smyčky (zóny).

Připojení k Hubu

V případě zabezpečovacího systému Ajax funguje MultiTransmitter jako jediné zařízení a každé připojené zařízení nebo detektor zaujímá jednu pozici v maximálním podporovaném počtu zařízení Hubu — 100 Hub a Hub 2, 150 Hub Plus a 200 Hub 2 Plus.

Drátové detektory je možné připojit k MultiTransmitteru před i po spárování s Hubem.

Před připojením

 1. Nainstalujte Aplikaci Ajax do Vašeho mobilního zařízení. Vytvořte si uživatelský účet (pokud nemáte) nebo se přihlaste, přidejte k účtu Hub a vytvořte v systému alespoň jednu místnost.
 2. Zapněte Hub a zkontrolujte připojení k internetu (pomocí ethernetového kabelu nebo sítě GSM). Můžete to udělat v aplikaci Ajax nebo pohledem na logo Hubu na předním panelu. Pokud je Hub připojen k síti, mělo by logo svítit bíle nebo zeleně.
 3. Zkontrolujte v mobilní aplikaci, že neprobíhá aktualizace jeho operačního systému a že je systém odstřežen.

Pouze uživatelé s administrátorskými právy mohou přidávat zařízení do systému.

Pro připojení MultiTransmitteru

 1. V mobilní aplikaci Ajax vyberte na záložce Zařízení možnost Přidat zařízení.
 2. Pojmenujte zařízení, načtěte nebo ručně vyplňte QR kód zařízení (štítek s kódem je umístěný v zadní části zařízení nebo uvnitř obalu) a vyberte místnost.
 3. Stiskněte tlačítko Přidat, čímž dojde ke spuštění odpočítávání.
 4. Zapněte MultiTransmitter stisknutím a přidržením tlačítka napájení po dobu 3 vteřin. Mějte na paměti, že žádost pro připojení k Hubu je odeslána pouze, pokud se integrační modul zapne.

Aby došlo k připojení, integrační modul by se měl nacházet v dosahu rádiového signálu Hubu (v rámci stejného objektu).

Pokud připojení selhalo, vypněte MultiTransmitter na 5 vteřin a proces opakujte.

Pokud je již integrační modul připojen k jinému Hubu, vypněte jej a postupujte dle standardního procesu přidání.

Připojený integrační modul se objeví v aplikaci Ajax v seznamu zařízení. Aktualizace stavu zařízení seznamu závisí na nastaveném ping intervalu detektoru v menu nastavení protokolu Jeweller. Výchozí hodnota je 36 vteřin.

Stavy MultiTransmitteru

Ikony

Ikony zobrazují některé stavy MultiTransmitteru. Můžete je vidět v aplikaci Ajax v nabídce Zařízení .

Ikona Hodnota
Síla signálu Jeweller — zobrazení síly signálu mezi Hubem a MultiTransmitterem
Požární hlásič připojený k MultiTransmitteru vyhlásil poplach
Úroveň nabití záložní baterie MultiTransmitteru
MultiTransmitter má poruchu. Seznam poruch je dostupný v aplikaci Ajax
MultiTransmitter je připojen přes rozšiřovač dosahu rádiového signálu

Stavy

Stavy naleznete v aplikaci Ajax:

 1. Otevřete záložku Zařízení .
 2. Vyberte MultiTransmitter ze seznamu.
Parametr Hodnota
Porucha

Stiskněte pro otevření seznamu poruch MultiTransmitteru.

Pole se zobrazí pouze v případě, jsou-li detekovány poruchy

Síla signálu Jeweller Síla signálu mezi Hubem a MultiTransmitterem
Připojení Stav připojení Hubu a MultiTransmitteru
Stav baterie MultiTransmitter battery charge level. Displayed in increments of 5%
Kryt

Stav sabotážních kontaktů reagujících na otevření krytu nebo jeho odtržení ze stěny

Co je to Tamper

Externí napájení Stav externího napájení ze sítě 100/230 V AC
ReX “jméno rozšiřovače dosahu signálu” Zobrazeno, pokud je MultiTransmitter připojen přes rozšiřovač dosahu rádiového signálu 
Napájecí větev detektorů Stav svorek napájecí větve detektorů:

 • OK — svorky jsou v normálním stavu
 • Zkrat — svorky jsou zkratovány
Napájecí větev požárních hlásičů Stav svorek napájecí větve požárních hlásičů:

 • OK — svorky jsou v normálním stavu
 • Zkrat — svorky jsou zkratovány
Dočasná deaktivace Stav funkce dočasné deaktivace zařízení:

 • Ne — zařízení pracuje normálně a odesílá informace o veškerých událostech
 • Pouze kryt — správce systému vypnul notifikace týkající se krytu zařízení
 • Zcela — zařízení je zcela vyloučeno z provozu systému správcem. Zařízení nevykonává systémové příkazy a nehlásí poplachy ani další události
 • Podle počtu poplachů — zařízení je automaticky deaktivováno při překročení počtu poplachů (specifikováno v nastavení automatické deaktivace zařízení). Funkce je konfigurována v aplikaci Ajax PRO
 • Podle časovače — zařízení automaticky po vypršení doby časovače deaktivuje systém (zadáno v nastavení pro automatickou deaktivaci zařízení). Funkce je konfigurována v aplikaci Ajax PRO
Firmware Verze firmwaru MultiTransmitteru
ID zařízení Identifikační číslo zařízení

Nastavení MultiTransmitteru

Nastavení je možné měnit v aplikaci Ajax:

 1. Otevřete záložku Zařízení .
 2. Vyberte MultiTransmitter ze seznamu.
 3. Přejděte do Nastavení stisknutím tlačítka .

Po změně nastavení je nutné stisknout tlačítko Zpět, aby došlo k jejich uložení.

Nastavení Hodnota
První pole

Název integračního modulu, který lze upravit. Název zařízení je zobrazen v textu SMS a oznámení v seznamu notifikací.

Název může obsahovat až 12 symbolů azbuky nebo až 24 latinky

Místnost Volba virtuální místnosti, ke které je MultiTransmitter přiřazen. Název místnosti je zobrazen v textu SMS a oznámení v seznamu notifikací
Signalizace sirénou pokud je napájení detektorů zkratováno Pokud je povoleno, sirény připojené k zabezpečovacímu systému budou signalizovat, je-li napájecí větev detektorů zkratována
Jeweller Signal Strength Test

Přepnutí integračního modulu do režimu testování síly signálu Jeweller. Test umožňuje prověřit kvalitu spojení mezi Hubem a MultiTransmitterem a určit jeho optimální umístění

Co je zkouška síly signálu Jeweller

Test útlumu

Přepnutí MultiTransmitteru do režimu testování útlumu signálu

Co je test útlumu

Dočasná deaktivace

Umožňuje uživateli odpojit zařízení bez odebrání ze systému.

K dispozici jsou 2 možnosti:

 • Zcela — zařízení nebude provádět systémové příkazy ani se nebude účastnit automatizačních scénářů a systém bude ignorovat poplachy zařízení a další oznámení
 • Pouze kryt — systém bude ignorovat pouze upozornění na spuštění sabotážního kontaktu Tamper

Další informace o dočasné deaktivaci zařízení

Upozorňujeme, že systém bude ignorovat pouze deaktivované zařízení. Zařízení připojená přes MultiTransmitter budou nadále fungovat normálně

Systém může také automaticky deaktivovat zařízení, když je překročen nastavený počet poplachů

Uživatelská příručka Otevře uživatelskou příručku zařízení
Zrušit spárování zařízení Odpojí MultiTransmitter od Hubu a odstraní jeho nastavení

Stavy připojených detektorů a zařízení

Stavy připojených detektorů a zařízení najdete v aplikaci Ajax:

 1. Otevřete záložku Zařízení .
 2. Vyberte MultiTransmitter ze seznamu.
 3. Stiskněte tlačítko Zařízení.
 4. Vyberte zařízení ze seznamu.
  ajax multitransmitter
Parametr Hodnota
Porucha

Stiskněte pro otevření seznamu poruch připojeného detektoru.

Pole se zobrazí pouze v případě, jsou-li detekovány poruchy

Zpoždění při vstupu

Časová prodleva nastavitelná ve vteřinách. Zpoždění při vstupu (prodleva aktivace poplachu) je čas, během kterého je nutné systém deaktivovat po vstupu do objektu

Co je to zpoždění při vstupu

Zpoždění při odchodu

Časová prodleva nastavitelná ve vteřinách. Zpoždění při vstupu (prodleva aktivace poplachu) je čas, během kterého je nutné systém opustit objekt po aktivaci systému po vstupu do objektu

Co je to zpoždění při odchodu

Stav detektoru Stav připojeného drátového detektoru:

 • OK — připojený detektor je v normálním stavu
 • Poplach — připojený detektor vyhlásil poplach
 • Zkrat — svorky, ke kterým je detektor připojen, jsou zkratovány. Stav dostupný pouze u EOL NC připojení
 • Odpojení — zobrazeno v případě, že je detektor odpojen. Stav dostupný pouze u EOL NO připojení
Vždy aktivní Pokud je povoleno, detektor je aktivní nezávisle na stavu systému
MultiTransmitter Stav a název MultiTransmitteru, ke kterému je drátový detektor připojen:

 • Připojeno — MultiTransmitter je připojen k Hubu
 • Nepřipojeno — MultiTransmitter není připojen k Hubu
Dočasná deaktivace Stav funkce dočasné deaktivace zařízení:

 • Ne — zařízení pracuje normálně a odesílá informace o veškerých událostech
 • Pouze kryt — správce systému vypnul notifikace týkající se krytu zařízení
 • Zcela — zařízení je zcela vyloučeno z provozu systému správcem. Zařízení nevykonává systémové příkazy a nehlásí poplachy ani další události
 • Podle počtu poplachů — zařízení je automaticky deaktivováno při překročení počtu poplachů (specifikováno v nastavení automatické deaktivace zařízení). Funkce je konfigurována v aplikaci Ajax PRO
 • Podle časovače — zařízení automaticky po vypršení doby časovače deaktivuje systém (zadáno v nastavení pro automatickou deaktivaci zařízení). Funkce je konfigurována v aplikaci Ajax PRO
Zařízení # Číslo smyčky (zóny) MultiTransmitteru, ke které je drátový detektor připojen

Nastavení připojených drátových detektorů a zařízení

Nastavení můžete změnit v aplikaci Ajax:

 1. Otevřete záložku Zařízení .
 2. Vyberte MultiTransmitter ze seznamu.
 3. Stiskněte tlačítko Zařízení.
 4. Vyberte zařízení ze seznamu.
 5. Přejděte do Nastavení stisknutím tlačítka .

Po změně nastavení je nutné stisknout tlačítko Zpět, aby došlo k uložení změn.

Nastavení Hodnota
První pole

Název integračního modulu, který lze upravit. Název zařízení je zobrazen v textu SMS a oznámení v seznamu notifikací.

Název může obsahovat až 12 symbolů azbuky nebo až 24 latinky

Místnost Volba virtuální místnosti, ke které je MultiTransmitter přiřazen. Název místnosti je zobrazen v textu SMS a oznámení v seznamu notifikací
Typ zařízení Výběr typu připojeného zařízení:

 • Tamper
 • Detektor
Stav kontaktu externího detektoru Výběr normálního stavu kontaktu připojeného detektoru nebo zařízení:

 • V klidu zavřeno (NC)
 • V klidu otevřeno (NO)
 • EOL (NC s rezistorem)
 • EOL (NO s rezistorem)
Režim externího detektoru Výběr režimu připojeného detektoru nebo zařízení:

 • Pulzní — např. detektor pohybu. Pokud se po poplachu vrátí detektor do normálního stavu, nedojde k odeslání informace o obnově
 • Bistabilní — např. detektor otevření. Pokud se po poplachu vrátí detektor do normálního stavu, dojde k odeslání informace o obnově

Nastavte správný režim, který odpovídá typu připojeného detektoru. Pulzní detektor v bistabilním režimu zbytečně generuje informace o obnově. Naopak bistabilní detektor v pulzním režimu naopak informace o obnově neposílá

Vždy aktivní Detektor v režimu Vždy aktivní neustále registruje poplachy. Bez ohledu na to, zda je systém v aktivovaném režimu, detektor vás upozorní na každé spuštění. Režim by měl být povolen, pokud je detektor nainstalován v místnosti, která vyžaduje neustálé sledování
Zpoždění při vstupu

Výběr doby zpoždění při vstupu. Zpoždění při vstupu (zpoždění deaktivace systému) je doba, po kterou musíte deaktivovat bezpečnostní systém po vstupu do objektu.

Můžete nastavit hodnotu od 0 do 120 vteřin

Co je to Zpoždění při vstupu

Zpoždění při odchodu

Výběr doby zpoždění při odchodu. Zpoždění při odchodu (zpoždění aktivace systému) je doba, po kterou musíte opustit objekt po aktivaci systému.

Můžete nastavit hodnotu od 0 do 120 vteřin

Co je to Zpoždění při odchodu

Aktivní v nočním režimu

Pokud je zapnuto, zařízení se přepne do aktivního stavu při použití nočního režimu

Co je noční režim

Zpoždění v nočním režimu Pokud je povoleno, zařízení bude aktivní při přechodu systému do nočního režimu
Délka pulzu Délka pulzu detektoru nebo zařízení pro vyhlášení poplachu:

 • 20 ms
 • 100 ms
 • 1 s

K vyhlášení poplachu dojde, pokud je pulz z detektoru delší než nastavená hodnota

Odpor

Odpor rezistoru připojeného k detektoru. Lze nastavit v rozmezí od 1 kΩ do 7,5 kΩ v krocích po 100 ohmech.

MultiTransmitter automaticky měří odpor připojeného rezistoru a zobrazuje ji v tomto poli jako doporučenou hodnotu

Typ poplachu Výběr typu poplachu připojených zařízení:

 • Narušení
 • Požár
 • Lékařská pomoc
 • Tíseň
 • Plyn

Text SMS a notifikace ve zdroji událostí závisí na vybraném typu poplachu

Signalizace sirénou pokud byl detekován poplach Pokud je aktivní, sirény přidané v systému budou při detekci poplachu aktivovány
Dočasná deaktivace

Umožňuje uživateli odpojit zařízení bez odebrání ze systému.

K dispozici jsou 2 možnosti:

 • Zcela — zařízení nebude provádět systémové příkazy ani se nebude účastnit automatizačních scénářů a systém bude ignorovat poplachy zařízení a další oznámení
 • Pouze kryt — systém bude ignorovat pouze upozornění na spuštění sabotážního kontaktu Tamper

Další informace o dočasné deaktivaci zařízení

Upozorňujeme, že systém bude ignorovat pouze deaktivované zařízení. Zařízení připojená přes MultiTransmitter budou nadále fungovat normálně

Systém může také automaticky deaktivovat zařízení, když je překročen nastavený počet poplachů

Zrušit spárování zařízení Odpojí zařízení od Hubu a odstraní jeho nastavení

Připojení drátových detektorů a zařízení k MultiTransmitteru

Jak připojit drátový detektor nebo zařízení

Nastavte správný režim, který odpovídá typu připojeného detektoru. Pulzní detektor v bistabilním režimu zbytečně generuje informace o obnově. Naopak bistabilní detektor v pulzním režimu naopak informace o obnově neposílá.

 1. Vyberte zónu MultiTransmitteru, do které chcete připojit detektor nebo zařízení.
 2. Vyveďte vodiče od detektoru nebo zařízení některou z průchodek do krytu integračního modulu.
 3. Připojte drátový detektor nebo zařízení k příslušným svorkám MultiTransmitter. Schéma zapojení najdete v manuálu od výrobce drátového detektoru nebo zařízení.
 4. Zajistěte vodiče ve svorkovnici integračního modulu.

Pokud detektor nebo zařízení vyžaduje pro provoz napájení 12 V, lze jej připojit k napájecím svorkám odpovídající zóny MultiTransmitteru. Pro detektory požáru jsou k dispozici samostatné svorky. Nepřipojujte externí napájení k napájecím svorkám detektoru, mohlo by dojít k poškození zařízení.

Jak přidat drátový detektor nebo zařízení

 1. Otevřete záložku Zařízení  v aplikaci Ajax.
 2. Ze seznamu zařízení vyberte MultiTransmitter.
 3. Stiskněte tlačítko Zařízení.
 4. Stiskněte tlačítko Přidat drátové zařízení.
 5. Pojmenujte detektor nebo zařízení, vyberte zónu, ke které je detektor nebo zařízení připojeno. Dále vyberte ze seznamu příslušnou místnost a skupinu.
 6. Stiskněte tlačítko Přidat. Zařízení bude přidáno během následujících 30 vteřin. Pokud se tak z jakéhokoliv důvodu nestane, zkuste to znovu. Narazíte-li na problémy s připojením, obraťte se na Technickou podporu.

Test funkčnosti MultiTransmitteru

Ke spuštění testu integračního modulu nedojde okamžitě, ale nejpozději během jedné periody nastaveného ping intervalu detektoru (výchozí hodnota 36 vteřin). Ping interval detektoru je možné změnit v menu nastavení Hubu v sekci Jeweller.

Testy jsou dostupné v menu nastavení zařízení (Aplikace AjaxZařízení MultiTransmitterNastavení ):

Volba umístění MultiTransmitteru

Umístění integračního modulu je dáno jeho vzdáleností od Hubu a přítomností překážek mezi nimi, které brání průchodu rádiového signálu: stěny, stropy, velké objekty apod.

Pokud je síla signálu jedna úroveň síly signálu, nemůžeme zaručit stabilní provoz zabezpečovacího systému. Přijměte možná opatření ke zlepšení kvality signálu! Minimálně pohybujte zařízením — i 20 cm posun může výrazně zlepšit kvalitu příjmu.

Pokud po přesunutí má zařízení stále nízkou nebo nestabilní sílu signálu, použijte rozšiřovač dosahu signálu.

Při volbě místa instalace zvažte také vzdálenost mezi integračním modulem a drátovými zařízeními nebo detektory. Maximální délka vedení pro připojení detektoru nebo zařízení by neměla přesáhnout 400 m (poměděný hliník, průřez 0.22 mm²). Při použití jiného typu a provedení kabelu se může uvedená hodnota lišit. Pro jiné typy kabelu nebyly provedeny žádné zkoušky.

Instalace MultiTransmitteru

Před montáží integračního modulu se ujistěte, že jste vybrali jeho optimální umístění a zda odpovídá tomuto manuálu!

Kryt integračního modulu je uzpůsoben pro montáž na vertikální povrch.

Pro instalaci integračního modulu:

 1. Připevněte kryt integračního modulu k povrchu pomocí přibaleného spojovacího materiálu v minimálně 2 upevňovacích bodech. Aby sabotážní kontakt reagoval na pokus o odtržení MultiTransmitteru z povrchu, je nutné, aby byl upevněn pomocí perforované části krytu.
 2. Nasaďte desku plošného spoje modulu na držáky v horní části krytu.
 3. If available, connect a backup battery. Don’t connect external power supply!

  Doporučujeme používat 12 V baterii s kapacitou 4 nebo 7 A⋅h. Pro takové baterie jsou navrženy speciální držáky v krytu modulu. Můžete také použít podobné baterie jiné kapacity odpovídající velikosti s maximální dobou úplného nabití nepřesahující 30 hodin. Maximální velikost baterie pro instalaci do krytu MultiTransmitteru je 150 × 64 × 94 mm.

 4. Připojte drátové detektory a zařízení ke svorkám modulu. Pomocí tlačítka napájení integrační modul zapněte.
 5. Nasaďte horní část krytu modulu a zajistěte ji pomocí dvojice dodávaných šroubů.

Po instalaci zkontrolujte stav sabotážních kontaktů (Tamper) v aplikaci Ajax.

Integrační modul neinstalujte:

 • Ve venkovním prostředí.
 • V blízkosti kovových předmětů nebo zrcadel způsobujících zeslabení a stínění signálu.
 • Uvnitř jakéhokoliv prostoru s teplotou a vlhkostí mimo limity uvedené v technické specifikaci.
 • Blíže než 1 metr od Hubu.

Údržba

Pravidelně kontrolujte funkčnost modulu prostřednictvím aplikace Ajax. Kryt modulu zbavujte pavučin, prachu a dalších nečistot. Pro údržbu zařízení používejte měkký a suchý hadřík. K čištění nepoužívejte žádné látky obsahující alkohol, aceton, benzín a jiná aktivní rozpouštědla.

Notifikace o poruchách

MultiTransmitter může odesílat informace o poruchách do poplachového přijímacího centra bezpečnostní společnosti a uživatelům systému prostřednictvím push notifikací a SMS zpráv.

Notifikace Význam Akce
Kontakt je zkratován, [název zařízení] v [název místnosti]

Svorky MultiTransmitteru pro připojení drátových zařízení jsou zkratovány.

Notifikace dostupná v případě, pokud je použito zapojení EOL NC

Prověřte, zda není drátové vedení k detektoru nebo zařízení zkratováno.

Po obnovení do normálního stavu vedení obdržíte notifikaci

Ztráta spojení, [název zařízení] v [název místnosti]

Spojení s drátovým detektorem je přerušeno.

Notifikace dostupná v případě, pokud je použito zapojení EOL NO

Prověřte drátové vedení k detektoru nebo zařízení
Externí napájení bylo odpojeno, [název zařízení] v [název místnosti] MultiTransmitter nemá dostupné externí napájení 100 – 240 V Zkontrolujte externí napájení integračního modulu
Baterie byla odpojena, [název zařízení] v [název místnosti] Záložní baterie je odpojena od MultiTransmitteru Zkontrolujte připojení záložní baterie k integračnímu modulu a její stav
Napájení detektorů je zkratováno, [název zařízení] v [název místnosti] Jeden ze dvou výstupů napájení detektorů MultiTransmitteru je zkratován

Zkontrolujte, zda nedošlo ke zkratu na napájecím obvodu drátových detektorů a zařízení.

Po obnovení do normálního stavu vedení obdržíte notifikaci

Napájení požárních detektorů je zkratováno, [název zařízení] v [název místnosti] Výstup napájení požárních detektorů MultiTransmitteru je zkratován

Zkontrolujte, zda nedošlo ke zkratu na napájecím obvodu drátových detektorů požáru.

Po obnovení do normálního stavu vedení obdržíte notifikaci

Baterie se nabíjí příliš dlouho

Zobrazeno ve stavech integračního modulu

Baterie MultiTransmitteru se nabíjí více než 40 hodin Baterie je pravděpodobně vadná, vyměňte ji za novou

Reset požárních detektorů

V případě poplachu detektorů požáru připojených k MultiTransmitteru se v aplikaci Ajax zobrazí okno s výzvou k resetování poplachu. Díky tomu se detektory vrátí do normálního stavu a budou i nadále reagovat na požár.

Pokud po požárním poplachu nebudou detektory resetovány, nebudou reagovat na další požár, protože zůstanou v režimu poplachu.

Existují dva způsoby, jak resetovat detektory požáru:

 1. Stisknutím tlačítka v příslušné notifikaci v aplikaci Ajax.
 2. Přes menu MultiTransmitteru: stiskněte červené tlačítko naproti integračnímu modulu.

Technická specifikace

Počet poplachových/tamper zón 18
Podporované typy kontaktů NO, NC (bez odporového vyvážení), EOL (NC odporově vyvážené), EOL (NO odporově vyvážené)
Odpor EOL rezistoru Od 1 kΩ do 7.5 kΩ
Režimy zpracování poplachových signálů Pulzní nebo bistabilní
Hlavní napájení 100–255 V, 50/60 Hz
Záložní napájení 12 V DC
Podporovaný typ záložní baterie 12 V baterie s nabíjecím cyklem nepřesahujícím 30 hodin. Maximální velikost baterie pro instalaci do krytu zařízení: 150 × 64 × 94 mm
Doporučený typ záložní baterie 12 V s kapacitou 4 nebo 7 A⋅h
Napájení detektorů 12 V DC, až do 1 A maximálního celkového zatížení všemi připojenými detektory a zařízeními
Ochrana proti neoprávněné manipulaci Sabotážní kontakt Tamper (otevření krytu, odtržení z povrchu)
Radio signal frequency band 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Záleží na regionu prodeje.
Kompatibilita Funguje se všemi Ajax Huby a ReXy
Výkon rádiového signálu Až 7.29 mW (25 mW max)
Dosah rádiového signálu

Až 2,000 m (bez překážek)

Více informací

Rozmezí provozní teploty Od -10°С do +40°С
Provozní vlhkost Až 75%
Rozměry 196 × 238 × 100 mm
Hmotnost 805 g
Životnost 10 let

Obsah balení

 1. MultiTransmitter
 2. Napájecí kabel
 3. Kabel pro připojení 12 V baterie
 4. Spojovací materiál
 5. Kryt
 6. Uživatelská příručka

Záruka

Záruční lhůta pro zařízení od Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” trvá 2 roky od zakoupení produktu a nevztahuje se na přiloženou baterii.

Pokud zařízení nepracuje správně, doporučujeme nejprve kontaktovat technickou podporu — v polovině případů mohou být technické problémy vyřešeny na dálku!

Technická podpora (pondělí – pátek, 08:00 – 16:00): [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: