Gebruikershandleiding van DoubleButton

Bijgewerkt op

DoubleButton is een draadloos overvalapparaat met geavanceerde bescherming tegen per ongeluk indrukken. Het apparaat communiceert met een hub via het versleutelde radioprotocol van Jeweller en is alleen compatibel met Ajax-systeem. Het communicatiebereik in het gezichtsveld is tot 1300 meter. DoubleButton werkt tot wel 5 jaar met de voorgeïnstalleerde batterij.

DoubleButton wordt verbonden en geconfigureerd met Ajax-apps via iOS, Android, macOS en Windows. Via pushberichten, sms-berichten en telefoontjes kunnen waarschuwingen over alarmeringen en gebeurtenissen doorgegeven worden.

Functionele elementen

ajax doublebutton
 1. Activeringsknoppen alarm
 2. Led-indicators / kunststof beschermingsschot
 3. Gat voor montage

Werkingsprincipe

DoubleButton is een draadloos overvalapparaat met twee lichtknoppen en een kunststof tussenschot om te beschermen tegen per ongeluk indrukken. Wanneer het apparaat wordt ingedrukt, wordt er een alarm geactiveerd (gebeurtenis overval), naar gebruikers en naar de meldkamer van het beveiligingsbedrijf verzonden.

Een alarm kan worden geactiveerd door beide knoppen in te drukken: één keer kort of lang indrukken (meer dan 2 seconden). Als één van de knoppen wordt ingedrukt, wordt er geen alarmsignaal verzonden.

Alle alarmeringen van DoubleButton worden vastgelegd in het notificatielogboek van de Ajax-app. Het kort of lang indrukken hebben verschillende pictogrammen, maar de gebeurteniscode die naar de meldkamer wordt gestuurd, het sms-bericht en pushbericht worden niet beïnvloed door de manier van indrukken.

DoubleButton werkt alleen als overvalapparaat. Instellen van het alarmtype wordt niet ondersteund. Houd er rekening mee dat het apparaat continu actief is, dus DoubleButton indrukken zorgt altijd voor het activeren van een alarm, ongeacht de beveiligingsmodus.

Alleen alarmscenario’s zijn beschikbaar voor DoubleButton. De besturingsmodus voor automatiseringsapparatuur wordt niet ondersteund.

Gebeurtenis verzenden naar de meldkamer

Het Ajax-systeem kan verbinding maken met de meldkamer en alarmen doorzenden naar de meldkamer in Sur-Gard (ContactID)-, ADEMCO 685, en SIA (DC-09) -protocolindelingen.

Verbinding

Het apparaat is niet compatibel met ocBridge Plus, uartBridge, en besturingspanelen van het beveiligingssysteem van derden.

Voordat u de verbinding start

 1. Installeer de Ajax-app. Maak een account aan. Voeg een hub toe aan de app en maak ten minste één ruimte.
 2. Controleer of uw hub is ingeschakeld en verbonden is met het internet (via een ethernetkabel, wifi en/of een mobiel netwerk). U kunt dit doen in de Ajax-app of door het logo op het voorpaneel van de hub te bekijken. Het logo moet wit of groen oplichten als de hub verbonden is met het netwerk.
 3. Controleer of de hub is uitgeschakeld en geen updates uitvoert door de status in de app te bekijken.

Alleen gebruikers met administratierechten kunnen een apparaat met een hub verbinden.

Zo sluit u DoubleButton aan op een hub

 1. Open de Ajax-app. Indien uw account toegang geeft tot meerdere hubs, selecteer dan de hub die u wilt verbinden met het apparaat.
 2. Ga naar het tabblad Apparaten en klik op Apparaat toevoegen.
 3. Geef het apparaat een naam, scan of voer de QR-code in (staat op de verpakking), selecteer een ruimte en een groep (als groepmodus is ingeschakeld).
 4. Klik op Toevoegen. Het aftellen begint dan.
 5. Houd een van de twee knoppen 7 seconden ingedrukt. Na het toevoegen van DoubleButton zal het led-lampje een keer groen knipperen. DoubleButton verschijnt dan in de lijst van hub-apparaten in de app.

Om DoubleButton te verbinden met een hub, moet het geplaatst zijn in hetzelfde beveiligde object als het systeem (binnen het bereik van het radionetwerk van de hub). Als de verbinding wordt verbroken, probeer het dan nog eens binnen 5 seconden.

DoubleButton kan maar met één hub verbonden zijn. Als DoubleButton is verbonden met een nieuwe hub, stopt het apparaat met het verzenden van opdrachten naar de oude hub. DoubleButton wordt niet verwijderd van de apparatenlijst van de oude hub, als die wordt toegevoegd aan een nieuwe hub. Dit moet handmatig gedaan worden in de Ajax-app.

De statussen van het apparaat vernieuwen in de lijst gebeurt alleen als DoubleButton wordt ingedrukt en hangt niet af van de instellingen van Jeweller.

Statussen

Het statusscherm bevat informatie over het apparaat en de huidige parameters. Zo vindt u de statussen van DoubleButton in de Ajax-app:

 1. Ga naar het tabblad Apparaten .
 2. Selecteer DoubleButton in de lijst.
Parameter Waarde
Batterijlading Batterijniveau van het apparaat. Twee statussen beschikbaar:

 • OK.
 • Batterij ontladen.

Weergave van het batterijniveau in de Ajax-apps

LED-helderheid Geeft helderheid van led aan:

 • Uit – geen indicatie.
 • Laag.
 • Max.
Werkt via *naam signaalversterker*

Geeft de status van het gebruik van de ReX-signaalversterker aan.

Het veld wordt niet weergegeven als het apparaat direct met een hub communiceert.

Permanente deactivering

Geeft de status van het apparaat aan weer: actief of volledig uitgeschakeld door de gebruiker.

Meer informatie

Firmware Firmwareversie DoubleButton.
ID Apparaat-ID.

Instellen

DoubleButton wordt ingesteld in de Ajax-app:

 1. Ga naar het tabblad Apparaten .
 2. Selecteer DoubleButton in de lijst.
 3. Ga naar Instellingen door op het -pictogram te klikken.

Houd er rekening mee, nadat u de instellingen hebt gewijzigd, dat u op Terug moet drukken om ze toe te passen.

Parameter Waarde
Naam

Naam apparaat. Wordt getoond in de lijst van alle hub-apparaten, sms-berichten en notificaties in het eventlog.

De naam kan uit maximaal 12 cyrillische tekens of 24 Latijnse tekens bestaan.

Ruimte De virtuele ruimte selecteren waaraan DoubleButton is toegewezen. De naam van de ruimte wordt weergegeven in sms-berichten en in de meldingen in de eventlog.
LED-helderheid Helderheid led aanpassen:

 • Uit – geen indicatie.
 • Laag.
 • Max.
Waarschuwing met sirene als de knop wordt ingedrukt Indien ingeschakeld, waarschuwen de sirenes die verbonden zijn met uw beveiligingssysteem over het indrukken van de knop. DoubleButton activeert alle sirenes, ongeacht in welke groep ze zitten.
Gebruikershandleiding Opent de gebruikershandleiding van DoubleButton.
Permanente deactivering

Hiermee kan de gebruiker het apparaat uitschakelen zonder het uit het systeem te verwijderen. Een gedeactiveerd apparaat zal geen alarm activeren bij het indrukken.

Meer informatie

Apparaat ontkoppelen Verbreekt de verbinding van DoubleButton met een hub en verwijdert de instellingen.

Alarmeringen

Een alarm van DoubleButton zorgt voor een pushmelding van een gebeurtenis en verstuurt het naar de meldkamer van het beveiligingsbedrijf en systeemgebruikers. De manier waarop gedrukt wordt, wordt aangegeven in de eventlog van de app: bij kort indrukken, verschijnt een pictogram met één pijl, bij lang indrukken heeft de pictogram twee pijlen.

ajax doublebutton

Om valse alarmen zoveel mogelijk te voorkomen, kan een beveiligingsbedrijf de optie alarmbevestiging inschakelen.

Houd er rekening mee dat de alarmbevestiging een aparte gebeurtenis is die het verzenden van het alarm niet stopt. Of de optie nu wel of niet is ingeschakeld, alarmeringen van DoubleButton worden naar een meldkamer en gebruikers van het beveiligingssysteem gestuurd.

Indicatie

DoubleButton knippert rood en groen om de uitvoering van de opdracht en de laadstatus van de batterij aan te geven.

Categorie Indicatie Gebeurtenis
Koppelen met een beveiligingssysteem Het hele kader knippert 6 keer groen. De knop is niet verbonden met een beveiligingssysteem.
Het hele kader licht een paar seconden groen op. Het apparaat verbinden met een beveiligingssysteem.
Indicatie aflevering opdracht Het deel boven de ingedrukte knop licht kort groen op.

Een van de knoppen wordt ingedrukt en de opdracht wordt bij een hub afgeleverd.

Als er maar een knop wordt ingedrukt, activeert DoubleButton geen alarm.

Het hele kader licht kort groen op na indrukken. Beide knoppen worden ingedrukt en de opdracht wordt bij een hub afgeleverd.
Het hele kader licht kort rood op na indrukken. Een of beide knoppen werden ingedrukt en de opdracht werd niet bij een hub afgeleverd.

Indicatie reactie

(net als de Indicatie aflevering opdracht)

Het hele kader licht een halve seconde groen op na de indicatie aflevering opdracht. Een hub ontving een opdracht van DoubleButton en activeerde een alarm.
Het hele kader licht een halve seconde rood op na de indicatie aflevering opdracht. Een hub ontving een opdracht van DoubleButton, maar activeerde geen alarm.

Indicatie batterijstatus

(net als Indicatie feedback)

Na de belangrijkste indicatie, licht het hele kader rood op en gaat geleidelijk uit. De batterij moet worden vervangen. Opdrachten van DoubleButton worden afgeleverd aan een hub.

Applicatie

DoubleButton kan worden vastgemaakt of meegenomen.

ajax doublebutton

Zo maakt u DoubleButton vast

ajax doublebutton

Om het apparaat vast te maken (bv. onder een tafel), gebruikt u Holder.

Zo installeert u het apparaat in de houder

 1. Kies een plaats om de houder te installeren.
 2. Druk op de knop om te controleren of de opdrachten worden afgeleverd aan een hub. Zo niet, kies dan een andere locatie of gebruik de ReX radiosignaalversterker.

  Wanneer u DoubleButton via ReX laat zenden, houd er dan rekening mee dat het niet automatisch wisselt tussen een signaalversterker en een hub. U kunt DoubleButton aan een hub of een andere ReX toewijzen in de Ajax-app.

 3. Plaats Holder op de ondergrond met de gebundelde schroeven of dubbelzijdige tape.
 4. Plaats DoubleButton in de houder.

Houd er rekening mee dat Houder apart wordt verkocht.

Zo draagt u DoubleButton

ajax doublebutton

DoubleButton is makkelijk mee te nemen dankzij een gat in de behuizing. Het kan aan de pols of om de nek, of aan een sleutelhanger gedragen worden.

DoubleButton heeft een IP55-beschermingsgraad. Dat betekent dat de behuizing van het apparaat stof- en spuitwaterdicht is. En een speciaal, beschermend tussenschot, drukknoppen en de eis om twee knoppen tegelijk in te drukken, voorkomen valse alarmen.

DoubleButton gebruiken met ingeschakelde alarmbevestiging

Alarmbevestiging is een aparte gebeurtenis die een hub aanmaakt en naar een meldkamer verzendt als het overvalapparaat geactiveerd is door verschillende manieren van indrukken (kort en lang) of als twee gespecificeerde DoubleButtons hebben alarmeringen verzonden binnen een gespecificeerde periode. Door alleen te reageren op bevestigde alarmeringen verminderen beveiligingsbedrijven en de politie het risico op onnodig uitrukken.

Houd er rekening mee dat de optie alarmbevestiging niet de alarmmelding uitschakelt. Of de optie nu wel of niet is ingeschakeld, alarmeringen van DoubleButton worden naar een meldkamer en gebruikers van het beveiligingssysteem gestuurd.

Zo bevestigt u een alarm met één DoubleButton

Om een bevestigd alarm te activeren (gebeurtenis overval) met hetzelfde apparaat, moet u een van de volgende acties uitvoeren:

 1. Houd beide knoppen tegelijkertijd 2 seconden ingedrukt, laat los, en druk dan nog een keer kort op beide knoppen.
 2. Druk beide knoppen tegelijkertijd kort in, laat los, en houd dan beide knoppen 2 seconden ingedrukt.

Zo bevestigt u een alarm met meerdere DoubleButtons

Om een bevestigd alarm (gebeurtenis overval) te activeren, kunt u één overvalapparaat twee keer activeren (volgens het algoritme dat hierboven is beschreven) of activeer ten minste twee verschillende DoubleButtons. In dit geval maakt het niet uit op wat voor een manier twee verschillende DoubleButtons zijn geactiveerd – met kort of lang indrukken.

Onderhoud

Gebruik producten geschikt voor technisch onderhoud wanneer u de behuizing van het apparaat gaat reinigen. Gebruik geen middelen die alcohol, aceton, benzine of andere actieve oplosmiddelen bevatten om DoubleButton te reinigen.

De voorgeïnstalleerde batterij werkt 5 jaar, bij een keer per dag indrukken. Bij veelvuldig gebruik kan de batterij minder lang meegaan. U kunt de batterijstatus op elk gewenst moment nakijken in de Ajax-app.

Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Slik de batterij niet in, risico op chemische brandwonden

Als DoubleButton afkoelt tot -10°C en lager kan de indicator van het batterijniveau in de app een laag batterijniveau aangeven tot de DoubleButton weer is opgewarmd tot boven nul. Houd er rekening mee dat het batterijniveau niet wordt bijgewerkt op de achtergrond, maar alleen wanneer u DoubleButton indrukt.

Als het batterijniveau laag is, ontvangen gebruikers en een beveiligingsbedrijf een melding. De led van het apparaat zal zachtjes oplichten en uitgaan na het indrukken van elke knop.

Volledige set

 1. DoubleButton
 2. CR2032-batterij (voorgeïnstalleerd)
 3. Snelle setup handleiding

Garantie

De garantie voor de producten van de Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” is geldig gedurende 2 jaar na de aankoop en geldt niet voor de gebundelde batterij.

Indien het apparaat niet goed functioneert, raden wij u aan om eerst contact op te nemen met de klantenservice. Technische problemen kunnen in de helft van de gevallen op afstand worden opgelost.

Technische ondersteuning: [email protected]

Hulp nodig?

In dit onderdeel zijn gedetailleerde handleidingen en educatieve video's te vinden over alle Ajax-functies. Bovendien zijn we 24/7 beschikbaar voor wanneer u een technisch specialist nodig hebt.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: