Wat houdt de bevestigingsfunctie voor alarmen in en hoe kan ik deze configureren

Bijgewerkt op

Alarmbevestiging is een afzonderlijke gebeurtenis die de hub naar een meldkamer en systeemgebruikers verzendt als het specifieke apparaat of de specifieke apparaten binnen een ingestelde tijd zijn geactiveerd. Door alleen op bevestigde alarmen te reageren, wordt de last voor een beveiligingsbedrijf en de politie verminderd.

De functie alarmbevestiging in OS Malevich 2.21 breidt de functie voor bevestigde alarmen uit, wat geïmplementeerd werd in OS Malevich 2.8 en OS Malevich 2.10. De update heeft geen invloed op ingestelde instellingen en geselecteerde apparaten.

De functie voor alarmbevestiging introduceert extra gebeurtenissen die moeten worden verzonden naar een meldkamer en gebruikers. Tegelijkertijd kunt u instellen hoe het systeem reageert en waarschuwt bij een onbevestigd alarm.

De functie is alleen configureerbaar in Ajax-apps voor PRO’s.

De functie voldoet aan de vereisten van PD 6662:2017 en ANSI/SIA CP-01-2019. Klik op links om te leren hoe u het Ajax-systeem instelt volgens deze normen:

Zo werkt de functie voor alarmbevestiging

Een bevestigde alarmgebeurtenis (voorwaarde) kan worden ontvangen door bewakingssoftware die SIA (DC-09), ADEMCO 685 of Contact ID ondersteunt. De functie voor alarmbevestiging is ook beschikbaar in PRO Desktop – een bewakingsapp van Ajax Systems.

De structuur van de bevestigde alarmgebeurtenissen komt volledig overeen met de structuur van de alarmberichten, maar de code verschilt: BV in plaats van BA voor SIA en E139 in plaats van E130 voor Contact ID en ADEMCO 685. De groeps- en zone-ID voor deze berichten is 0.

Er zijn 2 soorten alarmbevestiging:

 1. Bevestiging inbraakalarm: inbraakdetectoren (opening, beweging), sirenes, integratiemodules en paniekknoppen zijn hierbij betrokken.
 2. Bevestiging overvalalarm: alleen noodknoppen (DoubleButton Jeweller) zijn hierbij betrokken.

De bevestigingen voor inbraak– en overvalalarmen werken onafhankelijk van elkaar. Houd er rekening mee dat branddetectoren en lekkagedetectoren niet kunnen worden betrokken bij een alarmbevestiging.

Zo wordt een inbraakalarm bevestigd

ajax alarm confirmation

Als een apparaat dat betrokken is bij het bevestigen van een inbraakalarm geactiveerd wordt wanneer het systeem ingeschakeld is dan:

 1. Start het systeem de Timer voor inbraakbevestiging en activeert het sirenes, stuurt waarschuwingen of geeft het geen melding over de enkelvoudige activering, afhankelijk van de configuratie Reactie op enkelvoudig alarm in de instellingen voor de cross-zone.

  De Timer voor inbraakbevestiging telt de tijd waarin de geselecteerde apparaten moeten worden geactiveerd om het alarm te bevestigen. Als een geactiveerde detector niet deelneemt aan het bevestigen van het alarm, start de timer niet.

 2. Als het vereiste aantal activering optreedt in dezelfde cross-zone totdat de Timer voor inbraakbevestiging afloopt, verzendt het systeem een bevestiging naar gebruikers en een meldkamer.

De Ajax-apps behandelen de gebeurtenis Bevestiging inbraakalarm als een alarm en activeren het sirenegeluid in de app. De sirenes bij het object worden geactiveerd als Alarmeer met sirene bij alarmbevestiging is ingeschakeld in de instellingen voor de cross-zone.

De functie voor alarmbevestiging houdt rekening met de volgende gebeurtenissen, zelfs als het systeem op dat moment niet ingeschakeld is:

 • Het apparaat is geactiveerd in de modus Altijd actief.
 • De sabotagebeveiliging wordt geactiveerd als Sta alarmbevestiging toe bij het openen van het deksel is ingeschakeld in de instellingen voor de cross-zone.
 • De versnellingsmeter wordt geactiveerd wanneer Waarschuwing bij verplaatsing is ingeschakeld in de instellingen van het apparaat.
 • Maskeren wordt gedetecteerd als de beveiliging voor maskering is ingeschakeld in de instellingen van het apparaat.

Een gebeurtenis ter bevestiging van een inbraakalarm wordt niet verzonden als:

 • De Timer voor inbraakbevestiging loopt af voordat het vereiste aantal activeringen in dezelfde cross-zone optreedt.
 • Apparaten die niet betrokken zijn bij de bevestiging van het inbraakalarm zijn geactiveerd.

Zo wordt een overvalalarm bevestigd

Wat is DoubleButton Jeweller

DoubleButton Jeweller is een draadloos overvalapparaat met geavanceerde bescherming tegen per ongeluk activering. Het apparaat communiceert met de hub via het versleutelde Jeweller-radioprotocol; het communicatiebereik in een zichtlijn is maximaal 1.300 meter. De voorgeïnstalleerde batterij voedt het apparaat tot 5 jaar.

Meer informatie

De bevestiging van de noodknop wordt verzonden als DoubleButton wordt geactiveerd door op twee manieren te drukken: kort en lang (in een willekeurige volgorde) of als twee gespecificeerde DoubleButtons zijn geactiveerd binnen een vooraf opgegeven tijd. Een overvalalarm wordt bevestigd wanneer een DoubleButton-alarm wordt gevolgd door een sabotagealarm van een beveiligingsapparaat (en omgekeerd).

 

De Ajax-apps behandelen de gebeurtenis Bevestiging overvalalarm als een alarm en activeren het sirenegeluid in de app. De sirenes bij het object reageren niet op het bevestigen van een overvalalarm, maar wel op normale alarmen (indien ingeschakeld).

Opmerking: een gebeurtenis voor bevestiging overvalalarm wordt niet verzonden als:

 • DoubleButton werd geactiveerd door slechts op één manier te drukken. DoubleButton werd bijvoorbeeld twee keer geactiveerd door er kort op te drukken.
 • DoubleButton en Button in de paniekmodus werden ingedrukt.
 • DoubleButton en de paniekknop in de app werden ingedrukt.
 • DoubleButton en de alarmknop op KeyPad of KeyPad Plus zijn ingedrukt.

Hoe u de bevestiging van een inbraakalarm kunt inschakelen

Om de bevestiging overvalalarm in te schakelen, moet u minstens één alarmbevestigingszone (cross-zone) instellen voor het systeem. Elke zone kan afzonderlijk worden ingesteld, waardoor het beveiligde object in verschillende zones wordt verdeeld.

Om een cross-zone aan te maken en te configureren in de Ajax PRO-app:

 1. Selecteer de gewenste space en ga naar:
  • Hub → Instellingen → Service → Alarmbevestiging
 2. Klik op Cross-zone toevoegen om een nieuwe zone te maken.
 3. Voer een naam in voor de cross-zone en klik op Toevoegen.
 4. Selecteer minstens één apparaat en configureer andere instellingen voor de cross-zone in het volgende venster.

  Houd bij het selecteren van de apparaten voor de cross-zone rekening met hun wederzijdse plaatsing bij het beschermde object. Merk op dat hetzelfde apparaat kan worden toegevoegd aan verschillende cross-zones.

  Instelling Beschrijving
  Naam

  Naam van de alarmbevestigingszone. Wordt weergegeven in de tekst van het sms-bericht en in de meldingen in het logboek.

  Als u de naam wilt aanpassen, klikt u op het tekstveld. De naam kan uit maximaal 24 Cyrillische tekens of 12 Latijnse tekens bestaan.

  Apparaten

  Menu om apparaten te selecteren voor de opgegeven cross-zone. De opeenvolgende activeringen van de geselecteerde apparaten zullen het alarm in de zone bevestigen.

  Als de groepsmodus is ingeschakeld, zijn de apparaten samengebracht in groepen.

  Er moet minstens één apparaat geselecteerd zijn voor deze optie.

  Timer voor inbraakbevestiging

  Stelt de tijd in waarin het alarm kan worden bevestigd door de volgende activeringen van de apparaten in dezelfde cross-zone.

  U kunt dit instellen van 30 minuten tot 1 uur. De standaardwaarde is 30 minuten.

  Het aftellen wordt gestart door het eerste apparaat dat afgaat en opnieuw gestart door elke volgende afzonderlijke activering totdat het alarm wordt bevestigd.

  Reactie op een enkelvoudig alarm

  Stelt in hoe het systeem moet waarschuwen bij enkelvoudige inbraakalarmen. De reactie wordt alleen toegepast op de specifieke cross-zone en gebeurtenissen die door de apparaten worden geactiveerd.

  Er zijn twee opties beschikbaar:

  • Alarm (standaard ingesteld) — het systeem waarschuwt als een enkel apparaat een alarm geeft zoals bij een normaal alarm.
  • Uitgestelde waarschuwing — het systeem meldt dat een enkel apparaat afgaat als het alarm werd bevestigd of nadat de Timer voor inbraakbevestiging is verlopen als het alarm niet werd bevestigd. Sirenes worden niet geactiveerd bij een enkelvoudige activering.
  • Waarschuwing — het systeem meldt dat een enkel apparaat wordt geactiveerd als een gewone gebeurtenis zonder dat er een alarm afgaat en de sirenes worden geactiveerd.
  • Niet melden — het systeem geeft geen melding van een enkelvoudige activering als het alarm niet is bevestigd.
  Aantal activeringen om het alarm te bevestigen

  Stelt het aantal activeringen in dat moet plaatsvinden om het alarm te bevestigen. U kunt dit instellen tussen de 2 en 5.

  De standaardwaarde is 2.

  Overweeg verschillende activeringen van het apparaat

  Indien ingeschakeld, kunnen herhaalde activeringen van één apparaat in de zone beschouwd worden als een reden om het alarm te bevestigen.

  Deze optie is standaard uitgeschakeld.

  Herstel automatisch gedeactiveerde apparaten nadat de bevestigingstimer is verlopen

  Indien ingeschakeld, zullen de apparaten die automatisch gedeactiveerd werden tijdens het onbevestigde alarm opnieuw geactiveerd worden zodra de Timer voor inbraakbevestiging afloopt, zodat andere mogelijke alarmen bevestigd kunnen worden.

  Deze optie is standaard uitgeschakeld.

  Alarmeer met sirene bij alarmbevestiging

  Indien ingeschakeld, zullen de sirenes en bediendelen met zoemers alarm slaan wanneer het alarm wordt bevestigd.

  Deze optie is standaard ingeschakeld.

  Sta alarmbevestiging toe bij het openen van het deksel

  Indien ingeschakeld, kan een inbraak bevestigd worden, zelfs als de enige alarmen in de zone gebeurtenissen waren waarbij het deksel werd geopend.

  Deze optie is standaard uitgeschakeld.

  Gebeurtenissen waarbij het deksel wordt geopend worden beschouwd als alarmen, ongeacht de ingeschakelde modus van het systeem.

  Inclusief apparaten met inloopvertraging

  Indien ingeschakeld, kan een alarm worden bevestigd door de activering van apparaten met waarbij de Vertraging bij binnenkomst is ingeschakeld en die zijn toegevoegd aan de zone. Het apparaat moet worden geactiveerd tijdens de periode voor inbraakbevestiging.

  Deze optie is standaard ingeschakeld.

  Als de optie is uitgeschakeld, start elke activering van een apparaat met Vertraging bij binnenkomst de Timer voor inbraakbevestiging opnieuw.

  Scenario’s

  Opent het menu om scenario’s te maken en configureren.

  Gebruik scenario’s om in te stellen welke acties automatiseringsapparaten moeten uitvoeren bij alarmbevestiging in de cross-zone.

  Meer informatie

  Zone verwijderen Verwijdert de alarmbevestigingszone.
  Zone-ID Zone-ID van alarmbevestiging.
 5. Klik op Opslaan om de nieuwe instellingen toe te passen.

Het maximale aantal cross-zone dat u kunt maken is afhankelijk van het model van de hub.

Als de groepsmodus is ingeschakeld voor uw systeem, zal het bevestigde alarm de sirenes activeren die zijn toegevoegd aan dezelfde groep als het apparaat dat het alarm heeft bevestigd.

U kunt ook Button S Jeweller, Button Jeweller, Ajax SpaceControl Jeweller en alarmapparaten van derden die via integratiemodules zijn aangesloten, toevoegen aan de cross-zone. De Paniekknop in de app en DoubleButton Jeweller kunnen niet worden toegevoegd aan de cross-zone.

Hoe u het bevestigen van een overvalalarm kunt inschakelen

 1. Selecteer in de Ajax PRO app de gewenste space en ga naar:
  • Hub → Instellingen → Service → Alarmbevestiging
 2. Schakel Bevestiging overvalalarm in.
 3. Klik op Apparaten. Selecteer minstens één apparaat waarvoor u de alarmbevestiging wilt.
 4. Pas de Overvalalarm bevestigingstimer aan — tussen de 8 en 20 uur (in stappen van 1 uur).

  De Overvalalarm bevestigingstimer houdt de tijd bij van de geselecteerde geactiveerde apparaten voordat een alarm kan worden bevestigd.

 5. Klik op Terug om de nieuwe instellingen op te slaan.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: