Instrukcja użytkownika GlassProtect S Jeweller

Zaktualizowano

GlassProtect S Jeweller to bezprzewodowy wewnętrzny czujnik stłuczenia szkła, który rozpoznaje dźwięk tłuczonego szkła w odległości do 9 metrów.

GlassProtect S działa w ramach systemu Ajax, podłączony do huba poprzez bezpieczny protokół Jeweller. Zasięg łączności na otwartej przestrzeni wynosi do 1000 metrów. GlassProtect S pracuje na fabrycznie zainstalowanej baterii przez okres do 7 lat i posiada gniazdko do podłączenia przewodowego czujnika innej firmy. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Ta linia produktów jest przeznaczona do realizacji projektów. Tylko akredytowani partnerzy Ajax Systems mogą sprzedawać, instalować i administrować produktami Superior.

Linie produktów Superior, Fibra i Baseline są wzajemnie kompatybilne. Otwiera to wiele możliwości budowania systemów w praktycznie dowolnej konfiguracji.

Elementy funkcjonalne

 1. Wskaźnik LED.
 2. Otwór mikrofonu.
 3. Uchwyt montażowy SmartBracket z wkrętem do mocowania.
 4. Perforowana część jest wymagana do działania styku antysabotażowego w przypadku jakiejkolwiek próby demontażu czujnika.
 5. Złącze dla czujnika przewodowego innej firmy ze stykiem typu NC (normalnie zamknięty).
 6. Włącznik zasilania urządzenia.
 7. Przycisk styku antysabotażowego. Wyzwalany w przypadku próby oderwania czujnika od podłoża lub zdjęcia go z uchwytu montażowego.
 8. Kod QR z identyfikatorem urządzenia. Służy do parowania urządzenia z hubem Ajax.
 9. Wkręt mocujący czujnik do uchwytu SmartBracket.

Kompatybilne huby i podwajacze zasięgu

Do działania urządzenia wymagany jest hub Ajax z oprogramowaniem sprzętowym OS Malevich 2.16 lub nowszym.

Zasada działania

GlassProtect S Jeweller to przewodowy czujnik stłuczenia szkła. Wykrywa stłuczenie szkła za pomocą wbudowanego mikrofonu elektretowego. Mikrofon czujnika wykorzystujący cyfrowy algorytm DualTone reaguje tylko na wibracje dźwiękowe charakterystyczne dla odgłosu stłuczenia szkła, eliminując fałszywe alarmy.

Czujnik GlassProtect S nie reaguje na rozbicie szkła pokrytego folią: przeciwwstrząsową, przeciwsłoneczną, dekoracyjną ani żadną inną. Zalecamy stosowanie bezprzewodowego czujnika magnetycznego DoorProtect S Plus Jeweller wyposażonego w sensory wibracji i pochylenia do wykrywania rozbicia tego typu szkła.

W trybie uzbrojenia czujnik natychmiast przekazuje sygnał alarmowy do huba, gdy wykryje stłuczenie szkła. Hub aktywuje podłączone syreny, uruchamia scenariusze i powiadamia użytkowników oraz agencję ochrony.

Użytkownicy będą wiedzieć, gdzie zostało wykryte stłuczenie szkła. Powiadomienia zawierają następujące informacje:

 • Nazwa huba (nazwa chronionego obiektu).
 • Czas zdarzenia.
 • Nazwa urządzenia.
 • Typ alarmu.
 • Wirtualne pomieszczenie, do którego przypisane jest urządzenie.

Zabezpieczenie przed fałszywym alarmem

Czujnik wykorzystuje DualTone – dwustopniowy algorytm eliminujący fałszywe alarmy. Czujnik rejestruje stłuczenie, jeśli w czasie 1,5 sekundy zarejestruje głuchy (o niskiej częstotliwości) dźwięk uderzenia, a następnie charakterystyczny dźwięk spadających odłamków (o wysokiej częstotliwości). Dzięki temu algorytmowi czujnik nie reaguje na szczekanie psa lub samochody przejeżdżające obok chronionego obiektu.

Wysyłanie zdarzeń do stacji monitorowania

System Ajax może przesyłać alarmy do aplikacji monitorującej PRO Desktop, a także do stacji monitorowania alarmów (CMS) w formatach SurGard (Contact ID), SIA (DC-09), ADEMCO 685 i innych protokołach.

GlassProtect S może transmitować następujące zdarzenia:

 • Alarm van de glasbreuksensor.
 • Een alarm van een aangesloten detector van derden.
 • Sabotagealarm/herstel.
 • Verlies/herstel van verbinding met de hub.
 • Permanente deactivering en activering van de detector.
 • Mislukte poging om het beveiligingssysteem in te schakelen (met de integriteitscontrole van het systeem ingeschakeld).

Po odebraniu alarmu operator stacji monitorowania agencji ochrony wie, co się stało i gdzie wysłać zespół szybkiego reagowania. Adresowalność urządzeń Ajax pozwala na wysyłanie do PRO Desktop lub CMS powiadomień zawierających typ urządzenia, jego nazwę, grupę bezpieczeństwa oraz wirtualne pomieszczenie. Lista przekazywanych parametrów może się różnić w zależności od CMS i wybranego protokołu komunikacyjnego.

Dodawanie do systemu

GlassProtect S nie jest kompatybilny z Hub, panelami sterowania innych firm oraz modułami integracyjnymi ocBridge Plus i uartBridge.

Aby można było podłączyć GlassProtect S do huba, czujnik musi znajdować się w tym samym zabezpieczonym budynku co system (w zasięgu sieci radiowej huba). Aby czujnik działał za pośrednictwem podwajacza zasięgu sygnału radiowego ReX lub ReX 2, należy najpierw dodać urządzenie do huba, a następnie podłączyć je do ReX lub ReX 2 w ustawieniach podwajacza zasięgu.

Hub i urządzenie pracujące na różnych częstotliwościach radiowych są niekompatybilne. Zakres częstotliwości radiowej urządzenia może się różnić w zależności od regionu. Zalecamy zakup i korzystanie z urządzeń Ajax w tym samym regionie. Zakres roboczych częstotliwości radiowych można sprawdzić, kontaktując się z działem wsparcia technicznego.

Przed dodaniem urządzenia

 1. Zainstaluj aplikację Ajax PRO.
 2. Zaloguj się na konto PRO lub utwórz nowe.
 3. Wybierz przestrzeń lub utwórz nową.

  Funkcja przestrzeni jest dostępna dla aplikacji w następujących wersjach lub nowszych:

  • Ajax Security System 3.0. dla systemu iOS;
  • Ajax Security System 3.0. dla systemu Android;
  • Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 dla systemu iOS;
  • Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 dla systemu Android;
  • Ajax PRO Desktop 4.0. dla systemu macOS;
  • Ajax PRO Desktop 4.0. dla systemu Windows.
 4. Dodaj co najmniej jedno wirtualne pomieszczenie.
 5. Dodaj kompatybilny hub do przestrzeni. Upewnij się, że hub jest włączony i ma dostęp do internetu przez sieć ethernet, Wi-Fi i/lub komórkową.
 6. Upewnij się, że przestrzeń jest rozbrojona, a hub nie rozpoczyna aktualizacji, sprawdzając statusy w aplikacji Ajax.

Ta linia produktów jest przeznaczona do realizacji projektów. Tylko akredytowani partnerzy Ajax Systems mogą sprzedawać, instalować i administrować produktami Superior.

Podłączanie do huba

 1. Otwórz aplikację Ajax PRO. Wybierz hub, do którego ma zostać dodany czujnik.
 2. Przejdź do karty Urządzenia i naciśnij Dodaj urządzenie.
 3. Nadaj nazwę czujnikowi, zeskanuj lub wpisz kod QR (umieszczony na czujniku i opakowaniu), wybierz pomieszczenie i grupę (jeśli włączony jest Tryb grupowy).
 4. Naciśnij Dodaj.
 5. Włączenie czujnika.

GlassProtect S działa z jednym hubem. Po podłączeniu do nowego huba czujnik przestaje wysyłać zdarzenia do starego. Po dodaniu do nowego huba czujnik nie jest usuwany z listy urządzeń poprzedniego huba. Należy zrobić to w aplikacji Ajax.

W celu skutecznego wykrywania i parowania należy upewnić się, że czujnik znajduje się w obszarze zasięgu sieci bezprzewodowej huba (w tym samym chronionym obszarze). Żądanie połączenia jest przesyłane przez krótki czas: tylko w momencie włączenia urządzenia.

Jeśli parowanie czujnika nie powiedzie się (dioda LED miga raz na sekundę), wyłącz go na 5 sekund i spróbuj ponownie. Podłączone urządzenie pojawi się na liście urządzeń huba w aplikacji.

Aktualizacja stanów urządzenia na liście zależy od ustawień Jeweller. Domyślna wartość to 36 sekund.

Awarie

Aplikacja Ajax wyświetla licznik usterek na ikonie urządzenia po wykryciu awarii. Wszystkie usterki są pokazywane w stanach czujnika. Pola z awariami zostaną zaznaczone na czerwono.

Awaria jest wyświetlana w następujących sytuacjach:

 • Temperatura czujnika jest poza dopuszczalnymi granicami.
 • Obudowa czujnika jest otwarta (zadziałał styk antysabotażowy).
 • Brak połączenia z hubem lub podwajaczem zasięgu sygnału radiowego za pośrednictwem protokołu Jeweller.
 • Niski poziom baterii czujnika.

Ikony

Ikony wyświetlają niektóre stany GlassProtect S. Aby uzyskać do nich dostęp:

 1. Zaloguj się do aplikacji Ajax.
 2. Wybierz hub.
 3. Przejdź do karty Urządzenia .
Ikona Znaczenie

Poziom sygnału Jeweller. Pokazuje poziom sygnału pomiędzy czujnikiem a hubem lub podwajaczem zasięgu. Zalecana wartość to 2 lub 3 kreski.

Dowiedz się więcej

Poziom naładowania baterii czujnika.

Dowiedz się więcej

Awaria czujnika. Lista awarii jest dostępna w stanach czujnika.

Dowiedz się więcej

Czujnik działa za pośrednictwem podwajacza zasięgu sygnału radiowego.

Czujnik działa w trybie Zawsze aktywny.

Dowiedz się więcej

Włączone opóźnienie przy wejściu.

Opóźnienia mają wpływ tylko na czujnik innej firmy.

Dowiedz się więcej

Włączone opóźnienie przy wyjściu.

Opóźnienia mają wpływ tylko na czujnik innej firmy.

Dowiedz się więcej

GlassProtect S uzbroi się w trybie nocnym.

Dowiedz się więcej

Zewnętrzny styk czujnika GlassProtect S (czujnik przewodowy innej firmy) jest włączony.

GlassProtect S jest permanentnie dezaktywowany.

Dowiedz się więcej

GlassProtect S został wyłączony z powodu przekroczenia ustawionej liczby alarmów.

Dowiedz się więcej

GlassProtect S ma na permanentnie wyłączone zdarzenia wyzwalające styk antysabotażowy.

Dowiedz się więcej

GlassProtect S jest wyłączony do pierwszego rozbrojenia.

Dowiedz się więcej

GlassProtect S ma tymczasowo wyłączone alarmy sabotażowe.

Dowiedz się więcej

Urządzenie nie zostało przeniesione do nowego huba.

Dowiedz się więcej

Stany

Ekran Stany zawiera informacje o urządzeniu i jego bieżących parametrach. Odszukaj stany GlassProtect S w aplikacji Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz GlassProtect S z listy.
Parametr Znaczenie
Awaria

Kliknięcie otwiera listę awarii czujnika.

Pole to jest wyświetlane tylko w przypadku wykrycia awarii.

Temperatura

Temperatura czujnika. Dopuszczalny błąd pomiaru pomiędzy wartością w aplikacji a temperaturą otoczenia wynosi 2°C.

Wartość jest aktualizowana, gdy tylko czujnik wykryje zmianę temperatury o co najmniej 1°C.

Można skonfigurować scenariusz według temperatury, aby sterować urządzeniami automatyzacji.

Dowiedz się więcej

Poziom sygnału Jeweller

Siła sygnału między hubem/podwajaczem zasięgu a czujnikiem.

Zalecamy instalację urządzenia w miejscach, w których siła sygnału wynosi 2-3 kreski.

Połączenie przez Jewellera Status połączenia pomiędzy hubem/podwajaczem zasięgu sygnału a czujnikiem:

 • Online — czujnik jest podłączony do huba/podwajacza zasięgu.
 • Offline — czujnik utracił połączenie z hubem/podwajaczem zasięgu sygnału.
ReX Wyświetla stan użycia podwajacza zasięgu sygnału radiowego.
Stan naładowania baterii

Poziom naładowania baterii urządzenia. Pokazywany jako wartość procentowa.

Jak poziom naładowania baterii jest pokazywany w aplikacjach Ajax

Pokrywa Styk antysabotażowy uruchamia się w przypadku próby oderwania urządzenia od powierzchni lub uszkodzenia obudowy. Istnieją dwa stany:

 • Otwarty – czujnik został wyjęty z uchwytu SmartBracket lub naruszono integralność obudowy. Sprawdź urządzenie.
 • Zamknięty – czujnik jest zainstalowany w uchwycie montażowym SmartBracket. Integralność obudowy urządzenia i uchwytu montażowego nie jest zagrożona. Stan normalny.

Dowiedz się więcej

Czułość Poziom czułości mikrofonu.
Styk zewnętrzny Stan czujnika zewnętrznego podłączonego do GlassProtect S:

 • Wyłączony – styk zewnętrzny jest wyłączony (opcja jest wyłączona w aplikacji).
 • Otwarty — styk zewnętrzny jest podłączony i znajduje się w stanie otwartym.
 • Zamknięty — styk zewnętrzny jest podłączony i znajduje się w stanie zamkniętym.
Zawsze aktywny

Jeśli opcja jest aktywna, czujnik jest zawsze w trybie uzbrojonym i powiadamia o alarmach.

Dowiedz się więcej

Permanentna dezaktywacja Pokazuje status ustawienia permanentnej dezaktywacji urządzenia:

 • Nie – urządzenie działa w trybie normalnym.
 • Tylko pokrywa – administrator huba wyłączył powiadomienia o wyzwoleniu styku antysabotażowego urządzenia.
 • Całkowicie – czujnik jest całkowicie wyłączony z działania systemu. Urządzenie nie wykonuje poleceń systemowych i nie zgłasza alarmów ani innych zdarzeń.
 • Według liczby alarmów – urządzenie jest automatycznie wyłączane po przekroczeniu wstępnie ustawionej liczby alarmów (określonej w ustawieniach Automatyczna dezaktywacja urządzenia).

Dowiedz się więcej

Jednorazowa dezaktywacja Pokazuje status ustawienia jednorazowej dezaktywacji urządzenia:

 • Nie – urządzenie działa w trybie normalnym.
 • Tylko pokrywa – powiadomienia o wyzwoleniu styku antysabotażowego są wyłączone do pierwszego rozbrojenia.
 • Całkowicie – czujnik jest całkowicie wyłączony z działania systemu do momentu pierwszego rozbrojenia. Urządzenie nie wykonuje poleceń systemowych i nie zgłasza alarmów ani innych zdarzeń.

Dowiedz się więcej

Reakcja na alarm
Tryb pracy Wskazuje, w jaki sposób czujnik reaguje na alarmy:

 • Natychmiastowy alarm – uzbrojony czujnik natychmiast reaguje na zagrożenie i podnosi alarm.
 • Wejście/Wyjście – po ustawieniu opóźnienia uzbrojone urządzenie rozpocznie odliczanie, a alarm nie zostanie wyzwolony, dopóki odliczanie nie zostanie zakończone.
 • Follower – czujnik dziedziczy opóźnienia z czujników wejścia/wyjścia. Jednak gdy Follower zostanie uruchomiony indywidualnie, natychmiast podnosi alarm.
Opóźnienie przy wejściu, sek.

Wybór czasu opóźnienia na wejście: od 5 do 120 sekund.

Opóźnienie przy wejściu (opóźnienie aktywacji alarmu) to czas, jaki użytkownik ma na rozbrojenie systemu alarmowego po wejściu do obiektu.

Opóźnienia mają wpływ tylko na czujnik innej firmy.

Dowiedz się więcej

Opóźnienie przy wyjściu, sek.

Wybór czasu opóźnienia na wyjście: od 5 do 120 sekund.

Opóźnienie przy wyjściu to czas, jaki użytkownik ma na opuszczenie chronionego obszaru po uzbrojeniu systemu alarmowego.

Opóźnienia mają wpływ tylko na czujnik innej firmy.

Dowiedz się więcej

Uzbrojenie w Trybie nocnym

Jeśli ta opcja jest włączona, czujnik przejdzie do trybu uzbrojonego, gdy system jest ustawiony w trybie nocnym.

Dowiedz się więcej

Opóźnienie trybu nocnego przy wejściu, sek.

Czas opóźnienia przy wejściu w trybie nocnym – od 5 do 120 sekund.

Opóźnienie przy wejściu (opóźnienie aktywacji alarmu) to czas, jaki użytkownik ma na rozbrojenie systemu alarmowego po wejściu do obiektu.

Opóźnienia mają wpływ tylko na czujnik innej firmy.

Dowiedz się więcej

Opóźnienie trybu nocnego przy wejściu, sek.

Czas opóźnienia przy wyjściu w trybie nocnym – od 5 do 120 sekund.

Opóźnienie przy wyjściu to czas, jaki użytkownik ma na opuszczenie obiektu po uzbrojeniu systemu alarmowego.

Opóźnienia mają wpływ tylko na czujnik innej firmy.

Dowiedz się więcej

Oprogramowanie Wersja oprogramowania sprzętowego czujnika.
ID urządzenia Identyfikator czujnika. Dostępne również jako kod QR na obudowie czujnika i jego opakowaniu.
Nr urządzenia Numer obwodu (strefy) urządzenia.

Ustawienia

Aby zmienić ustawienia GlassProtect S Jeweller w aplikacji Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz GlassProtect S z listy.
 3. Przejdź do Ustawień, klikając ikonę kółka zębatego .
 4. Ustaw wymagane parametry.
 5. Kliknij Powrót, aby zapisać nowe ustawienia.
Ustawienie Znaczenie
Nazwa

Nazwa czujnika. Jest wyświetlana na liście urządzeń huba, w SMS-ach i powiadomieniach o zdarzeniach.

Aby zmienić nazwę urządzenia, kliknij pole tekstowe.

Nazwa może zawierać do 12 znaków cyrylicy lub do 24 znaków łacińskich.

Pomieszczenie

Wybór wirtualnego pomieszczenia, do którego przypisany jest GlassProtect S.

Nazwa pomieszczenia jest wyświetlana w treści SMS-ów i w powiadomieniach o zdarzeniach.

Wskazania LED alarmów

Umożliwia wyłączenie migania wskaźnika LED podczas alarmu. Dostępne dla urządzeń z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 5.55.0.0 lub nowszej

Jak sprawdzić wersję oprogramowania sprzętowego i identyfikator czujnika lub urządzenia

Czułość Wybór poziomu czułości mikrofonu:

 • Niska.
 • Normalna.
 • Wysoka.

Poziom czułości jest dobierany na podstawie wyników testu strefy wykrywania.

Styk zewnętrzny Jeśli opcja jest włączona, GlassProtect S rejestruje alarmy czujników zewnętrznych.
Zawsze aktywny

Jeśli opcja jest aktywna, czujnik jest zawsze w trybie uzbrojonym i powiadamia o alarmach.

Dowiedz się więcej

Alarm z syreną, jeśli zewnętrzny styk jest otwarty Jeśli opcja jest włączona, syreny dodane do systemu są aktywowane po wykryciu ruchu.
Alarm z syreną przy wykryciu stłuczenia szkła Jeśli opcja jest włączona, syreny dodane do systemu są aktywowane po wykryciu ruchu.
Ustawienia Dzwonka

Otwiera ustawienia Dzwonka.

Jak skonfigurować Dzwonek

Reakcja na alarm
Tryb pracy Określa sposób reakcji urządzenia na alarmy:

 • Natychmiastowy alarm – uzbrojony czujnik natychmiast reaguje na zagrożenie i podnosi alarm.
 • Wejście/Wyjście – po ustawieniu opóźnienia uzbrojone urządzenie rozpocznie odliczanie, a alarm nie zostanie wyzwolony, dopóki odliczanie nie zostanie zakończone.
 • Follower – czujnik dziedziczy opóźnienia z czujników wejścia/wyjścia. Jednak gdy Follower zostanie uruchomiony indywidualnie, natychmiast podnosi alarm.
Opóźnienie przy wejściu, sek.

Wybór czasu opóźnienia na wejście. Opóźnienie przy wejściu (opóźnienie aktywacji alarmu) to czas, jaki użytkownik ma na rozbrojenie systemu alarmowego po wejściu do obiektu.

Opóźnienia mają wpływ tylko na czujnik innej firmy.

Dowiedz się więcej

Opóźnienie przy wyjściu, sek.

Wybór czasu opóźnienia na wyjściu. Opóźnienie przy wyjściu (opóźnienie aktywacji alarmu) to czas, jaki użytkownik ma na opuszczenie obiektu po uzbrojeniu systemu alarmowego.

Opóźnienia mają wpływ tylko na czujnik innej firmy.

Dowiedz się więcej

Uzbrojenie w Trybie nocnym

Jeśli opcja jest włączona, czujnik przełączy się w tryb uzbrojenia, gdy włączony jest tryb nocny.

Dowiedz się więcej

Opóźnienie trybu nocnego przy wejściu, sek.

Czas Opóźnienia na wejście w trybie nocnym. Opóźnienie przy wejściu (opóźnienie aktywacji alarmu) to czas, jaki użytkownik ma na rozbrojenie systemu alarmowego po wejściu do obiektu.

Opóźnienia mają wpływ tylko na czujnik innej firmy.

Dowiedz się więcej

Opóźnienie trybu nocnego przy wejściu, sek.

Czas Opóźnienie na wyjście w trybie nocnym. Opóźnienie przy wyjściu (opóźnienie aktywacji alarmu) to czas, jaki użytkownik ma na opuszczenie obiektu po uzbrojeniu systemu alarmowego.

Opóźnienia mają wpływ tylko na czujnik innej firmy.

Dowiedz się więcej

Test siły sygnału Jeweller

Przełącza czujnik w tryb testu siły sygnału.

Dowiedz się więcej

Test strefy wykrywania

Przełącza czujnik w tryb testu strefy wykrywania.

Dowiedz się więcej

Test tłumienia sygnału

Przełącza czujnik w tryb testu tłumienia sygnału.

Dowiedz się więcej

Instrukcja użytkownika Otwiera instrukcję użytkownika GlassProtect S w aplikacji Ajax.
Permanentna dezaktywacja

Umożliwia użytkownikowi odłączenie urządzenia bez usuwania go z systemu.

Dostępne są trzy opcje:

 • Nie — urządzenie pracuje normalnie i przesyła wszystkie alarmy oraz zdarzenia.
 • Całkowicie — urządzenie nie będzie wykonywać poleceń systemowych ani uczestniczyć w scenariuszach automatyzacji, a system będzie ignorować alarmy i inne powiadomienia z urządzenia.
 • Tylko pokrywa — system zignoruje tylko powiadomienia o wyzwoleniu przycisku styku antysabotażowego urządzenia.

Dowiedz się więcej

System może również automatycznie wyłączać urządzenia po przekroczeniu ustawionej liczby alarmów.

Dowiedz się więcej

Jednorazowa dezaktywacja

Umożliwia użytkownikowi wyłączenie zdarzeń urządzenia do czasu pierwszego rozbrojenia.

Dostępne są trzy opcje:

 • Nie — urządzenie pracuje normalnie i przesyła wszystkie zdarzenia.
 • Całkowicie — urządzenie jest całkowicie wyłączone z działania systemu do momentu pierwszego rozbrojenia. Urządzenie nie wykonuje poleceń systemowych i nie zgłasza alarmów ani innych zdarzeń.
 • Tylko pokrywa — powiadomienia o wyzwoleniu styku antysabotażowego są wyłączone przez jeden cykl uzbrojenia.

Dowiedz się więcej

Usuń urządzenie Odłącza czujnik od huba i usuwa jego ustawienia.

Jak ustawić Dzwonek

Dzwonek działa tylko z czujnikami innych firm. Przed skonfigurowaniem dzwonka upewnij się, że do GlassProtect S jest podłączony przewodowy czujnik magnetyczny oraz że w ustawieniach GlassProtect S w aplikacji Ajax włączona jest opcja Zewnętrzny styk.

Dzwonek to sygnał dźwiękowy informujący o zadziałaniu czujników magnetycznych, gdy system jest rozbrojony. Funkcja jest wykorzystywana na przykład w sklepach do powiadamiania pracowników, że ktoś wszedł do budynku.

Dzwonek ustawia się w dwóch etapach: konfiguracja czujników magnetycznych i syren.

Wskazanie

Zdarzenie Wskazanie Uwaga
Włączenie czujnika Zapala się na zielono na jedną sekundę.
Parowanie czujnika z hubem Świeci się w sposób ciągły przez kilka sekund.
Alarm/aktywacja styku antysabotażowego Zapala się na zielono na jedną sekundę. Alarm jest wysyłany raz na pięć sekund.
Wymagana wymiana baterii W przypadku alarmu powoli zapala się na zielono, a następnie powoli gaśnie. Wymiana baterii czujnika została opisana w tym artykule.

Test działania

System Ajax oferuje kilka testów pomagających wybrać miejsce instalacji urządzenia. Testy nie rozpoczynają się natychmiast. Czas oczekiwania nie przekracza jednak czasu trwania jednego interwału odpytywania „hub–urządzenie”. Interwał odptytywania można sprawdzić i skonfigurować w ustawieniach huba (HubUstawienia Jeweller lub Jeweller/Fibra).

Aby uruchomić test w aplikacji Ajax:

 1. Wybierz żądany hub.
 2. Przejdź do karty Urządzenia .
 3. Wybierz GlassProtect S z listy.
 4. Przejdź do Ustawień .
 5. Wybierz test:
  1. Test siły sygnału Jeweller.
  2. Test tłumienia sygnału.
  3. Test strefy wykrywania.
 6. Rozpocznij test.

Testowanie czujnika

Stuknij pięścią w szybę, nie rozbijając jej. Jeśli czujnik wychwyci dźwięk o niskiej częstotliwości, dioda LED zacznie migać. Naśladuj dźwięk tłuczonego szkła o wysokiej częstotliwości przez 1,5 sekundy, uderzając w szkło specjalnym narzędziem lub metalowym przedmiotem. Po rozpoznaniu dźwięku czujnik wyłącza na sekundę wskaźnik LED.

GlassProtect S nie reaguje na dźwięk klaskania. Aby został wyzwolony podczas uzbrojenia systemu, czujnik musi rozpoznać dźwięki w następującej kolejności: najpierw dźwięk o niskiej częstotliwości (uderzenie), a następnie dźwięk o wysokiej częstotliwości (tłuczenie szkła, odłamki). W przeciwnym razie alarm nie włączy się.

Włącz/wyłącz wszystkie urządzenia, które zazwyczaj pracują w pomieszczeniu: generatory, klimatyzatory itp. Jeśli spowoduje to uruchomienie czujnika, należy zmienić czułość lub przenieść GlassProtect S.

Należy użyć poziomu czułości. Czujnik musi pomyślnie przejść oba etapy testów i nie może reagować na żadne urządzenia pracujące w pomieszczeniu.

Umieszczenie czujnika

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Przy wyborze miejsca instalacji GlassProtect S Jeweller należy wziąć pod uwagę parametry wpływające na jego działanie:

 • Strefa wykrywania stłuczenia szkła.
 • Poziom sygnału Jewellera.
 • Odległość czujnika od huba i podwajacza zasięgu sygnału radiowego.
 • Obecność przeszkód dla transmisji sygnału radiowego: ściany, stropy, duże obiekty znajdujące się w pomieszczeniu.

Przy opracowywaniu projektu systemu alarmowego obiektu należy uwzględnić zalecenia dotyczące rozmieszczenia. System alarmowy musi być zaprojektowany i zainstalowany przez specjalistów. Lista rekomendowanych partnerów jest dostępna tutaj.

W niektórych przypadkach aktywność domowników może być przyczyną fałszywych alarmów. W takiej sytuacji należy zmniejszyć poziom czułości sensora lub używać go tylko po uzbrojeniu.

Poziom sygnału

Siła sygnału Jeweller jest określana przez liczbę niedostarczonych lub uszkodzonych pakietów danych w określonym czasie. Ikona na karcie Urządzenia wskazuje poziom sygnału:

 • Trzy kreski — doskonały poziom sygnału.
 • Dwie kreski — dobry poziom sygnału.
 • Jedna kreska — niski poziom sygnału, nie gwarantuje stabilnego działania.
 • Przekreślona ikona — brak sygnału.

Sprawdź poziom sygnału Jeweller w miejscu instalacji. Przy poziomie sygnału wynoszącym jedną lub zero kresek nie gwarantujemy stabilnego działania urządzenia. Rozważ zmianę lokalizacji urządzenia, gdyż zmiana położenia o zaledwie 20 cm może znacząco poprawić poziom sygnału. Jeśli poziom sygnału jest nadal niski lub niestabilny po zmianie położenia, użyj podwajacza zasięgu sygnału radiowego.

Strefa wykrywania

Przy wyborze miejsca umieszczenia czujnika wykonaj Test strefy wykrywania, aby sprawdzić działanie urządzenia i dokładnie określić obszar, w którym czujnik rejestruje stłuczenie szkła.

Umiejscowienie czujnika determinuje obszar, który ma być monitorowany oraz skuteczność systemu alarmowego. Przy podejmowaniu decyzji o miejscu instalacji czujnika należy wziąć pod uwagę kierunkowość mikrofonu oraz obecność przeszkód zakłócających jego działanie.

Mikrofon czujnika identyfikuje stłuczenie szkła z odległości do 9 metrów. Aby wykryć stłuczenie, czujnik powinien być ustawiony pod kątem do 90 stopni do okna lub okien.

Kąt wykrywania czujnika stłuczenia

Jak nie należy instalować czujnika

 1. Na zewnątrz. Może to prowadzić do fałszywych alarmów i awarii czujnika.
 2. Blisko syren i głośników. Może to prowadzić do fałszywych alarmów czujnika stłuczenia.
 3. W miejscach o szybkiej cyrkulacji powietrza, na przykład w pobliżu wentylatorów, otwartych okien lub drzwi. Może to prowadzić do fałszywych alarmów czujnika stłuczenia.
 4. W miejscach, gdzie przedmioty lub konstrukcje mogą zakłócać dotarcie dźwięku do czujnika. Na przykład w miejscach, gdzie zasłony znajdują się pomiędzy oknem a GlassProtect S. Może to uniemożliwić czujnikowi zarejestrowanie stłuczenia szkła.
 5. W pobliżu metalowych przedmiotów lub luster powodujących tłumienie i ekranowanie sygnału.
 6. W pomieszczeniach o temperaturze i wilgotności przekraczających dopuszczalne granice. Może to spowodować uszkodzenie czujnika.
 7. Bliżej niż 1 metr od huba lub podwajacza zasięgu sygnału radiowego. Może to doprowadzić do utraty łączności z czujnikiem.
 8. W miejscu o niskim poziomie sygnału. Może to skutkować utratą połączenia z hubem.

Instalacja

Przed zainstalowaniem czujnika upewnij się, że wybrana lokalizacja jest optymalna i zgodna z wymaganiami niniejszej instrukcji.

 1. Należy rozpocząć od poluzowania wkrętu mocującego. Zdejmij uchwyt montażowy SmartBracket z czujnika, przesuwając go w dół.
 2. Zamocuj uchwyt SmartBracket za pomocą taśmy dwustronnej lub innego tymczasowego mocowania.

  Taśma dwustronna może być używana tylko do tymczasowego montażu. Urządzenie przymocowane za pomocą taśmy klejącej może w każdej chwili odkleić się od powierzchni. Dopóki urządzenie jest przyklejone taśmą, styk antysabotażowy nie zadziała po oderwaniu urządzenia od powierzchni.

 3. Umieść czujnik w uchwycie SmartBracket. Wskaźnik LED urządzenia będzie migać. Jest to sygnał informujący, że styk antysabotażowy na czujniku jest zamknięty.

  Jeśli podczas instalacji w SmartBracket wskaźnik LED nie jest aktywny, sprawdź stan styku antysabotażowego w aplikacji Ajax, integralność mocowania oraz szczelność mocowania czujnika w uchwycie.

 4. Uruchom Test siły sygnału Jeweller. Zalecany poziom sygnału to dwie lub trzy kreski. Jeśli poziom sygnału jest niski (jedna kreska), nie można zagwarantować stabilnego działania urządzenia. Rozważ zmianę lokalizacji urządzenia, gdyż zmiana położenia o zaledwie 20 cm może znacząco poprawić poziom sygnału. Jeśli poziom sygnału jest nadal niski lub niestabilny po zmianie położenia, użyj podwajacza zasięgu sygnału radiowego ReX 2.
 5. Uruchom Test strefy wykrywania. Maksymalny zasięg wykrywania stłuczenia szkła wynosi 9 m. Jeżeli w trakcie testu czujnik w 5 na 5 przypadków nie zareagowała na stłuczenie szkła, należy zamontować go w innym miejscu.
 6. Uruchom Test tłumienia sygnału. Podczas testu poziom sygnału jest sztucznie zmniejszany i zwiększany, aby symulować różne warunki w miejscu instalacji. Jeśli miejsce instalacji wybrano prawidłowo, czujnik będzie miał stabilny poziom sygnału na poziomie 2-3 kresek.
 7. Zdejmij czujnik z uchwytu SmartBracket.
 8. Wywierć specjalne wgłębienia w SmartBracket, aby przymocować uchwyt za pomocą dołączonych wkrętów. Zamocuj uchwyt montażowy SmartBracket za pomocą dołączonych wkrętów, wykorzystując wszystkie punkty mocowania (jeden z nich znajduje się w perforowanej części uchwytu montażowego nad stykiem antysabotażowym). W przypadku stosowania innych elementów łączących należy upewnić się, że nie uszkodzą one ani nie zdeformują uchwytu montażowego.
 9. Umieść czujnik w uchwycie montażowym SmartBracket.
 10. Należy dokręcić wkręt do mocowania znajdujący się na spodzie obudowy urządzenia, aby zapewnić pewniejszy montaż oraz ochronę przed szybkim demontażem.

Podłączanie czujnika przewodowego innej firmy

Do czujnika GlassProtect S można podłączyć czujnik przewodowy ze stykiem typu NC (normalnie zamknięty) za pomocą zacisku montowanego na zewnątrz.

Zalecamy instalację czujnika przewodowego w odległości nie większej niż 1 metr od GlassProtect S. Stosowanie dłuższego przewodu zwiększa ryzyko uszkodzenia i pogarsza jakość komunikacji pomiędzy czujnikami.

Aby odłączyć przewód od obudowy czujnika, należy wyjąć wtyczkę:

Jeśli podłączony czujnik przewodowy zostanie wyzwolony, otrzymasz powiadomienie.

Konserwacja

Regularnie sprawdzaj działanie czujnika. Optymalna częstotliwość kontroli to raz na trzy miesiące. Czyść na bieżąco obudowę urządzenia z kurzu, pajęczyn i innych zanieczyszczeń. Używaj miękkiej, suchej ściereczki, odpowiedniej do pielęgnacji sprzętu.

Do czyszczenia czujnika nie należy używać żadnych substancji zawierających alkohol, aceton, benzynę i inne aktywne rozpuszczalniki.

Fabrycznie zainstalowana bateria w czujniku zapewnia do 7 lat autonomicznego działania (z pięciominutowym interwałem pingu huba). Jeśli bateria czujnika jest rozładowana, system powiadamia o tym użytkownika, a wskaźnik LED płynnie zapala się i gaśnie po wykryciu stłuczenia szkła lub uruchomieniu sabotażu.

Gwarancja

Gwarancja dla produktów spółki z Limited Liability Company „Ajax Systems Manufacturing” jest ważna 2 lata po zakupie i nie dotyczy fabrycznie zainstalowanej baterii.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zalecamy najpierw skontaktować się z naszym działem wsparcia, ponieważ problemy techniczne można rozwiązać zdalnie w połowie przypadków!

Wsparcie techniczne:

Potrzebujesz pomocy?

W tej sekcji znajdziesz szczegółowe instrukcje i filmy edukacyjne na temat wszystkich funkcji systemu Ajax. A jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty technicznego, jesteśmy dostępni non stop (24/7).

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: