Instrukcja użytkownika Ajax PRO Desktop

Zaktualizowano

Ajax PRO Desktop to aplikacja do monitorowania i administrowania systemami alarmowymi Ajax. Umożliwia konfigurację i testowanie urządzeń, zarządzanie dostępem użytkowników oraz monitorowanie i przetwarzanie zdarzeń i alarmów nieograniczonej liczby systemów alarmowych Ajax.

PRO Desktop może być używana równolegle z aplikacją mobilną PRO. Firmy instalacyjne i serwisowe mogą wykorzystywać aplikację do konfigurowania i podłączania systemów alarmowych, natomiast agencje ochrony i monitoringu do organizowania stacji monitorowania alarmów (CMS).

Pobierz PRO Desktop

Rodzaje aplikacji Ajax PRO i ich możliwości

Istnieją dwa rodzaje aplikacji Ajax PRO: desktopowa i mobilna.

Aplikacja PRO na komputery osobiste (PC) nazywa się PRO Desktop. Ta aplikacja jest dostępna dla systemów Windows i macOS. W aplikacji PC można tworzyć firmy, zarządzać ich ustawieniami, dodawać pracowników i zarządzać ich uprawnieniami. PRO Desktop jest niezbędna do monitorowania i zdalnej konfiguracji systemów alarmowych Ajax.

Mobilna aplikacja PRO nazywa się Ajax PRO: Tool for Engineers. Ta aplikacja jest dostępna na smartfonach z systemami iOS i Android. Umożliwia instalatorom podłączanie hubów i zarządzanie ustawieniami dostępnych systemów.

PRO Desktop
(Aplikacja komputerowa)
Ajax PRO: Tool for Engineers
(aplikacja mobilna)
Podłączanie urządzeń i konfiguracja systemu + +
Podłączanie huba do firmy + +

Tworzenie firmy

Więcej o firmach

+
Edytowanie informacji o firmie +

Dodawanie pracowników

Więcej o pracownikach

+

Zmiana uprawnień pracowników

Więcej o uprawnieniach pracowników

+

Monitorowanie zdarzeń i alarmów

Więcej o monitorowaniu

+

Informacje ogólne

Jedna firma podłączona do huba to jeden użytkownik. Niezależnie od tego, ilu pracowników (kont PRO) jest przypisanych do tej firmy. Do huba można podłączyć dowolną liczbę firm w ramach limitu użytkowników. Limit (maksymalna liczba użytkowników) zależy od modelu huba.

Porównanie hubów

Konta PRO mogą być podłączone do nieograniczonej liczby firm. Konta PRO mogą pełnić różne role w różnych firmach. Na przykład rolę instalatora w jednej firmie i rolę szefa instalatorów w innej.

Przy ponownym logowaniu po zamknięciu aplikacji należy użyć loginu i hasła konta PRO. Jeśli dla konta PRO włączone jest uwierzytelnianie dwuskładnikowe, będzie ono wymagane podczas logowania.

Aby zgłosić błąd, zmienić ustawienia PRO Desktop, wyświetlić informacje o koncie PRO, wylogować się lub zmienić jego ustawienia — kliknij w menu z logo firmy lub inicjałami konta PRO.

Instalacja aplikacji PRO Desktop

 1. Pobierz plik instalacyjny aplikacji.
 2. Uruchom pobrany plik.
 3. Zainstaluj PRO Desktop.

Utworzenie konta PRO i zalogowanie się do aplikacji

Aby zalogować się do PRO Desktop, trzeba mieć konto PRO. Konto powinno być zarejestrowane w dowolnej z dwóch aplikacji: PRO Desktop lub Ajax PRO: Tool for Engineers. Nie można zalogować się do aplikacji PRO za pomocą nazwy użytkownika i hasła z aplikacji Ajax Security System dla użytkowników końcowych. Konto PRO nie jest tożsame z kontem utworzonym w aplikacji dla użytkowników końcowych.

Jeśli masz konto PRO: wypełnij pola Email i Hasło, a następnie kliknij Login.

Jeśli nie masz konta PRO: kliknij Utwórz konto PRO w aplikacji PRO Desktop lub Ajax PRO: Tool for Engineers i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji. Podczas tworzenia konta PRO można użyć tego samego e-maila i numeru telefonu, co dla konta aplikacji Ajax Security System. Będą to dwa różne konta.

Typy kont

W aplikacjach Ajax PRO dostępne są dwa typy kont: konto osobiste PRO oraz konto firmowe. 

Osobiste konto PRO jest potrzebne do łączenia się z firmami, a także do konfigurowania i zarządzania podłączonymi systemami alarmowymi Ajax. 

Konta firmowe są niezbędne do prowadzenia działalności związanej z bezpieczeństwem: monitorowania alarmów i zdarzeń, serwisowania, konfigurowania i instalowania systemów alarmowych Ajax.

Przełączanie między osobistym a firmowym kontem PRO

Po wejściu do aplikacji automatycznie otwiera się firma ostatnio obsługiwana przez konto PRO. Przejście na konto osobiste PRO lub konto innej firmy: 

 1. Kliknij menu z logo lub inicjałami agencji ochrony.
 2. Wybierz osobiste konto PRO lub konto firmowe.

Bezpieczeństwo konta

Aby zabezpieczyć konto PRO przed włamaniem, włącz dwuskładnikowe uwierzytelnianie i śledź sesje na innych urządzeniach. Używaj obu narzędzi bezpieczeństwa, aby zmniejszyć szanse nieautoryzowanego dostępu do swojego konta PRO.

Zmień hasło i włącz dwuskładnikowe uwierzytelnianie po wykryciu podejrzanych sesji konta.

Jak włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe

 1. Kliknij awatar (ikonę) konta PRO. 
 2. Przejdź do menu Ustawienia profilu.
 3. Wybierz kartę Bezpieczeństwo konta.
 4. Włącz opcję Podwójne uwierzytelnianie.
 5. Podłącz oprogramowanie uwierzytelniające, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie. Może to być na przykład aplikacja Google Authenticator.

Jak zakończyć sesję konta

 1. Kliknij awatar (ikonę) konta. 
 2. Przejdź do menu Ustawienia profilu.
 3. Wybierz kartę Bezpieczeństwo konta.
 4. Kliknij Sesje.

Sesja urządzenia, na którym uruchomiona jest aplikacja, wyświetla się jako Obecna sesja. Inne sesje urządzeń, na których zalogowane jest konto PRO, są widoczne poniżej. Możesz zakończyć konkretną sesję, klikając Zakończ lub wszystkie sesje poza bieżącą, klikając Zakończ wszystkie inne sesje.

Stan połączenia z chmurą Ajax

Wskaźnik w prawym górnym rogu ekranu PRO Desktop pokazuje stan połączenia z serwerem Ajax Cloud. Jeśli połączenie internetowe jest aktywne, wskaźnik świeci na zielono. Jeśli nie ma połączenia, jest czerwony i towarzyszy mu komunikat Brak połączenia.

Połączenie z Ajax Cloud jest aktywne Brak połączenia z Ajax Cloud

Korzystanie z osobistego konta PRO

Po zalogowaniu pojawia się lista hubów powiązanych z kontem PRO. Huby, z którymi nie ma połączenia, są oznaczone czerwonym napisem Offline. Licznik usterek (czerwona ikona z liczbą) pokazuje całkowitą liczbę usterek dla danego systemu alarmowego.

Stany i liczniki usterek podłączonych hubów są aktualizowane po naciśnięciu przycisku Odśwież. Automatyczna aktualizacja stanów hubów nie jest obsługiwana.

Znajdowanie huba. Aplikacja umożliwia wyszukiwanie hubów według nazwy lub identyfikatora (ID). Huby są wyświetlane podczas wpisywania tekstu.

Przycisk Dodaj hub umożliwia powiązanie nowego huba z kontem PRO.

Menu systemu alarmowego

Menu zawiera pomieszczenia, urządzenia, kanał powiadomień oraz przyciski kontroli bezpieczeństwa obiektu. Przycisk Huby powoduje powrót do listy połączonych hubów.

Konto PRO może mieć tymczasowy lub stały dostęp do ustawień systemu. Pole wskazane na zrzucie ekranu pokazuje czas, w którym konto PRO ma dostęp do ustawień. Kliknij pole i wybierz wymaganą opcję, aby zażądać tymczasowego lub stałego dostępu. Żądanie może być potwierdzone przez administratora huba lub inne konto PRO z uprawnieniami do konfigurowania systemu.

Konto PRO może zarządzać trybami ochrony obiektu, jeśli takie prawo zostało mu nadane przez administratora huba. Pole wskazane na zrzucie ekranu pokazuje status bezpieczeństwa konkretnego systemu alarmowego Ajax. Po kliknięciu tego pola można zmienić tryb ochrony lub nacisnąć przycisk alarmowy, jeśli konto PRO ma odpowiednie uprawnienia.

Konfigurowanie systemu alarmowego

Zmień ustawienia huba lub urządzenia

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz urządzenie z listy.
 3. Przejdź do Ustawienia .
 4. Wprowadź zmiany.

Wszystkie ustawienia urządzenia są opisane w instrukcji użytkownika tego urządzenia.

Zarządzanie użytkownikami

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz hub z listy urządzeń.
 3. Przejdź do jego Ustawień .
 4. Wybierz menu Użytkownicy.
 5. Wprowadź zmiany: dodaj użytkownika, zmień jego uprawnienia lub usuń go.

Zarządzanie kontem PRO

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz hub z listy urządzeń.
 3. Przejdź do jego Ustawień .
 4. Wybierz menu Instalatorzy.
 5. Wprowadź zmiany: dodaj konto PRO, zmień jego uprawnienia lub usuń je.

Korzystanie z konta firmowego

Konto firmowe to wspólny interfejs do wszystkich obiektów, kont pracowników oraz zespołów szybkiego reagowania (RRU).

Typy usług firmy

PRO Desktop to zintegrowane narzędzie dla agencji ochrony oraz firm instalacyjnych i serwisowych. Aplikacja ma zestaw funkcji zarówno do monitorowania alarmów, jak i instalacji i konserwacji.  

Zestaw funkcji wybiera się niezależnie. Aplikacja pozwala również na wybranie obu rodzajów usług jednocześnie: Monitorowanie alarmów oraz Instalacja i konserwacja. Jest to przewidziane dla firm, które zarówno instalują systemy alarmowe, jak i reagują na ich alarmy i zdarzenia.

Właściciel określa rodzaje usług przy rejestracji firmy i może je w każdej chwili zmienić. Interfejs i funkcje aplikacji dostosowują się do wybranego rodzaju usługi.

Tworzenie firmy

Konto PRO, z którego utworzono firmę, staje się właścicielem firmy. Takie konto PRO ma dostęp do wszystkich modułów PRO Desktop, może dodawać i usuwać pracowników, a także zmieniać informacje o firmie. Z jednego konta PRO można utworzyć nieograniczoną liczbę firm.

Rola właściciela firmy może być przypisana tylko do jednego konta PRO. Firmę może założyć tylko właściciel firmy lub upoważniony pracownik. Usuwanie firmy i zmiana właściciela firmy nie są obsługiwane.

Tworzenie firmy:

 1. Otwórz aplkację PRO Desktop.
 2. Zaloguj się na konto PRO.
 3. Jeśli otwarte jest konto firmowe, przejdź do osobistego konta PRO. 
 4. Przejdź do modułu Firma.
 5. Kliknij Zarejestruj firmę.
 6. Wprowadź nazwę firmy i kraj, w którym świadczona jest usługa.
 7. Określ typ usług świadczonych przez firmę: monitorowanie alarmów, instalacja i serwisowanie lub obie te usługi.
 8. Podaj informacje o firmie i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

W formularzu rejestracyjnym należy podać dostępny i działający adres e-mail. Na e-mail właściciela zostanie wysłany kod weryfikacyjny, który pozwoli zakończyć tworzenie firmy. Kod wpisuje się w ostatnim kroku rejestracji. Po zweryfikowaniu firma jest tworzona automatycznie. Nie musisz czekać na dodatkowe potwierdzenie.

Pracownicy

Dodawanie pracowników i zmienianie ról dla już podłączonych kont PRO jest możliwe w menu Pracownicy (moduł Firmamenu Pracownicy). Można dodać tylko pracownika, który ma już konto PRO. Konto może być zarejestrowane w dowolnej z dwóch aplikacji: PRO Desktop lub Ajax PRO: Tool for Engineers.

Role pracowników

Jeśli wybrano typ usługi Monitorowanie alarmów:

 1. Właściciel firmy
 2. Starszy inżynier CMS
 3. Inżynier
 4. Szef operatorów
 5. Operator

Jeśli wybrano typ usługi Instalacja i serwisowanie:

 1. Właściciel firmy
 2. Szef instalatorów
 3. Instalator

Jeśli wybrano oba typy usług: Dostępne są wszystkie role pracowników.

Uprawnienia i dostęp pracowników

Właściciel firmy Starszy inżynier CMS Inżynier CMS Szef operatorów Operator Szef instalatorów Instalator
Moduł Firma + + + + Przeglądanie menu RRU + +
Menu Informacje ogólne Przeglądanie/Edycja Przeglądanie Przeglądanie Przeglądanie Przeglądanie Przeglądanie
Menu Pracownicy Przeglądanie/Edycja Przeglądanie/Edycja

Ograniczone przeglądanie/edycja

(tylko inni inżynierowie)

Ograniczone przeglądanie/edycja

(tylko operatorzy i szefowie operatorów)

Przeglądanie/Edycja/Dodawanie instalatorów i szefa instalatorów
Menu Stacje robocze Przeglądanie/Edycja Przeglądanie/Edycja Przeglądanie/Edycja Przeglądanie/Edycja
Menu Jednostki reagowania Przeglądanie/Edycja Przeglądanie/Edycja Przeglądanie/Edycja. Bez możliwości usuwania RRU  Przeglądanie Przeglądanie
Moduł Obiekty Przeglądanie/Edycja/Uzbrajanie Przeglądanie/Edycja/Uzbrajanie Przeglądanie/Edycja/Uzbrajanie Przeglądanie/Uzbrajanie Przeglądanie/Uzbrajanie Przeglądanie wszystkich obiektów w ramach usług serwisowych. Dostęp do ustawień zależy od uprawnień. Przeglądanie obiektów objętych usługami serwisowymi zależy od uprawnień. Dostęp do ustawień zależy od uprawnień.
Moduł Dziennik Przeglądanie Przeglądanie Przeglądanie Przeglądanie Przeglądanie Przeglądanie
Menu Nowe incydenty w module Monitorowanie  Przeglądanie Przeglądanie Przeglądanie Przeglądanie
Menu Przetwarzanie Przeglądanie/Edycja Przeglądanie/Edycja Przeglądanie/Edycja Przeglądanie/Edycja incydentów w przetwarzaniu
Menu Tryb uśpienia  Przeglądanie/Edycja Przeglądanie/Edycja Przeglądanie/Edycja Przeglądanie/Edycja 
Edytowanie informacji o właścicielu firmy  +
Dodawanie, edytowanie i usuwanie starszego inżyniera CMS + +
Dodawanie, edytowanie i usuwanie inżyniera + +
Dodawanie, edytowanie i usuwanie szefa operatorów + + +
Dodawanie, edytowanie i usuwanie operatora + + + +
Dodawanie, edytowanie i usuwanie szefa instalatorów + +
Dodawanie, edytowanie i usuwanie instalatora + + +
Przeglądanie incydentów +

+

Tylko incydenty tego operatora

Przetwarzanie incydentów + +
Sterowanie trybem uśpienia + + +

+

Jeśli incydenty tego huba nie są przetwarzane

Konfigurowanie zdarzeń operatorów

(Operator offline i logowanie z niezweryfikowanego komputera)

+
Uzbrajanie i włączanie trybu nocnego + + + +

+

Jeżeli firma ma takie uprawnienia

+

Jeżeli instalator ma takie uprawnienia 

Rozbrajanie i wyłączanie trybu nocnego

+

Jeżeli firma ma takie uprawnienia

+

Jeżeli instalator ma takie uprawnienia

Zarządzaj ustawieniami systemu

(na przykład ustawienia huba)

+

Jeżeli firma ma takie uprawnienia

+

Jeżeli instalator ma takie uprawnienia

Dodawanie i edytowanie RRU + + +
Usuwanie RRU + +
Zmiana informacji o obiekcie + +

+

Gdy hub nie jest podłączony do monitoringu

+

Gdy hub nie jest podłączony do monitoringu

Anulowanie monitorowania obiektu + +
Anulowanie serwisowania obiektu + +
Edytowanie informacji o firmie +
Włączanie/Wyłączanie opcji dostępu do wszystkich obiektów + + +
Zarządzanie okresem przechowywania plików multimedialnych +
Zarządzanie dostępem instalatorów do ustawień huba +
Potwierdzanie żądania monitorowania + +
Korzystanie z raportów dostępności huba + + + +
Korzystanie z raportów dostępności operatorów + + +
Wysyłanie żądania przywrócenia systemu + + + +
Potwierdzanie żądania przywrócenia systemu + +

Dodawanie, edycja i dezaktywacja pracowników

Aby można było dodać pracownika, musi on mieć zarejestrowane konto PRO.

Jak utworzyć konto PRO

Aby dodać pracownika w PRO Desktop: 

 1. Przejdź do modułu Firma.
 2. Przejdź do menu Pracownicy.
 3. Kliknij Dodaj pracownika.
 4. Wpisz adres e-mail, na który zarejestrowane jest konto PRO pracownika.
 5. Określ rolę pracownika.
 6. Kliknij Dodaj.

Po dodaniu właściciel konta PRO otrzyma maila z powiadomieniem. Dodanie pracownika zostanie odnotowane w dzienniku zdarzeń PRO Desktop.

Aby edytować dane lub usunąć konto PRO pracownika, wybierz je z listy. Po prawej stronie pojawi się okno ze szczegółami oraz przyciskami Edytuj i Usuń konto.

Aby znaleźć pracownika, użyj sortowania lub wyszukiwania według nazwiska, telefonu i e-maila.

PRO Desktop umożliwia czasową dezaktywację konta PRO pracownika bez usuwania go z systemu — na czas urlopu lub zwolnienia lekarskiego. W tym celu przestaw przełącznik przy nazwisku pracownika do położenia nieaktywnego. Tymczasowo zdezaktywowany pracownik nie ma dostępu do modułów firmowych w PRO Desktop.

Ustawienia prywatności

Jeżeli firma ma nadane odpowiednie uprawnienia, możliwe jest wykonywanie i przeglądanie zdjęć na życzenie poprzez profil firmowy w aplikacji PRO Desktop. Aby przypisać dostęp do określonego typu pracownika firmy, szef może zmienić status funkcji Przeglądaj zdjęcia według alarmu i zdjęcia według scenariuszy alarmowych w ustawieniach praw dostępu dla firmy.

Użytkownik może skonfigurować dostęp dla agencji ochrony do zdjęć na żądanie i transmisji na żywo z udostępnionych kamer. Funkcja ta umożliwia użytkownikom potwierdzenie alarmu w chronionym obiekcie. Użytkownik ma możliwość ustalenia warunków, w jakich pracownicy firmy będą mogli wykonywać zdjęcia na życzenie. Opcje obejmują możliwość wykonania zdjęcia w dowolnym momencie, gdy współdzielone urządzenia zostaną aktywowane, lub ograniczenie do konkretnego przedziału czasowego po wystąpieniu alarmu. Umożliwia to użytkownikom konfigurację systemu Ajax bez naruszania ich prywatności.

Moduły, menu i możliwości PRO Desktop

Aplikacja umożliwia:

 • Zarządzanie kontami PRO pracowników — moduł Firma, menu Pracownicy, menu RRU.
 • Administrowanie nieograniczoną liczbą systemów alarmowych Ajax — moduł Obiekty.
 • Prowadzenie bazy klientów obiektu — moduł Obiekty oraz menu Huby w module Firma.
 • Odbieranie, rozdzielanie pomiędzy operatorów i przetwarzanie alarmów systemu alarmowego Ajax — moduł Monitorowanie.
 • Przypisywanie stacji roboczych do operatorów — moduł Firma, menu Stacje robocze.
 • Generowanie raportów dostępności huba i raportów dostępności operatorów CMS — moduł Dziennik.
 • Koordynowanie działania jednostek reagowania (RRU) — moduł Monitorowanie.
 • Prowadzenie dziennika zdarzeń i alarmów systemów alarmowych — moduł Dziennik.

Firma

Dostęp do modułu: Właściciel firmy, Inżynier, Starszy Inżynier CMS, Szef operatorów, Operator, Instalator, Szef instalatorów.

Moduł Firma zawiera menu i ustawienia dla następujących zadań:

 • Informacje ogólne — przeglądanie informacji o firmie. Tylko właściciel firmy może je edytować.
 • Ustawienia usługwybór typu usług firmy, okresu przechowywania plików multimedialnych oraz poziomu dostępu do obiektów i hubów oraz innych usług.
 • Monitorowanie sygnalizacji w chmurze – do zarządzania odbiornikami, które są pośrednikami między CMS a serwerem w chmurze (dostępne tylko dla Starszego Inżyniera CMS i Inżyniera CMS).
 • Prawa dostępu — nadanie uprawnień do wykonywania i przeglądania zdjęć na żądanie oraz tworzenia raportów serwisowych dla obsługiwanych obiektów.
 • Pracownicy — zarządzanie kontami pracowników.
 • Stacje robocze — zarządzanie komputerami (PC), które operatorzy wykorzystują do pracy. Pomaga obliczać dostępność CMS i śledzić logowanie operatorów do kont PRO z innych urządzeń. 
 • Jednostki reagowania (RRU) — zarządzanie patrolami interwencyjnymi.
 • Huby — zarządzanie hubami firmowymi. Menu zawiera obiekty w Translatorze (jeśli jest podłączony), żądania monitorowania oraz żądania usunięcia z monitorowania.

Informacje ogólne

Menu zawiera informacje o firmie. Właściciel może zmienić dane firmy, klikając przycisk Edytuj. Aplikacja pozwala na zmianę wszystkich danych firmy poza jej nazwą. Aby zmienić nazwę firmy, skontaktuj się z działem wsparcia technicznego firmy Ajax.

Ustawienia usług

Menu pozwala wybrać typ usług świadczonych przez firmę oraz zarządzać innymi ustawieniami systemu (dostęp do obiektów, okres przechowywania plików multimedialnych, raporty serwisowe). Właściciel firmy wybiera usługi firmy podczas rejestracji w aplikacji i może w każdej chwili zmienić typ oferowanych usług.

Dostęp pracowników do obiektów

Domyślnie pracownik z rolą Instalatora ma dostęp do tych obiektów, które zostały mu przydzielone przez Szefa instalatorów. Aby instalator mógł skonfigurować wszystkie obiekty podłączone do firmy, trzeba włączyć opcję Dostęp do wszystkich obiektów

Aby to zrobić w PRO Desktop:

 1. Przejdź do modułu Firma.
 2. Otwórz menu Ustawienia usług.
 3. W polu Dostęp do wszystkich obiektów firmy włącz opcję dla Instalatorów.

Teraz instalator i firma mają takie same prawa do konfiguracji wszystkich obiektów. Uprawnienia mogą być następujące:

 • Stały dostęp do ustawień systemu.
 • Dostęp tymczasowy: można skonfigurować system w określonym czasie, od 1 do 8 godzin. 
 • Brak dostępu do ustawień systemu.

Okres przechowywania plików multimedialnych

Można ustawić okres, po którym wszystkie pliki multimedialne (zdjęcia, filmy z kamer) zostaną usunięte. Nowy okres przechowywania plików multimedialnych dotyczy tylko plików utworzonych po zmianie. 

Dostępne okresy przechowywania plików multimedialnych:

 1. 7 dni.
 2. 30 dni.
 3. 90 dni.
 4. 180 dni.
 5. 1 rok.
 6. 2 lata.

Wybrany okres przechowywania plików multimedialnych musi być zgodny z przepisami obowiązującymi w danym regionie.

Huby powiązane z firmą

Opcja Ogranicz dostęp do hubów jest domyślnie wyłączona. Po włączeniu tej opcji huby powiązane z firmą mogą być dodawane tylko do konta tej firmy. Dodawanie do kont innych firm nie jest możliwe. Skontaktuj się z działem wsparcia technicznego firmy Ajax lub swoim menedżerem sprzedaży Ajax, aby dowiedzieć się więcej o tej funkcji.

Utrzymanie obiektów

Jeśli włączona jest opcja Raporty serwisowe, pracownicy firmy mogą generować raporty dotyczące stanu technicznego używanych w systemie czujników bezpieczeństwa i pożarowych. Takie raporty mogą być generowane i pobierane tylko przez  pracowników z rolami, którym właściciel firmy przyznał odpowiednie uprawnienia. Uprawnienia te są przyznawane w menu Prawa dostępu.

Domyślnie opcja raportów serwisowych jest wyłączona. Pracownik z rolą Instalator nie może generować raportów stanu technicznego dla obiektów, do których nie ma dostępu.

Przetwarzanie incydentów

Opcja Odbieraj powiadomienia o przerwach w dostawie prądu do obiektu jest domyślnie włączona. Gdy opcja jest wyłączona, system nie będzie generował incydentów utraty zasilania zewnętrznego dla huba, podwajacza zasięgu sygnału lub modułu integracyjnego zainstalowanego w obiekcie.

Po wyłączeniu tej opcji w module Monitorowanie pojawi się następujący komunikat: „Incydenty związane z brakiem zasilania w obiekcie nie będą generowane zgodnie z ustawieniami firmy”.

Monitorowanie sygnalizacji w chmurze

Sygnalizacja w chmurze to usługa umożliwiająca komunikację między systemem Ajax a oprogramowaniem monitorującym innych firm. Służy jako łącze między hubem a stacjami monitorowania, konwertując powiadomienia otrzymane z huba na protokół zdarzeń zgodny z oprogramowaniem Stacji Monitorowania Alarmów (CMS).

Sygnalizacja w chmurze może dostarczać zdarzenia do CMS bezpośrednio z Ajax Cloud. Usługa ta jest korzystna zarówno dla firm monitorujących alarmy, jak i tych zajmujących się instalacją systemów bezpieczeństwa oraz reagowaniem na alarmy i zdarzenia. Korzystając z PRO Desktop, mogą konfigurować i łączyć systemy alarmowe. Ponadto agencje ochrony i firmy monitorujące mogą używać aplikacji do organizowania CMS.

Prawa dostępu

W menu Prawa dostępu szef firmy może dostosować uprawnienia dostępu dla ról pracowników. Jeśli menedżer przydzieli dostęp określonemu typowi pracowników, to wszyscy pracownicy z tą rolą będą mieli odpowiednie uprawnienia.

Szef firmy może włączyć lub wyłączyć następujące uprawnienia:

 • Wykonywanie i przeglądanie zdjęć na żądanie.
 • Oglądanie strumieni z kamer i wideorejestratorów.
 • Przeglądanie zdjęć z alarmu i zdjęć według scenariuszy alarmowych.
 • Przeglądanie zdjęć według alarmów.
 • Tworzenie raportów eksploatacyjnych dla systemów.

Jeśli właściciel firmy przyzna prawo do tworzenia raportów serwisowych określonej roli, wszyscy pracownicy z tą rolą mogą tworzyć raporty, pobierać je i mieć dostęp do archiwum tych raportów.

Stacje robocze

W menu Stacje robocze można przypisać każdemu komputerowi unikalny identyfikator (ID komputera) i powiązać z nim konto pracownika. Informacje te są wykorzystywane do generowania raportów o dostępności CMS.

Aby przypisać stację roboczą do operatora, należy potwierdzić jego login do konta. Można to zrobić, klikając „+” w wierszu z mailem operatora na karcie Niezweryfikowane. Po kliknięciu wiersza po prawej stronie pojawią się rozszerzone informacje o koncie oraz przycisk Weryfikuj.

Podczas weryfikacji stacji roboczej należy nadać jej nazwę, aby wyświetlała się w dzienniku zdarzeń w wygodnej formie. Identyfikator komputera jest przypisywany automatycznie.

Po potwierdzeniu stacji roboczej konto operatora wyświetla się na karcie Zweryfikowane wraz z danymi o komputerze. Stację można tymczasowo zdezaktywować lub usunąć, zaznaczając konto na liście i klikając Usuń ze zweryfikowanych.

Nawigację po liście stacji roboczych ułatwiają filtry.

W menu Stacje robocze można skonfigurować typy zdarzeń, które generują incydenty. PRO Desktop powiadamia o incydentach na karcie Monitorowanie. Aby wybrać zdarzenia generujące incydenty, kliknij ikonę koła zębatego na karcie Niezweryfikowane.

W otwartym oknie wybierz typy zdarzeń:

 • Operator jest offline — komputer operatora nie ma połączenia z internetem.
 • Logowanie z niezweryfikowanego komputera — logowanie na konto z komputera, który nie został zweryfikowany przez szefa operatorów.

Jak zarządzać jednostkami reagowania w menu RRU

Aby dodać nową jednostkę reagowania, kliknij przycisk Dodaj RRU w menu Jednostki reagowania (RRU).

Otworzy się okno z formularzem, w którym należy podać szczegóły jednostki. Informacje te będą wyświetlane w module Monitorowanie podczas przetwarzania alarmu, a także w module Obiekty, gdy RRU jest powiązane z obiektem. Dla każdej jednostki można dodać 2 numery telefonów. Pola wymagane są oznaczone gwiazdką.

Możliwa jest tymczasowa dezaktywacja RRU bez usuwania jej z systemu. Aby to zrobić, przestaw przełącznik w wierszu odpowiedniej jednostki. Pozycja lewa — jednostka nieaktywna, pozycja prawa — aktywna.

Można skonfigurować kody RRU, które aktywują się dopiero po wystąpieniu alarmu i są ważne przez określony czas dla każdego obiektu. Za pomocą tego kodu jednostka reagowania może zmienić tryb bezpieczeństwa za pomocą dowolnej klawiatury Ajax w obiekcie.

Huby

Menu Huby służy do administrowania hubami powiązanymi z firmą. W tym miejscu można odbierać żądania monitorowania/zaprzestania monitorowania, dodawania/usuwania obiektów, a także przenoszenia obiektów z Translatora do PRO Desktop (jeśli konto Translatora jest powiązane z kontem firmowym). Huby są wyświetlane w menu w formie listy, na której wskazany jest identyfikator huba, statusy obiektów oraz numer i nazwa obiektu w PRO Desktop.

W tym oknie wyświetlany jest również status huba. Monitoring z Ajax PRO Desktop jest przeznaczony do realizacji usług monitorowania, a Usługi instalacyjne  do instalacji i konfiguracji systemów alarmowych Ajax.

Monitoring z Ajax PRO Desktop Znaczenie
Aktywny Obiekt przyjęty do monitorowania.
Oczekuje na usunięcie Obiekt został usunięty z monitorowania i znajduje się w menu Wycofane z monitorowania  modułu Obiekty.
Nie połączono Żądanie monitorowania nie zostało wysłane.
Usługi instalacyjne Znaczenie
Aktywny Zostało wysłane zlecenie wykonania usług instalacyjnych.
Nie dostarczono Usługi instalacji i konserwacji nie są dostępne. Instalatorzy i szefowie Instalatorów nie mają dostępu do ustawień systemu.

Po wybraniu huba otwiera się okno szczegółów, w którym znajdują się przyciski do utworzenia/usunięcia obiektu, przejścia do karty obiektu oraz usunięcia huba z konta firmy. Usunięcie z konta oznacza, że obiekt zostanie usunięty zarówno w PRO Desktop, jak i w Translatorze (jeśli konto w Translatorze jest powiązane z kontem w PRO Desktop).

Obiekty

Role pracowników z dostępem do modułu: Inżynier, Starszy Inżynier CMS, Szef operatorów, Operator, Instalator, Szef instalatorów.

Moduł Obiekty służy do administrowania obiektami w PRO Desktop. Aby przejść do modułu, należy wybrać Obiekty na liście modułów w lewym górnym rogu ekranu.

Obiekt w PRO Desktop to system alarmowy kontrolowany przez jeden hub. Podczas dodawania nowego obiektu operator wpisuje identyfikator huba i przypisuje mu numer oraz nazwę. Wszystkie urządzenia podłączone do huba są automatycznie powiązane z obiektem i wyświetlane na karcie Urządzenia

Z jednym obiektem może być powiązany tylko jeden hub.

Ekran modułu składa się z dwóch części: listy obiektów i menu sortowania. Lista obiektów zawiera ich numery w PRO Desktop, nazwy, adresy, a także identyfikatory huba (ID). W menu sortowania dostępne są następujące pozycje:

Monitorowanie sygnalizacji w chmurze:

 • <Nazwa odbiorcy> lista wszystkich obiektów monitorowanych przez <Nazwa odbiorcy>.
 • Brak monitoringu — lista wszystkich obiektów, które nie są monitorowane przez odbiorniki.
 • Aktywne lista wszystkich obiektów w PRO Desktop poza obiektami w menu Wycofane z monitorowania.
 • Uzbbrojonelista obiektów z aktualnie uzbrojonym systemem alarmowym.
 • Rozbrojonelista obiektów z aktualnie rozbrojonym systemem alarmowym.
 • W trybie uśpienialista obiektów z wyciszonymi powiadomieniami alarmowymi.
 • Offlinelista obiektów, których hub jest w trybie offline.
 • Z usterkamilista obiektów, w których system alarmowy zgłasza usterkę: wskaźnik niskiego poziomu baterii, nieudane próby uzbrojenia czujnika itp.
 • Brak umowy lista obiektów z pustą informacją o umowie z firmą. Informacje o umowie można dodać w każdej chwili.
 • Świadczone usługi instalacyjne — obiekty, których utrzymaniem zajmują się instalatorzy i szefowie instalatorów.
 • Żądania monitorowania (od instalatorów) — obiekty, z których wysłano żądanie połączenia z CMS za pomocą aplikacji Ajax PRO. 
 • Żądania monitorowania (od użytkowników końcowych) — obiekty, z których wysłano żądanie połączenia z CMS za pomocą aplikacji Ajax Security System.
 • Żądania zaprzestania monitorowania — lista obiektów, z których zgłoszono żądanie odłączenia od CMS za pomocą dowolnej aplikacji Ajax.

  Wniosek o zaprzestanie monitorowania może anulować tylko administrator lub konto PRO z uprawnieniami do konfiguracji systemu. Można to zrobić w dowolnej aplikacji Ajax: Urządzenia → Hub → Ustawienia → Agencje ochrony.

 • Wycofane z monitorowania — usunięte obiekty. Obiekty są automatycznie usuwane z kosza po 7 dniach.

W module Obiekty dostępne są również następujące przyciski:

 • Dodaj obiekt — umożliwia powiązanie obiektu z firmą za pomocą kodu QR (ID) huba. Możesz dodać obiekt przez jego ID (kod QR), jeśli spełnione są następujące warunki:
 • Hub jest online.
 • Hub nie ma żadnych użytkowników.
 • Hub nie jest dodawany do konta innej firmy.
 • Raporty serwisowe — otwiera menu raportów z obsługi technicznej.
 • Aktualizuj — aktualizuje listę hubów powiązanych z firmą.

Dodawanie obiektu

Istnieją trzy sposoby dodania nowego obiektu w PRO Desktop: 

 1. Przy użyciu identyfikatora huba (jego kodu QR).
 2. Przyjęcie żądania monitorowania z aplikacji Ajax.
 3. Przeniesienie obiektu z Translatora do PRO Desktop.

Po podłączeniu huba należy podać niezbędne informacje na karcie obiektu. Ułatwi to nawigację i wyszukiwanie obiektów w aplikacjach Ajax.

Dodawanie poprzez ID

Podczas dodawania obiektu tworzona jest karta zawierająca wszystkie informacje niezbędne do przetwarzania alarmów: adres, kontakty, rozkłady pomieszczeń, plany dróg, osoby odpowiedzialne, komentarze itp. Możesz dodać obiekt przez jego ID (kod QR), jeśli spełnione są następujące warunki: 

 • Hub jest online.
 • Hub nie ma żadnych użytkowników.
 • Hub nie jest dodany do konta innej firmy. 

Instalator lub szef instalatorów może podłączyć hub. Hub można dodać tylko z konta firmowego, ale nie z osobistego konta PRO. Po dodaniu huba firma ma stały dostęp do ustawień obiektu.

Aby dodać hub w PRO Desktop:

 1. Otwórz moduł Obiekty.
 2. Kliknij przycisk Dodaj obiekt.
 3. Podaj numer i nazwę obiektu, a także 20-cyfrowy identyfikator huba (znajduje się pod kodem QR na hubie lub opakowaniu, format to xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx).
 4. Kliknij Dodaj.

Dodawanie obiektu poprzez żądanie monitorowania

Żądanie dodania jest wysyłane za pośrednictwem aplikacji Ajax przez administratora huba lub konto PRO z dostępem do ustawień obiektu. Lista żądań monitorowania i zaprzestania monitorowania jest wyświetlana na odpowiednich kartach modułu Obiekty oraz w menu Huby modułu Firma

Sposób dodawania zależy od rodzaju świadczonych usług:

 • Aby uzyskać dostęp do monitorowania alarmów, musisz wysłać żądanie monitorowania.
 • Aby uzyskać dostęp do instalacji i konserwacji, musisz wysłać prośbę o dostęp do ustawień systemu.
 • W przypadku obu typów dostępu należy wysłać oba żądania.

Aby wysłać żądanie monitorowania alarmów w aplikacji Ajax:

 1. Jeśli masz więcej niż jeden hub lub jeśli używasz aplikacji Ajax PRO, wybierz odpowiedni obiekt.
 2. Wybierz hub z listy urządzeń.
 3. Przejdź do jego ustawień.
 4. Otwórz menu Agencje ochrony.
 5. Wybierz firmę i kliknij Wyślij żądanie.

Żądanie monitorowania można wysłać również, jeśli znany jest adres e-mail firmy. W tym celu kliknij ikonę koperty w menu Agencje ochrony, wpisz adres e-mail firmy i kliknij Kontynuuj. Wybierz firmę z listy i potwierdź wysłanie żądania.

Aby zaakceptować żądanie monitorowania w PRO Desktop:

 1. W module Obiekty, przejdź do sekcji Żądania monitorowania (od użytkowników końcowych) i/lub Żądania monitorowania (od instalatorów).
 2. Wybierz hub.
 3. Kliknij Zaakceptuj żądanie. Zostanie automatycznie utworzona karta obiektu, a informacje na niej zostaną wypełnione przez hub. 
 4. Wpisz numer oraz nazwę obiektu i kliknij Zapisz. W PRO Desktop pojawi się nowy obiekt.

Aby wysłać żądanie dostępu do instalacji i konserwacji w aplikacji Ajax:

 1. Jeśli masz więcej niż jeden hub lub jeśli używasz aplikacji Ajax PRO, wybierz odpowiedni obiekt.
 2. Wybierz hub z listy urządzeń.
 3. Przejdź do jego ustawień.
 4. Otwórz menu Instalatorzy.
 5. Kliknij przycisk Przypisz.
 6. Wprowadź adres e-mail firmy podany podczas rejestracji.
 7. Wybierz firmę i potwierdź wysłanie żądania.

Nie musisz akceptować zlecenia na usługi firmy instalacyjnej w PRO Desktop. Po dodaniu firma ma 8 godzin na zmianę ustawień huba, dodanie urządzeń i zaproszenie użytkowników. Po upływie tego czasu firma traci dostęp do dokonywania zmian w ustawieniach obiektu.

W razie potrzeby instalator lub szef instalatorów może zażądać czasowego lub stałego dostępu, co wymaga potwierdzenia przez administratora huba lub konto PRO z uprawnieniami do konfiguracji systemu.

PRO otrzymuje stałe uprawnienia do konfiguracji systemu, jeśli nie ma innego administratora huba.

Przenoszenie obiektów z Translatora

Aby przenieść obiekty z Translatora, należy skontaktować się z działem wsparcia technicznego firmy Ajax.

Konfigurowanie obiektu

Instalator lub szef instalatorów może skonfigurować obiekt poprzez aplikację mobilną lub desktopową. Obie aplikacje mają te same opcje dla instalatorów.

Domyślnie instalator ma takie same uprawnienia dostępu do ustawień jak jego firma. Instalator nie ma dostępu do ustawień huba (o ile wyłączony jest dostęp do wszystkich obiektów), dopóki szef instalatorów nie przyzna mu takiego prawa. Po uzyskaniu dostępu instalatorzy mogą rozpocząć konfigurowanie obiektu.

Istnieją dwa sposoby przyznania instalatorowi dostępu:

Pierwszy sposób Drugi sposób
 1. Otwórz listę obiektów PRO Desktop.
 2. Wybierz obiekt.
 3. Przejdź do menu Instalatorzy.
 4. Kliknij Przypisz.
 5. Wpisz adres e-mail konta PRO instalatora lub wybierz go z listy.
 6. Określ prawa dostępu. Należy pamiętać, że prawa dostępu instalatora nie mogą być większe niż uprawnienia firmy.
 7. Kliknij Dodaj.
 1. Otwórz listę obiektów PRO Desktop.
 2. Przejdź do modułu Firma i wybierz menu Pracownicy.
 3. Wybierz pracownika.
 4. Przejdź do menu Przypisane obiekty i kliknij Przypisz.
 5. Wprowadź nazwę/ID obiektu lub wybierz go z listy.
 6. Określ prawa dostępu instalatora. Jego prawa dostępu nie mogą być większe niż uprawnienia firmy.
 7. Kliknij Dodaj.

Przedłużenie czasu dostępu do ustawień huba

Pole wskazane na zrzucie ekranu pokazuje czas, w którym instalator ma dostęp do ustawień systemu. Klikając pole, można zażądać stałego lub czasowego dostępu (na 1, 2, 4 lub 8 godzin).

Jeśli nie ma wystarczająco dużo czasu na konfigurację, instalator może wysłać prośbę o przedłużenie czasu dostępu do ustawień. Wszyscy szefowie instalatorów tej firmy otrzymają tę prośbę.

Jeśli firma ma wystarczające uprawnienia, dowolny szef instalatorów może przyznać instalatorowi to prawo. Żądanie może być potwierdzone tylko w aplikacji PRO Desktop.

Jeśli uprawnienia są niewystarczające, np. firma ma prawa do konfiguracji w ciągu 4 godzin, a instalator potrzebuje 8 godzin, szef instalatorów może zażądać praw dostępu od administratora huba. Po zatwierdzeniu dostęp zostanie przyznany firmie i temu konkretnemu instalatorowi.

Konfigurowanie uprawnień firmy

Administrator huba lub konto PRO z prawem do konfiguracji systemu może nadawać prawa dostępu firmom. Ustawienia te dotyczą wszystkich pracowników firmy. Aby przypisać prawa dostępu do firmy w aplikacji Ajax:

 1. Jeśli masz kilka obiektów lub jeśli używasz aplikacji Ajax PRO, wybierz odpowiedni obiekt.
 2. Wybierz hub z listy urządzeń.
 3. Przejdź do jego ustawień.
 4. Otwórz menu Instalatorzy.
 5. Wybierz firmę. Przejdź do jej ustawień. Te ustawienia pozwalają przyznawać i odbierać następujące uprawnienia:
  • Zmiana trybów bezpieczeństwa.
  • Aktywowanie przycisku alarmowego w aplikacjach Ajax.
  • Sterowanie przekaźnikami i inteligentnymi gniazdkami.
  • Włączanie dzwonków.
  • Wyłącz alarmy pożarowe.

Administrator huba lub konto PRO z uprawnieniami konfiguracji systemu może również usunąć firmę z huba lub anulować jej dostęp.

Karta obiektu

Dane o obiekcie mogą być uzupełniane i edytowane. Dane są podzielone na karty:

 • Sprzęt — lista urządzeń, wirtualnych pomieszczeń i grup bezpieczeństwa obiektu. Po wybraniu urządzenia otwiera się ekran statusu, na którym widać poziom naładowania baterii, stan połączenia, stan zabezpieczenia przed manipulacją i inne dane dotyczące działania. 
 • Agencje ochrony – nazwy, numery telefonów i status agencji ochrony.
 • Odpowiedzialne osoby — nazwiska i numery telefonów osób, z którymi operator może się skontaktować w przypadku wystąpienia alarmu w obiekcie. 
 • Zdjęcia obiektu — zdjęcie obiektu, plan wejść do obiektu, rozkłady pomieszczeń w obiekcie oraz plany dróg dojazdowych do obiektu.
 • Reakcja — informacje o głównych i rezerwowych RRU przypisanych do obiektu. Aby zarządzać jednostkami w tym menu, należy najpierw utworzyć je w module Firma, w menu Jednostki reagowania (RRU).
 • Uwagi dotyczące obiektu — informacje techniczne o obiekcie: daty i szczegółowe informacje dotyczące prac instalacyjnych, podłączenia do stacji monitorowania, dane instalatora przypisanego do obiektu.
 • Dziennik — dziennik zdarzeń obiektu.
 • Usługi — informacje o monitorowaniu za pomocą PRO Desktop i Translatora oraz usługi instalacyjne (dostępne tylko dla Starszego Inżyniera CMS, Inżyniera CMS, Szefa operatorów i Operatora).

Oprócz czasu dostępu do ustawień obiektu na karcie Wyposażenie wyświetlany jest przycisk Raporty serwisowe. Przycisk jest dostępny tylko dla pracowników z rolą, do której właściciel firmy przypisał odpowiednie uprawnienia.

Warto pamiętać, że pracownicy z rolą Instalator mogą tworzyć raporty, jeśli mają dostęp do ustawień danego huba.

Klikając przycisk, można wygenerować nowy raport lub pobrać wcześniej utworzony raport z archiwum. Przy próbie utworzenia nowego raportu otwiera się karta Raporty serwisowe.

Edytowanie karty i usuwanie obiektu

Nad kartami informacyjnymi znajduje się menu sterujące trybami ochrony, numer obiektu, jego nazwa i adres, przyciski edycji i usuwania oraz przycisk otwierający kontakty i szczegóły działania obiektu. 

Kliknij Informacje o obiekcie, aby zmienić tytuł lub numer konta obiektu, określić jego lokalizację, dane kontaktowe, hasło do anulowania alarmu, dodać harmonogram pracy, ustawić alarm podczas rozbrajania poza godzinami pracy lub określić dane umowne. Informacje te są wyświetlane w module Monitorowania podczas przetwarzania alarmu. Wymagane pola są oznaczone gwiazdką. Po wprowadzeniu lub edycji danych kliknij Zapisz.

Aby usunąć obiekt, kliknij czerwoną ikonę kosza lub ikonę z trzema kropkami, jeśli firma pełni obie funkcje: monitorowanie alarmów oraz instalacja i konserwacja. Pojawi się menu z dwiema opcjami: Przerwij monitorowanie lub Przerwij usługi serwisowe. Mają one różne funkcje. Przykładowo, jeśli obiekt pozostaje monitorowany, ale serwisowanie zostanie przerwane, operatorzy będą otrzymywać alarmy i zdarzenia z tego systemu, ale instalator nie będzie mógł zmienić ustawień urządzeń w obiekcie. 

Po zaprzestaniu monitorowania obiekt jest przenoszony do menu Wycofane z monitorowania i automatycznie usuwany po 7 dniach. W tym czasie obiekt można przywrócić na listę aktywnych, przechodząc do menu Wycofane z monitorowania w module Obiekty i klikając Przywróć. Monitorowanie można przerwać tylko dla tych obiektów, które nie mają otwartych incydentów.

Aby usunąć obiekt bez czekania 7 dni, wybierz obiekt z menu Wycofane z monitorowania i kliknij czerwoną ikonę kosza. Potwierdź operację, klikając Przerwij monitorowanie.

Po przerwaniu usług serwisowych obiekt zostaje trwale usunięty. Oznacza to, że instalatorzy i szefowie instalatorów nie będą już mogli obsługiwać tego obiektu. Aby przywrócić obiekt, trzeba ponownie połączyć firmę w ustawieniach huba.

Raporty serwisowe

Raporty serwisowe pozwalają na generowanie plików PDF, które zawierają informacje o czujnikach zabezpieczających i przeciwpożarowych podłączonych do huba oraz ich stanach. Raporty umożliwiają regularne śledzenie stanu wszystkich monitorowanych obiektów.

Dla jednego obiektu generowany jest jeden raport. Język pobieranego raportu odpowiada językowi wybranemu w aplikacji PRO Desktop jako język wiadomości SMS.

Właściciel firmy może w każdej chwili włączyć lub wyłączyć opcję raportów serwisowych.

Menu raportów serwisowych zawiera trzy karty:

 1. Obiekty — zawiera listę obiektów, dla których można wygenerować raporty serwisowe. W tym menu można również wygenerować te raporty.
 2. Prześlij plik CSV — menu umożliwiające wgranie listy hubów w celu wygenerowania raportu serwisowego.
 3. Archiwum— zawiera wcześniej utworzone raporty serwisowe.

Karta Obiekty

W tym menu widoczne są wszystkie obiekty, dla których można generować raporty serwisowe. Obiekty mogą być sortowane:

 1. Wg numeru obiektu.
 2. Wg nazwy lub adresu obiektu.
 3. Wg ID (identyfikatora) huba.
 4. Według daty wygenerowania ostatniego raportu.

Aby wygenerować raport, w menu Obiekty:

 1. Wybierz żądane obiekty. Dla ułatwienia nawigacji udostępniliśmy wyszukiwanie według nazwy obiektu, jego numeru i adresu, a także według identyfikatora huba. Jeśli chcesz ukryć dodatkowe obiekty, włącz opcję Ukryj niezaznaczone.
 2. Naciśnij Utwórz raport.
 3. Potwierdź generowanie raportu, wybierając Utwórz.
 4. Poczekaj, aż raport zostanie wygenerowany.
 5. Przejdź do karty Archiwum. Wybrać żądane raporty.
 6. Naciśnij Pobierz wybrane.
 7. Wybierz folder i zapisz pliki.

Aby po utworzeniu automatycznie pobrać wybrane raporty, włącz opcję Automatycznie pobieraj po utworzeniu.

Karta Prześlij plik CSV

Przeciągnij plik CSV lub załaduj go z komputera, aby wygenerować raport dla wymaganej listy obiektów. Plik CSV powinien zawierać ID (identyfikatory) hubów lub numery obiektów. Jeśli prześlesz plik w złym formacie, aplikacja wyświetli błąd. 

Po wgraniu pliku zostaną wygenerowane raporty dotyczące niezbędnych obiektów, które będą dostępne na karcie Archiwum.

Przykładowy CSV w wymaganym formacie pliku można pobrać na karcie Prześlij plik CSV.

Karta Archiwum

Wygenerowane raporty serwisu znajdują się na tej karcie. Karta pokazuje tylko 5 ostatnich raportów dla każdego obiektu. Starsze raporty są usuwane.

Obiekty mogą być sortowane:

 1. Według numeru raportu (im wyższy numer, tym nowszy raport).
 2. Wg numeru obiektu.
 3. Według nazwy lub adresu obiektu (opcję można wybrać, klikając nazwę kolumny).
 4. Według nazwiska lub adresu e-mail pracownika firmy, który wygenerował raport (opcję można wybrać, klikając nazwę kolumny).
 5. Wg ID (identyfikatora) huba.

Dla ułatwienia nawigacji udostępniliśmy wyszukiwanie według nazwy obiektu, jego numeru i adresu, a także według identyfikatora huba.

Aby pobrać raport:

 1. Przejdź do karty Archiwum.
 2. Wybierz żądane obiekty.
 3. Naciśnij Pobierz wybrane.
 4. Wybierz folder i zapisz pliki.

Po wybraniu obiektu na karcie Archiwum można również w razie potrzeby wygenerować nowy raport dla tego obiektu.

Plik PDF raportu

Plik PDF raportu zawiera wszystkie niezbędne informacje o obiekcie oraz stany wszystkich urządzeń systemu alarmowego. Na początku każdego pliku, oprócz danych ogólnych, dostępne jest również krótkie podsumowanie kontroli: czy inżynier powinien odwiedzić obiekt, czy nie. Zalecenie odwiedzenia obiektu pojawia się, jeśli przynajmniej jedno urządzenie w systemie ma usterkę.

Nazwa pliku ma następujący format: AA_XXXXXXXX_YYYYY_MM

 • AA — wynik kontroli.
  • p — test przebiegł pomyślnie, raport nie zawiera usterek.
  • pw — test został wykonany, ale raport zawiera pewne usterki. Zaleca się, aby inżynier odwiedził obiekt w celu sprawdzenia. Na przykład jeśli jeden z czujników ma niski poziom sygnału huba lub czujnik jest tymczasowo wyłączony.
  • f — test zakończył się niepowodzeniem. Zaleca się, aby inżynier odwiedził obiekt w celu sprawdzenia. Na przykład jeden z czujników utracił połączenie z hubem.
 • XXXXXXXX — data utworzenia raportu w formacie DDMMRRRR. Na przykład: 27032022.
 • YYYYYYY — przypisany numer obiektu. Jeśli nie ma numeru, używany jest identyfikator huba.
 • MM — numer raportu.

Monitorowanie

Dostęp do modułu: Właściciel firmy, Starszy Inżynier CMS, Szef operatorów, Operator.

Moduł Monitorowanie umożliwia przetwarzanie zdarzeń i alarmów systemów alarmowych Ajax, a także powiadomień o pracy operatorów. Karty Nowe, Przetwarzanie oraz Tryb uśpienia  znajdują się w górnej części ekranu PRO Desktop.

Powiadomienia o nowych alarmach są wyświetlane na karcie Nowe i towarzyszy im dźwięk syreny do momentu, gdy incydent zostanie rozpatrzony. Incydent nie jest uznawany za zamknięty, dopóki nie zostanie zamknięty przez operatora. Jedno powiadomienie może obejmować wiele alarmów lub zdarzeń systemu alarmowego. Trzy ostatnie są wyświetlane jako ikony w wierszu powiadomień, w kolumnie Źródło.

Incydent jest tworzony po następujących zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem w systemie Ajax: 

 • Alarmy czujników.
 • Zadziałanie zabezpieczenia przed manipulacją dowolnego urządzenia w systemie.
 • Wyzwolenie akcelerometru syren.
 • Wykrycie zagłuszania.
 • Utrata połączenia z dowolnym urządzeniem w systemie.
 • Utrata połączenia pomiędzy hubem a serwerem Ajax Cloud przez jeden lub wszystkie kanały komunikacyjne.
 • Utrata zasilania zewnętrznego centrali, podwajacza zasięgu, vhfBridge lub modułów integracyjnych.

  Powiadamianie o braku prądu w obiekcie można wyłączyć w menu Ustawienia usług w module Firma.

 • Wszelkie inne nieprawidłowości w działaniu urządzeń systemu.
Znaczenie ikon alarmów i zdarzeń systemowych
Ikona zdarzenia Opis Ikona przywrócenia
Awarie
ajax pro desktop
<Device name> jest offline. Utracono połączenie przez kanał Jeweller.
ajax pro desktop
ajax pro desktop
Utracono połączenie z serwerem przez Ethernet
ajax pro desktop
ajax pro desktop
Utracono połączenie komórkowe z serwerem
ajax pro desktop
ajax pro desktop
Utracono połączenie z serwerem przez Wi-Fi
ajax pro desktop
ajax pro desktop
Hub jest offline. Sprawdź połączenie sieciowe.
ajax pro desktop
ajax pro desktop
Awaria zasilania zewnętrznego
ajax pro desktop
ajax pro desktop
Niski poziom baterii
ajax pro desktop
Alarmy
ajax pro desktop
Wykryto wyciek
ajax pro desktop
ajax pro desktop
Pokrywa jest otwarta
ajax pro desktop
ajax pro desktop
Wykryto ruch
Uruchomiono antymasking w czujniku 
ajax pro desktop
Wykryto stłuczenie szkła
ajax pro desktop
ajax pro desktop
Wykryto otwarcie
ajax pro desktop
ajax pro desktop
ajax pro desktop
Wykryto wstrząs
ajax pro desktop
Wykryto przechylenie
ajax pro desktop
Wykryto alarm, roleta
ajax pro desktop
ajax pro desktop
Pracownik twojej firmy <Name> nacisnął przycisk alarmowy
ajax pro desktop
ajax pro desktop
Urządzenie zostało przesunięte
ajax pro desktop
Alarm pożarowy
ajax pro desktop
ajax pro desktop
Wykryto tlenek węgla (CO)
ajax pro desktop
ajax pro desktop
ajax pro desktop
Wykryto dym
ajax pro desktop
Alarm tymczasowo wyciszony
ajax pro desktop
ajax pro desktop
Temperatura powyżej wartości progowej
ajax pro desktop
ajax pro desktop
Wykryto wyciek gazu
ajax pro desktop
ajax pro desktop
Alarm pomocniczy
ajax pro desktop

W wierszu powiadomień wyświetlana jest nazwa, adres, numer obiektu, a także stan i czas od momentu otrzymania alarmu, podczas którego operator przegląda incydent. Informacje o tym, który operator i kiedy rozpoczął przeglądanie incydentu, są zapisywane w module Dziennik. W dzienniku zapisywane są również wszystkie inne czynności operatorów związane z obsługą incydentu: od rozpatrzenia do zamknięcia incydentu.

Ikony przeglądania incydentu przez operatora
ajax pro desktop
Rozpoczęcie incydentu
ajax pro desktop
Pracownik twojej firmy <Name> zaczął przeglądać incydent
ajax pro desktop
Pracownik twojej firmy <Name> zaczął przetwarzać incydent
ajax pro desktop
Pracownik twojej firmy <Name> zamknął incydent

Incydenty operatora

Osobno na liście pokazano incydenty utraty połączenia z operatorem oraz logowań operatora do konta PRO z niezweryfikowanego komputera. Tego typu incydenty są generowane według stacji roboczych operatorów, które są potwierdzane w module Firma, przetwarzane jako alarmy bezpieczeństwa ze wskazaniem przyczyny incydentu i rejestrowane w dzienniku.

Powiadomienie Operator jest offline – typ incydentu zawierający informację o utracie połączenia z komputerem potwierdzonym jako stacja robocza operatora w module Firma

Powiadomienie Logowanie z niezweryfikowanego komputera – typ incydentu, który zawiera informacje o użytkowniku i komputerze, z którego nastąpiło logowanie.

Przetwarzanie incydentów

Algorytm przetwarzania incydentów

 1. Wysłanie alarmu bezpieczeństwa Ajax przez hub. 
 2. Automatyczne tworzenie incydentu w module Monitorowanie.
 3. Przegląd incydentu przez operatora CMS lub szefa operatorów.
 4. Przetwarzanie incydentu przez operatora CMS lub szefa operatorów.
 5. Sprawdzenie przyczyny alarmu: komunikacja z osobami kontaktowymi, sprawdzenie zdjęć z czujników z weryfikacją fotograficzną.

  • Jeśli alarm jest prawdziwy lub niemożliwe jest określenie jego przyczyny: Wysłanie RRU. Po ustaleniu przyczyn alarmu zakończenie przetwarzania incydentu i wskazanie przyczyn alarmu.
  • Jeśli alarm jest fałszywy: Ustawienie przyczyny alarmu „Fałszywy alarm” lub „Brak incydentu” i zakończenie przetwarzania incydentu.

Informacje na ekranach przetwarzania incydentów

Kliknięcie powiadomienia otwiera: 

 • Szczegóły incydentu — czas alarmu, uruchomione urządzenie, pomieszczenie, weryfikacja fotograficzna (jeśli zadziałał czujnik z weryfikacją fotograficzną).
 • Informacje o obiekcie — adres, kontakty, schematy pomieszczeń itp.

Klikając Rozpocznij przetwarzanie, operator rozpoczyna przetwarzanie alarmu, a incydent przechodzi do zakładki Przetwarzanie. Operator ma ograniczony dostęp do karty: widzi tylko te incydenty, które są w trakcie przetwarzania. Kierownik ds. operacji ma dostęp do wszystkich incydentów przetwarzanych przez operatorów i może zamykać wiele incydentów jednocześnie.

Na środku karty Przetwarzanie wyświetlane są informacje o obiekcie, lista alarmów, menu sterowania trybami ochrony, a także notatki, lista urządzeń, plany dróg i układy pomieszczeń.

Jeżeli w obiekcie zainstalowane są czujniki ruchu z weryfikacją fotograficzną, operator może obejrzeć serię zdjęć wykonanych przez czujnik, żeby sprawdzić przyczynę alarmu. Zdjęcia są wyświetlane na karcie MotionCam w odwróconej kolejności chronologicznej, począwszy od najnowszych.

Operator może skontaktować się z jedną z osób odpowiedzialnych wskazanych w karcie obiektu — podczas przetwarzania alarmu ich nazwiska i numery telefonów są wyświetlane na ekranie aplikacji. PRO Desktop nie obsługuje połączeń z aplikacji. Operator może jednak skopiować numer telefonu osoby odpowiedzialnej i zadzwonić do niej za pomocą oprogramowania strony trzeciej. Na przykład używając aplikacji do połączeń telefonicznych IP.

Osoby odpowiedzialne są przypisywane podczas tworzenia obiektu w PRO Desktop. Może to być np. Właściciel mieszkania lub szef ochrony w zakładzie produkcyjnym. 

Na podstawie wyników rozmowy operator zaznacza Przyjęte — jeśli kontakt się powiódł, a osoba odpowiedzialna przyjęła informację. Jeśli nie udało się skontaktować z osobą odpowiedzialną, operator zaznacza Brak odpowiedzi. Za pomocą strzałek można przechodzić pomiędzy kolejnymi osobami odpowiedzialnymi. Pojawiają się one, gdy przy aktualnej wielkości okna aplikacji nie można wyświetlić wszystkich osób odpowiedzialnych.

Pod osobami odpowiedzialnymi wyświetlane są patrole interwencyjne przypisane do danego obiektu. Podczas komunikacji z RRU operator sprawdza, czy jednostka została Wysłana, Przybyła, czy jest Niedostępna. Za pomocą strzałek można przechodzić pomiędzy kolejnymi przypisanymi grupami. Pojawiają się one, gdy przy aktualnej wielkości okna aplikacji nie można wyświetlić wszystkich RRU.

RRU są przypisywane podczas tworzenia obiektu w PRO Desktop.  

Dziennik przetwarzania incydentów jest wyświetlany w prawym dolnym rogu ekranu. Po kliknięciu dowolnego zapisu operator może dodać do niego komentarz. W górnej części dziennika przetwarzania można wybrać z listy rozwijanej przyczynę alarmu i zakończyć przetwarzanie. W razie potrzeby można skomentować przyczynę alarmu. Na przykład, aby opisać bardziej szczegółowo przyczynę fałszywego alarmu w danym obiekcie.

Podczas przetwarzania incydentu związanego ze stacją roboczą operatora można wybrać przyczynę z listy rozwijanej i w razie potrzeby dołączyć do niej komentarz. Podczas przetwarzania incydentu dotyczącego operatora logującego się z niezweryfikowanego komputera stacja robocza może zostać zweryfikowana w tym samym oknie. W tym celu należy kliknąć przycisk „+” obok szczegółów operatora.

Po przetworzeniu incydentu zostaje on zamknięty i trafia do Dziennika, gdzie zapisywana jest historia jego przetwarzania. Nie można powrócić do przetwarzania incydentu.

Tryb uśpienia

Pracownik mający dostęp do modułu monitorowania może przełączyć obiekt w tryb uśpienia, jeśli w obiekcie prowadzone są prace instalacyjne lub przychodzą z niego fałszywe alarmy. Obiekty z alarmami i zdarzeniami, które są tymczasowo ignorowane, znajdują się na karcie Tryb uśpienia. Obiekt można przełączyć w tryb uśpienia za pomocą menu zarządzania trybami ochrony.

Podczas przełączania obiektu w tryb uśpienia operator określa czas, po którym obiekt powróci do normalnej pracy. Można wybrać 1, 5, 15 lub 30 minut lub ręcznie wprowadzić czas od 1 do 300 minut.

Gdy obiekt jest w trybie uśpienia, PRO Desktop ignoruje jego alarmy i zdarzenia — nie są one wyświetlane na karcie Nowe, ale są rejestrowane w module Dziennik. Po upływie ustawionego czasu obiekt wraca do normalnego trybu pracy. 

Aby przełączyć obiekt z trybu uśpienia przed upływem ustawionego okresu:

 1. Otwórz menu sterowania trybem ochrony.
 2. Wyłącz Tryb uśpienia.

Dziennik

Dostęp do modułu: Właściciel firmy, Inżynier, Starszy Inżynier CMS, Szef operatorów, Operator, Szef instalatorów.

PRO Desktop prowadzi dziennik alarmów i zdarzeń wszystkich obiektów firmy, a także umożliwia generowanie raportów o dostępności hubów i operatorów CMS. Aby do niego przejść, na liście modułów aplikacji wybierz Dziennik.

Powiadomienia dotyczące obiektów są wyświetlane w porządku chronologicznym. Aby określić przedział czasowy powiadomień, ich typ lub numer obiektu, użyj filtrów. Nad filtrami wyświetlany jest licznik przefiltrowanych rekordów oraz przyciski do usuwania filtrów i odświeżania dziennika.

Aby filtrować powiadomienia według urządzenia lub użytkownika, kliknij je na liście powiadomień. Klikając numer obiektu w kolumnie, można filtrować powiadomienia dotyczące tego obiektu. Powiadomienia można również filtrować klikając ikonę zdarzenia — pojawi się lista wszystkich zdarzeń tego samego typu.

Aby otworzyć dziennik przetwarzania incydentów, kliknij ikonę zegara na rekordzie kończącym incydent.

Raporty dostępności

PRO Desktop może generować raporty pokazujące czas połączenia z systemami alarmowymi (Dostępność hubów). Można również wygenerować raport Dostępność operatorów. Aby wygenerować raporty dotyczące dostępności hubów, wybierz filtr Dostępność hubów. Domyślnie raport zawiera informacje z ostatnich 7 dni. W razie potrzeby okres można zmienić w filtrze Zakres czasu, można też ustawić numer obiektu.

Raport dostępności zostanie wygenerowany dla wybranych obiektów, jeśli aktywny jest filtr wg numeru obiektu. Jeśli filtr według numeru obiektu jest nieaktywny, raport zostanie wygenerowany dla wszystkich hubów firmy. Po ustawieniu parametrów kliknij przycisk generowania raportu obok nazwy filtra — raport otworzy się w nowym oknie.

Przy generowaniu raportu dostępności operatorów brane są pod uwagę tylko stacje robocze operatorów zweryfikowane w module Firma. Aby wygenerować raport, kliknij filtr Dostępność operatorów. Lista zdarzeń będzie wyświetlana po prawej stronie:

 • Pracownik Twojej firmy zalogował się — zarejestrowano logowanie do konta operatora.
 • Pracownik Twojej firmy wylogował się — zarejestrowano wylogowanie z konta operatora.
 • Pracownik firmy dodał nowy odbiornik do monitorowania sygnalizacji w chmurze.
 • Pracownik firmy zmienił ustawienia odbiornika.
 • Pracownik firmy usunął odbiornik.
 • Utracono połączenie z pracownikiem Twojej firmy — utracono połączenie internetowe z komputerem operatora.
 • Połączenie z pracownikiem Twojej firmy zostało przywrócone — przywrócono połączenie internetowe z komputerem operatora.
 • Odbiornik utracił połączenie poprzez adres główny/dodatkowy.
 • Przywrócono połączenie odbiornika poprzez adres główny/dodatkowy.
 • Monitorowanie jest wstrzymane: brak operatorów online — nie ma dostępnego operatora.
 • Monitorowanie wznowione — co najmniej jeden operator jest dostępny.
 • Pracownik firmy rozpoczął monitorowanie obiektu za pośrednictwem odbiornika.
 • Pracownik firmy zaktualizował numer konta obiektu dla odbiornika.
 • Pracownik firmy przestał monitorować obiekt za pośrednictwem odbiornika.

Ustaw i zastosuj zakres, aby filtrować zdarzenia według czasu. Aby wygenerować raport na podstawie określonych parametrów, kliknij przycisk generowania raportu obok nazwy filtra.

Wymagania systemowe

Minimalne Zalecane
System operacyjny Microsoft® Windows® 7/8/10/11 w wersji 64-bitowej lub 32-bitowej Microsoft® Windows® 7/8/10/11 w wersji 64-bitowej lub 32-bitowej
Procesor Intel® Core™ i3 4130 lub odpowiednik Intel® Core™ i5 7400 lub odpowiednik
Pamięć RAM 8 GB 16 GB
Karta graficzna Sterownik graficzny z obsługą OpenGL w wersji 2.1 lub nowszej Sterownik graficzny z obsługą OpenGL w wersji 2.1 lub nowszej
Przechowywanie 2 GB wolnego miejsca 8 GB wolnego miejsca
Rozdzielczość ekranu 1600 × 900 1920 × 1080
Minimalne Zalecane
System operacyjny macOS® 10.14 (Mojave) macOS® 11.6 (Big Sur) lub nowsza wersja
Procesor Intel® Core™ i5 5th generacji lub odpowiednik Intel® Core™ i5 10e generacji/ Apple M1 chip lub odpowiednik
Pamięć RAM 8 GB 16 GB
Przechowywanie 2 GB wolnego miejsca 8 GB wolnego miejsca
Rozdzielczość ekranu 1440 × 900 2560 × 1600

Potrzebujesz pomocy?

W tej sekcji znajdziesz szczegółowe instrukcje i filmy edukacyjne na temat wszystkich funkcji systemu Ajax. A jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty technicznego, jesteśmy dostępni non stop (24/7).

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: