For Users

Používateľská príručka DoubleButton

Updated

DoubleButton je bezdrôtové tiesňové zariadenie s pokročilou ochranou proti náhodnému stlačeniu. Zariadenie komunikuje s Hubom pomocou šifrovaného rádiového protokolu Jeweller a je kompatibilná iba so zabezpečovacími systémami Ajax. Dosah komunikácie je až 1300 metrov bez prekážok. DoubleButton pracuje s predinštalovanou batériou až 5 rokov.

DoubleButton je pripojený a konfigurovaný prostredníctvom aplikácií Ajax pre iOS, Android, Mac OS a Windows. Push oznámenia, SMS a hovory môžu upozorňovať na poplachy a udalosti.

Opis zariadenia

ajax doublebutton
 1. Tlačidlá aktivácia poplachu
 2. LED indikátory
 3. Montážny otvor

Princíp fungovania

DoubleButton je bezdrôtové tiesňové zariadenie, ktoré má dve tlačidlá a plastovú prepážku, ktorá chráni pred náhodnému stlačeniu. Po stlačení vyvolá poplach (tiesňová udalosť), prenesený k užívateľom a poplachové prijímacie centrum bezpečnostnej spoločnosti.

Poplach môžete vyvolať stlačením oboch tlačidiel: jednorazové krátke alebo dlhé stlačenie (dlhšie ako 2 sekundy). Ak je stlačené iba jedno z tlačidiel, signál poplachu sa neprenesie.

Všetky poplachy z DoubleButtonu sa zaznamenávajú do oznamovacieho kanála aplikácie Ajax. Krátke a dlhé stlačenie majú rôzne ikony, ale kód udalosti odoslaný na poplachové prijímacie centrum, SMS a push oznámenia nezávisí od spôsobu stlačenie.

DoubleButton môže fungovať iba ako tiesňové zariadenie. Nastavenie typu poplachu nie je podporované. Majte na pamäti, že zariadenie je aktívna 24/7, takže stlačením tlačidla DoubleButton vyvoláte poplach bez ohľadu na režim zabezpečenia.

Pre DoubleButton sú k dispozícii len poplachové scenára. Režim ovládania pre automatizační zariadenie nie je podporovaný.

Prenos udalostí na poplachové prijímacie centrum

Bezpečnostné systém Ajax sa môže pripojiť k PPC a prenášať poplachy bezpečnostnej spoločnosti vo formátoch protokolu Sur-Gard (ContactID) a SIA DC-09.

Pripojenie

Zariadenie nie je kompatibilné s ocBridge Plus, uartBridge a ovládacími panelmi tretích strán.

Pred začatím pripojenia

 1. Nainštalujte aplikáciu Ajax. Vytvorte si účet. Pridajte do aplikácie Hub a vytvorte aspoň jednu miestnosť.
 2. Skontrolujte, že je Hub zapnutý a pripojený k internetu (pomocou kábla Ethernet, Wi-Fi alebo mobilnej
  siete). Pripojenie k internetu môžete skontrolovať v aplikácii Ajax alebo pohľadom na logo Ajax na prednom
  paneli Hubu. Ak je Hub pripojený k sieti, malo by logo svietiť bielo alebo zeleno.
 3. Skontrolujte, že nie je Hub v stráženia móde alebo neprebieha jeho aktualizácie kontrolou jeho stavu v
  aplikácii.

Len používatelia s oprávneniami správcu môžu pripojiť zariadenie k Hubu.

Ako pripojiť DoubleButton k Hubu

 1. Otvor aplikáciu Ajax. Ak má váš účet prístup k viac Hubám, vyberte Hub, ku ktorému chcete zariadenie pripojiť.
 2. Prejdite na karte Zariadenia a kliknite na Pridať zariadenie.
 3. Pomenujte zariadenie, naskenujte alebo zadajte QR kód (umiestnený na balenie), vyberte miestnosť a skupinu (ak je povolený režim skupiny).
 4. Kliknite na Pridať; začne odpočítavanie.
 5. Podržte ktorejkoľvek z dvoch tlačidiel po dobu 7 sekúnd. Po úspešnom pridanie DoubleButton raz blikne zelenou LED a zobrazí v zozname zariadení Hubu v aplikácii.

Pre pripojenie k Hubu by mal DoubleButton byť umiestnený na rovnakom chránenom objekte ako systém (v dosahu rádiovej siete Hubu). Ak pripojenie zlyhá, skúste to znova za 5 sekúnd.

DoubleButton možné pripojiť len k jednému Hubu. Po pripojení k novému Hubu zariadenie prestane odosielať príkazy do starého Hubu. DoubleButton po pridaní k novému Hubu zostane v zozname zariadení starého Hubu. Odstránenie je nutné vykonať ručne v aplikácii Ajax.

Aktualizácia stavov zariadení v zozname prebieha len po stlačení DoubleButtonu a nezávisí na Jeweller nastavenie.

Stavy

Stavová obrazovka obsahuje informácie o zariadení a jeho aktuálnych parametroch. Vyhľadajte stavy DoubleButton v aplikácii Ajax:

 1. Prejdite na kartu Zariadenia .
 2. Vyberte DoubleButton zo zoznamu.
Parameter Hodnota
Stav batérie Úroveň nabitia batérie. Možné sú 2 stavy:

 • ОК
 • Batérie vybitá
Jas LED indikátora Zobrazenie nastavenej úrovne jasu LED indikátora. Možné sú 3 úrovne:

 • Vypnuté
 • Nízky
 • Maximálna
Pracuje prostredníctvom * názov rozširovače dosahu signálu *

Zobrazuje stav použitie rozširovače dosahu signálu.

Toto pole sa nezobrazí, ak zariadenie komunikuje priamo s Hubom

Dočasná deaktivácia Zobrazuje stavy dočasné deaktivácie na zariadení:

 • Nie
 • Úplne

Ďalšie informácie

Firmware Verzia firmware zariadená
ID ID zariadenia

Nastavenie

Nastavenie DoubleButtonu v aplikácii Ajax:

 1. Prejdite na kartu Zariadenia .
 2. Vyberte DoubleButton zo zoznamu.
 3. Prejdite do Nastavenia kliknutím na ikonu ozubeného kolieska .

Berte na vedomie, že zmena nastavenia sa uložia po stlačení tlačidla Späť.

Parameter Hodnota
Prvé pole

Názov zariadenia (je možné zmeniť).

Názov môže obsahovať až 24 znakov

Miestnosť Voľba virtuálnej miestnosti, ku ktorej je zariadenie priradené
Jas LED indikátora Zobrazenie nastavenia jasu LED indikátora:

 • Vypnuté
 • Nízky
 • Maximálna
Signalizácia sirénou ak bolo stlačené tlačidlo Ak je povolené, sirény pripojené k Vášmu bezpečnostnému systému budú signalizovať stlačení tlačidla
Užívateľský manuál Otvorí užívateľský manuál DoubleButtonu
Dočasná deaktivácia

Umožňuje užívateľovi deaktivovať zariadenia bez jeho odstránenia zo systému. Dočasne deaktivované zariadení pri stlačení tlačidla nespustí poplach

Ďalšie informácie o dočasnej deaktivácii zariadení

Zrušiť spárovanie zariadení Odpojí DoubleButton od Hubu a odstráni jeho nastavenia

Poplachy

Pri poplachu DoubleButton vygeneruje upozornenie na udalosť a zašle ho na poplachové prijímacie centrum bezpečnostnej spoločnosti a užívateľom systému. Užívateľ, ktorý stlačil tlačidlo, bude zobrazený v zdroji udalostí aplikácie: pre krátke stlačení sa zobrazí ikona s jednou šípkou a pre dlhé stlačenie má ikona dve šípky.

ajax doublebutton

Aby sa znížila pravdepodobnosť falošných poplachov, môže bezpečnostná spoločnosť povoliť funkciu potvrdenie poplachu.

Pamätajte, že potvrdenie poplachu je samostatná udalosť, ktorá nezruší prenos poplachu. Bez ohľadu na to, či je táto funkcia povolená, sú poplachy DoubleButtonu odosielané do PPC a užívateľom bezpečnostného systému.

Indikácia prevádzky

Stav zariadenia je indikovaný pomocou červeného a zeleného LED indikátora, čo indikuje vykonanie príkazu a stav nabitia batérie.

Kategória Indikácie Udalosť
Priradenie k zabezpečovaciemu systému Celý LED rámček 6x zelene blikne Tlačidlo nie je priradené k žiadnemu zabezpečovaciemu systému
Celý LED rámček sa na niekoľko sekúnd rozsvieti zelene Pridanie zariadenia do zabezpečovacieho systému
Indikácia doručenia príkazu Časť LED rámčeku nad stlačeným tlačidlom sa rozsvieti zeleno

Jedno z tlačidiel bolo stlačené a príkaz bol odoslaný do zabezpečovacieho systému.

Pokiaľ je stlačené len jedno tlačidlo, DoubleButton nespustí poplach

Celý LED rámček sa po stlačení krátko rozsvieti zelene Obe tlačidlá bola stlačená a príkaz bol odoslaný do zabezpečovacieho systému
Celý LED rámček sa po stlačení krátko rozsvieti na červeno Bolo stlačené jedno alebo obe tlačidlá a príkaz nebol odoslaný do zabezpečovacieho systému

Indikácia spätnej väzby

(Nasleduje Indikáciu doručenie príkazu)

Celý LED rámček sa po indikácii doručení príkazu rozsvieti na pol sekundy zelene Zabezpečovacie systém prijal príkaz a spustil poplach
Celý LED rámček sa po indikácii doručení príkazu rozsvieti na pol sekundy červeno Zabezpečovacie systém prijal príkaz, ale nespustil poplach

Stav batérie

(Nasleduje Indikáciu spätnej väzby)

Po hlavnej indikácii sa rozsvieti celý LED rámček červeno a pomaly zhasne Batérie v zariadení je nutné vymeniť. Príkazy zariadenia sú doručované do zabezpečovacieho systému

Použitie

DoubleButton môžete pripevniť na povrch alebo nosiť so sebou.

ajax doublebutton

Ako pripevniť DoubleButton na povrch

ajax doublebutton

Pre pripevnenie na povrch (napr.: pod stôl), použite držiak.

Inštalácia zariadenia do držiaka

 1. Vyberte miesto pre inštaláciu držiaka.
 2. Stlačením tlačidla otestujte príjem príkazov do Hubu, pokiaľ nebude signál dostačujúci, zvoľte iné
  umiestnenie alebo použite rozširovač dosahu signálu.

  Pri pripájaní Buttone cez ReX majte na pamäti, že tlačidlo automaticky neprepína medzi rozširovacích dosahu signálu a Hubom. V aplikácii Ajax môžete priradiť Button k Hubu alebo inému ReXu.

 3. Upevnite držiak na povrch pomocou priložených skrutiek alebo obojstrannej lepiacej pásky.
 4. Vložte DoubleButton do držiaka.

Upozorňujeme, že držiak sa predáva samostatne.

Ako nosiť DoubleButton so sebou

ajax doublebutton

Tlačidlo môžete pohodlne nosiť so sebou vďaka špeciálnemu otvoru v kryte. Môžete ho nosiť na zápästí alebo okolo krku alebo zavesiť na kľúče.

DoubleButton má index ochrany IP55. To znamená, že kryt zariadenia je chránený pred prachom a striekajúcej vode. Špeciálny ochranný rozdeľovač, zapustená tlačidlá a nutnosť stlačiť obe tlačidlá naraz eliminujú falošné poplachy.

Použitie DoubleButtonu s aktivovanou funkciou Potvrdenie poplachu

Potvrdenie poplachu je samostatná udalosť, ktorú zabezpečovací systém generuje a vysiela do PPC, ak bolo tiesňové zariadenie aktivované rôznymi typmi stlačenie (krátkym a dlhým) alebo ak dve špecifikovaná tlačidlá DoubleButtony preniesli poplachy v stanovenom čase. Reakciou iba na potvrdené poplachy znižuje bezpečnostná spoločnosť a polícia riziko zbytočných reakcií.

Pamätajte, že funkcia potvrdenie poplachu nezakazuje prenos poplachu. Bez ohľadu na to, či je táto funkcia povolená, sú poplachy DoubleButtonu odosielané do PPC a užívateľom bezpečnostného systému.

Ako potvrdiť poplach pomocou jedného DoubleButtonu

Ak chcete potvrdiť vyvolaný poplach (tiesňové udalosť) na rovnakom zariadení, musíte vykonať niektorú z týchto akcií:

 1. Podržte obidve tlačidlá súčasne po dobu 2 sekúnd, uvoľnite a potom znova obe tlačidlá stlačte.
 2. Krátko stlačte obe tlačidlá súčasne, uvoľnite ich a potom obe tlačidlá súčasne podržte po dobu 2 sekúnd.

Ako potvrdiť poplach pomocou niekoľkých DoubleButtonů

Ak chcete potvrdiť vyvolaný poplach (tiesňová udalosť), môžete aktivovať dvakrát jedno tiesňové zariadení (podľa algoritmu popísaného vyššie) alebo aktivovať aspoň dve rôzne tlačidlá DoubleButtonů. V tomto prípade nezáleží na tom, akým spôsobom bola aktivovaná dve rôzne tlačidlá DoubleButtonů — s krátkym alebo dlhým stlačením.

Údržba

Pri čistení zariadenia používajte výrobky vhodné pre technickú údržbu. Na čistenie DoubleButtonu nepoužívajte látky obsahujúce alkohol, acetón, benzín alebo iné aktívne rozpúšťadlá.

Predinštalovaná batéria poskytuje až 5 rokov prevádzky, s ohľadom na jedno stlačenie denne. Častejšie používanie môže znížiť životnosť batérie. Stav batérie môžete kedykoľvek skontrolovať v aplikácii Ajax.

Ak sa DoubleButton ochladí na teplotu -10°C a nižšie, môže indikátor stavu batérie v aplikácii zobrazovať nízky stav batérie, kým sa tlačidlo nezahreje na teploty nad nulou. Úroveň nabitia batérie sa neaktualizuje na pozadí, ale iba stlačením tlačidla DoubleButton.

Keď je batéria takmer vybitá, používatelia a prijímacie poplachová centrá bezpečnostných spoločností dostane oznámenie. Na zariadení sa po každom stlačení tlačidla rozsvieti červený LED rámček a pomaly bude zhasínať.

Technické špecifikácie

Počet tlačidiel 2
LED podsvietenie signalizujúce doručenia príkazu Dostupné
Ochrana proti náhodnému stlačeniu
 • Pre spustenie poplachu stlačte súčasne 2 tlačidlá
 • Ochranný plastový oddeľovač
Prevádzkové frekvencie 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Závisí od regiónu predaja.
Kompatibilita Pracuje iba s Huby Ajax a rozširovači dosahu signálu na OS Malevich 2.10 a vyššie
Maximálny výkon rádiového signálu Až do 20 mW
Modulácia rádiového signálu GFSK
Dosah komunikácie Až 1,300 m (bez prekážok)
Napájanie 1 batéria CR2032, 3 V
Výdrž batérie Až 5 rokov (v závislosti od frekvencie použitia)
Stupeň krytí IP55
Rozsah prevádzkovej teploty Od −10°С do +40°С
Prevádzková vlhkosť Až do 75%
Rozmery 47 × 35 × 16 mm
Hmotnosť 17 g

Balenie obsahuje

 1. DoubleButton
 2. Predinštalovaná batéria CR2032
 3. Užívateľská príručka

Záruka

Záruka na zariadenie Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” platí dva roky od dátumu nákupu a nevzťahuje sa na dodávaný akumulátor.

Ak zariadenie nefunguje správne, mali by ste najprv kontaktovať technickú podporu — v polovici prípadov je možné technické problémy vyriešiť vzdialene!

Technická podpora: [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: