Gebruikershandleiding van Ajax PRO Desktop

Bijgewerkt op

Ajax PRO Desktop is de app voor het bewaken en beheren van Ajax-systemen. U kunt van een onbeperkt aantal Ajax-systemen de apparaten configureren en testen, de toegang van gebruikers beheren en gebeurtenissen en alarmen monitoren en verwerken.

PRO Desktop kan samen met de PRO-app worden gebruikt. Installatie- en onderhoudsbedrijven kunnen de app gebruiken om beveiligingssystemen in te stellen en te verbinden, terwijl beveiligings- en bewakingsbedrijven hem kunnen gebruiken om een centrale meldkamer (CMS) op te zetten.

PRO Desktop downloaden

Soorten Ajax Pro-apps en hun mogelijkheden

Er zijn twee soorten Ajax PRO-apps: desktop en mobiel.

De desktop PRO-app is PRO Desktop. Deze app is beschikbaar voor Windows en macOS. Met de desktopapp kunt u bedrijven aanmaken, hun instellingen beheren, werknemers toevoegen en hun rechten beheren. PRO Desktop is nodig voor het toezicht op en de configuratie op afstand van Ajax-systemen.

De mobiele PRO-app is Ajax PRO: Tool for Engineers. Het is beschikbaar voor smartphones met iOS en Android. De app is handig voor installateurs. Hiermee kunnen ze spaces aanmaken, zelfstandige apparaten (bijv. Ajax-camera’s, NVR’s of slimme sloten van Yale) en hubs aansluiten en de instellingen van beschikbare systemen beheren vanuit het persoonlijke PRO- of bedrijfsaccount.

PRO Desktop
(PC-app)
Ajax PRO: Tool for Engineers
(mobiele app)
Apparaten verbinden en het systeem instellen + +
Verbind de space met het bedrijf + +

Een bedrijf aanmaken

Meer informatie over bedrijven

+
Bedrijfsgegevens bewerken +

Werknemers toevoegen

Meer informatie over werknemers

+

Werknemersrechten wijzigen

Meer informatie over werknemersrechten

+

Monitoring van gebeurtenissen en alarmen

Meer informatie over monitoren

+

Algemene informatie

Eén bedrijf dat verbonden is met de space is één gebruiker, ongeacht het aantal werknemers (PRO-accounts) dat aan dit bedrijf is toegewezen. Zolang de gebruikerslimiet niet wordt overschreven, kan er een onbeperkt aantal bedrijven met de space worden verbonden. U kunt tot 200 gebruikers aan de space toevoegen zonder hubs. De limiet (maximum aantal gebruikers) van een space met hubs hangt af van het hub-model.

Vergelijking van hubs

PRO-accounts kunnen verbonden worden aan een onbeperkt aantal bedrijven. PRO-accounts kunnen verschillende rollen hebben in verschillende bedrijven. Bijvoorbeeld de rol van de installateur in het ene bedrijf en de rol van leidinggevende installateur in een ander bedrijf.

Wanneer u opnieuw inlogt na het sluiten van de app, dient u de login en het wachtwoord van het PRO-account te gebruiken. Als tweefactorauthenticatie is ingeschakeld voor een PRO-account, moet dit worden gebruikt tijdens het inloggen.

Om een fout te melden, de instellingen van PRO Desktop te wijzigen, informatie over het PRO-account te bekijken, uit te loggen of de instellingen te wijzigen – klik op het menu met het bedrijfslogo of het PRO-account.

PRO Desktop-app installeren

 1. Download het installatiebestand van de app.
 2. Open het gedownloade bestand.
 3. Installeer de PRO Desktop-app.

Het PRO-account aanmaken en inloggen bij de app

Om in te loggen bij PRO Desktop, heeft u een PRO-account nodig. Het account moet worden geregistreerd in een van deze apps: PRO Desktop of Ajax PRO: Tool for Engineers. U kunt niet inloggen bij de PRO-app met een gebruikersnaam en wachtwoord van de Ajax Security System-app voor eindgebruikers. Het PRO-account verschilt van het account dat is aangemaakt in de app voor eindgebruikers.

Als u een PRO-account heeft: vul de velden voor het e-mailadres en wachtwoord in en klik vervolgens op Inloggen.

Als u geen PRO-account heeft: klik op Maak PRO-account aan in PRO Desktop of Ajax PRO: Tool for Engineers en volg de instructies in de app. Bij het aanmaken van een PRO-account kunt u hetzelfde e-mailadres en telefoonnummer gebruiken als van het account van de Ajax Security Systeemmap. Dit worden verschillende accounts.

Soorten accounts

Er zijn twee soorten accounts beschikbaar in de Ajax PRO-apps: een persoonlijk PRO-account en een bedrijfsaccount. 

Een persoonlijk PRO-account is nodig om verbinding te maken met bedrijven en om aangesloten Ajax-systemen in te stellen en te beheren. 

Bedrijfsaccounts zijn vereist voor het uitvoeren van de beveiliging: toezicht op alarmen en gebeurtenissen, onderhoud, configureren en installeren van Ajax-systemen.

Schakelen tussen een persoonlijk PRO-account en een bedrijfsaccount

Wanneer u de app opent, wordt automatisch het bedrijf geopend waarmee het PRO-account de vorige keer werkte. Zo schakelt u over naar een persoonlijk PRO-account of een account van een ander bedrijf:

 1. Klik op het menu met het logo of de initialen van het beveiligingsbedrijf.
 2. Kies een persoonlijk PRO-account of een bedrijfsaccount.

Beveiliging van het account

Om het PRO-account te beveiligen tegen hacken, kunt u tweefactorauthenticatie instellen en sessies op andere apparaten volgen. Gebruik beide beveiligingsmethodes om de kans op ongeautoriseerde toegang tot uw PRO-account te verminderen.

Wijzig uw wachtwoord en schakel tweefactorauthenticatie in wanneer er malafide accountsessies worden gedetecteerd.

Zo schakelt u de tweefactorauthenticatie in

 1. Klik op de avatar (icoon) van het PRO-account. 
 2. Ga naar het menu Profielinstellingen.
 3. Selecteer het tabblad Accountbeveiliging.
 4. Schakel de optie Tweefactorauthenticatie in.
 5. Verbind de authenticatiemethode door de instructies op het scherm op te volgen. Bijvoorbeeld de Google Authenticator-app.

Zo beëindigt u een accountsessie

 1. Klik op de avatar (icoon) van het account. 
 2. Ga naar het menu Profielinstellingen.
 3. Selecteer het tabblad Accountbeveiliging.
 4. Klik op Sessies.

De sessie van het apparaat waar u de app heeft geopend, heet de Huidige sessie. Andere sessies van apparaten waarvan het PRO-account is aangemeld, staan daaronder. U kunt een sessie beëindigen door te klikken op Beëindigen of op Beëindig alle andere sessies behalve de huidige.

Verbindingsstatus met de Ajax Cloud

De indicatie in de rechterbovenhoek van het PRO Desktopscherm toont de verbindingsstatus met de server van de Ajax Cloud. Als de internetverbinding actief is, licht de indicatie groen op. Als er geen verbinding is, licht het rood op, en wordt het bericht Geen verbinding weergegeven op het scherm.

Verbinding met de Ajax Cloud is actief Geen verbinding met de Ajax Cloud

Werken met een persoonlijk PRO-account

Wanneer u inlogt, wordt er een lijst geopend van spaces die aan het PRO-account zijn gekoppeld. De informatie over het aantal fouten en de hub als deze offline is (als er een hub in de space is) wordt automatisch bijgewerkt.

Space is een virtuele entiteit waar verschillende zelfstandige apparaten die zich op hetzelfde fysieke object bevinden, samenkomen. U kunt een hub met detectoren, alleen een NVR met camera’s, slimme sloten van Yale toevoegen aan de space of al deze onderdelen combineren in één systeem.

De space is beschikbaar voor hubs met firmwareversie vanaf OS Malevich 2.6 en apps van dergelijke versies en hoger:

 • Ajax Security System 3.0 voor iOS;
 • Ajax Security System 3.0 voor Android;
 • Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 voor iOS;
 • Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 voor Android;
 • PRO Desktop 4.0 voor macOS;
 • PRO Desktop 4.0 voor Windows.

De space vinden. U kunt de ruimte vinden door de naam of de hub-ID (als er een hub aan de space is toegevoegd) in het zoekveld te typen. De spaces worden weergegeven terwijl u een tekst typt.

Met de knop Space toevoegen kunt u een nieuwe space koppelen aan een PRO-account.

Gebruikers van het beveiligingssysteem

Het menu bevat ruimtes, apparaten, een notificatielogboek en bedieningsknoppen voor de beveiliging van objecten. Met de knop Uw spaces keert u terug naar de lijst met gekoppelde spaces.

Het PRO-account kan tijdelijke of permanente toegang hebben tot systeeminstellingen. Het veld dat in de schermafbeelding wordt getoond, toont de tijd waarin het PRO-account toegang heeft tot de instellingen. Klik op het veld en selecteer de vereiste optie om tijdelijke of permanente toegang aan te vragen. Het verzoek kan worden bevestigd door de space-beheerder.

Een PRO-account kan de beveiligingsmodi van het object beheren als een dergelijk recht is toegekend door de hubbeheerder. Het veld in de schermafbeelding toont de beveiligingsstatus van een specifiek Ajax-systeem. Door op het veld te klikken, kunt u de beveiligingsmodus wijzigen of op de Alarmknop drukken, als het PRO-account het recht heeft om dat te doen.

Het beveiligingssysteem instellen

De space-instellingen wijzigen

 1. Selecteer de space in de lijst en ga naar Instellingen .
 2. Wijzigingen aanbrengen.

De hub- of apparaatinstellingen wijzigen

 1. Ga naar het menu Apparaten .
 2. Selecteer het apparaat uit de lijst.
 3. Ga naar Instellingen .
 4. Wijzigingen aanbrengen.

Alle apparaatinstellingen worden beschreven in de gebruikershandleiding van dit apparaat.

Gebruikersbeheer

 1. Ga naar de space-Instellingen .
 2. Selecteer het Gebruikers menu.
 3. Pas dingen aan: voeg gebruikers toe, wijzig hun rechten of verwijder ze.

Beheer PRO-account

 1. Ga naar de space-Instellingen .
 2. Selecteer het Installateurs/Bedrijven menu.
 3. Pas dingen aan: voeg een PRO-account toe, verander de rechten of verwijder het.

Werken met een bedrijfsaccount

Een bedrijfsaccount combineert alle beveiligde objecten, werknemersaccounts en responsteams (RT) in één interface.

Soorten bedrijfsdiensten

PRO Desktop is een geïntegreerd hulpmiddel voor beveiliging, installatie en dienstverlening. De app heeft een aantal functies voor zowel Alarmbewaking als Installatie en Onderhoud

De functies worden onafhankelijk geselecteerd. Met de app kunt u beide soorten diensten tegelijk selecteren: Alarmbewaking en Installatie en onderhoud. Dit is beschikbaar voor bedrijven die zowel beveiligingssystemen installeren als reageren op alarmmeldingen en gebeurtenissen.

De eigenaar specificeert de soorten diensten bij het registreren van het bedrijf en kan ze op elk moment wijzigen. De interface en functies van de app passen zich aan de gekozen soort dienstverlening aan.

Een bedrijf aanmaken

Het PRO-account dat het bedrijf heeft aangemaakt wordt de Bedrijfseigenaar. Een dergelijk PRO-account heeft toegang tot alle Desktop PRO-modules, kan werknemers toevoegen en verwijderen, en ook informatie over het bedrijf wijzigen. Een PRO-account kan verbonden worden aan een onbeperkt aantal bedrijven.

De rol van bedrijfseigenaar kan maar aan één PRO-account toegewezen worden. Alleen de bedrijfseigenaar of een geautoriseerde werknemer moet het bedrijf aanmaken. Het bedrijf verwijderen of de bedrijfseigenaar veranderen is niet mogelijk.

Zo maakt u een bedrijf aan:

 1. Open PRO Desktop.
 2. Meld u aan bij een PRO-account.
 3. Selecteer een persoonlijk PRO-account als er een bedrijfsaccount geopend is. 
 4. Ga naar de Bedrijfsmodule.
 5. Klik op Bedrijf aanmaken.
 6. Voer de bedrijfsnaam en het land van de dienst in.
 7. Specificeer de soort dienstverlening die het bedrijf aanbiedt: alarmbewaking, installatie en onderhoud of beide.
 8. Vul de bedrijfsgegevens in en volg de instructies van de app.

Voer in het registratieformulier een beschikbaar en werkend e-mailadres in. Er wordt een validatiecode verzonden naar het e-mailadres van de eigenaar om het aanmaken van het bedrijf te voltooien. Deze code moet worden ingevoerd in de laatste stap van de registratie. Na de validatie wordt het bedrijf automatisch aangemaakt. U hoeft niet te wachten op extra bevestiging.

Werknemers

U kunt werknemers toevoegen of de rollen van reeds verbonden PRO-accounts wijzigen in het menu Werknemers (Bedrijfsmodule → Werknemersmenu). U kunt alleen een werknemer toevoegen die al een PRO-account heeft. Een account kan alleen worden geregistreerd in een van deze apps: PRO Desktop of Ajax PRO: Tool for Engineers.

Werknemersrollen

Als de service Alarmbewaking is geselecteerd:

 1. Bedrijfseigenaar
 2. Senior CMS-technicus
 3. Technicus
 4. Leidinggevende operator
 5. Operator

Als de service Installatie en Onderhoud is geselecteerd:

 1. Bedrijfseigenaar
 2. Leidinggevende installateur
 3. Installateur

Als beide services zijn geselecteerd: alle werknemersrollen zijn beschikbaar.

Werknemersrechten en toegang

Bedrijfseigenaar Senior CMS technicus CMS technicus Leidinggevende operator Operator Leidinggevende installateurs Installateur
Bedrijfsmodule + + + + Bekijk RT-menu + +
Menu Algemene info Bekijken/Bewerken Bekijken Bekijken Bekijken Bekijken Bekijken
Menu Service-instellingen
Bekijken/Bewerken Bekijken Bekijken Bekijken/Bewerken
Menu Monitoring van cloudsignalering Bekijken/Bewerken Bekijken/Bewerken
Menu Toegangsrechten Bekijken/Bewerken Bekijken/Bewerken
Werknemersmenu Bekijken/Bewerken Bekijken/Bewerken

Beperkt bekijken/Bewerken

(alleen andere technici)

Beperkt Bekijken/Bewerken

(alleen operators en leidinggevende operator)

Installateurs en leidinggevende installateur bekijken/bewerken/toevoegen
Menu Werkstations  Bekijken/Bewerken Bekijken/Bewerken Bekijken/Bewerken Bekijken/Bewerken
Menu Responsteams Bekijken/Bewerken Bekijken/Bewerken Bekijken/Bewerken. Zonder de mogelijkheid om RT te verwijderen Bekijken Bekijken
Module Objecten  Bekijken/Bewerken/
Inschakelen
Bekijken/Bewerken/
Inschakelen
Bekijken/Bewerken/
Inschakelen
Bekijken/
Inschakelen
Bekijken/
Inschakelen
Bekijk alle objecten die onderhoud krijgen. Toegang tot de instellingen is afhankelijk van de rechten. Objecten bekijken die onderhoud krijgen is afhankelijk van de rechten. Toegang tot de instellingen is afhankelijk van de rechten.
Logboekmodule Bekijken Bekijken Bekijken Bekijken Bekijken Bekijken
Menu Nieuwe incidenten in de Bewakingsmodule  Bekijken Bekijken Bekijken Bekijken
Menu Verwerking Bekijken/Bewerken Bekijken/Bewerken Bekijken/Bewerken Incidenten bekijken/bewerken tijdens het verwerken
Slaapstand-menu Bekijken/Bewerken Bekijken/Bewerken Bekijken/Bewerken Bekijken/Bewerken 
Bedrijfsgegevens bewerken  +
De Senior CMS-technicus toevoegen, bewerken of verwijderen + +
De Technicus toevoegen, bewerken of verwijderen + +
De Leidinggevende operators toevoegen, bewerken of verwijderen + + +
De Operator toevoegen, bewerken of verwijderen + + + +
De Leidinggevende installateur toevoegen, bewerken of verwijderen + +
De Installateur toevoegen, bewerken of verwijderen + + +
Bekijk incidenten +

+

Alleen incidenten van deze operator

Verwerk incidenten + +
Slaapmodus beheren + + +

+

Als incidenten van deze hub niet worden verwerkt

Gebeurtenissen van operators instellen

(Operator offline en login op een niet-geverifieerde computer)

+
Schakel de Deelinschakeling in + + + +

+

Als een dergelijk recht aan het bedrijf wordt gegeven

+

Als een dergelijk recht aan de installateur wordt gegeven 

Schakel Deelinschakeling uit

+

Als een dergelijk recht aan het bedrijf wordt gegeven

+

Als een dergelijk recht aan de installateur wordt gegeven

Beheer systeeminstellingen

(bijvoorbeeld, hubinstellingen)

+

Als een dergelijk recht aan het bedrijf wordt gegeven

+

Als een dergelijk recht aan de installateur wordt gegeven

Toevoegen en bewerken van RT + + +
RT verwijderen + +
Wijzig informatie van een object + +

+

Terwijl de hub niet verbonden is met de bewaking

+

Terwijl de hub niet verbonden is met de bewaking

Annuleer de bewaking van het object + +
Annuleer het onderhoud van een object + +
Bedrijfsgegevens bewerken +
Optie om toegang tot alle objecten in- of uit te schakelen + + +
Bewaartermijn mediabestanden beheren +
Beheer toegang van installateurs tot hubinstellingen +
Bevestig bewakingsverzoek + +
Werken met rapporten beschikbaarheid hubs + + + +
Werken met rapporten beschikbaarheid van operators + + +
Verstuur een herstelverzoek voor het systeem + + + +
Bevestig een herstelverzoek voor het systeem + +

Werknemers toevoegen, bewerken en deactiveren

Om een werknemer toe te kunnen voegen, moet er een PRO-account zijn geregistreerd.

Zo maakt u een PRO-account aan

Zo voegt u een werknemer toe in PRO Desktop: 

 1. Ga naar de Bedrijfsmodule.
 2. Ga naar het menu Werknemers.
 3. Klik op Voeg werknemer toe.
 4. Voer het e-mailadres in waarmee het PRO-account van de werknemer is geregistreerd.
 5. Bepaal de rol van de werknemer.
 6. Klik op Toevoegen.

Na het toevoegen ontvangt de eigenaar van het PRO-account per e-mail een notificatie. Het toevoegen van de werknemer wordt opgeslagen in het logboek van PRO Desktop.

Selecteer het in de lijst om de gegevens van een PRO-account van een werknemer bij te werken of te verwijderen. Een venster met details en de knoppen Bewerken en Account verwijderen verschijnt aan de rechterkant.

U kunt via sorteren of zoeken op naam, telefoonnummer en e-mailadres een werknemer vinden.

Met PRO Desktop kunt u het PRO-account van een werknemer tijdelijk deactiveren zonder deze uit het systeem te verwijderen – in geval van vakantie of verzuim. Om dit te doen, zet u de schakelaar bij de naam van de werknemer op inactief. Een tijdelijk gedeactiveerde werknemer heeft geen toegang tot bedrijfsmodules in PRO Desktop.

Privacyinstellingen

Het maken en bekijken van foto’s op aanvraag is beschikbaar voor een bedrijfsprofiel in PRO Desktop app als het bedrijf de juiste toegangsrechten heeft verkregen. Om toegang toe te wijzen aan een bepaald soort werknemer, eigenaar of Senior meldkamertechnicus wijzigt u de status van de optie Bekijk foto’s op alarm en foto’s op alarmscenario’s in de instellingen voor de toegangsrechten van het bedrijf.

Een beheerder kan de toegang van het beveiligingsbedrijf tot foto’s on-demand en livestreams van gedeelde camera’s configureren. Met deze functie kunnen gebruikers een alarm bij het beveiligde object bevestigen. De gebruiker stelt de voorwaarden in waaronder de werknemers van het bedrijf een foto op aanvraag kunnen maken: op elk moment, wanneer gedeelde apparaten ingeschakeld zijn, of alleen binnen een bepaalde tijd na het alarm. Hierdoor kunnen gebruikers het Ajax-systeem configureren zonder in te leveren op hun privacy.

Modules, menu’s en mogelijkheden van PRO Desktop

Met de app kunt u:

 • PRO-accounts van werknemers beheren: Bedrijfsmodule, Werknemersmenu, RT-menu.
 • Een onbeperkt aantal Ajax-systemen beheren: de module Objecten.
 • Een klantenbestand van het object onderhouden: de module Objecten en het Hubsmenu in de Bedrijfsmodule.
 • Alarmen van het Ajax-beveiligingssysteem ontvangen, verdelen onder operators en verwerken: Bewakingsmodule.
 • Werkstations aan operators toewijzen: Bedrijfsmodule, menu Werkstations.
 • Een rapportage over de beschikbaarheid van hubs of de beschikbaarheid van CMS-operators aanmaken: Logboekmodule.
 • Het werk van responsteams (RT) coördineren: Bewakingsmodule.
 • Een logboek van gebeurtenissen en alarmen van beveiligingssystemen bijhouden: de Logboekmodule.

Bedrijf

Toegang tot de module: Bedrijfseigenaar, Technicus, Senior CMS-technicus, Leidinggevende operator, Operator, Installateur, Leidinggevende installateur.

De Bedrijfs module bevat menu’s en instellingen voor de volgende taken:

 • Algemene info: om informatie over het bedrijf te bekijken. Alleen de bedrijfseigenaar kan dit aanpassen.
 • Service-instellingen: hiermee kun je de soort bedrijfsdiensten, de bewaartermijn van mediabestanden, het toegangsniveau van objecten en hubs en andere instellingen kiezen.
 • Monitoring van cloudsignalering: om ontvangers te beheren die werken als schakel tussen meldkamers en een cloudserver (alleen beschikbaar voor Senior meldkamertechnicus en meldkamertechnicus).
 • Toegangsrechten: om toestemming te geven om foto’s op aanvraag te bekijken en te maken, en om onderhoudsrapporten voor onderhouden objecten te maken.
 • Werknemers: om accounts van werknemers te beheren.
 • Werkstations: voor de registratie van computers (pc’s) die operators voor werk gebruiken. Helpt bij het berekenen van de beschikbaarheid van meldkamers en het bijhouden van de loginactiviteiten van de operators op het PRO-account vanaf externe apparaten. 
 • Responsteams (RT): om responsteams te beheren.
 • Hubs: om de hubs van bedrijven te beheren. Het menu bevat objecten in Translator (indien verbonden), verzoeken voor monitoring en verzoeken voor verwijdering van de monitoring.

Algemene info

Het menu bevat informatie over het bedrijf. De eigenaar kan bedrijfsgegevens wijzigen. Met de app kunt u alle gegevens van het bedrijf wijzigen, behalve de naam en de eigenaar van het bedrijf. Klik op de knop Wijzigingen opslaan om alle wijzigingen toe te passen of annuleer ze met de knop Annuleer.

Service-instellingen

In het menu kunt u de soort services instellen die door het bedrijf wordt aangeboden en andere systeeminstellingen beheren (toegang tot objecten, bewaartermijn mediabestanden en onderhoudsrapporten). De eigenaar van het bedrijf kiest voor de soort services tijdens de registratie in de app en kan op elk moment de aangeboden services veranderen.

Toegang werknemers tot objecten

Standaard heeft een werknemer met de rol Installateur toegang tot de aan hem of haar toegewezen objecten door de Leidinggevende installateur. Als de installateur alle objecten die verbonden zijn aan het bedrijf moet kunnen configureren, moet de optie Objecten volledige toegang ingeschakeld zijn

Zo doet u dat in PRO Desktop:

 1. Ga naar de Bedrijfsmodule.
 2. Ga naar het menu Service-instellingen.
 3. Schakel in het veld Objecten volledige toegang de optie voor Installateur in.

Nu hebben de installateur en het bedrijf dezelfde rechten om alle objecten te configureren. Dit kunnen de volgende rechten zijn:

 • Permanente toegang tot systeeminstellingen.
 • Tijdelijke toegang: u kunt het systeem voor een bepaalde tijd configureren, van 1 tot 8 uur. 
 • Geen toegang tot de systeeminstellingen.

Accountnummer vereist voor bewakingsverzoeken

Deze instelling is alleen beschikbaar voor bewakingsbedrijven en is standaard uitgeschakeld. Als deze optie is ingeschakeld, ontvangt uw bedrijf alleen bewakingsverzoeken als het accountnummer voor het object is opgegeven bij het verzenden van een verzoek. Alleen een PRO of een werknemers kan het bewakingsverzoek naar uw bedrijf sturen vanuit de Ajax PRO-app als deze instelling is ingeschakeld.

Bewaartermijn mediabestanden

U kunt de periode instellen waarna alle mediabestanden (afbeeldingen, video’s van camera’s) zullen worden verwijderd. De nieuwe bewaartermijn voor mediabestanden is alleen van toepassing op bestanden die na de wijzigingen zijn gemaakt. 

Beschikbare bewaartermijn voor mediabestanden:

 1. 7 dagen.
 2. 30 dagen.
 3. 90 dagen.
 4. 180 dagen.
 5. 1 jaar.
 6. 2 jaar.

De geselecteerde bewaartermijn voor mediabestanden moet in overeenstemming zijn met de wetgeving van uw regio.

Door het bedrijf vergrendelde hubs

De optie Beperk de toegang tot hubs is standaard uitgeschakeld. Als deze optie is ingeschakeld, kunnen de door het bedrijf vergrendelde hubs alleen worden toegevoegd aan het account van dat bedrijf. Het toevoegen aan accounts van andere bedrijven is niet mogelijk. Neem contact op met de technische ondersteuningsdienst van Ajax of uw Ajax-manager voor meer informatie over deze functie.

Onderhoud objecten

Als de optie Onderhoudsrapporten is ingeschakeld, kunnen werknemers van het bedrijf rapporten genereren over de technische staat van beveiligings- en branddetectoren die worden gebruikt binnen het systeem. Dergelijke rapporten kunnen alleen worden gegenereerd en gedownload door werknemers die de juiste rol hebben ontvangen van de bedrijfseigenaar. Die rol wordt toegewezen via het menu Toegangsrechten.

De optie Onderhoudsrapporten is standaard uitgeschakeld. Een werknemer met de rol Installateur kan geen rapporten over de technische staat genereren voor de objecten waar hij of zij geen toegang toe heeft.

Verwerking incidenten

De optie Ontvang melding van stroomuitval bij het object is standaard ingeschakeld. Wanneer de optie is uitgeschakeld, genereert het systeem geen incidenten over een extern stroomverlies voor de hub, signaalversterker of integratiemodule die bij het object geïnstalleerd zijn.

Na het uitschakelen van deze optie verschijnt het volgende bericht in de Bewaking module: “Incidenten betreffende een stroomstoring op de locatie worden niet gegenereerd volgens bedrijfsinstellingen”.

Monitoring van cloudsignalering

Cloudsignalering is een dienst die de communicatie tussen een Ajax-systeem en de bewakingssoftware van derden tot stand brengt. Het fungeert als verbinding tussen een hub en meldkamers, zet ontvangen berichten van de hub om naar een gebeurtenisprotocol dat geschikt is voor de software van de meldkamer.

Cloudsignalering kan gebeurtenissen direct vanuit Ajax Cloud naar de meldkamer verzenden. Deze dienst is handig voor beveiligingsbedrijven en bedrijven die betrokken zijn bij zowel de installatie van beveiligingssystemen als alarmen en reactie op de gebeurtenissen. Door gebruik te maken van PRO Desktop, kunnen ze beveiligingssystemen configureren en met elkaar verbinden. Daarnaast kunnen beveiligings- en bewakingsbedrijven de app gebruiken om een meldkamer te organiseren.

Toegangsrechten

In het menu Toegangsrechten kan de eigenaar van het bedrijf de toegangsrechten voor werknemersrollen aanpassen.

De bedrijfseigenaar kan de volgende rechten in- of uitschakelen:

 • Foto’s on-demand maken en bekijken.
 • Streams van videocamera’s en DVR’s bekijken.
 • Foto’s door alarm en scenario’s van foto’s door alarm bekijken.
 • Slimme sloten ver- en ontgrendelen.
 • Onderhoudsrapporten maken voor objecten.

Als de bedrijfseigenaar het recht krijgt om onderhoudsrapporten op te stellen voor een specifieke rol, dan kunnen alle werknemers met deze rol rapporten opstellen, ze downloaden en hebben ze toegang tot het archief van deze rapporten.

Werkstations

In het menu Werkstations kunt u unieke identificator toewijzen aan elke computer (computer-ID) en er een werknemersaccount aan koppelen. Deze informatie wordt gebruikt voor het aanmaken van een rapport over de beschikbaarheid van meldkamers.

Om een werkstation aan een operator toe te kunnen wijzen, moet u de login voor het account bevestigen. U kunt dit doen door in het tabblad Niet-geverifieerd op “+” in de regel met het e-mailadres van de operator te klikken. Wanneer u op de regel klikt, verschijnen de uitgebreide informatie over het account en de Verifieer-knop aan de rechterkant.

Bij het verifiëren van het werkstation moet u er een naam aan geven voor de weergave in het logboek. De computer-ID wordt automatisch toegewezen.

Na het bevestigen van het werkstation wordt het operator-account weergegeven in het tabblad Geverifieerd samen met de gegevens over de computer. Een werkstation kan tijdelijk gedeactiveerd of verwijderd worden door een account in de lijst te selecteren en op Verwijderen uit geverifieerd te klikken.

Er zijn filters om gemakkelijk door de lijst van werkstations te kunnen navigeren.

In het menu Werkstations kunt u de soorten gebeurtenissen configureren die incidenten veroorzaken. PRO Desktop waarschuwt bij incidenten via het tabblad Bewaking. Om gebeurtenissen te selecteren die incidenten genereren, klikt u op het tandwielpictogram in het tabblad Niet-geverifieerd.

Selecteer in het geopende venster de soort gebeurtenissen:

 • Operator is offline: de computer van de operator heeft geen internetverbinding.
 • Login vanaf een niet-geverifieerde computer: login in het account vanaf een pc die niet is geverifieerd door de leidinggevende operator.

Zo beheert u responsteams via het RT-menu

Om een nieuwe responsteam toe te voegen, klikt u op de knop RT toevoegen in het menu Responsteams (RT).

Er verschijnt een venster met een formulier waarin u de details van het responsteamkunt specificeren. Deze informatie wordt getoond in de Bewakingsmodule bij het verwerken van een alarm evenals in de module Objecten wanneer de RT is gekoppeld aan een object. U kunt twee telefoonnummers toevoegen aan één responsteam. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje.

Het is mogelijk om een RT tijdelijk uit te schakelen zonder hem uit het systeem te verwijderen. Om dit te doen, klikt u op de schakelaar in de regel met het desbetreffende responsteam. Links: het responsteamis inactief, rechts: het responsteamis actief.

U kunt de RT-codes voor elke locatie configureren, deze worden geactiveerd nadat een alarm is afgegaan en zijn geldig voor een bepaalde periode. Met deze code kan een responsteam met een Ajax-bediendeel de beveiligingsmodus op de locatie wijzigen.

Hubs

Het hubmenu is ontworpen om aan een bedrijf gekoppelde hubs te beheren. Hier kunt u verzoeken ontvangen voor bewaking/verwijderen van bewaking, toevoegen/verwijderen van objecten, evenals het overbrengen van objecten van Translator naar PRO Desktop (als het Translator-account is gekoppeld aan een bedrijfsaccount). Hubs worden weergegeven in het menu als een lijst, waar het hub-identificatienummer, objectstatussen, nummer en naam van het object in PRO Desktop zijn aangegeven.

De status van de hub wordt ook weergegeven in dit venster. Bewaking met PRO Desktop is ontworpen voor het monitoren van diensten en installatiediensten en is bedoeld voor het installeren en configureren van de Ajax-systemen.

Bewaking met PRO Desktop  Betekenis
Actief Object geaccepteerd voor bewaking.
In afwachting van verwijdering Het object is verwijderd uit de bewaking en staat in het menu Verwijderd uit bewaking van de module Objecten.
Geen bewaking Monitoringsonderzoek is niet verstuurd.
Installatiediensten Betekenis
Actief Er is een verzoek voor installatiediensten verstuurd.
Niet opgegeven Installatie- en onderhoudsdiensten zijn niet opgegeven. Installateurs en leidinggevende installateurs hebben geen toegang tot de systeeminstellingen.

Wanneer een hub is geselecteerd, verschijnt er een detailvenster met knoppen om een object aan te maken/te verwijderen, naar de objectkaart te gaan en de hub van het bedrijfsaccount te verwijderen. De verwijdering uit een account betekent dat het object zowel in PRO Desktop als in Translator wordt verwijderd (als het account in Translator is gekoppeld aan een account in PRO Desktop).

Objecten

Rollen van werknemers met toegang tot de module: Technicus, Senior CMS-technicus, Leidinggevende operator, Operator, Installateur, Leidinggevende installateur.

De module Objecten is ontworpen om objecten te beheren in PRO Desktop. Om naar de module te gaan, selecteert u Objecten in de lijst van modules in de linkerbovenhoek van het scherm.

Een object in PRO Desktop is de space. Alle apparaten die zijn verbonden met de space worden automatisch gekoppeld aan het object via het tabblad Apparatuur.

Het scherm van de module bestaat uit twee delen: een lijst van objecten en een sorteermenu. De lijst van objecten bestaat uit hun nummers in PRO Desktop, namen, adressen en hub-identificatienummers (ID’s). De volgende items zijn beschikbaar in het sorteermenu:

Monitoring van cloudsignalering:

 • Monitoring van cloudsignalering:
  • <Naam ontvanger> de lijst van alle objecten die via <Naam ontvanger> bewaakt worden.
  • Geen bewaking: de lijst van alle objecten die niet via ontvangers bewaakt worden
 • Bewaking met PRO Desktop:
  • Actief: de lijst van alle objecten binnen PRO Desktop, behalve objecten in het menu Verwijderd uit bewaking.
  • Niet voorzien: de lijst van alle objecten die niet worden bewaakt door PRO Desktop.
 • Binnen geen bewakingsdienst: de lijst met objecten die niet worden bewaakt, noch binnen PRO Desktop, noch binnen Cloud Signaling.
 • Ingeschakeld: de lijst met alle objecten met het huidige ingeschakelde beveiligingssysteem.
 • Uitgeschakeld: de lijst met alle objecten met het huidige uitgeschakelde beveiligingssysteem.
 • In Slaapmodus: de lijst van objecten met gedempte alarmmeldingen.
 • Offline: de lijst van objecten waar de hub offline is.
 • Met storingen: de lijst van objecten waar het beveiligingssysteem een storing meldt: indicatie bijna lege batterij, mislukte pogingen om de detector in te schakelen, etc.
 • Geen contract: de lijst met objecten zonder informatie over het contract met het bedrijf. Contractinformatie kan op elk moment worden toegevoegd.
 • Installatiediensten: objecten die onderhoud krijgen van installateurs en leidinggevende installateurs.
 • Bewakingsverzoeken (van installateurs): objecten waarvoor een verzoek is ingediend om verbinding te maken met de meldkamer via de Ajax PRO-apps. 
 • Bewakingsverzoeken (van eindgebruikers): objecten waarvoor een verzoek is ingediend om verbinding te maken met de meldkamer via de Ajax Security System-app voor eindgebruikers.
 • Annuleringsverzoek voor bewaking: een lijst van objecten waarvoor een verzoek is ingediend om de verbinding met de meldkamer te verbreken via elke Ajax-app.

  Alleen een beheerder of een PRO-account met het recht om het systeem te configureren, kan een verzoek voor annulering van bewaking annuleren. U kunt dit doen via elke Ajax app: Tabblad Beheer → space-instellingen Beveiligingsbedrijven.

 • Verwijderd uit bewaking: verwijderde objecten. Objecten worden na 7 dagen automatisch uit de prullenbak verwijderd.

In de module Objecten zijn de volgende knoppen ook beschikbaar:

 • Object toevoegen: hiermee kunt u een object koppelen aan een bedrijf met de QR-code (ID) van de hub of om een leeg object te maken.

  De manier waarop een object wordt toegevoegd via de hub-ID is afhankelijk van de rol van de werknemer en het type bedrijf: bewaking, installatie of beveiliging (installatie & bewaking). Alleen een werknemer van het installatie- of beveiligingsbedrijf in de rol Installateur of Hoofdinstallateur kan een leeg object maken.

 • Onderhoudsrapporten: opent het menu van de onderhoudsrapporten.
 • Updaten: werkt de lijst bij van hubs gekoppeld aan het bedrijf.

Een object toevoegen

Er zijn verschillende manieren om een nieuw object toe te voegen aan PRO Desktop:

 1. De hub-ID gebruiken (de QR-code).
 2. Een leeg object maken en er zelfstandige apparaten aan toevoegen.
 3. Een bewakingsverzoek vanuit de Ajax-app accepteren.
 4. Het object van Translator naar PRO Desktop overbrengen.

Nadat de hub is verbonden, geeft u de benodigde informatie aan in de objectkaart. Hierdoor wordt het in de Ajax-apps gemakkelijker om te navigeren en te zoeken naar een object.

Bij het toevoegen van een object via de hub-ID of een bewakingsverzoek kan een medewerker van de bedrijven die gebruikmaken van Monitoring van cloudsignalering, een of meer bewakingskanalen selecteren. Deze optie is beschikbaar met firmwareversie Ajax PRO Desktop 4.0 of hoger.

Toevoegen via ID

Bij het toevoegen van een object, wordt er een kaart gemaakt met alle informatie die nodig is voor de verwerking van alarmen: adres, contacten, plattegronden van de ruimtes, routekaarten, verantwoordelijke personen, opmerkingen, etc. U kunt alleen een object van een bedrijfsaccount toevoegen, maar niet van een persoonlijk PRO-account. Nadat het object is toegevoegd, heeft het bedrijf permanent toegang tot de instellingen.

Het is mogelijk om een object toe te voegen via de hub ID (QR-code) als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De hub is online.
 • De space heeft geen beheerders of PRO’s.
 • De hub is niet toegevoegd aan een account van een ander installatiebedrijf en is niet vergrendeld door een ander bewakingsbedrijf.

Om een object toe te voegen via de hub-ID, moet een werknemer een van de volgende rollen hebben:

 • Meldkamer technicus of Senior meldkamertechnicus – voor het bewakings- of beveiligingsbedrijf.
 • Installateur of Hoofdinstallateur – voor het installatie- of beveiligingsbedrijf.

Om een object toe te voegen, in PRO Desktop:

 1. Open de module Objecten.
 2. Klik op de knop Voeg object toe.
 3. Geef het nummer en de naam van het object op en ook de 20-cijferige hub-ID (staat onder de QR-code op de hub of verpakking, de indeling is xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

  De velden Nummer en Hub ID zijn optioneel voor de Installateur of Hoofdinstallateur van het beveiligings- en installatiebedrijf. Hoewel ze verplicht zijn voor de Meldkamer technicus of de Senior meldkamertechnicus werknemer van het bewakingsbedrijf.

 4. Klik op Object toevoegen.

Een leeg object aanmaken

Alleen de Installateur of het Hoofdinstallateur van het beveiligings- en installatiebedrijf kan een leeg object maken.

Om een leeg object te maken, in de PRO Desktop:

 1. Open de module Objecten.
 2. Klik op de knop Voeg object toe.
 3. Geef de naam van het object op.
 4. Klik op Object toevoegen.

Een object toevoegen via een bewakingsverzoek

Het verzoek om toe te voegen wordt verzonden via Ajax-apps door de hubbeheerder of een PRO-account met toegang tot de instellingen van het object. De lijst van bewakingsverzoeken en annulering van bewaking wordt weergegeven in de bijbehorende tabbladen van de module Objecten, evenals in het menu Hubs of de Bedrijfsmodule. 

De methode voor toevoegen hangt af van de soort diensten die worden aangeboden:

 • Om toegang te krijgen tot de alarmbewaking, moet de eindgebruiker of PRO met rechten om het systeem te configureren een bewakingsverzoek sturen.
 • Om toegang te krijgen tot installatie en onderhoud moet de werknemer een verzoek tot toegang tot de systeeminstellingen indienen.
 • Voor beide soorten toegang moet u beide aanvragen indienen.

Zo verzendt u een bewakingsverzoek in de Ajax-app:

 1. Selecteer de space als u er meer dan een heeft of als u de Ajax PRO-app gebruikt.
 2. Ga naar het tabblad Beheer en open de ruimte-instellingen.
 3. Ga naar het menu Beveiligingsbedrijven.
 4. Selecteer een bedrijf en klik op Toepassen.

Een bewakingsverzoek kan ook verstuurd worden als u het e-mailadres van het bedrijf weet. Klik hiervoor op het Uitnodigen per e-mail knop in het menu Beveiligingsbedrijven, voer het e-mailadres van het bedrijf in en klik op Doorgaan. Selecteer een bedrijf uit de lijst en bevestig het indienen van de aanvraag.

Zo accepteert u een bewakingsverzoek in PRO Desktop:

 1. In de module Objecten gaat u naar Bewakingsverzoeken (van eindgebruikers) en/of Bewakingsverzoeken (van installateurs).
 2. Selecteer een hub.
 3. Klik op Accepteer verzoek. Er wordt automatisch een objectkaart aangemaakt waar de hub de informatie kan invullen. 
 4. Voer het nummer en de naam van het object in en klik op Opslaan. Een nieuw object verschijnt in PRO Desktop.

Zo dient u een verzoek in voor toegang tot installatie en onderhoud in de Ajax-app:

 1. Selecteer de space als u er meer dan een heeft of als u de Ajax PRO-app gebruikt.
 2. Ga naar het tabblad Beheer en open de ruimte-instellingen.
 3. Open het Installateurs/Bedrijven menu.
 4. Klik op Start.
 5. Voer het e-mailadres in van het bedrijf dat is opgegeven in het menu Algemene info.
 6. Selecteer een bedrijf en bevestig het indienen van een verzoek.

U hoeft geen verzoek te accepteren voor diensten van installatiebedrijven in PRO Desktop. Na het toevoegen heeft het bedrijf 8 uur de tijd om de instellingen van de space te wijzigen, apparaten toe te voegen en gebruikers uit te nodigen. Na het verstrijken van deze tijd kan het bedrijf geen wijzigingen meer aanbrengen in de objectinstellingen.

Indien nodig kan de installateur of de leidinggevende installateur om tijdelijke of permanente toegang vragen, wat moet worden bevestigd door de hubbeheerder of een PRO-account met rechten om het systeem te configureren.

PRO ontvangt permanent rechten om het systeem te configureren als er geen space-beheerder is.

Objecten uit Translator overdragen

Om objecten uit Translator over te dragen, neemt u contact op met de technische ondersteuningsdienst van Ajax.

Een object configureren

De installateur of leidinggevende installateur kan het object instellen via de mobiele of desktopapp. Beide apps bieden dezelfde opties voor installateurs.

De Installateur heeft standaard dezelfde rechten voor het instellen als zijn/haar bedrijf. De Installateur heeft geen toegang tot de space-instellingen (als toegang tot alle objecten is uitgeschakeld) totdat de Hoofdinstallateur zo’n recht verleent. Zodra toegang is verleend, kunnen Installateurs beginnen met het instellen van het object.

Er zijn twee manieren om toegang te verlenen aan de installateur:

De eerste manier De tweede manier
 1. Open de objectenlijst in PRO Desktop.
 2. Selecteer het object.
 3. Ga naar het Installateursmenu.
 4. Klik op Toevoegen.
 5. Voer het e-mailadres in van het PRO-account van de installateur of selecteer het uit de lijst.
 6. Bepaal de toegangsrechten. Houd er rekening mee dat de toegangsrechten van de Installateur de rechten van het bedrijf niet mogen overschrijden.
 7. Klik op Toevoegen.
 1. Open de objectenlijst in PRO Desktop.
 2. Ga naar de Bedrijfsmodule en selecteer het Werknemersmenu.
 3. Selecteer de werknemer.
 4. Ga naar het menu Toegewezen objecten en klik op Toewijzen.
 5. Voer de naam/ID van het object in of selecteer het uit de lijst.
 6. Bepaal de toegangsrechten van de Installateur. Hun toegangsrechten mogen de rechten van het bedrijf niet overschrijden.
 7. Klik op Toevoegen.

Verlenging van de toegangstijd voor de space-instellingen

Het veld dat in de schermafbeelding wordt getoond, toont de tijd waarin de Installateur toegang heeft tot de systeeminstellingen. Door op het veld te klikken, kunt u permanente of tijdelijke toegang aanvragen (voor 1, 2, 4 of 8 uur).

Als er onvoldoende tijd is voor het instellen, kan de Installateur een verzoek sturen om de tijd tot de instellingen te verlengen. Alle Hoofdinstallateurs van dit bedrijf of de ruimte-beheerder zullen een dergelijk verzoek ontvangen.

Als het bedrijf voldoende rechten heeft, kan elke Hoofdinstallateur dit recht verlenen. Een dergelijk verzoek kan alleen worden bevestigd in de PRO Desktop-app.

Als de rechten niet voldoende zijn, bijvoorbeeld als het bedrijf rechten heeft om binnen 4 uur te configureren en de Installateur heeft 8 uur nodig, dan kan de Hoofdinstallateur toegangsrechten aanvragen bij de beheerder van de space.

Bedrijfsrechten instellen

De space-beheerder of het PRO-account met het recht om het systeem te configureren kan toegangsrechten tot het bedrijf toewijzen. Deze instellingen gelden voor alle werknemers van het bedrijf. Zo wijst u toegangsrecht aan een bedrijf toe in de Ajax-app:

 1. Selecteer een object als u er meerdere heeft of als u de Ajax PRO-app gebruikt.
 2. Ga naar het menu space-instellingen in het tabblad Beheer.
 3. Open het Installateurs/Bedrijven menu.
 4. Selecteer een bedrijf. Ga naar de instellingen. Met deze instellingen kunt u de volgende rechten toewijzen of uitschakelen:
  • Beveiligingsmodi te wijzigen.
  • De alarmknop te activeren in Ajax-apps.
  • Automatiseringsapparaten beheren.
  • Bel in te schakelen.
  • Brandalarmen dempen.

De lijst met instellingen voor bedrijfstoegangsrechten is afhankelijk van de apparaten die zijn toegevoegd aan de ruimte.

De space-beheerder of het PRO-account met rechten om het systeem te configureren, kan het bedrijf ook uit de space verwijderen of de toegang annuleren.

Objectkaart

Gegevens over het object kunnen worden aangevuld en bijgewerkt. De gegevens zijn verdeeld in tabbladen:

 • Apparatuur: een lijst van apparaten, virtuele ruimtes en beveiligingsgroepen van een object. Wanneer een apparaat wordt geselecteerd, wordt het statusscherm geopend waarop de batterijlading, de verbindingsstatus, de sabotagestatus en andere gegevens over de werking zijn te vinden. 
 • Beveiligingsbedrijven: namen, telefoonnummers en de status van beveiligingsbedrijven.
 • Verantwoordelijke personen: namen en telefoonnummers van personen waarmee de operator contact kan opnemen in het geval van een alarm bij het object. 
 • Objectfoto’s: een foto van het object, een kaart van de benaderingsroutes naar het object, plattegronden van de ruimtes van het object en routekaarten naar het object toe.
 • Reactie: informatie over het primaire responsteam en de reserve-RT’s die zijn toegewezen aan het object. Om responsteams in dit menu te kunnen beheren, moet u ze eerst aanmaken in de bedrijfsmodule en het responsteams (RT)-menu.
 • Aantekeningen object: technische informatie over het object: gegevens en gedetailleerde informatie over de installatiewerkzaamheden, verbinding maken met de meldkamer, gegevens over de aan het object toegewezen installateur.
 • Logboek: logboek van een object.
 • Onderhoud: informatie over bewaking met PRO Desktop, Cloud Signaling via Translator en installatieservices (alleen beschikbaar voor de Senior meldkamertechnicus, de Meldkamer technicus, de Leidinggevende operator en de Operator).
  Met de firmwareversie van Ajax PRO Desktop 4.0 en hoger is het mogelijk om het kanaal Bewaking met PRO Desktop voor elk bewakingsbedrijf te activeren/deactiveren.

 • Installateurs: informatie over installateurs die aan het object zijn toegewezen: naam werknemer, e-mail, machtigingen.

Naast de toegangstijd tot de objectinstellingen, geeft het tabblad Apparatuur de knop Onderhoudsrapporten weer. De knop is alleen beschikbaar voor de werknemersrollen waaraan de bedrijfseigenaar een dergelijk recht heeft toegewezen.

Houd er rekening mee dat werknemers met de rol Installateur rapporten kunnen maken als ze toegang hebben tot de instellingen van deze hub.

Door op de knop te klikken, kunt u een nieuw rapport aanmaken of een eerder gemaakt rapport uit het archief downloaden. Bij het maken van een nieuw rapport, opent het tabblad Onderhoudsrapporten.

Een kaart bewerken en een object verwijderen

Het menu om beveiligingsmodi te beheren, het objectnummer, de naam en het adres, knoppen om te bewerken en te verwijderen en een knop die de contacten en details van de objectwerking opent, bevinden zich boven de informatieve tabbladen.

Klik op Objectinformatie om de naam of het accountnummer van het object te wijzigen, de locatie, contactgegevens of een wachtwoord voor het uitschakelen van het alarm te specificeren, een werkschema toe te voegen, het alarm in te stellen bij het uitschakelen buiten kantoortijden of de contractgegevens te specificeren. Deze informatie wordt weergegeven in de Bewakingsmodule tijdens de alarmverwerking. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje. Klik na het invoeren of bewerken van de gegevens op Opslaan.

Om een object te verwijderen, moet u op het rode prullenbakicoon of het pictogram met de drie punten klikken als het bedrijf de beide functies uitvoert: bewaking en installatie plus onderhoud. Er verschijnt een menu met twee opties: Stop bewaking of Onderhoud stoppen. Ze hebben verschillende functies. Als het object bijvoorbeeld onder toezicht blijft staan en de dienst wordt gestopt, zullen de operators alarmen en gebeurtenissen van dit systeem ontvangen, maar de Installateur kan de apparatuurinstellingen niet op locatie wijzigen.

Wanneer de bewaking stopt, wordt het object verplaatst naar het menu Verwijderd uit bewaking en na 7 dagen automatisch verwijderd. In die periode kan het object worden teruggezet naar de lijst van actieve objecten door naar het menu Verwijderd uit bewaking in de module Objecten te gaan en op Herstel objecten te klikken. U kunt alleen de bewaking stoppen van de objecten die geen incidenten hebben openstaan.

Om objecten te verwijderen zonder 7 dagen te wachten, selecteert u het object uit het menu Verwijderd uit bewaking en klikt u op het rode prullenbakje. Bevestig de actie door op Verwijderen nu te klikken.

Als de onderhoudsdiensten stoppen, wordt het object permanent verwijderd. Dit betekent dat de Installateurs en de Hoofdinstallateur dit object niet langer kunnen onderhouden. Om het object te herstellen, moet het bedrijf opnieuw verbonden worden via de hubinstellingen.

Als het bedrijf de laatste gebruiker van de space is, blijft de space bestaan nadat de onderhoudsdiensten zijn gestopt.

Onderhoudsrapporten

Met onderhoudsrapporten kunt u pdf-bestanden genereren met informatie over beveiligings- en branddetectoren die op de hub zijn aangesloten, en hun status. Met rapporten kunt u regelmatig de status van alle bewaakte objecten controleren.

Onderhoudsrapporten kunnen alleen worden gegenereerd voor de objecten met hubs.

Eén rapport wordt gegenereerd voor één object. De taal van het gedownloade rapport komt overeen met de geselecteerde taal in de PRO Desktop-app en de taal voor sms-berichten.

De bedrijfseigenaar kan de onderhoudsrapporten op elk moment in- of uitschakelen.

Het menu Onderhoudsrapporten bevat drie tabbladen:

 1. Objecten: bevat een lijst van objecten waarvoor u onderhoudsrapporten kunt genereren. In dit menu kunt u deze rapporten ook genereren.
 2. CSV uploaden: menu voor het uploaden van de lijst met hubs voor het genereren van een onderhoudsrapport.
 3. Archief: bevat eerder gegenereerde onderhoudsrapporten.

Tabblad objecten

Alle objecten waarvoor u onderhoudsrapporten kunt genereren worden weergegeven in dit menu. Objecten kunnen gesorteerd worden op:

 1. Objectnummer.
 2. Naam of adres van het object.
 3. Hub-ID (identificatiemiddel).
 4. Datum van laatst gegenereerde rapport.

Zo genereert u een rapport in het menu Objecten:

 1. Kies de gewenste objecten. Om het zoeken te vergemakkelijken, kunt u zoeken op de naam van het object, het nummer en het adres, evenals op de hub-ID. Als u extra objecten wilt verbergen, schakel dan de optie Verberg niet geselecteerde.
 2. Druk op Rapport maken.
 3. Bevestig het genereren van het rapport door Aanmaken te selecteren.
 4. Wacht tot het rapport is gegenereerd.
 5. Ga naar het tabblad Archief. Kies de gewenste rapporten.
 6. Druk op Download geselecteerd.
 7. Selecteer een map en sla de bestanden op.

Schakel de optie Automatisch downloaden wanneer aangemaakt in om de geselecteerde rapporten automatisch naar uw computer te downloaden na het maken.

CSV uploaden-tabblad

Sleep het csv-bestand of upload het vanaf uw computer om een rapport voor de gewenste lijst met objecten te genereren. Het csv-bestand moet hub-ID’s (identificatiemiddelen) of objectnummers bevatten. Als u een bestand met de verkeerde indeling uploadt, geeft de app een fout. 

Na het uploaden van het bestand worden de rapporten van de benodigde objecten gegenereerd en zijn daarna beschikbaar in het tabblad Archief.

U kunt een voorbeeld-csv downloaden met de gewenste bestandsindeling in het tabblad CSV uploaden.

Tabblad Archief

De gegenereerde onderhoudsrapporten bevinden zich in dit tabblad. Het tabblad laat alleen de laatste 5 rapporten zien van elk object. Oudere rapporten worden verwijderd.

Objecten kunnen gesorteerd worden op:

 1. Rapportnummer (hoe hoger het nummer, hoe recenter het rapport).
 2. Objectnummer.
 3. Naam of adres van het object (een van de twee opties kan worden geselecteerd door te klikken op de kolomnaam).
 4. Naam of e-mailadres van de werknemer van het bedrijf die het rapport heeft gegenereerd (een van de twee opties kan worden geselecteerd door te klikken op de kolomnaam).
 5. Hub-ID (identificatiemiddel).

Om het zoeken te vergemakkelijken, kunt u zoeken op de naam van het object, het nummer en het adres, evenals op de hub-ID.

Zo downloadt u een rapport:

 1. Ga naar het tabblad Archief.
 2. Kies de gewenste rapporten.
 3. Druk op Download geselecteerd.
 4. Selecteer een map en sla de bestanden op.

Na het selecteren van een object in het tabblad Archief, kunt u indien nodig ook een nieuw rapport voor dit object genereren.

Pdf-bestand van het rapport

Het pdf-bestand van het rapport bevat alle noodzakelijke informatie over het object en de statussen van alle apparaten van het beveiligingssysteem. Aan het begin van elk bestand staan, naast de algemene gegevens, een korte samenvatting van de controle: of de technicus het object moet bezoeken of niet. Er verschijnt een aanbeveling om het object te bezoeken als minstens één apparaat in het systeem een storing heeft.

De bestandsnaam heeft het volgende formaat: AAA_XXXXXXXX_YYYYYYY_MM

 • AA: het resultaat van de controle.
  • p: de test is geslaagd en het rapport bevat geen storing.
  • pw: de test is geslaagd, maar het rapport bevat een aantal storingen. We raden aan dat een technicus een controlebezoek aan het object brengt. Als bijvoorbeeld een van de detectoren een zwakke signaalsterkte van de hub heeft of als deze detector tijdelijk is uitgeschakeld.
  • f: de test is mislukt. We raden aan dat een technicus een controlebezoek aan het object brengt. Een van de detectoren heeft bijvoorbeeld geen verbinding meer met de hub.
 •  XXXXXXXX: de datum waarop het rapport werd gemaakt in DDMMYYYY. Bijvoorbeeld 27032022.
 • YYYYYYY: het toegewezen objectnummer. Als er geen nummer is, wordt de hub-ID gebruikt.
 • MM: rapportnummer.

Bewaking

Toegang tot module: Bedrijfseigenaar, Senior CMS-technicus, Leidinggevende operator, Operator.

Met de Bewakingsmodule kunt u gebeurtenissen en alarmen van Ajax-beveiligingssystemen en notificaties over de werkzaamheden van operators verwerken. De tabbladen Nieuw, Verwerken en Slaapmodus bevinden zich bovenaan het scherm van PRO Desktop.

Nieuwe alarmmeldingen worden weergegeven in het tabblad Nieuw en worden vergezeld door het geluid van een sirene totdat het incident als gesloten wordt beschouwd. Een incident wordt pas als gesloten beschouwd als het is gesloten door de operator. Een notificatie kan meerdere alarmen of gebeurtenissen van het beveiligingssysteem bevatten. De laatste drie worden weergegeven als iconen in de notificatieregel in de kolom Bron.

Er wordt een incident aangemaakt na een van de volgende beveiligingsgebeurtenissen van Ajax: 

 • Alarm van detectoren.
 • Activatie van de sabotageknop van een apparaat in het systeem.
 • Activatie van sirenes door versnellingsmeter.
 • Detectie van jamming.
 • Verbindingsverlies met een apparaat in het systeem.
 • Verbindingsverlies tussen de hub en de Ajax Cloud-server via één of alle communicatiekanalen.
 • Verlies van de centrale eenheid, signaalversterker, vhfBridge of integratiemodules voor externe voeding.

  Meldingen van stroomuitval bij het object kunnen worden uitgeschakeld in het menu Service-instellingen via de Bedrijfs module.

 • Elke andere storing van de systeemapparaten.
Betekenis van systeemalarmen en gebeurtenisiconen
Gebeurtenisicoon Omschrijving Herstelicoon
Storingen
ajax pro desktop
<Toestelnaam> is offline. Verbinding met het Jeweller-kanaal verbroken.
ajax pro desktop
ajax pro desktop
Verbinding met de server via Ethernet verbroken
ajax pro desktop
ajax pro desktop
Verbinding met de server via mobiel netwerk verbroken
ajax pro desktop
ajax pro desktop
Verbinding met de server via wifi verbroken
ajax pro desktop
ajax pro desktop
De hub is offline. Controleer de verbinding van het netwerk.
ajax pro desktop
ajax pro desktop
Storing van de externe voeding
ajax pro desktop
ajax pro desktop
Batterij bijna leeg
ajax pro desktop
Alarmmeldingen
ajax pro desktop
Lekkage gedetecteerd
ajax pro desktop
ajax pro desktop
Deksel is open
ajax pro desktop
ajax pro desktop
Beweging gedetecteerd
Detector zicht geblokkeerd
ajax pro desktop
Glasbreuk gedetecteerd
ajax pro desktop
ajax pro desktop
Opengaande deur gedetecteerd
ajax pro desktop
ajax pro desktop
ajax pro desktop
Trilling gedetecteerd
ajax pro desktop
Kanteling gedetecteerd  
ajax pro desktop
Alarm gedetecteerd, rolgordijnen
ajax pro desktop
ajax pro desktop
De werknemer van uw bedrijf <Naam> drukte op de alarmknop
ajax pro desktop
ajax pro desktop
Apparaat werd verplaatst
ajax pro desktop
Brandalarm
ajax pro desktop
ajax pro desktop
Koolmonoxide (CO) gedetecteerd
ajax pro desktop
ajax pro desktop
ajax pro desktop
Rook gedetecteerd
ajax pro desktop

Alarm is tijdelijk gedempt

ajax pro desktop
ajax pro desktop
Temperatuur boven de drempelwaarde
ajax pro desktop
ajax pro desktop
Gaslek gedetecteerd
ajax pro desktop
ajax pro desktop
Extra alarm
ajax pro desktop

De notificatieregel geeft de naam, het adres en objectnummer weer, evenals de status en de verstreken tijd sinds het alarm werd ontvangen, waarin de operator het incident bekijkt. In de Logboekmodule wordt bijgehouden welke operator er wanneer is begonnen met het bekijken van het incident. Het logboek houdt ook alle andere handelingen van operators bij om het incident te verwerken: van besluitvorming tot het sluiten van het incident.

Iconen voor de bekijkstatus van het incident door operator
ajax pro desktop
Incident gestart
ajax pro desktop
De werknemer van uw bedrijf <Naam> is het incident aan het bekijken
ajax pro desktop
De werknemer van uw bedrijf <Naam> is het incident aan het verwerken 
ajax pro desktop
De werknemer van uw bedrijf <Naam> heeft het incident gesloten

Incidenten operator

Incidenten van verbindingsverlies met de operator en operatorlogins op het PRO-account vanaf een niet-geverifieerde computer worden apart in de lijst weergegeven. Dit soort incidenten worden aangemaakt volgens de werkstations van de operators, die worden bevestigd in de Bedrijfsmodule en verwerkt als beveiligingsalarmen, die de oorzaak van het incident aangeven en opgenomen worden in het logboek.

Notificatie Operator is offline: een incident met informatie over het verbindingsverlies met de computer die is bevestigd als werkstation van de operator binnen de Bedrijfsmodule. 

Notificatie Inloggen vanaf een niet-geverifieerde computer: een incident met informatie over de gebruiker en de computer vanaf waar is ingelogd.

Verwerking incidenten

Algoritme incidenten verwerken

 1. Verstuurt een Ajax-beveiligingsalarm via de hub. 
 2. Automatisch aanmaken van een Incident in de Bewakingsmodule.
 3. Beoordeling van het incident door de CMS-operator of de leidinggevende operators.
 4. Verwerking van het incident door de CMS-operator of de leidinggevende operators.
 5. De oorzaak van het alarm controleren: communicatie met contactpersonen, foto’s bekijken van detectoren met fotoverificatie.

 • Als het alarm echt is of het is onmogelijk om de oorzaak van het alarm te bepalen: het uitsturen van het RT. Na het achterhalen van de oorzaken van het alarm, wordt het verwerken van het incident beëindigd, waarbij de oorzaak van het alarm wordt aangegeven.
 • Bij een vals alarm: leg de oorzaak van het alarm vast als “Vals alarm” of “Geen incident” en beëindig de verwerking van het incident.

Informatie over de schermen bij het verwerken van incidenten

Als u op de melding klikt opent u:

 • Details over het incident: tijd van het alarm, geactiveerd apparaat, ruimte, fotoverificatie (als detectoren met fotoverificatie zijn geactiveerd).
 • Informatie over het object: adres, contacten, schema’s van gebouwen, etc.

Door op Start verwerking te klikken, begint de operator met het verwerken van het alarm, en gaat het incident naar het tabblad Verwerking. Operators hebben beperkte toegang tot het tabblad: ze zien alleen de incidenten die worden verwerkt. De Leidinggevende operator heeft volledige toegang tot alle incidenten die door de operators worden verwerkt en kan meerdere incidenten tegelijk afsluiten.

In het midden van het tabblad Verwerking wordt informatie over het object, een lijst van alarmen, een menu voor het beheren van beveiligingsmodi, en aantekeningen, een lijst van apparaten, routekaarten en plattegronden van ruimtes getoond.

Als er bewegingsdetectoren met fotoverificatie zijn geïnstalleerd bij het object, kan de operator een reeks foto’s bekijken die de detector heeft gemaakt om de oorzaak van het alarm te controleren. Foto’s worden weergegeven in chronologische volgorde in het tabblad MotionCam, beginnend met de laatste.

De operator kan contact opnemen met een van de verantwoordelijke personen die staan aangegeven op de objectkaart. Bij het verwerken van een alarm worden hun namen en telefoonnummers weergegeven op het app-scherm. PRO Desktop ondersteunt geen oproepen vanuit de app. Maar de operator kan het telefoonnummer van de verantwoordelijke persoon kopiëren en bellen met behulp van externe software. Door bijvoorbeeld een app voor IP-telefonie te gebruiken.

Verantwoordelijke personen worden toegewezen bij het aanmaken van een object in PRO Desktop. Dit kan bijvoorbeeld de eigenaar zijn van het appartement of het hoofd van de beveiligingsdienst op locatie. 

Gebaseerd op de resultaten van de verbinding, plaatst de operator de markering geaccepteerd – indien het mogelijk was contact op te nemen en de verantwoordelijke persoon de informatie heeft geaccepteerd. Als er geen verbinding was met de verantwoordelijke persoon, plaatst de operator de markering Niet gereageerd. U kunt schakelen tussen verantwoordelijke personen met behulp van de pijlen. De pijltjes verschijnen als alle verantwoordelijke personen niet kunnen worden weergegeven op de huidige grootte van het app-venster.

De responsteams die zijn toegewezen aan het object worden weergegeven onder de verantwoordelijke personen. Bij het communiceren met het RT controleert de operator of het responsteam uitgezonden, gearriveerd, of onbeschikbaar is. U kunt schakelen tussen toegewezen groepen met behulp van de pijlen. De pijltjes verschijnen als alle RT’s niet kunnen worden weergegeven op de huidige grootte van het app-venster.

RT’s worden toegewezen wanneer een object is aangemaakt in PRO Desktop.

Het incidentenlogboek wordt weergegeven in de rechterbenedenhoek van het scherm. Voor elke registratie in het logboek kan de operator een reactie achterlaten door te klikken op de registratie. Bovenaan het incidentenlogboek kunt u de oorzaak van het alarm selecteren uit het uitklapmenu en de verwerking voltooien. Indien nodig kunt u reageren op de oorzaak van het alarm. Bijvoorbeeld om de oorzaak van een vals alarm bij een object gedetailleerder te beschrijven.

Bij het verwerken van een incident dat te maken heeft met het werkstation van de operator, kunt u de reden uit het uitklapmenu specificeren en zo nodig een opmerking achterlaten. Bij het verwerken van een incident over het inloggen door een operator vanaf een niet-geverifieerde computer, kan het werkstation worden geverifieerd in hetzelfde venster. Om dit te doen, klikt u op de “+”-knop naast de details van de operator.

Nadat het incident is verwerkt, wordt het gesloten en gaat het naar het Logboek, waar de informatie van de verwerking wordt opgeslagen. U kunt niet terugkeren naar het verwerken van het incident.

Slaapmodus

Een werknemer die toegang heeft tot de bewakingsmodule kan een object in de Slaapmodus zetten als er installatiewerkzaamheden worden uitgevoerd of als er valse alarmen zijn. Objecten met alarmen en gebeurtenissen die tijdelijk worden genegeerd, worden weergegeven op het tabblad Slaapmodus. U kunt het object in de Slaapmodus zetten via het menu voor het beheren van beveiligingsmodi.

Wanneer een operator een object in Slaapmodus zet, specificeert hij/zij de tijd waarna het object weer normaal gaat werken. U kunt 1, 5, 15 of 30 minuten selecteren of handmatig de tijd instellen van 1 tot 300 minuten.

Terwijl het object in Slaapmodus wordt gezet, negeert PRO Desktop de alarmen en gebeurtenissen. Ze worden niet weergegeven in het tabblad Nieuw, maar worden opgeslagen in de Logboekmodule. Aan het eind van de ingestelde tijdslimiet, keert het object terug naar normale werking. 

Zo verwijdert u een object uit de Slaapmodus voordat de ingestelde periode eindigt:

 1. Open het besturingsmenu van de beveiligingsmodus.
 2. Schakel de Slaapmodus uit.

Logboek

Toegang tot de module: Bedrijfseigenaar, Technicus, Senior CMS-technicus, Leidinggevende operator, Operator, Leidinggevende installateur.

PRO Desktop houdt een logboek bij van alarmen en gebeurtenissen van alle bedrijfsobjecten en stelt u ook in staat om rapporten aan te maken over de beschikbaarheid van hubs en CMS-operators. Selecteer het Logboek in de lijst van app-modules om hem te openen.

Notificaties van een object worden in chronologische volgorde weergegeven. Gebruik de filters om de tijdsinterval voor notificaties, hun type of objectnummer in te stellen. Boven de filters wordt een teller van gefilterde registraties weergegeven, evenals knoppen voor het opnieuw instellen van filters en het vernieuwen van het logboek.

Om notificaties te filteren op apparaat of gebruiker, klikt u op een notificatie in de lijst. Door te klikken op het objectnummer in de kolom, kunt u notificaties van dit object filteren. Notificaties kunnen ook worden gefilterd door te klikken op het icoon van de gebeurtenis: u krijgt een lijst van alle gebeurtenissen van hetzelfde soort.

Om het incidentenlogboek te openen, klikt u op het klokicoon van de registratie van de incidentafhandeling.

Beschikbaarheidsrapporten

PRO Desktop kan rapporten aanmaken die de verbindingstijd met beveiligingssystemen tonen (Beschikbaarheid hubs). U kunt ook een rapport aanmaken over de Beschikbaarheid van de operators. Om rapporten over de beschikbaarheid van hubs aan te maken, selecteert u het filter Beschikbaarheid hubs. Het rapport beschikt standaard over informatie van de afgelopen 7 dagen. Indien nodig kan de periode worden gewijzigd via het filter Tijdframe en kunt u ook het objectnummer instellen.

Het beschikbaarheidsrapport wordt aangemaakt voor de geselecteerde objecten als er op objectnummer gefilterd wordt. Als het filter op objectnummer inactief is, wordt het rapport aangemaakt voor alle hubs van het bedrijf. Klik na het instellen van de parameters naast de filternaam op de knop voor het aanmaken van het rapport: het rapport wordt geopend in een nieuw venster.

Om het beschikbaarheidsrapport van de operators aan te maken, worden alleen de werkstations van de operators die zijn geverifieerd in de Bedrijfsmodule meegenomen. Klik op het filter Beschikbaarheid operators om een rapport aan te maken. Een lijst met gebeurtenissen wordt rechts weergegeven:

 • Uw bedrijfsmedewerker heeft zich aangemeld: inloggen bij het account van de operator wordt geregistreerd.
 • Uw bedrijfsmedewerker heeft zich afgemeld: uitloggen bij het account van de operator wordt geregistreerd.
 • De werknemer van uw bedrijf heeft een nieuwe ontvanger voor de monitoring van cloudsignalering toegevoegd.
 • De werknemer van uw bedrijf heeft de instellingen van de ontvanger aangepast.
 • De werknemer van uw bedrijf heeft de ontvanger verwijderd.
 • Verbinding met uw bedrijfsmedewerker verbroken: verlies van internetverbinding met de computer van de operator.
 • Verbinding met uw bedrijfsmedewerker hersteld: de internetverbinding met de computer van de operator is hersteld.
 • De ontvanger heeft geen verbinding meer met primaire/secundaire adressen.
 • Verbinding van ontvanger met primaire/secundaire adressen is hersteld.
 • Monitoring is onderbroken: geen operators online: er is geen beschikbare operator.
 • Bewaking is hervat: er is minstens een operator beschikbaar.
 • De werknemer van uw bedrijf is begonnen met de bewaking van het object via de ontvanger.
 • De werknemer van uw bedrijf heeft het accountnummer van object voor de ontvanger bijgewerkt.
 • De werknemer van uw bedrijf is gestopt met de bewaking van het object via de ontvanger.

Stel het bereik in en pas het toe om gebeurtenissen op tijd te filteren. Om een rapport aan te maken dat gebaseerd is op de gespecificeerde parameters, klikt u op de knop om rapporten aan te maken naast de filternaam.

Systeemvereisten

Minimaal Aanbevolen
Besturingssysteem 64-bit or 32-bit Microsoft® Windows® 7/8/10/11 64-bit Microsoft® Windows® 10/11
Processor Intel® Core™ i3 4130 of vergelijkbaar Intel® Core™ i5 7400 of vergelijkbaar
Random access memory (RAM) 8 GB 16 GB
Videokaart Grafische driver voor OpenGL 2.1 en nieuwer Grafische driver voor OpenGL 2.1 en nieuwer
Opslag 2 GB aan beschikbare opslagruimte 8 GB aan beschikbare opslagruimte
Schermresolutie 1600 × 900 1920 × 1080
Minimaal Aanbevolen
Besturingssysteem macOS® 10.15 (Catalina) macOS® 11.6 (Big Sur) en nieuwer 
Processor Intel® Core™ i5 5th generatie of vergelijkbaar Intel® Core™ i5 10e generatie/ Apple M1 chip of vergelijkbaar
Random access memory (RAM) 8 GB 16 GB
Opslag 2 GB aan beschikbare opslagruimte 8 GB aan beschikbare opslagruimte
Schermresolutie 1440 × 900 2560 × 1600

Hulp nodig?

In dit onderdeel zijn gedetailleerde handleidingen en educatieve video's te vinden over alle Ajax-functies. Bovendien zijn we 24/7 beschikbaar voor wanneer u een technisch specialist nodig hebt.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: