For Users

Uživatelský manuál DoubleButton

Updated

DoubleButton je bezdrátové tísňové zařízení s pokročilou ochranou proti náhodnému stisknutí. Zařízení komunikuje s Hubem pomocí šifrovaného rádiového protokolu Jeweller a je kompatibilní pouze se zabezpečovacími systémy Ajax. Dosah komunikace je až 1300 metrů bez překážek. DoubleButton pracuje s předinstalovanou baterií až 5 let.

DoubleButton je připojen a konfigurován prostřednictvím aplikací Ajax pro iOS, Android, macOS a Windows. Push oznámení, SMS a hovory mohou upozorňovat na poplachy a události.

Popis zařízení

ajax doublebutton
 1. Tlačítka aktivace poplachu
 2. LED indikátory
 3. Montážní otvor

Princip fungování

DoubleButton je bezdrátové tísňové zařízení, které má dvě tlačítka a plastovou přepážku, která chrání před náhodnému stisknutí. Po stisknutí vyvolá poplach (tísňová událost), přenesený k uživatelům a poplachové přijímací centrum bezpečnostní společnosti.

Poplach můžete vyvolat stisknutím obou tlačítek: jednorázové krátké nebo dlouhé stisknutí (déle než 2 vteřiny). Pokud je stisknuto pouze jedno z tlačítek, signál poplachu se nepřenese.

Všechny poplachy z DoubleButtonu se zaznamenávají do oznamovacího kanálu aplikace Ajax. Krátké a dlouhé stisknutí mají různé ikony, ale kód události odeslaný na poplachové přijímací centrum, SMS a push oznámení nezávisí na způsobu stisknutí.

DoubleButton může fungovat pouze jako tísňové zařízení. Nastavení typu poplachu není podporováno. Mějte na paměti, že zařízení je aktivní 24/7, takže stisknutím tlačítka DoubleButton vyvoláte poplach bez ohledu na režim zabezpečení.

Pro DoubleButton jsou k dispozici pouze poplachové scénáře. Režim ovládání pro automatizační zařízení není podporován.

Přenos událostí na poplachové přijímací centrum

Bezpečnostní systém Ajax se může připojit k PPC a přenášet poplachy bezpečnostní společnosti ve formátech protokolu Sur-Gard (ContactID) a SIA DC-09.

Připojení

Zařízení není kompatibilní s ocBridge Plus, uartBridge a ovládacími panely třetích stran.

Před zahájením připojení

 1. Nainstalujte aplikaci Ajax. Vytvořte si účet. Přidejte do aplikace Hub a vytvořte alespoň jednu místnost.
 2. Zkontrolujte, že je Hub zapnutý a připojený k internetu (pomocí kabelu Ethernet, Wi-Fi nebo mobilní sítě). Připojení k internetu můžete zkontrolovat v aplikaci Ajax nebo pohledem na logo Ajax na předním panelu Hubu. Pokud je Hub připojen k síti, mělo by logo svítit bíle nebo zeleně.
 3. Zkontrolujte, že není Hub v zastřeženém módu nebo neprobíhá jeho aktualizace kontrolou jeho stavu v aplikaci.

Pouze uživatelé s oprávněními správce mohou připojit zařízení k Hubu.

Jak připojit DoubleButton k Hubu

 1. Otevři aplikaci Ajax. Pokud má váš účet přístup k vice Hubům, vyberte Hub, ke kterému chcete zařízení připojit.
 2. Přejděte na kartu Zařízení a klikněte na Přidat zařízení.
 3. Pojmenujte zařízení, naskenujte nebo zadejte QR kód (umístěný na balení), vyberte místnost a skupinu (pokud je povolen režim skupiny).
 4. Klikněte na Přidat; začne odpočítávání.
 5. Podržte kterékoli ze dvou tlačítek po dobu 7 vteřin. Po úspěšném přidání DoubleButton jednou blikne zelenou LED a zobrazí v seznamu zařízení Hubu v aplikaci.

Pro připojení k Hubu by měl DoubleButton být umístěn na stejném chráněném objektu jako systém (v dosahu rádiové sítě Hubu). Pokud připojení selže, zkuste to znovu za 5 vteřin.

DoubleButton lze připojit pouze k jednomu Hubu. Po připojení k novému Hubu zařízení přestane odesílat příkazy do starého Hubu. DoubleButton po přidání k novému Hubu zůstane v seznamu zařízení starého Hubu. Odstranění je nutné provést ručně v aplikaci Ajax.

Aktualizace stavů zařízení v seznamu probíhá pouze po stisknutí DoubleButtonu a nezávisí na Jeweller nastavení.

Stavy

Stavová obrazovka obsahuje informace o zařízení a jeho aktuálních parametrech. Vyhledejte stavy DoubleButton v aplikaci Ajax:

 1. Přejděte na kartu Zařízení .
 2. Vyberte DoubleButton ze seznamu.
Parametr Hodnota
Stav baterie Úroveň nabití baterie. Možné jsou 2 stavy:

 • ОК
 • Baterie vybitá
Jas LED indikátoru Zobrazení nastavené úrovně jasu LED indikátoru. Možné jsou 3 úrovně:

 • Vypnuto
 • Nízký
 • Maximální
Pracuje prostřednictvím *název rozšiřovače dosahu signálu*

Zobrazuje stav použití rozšiřovače dosahu signálu.

Toto pole se nezobrazí, pokud zařízení komunikuje přímo s Hubem

Dočasná deaktivace Zobrazuje stavy dočasné deaktivace na zařízení:

 • Ne
 • Zcela

Další informace

Firmware Verze firmware zařízení
ID ID zařízení

Nastavení

Nastavení DoubleButtonu v aplikaci Ajax:

 1. Přejděte na kartu Zařízení .
 2. Vyberte DoubleButton ze seznamu.
 3. Přejděte do Nastavení kliknutím na ikonu ozubeného kolečka .

Berte na vědomí, že změna nastavení se uloží po stisknutí tlačítka Zpět.

Parametr Hodnota
První pole

Název zařízení (je možné změnit).

Název může obsahovat až 24 znaků

Místnost Volba virtuální místnosti, ke které je zařízení přiřazeno
Jas LED indikátoru Zobrazení nastavení jasu LED indikátoru:

 • Vypnuto
 • Nízký
 • Maximální
Signalizace sirénou, pokud bylo stisknuto tlačítko Pokud je povoleno, sirény připojené k Vašemu bezpečnostnímu systému budou signalizovat stisknutí tlačítka
Uživatelský manuál Otevře uživatelský manuál DoubleButtonu
Dočasná deaktivace

Umožňuje uživateli deaktivovat zařízení bez jeho odstranění ze systému. Dočasně deaktivované zařízení při stisknutí tlačítka nespustí poplach

Další informace o dočasné deaktivaci zařízení

Zrušit spárování zařízení Odpojí DoubleButton od Hubu a odstraní jeho nastavení

Poplachy

Při poplachu DoubleButton vygeneruje upozornění na událost a zašle jej na poplachové přijímací centrum bezpečnostní společnosti a uživatelům systému. Uživatel, který stisknul tlačítko, bude zobrazen ve zdroji událostí aplikace: pro krátké stisknutí se zobrazí ikona s jednou šipkou a pro dlouhé stisknutí má ikona dvě šipky.

ajax doublebutton

Aby se snížila pravděpodobnost falešných poplachů, může bezpečnostní společnost povolit funkci potvrzení poplachu.

Pamatujte, že potvrzení poplachu je samostatná událost, která nezruší přenos poplachu. Bez ohledu na to, zda je tato funkce povolena, jsou poplachy DoubleButtonu odesílány do PPC a uživatelům bezpečnostního systému.

Indikace provozu

Stav zařízení je indikován pomocí červeného a zeleného LED indikátoru, což indikuje provedení příkazu a stav nabití baterie.

Kategorie Indikace Událost
Přiřazení k zabezpečovacímu systému Celý LED rámeček 6x zeleně blikne Tlačítko není přiřazeno k žádnému zabezpečovacímu systému
Celý LED rámeček se na několik vteřin rozsvítí zeleně Přidání zařízení do zabezpečovacího systému
Indikace doručení příkazu Část LED rámečku nad stisknutým tlačítkem se rozsvítí zeleně

Jedno z tlačítek bylo stisknuto a příkaz byl odeslán do zabezpečovacího systému.

Pokud je stisknuto jen jedno tlačítko, DoubleButton nespustí poplach

Celý LED rámeček se po stisknutí krátce rozsvítí zeleně Obě tlačítka byla stisknuta a příkaz byl odeslán do zabezpečovacího systému
Celý LED rámeček se po stisknutí krátce rozsvítí červeně Bylo stisknuto jedno nebo obě tlačítka a příkaz nebyl odeslán do zabezpečovacího sytému

Indikace zpětné vazby

(následuje Indikaci doručení příkazu)

Celý LED rámeček se po indikaci doručení příkazu rozsvítí na půl vteřiny zeleně Zabezpečovací systém přijal příkaz a spustil poplach
Celý LED rámeček se po indikaci doručení příkazu rozsvítí na půl vteřiny červeně Zabezpečovací systém přijal příkaz, ale nespustil poplach

Stav baterie

(následuje Indikaci zpětné vazby)

Po hlavní indikaci se rozvití celý LED rámeček červeně a pomalu zhasne Baterie v zařízení je nutné vyměnit. Příkazy zařízení jsou doručovány do zabezpečovacího systému

Použití

DoubleButton můžete připevnit na povrch nebo nosit s sebou.

ajax doublebutton

Jak připevnit DoubleButton na povrch

ajax doublebutton

Pro připevnění napovrch (např.: pod stůl), použijte držák.

Pro instalaci držáku:

 1. Vyberte místo pro instalaci držáku.
 2. Stisknutím tlačítka otestujte příjem příkazů do Hubu, pokud nebude signál dostačující, zvolte jiné umístění
  nebo použijte rozšiřovač dosahu signálu.

  Při připojování Buttonu přes ReX mějte na paměti, že tlačítko automaticky nepřepíná mezi rozšiřovačem dosahu signálu a Hubem. V aplikaci Ajax můžete přiřadit Button k Hubu nebo jinému ReXu.

 3. Upevněte držák na povrch pomocí přiložených vrutů nebo oboustranné lepící pásky.
 4. Vložte DoubleButton do držáku.

Upozorňujeme, že držák se prodává samostatně.

Jak nosit DoubleButton s sebou

ajax doublebutton

Tlačítko můžete pohodlně nosit s sebou díky speciálnímu otvoru v krytu. Můžete jej nosit na zápěstí nebo kolem krku nebo zavěsit na klíče.

DoubleButton má index ochrany IP55. To znamená, že kryt zařízení je chráněn před prachem a stříkající vodě. Speciální ochranný rozdělovač, zapuštěná tlačítka a nutnost stisknout obě tlačítka najednou eliminují falešné poplachy.

Použití DoubleButtonu s aktivovanou funkcí Potvrzení poplachu

Potvrzení poplachu je samostatná událost, kterou zabezpečovací systém generuje a vysílá do PPC, pokud bylo tísňové zařízení aktivováno různými typy stisknutí (krátkým a dlouhým) nebo pokud dvě specifikovaná tlačítka DoubleButtony přenesly poplachy ve stanoveném čase. Reakcí pouze na potvrzené poplachy snižuje bezpečnostní společnost a policie riziko zbytečných reakcí.

Pamatujte, že funkce potvrzení poplachu nezakazuje přenos poplachu. Bez ohledu na to, zda je tato funkce povolena, jsou poplachy DoubleButtonu odesílány do PPC a uživatelům bezpečnostního systému.

Jak potvrdit poplach pomocí jednoho DoubleButtonu

Chcete-li potvrdit vyvolaný poplach (tísňová událost) na stejném zařízení, musíte provést některou z těchto akcí:

 1. Podržte obě tlačítka současně po dobu 2 vteřin, uvolněte a poté znovu obě tlačítka stiskněte.
 2. Krátce stiskněte obě tlačítka současně, uvolněte je a poté obě tlačítka současně podržte po dobu 2 vteřin.

Jak potvrdit poplach pomocí několika DoubleButtonů

Chcete-li potvrdit vyvolaný poplach (tísňová událost), můžete aktivovat dvakrát jedno tísňové zařízení (podle algoritmu popsaného výše) nebo aktivovat alespoň dvě různá tlačítka DoubleButtonů. V tomto případě nezáleží na tom, jakým způsobem byla aktivována dvě různá tlačítka DoubleButtonů — s krátkým nebo dlouhým stisknutím.

Údržba

Při čištění zařízení používejte výrobky vhodné pro technickou údržbu. K čištění DoubleButtonu nepoužívejte látky obsahující alkohol, aceton, benzín nebo jiná aktivní rozpouštědla.

Předinstalovaná baterie poskytuje až 5 let provozu, s ohledem na jedno stisknutí denně. Častější používání může snížit životnost baterie. Stav baterie můžete kdykoli zkontrolovat v aplikaci Ajax.

Pokud se DoubleButton ochladí na teplotu -10°C a níže, může indikátor stavu baterie v aplikaci zobrazovat nízký stav baterie, dokud se tlačítko nezahřeje na teploty nad nulou. Úroveň nabití baterie se neaktualizuje na pozadí, ale pouze stisknutím tlačítka DoubleButton.

Když je baterie téměř vybitá, uživatelé a přijímací poplachová centra bezpečnostních společností obdrží oznámení. Na zařízení se po každém stisknutí tlačítka rozsvítí červený LED rámeček a pomalu bude zhasínat.

Technické specifikace

Počet tlačítek 2
LED podsvícení signalizující doručení příkazu Dostupné
Ochrana proti náhodnému stisknutí
 • Pro spuštění poplachu stiskněte současně 2 tlačítka
 • Ochranný plastový oddělovač
Provozní frekvence 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Záleží na regionu prodeje.
Kompatibilita Pracuje pouze s Huby Ajax a rozšiřovači dosahu signálu na OS Malevich 2.10 a vyšší
Maximální výkon rádiového signálu Až do 20 mW
Modulace rádiového signálu GFSK
Dosah komunikace Až 1,300 m (bez překážek)
Napájení 1 baterie CR2032, 3 V
Výdrž baterie Až 5 let (v závislosti na četnosti použití)
Stupeň krytí IP55
Rozsah provozní teploty Od −10°С do +40°С
Provozní vlhkost Až do 75%
Rozměry 47 × 35 × 16 mm
Hmotnost 17 g
Životnost 10 let

Balení obsahuje

 1. DoubleButton
 2. Předinstalovaná baterie CR2032
 3. Uživatelská příručka

Záruka

Záruka na zařízení Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” platí dva roky od data nákupu a nevztahuje se na dodávaný akumulátor.

Pokud zařízení nefunguje správně, měli byste nejprve kontaktovat technickou podporu — v polovině případů je možné technické problémy vyřešit vzdáleně.

Technická podpora: [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: